1GCPYDEK1KZ3…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYDEK1KZ338661 | 1GCPYDEK1KZ321536; 1GCPYDEK1KZ397497; 1GCPYDEK1KZ365715

1GCPYDEK1KZ355671 | 1GCPYDEK1KZ383177; 1GCPYDEK1KZ339826

1GCPYDEK1KZ304672; 1GCPYDEK1KZ346436; 1GCPYDEK1KZ367240

1GCPYDEK1KZ356576 | 1GCPYDEK1KZ307281; 1GCPYDEK1KZ390579 | 1GCPYDEK1KZ352723; 1GCPYDEK1KZ374351 | 1GCPYDEK1KZ350454; 1GCPYDEK1KZ322864; 1GCPYDEK1KZ382126 | 1GCPYDEK1KZ321777 | 1GCPYDEK1KZ304459 | 1GCPYDEK1KZ385656 | 1GCPYDEK1KZ306454 | 1GCPYDEK1KZ398195; 1GCPYDEK1KZ389500; 1GCPYDEK1KZ373328 | 1GCPYDEK1KZ377587; 1GCPYDEK1KZ381946

1GCPYDEK1KZ397502 | 1GCPYDEK1KZ365374; 1GCPYDEK1KZ391098 | 1GCPYDEK1KZ306485 | 1GCPYDEK1KZ358151; 1GCPYDEK1KZ387438 | 1GCPYDEK1KZ350180; 1GCPYDEK1KZ365195 | 1GCPYDEK1KZ306065; 1GCPYDEK1KZ382577 | 1GCPYDEK1KZ366606 | 1GCPYDEK1KZ361941

1GCPYDEK1KZ342998; 1GCPYDEK1KZ360756; 1GCPYDEK1KZ350471 | 1GCPYDEK1KZ376424 | 1GCPYDEK1KZ354732

1GCPYDEK1KZ368808 | 1GCPYDEK1KZ320998 | 1GCPYDEK1KZ365441; 1GCPYDEK1KZ338823; 1GCPYDEK1KZ330799 | 1GCPYDEK1KZ387195; 1GCPYDEK1KZ379937 | 1GCPYDEK1KZ334481 | 1GCPYDEK1KZ325375 | 1GCPYDEK1KZ389092 | 1GCPYDEK1KZ366993; 1GCPYDEK1KZ383485 | 1GCPYDEK1KZ356402; 1GCPYDEK1KZ316580 | 1GCPYDEK1KZ343066 | 1GCPYDEK1KZ397936

1GCPYDEK1KZ344590 | 1GCPYDEK1KZ378559; 1GCPYDEK1KZ340569; 1GCPYDEK1KZ329636 | 1GCPYDEK1KZ398245 | 1GCPYDEK1KZ363799 | 1GCPYDEK1KZ327594; 1GCPYDEK1KZ365309 | 1GCPYDEK1KZ391201

1GCPYDEK1KZ373362 | 1GCPYDEK1KZ373426; 1GCPYDEK1KZ384863; 1GCPYDEK1KZ368114 | 1GCPYDEK1KZ386659 | 1GCPYDEK1KZ372521 | 1GCPYDEK1KZ300606; 1GCPYDEK1KZ347702 | 1GCPYDEK1KZ379145; 1GCPYDEK1KZ387178; 1GCPYDEK1KZ344346; 1GCPYDEK1KZ331886 | 1GCPYDEK1KZ313095; 1GCPYDEK1KZ318457 | 1GCPYDEK1KZ326428 | 1GCPYDEK1KZ364547; 1GCPYDEK1KZ341754; 1GCPYDEK1KZ373801; 1GCPYDEK1KZ342919 | 1GCPYDEK1KZ398262 | 1GCPYDEK1KZ329295; 1GCPYDEK1KZ373877 | 1GCPYDEK1KZ398021 | 1GCPYDEK1KZ334092; 1GCPYDEK1KZ363687 | 1GCPYDEK1KZ307037 | 1GCPYDEK1KZ332634 | 1GCPYDEK1KZ354407; 1GCPYDEK1KZ353306 | 1GCPYDEK1KZ363334 | 1GCPYDEK1KZ321424 | 1GCPYDEK1KZ358618; 1GCPYDEK1KZ325263 | 1GCPYDEK1KZ320824 | 1GCPYDEK1KZ310570

1GCPYDEK1KZ302999 | 1GCPYDEK1KZ391361 | 1GCPYDEK1KZ336375 | 1GCPYDEK1KZ328065; 1GCPYDEK1KZ319527; 1GCPYDEK1KZ394390

1GCPYDEK1KZ304333 | 1GCPYDEK1KZ336358; 1GCPYDEK1KZ348171; 1GCPYDEK1KZ388346; 1GCPYDEK1KZ377363 | 1GCPYDEK1KZ321682 | 1GCPYDEK1KZ370820; 1GCPYDEK1KZ331953 | 1GCPYDEK1KZ320290 | 1GCPYDEK1KZ354049; 1GCPYDEK1KZ365567; 1GCPYDEK1KZ390162 | 1GCPYDEK1KZ332519 | 1GCPYDEK1KZ331984; 1GCPYDEK1KZ355489; 1GCPYDEK1KZ334383 | 1GCPYDEK1KZ354472; 1GCPYDEK1KZ344847; 1GCPYDEK1KZ372776; 1GCPYDEK1KZ301707; 1GCPYDEK1KZ325859 | 1GCPYDEK1KZ357971

1GCPYDEK1KZ353161; 1GCPYDEK1KZ333198 | 1GCPYDEK1KZ329006; 1GCPYDEK1KZ341429 | 1GCPYDEK1KZ339888 | 1GCPYDEK1KZ340099 | 1GCPYDEK1KZ308334 | 1GCPYDEK1KZ316532 | 1GCPYDEK1KZ323917 | 1GCPYDEK1KZ395345 | 1GCPYDEK1KZ345948 | 1GCPYDEK1KZ316451; 1GCPYDEK1KZ327062; 1GCPYDEK1KZ334173 | 1GCPYDEK1KZ359641 | 1GCPYDEK1KZ337459; 1GCPYDEK1KZ373300; 1GCPYDEK1KZ374284 | 1GCPYDEK1KZ306115 | 1GCPYDEK1KZ304395 | 1GCPYDEK1KZ302288 | 1GCPYDEK1KZ368999 | 1GCPYDEK1KZ332228 | 1GCPYDEK1KZ387844; 1GCPYDEK1KZ347389; 1GCPYDEK1KZ376021 | 1GCPYDEK1KZ341902; 1GCPYDEK1KZ353290 | 1GCPYDEK1KZ357324 | 1GCPYDEK1KZ360997 | 1GCPYDEK1KZ326686 | 1GCPYDEK1KZ368694 | 1GCPYDEK1KZ306129; 1GCPYDEK1KZ328857

1GCPYDEK1KZ367383 | 1GCPYDEK1KZ342239 | 1GCPYDEK1KZ320872; 1GCPYDEK1KZ336392 | 1GCPYDEK1KZ359901; 1GCPYDEK1KZ359171 | 1GCPYDEK1KZ385589 | 1GCPYDEK1KZ380988

1GCPYDEK1KZ363110 | 1GCPYDEK1KZ392915 | 1GCPYDEK1KZ309659 | 1GCPYDEK1KZ370686; 1GCPYDEK1KZ383017; 1GCPYDEK1KZ372762 | 1GCPYDEK1KZ380117 | 1GCPYDEK1KZ323660; 1GCPYDEK1KZ306647

1GCPYDEK1KZ345173 | 1GCPYDEK1KZ357369 | 1GCPYDEK1KZ348350 | 1GCPYDEK1KZ399685 | 1GCPYDEK1KZ311556; 1GCPYDEK1KZ347862 | 1GCPYDEK1KZ330592 | 1GCPYDEK1KZ338739; 1GCPYDEK1KZ322928 | 1GCPYDEK1KZ306776; 1GCPYDEK1KZ383924; 1GCPYDEK1KZ316935 | 1GCPYDEK1KZ340040; 1GCPYDEK1KZ379274 | 1GCPYDEK1KZ311749; 1GCPYDEK1KZ385463 | 1GCPYDEK1KZ372244 | 1GCPYDEK1KZ311623 | 1GCPYDEK1KZ319706 | 1GCPYDEK1KZ333329; 1GCPYDEK1KZ334819 | 1GCPYDEK1KZ351510 | 1GCPYDEK1KZ365794; 1GCPYDEK1KZ334531; 1GCPYDEK1KZ327093 | 1GCPYDEK1KZ309905; 1GCPYDEK1KZ303599 | 1GCPYDEK1KZ352205; 1GCPYDEK1KZ329488; 1GCPYDEK1KZ326235 | 1GCPYDEK1KZ331032 | 1GCPYDEK1KZ305739; 1GCPYDEK1KZ301884 | 1GCPYDEK1KZ353600; 1GCPYDEK1KZ317468; 1GCPYDEK1KZ358294 | 1GCPYDEK1KZ373359 | 1GCPYDEK1KZ361437 | 1GCPYDEK1KZ394597

1GCPYDEK1KZ347358; 1GCPYDEK1KZ355301 | 1GCPYDEK1KZ377525 | 1GCPYDEK1KZ356710 | 1GCPYDEK1KZ352513; 1GCPYDEK1KZ315087 | 1GCPYDEK1KZ306633; 1GCPYDEK1KZ305305 | 1GCPYDEK1KZ300024 | 1GCPYDEK1KZ372387; 1GCPYDEK1KZ390968 | 1GCPYDEK1KZ330754 | 1GCPYDEK1KZ348672 | 1GCPYDEK1KZ373071 | 1GCPYDEK1KZ386242 | 1GCPYDEK1KZ335145 | 1GCPYDEK1KZ335971; 1GCPYDEK1KZ305286 | 1GCPYDEK1KZ344654; 1GCPYDEK1KZ320273; 1GCPYDEK1KZ364130 | 1GCPYDEK1KZ395801; 1GCPYDEK1KZ360420; 1GCPYDEK1KZ335016 | 1GCPYDEK1KZ315610 | 1GCPYDEK1KZ367836; 1GCPYDEK1KZ397743; 1GCPYDEK1KZ309208 | 1GCPYDEK1KZ306230 | 1GCPYDEK1KZ334741 | 1GCPYDEK1KZ314778; 1GCPYDEK1KZ375970 | 1GCPYDEK1KZ362247; 1GCPYDEK1KZ385382 | 1GCPYDEK1KZ388623 | 1GCPYDEK1KZ366816 | 1GCPYDEK1KZ381879 | 1GCPYDEK1KZ363186 | 1GCPYDEK1KZ322587 | 1GCPYDEK1KZ379923 | 1GCPYDEK1KZ363074 | 1GCPYDEK1KZ383387 | 1GCPYDEK1KZ353421 | 1GCPYDEK1KZ372311; 1GCPYDEK1KZ329023; 1GCPYDEK1KZ301237; 1GCPYDEK1KZ378402 | 1GCPYDEK1KZ326400; 1GCPYDEK1KZ364886 | 1GCPYDEK1KZ345576; 1GCPYDEK1KZ346968 | 1GCPYDEK1KZ398892 | 1GCPYDEK1KZ308348 | 1GCPYDEK1KZ306907 | 1GCPYDEK1KZ314697

1GCPYDEK1KZ376634 | 1GCPYDEK1KZ303375 | 1GCPYDEK1KZ386094 | 1GCPYDEK1KZ325165 | 1GCPYDEK1KZ333945 | 1GCPYDEK1KZ326543 | 1GCPYDEK1KZ347411; 1GCPYDEK1KZ357727 | 1GCPYDEK1KZ331614 | 1GCPYDEK1KZ344380 | 1GCPYDEK1KZ393059; 1GCPYDEK1KZ385849; 1GCPYDEK1KZ328518 | 1GCPYDEK1KZ349384; 1GCPYDEK1KZ349501; 1GCPYDEK1KZ328521; 1GCPYDEK1KZ382112; 1GCPYDEK1KZ311248; 1GCPYDEK1KZ319348; 1GCPYDEK1KZ390839 | 1GCPYDEK1KZ327112 | 1GCPYDEK1KZ363107; 1GCPYDEK1KZ313856 | 1GCPYDEK1KZ322783 | 1GCPYDEK1KZ357811

1GCPYDEK1KZ315431; 1GCPYDEK1KZ382272 | 1GCPYDEK1KZ360286

1GCPYDEK1KZ392591 | 1GCPYDEK1KZ354312; 1GCPYDEK1KZ394650; 1GCPYDEK1KZ399881; 1GCPYDEK1KZ312643 | 1GCPYDEK1KZ357503; 1GCPYDEK1KZ341530 | 1GCPYDEK1KZ326431 | 1GCPYDEK1KZ300640 | 1GCPYDEK1KZ378108 | 1GCPYDEK1KZ399590; 1GCPYDEK1KZ394180 | 1GCPYDEK1KZ393501 | 1GCPYDEK1KZ347215

1GCPYDEK1KZ365973 | 1GCPYDEK1KZ330186 | 1GCPYDEK1KZ367819; 1GCPYDEK1KZ318443 | 1GCPYDEK1KZ347361 | 1GCPYDEK1KZ311959 | 1GCPYDEK1KZ316823 | 1GCPYDEK1KZ304283; 1GCPYDEK1KZ356044 | 1GCPYDEK1KZ334982 | 1GCPYDEK1KZ314425 | 1GCPYDEK1KZ369585; 1GCPYDEK1KZ305353; 1GCPYDEK1KZ374012 | 1GCPYDEK1KZ303733; 1GCPYDEK1KZ348798; 1GCPYDEK1KZ301299 | 1GCPYDEK1KZ365875 | 1GCPYDEK1KZ314571; 1GCPYDEK1KZ331869 | 1GCPYDEK1KZ393742 | 1GCPYDEK1KZ385527 | 1GCPYDEK1KZ365116 | 1GCPYDEK1KZ390064; 1GCPYDEK1KZ311072; 1GCPYDEK1KZ339969; 1GCPYDEK1KZ345089 | 1GCPYDEK1KZ362782

1GCPYDEK1KZ314831 | 1GCPYDEK1KZ338837; 1GCPYDEK1KZ374592; 1GCPYDEK1KZ392655; 1GCPYDEK1KZ372714 | 1GCPYDEK1KZ336828 | 1GCPYDEK1KZ372177 | 1GCPYDEK1KZ362913 | 1GCPYDEK1KZ361874; 1GCPYDEK1KZ361048 | 1GCPYDEK1KZ386970; 1GCPYDEK1KZ378867; 1GCPYDEK1KZ369327 | 1GCPYDEK1KZ368226; 1GCPYDEK1KZ305241; 1GCPYDEK1KZ328504 | 1GCPYDEK1KZ352995 | 1GCPYDEK1KZ387472; 1GCPYDEK1KZ385916 | 1GCPYDEK1KZ330933 | 1GCPYDEK1KZ308401 | 1GCPYDEK1KZ319933; 1GCPYDEK1KZ349482 | 1GCPYDEK1KZ311721; 1GCPYDEK1KZ398438 | 1GCPYDEK1KZ371580 | 1GCPYDEK1KZ353001 | 1GCPYDEK1KZ301495; 1GCPYDEK1KZ325781; 1GCPYDEK1KZ311086 | 1GCPYDEK1KZ346484; 1GCPYDEK1KZ329944 | 1GCPYDEK1KZ393983 | 1GCPYDEK1KZ355878 | 1GCPYDEK1KZ378187; 1GCPYDEK1KZ340233 | 1GCPYDEK1KZ316062 | 1GCPYDEK1KZ355363; 1GCPYDEK1KZ356349 | 1GCPYDEK1KZ354150 | 1GCPYDEK1KZ367562 | 1GCPYDEK1KZ378917 | 1GCPYDEK1KZ383096

1GCPYDEK1KZ359672; 1GCPYDEK1KZ374558 | 1GCPYDEK1KZ315445 | 1GCPYDEK1KZ310908; 1GCPYDEK1KZ378061 | 1GCPYDEK1KZ340538; 1GCPYDEK1KZ356450 | 1GCPYDEK1KZ392039

1GCPYDEK1KZ390758; 1GCPYDEK1KZ357680 | 1GCPYDEK1KZ338207; 1GCPYDEK1KZ353130 | 1GCPYDEK1KZ370395 | 1GCPYDEK1KZ384281 | 1GCPYDEK1KZ358327; 1GCPYDEK1KZ353676 | 1GCPYDEK1KZ363575 | 1GCPYDEK1KZ320032 | 1GCPYDEK1KZ382076; 1GCPYDEK1KZ317986 | 1GCPYDEK1KZ303523 | 1GCPYDEK1KZ364676 | 1GCPYDEK1KZ329099 | 1GCPYDEK1KZ322444 | 1GCPYDEK1KZ316496; 1GCPYDEK1KZ378626; 1GCPYDEK1KZ330852; 1GCPYDEK1KZ320967 | 1GCPYDEK1KZ313064; 1GCPYDEK1KZ384801 | 1GCPYDEK1KZ356741 | 1GCPYDEK1KZ396902; 1GCPYDEK1KZ386807 | 1GCPYDEK1KZ308009 | 1GCPYDEK1KZ302663; 1GCPYDEK1KZ367898 | 1GCPYDEK1KZ309046 | 1GCPYDEK1KZ355833 | 1GCPYDEK1KZ383762; 1GCPYDEK1KZ303649; 1GCPYDEK1KZ345710; 1GCPYDEK1KZ369750; 1GCPYDEK1KZ337770

1GCPYDEK1KZ383552; 1GCPYDEK1KZ335730 | 1GCPYDEK1KZ323304 | 1GCPYDEK1KZ301254 | 1GCPYDEK1KZ340605 | 1GCPYDEK1KZ374091; 1GCPYDEK1KZ335260

1GCPYDEK1KZ351474; 1GCPYDEK1KZ326381; 1GCPYDEK1KZ370302 | 1GCPYDEK1KZ386788; 1GCPYDEK1KZ301304 | 1GCPYDEK1KZ347425 | 1GCPYDEK1KZ396740 | 1GCPYDEK1KZ333511; 1GCPYDEK1KZ301948 | 1GCPYDEK1KZ307653

1GCPYDEK1KZ367643 | 1GCPYDEK1KZ344329 | 1GCPYDEK1KZ311055; 1GCPYDEK1KZ388315 | 1GCPYDEK1KZ387049 | 1GCPYDEK1KZ308754 | 1GCPYDEK1KZ321827 | 1GCPYDEK1KZ338319 | 1GCPYDEK1KZ378948 | 1GCPYDEK1KZ385513 | 1GCPYDEK1KZ343018 | 1GCPYDEK1KZ334206; 1GCPYDEK1KZ371546

1GCPYDEK1KZ350678; 1GCPYDEK1KZ337560 | 1GCPYDEK1KZ313937; 1GCPYDEK1KZ303179 | 1GCPYDEK1KZ311685 | 1GCPYDEK1KZ382532

1GCPYDEK1KZ348252

1GCPYDEK1KZ325585; 1GCPYDEK1KZ385169 | 1GCPYDEK1KZ387889; 1GCPYDEK1KZ304090; 1GCPYDEK1KZ322511; 1GCPYDEK1KZ355542

1GCPYDEK1KZ360658; 1GCPYDEK1KZ305921 | 1GCPYDEK1KZ353483 | 1GCPYDEK1KZ399136; 1GCPYDEK1KZ310701 | 1GCPYDEK1KZ344895; 1GCPYDEK1KZ355587; 1GCPYDEK1KZ368212 | 1GCPYDEK1KZ395961 | 1GCPYDEK1KZ331015; 1GCPYDEK1KZ337316; 1GCPYDEK1KZ341544 | 1GCPYDEK1KZ358392; 1GCPYDEK1KZ316515 | 1GCPYDEK1KZ335050; 1GCPYDEK1KZ354410

1GCPYDEK1KZ317583 | 1GCPYDEK1KZ394843; 1GCPYDEK1KZ390016 | 1GCPYDEK1KZ346887 | 1GCPYDEK1KZ332262 | 1GCPYDEK1KZ344461; 1GCPYDEK1KZ367397; 1GCPYDEK1KZ377119; 1GCPYDEK1KZ353404; 1GCPYDEK1KZ387343 | 1GCPYDEK1KZ373653; 1GCPYDEK1KZ358358 | 1GCPYDEK1KZ306941 | 1GCPYDEK1KZ309807; 1GCPYDEK1KZ371322 | 1GCPYDEK1KZ334657 | 1GCPYDEK1KZ381915 | 1GCPYDEK1KZ307135

1GCPYDEK1KZ338062; 1GCPYDEK1KZ380733 | 1GCPYDEK1KZ385270; 1GCPYDEK1KZ338322

1GCPYDEK1KZ358523 | 1GCPYDEK1KZ373832; 1GCPYDEK1KZ301528

1GCPYDEK1KZ317289 | 1GCPYDEK1KZ336490; 1GCPYDEK1KZ383518 | 1GCPYDEK1KZ319768 | 1GCPYDEK1KZ346419; 1GCPYDEK1KZ320936; 1GCPYDEK1KZ350017 | 1GCPYDEK1KZ317762 | 1GCPYDEK1KZ306602 | 1GCPYDEK1KZ339776; 1GCPYDEK1KZ358148 | 1GCPYDEK1KZ337722 | 1GCPYDEK1KZ306096 | 1GCPYDEK1KZ331919 | 1GCPYDEK1KZ337025 | 1GCPYDEK1KZ381283 | 1GCPYDEK1KZ319396 | 1GCPYDEK1KZ312139

1GCPYDEK1KZ348574

1GCPYDEK1KZ380909 | 1GCPYDEK1KZ332777 | 1GCPYDEK1KZ392252; 1GCPYDEK1KZ372969 | 1GCPYDEK1KZ390405 | 1GCPYDEK1KZ384152; 1GCPYDEK1KZ306339

1GCPYDEK1KZ366525 | 1GCPYDEK1KZ333833; 1GCPYDEK1KZ383714 | 1GCPYDEK1KZ307961 | 1GCPYDEK1KZ332908; 1GCPYDEK1KZ358313 | 1GCPYDEK1KZ300492; 1GCPYDEK1KZ365178; 1GCPYDEK1KZ354777 | 1GCPYDEK1KZ329507; 1GCPYDEK1KZ364144; 1GCPYDEK1KZ328339; 1GCPYDEK1KZ390159; 1GCPYDEK1KZ391991; 1GCPYDEK1KZ350373 | 1GCPYDEK1KZ397161 | 1GCPYDEK1KZ383678 | 1GCPYDEK1KZ358926 | 1GCPYDEK1KZ371739; 1GCPYDEK1KZ341267 | 1GCPYDEK1KZ329443 | 1GCPYDEK1KZ331435; 1GCPYDEK1KZ364807; 1GCPYDEK1KZ365326 | 1GCPYDEK1KZ300234 | 1GCPYDEK1KZ316370 | 1GCPYDEK1KZ311203; 1GCPYDEK1KZ399170; 1GCPYDEK1KZ333816; 1GCPYDEK1KZ357291 | 1GCPYDEK1KZ385124 | 1GCPYDEK1KZ395684; 1GCPYDEK1KZ347103 | 1GCPYDEK1KZ310763 | 1GCPYDEK1KZ307491; 1GCPYDEK1KZ384071 | 1GCPYDEK1KZ308950 | 1GCPYDEK1KZ336649 | 1GCPYDEK1KZ325313; 1GCPYDEK1KZ330463; 1GCPYDEK1KZ398066 | 1GCPYDEK1KZ366136; 1GCPYDEK1KZ306177; 1GCPYDEK1KZ398990 | 1GCPYDEK1KZ322010 | 1GCPYDEK1KZ323206 | 1GCPYDEK1KZ380666; 1GCPYDEK1KZ311007 | 1GCPYDEK1KZ398696; 1GCPYDEK1KZ350602 | 1GCPYDEK1KZ380098; 1GCPYDEK1KZ388816; 1GCPYDEK1KZ385222 | 1GCPYDEK1KZ333315 | 1GCPYDEK1KZ343102 | 1GCPYDEK1KZ359414 | 1GCPYDEK1KZ364385; 1GCPYDEK1KZ372549; 1GCPYDEK1KZ319902; 1GCPYDEK1KZ392493; 1GCPYDEK1KZ300301; 1GCPYDEK1KZ388279; 1GCPYDEK1KZ374379

1GCPYDEK1KZ314568 | 1GCPYDEK1KZ357629 | 1GCPYDEK1KZ359316 | 1GCPYDEK1KZ337297; 1GCPYDEK1KZ327756; 1GCPYDEK1KZ375435; 1GCPYDEK1KZ398651 | 1GCPYDEK1KZ360465; 1GCPYDEK1KZ330091; 1GCPYDEK1KZ306860 | 1GCPYDEK1KZ372650 | 1GCPYDEK1KZ301433 | 1GCPYDEK1KZ318006 | 1GCPYDEK1KZ351197 | 1GCPYDEK1KZ389979; 1GCPYDEK1KZ389402 | 1GCPYDEK1KZ328583 | 1GCPYDEK1KZ346338 | 1GCPYDEK1KZ360904; 1GCPYDEK1KZ362734 | 1GCPYDEK1KZ348154 | 1GCPYDEK1KZ341009 | 1GCPYDEK1KZ330589 | 1GCPYDEK1KZ303067 | 1GCPYDEK1KZ369747 | 1GCPYDEK1KZ384393; 1GCPYDEK1KZ359932 | 1GCPYDEK1KZ354584 | 1GCPYDEK1KZ358599 | 1GCPYDEK1KZ333444 | 1GCPYDEK1KZ328101; 1GCPYDEK1KZ315316 | 1GCPYDEK1KZ345884; 1GCPYDEK1KZ350504 | 1GCPYDEK1KZ307507; 1GCPYDEK1KZ330723 | 1GCPYDEK1KZ360644 | 1GCPYDEK1KZ350860 | 1GCPYDEK1KZ388427

1GCPYDEK1KZ358456 | 1GCPYDEK1KZ317891 | 1GCPYDEK1KZ327689 | 1GCPYDEK1KZ340152 | 1GCPYDEK1KZ338336 | 1GCPYDEK1KZ367691 | 1GCPYDEK1KZ321360 | 1GCPYDEK1KZ357050 | 1GCPYDEK1KZ395619 | 1GCPYDEK1KZ370543 | 1GCPYDEK1KZ375466 | 1GCPYDEK1KZ306728 | 1GCPYDEK1KZ374107 | 1GCPYDEK1KZ321049; 1GCPYDEK1KZ310195 | 1GCPYDEK1KZ390808; 1GCPYDEK1KZ363155

1GCPYDEK1KZ356268 | 1GCPYDEK1KZ352317 | 1GCPYDEK1KZ378240 | 1GCPYDEK1KZ389965 | 1GCPYDEK1KZ304686 | 1GCPYDEK1KZ364600 | 1GCPYDEK1KZ353905 | 1GCPYDEK1KZ388783; 1GCPYDEK1KZ369098

1GCPYDEK1KZ392008 | 1GCPYDEK1KZ339521 | 1GCPYDEK1KZ355525; 1GCPYDEK1KZ329541 | 1GCPYDEK1KZ380389 | 1GCPYDEK1KZ317888 | 1GCPYDEK1KZ303134 | 1GCPYDEK1KZ366833 | 1GCPYDEK1KZ398844

1GCPYDEK1KZ301190 | 1GCPYDEK1KZ364273

1GCPYDEK1KZ375130 | 1GCPYDEK1KZ396947; 1GCPYDEK1KZ338398; 1GCPYDEK1KZ343603 | 1GCPYDEK1KZ318958 | 1GCPYDEK1KZ333900 | 1GCPYDEK1KZ387648; 1GCPYDEK1KZ393899 | 1GCPYDEK1KZ319186 | 1GCPYDEK1KZ312738 | 1GCPYDEK1KZ391473; 1GCPYDEK1KZ385592; 1GCPYDEK1KZ312769; 1GCPYDEK1KZ346551 | 1GCPYDEK1KZ348266 | 1GCPYDEK1KZ368050 | 1GCPYDEK1KZ324128; 1GCPYDEK1KZ321374; 1GCPYDEK1KZ331094 | 1GCPYDEK1KZ330074 | 1GCPYDEK1KZ353497 | 1GCPYDEK1KZ331161 | 1GCPYDEK1KZ302372 | 1GCPYDEK1KZ339096; 1GCPYDEK1KZ345335; 1GCPYDEK1KZ323318; 1GCPYDEK1KZ361843 | 1GCPYDEK1KZ317535 | 1GCPYDEK1KZ367108

1GCPYDEK1KZ393112 | 1GCPYDEK1KZ366802 | 1GCPYDEK1KZ382188 | 1GCPYDEK1KZ391490 | 1GCPYDEK1KZ302937; 1GCPYDEK1KZ361714 | 1GCPYDEK1KZ397340 | 1GCPYDEK1KZ376617 | 1GCPYDEK1KZ318099 | 1GCPYDEK1KZ334786 | 1GCPYDEK1KZ369361 | 1GCPYDEK1KZ320628

1GCPYDEK1KZ384927 | 1GCPYDEK1KZ390050 | 1GCPYDEK1KZ345285; 1GCPYDEK1KZ392994 | 1GCPYDEK1KZ378139; 1GCPYDEK1KZ394955; 1GCPYDEK1KZ331354; 1GCPYDEK1KZ362989; 1GCPYDEK1KZ352043 | 1GCPYDEK1KZ346565 | 1GCPYDEK1KZ345755 | 1GCPYDEK1KZ358814 | 1GCPYDEK1KZ307748

1GCPYDEK1KZ340362 | 1GCPYDEK1KZ374138 | 1GCPYDEK1KZ337817 | 1GCPYDEK1KZ324548 | 1GCPYDEK1KZ393577 | 1GCPYDEK1KZ342273 | 1GCPYDEK1KZ394261 | 1GCPYDEK1KZ398729 | 1GCPYDEK1KZ377315 | 1GCPYDEK1KZ329247 | 1GCPYDEK1KZ300542; 1GCPYDEK1KZ339986 | 1GCPYDEK1KZ397953 | 1GCPYDEK1KZ358733 | 1GCPYDEK1KZ305871; 1GCPYDEK1KZ360952

1GCPYDEK1KZ329829 | 1GCPYDEK1KZ370462 | 1GCPYDEK1KZ306244 | 1GCPYDEK1KZ359462 | 1GCPYDEK1KZ371854

1GCPYDEK1KZ361762 | 1GCPYDEK1KZ383745 | 1GCPYDEK1KZ309838; 1GCPYDEK1KZ345769; 1GCPYDEK1KZ375273 | 1GCPYDEK1KZ315803; 1GCPYDEK1KZ388282 | 1GCPYDEK1KZ396205; 1GCPYDEK1KZ391358; 1GCPYDEK1KZ381817 | 1GCPYDEK1KZ318880 | 1GCPYDEK1KZ329393 | 1GCPYDEK1KZ328941 | 1GCPYDEK1KZ370235; 1GCPYDEK1KZ339485 | 1GCPYDEK1KZ375953 | 1GCPYDEK1KZ327465; 1GCPYDEK1KZ320774 | 1GCPYDEK1KZ326560 | 1GCPYDEK1KZ363172 | 1GCPYDEK1KZ362166 | 1GCPYDEK1KZ340491 | 1GCPYDEK1KZ345433 | 1GCPYDEK1KZ352852 | 1GCPYDEK1KZ317017; 1GCPYDEK1KZ366492 | 1GCPYDEK1KZ346727 | 1GCPYDEK1KZ387634 | 1GCPYDEK1KZ375564 | 1GCPYDEK1KZ338028; 1GCPYDEK1KZ379033 | 1GCPYDEK1KZ302551 | 1GCPYDEK1KZ395247 | 1GCPYDEK1KZ393904 | 1GCPYDEK1KZ369697; 1GCPYDEK1KZ325540; 1GCPYDEK1KZ309709; 1GCPYDEK1KZ308463 | 1GCPYDEK1KZ336957; 1GCPYDEK1KZ397662 | 1GCPYDEK1KZ341690 | 1GCPYDEK1KZ349255 | 1GCPYDEK1KZ322542; 1GCPYDEK1KZ304252 | 1GCPYDEK1KZ398097 | 1GCPYDEK1KZ369005 | 1GCPYDEK1KZ329717 | 1GCPYDEK1KZ322900; 1GCPYDEK1KZ398276; 1GCPYDEK1KZ390291 | 1GCPYDEK1KZ373748; 1GCPYDEK1KZ322895 | 1GCPYDEK1KZ331211 | 1GCPYDEK1KZ383261 | 1GCPYDEK1KZ385978 | 1GCPYDEK1KZ314134 | 1GCPYDEK1KZ393210 | 1GCPYDEK1KZ379243 | 1GCPYDEK1KZ333024 | 1GCPYDEK1KZ317504 | 1GCPYDEK1KZ386015 | 1GCPYDEK1KZ322993; 1GCPYDEK1KZ348509 | 1GCPYDEK1KZ384488

1GCPYDEK1KZ356903 | 1GCPYDEK1KZ317180; 1GCPYDEK1KZ324713 | 1GCPYDEK1KZ346100; 1GCPYDEK1KZ346775 | 1GCPYDEK1KZ343486 | 1GCPYDEK1KZ378609 | 1GCPYDEK1KZ355220 | 1GCPYDEK1KZ318720 | 1GCPYDEK1KZ322833 | 1GCPYDEK1KZ352463; 1GCPYDEK1KZ330530 | 1GCPYDEK1KZ307023 | 1GCPYDEK1KZ366086; 1GCPYDEK1KZ326641 | 1GCPYDEK1KZ317714 | 1GCPYDEK1KZ383325 | 1GCPYDEK1KZ313498; 1GCPYDEK1KZ368372 | 1GCPYDEK1KZ390193 | 1GCPYDEK1KZ358490 | 1GCPYDEK1KZ374995; 1GCPYDEK1KZ377993; 1GCPYDEK1KZ365214 | 1GCPYDEK1KZ332424 | 1GCPYDEK1KZ336537; 1GCPYDEK1KZ388668; 1GCPYDEK1KZ325358; 1GCPYDEK1KZ366170; 1GCPYDEK1KZ345545 | 1GCPYDEK1KZ387052 | 1GCPYDEK1KZ390890 | 1GCPYDEK1KZ368758; 1GCPYDEK1KZ314974; 1GCPYDEK1KZ313565 | 1GCPYDEK1KZ316594 | 1GCPYDEK1KZ354374; 1GCPYDEK1KZ345500; 1GCPYDEK1KZ394051 | 1GCPYDEK1KZ312156; 1GCPYDEK1KZ339552 | 1GCPYDEK1KZ321794 | 1GCPYDEK1KZ328924; 1GCPYDEK1KZ314196 | 1GCPYDEK1KZ383213; 1GCPYDEK1KZ322105; 1GCPYDEK1KZ353032 | 1GCPYDEK1KZ398309 | 1GCPYDEK1KZ342418 | 1GCPYDEK1KZ346890; 1GCPYDEK1KZ387035 | 1GCPYDEK1KZ323240 | 1GCPYDEK1KZ374317; 1GCPYDEK1KZ302095; 1GCPYDEK1KZ312674 | 1GCPYDEK1KZ325845 | 1GCPYDEK1KZ335985; 1GCPYDEK1KZ349921; 1GCPYDEK1KZ370638 | 1GCPYDEK1KZ326977; 1GCPYDEK1KZ399119 | 1GCPYDEK1KZ374060 | 1GCPYDEK1KZ309113 | 1GCPYDEK1KZ391375; 1GCPYDEK1KZ326459 | 1GCPYDEK1KZ324789; 1GCPYDEK1KZ316109 | 1GCPYDEK1KZ353659; 1GCPYDEK1KZ334870 | 1GCPYDEK1KZ399668 | 1GCPYDEK1KZ353225 | 1GCPYDEK1KZ333802 | 1GCPYDEK1KZ387536 | 1GCPYDEK1KZ319883 | 1GCPYDEK1KZ382403 | 1GCPYDEK1KZ302503 | 1GCPYDEK1KZ388606; 1GCPYDEK1KZ342337; 1GCPYDEK1KZ328809; 1GCPYDEK1KZ335212; 1GCPYDEK1KZ313131; 1GCPYDEK1KZ337252; 1GCPYDEK1KZ323173 | 1GCPYDEK1KZ363981 | 1GCPYDEK1KZ358621 | 1GCPYDEK1KZ374804; 1GCPYDEK1KZ336182 | 1GCPYDEK1KZ394695; 1GCPYDEK1KZ350311; 1GCPYDEK1KZ353340 | 1GCPYDEK1KZ365455 | 1GCPYDEK1KZ378013 | 1GCPYDEK1KZ347764 | 1GCPYDEK1KZ396933 | 1GCPYDEK1KZ342094; 1GCPYDEK1KZ344489

1GCPYDEK1KZ308043 | 1GCPYDEK1KZ335405; 1GCPYDEK1KZ363253 | 1GCPYDEK1KZ373703; 1GCPYDEK1KZ353953 | 1GCPYDEK1KZ363432 | 1GCPYDEK1KZ345898 | 1GCPYDEK1KZ347487; 1GCPYDEK1KZ351622 | 1GCPYDEK1KZ331225; 1GCPYDEK1KZ353578; 1GCPYDEK1KZ366055; 1GCPYDEK1KZ372602 | 1GCPYDEK1KZ354469; 1GCPYDEK1KZ398102 | 1GCPYDEK1KZ360983; 1GCPYDEK1KZ311511 | 1GCPYDEK1KZ393157 | 1GCPYDEK1KZ353810 | 1GCPYDEK1KZ332102; 1GCPYDEK1KZ382482 | 1GCPYDEK1KZ343911 | 1GCPYDEK1KZ396348 | 1GCPYDEK1KZ363043

1GCPYDEK1KZ397242 | 1GCPYDEK1KZ307314 | 1GCPYDEK1KZ340443 | 1GCPYDEK1KZ349823 | 1GCPYDEK1KZ311119 | 1GCPYDEK1KZ350695 | 1GCPYDEK1KZ311461; 1GCPYDEK1KZ335565 | 1GCPYDEK1KZ387780 | 1GCPYDEK1KZ385995 | 1GCPYDEK1KZ351054 | 1GCPYDEK1KZ382210 | 1GCPYDEK1KZ303781 | 1GCPYDEK1KZ372535; 1GCPYDEK1KZ329300 | 1GCPYDEK1KZ370834; 1GCPYDEK1KZ339289; 1GCPYDEK1KZ309189; 1GCPYDEK1KZ358067; 1GCPYDEK1KZ335307 | 1GCPYDEK1KZ370364; 1GCPYDEK1KZ347893 | 1GCPYDEK1KZ357615; 1GCPYDEK1KZ349109 | 1GCPYDEK1KZ333797 | 1GCPYDEK1KZ388542 | 1GCPYDEK1KZ331144 | 1GCPYDEK1KZ349210 | 1GCPYDEK1KZ335579 | 1GCPYDEK1KZ345481 | 1GCPYDEK1KZ379744; 1GCPYDEK1KZ357646 | 1GCPYDEK1KZ333427; 1GCPYDEK1KZ310388 | 1GCPYDEK1KZ305692; 1GCPYDEK1KZ332214 | 1GCPYDEK1KZ300184; 1GCPYDEK1KZ322119 | 1GCPYDEK1KZ324243; 1GCPYDEK1KZ382692 | 1GCPYDEK1KZ336621

1GCPYDEK1KZ390386; 1GCPYDEK1KZ300511; 1GCPYDEK1KZ339308; 1GCPYDEK1KZ328356 | 1GCPYDEK1KZ344914; 1GCPYDEK1KZ361213 | 1GCPYDEK1KZ325117 | 1GCPYDEK1KZ332360; 1GCPYDEK1KZ330060; 1GCPYDEK1KZ352320 | 1GCPYDEK1KZ338384 | 1GCPYDEK1KZ378190 | 1GCPYDEK1KZ362281; 1GCPYDEK1KZ375757 | 1GCPYDEK1KZ320547 | 1GCPYDEK1KZ307233 | 1GCPYDEK1KZ376701; 1GCPYDEK1KZ371191

1GCPYDEK1KZ364466 | 1GCPYDEK1KZ377962; 1GCPYDEK1KZ319740 | 1GCPYDEK1KZ399895 | 1GCPYDEK1KZ304560; 1GCPYDEK1KZ395782

1GCPYDEK1KZ389433 | 1GCPYDEK1KZ342001; 1GCPYDEK1KZ356934; 1GCPYDEK1KZ353371 | 1GCPYDEK1KZ321102 | 1GCPYDEK1KZ399833; 1GCPYDEK1KZ314716 | 1GCPYDEK1KZ311704 | 1GCPYDEK1KZ315977; 1GCPYDEK1KZ376357; 1GCPYDEK1KZ398701; 1GCPYDEK1KZ311444; 1GCPYDEK1KZ394289; 1GCPYDEK1KZ332164 | 1GCPYDEK1KZ324906; 1GCPYDEK1KZ318460 | 1GCPYDEK1KZ372891; 1GCPYDEK1KZ372230 | 1GCPYDEK1KZ301934

1GCPYDEK1KZ339177; 1GCPYDEK1KZ335498 | 1GCPYDEK1KZ315123; 1GCPYDEK1KZ392901 | 1GCPYDEK1KZ303554 | 1GCPYDEK1KZ317700; 1GCPYDEK1KZ309385 | 1GCPYDEK1KZ321522 | 1GCPYDEK1KZ394017; 1GCPYDEK1KZ312299 | 1GCPYDEK1KZ346694; 1GCPYDEK1KZ388024; 1GCPYDEK1KZ320161; 1GCPYDEK1KZ301383 | 1GCPYDEK1KZ307605; 1GCPYDEK1KZ367089 | 1GCPYDEK1KZ306308; 1GCPYDEK1KZ368209 | 1GCPYDEK1KZ342290; 1GCPYDEK1KZ375998; 1GCPYDEK1KZ303327 | 1GCPYDEK1KZ309662 | 1GCPYDEK1KZ387987 | 1GCPYDEK1KZ325070 | 1GCPYDEK1KZ325764 | 1GCPYDEK1KZ306034; 1GCPYDEK1KZ369019 | 1GCPYDEK1KZ346971 | 1GCPYDEK1KZ387424 | 1GCPYDEK1KZ384149; 1GCPYDEK1KZ364760; 1GCPYDEK1KZ327241

1GCPYDEK1KZ311735 | 1GCPYDEK1KZ394938; 1GCPYDEK1KZ338613; 1GCPYDEK1KZ396897 | 1GCPYDEK1KZ329426; 1GCPYDEK1KZ312237 | 1GCPYDEK1KZ385043 | 1GCPYDEK1KZ345612; 1GCPYDEK1KZ327336; 1GCPYDEK1KZ376911 | 1GCPYDEK1KZ365617; 1GCPYDEK1KZ320323

1GCPYDEK1KZ300881 | 1GCPYDEK1KZ350213 | 1GCPYDEK1KZ388010 | 1GCPYDEK1KZ337851

1GCPYDEK1KZ379288; 1GCPYDEK1KZ389013 | 1GCPYDEK1KZ353757 | 1GCPYDEK1KZ347781; 1GCPYDEK1KZ362717 | 1GCPYDEK1KZ341611 | 1GCPYDEK1KZ326803 | 1GCPYDEK1KZ325991 | 1GCPYDEK1KZ368873 | 1GCPYDEK1KZ392154; 1GCPYDEK1KZ349949; 1GCPYDEK1KZ326302 | 1GCPYDEK1KZ303943 | 1GCPYDEK1KZ323755 | 1GCPYDEK1KZ335159; 1GCPYDEK1KZ324453; 1GCPYDEK1KZ371904 | 1GCPYDEK1KZ331063 | 1GCPYDEK1KZ337512 | 1GCPYDEK1KZ358747 | 1GCPYDEK1KZ340071 | 1GCPYDEK1KZ352219 | 1GCPYDEK1KZ330012 | 1GCPYDEK1KZ345027; 1GCPYDEK1KZ359235 | 1GCPYDEK1KZ384698; 1GCPYDEK1KZ396558; 1GCPYDEK1KZ323027; 1GCPYDEK1KZ362846 | 1GCPYDEK1KZ343665 | 1GCPYDEK1KZ312545 | 1GCPYDEK1KZ348834 | 1GCPYDEK1KZ399377; 1GCPYDEK1KZ390596 | 1GCPYDEK1KZ388864; 1GCPYDEK1KZ340961

1GCPYDEK1KZ302842 | 1GCPYDEK1KZ351751 | 1GCPYDEK1KZ341270; 1GCPYDEK1KZ333895 | 1GCPYDEK1KZ322931 | 1GCPYDEK1KZ329104 | 1GCPYDEK1KZ364354 | 1GCPYDEK1KZ389237 | 1GCPYDEK1KZ320192 | 1GCPYDEK1KZ360398; 1GCPYDEK1KZ306745; 1GCPYDEK1KZ326414 | 1GCPYDEK1KZ361115 | 1GCPYDEK1KZ357422 | 1GCPYDEK1KZ326123

1GCPYDEK1KZ394518

1GCPYDEK1KZ355167 | 1GCPYDEK1KZ385835 | 1GCPYDEK1KZ377928 | 1GCPYDEK1KZ361096; 1GCPYDEK1KZ399248; 1GCPYDEK1KZ374396 | 1GCPYDEK1KZ336750; 1GCPYDEK1KZ394339 | 1GCPYDEK1KZ363480 | 1GCPYDEK1KZ369960 | 1GCPYDEK1KZ338112 | 1GCPYDEK1KZ313162 | 1GCPYDEK1KZ392557; 1GCPYDEK1KZ337073; 1GCPYDEK1KZ303845 | 1GCPYDEK1KZ353113; 1GCPYDEK1KZ394471 | 1GCPYDEK1KZ367464 | 1GCPYDEK1KZ382613 | 1GCPYDEK1KZ322315 | 1GCPYDEK1KZ328308; 1GCPYDEK1KZ303182 | 1GCPYDEK1KZ391067 | 1GCPYDEK1KZ304249 | 1GCPYDEK1KZ334402

1GCPYDEK1KZ314747; 1GCPYDEK1KZ322573; 1GCPYDEK1KZ372115 | 1GCPYDEK1KZ361969; 1GCPYDEK1KZ331029; 1GCPYDEK1KZ308270; 1GCPYDEK1KZ328714 | 1GCPYDEK1KZ353788; 1GCPYDEK1KZ391599 | 1GCPYDEK1KZ361194 | 1GCPYDEK1KZ382286 | 1GCPYDEK1KZ366976 | 1GCPYDEK1KZ339132 | 1GCPYDEK1KZ371787; 1GCPYDEK1KZ390484 | 1GCPYDEK1KZ308172 | 1GCPYDEK1KZ360532 | 1GCPYDEK1KZ364077; 1GCPYDEK1KZ343410 | 1GCPYDEK1KZ376746 | 1GCPYDEK1KZ304722 | 1GCPYDEK1KZ305000; 1GCPYDEK1KZ371398; 1GCPYDEK1KZ382644 | 1GCPYDEK1KZ321505; 1GCPYDEK1KZ387505 | 1GCPYDEK1KZ398360; 1GCPYDEK1KZ386385 | 1GCPYDEK1KZ334609; 1GCPYDEK1KZ377041 | 1GCPYDEK1KZ352897 | 1GCPYDEK1KZ352009 | 1GCPYDEK1KZ347392 | 1GCPYDEK1KZ339440; 1GCPYDEK1KZ399220 | 1GCPYDEK1KZ333914 | 1GCPYDEK1KZ359302

1GCPYDEK1KZ302355 | 1GCPYDEK1KZ342516 | 1GCPYDEK1KZ304123 | 1GCPYDEK1KZ357601 | 1GCPYDEK1KZ365052 | 1GCPYDEK1KZ338160 | 1GCPYDEK1KZ353158 | 1GCPYDEK1KZ374463 | 1GCPYDEK1KZ346646 | 1GCPYDEK1KZ301058 | 1GCPYDEK1KZ333766 | 1GCPYDEK1KZ337008 | 1GCPYDEK1KZ381350 | 1GCPYDEK1KZ317907 | 1GCPYDEK1KZ343200 | 1GCPYDEK1KZ302176 | 1GCPYDEK1KZ354634 | 1GCPYDEK1KZ336148 | 1GCPYDEK1KZ385138 | 1GCPYDEK1KZ359946

1GCPYDEK1KZ354875

1GCPYDEK1KZ364614 | 1GCPYDEK1KZ330124 | 1GCPYDEK1KZ337395 | 1GCPYDEK1KZ396382; 1GCPYDEK1KZ343441

1GCPYDEK1KZ386290 | 1GCPYDEK1KZ313744; 1GCPYDEK1KZ316899 | 1GCPYDEK1KZ355508 | 1GCPYDEK1KZ381140; 1GCPYDEK1KZ377976

1GCPYDEK1KZ388475 | 1GCPYDEK1KZ341172 | 1GCPYDEK1KZ383289 | 1GCPYDEK1KZ330205; 1GCPYDEK1KZ302047 | 1GCPYDEK1KZ336120; 1GCPYDEK1KZ375290 | 1GCPYDEK1KZ310665

1GCPYDEK1KZ397841

1GCPYDEK1KZ381669 | 1GCPYDEK1KZ301609; 1GCPYDEK1KZ362362 | 1GCPYDEK1KZ319219 | 1GCPYDEK1KZ376259 | 1GCPYDEK1KZ348784; 1GCPYDEK1KZ373538 | 1GCPYDEK1KZ381591 | 1GCPYDEK1KZ345528; 1GCPYDEK1KZ321858; 1GCPYDEK1KZ384409; 1GCPYDEK1KZ363057 | 1GCPYDEK1KZ368596; 1GCPYDEK1KZ392235; 1GCPYDEK1KZ398777

1GCPYDEK1KZ369943 | 1GCPYDEK1KZ374608 | 1GCPYDEK1KZ359025 | 1GCPYDEK1KZ369554 | 1GCPYDEK1KZ333847; 1GCPYDEK1KZ382319 | 1GCPYDEK1KZ365634 | 1GCPYDEK1KZ359400; 1GCPYDEK1KZ398763 | 1GCPYDEK1KZ387973; 1GCPYDEK1KZ317941 | 1GCPYDEK1KZ357730

1GCPYDEK1KZ326283; 1GCPYDEK1KZ350633 | 1GCPYDEK1KZ326526 | 1GCPYDEK1KZ391277 | 1GCPYDEK1KZ366329; 1GCPYDEK1KZ381865; 1GCPYDEK1KZ301173

1GCPYDEK1KZ372289; 1GCPYDEK1KZ365486 | 1GCPYDEK1KZ361776; 1GCPYDEK1KZ356612 | 1GCPYDEK1KZ360160 | 1GCPYDEK1KZ331905; 1GCPYDEK1KZ368145 | 1GCPYDEK1KZ320791 | 1GCPYDEK1KZ322024; 1GCPYDEK1KZ342984 | 1GCPYDEK1KZ346498 | 1GCPYDEK1KZ368338 | 1GCPYDEK1KZ388234 | 1GCPYDEK1KZ395006; 1GCPYDEK1KZ392896; 1GCPYDEK1KZ372227 | 1GCPYDEK1KZ383115 | 1GCPYDEK1KZ328468 | 1GCPYDEK1KZ325022; 1GCPYDEK1KZ382675 | 1GCPYDEK1KZ329040 | 1GCPYDEK1KZ357100 | 1GCPYDEK1KZ310262; 1GCPYDEK1KZ392946 | 1GCPYDEK1KZ364497; 1GCPYDEK1KZ327885 | 1GCPYDEK1KZ399931; 1GCPYDEK1KZ396995 | 1GCPYDEK1KZ345108 | 1GCPYDEK1KZ342550 | 1GCPYDEK1KZ338367; 1GCPYDEK1KZ348106 | 1GCPYDEK1KZ364208 | 1GCPYDEK1KZ320421; 1GCPYDEK1KZ368355 | 1GCPYDEK1KZ347778; 1GCPYDEK1KZ332486 | 1GCPYDEK1KZ345660

1GCPYDEK1KZ342788 | 1GCPYDEK1KZ323402 | 1GCPYDEK1KZ398410 | 1GCPYDEK1KZ321357 | 1GCPYDEK1KZ323996 | 1GCPYDEK1KZ395328 | 1GCPYDEK1KZ357064 | 1GCPYDEK1KZ345691

1GCPYDEK1KZ337381

1GCPYDEK1KZ379761 | 1GCPYDEK1KZ353726 | 1GCPYDEK1KZ399315; 1GCPYDEK1KZ330222 | 1GCPYDEK1KZ361471 | 1GCPYDEK1KZ330706 | 1GCPYDEK1KZ379727; 1GCPYDEK1KZ330088 | 1GCPYDEK1KZ350714; 1GCPYDEK1KZ334626 | 1GCPYDEK1KZ330544; 1GCPYDEK1KZ361163 | 1GCPYDEK1KZ337431 | 1GCPYDEK1KZ396396 | 1GCPYDEK1KZ368713; 1GCPYDEK1KZ329684 | 1GCPYDEK1KZ389934; 1GCPYDEK1KZ398634; 1GCPYDEK1KZ321763 | 1GCPYDEK1KZ303277; 1GCPYDEK1KZ397922 | 1GCPYDEK1KZ377864; 1GCPYDEK1KZ385785; 1GCPYDEK1KZ355248 | 1GCPYDEK1KZ339339 | 1GCPYDEK1KZ369117; 1GCPYDEK1KZ335808; 1GCPYDEK1KZ392400 | 1GCPYDEK1KZ308964 | 1GCPYDEK1KZ321388 | 1GCPYDEK1KZ372504

1GCPYDEK1KZ397791

1GCPYDEK1KZ329250 | 1GCPYDEK1KZ319589 | 1GCPYDEK1KZ372552 | 1GCPYDEK1KZ388721; 1GCPYDEK1KZ386130 | 1GCPYDEK1KZ360854; 1GCPYDEK1KZ395362 | 1GCPYDEK1KZ322296 | 1GCPYDEK1KZ347568 | 1GCPYDEK1KZ317633 | 1GCPYDEK1KZ396804; 1GCPYDEK1KZ319169; 1GCPYDEK1KZ319947; 1GCPYDEK1KZ364712; 1GCPYDEK1KZ377122; 1GCPYDEK1KZ302128 | 1GCPYDEK1KZ330513 | 1GCPYDEK1KZ336702 | 1GCPYDEK1KZ365097; 1GCPYDEK1KZ308544 | 1GCPYDEK1KZ348512; 1GCPYDEK1KZ332553; 1GCPYDEK1KZ320435 | 1GCPYDEK1KZ360529 | 1GCPYDEK1KZ380649 | 1GCPYDEK1KZ378318; 1GCPYDEK1KZ393045

1GCPYDEK1KZ318684; 1GCPYDEK1KZ383809 | 1GCPYDEK1KZ326509 | 1GCPYDEK1KZ378920 | 1GCPYDEK1KZ307927 | 1GCPYDEK1KZ343276 | 1GCPYDEK1KZ377086; 1GCPYDEK1KZ324680

1GCPYDEK1KZ337364 | 1GCPYDEK1KZ399363 | 1GCPYDEK1KZ348137

1GCPYDEK1KZ301075; 1GCPYDEK1KZ324016 | 1GCPYDEK1KZ329538 | 1GCPYDEK1KZ356366; 1GCPYDEK1KZ324775 | 1GCPYDEK1KZ370221 | 1GCPYDEK1KZ348932

1GCPYDEK1KZ319513; 1GCPYDEK1KZ365004; 1GCPYDEK1KZ399394; 1GCPYDEK1KZ361082 | 1GCPYDEK1KZ358215 | 1GCPYDEK1KZ393711 | 1GCPYDEK1KZ375936 | 1GCPYDEK1KZ312870; 1GCPYDEK1KZ304641 | 1GCPYDEK1KZ351863 | 1GCPYDEK1KZ334755 | 1GCPYDEK1KZ351412 | 1GCPYDEK1KZ359560 | 1GCPYDEK1KZ323450; 1GCPYDEK1KZ362121 | 1GCPYDEK1KZ311380; 1GCPYDEK1KZ392607 | 1GCPYDEK1KZ313761

1GCPYDEK1KZ314960

1GCPYDEK1KZ347733 | 1GCPYDEK1KZ350051

1GCPYDEK1KZ361390; 1GCPYDEK1KZ327305 | 1GCPYDEK1KZ367450; 1GCPYDEK1KZ388945

1GCPYDEK1KZ375581 | 1GCPYDEK1KZ332620 | 1GCPYDEK1KZ322069 | 1GCPYDEK1KZ380330; 1GCPYDEK1KZ328373 | 1GCPYDEK1KZ378058 | 1GCPYDEK1KZ301643 | 1GCPYDEK1KZ361485

1GCPYDEK1KZ372048; 1GCPYDEK1KZ361065 | 1GCPYDEK1KZ312724 | 1GCPYDEK1KZ356674 | 1GCPYDEK1KZ365536; 1GCPYDEK1KZ355461; 1GCPYDEK1KZ359445

1GCPYDEK1KZ348381; 1GCPYDEK1KZ315042 | 1GCPYDEK1KZ367710 | 1GCPYDEK1KZ333010; 1GCPYDEK1KZ381834 | 1GCPYDEK1KZ376214 | 1GCPYDEK1KZ336876; 1GCPYDEK1KZ307300 | 1GCPYDEK1KZ383468; 1GCPYDEK1KZ372132 | 1GCPYDEK1KZ365102 | 1GCPYDEK1KZ386418 | 1GCPYDEK1KZ346789 | 1GCPYDEK1KZ371675; 1GCPYDEK1KZ331967 | 1GCPYDEK1KZ325697; 1GCPYDEK1KZ352253 | 1GCPYDEK1KZ376603 | 1GCPYDEK1KZ375452 | 1GCPYDEK1KZ327269; 1GCPYDEK1KZ398939 | 1GCPYDEK1KZ379212 | 1GCPYDEK1KZ315946 | 1GCPYDEK1KZ360725 | 1GCPYDEK1KZ307457 | 1GCPYDEK1KZ315851 | 1GCPYDEK1KZ395717 | 1GCPYDEK1KZ393966 | 1GCPYDEK1KZ397029 | 1GCPYDEK1KZ312884; 1GCPYDEK1KZ324694 | 1GCPYDEK1KZ306437; 1GCPYDEK1KZ397189 | 1GCPYDEK1KZ389352 | 1GCPYDEK1KZ380893; 1GCPYDEK1KZ375158 | 1GCPYDEK1KZ323108; 1GCPYDEK1KZ389805; 1GCPYDEK1KZ304820 | 1GCPYDEK1KZ323609 | 1GCPYDEK1KZ351393 | 1GCPYDEK1KZ384961; 1GCPYDEK1KZ388587; 1GCPYDEK1KZ315154 | 1GCPYDEK1KZ342760 | 1GCPYDEK1KZ305868 | 1GCPYDEK1KZ350339 | 1GCPYDEK1KZ366279 | 1GCPYDEK1KZ382529; 1GCPYDEK1KZ339924

1GCPYDEK1KZ330351; 1GCPYDEK1KZ336778; 1GCPYDEK1KZ333993 | 1GCPYDEK1KZ345366 | 1GCPYDEK1KZ392669; 1GCPYDEK1KZ335002 | 1GCPYDEK1KZ375175; 1GCPYDEK1KZ356531 | 1GCPYDEK1KZ391506 | 1GCPYDEK1KZ321004 | 1GCPYDEK1KZ397399 | 1GCPYDEK1KZ346842 | 1GCPYDEK1KZ321245; 1GCPYDEK1KZ319303 | 1GCPYDEK1KZ316742 | 1GCPYDEK1KZ375113; 1GCPYDEK1KZ344475; 1GCPYDEK1KZ360403 | 1GCPYDEK1KZ336280 | 1GCPYDEK1KZ354276; 1GCPYDEK1KZ363463

1GCPYDEK1KZ397998 | 1GCPYDEK1KZ368131 | 1GCPYDEK1KZ331600 | 1GCPYDEK1KZ300637 | 1GCPYDEK1KZ300993; 1GCPYDEK1KZ389111; 1GCPYDEK1KZ371238 | 1GCPYDEK1KZ384748 | 1GCPYDEK1KZ377668; 1GCPYDEK1KZ386984; 1GCPYDEK1KZ316384

1GCPYDEK1KZ395118; 1GCPYDEK1KZ363740 | 1GCPYDEK1KZ384412 | 1GCPYDEK1KZ380277 | 1GCPYDEK1KZ369828 | 1GCPYDEK1KZ321844 | 1GCPYDEK1KZ348316; 1GCPYDEK1KZ335856; 1GCPYDEK1KZ305935 | 1GCPYDEK1KZ380070 | 1GCPYDEK1KZ384314 | 1GCPYDEK1KZ324081; 1GCPYDEK1KZ370350 | 1GCPYDEK1KZ367111 | 1GCPYDEK1KZ375807 | 1GCPYDEK1KZ384555 | 1GCPYDEK1KZ303618; 1GCPYDEK1KZ383597 | 1GCPYDEK1KZ320225 | 1GCPYDEK1KZ349868; 1GCPYDEK1KZ351734

1GCPYDEK1KZ388640; 1GCPYDEK1KZ306163

1GCPYDEK1KZ321472; 1GCPYDEK1KZ317910; 1GCPYDEK1KZ322279 | 1GCPYDEK1KZ343939 | 1GCPYDEK1KZ389089 | 1GCPYDEK1KZ353709 | 1GCPYDEK1KZ301710 | 1GCPYDEK1KZ344203 | 1GCPYDEK1KZ373197 | 1GCPYDEK1KZ368887 | 1GCPYDEK1KZ371062 | 1GCPYDEK1KZ316157 | 1GCPYDEK1KZ307751 | 1GCPYDEK1KZ355427 | 1GCPYDEK1KZ331922; 1GCPYDEK1KZ314859 | 1GCPYDEK1KZ323674 | 1GCPYDEK1KZ381929

1GCPYDEK1KZ324470 | 1GCPYDEK1KZ364502

1GCPYDEK1KZ321908; 1GCPYDEK1KZ326249 | 1GCPYDEK1KZ335176 | 1GCPYDEK1KZ343682 | 1GCPYDEK1KZ370722

1GCPYDEK1KZ328423 | 1GCPYDEK1KZ386080; 1GCPYDEK1KZ340930 | 1GCPYDEK1KZ320144

1GCPYDEK1KZ304557; 1GCPYDEK1KZ323898 | 1GCPYDEK1KZ382854 | 1GCPYDEK1KZ378710; 1GCPYDEK1KZ301089; 1GCPYDEK1KZ317163; 1GCPYDEK1KZ359784; 1GCPYDEK1KZ392428; 1GCPYDEK1KZ380103 | 1GCPYDEK1KZ306714

1GCPYDEK1KZ385768 | 1GCPYDEK1KZ303988 | 1GCPYDEK1KZ363382 | 1GCPYDEK1KZ346906; 1GCPYDEK1KZ332374 | 1GCPYDEK1KZ378481 | 1GCPYDEK1KZ321164 | 1GCPYDEK1KZ348669; 1GCPYDEK1KZ319673; 1GCPYDEK1KZ368033; 1GCPYDEK1KZ360143 | 1GCPYDEK1KZ379582 | 1GCPYDEK1KZ384636

1GCPYDEK1KZ330477 | 1GCPYDEK1KZ389285 | 1GCPYDEK1KZ374236; 1GCPYDEK1KZ385818 | 1GCPYDEK1KZ307054 | 1GCPYDEK1KZ364046 | 1GCPYDEK1KZ393823 | 1GCPYDEK1KZ318524 | 1GCPYDEK1KZ396124; 1GCPYDEK1KZ399721; 1GCPYDEK1KZ384572; 1GCPYDEK1KZ347294 | 1GCPYDEK1KZ350499 | 1GCPYDEK1KZ397015 | 1GCPYDEK1KZ307376 | 1GCPYDEK1KZ318927

1GCPYDEK1KZ369330; 1GCPYDEK1KZ347621 | 1GCPYDEK1KZ364984 | 1GCPYDEK1KZ356853 | 1GCPYDEK1KZ318233 | 1GCPYDEK1KZ392817 | 1GCPYDEK1KZ335873 | 1GCPYDEK1KZ387097; 1GCPYDEK1KZ320113 | 1GCPYDEK1KZ386063 | 1GCPYDEK1KZ388590; 1GCPYDEK1KZ362894; 1GCPYDEK1KZ323349; 1GCPYDEK1KZ396012 | 1GCPYDEK1KZ307684; 1GCPYDEK1KZ329619 | 1GCPYDEK1KZ366248 | 1GCPYDEK1KZ322265 | 1GCPYDEK1KZ361826; 1GCPYDEK1KZ383602 | 1GCPYDEK1KZ318989 | 1GCPYDEK1KZ325523 | 1GCPYDEK1KZ346808 | 1GCPYDEK1KZ318698 | 1GCPYDEK1KZ362684 | 1GCPYDEK1KZ374401 | 1GCPYDEK1KZ341396; 1GCPYDEK1KZ363804; 1GCPYDEK1KZ356660 | 1GCPYDEK1KZ315493 | 1GCPYDEK1KZ340412 | 1GCPYDEK1KZ379341

1GCPYDEK1KZ382658 | 1GCPYDEK1KZ366718 | 1GCPYDEK1KZ396110 | 1GCPYDEK1KZ302243 | 1GCPYDEK1KZ343262; 1GCPYDEK1KZ317454; 1GCPYDEK1KZ316269; 1GCPYDEK1KZ390856 | 1GCPYDEK1KZ319057 | 1GCPYDEK1KZ362393; 1GCPYDEK1KZ366671 | 1GCPYDEK1KZ308706; 1GCPYDEK1KZ308916 | 1GCPYDEK1KZ373457 | 1GCPYDEK1KZ304235 | 1GCPYDEK1KZ367402 | 1GCPYDEK1KZ353595

1GCPYDEK1KZ300654; 1GCPYDEK1KZ385009 | 1GCPYDEK1KZ362183 | 1GCPYDEK1KZ315347 | 1GCPYDEK1KZ308639 | 1GCPYDEK1KZ318975 | 1GCPYDEK1KZ385074 | 1GCPYDEK1KZ330849 | 1GCPYDEK1KZ330303 | 1GCPYDEK1KZ356626

1GCPYDEK1KZ359865 | 1GCPYDEK1KZ347604; 1GCPYDEK1KZ373278 | 1GCPYDEK1KZ335596

1GCPYDEK1KZ309418 | 1GCPYDEK1KZ368601; 1GCPYDEK1KZ383664 | 1GCPYDEK1KZ336408; 1GCPYDEK1KZ395474 | 1GCPYDEK1KZ393837

1GCPYDEK1KZ377606; 1GCPYDEK1KZ309516; 1GCPYDEK1KZ362197 | 1GCPYDEK1KZ343701 | 1GCPYDEK1KZ322220 | 1GCPYDEK1KZ340197

1GCPYDEK1KZ395975 | 1GCPYDEK1KZ367982 | 1GCPYDEK1KZ345450; 1GCPYDEK1KZ313159 | 1GCPYDEK1KZ385611 | 1GCPYDEK1KZ308995 | 1GCPYDEK1KZ371093 | 1GCPYDEK1KZ380960 | 1GCPYDEK1KZ310987 | 1GCPYDEK1KZ316093; 1GCPYDEK1KZ306468 | 1GCPYDEK1KZ355511 | 1GCPYDEK1KZ391697 | 1GCPYDEK1KZ309919 | 1GCPYDEK1KZ395670 | 1GCPYDEK1KZ344279 | 1GCPYDEK1KZ378383 | 1GCPYDEK1KZ371935 | 1GCPYDEK1KZ300668 | 1GCPYDEK1KZ349272 | 1GCPYDEK1KZ325294 | 1GCPYDEK1KZ320239; 1GCPYDEK1KZ344573 | 1GCPYDEK1KZ311069 | 1GCPYDEK1KZ302856; 1GCPYDEK1KZ331595 | 1GCPYDEK1KZ388251

1GCPYDEK1KZ380778; 1GCPYDEK1KZ363558 | 1GCPYDEK1KZ328387; 1GCPYDEK1KZ313193 | 1GCPYDEK1KZ364290 | 1GCPYDEK1KZ338126 | 1GCPYDEK1KZ371031 | 1GCPYDEK1KZ392543 | 1GCPYDEK1KZ356027; 1GCPYDEK1KZ330270 | 1GCPYDEK1KZ323657 | 1GCPYDEK1KZ312352; 1GCPYDEK1KZ361650; 1GCPYDEK1KZ300461 | 1GCPYDEK1KZ344119 | 1GCPYDEK1KZ372972; 1GCPYDEK1KZ325151; 1GCPYDEK1KZ393885; 1GCPYDEK1KZ335890; 1GCPYDEK1KZ305479; 1GCPYDEK1KZ350826 | 1GCPYDEK1KZ304056; 1GCPYDEK1KZ380392 | 1GCPYDEK1KZ310293; 1GCPYDEK1KZ338188 | 1GCPYDEK1KZ314683; 1GCPYDEK1KZ390288 | 1GCPYDEK1KZ344962; 1GCPYDEK1KZ394213 | 1GCPYDEK1KZ300329 | 1GCPYDEK1KZ384507 | 1GCPYDEK1KZ374172 | 1GCPYDEK1KZ334979; 1GCPYDEK1KZ367125 | 1GCPYDEK1KZ383681 | 1GCPYDEK1KZ327031; 1GCPYDEK1KZ315686 | 1GCPYDEK1KZ317227; 1GCPYDEK1KZ347201 | 1GCPYDEK1KZ396611; 1GCPYDEK1KZ317244; 1GCPYDEK1KZ349756 | 1GCPYDEK1KZ311122; 1GCPYDEK1KZ339549; 1GCPYDEK1KZ350955 | 1GCPYDEK1KZ374799 | 1GCPYDEK1KZ311928 | 1GCPYDEK1KZ390453; 1GCPYDEK1KZ344816

1GCPYDEK1KZ328888; 1GCPYDEK1KZ375693 | 1GCPYDEK1KZ321455 | 1GCPYDEK1KZ334691 | 1GCPYDEK1KZ325487

1GCPYDEK1KZ334593; 1GCPYDEK1KZ383793 | 1GCPYDEK1KZ339163; 1GCPYDEK1KZ345478 | 1GCPYDEK1KZ399797 | 1GCPYDEK1KZ324436; 1GCPYDEK1KZ389612; 1GCPYDEK1KZ337509 | 1GCPYDEK1KZ373488; 1GCPYDEK1KZ365844 | 1GCPYDEK1KZ340894 | 1GCPYDEK1KZ370896 | 1GCPYDEK1KZ385107 | 1GCPYDEK1KZ358750 | 1GCPYDEK1KZ399010 | 1GCPYDEK1KZ374737; 1GCPYDEK1KZ328938 | 1GCPYDEK1KZ339695 | 1GCPYDEK1KZ394857

1GCPYDEK1KZ300766; 1GCPYDEK1KZ393661 | 1GCPYDEK1KZ346288 | 1GCPYDEK1KZ330172 | 1GCPYDEK1KZ330480 | 1GCPYDEK1KZ301044; 1GCPYDEK1KZ383258 | 1GCPYDEK1KZ335923; 1GCPYDEK1KZ302727 | 1GCPYDEK1KZ384328 | 1GCPYDEK1KZ327448 | 1GCPYDEK1KZ352026 | 1GCPYDEK1KZ396706 | 1GCPYDEK1KZ357193

1GCPYDEK1KZ391845; 1GCPYDEK1KZ379436; 1GCPYDEK1KZ351488 | 1GCPYDEK1KZ379954

1GCPYDEK1KZ316207 | 1GCPYDEK1KZ323934 | 1GCPYDEK1KZ393448 | 1GCPYDEK1KZ332522; 1GCPYDEK1KZ332973 | 1GCPYDEK1KZ344539 | 1GCPYDEK1KZ356528 | 1GCPYDEK1KZ321438 | 1GCPYDEK1KZ347134 | 1GCPYDEK1KZ326347 | 1GCPYDEK1KZ386872

1GCPYDEK1KZ370218 | 1GCPYDEK1KZ307460 | 1GCPYDEK1KZ343133 | 1GCPYDEK1KZ331239; 1GCPYDEK1KZ337963 | 1GCPYDEK1KZ303926; 1GCPYDEK1KZ356917 | 1GCPYDEK1KZ356190 | 1GCPYDEK1KZ339406 | 1GCPYDEK1KZ346713 | 1GCPYDEK1KZ359266 | 1GCPYDEK1KZ304882; 1GCPYDEK1KZ352611 | 1GCPYDEK1KZ389674 | 1GCPYDEK1KZ334254; 1GCPYDEK1KZ399492 | 1GCPYDEK1KZ381588 | 1GCPYDEK1KZ327630 | 1GCPYDEK1KZ374544; 1GCPYDEK1KZ312626 | 1GCPYDEK1KZ339518 | 1GCPYDEK1KZ356206 | 1GCPYDEK1KZ303165; 1GCPYDEK1KZ301206 | 1GCPYDEK1KZ342354 | 1GCPYDEK1KZ395393 | 1GCPYDEK1KZ354696

1GCPYDEK1KZ341401; 1GCPYDEK1KZ338935 | 1GCPYDEK1KZ359526 | 1GCPYDEK1KZ391120; 1GCPYDEK1KZ303814; 1GCPYDEK1KZ343763 | 1GCPYDEK1KZ354519

1GCPYDEK1KZ379615 | 1GCPYDEK1KZ391635 | 1GCPYDEK1KZ373166; 1GCPYDEK1KZ326039 | 1GCPYDEK1KZ324579 | 1GCPYDEK1KZ301187 | 1GCPYDEK1KZ335341 | 1GCPYDEK1KZ346193 | 1GCPYDEK1KZ393028 | 1GCPYDEK1KZ377752 | 1GCPYDEK1KZ328020; 1GCPYDEK1KZ377895 | 1GCPYDEK1KZ399430 | 1GCPYDEK1KZ366962

1GCPYDEK1KZ364872 | 1GCPYDEK1KZ328597 | 1GCPYDEK1KZ375032

1GCPYDEK1KZ331709; 1GCPYDEK1KZ384684 | 1GCPYDEK1KZ376570; 1GCPYDEK1KZ338000 | 1GCPYDEK1KZ300752 | 1GCPYDEK1KZ356304 | 1GCPYDEK1KZ351362 | 1GCPYDEK1KZ343536; 1GCPYDEK1KZ313114 | 1GCPYDEK1KZ384832 | 1GCPYDEK1KZ350986 | 1GCPYDEK1KZ314828; 1GCPYDEK1KZ386497 | 1GCPYDEK1KZ350762 | 1GCPYDEK1KZ330995 | 1GCPYDEK1KZ351684 | 1GCPYDEK1KZ317048 | 1GCPYDEK1KZ330916

1GCPYDEK1KZ354116 | 1GCPYDEK1KZ361521; 1GCPYDEK1KZ377654; 1GCPYDEK1KZ364015; 1GCPYDEK1KZ390100 | 1GCPYDEK1KZ366427 | 1GCPYDEK1KZ357663 | 1GCPYDEK1KZ311864; 1GCPYDEK1KZ380411 | 1GCPYDEK1KZ386953 | 1GCPYDEK1KZ350227 | 1GCPYDEK1KZ380585 | 1GCPYDEK1KZ327935 | 1GCPYDEK1KZ387925 | 1GCPYDEK1KZ368730 | 1GCPYDEK1KZ358697 | 1GCPYDEK1KZ320712; 1GCPYDEK1KZ367805 | 1GCPYDEK1KZ319091 | 1GCPYDEK1KZ376133 | 1GCPYDEK1KZ388184; 1GCPYDEK1KZ372468; 1GCPYDEK1KZ347263; 1GCPYDEK1KZ362622 | 1GCPYDEK1KZ325201 | 1GCPYDEK1KZ301920; 1GCPYDEK1KZ329314 | 1GCPYDEK1KZ374883; 1GCPYDEK1KZ390176 | 1GCPYDEK1KZ351491 | 1GCPYDEK1KZ313811

1GCPYDEK1KZ353662; 1GCPYDEK1KZ369442 | 1GCPYDEK1KZ319009 | 1GCPYDEK1KZ311671 | 1GCPYDEK1KZ364869 | 1GCPYDEK1KZ392882; 1GCPYDEK1KZ373586; 1GCPYDEK1KZ391151 | 1GCPYDEK1KZ326798; 1GCPYDEK1KZ350132 | 1GCPYDEK1KZ313730 | 1GCPYDEK1KZ323416 | 1GCPYDEK1KZ364550; 1GCPYDEK1KZ323223; 1GCPYDEK1KZ340118; 1GCPYDEK1KZ313629; 1GCPYDEK1KZ352821 | 1GCPYDEK1KZ327403 | 1GCPYDEK1KZ337624 | 1GCPYDEK1KZ322184; 1GCPYDEK1KZ332861; 1GCPYDEK1KZ379405; 1GCPYDEK1KZ345125 | 1GCPYDEK1KZ335369; 1GCPYDEK1KZ378979

1GCPYDEK1KZ342421 | 1GCPYDEK1KZ398570; 1GCPYDEK1KZ360224; 1GCPYDEK1KZ307765 | 1GCPYDEK1KZ369604 | 1GCPYDEK1KZ305837; 1GCPYDEK1KZ387679; 1GCPYDEK1KZ312562; 1GCPYDEK1KZ338059; 1GCPYDEK1KZ309001; 1GCPYDEK1KZ376990 | 1GCPYDEK1KZ375127 | 1GCPYDEK1KZ363754; 1GCPYDEK1KZ352351; 1GCPYDEK1KZ353838 | 1GCPYDEK1KZ304865 | 1GCPYDEK1KZ382143; 1GCPYDEK1KZ369358; 1GCPYDEK1KZ348641

1GCPYDEK1KZ317261 | 1GCPYDEK1KZ344508 | 1GCPYDEK1KZ318149; 1GCPYDEK1KZ336943 | 1GCPYDEK1KZ354004 | 1GCPYDEK1KZ350812 | 1GCPYDEK1KZ335968 | 1GCPYDEK1KZ338904; 1GCPYDEK1KZ386614; 1GCPYDEK1KZ348218 | 1GCPYDEK1KZ306700 | 1GCPYDEK1KZ301349 | 1GCPYDEK1KZ372616; 1GCPYDEK1KZ381400 | 1GCPYDEK1KZ394048; 1GCPYDEK1KZ319656; 1GCPYDEK1KZ335064 | 1GCPYDEK1KZ384653 | 1GCPYDEK1KZ354035 | 1GCPYDEK1KZ396172 | 1GCPYDEK1KZ378089 | 1GCPYDEK1KZ391313 | 1GCPYDEK1KZ332469; 1GCPYDEK1KZ329815; 1GCPYDEK1KZ372096 | 1GCPYDEK1KZ330561 | 1GCPYDEK1KZ381185; 1GCPYDEK1KZ328728; 1GCPYDEK1KZ365679 | 1GCPYDEK1KZ395197 | 1GCPYDEK1KZ387665; 1GCPYDEK1KZ378898; 1GCPYDEK1KZ302386; 1GCPYDEK1KZ301464; 1GCPYDEK1KZ314408 | 1GCPYDEK1KZ393689 | 1GCPYDEK1KZ386631; 1GCPYDEK1KZ349837 | 1GCPYDEK1KZ313209; 1GCPYDEK1KZ393482 | 1GCPYDEK1KZ333279 | 1GCPYDEK1KZ355430; 1GCPYDEK1KZ302517 | 1GCPYDEK1KZ321567; 1GCPYDEK1KZ318555 | 1GCPYDEK1KZ351880 | 1GCPYDEK1KZ379355 | 1GCPYDEK1KZ391019 | 1GCPYDEK1KZ338434; 1GCPYDEK1KZ334268; 1GCPYDEK1KZ384197; 1GCPYDEK1KZ310018 | 1GCPYDEK1KZ365665 | 1GCPYDEK1KZ308088 | 1GCPYDEK1KZ324727; 1GCPYDEK1KZ394616; 1GCPYDEK1KZ368565 | 1GCPYDEK1KZ348056 | 1GCPYDEK1KZ357436 | 1GCPYDEK1KZ376830; 1GCPYDEK1KZ377007 | 1GCPYDEK1KZ330897 | 1GCPYDEK1KZ390419 | 1GCPYDEK1KZ371126 | 1GCPYDEK1KZ391649; 1GCPYDEK1KZ373314 | 1GCPYDEK1KZ309970 | 1GCPYDEK1KZ369134 | 1GCPYDEK1KZ369408; 1GCPYDEK1KZ333718 | 1GCPYDEK1KZ391831 | 1GCPYDEK1KZ345853 | 1GCPYDEK1KZ358876 | 1GCPYDEK1KZ390209; 1GCPYDEK1KZ358201 | 1GCPYDEK1KZ348588 | 1GCPYDEK1KZ328826; 1GCPYDEK1KZ331547; 1GCPYDEK1KZ370784

1GCPYDEK1KZ321679 | 1GCPYDEK1KZ397581; 1GCPYDEK1KZ340801; 1GCPYDEK1KZ394034

1GCPYDEK1KZ393093 | 1GCPYDEK1KZ369229; 1GCPYDEK1KZ343391; 1GCPYDEK1KZ305949 | 1GCPYDEK1KZ300153 | 1GCPYDEK1KZ348753 | 1GCPYDEK1KZ381221 | 1GCPYDEK1KZ332116 | 1GCPYDEK1KZ391683 | 1GCPYDEK1KZ309774 | 1GCPYDEK1KZ345402 | 1GCPYDEK1KZ383230; 1GCPYDEK1KZ368047; 1GCPYDEK1KZ354214; 1GCPYDEK1KZ389822 | 1GCPYDEK1KZ357078 | 1GCPYDEK1KZ386435 | 1GCPYDEK1KZ381638 | 1GCPYDEK1KZ379579 | 1GCPYDEK1KZ338787; 1GCPYDEK1KZ355766; 1GCPYDEK1KZ363608 | 1GCPYDEK1KZ342645

1GCPYDEK1KZ349076 | 1GCPYDEK1KZ300962 | 1GCPYDEK1KZ312027 | 1GCPYDEK1KZ339566 | 1GCPYDEK1KZ360272; 1GCPYDEK1KZ347991 | 1GCPYDEK1KZ347912

1GCPYDEK1KZ313713; 1GCPYDEK1KZ389206 | 1GCPYDEK1KZ343424 | 1GCPYDEK1KZ302968 | 1GCPYDEK1KZ332729 | 1GCPYDEK1KZ317549 | 1GCPYDEK1KZ381266; 1GCPYDEK1KZ399525 | 1GCPYDEK1KZ367237 | 1GCPYDEK1KZ366850 | 1GCPYDEK1KZ337977 | 1GCPYDEK1KZ397970 | 1GCPYDEK1KZ301805 | 1GCPYDEK1KZ383440 | 1GCPYDEK1KZ345464 | 1GCPYDEK1KZ363964; 1GCPYDEK1KZ385706 | 1GCPYDEK1KZ300332 | 1GCPYDEK1KZ328860 | 1GCPYDEK1KZ373930; 1GCPYDEK1KZ399444 | 1GCPYDEK1KZ320385; 1GCPYDEK1KZ388153; 1GCPYDEK1KZ370378; 1GCPYDEK1KZ327188

1GCPYDEK1KZ343519 | 1GCPYDEK1KZ326851; 1GCPYDEK1KZ375614 | 1GCPYDEK1KZ394356 | 1GCPYDEK1KZ368548 | 1GCPYDEK1KZ376018 | 1GCPYDEK1KZ399458 | 1GCPYDEK1KZ318247; 1GCPYDEK1KZ335680; 1GCPYDEK1KZ305966 | 1GCPYDEK1KZ398679 | 1GCPYDEK1KZ389660; 1GCPYDEK1KZ327983

1GCPYDEK1KZ318930; 1GCPYDEK1KZ386886; 1GCPYDEK1KZ300895 | 1GCPYDEK1KZ326087

1GCPYDEK1KZ321715; 1GCPYDEK1KZ399234; 1GCPYDEK1KZ319270 | 1GCPYDEK1KZ398553 | 1GCPYDEK1KZ326204 | 1GCPYDEK1KZ374673; 1GCPYDEK1KZ385415

1GCPYDEK1KZ369439; 1GCPYDEK1KZ322606; 1GCPYDEK1KZ337915 | 1GCPYDEK1KZ351183 | 1GCPYDEK1KZ381770; 1GCPYDEK1KZ312013 | 1GCPYDEK1KZ313002 | 1GCPYDEK1KZ309273 | 1GCPYDEK1KZ392025; 1GCPYDEK1KZ304297; 1GCPYDEK1KZ335825 | 1GCPYDEK1KZ397032 | 1GCPYDEK1KZ339020; 1GCPYDEK1KZ324842 | 1GCPYDEK1KZ371630 | 1GCPYDEK1KZ383146; 1GCPYDEK1KZ372910; 1GCPYDEK1KZ316143; 1GCPYDEK1KZ318135; 1GCPYDEK1KZ346453; 1GCPYDEK1KZ328406; 1GCPYDEK1KZ386211; 1GCPYDEK1KZ312481; 1GCPYDEK1KZ381056; 1GCPYDEK1KZ314036; 1GCPYDEK1KZ396916 | 1GCPYDEK1KZ330284; 1GCPYDEK1KZ319088; 1GCPYDEK1KZ340880 | 1GCPYDEK1KZ321262 | 1GCPYDEK1KZ320662

1GCPYDEK1KZ308057; 1GCPYDEK1KZ316658 | 1GCPYDEK1KZ367965 | 1GCPYDEK1KZ342497 | 1GCPYDEK1KZ395586; 1GCPYDEK1KZ375838; 1GCPYDEK1KZ388296 | 1GCPYDEK1KZ343990 | 1GCPYDEK1KZ333637; 1GCPYDEK1KZ377850; 1GCPYDEK1KZ325148 | 1GCPYDEK1KZ366296 | 1GCPYDEK1KZ308236 | 1GCPYDEK1KZ334271; 1GCPYDEK1KZ396656 | 1GCPYDEK1KZ372583 | 1GCPYDEK1KZ348090; 1GCPYDEK1KZ354326; 1GCPYDEK1KZ352592; 1GCPYDEK1KZ313436; 1GCPYDEK1KZ363933; 1GCPYDEK1KZ360899; 1GCPYDEK1KZ392395

1GCPYDEK1KZ366556; 1GCPYDEK1KZ376116

1GCPYDEK1KZ302629 | 1GCPYDEK1KZ351460 | 1GCPYDEK1KZ396849 | 1GCPYDEK1KZ354567 | 1GCPYDEK1KZ377685

1GCPYDEK1KZ339258 | 1GCPYDEK1KZ381302 | 1GCPYDEK1KZ316241 | 1GCPYDEK1KZ388430 | 1GCPYDEK1KZ302257 | 1GCPYDEK1KZ348719; 1GCPYDEK1KZ313646; 1GCPYDEK1KZ367061 | 1GCPYDEK1KZ327157; 1GCPYDEK1KZ384135

1GCPYDEK1KZ316255; 1GCPYDEK1KZ359140 | 1GCPYDEK1KZ312108; 1GCPYDEK1KZ323092; 1GCPYDEK1KZ345240

1GCPYDEK1KZ367156 | 1GCPYDEK1KZ367187 | 1GCPYDEK1KZ320046 | 1GCPYDEK1KZ378397; 1GCPYDEK1KZ303487; 1GCPYDEK1KZ386757 | 1GCPYDEK1KZ394096

1GCPYDEK1KZ304834; 1GCPYDEK1KZ311847 | 1GCPYDEK1KZ310553 | 1GCPYDEK1KZ304624; 1GCPYDEK1KZ347649 | 1GCPYDEK1KZ374771 | 1GCPYDEK1KZ393269; 1GCPYDEK1KZ391893 | 1GCPYDEK1KZ345867; 1GCPYDEK1KZ303747; 1GCPYDEK1KZ387584; 1GCPYDEK1KZ353872 | 1GCPYDEK1KZ306826 | 1GCPYDEK1KZ320564; 1GCPYDEK1KZ360711 | 1GCPYDEK1KZ359655 | 1GCPYDEK1KZ371658 | 1GCPYDEK1KZ307099 | 1GCPYDEK1KZ315199 | 1GCPYDEK1KZ334044 | 1GCPYDEK1KZ319799 | 1GCPYDEK1KZ347845; 1GCPYDEK1KZ374320 | 1GCPYDEK1KZ302307 | 1GCPYDEK1KZ310097 | 1GCPYDEK1KZ390002; 1GCPYDEK1KZ395202 | 1GCPYDEK1KZ329846 | 1GCPYDEK1KZ309242; 1GCPYDEK1KZ318653; 1GCPYDEK1KZ347800; 1GCPYDEK1KZ391246 | 1GCPYDEK1KZ359221 | 1GCPYDEK1KZ300203; 1GCPYDEK1KZ365066; 1GCPYDEK1KZ350759 | 1GCPYDEK1KZ311315 | 1GCPYDEK1KZ307779 | 1GCPYDEK1KZ303991 | 1GCPYDEK1KZ352706 | 1GCPYDEK1KZ324615; 1GCPYDEK1KZ397760 | 1GCPYDEK1KZ371868 | 1GCPYDEK1KZ300122; 1GCPYDEK1KZ340796; 1GCPYDEK1KZ382045; 1GCPYDEK1KZ349546 | 1GCPYDEK1KZ312254 | 1GCPYDEK1KZ383342 | 1GCPYDEK1KZ394065; 1GCPYDEK1KZ300167; 1GCPYDEK1KZ344752 | 1GCPYDEK1KZ303876; 1GCPYDEK1KZ364001; 1GCPYDEK1KZ337428; 1GCPYDEK1KZ337686 | 1GCPYDEK1KZ314926 | 1GCPYDEK1KZ322914 | 1GCPYDEK1KZ357307 | 1GCPYDEK1KZ337879 | 1GCPYDEK1KZ378528 | 1GCPYDEK1KZ397323 | 1GCPYDEK1KZ309371 | 1GCPYDEK1KZ322475 | 1GCPYDEK1KZ333699 | 1GCPYDEK1KZ311962; 1GCPYDEK1KZ353645 | 1GCPYDEK1KZ396057 | 1GCPYDEK1KZ306874 | 1GCPYDEK1KZ348560; 1GCPYDEK1KZ397774; 1GCPYDEK1KZ354990 | 1GCPYDEK1KZ326364 | 1GCPYDEK1KZ330169 | 1GCPYDEK1KZ317339 | 1GCPYDEK1KZ343889 | 1GCPYDEK1KZ309984; 1GCPYDEK1KZ385642 | 1GCPYDEK1KZ309127; 1GCPYDEK1KZ366377 | 1GCPYDEK1KZ362409 | 1GCPYDEK1KZ339115 | 1GCPYDEK1KZ362135 | 1GCPYDEK1KZ382661

1GCPYDEK1KZ399654 | 1GCPYDEK1KZ369733 | 1GCPYDEK1KZ351717 | 1GCPYDEK1KZ339650 | 1GCPYDEK1KZ346954

1GCPYDEK1KZ315588; 1GCPYDEK1KZ313078 | 1GCPYDEK1KZ320841; 1GCPYDEK1KZ336604

1GCPYDEK1KZ341446 | 1GCPYDEK1KZ300928 | 1GCPYDEK1KZ369120

1GCPYDEK1KZ377332 | 1GCPYDEK1KZ364628 | 1GCPYDEK1KZ378271; 1GCPYDEK1KZ393370; 1GCPYDEK1KZ363947 | 1GCPYDEK1KZ306678 | 1GCPYDEK1KZ330253

1GCPYDEK1KZ336411; 1GCPYDEK1KZ302369; 1GCPYDEK1KZ368923 | 1GCPYDEK1KZ315963 | 1GCPYDEK1KZ312285 | 1GCPYDEK1KZ307555; 1GCPYDEK1KZ349174 | 1GCPYDEK1KZ340314 | 1GCPYDEK1KZ382742 | 1GCPYDEK1KZ388038; 1GCPYDEK1KZ330138; 1GCPYDEK1KZ356805 | 1GCPYDEK1KZ315882; 1GCPYDEK1KZ306664; 1GCPYDEK1KZ308821 | 1GCPYDEK1KZ371353; 1GCPYDEK1KZ352981; 1GCPYDEK1KZ343083; 1GCPYDEK1KZ341110 | 1GCPYDEK1KZ333525 | 1GCPYDEK1KZ347327 | 1GCPYDEK1KZ328048; 1GCPYDEK1KZ399542; 1GCPYDEK1KZ377170 | 1GCPYDEK1KZ308575 | 1GCPYDEK1KZ362796; 1GCPYDEK1KZ332567 | 1GCPYDEK1KZ330835; 1GCPYDEK1KZ351121; 1GCPYDEK1KZ347540 | 1GCPYDEK1KZ301108 | 1GCPYDEK1KZ311301 | 1GCPYDEK1KZ350468; 1GCPYDEK1KZ365522; 1GCPYDEK1KZ321617

1GCPYDEK1KZ368842; 1GCPYDEK1KZ376715; 1GCPYDEK1KZ379131; 1GCPYDEK1KZ327319 | 1GCPYDEK1KZ340166 | 1GCPYDEK1KZ375547 | 1GCPYDEK1KZ365276 | 1GCPYDEK1KZ308219

1GCPYDEK1KZ340765 | 1GCPYDEK1KZ328311 | 1GCPYDEK1KZ393420; 1GCPYDEK1KZ371742 | 1GCPYDEK1KZ328552

1GCPYDEK1KZ384538 | 1GCPYDEK1KZ311797; 1GCPYDEK1KZ321133 | 1GCPYDEK1KZ347876 | 1GCPYDEK1KZ308852 | 1GCPYDEK1KZ355038; 1GCPYDEK1KZ330401 | 1GCPYDEK1KZ380263

1GCPYDEK1KZ319575; 1GCPYDEK1KZ349787 | 1GCPYDEK1KZ334724 | 1GCPYDEK1KZ370574; 1GCPYDEK1KZ373247; 1GCPYDEK1KZ326395 | 1GCPYDEK1KZ340927 | 1GCPYDEK1KZ392879 | 1GCPYDEK1KZ319074 | 1GCPYDEK1KZ360210 | 1GCPYDEK1KZ382370

1GCPYDEK1KZ363530 | 1GCPYDEK1KZ338532 | 1GCPYDEK1KZ337235 | 1GCPYDEK1KZ364127 | 1GCPYDEK1KZ331726 | 1GCPYDEK1KZ369280 | 1GCPYDEK1KZ323481 | 1GCPYDEK1KZ302890 | 1GCPYDEK1KZ310875 | 1GCPYDEK1KZ372390; 1GCPYDEK1KZ304784 | 1GCPYDEK1KZ352964 | 1GCPYDEK1KZ373796 | 1GCPYDEK1KZ347005; 1GCPYDEK1KZ321486 | 1GCPYDEK1KZ323013 | 1GCPYDEK1KZ348817; 1GCPYDEK1KZ373099; 1GCPYDEK1KZ360045; 1GCPYDEK1KZ349806 | 1GCPYDEK1KZ333475; 1GCPYDEK1KZ333959 | 1GCPYDEK1KZ390243 | 1GCPYDEK1KZ330608; 1GCPYDEK1KZ387018; 1GCPYDEK1KZ387312; 1GCPYDEK1KZ301447; 1GCPYDEK1KZ356495 | 1GCPYDEK1KZ356898 | 1GCPYDEK1KZ376097; 1GCPYDEK1KZ394552 | 1GCPYDEK1KZ311234 | 1GCPYDEK1KZ371336 | 1GCPYDEK1KZ387939; 1GCPYDEK1KZ339244; 1GCPYDEK1KZ385771 | 1GCPYDEK1KZ342399 | 1GCPYDEK1KZ380490; 1GCPYDEK1KZ304705 | 1GCPYDEK1KZ371224 | 1GCPYDEK1KZ339311; 1GCPYDEK1KZ350535; 1GCPYDEK1KZ322041 | 1GCPYDEK1KZ363768 | 1GCPYDEK1KZ374057 | 1GCPYDEK1KZ325473 | 1GCPYDEK1KZ357355 | 1GCPYDEK1KZ377394; 1GCPYDEK1KZ397550

1GCPYDEK1KZ393546 | 1GCPYDEK1KZ394678; 1GCPYDEK1KZ325778 | 1GCPYDEK1KZ377492; 1GCPYDEK1KZ333654 | 1GCPYDEK1KZ386922 | 1GCPYDEK1KZ304381 | 1GCPYDEK1KZ309967 | 1GCPYDEK1KZ343407; 1GCPYDEK1KZ319222; 1GCPYDEK1KZ308138 | 1GCPYDEK1KZ364340 | 1GCPYDEK1KZ364564; 1GCPYDEK1KZ310178 | 1GCPYDEK1KZ382708 | 1GCPYDEK1KZ353841 | 1GCPYDEK1KZ347957 | 1GCPYDEK1KZ310732 | 1GCPYDEK1KZ352267; 1GCPYDEK1KZ339499; 1GCPYDEK1KZ369845 | 1GCPYDEK1KZ395992 | 1GCPYDEK1KZ348705; 1GCPYDEK1KZ355119 | 1GCPYDEK1KZ380120 | 1GCPYDEK1KZ369389; 1GCPYDEK1KZ341575; 1GCPYDEK1KZ329409 | 1GCPYDEK1KZ300704 | 1GCPYDEK1KZ390338; 1GCPYDEK1KZ371692

1GCPYDEK1KZ380506 | 1GCPYDEK1KZ383406 | 1GCPYDEK1KZ328566; 1GCPYDEK1KZ369795 | 1GCPYDEK1KZ378643; 1GCPYDEK1KZ321097 | 1GCPYDEK1KZ386810; 1GCPYDEK1KZ350065; 1GCPYDEK1KZ396575 | 1GCPYDEK1KZ359154 | 1GCPYDEK1KZ395491 | 1GCPYDEK1KZ380344

1GCPYDEK1KZ340510 | 1GCPYDEK1KZ319964; 1GCPYDEK1KZ327563 | 1GCPYDEK1KZ397435; 1GCPYDEK1KZ361132; 1GCPYDEK1KZ354763; 1GCPYDEK1KZ321892; 1GCPYDEK1KZ362748; 1GCPYDEK1KZ312559 | 1GCPYDEK1KZ399976 | 1GCPYDEK1KZ358988 | 1GCPYDEK1KZ300900; 1GCPYDEK1KZ382448 | 1GCPYDEK1KZ355797 | 1GCPYDEK1KZ334965

1GCPYDEK1KZ394230; 1GCPYDEK1KZ393627

1GCPYDEK1KZ385799 | 1GCPYDEK1KZ350518 | 1GCPYDEK1KZ312609; 1GCPYDEK1KZ349630 | 1GCPYDEK1KZ305658

1GCPYDEK1KZ305689; 1GCPYDEK1KZ391523; 1GCPYDEK1KZ372406 | 1GCPYDEK1KZ351619 | 1GCPYDEK1KZ333749 | 1GCPYDEK1KZ390971 | 1GCPYDEK1KZ317485; 1GCPYDEK1KZ338157 | 1GCPYDEK1KZ313680

1GCPYDEK1KZ361633 | 1GCPYDEK1KZ350972 | 1GCPYDEK1KZ320418 | 1GCPYDEK1KZ389061; 1GCPYDEK1KZ380151 | 1GCPYDEK1KZ328017; 1GCPYDEK1KZ343651 | 1GCPYDEK1KZ336974

1GCPYDEK1KZ316224; 1GCPYDEK1KZ384085

1GCPYDEK1KZ378822; 1GCPYDEK1KZ320208 | 1GCPYDEK1KZ315011 | 1GCPYDEK1KZ354682 | 1GCPYDEK1KZ354262 | 1GCPYDEK1KZ356786 | 1GCPYDEK1KZ359980 | 1GCPYDEK1KZ358330 | 1GCPYDEK1KZ303635; 1GCPYDEK1KZ385964; 1GCPYDEK1KZ358862 | 1GCPYDEK1KZ302114 | 1GCPYDEK1KZ389688 | 1GCPYDEK1KZ376956; 1GCPYDEK1KZ355864; 1GCPYDEK1KZ377749; 1GCPYDEK1KZ328681 | 1GCPYDEK1KZ304896 | 1GCPYDEK1KZ335517 | 1GCPYDEK1KZ350776 | 1GCPYDEK1KZ386516 | 1GCPYDEK1KZ367318; 1GCPYDEK1KZ351216 | 1GCPYDEK1KZ352401 | 1GCPYDEK1KZ307328; 1GCPYDEK1KZ318801

1GCPYDEK1KZ319432 | 1GCPYDEK1KZ323528

1GCPYDEK1KZ357310 | 1GCPYDEK1KZ369067 | 1GCPYDEK1KZ367335; 1GCPYDEK1KZ396964 | 1GCPYDEK1KZ337882; 1GCPYDEK1KZ395412 | 1GCPYDEK1KZ328437 | 1GCPYDEK1KZ367447; 1GCPYDEK1KZ350485 | 1GCPYDEK1KZ333170 | 1GCPYDEK1KZ363690 | 1GCPYDEK1KZ326333; 1GCPYDEK1KZ394647 | 1GCPYDEK1KZ357839 | 1GCPYDEK1KZ362569 | 1GCPYDEK1KZ355914; 1GCPYDEK1KZ308365 | 1GCPYDEK1KZ377458 | 1GCPYDEK1KZ313274 | 1GCPYDEK1KZ351765; 1GCPYDEK1KZ324596 | 1GCPYDEK1KZ325666; 1GCPYDEK1KZ346064 | 1GCPYDEK1KZ327028 | 1GCPYDEK1KZ307698 | 1GCPYDEK1KZ310567 | 1GCPYDEK1KZ333430 | 1GCPYDEK1KZ368081; 1GCPYDEK1KZ330141 | 1GCPYDEK1KZ349420 | 1GCPYDEK1KZ389870 | 1GCPYDEK1KZ343150 | 1GCPYDEK1KZ354892; 1GCPYDEK1KZ383308 | 1GCPYDEK1KZ350096

1GCPYDEK1KZ330978 | 1GCPYDEK1KZ353435 | 1GCPYDEK1KZ392316 | 1GCPYDEK1KZ300718 | 1GCPYDEK1KZ366685 | 1GCPYDEK1KZ335100 | 1GCPYDEK1KZ375600

1GCPYDEK1KZ323707 | 1GCPYDEK1KZ334996; 1GCPYDEK1KZ306194 | 1GCPYDEK1KZ380215 | 1GCPYDEK1KZ382949; 1GCPYDEK1KZ390114; 1GCPYDEK1KZ371319

1GCPYDEK1KZ399105

1GCPYDEK1KZ360823 | 1GCPYDEK1KZ364578 | 1GCPYDEK1KZ387696; 1GCPYDEK1KZ316840 | 1GCPYDEK1KZ335629; 1GCPYDEK1KZ305045 | 1GCPYDEK1KZ352558; 1GCPYDEK1KZ370414 | 1GCPYDEK1KZ300721; 1GCPYDEK1KZ358005 | 1GCPYDEK1KZ330883; 1GCPYDEK1KZ346761

1GCPYDEK1KZ310696

1GCPYDEK1KZ310164 | 1GCPYDEK1KZ360501 | 1GCPYDEK1KZ397287 | 1GCPYDEK1KZ378996; 1GCPYDEK1KZ381123 | 1GCPYDEK1KZ332505 | 1GCPYDEK1KZ363401; 1GCPYDEK1KZ363365 | 1GCPYDEK1KZ388332 | 1GCPYDEK1KZ333007 | 1GCPYDEK1KZ368405 | 1GCPYDEK1KZ366623 | 1GCPYDEK1KZ357419; 1GCPYDEK1KZ384586; 1GCPYDEK1KZ356142

1GCPYDEK1KZ329653; 1GCPYDEK1KZ380831 | 1GCPYDEK1KZ330981 | 1GCPYDEK1KZ342838 | 1GCPYDEK1KZ326834 | 1GCPYDEK1KZ357968 | 1GCPYDEK1KZ356688 | 1GCPYDEK1KZ347232; 1GCPYDEK1KZ355153; 1GCPYDEK1KZ369635; 1GCPYDEK1KZ351541 | 1GCPYDEK1KZ322346 | 1GCPYDEK1KZ314005; 1GCPYDEK1KZ394924; 1GCPYDEK1KZ330768; 1GCPYDEK1KZ332097 | 1GCPYDEK1KZ355895 | 1GCPYDEK1KZ346145 | 1GCPYDEK1KZ375743; 1GCPYDEK1KZ332178; 1GCPYDEK1KZ384166

1GCPYDEK1KZ355640; 1GCPYDEK1KZ337820; 1GCPYDEK1KZ364953; 1GCPYDEK1KZ318216 | 1GCPYDEK1KZ354679 | 1GCPYDEK1KZ360675 | 1GCPYDEK1KZ322234; 1GCPYDEK1KZ332990; 1GCPYDEK1KZ304879 | 1GCPYDEK1KZ315896 | 1GCPYDEK1KZ369716 | 1GCPYDEK1KZ335727; 1GCPYDEK1KZ365956 | 1GCPYDEK1KZ342032 | 1GCPYDEK1KZ337526 | 1GCPYDEK1KZ342578 | 1GCPYDEK1KZ378237 | 1GCPYDEK1KZ310052; 1GCPYDEK1KZ350423 | 1GCPYDEK1KZ395376 | 1GCPYDEK1KZ300394 | 1GCPYDEK1KZ335291 | 1GCPYDEK1KZ345870 | 1GCPYDEK1KZ386371; 1GCPYDEK1KZ399508; 1GCPYDEK1KZ306616 | 1GCPYDEK1KZ388380 | 1GCPYDEK1KZ396950; 1GCPYDEK1KZ341463

1GCPYDEK1KZ334464 | 1GCPYDEK1KZ384703 | 1GCPYDEK1KZ364399 | 1GCPYDEK1KZ391117 | 1GCPYDEK1KZ371823 | 1GCPYDEK1KZ343987 | 1GCPYDEK1KZ393739 | 1GCPYDEK1KZ365701 | 1GCPYDEK1KZ323772 | 1GCPYDEK1KZ347165 | 1GCPYDEK1KZ344881 | 1GCPYDEK1KZ336036 | 1GCPYDEK1KZ360448 | 1GCPYDEK1KZ345626 | 1GCPYDEK1KZ391084 | 1GCPYDEK1KZ357873; 1GCPYDEK1KZ348011 | 1GCPYDEK1KZ321035 | 1GCPYDEK1KZ374334 | 1GCPYDEK1KZ306390 | 1GCPYDEK1KZ305384

1GCPYDEK1KZ329975 | 1GCPYDEK1KZ394342; 1GCPYDEK1KZ391764 | 1GCPYDEK1KZ334349 | 1GCPYDEK1KZ387407 | 1GCPYDEK1KZ319026; 1GCPYDEK1KZ317177 | 1GCPYDEK1KZ307040 | 1GCPYDEK1KZ362085; 1GCPYDEK1KZ319804; 1GCPYDEK1KZ390078

1GCPYDEK1KZ365200; 1GCPYDEK1KZ363527; 1GCPYDEK1KZ380814; 1GCPYDEK1KZ393708 | 1GCPYDEK1KZ325327 | 1GCPYDEK1KZ329121 | 1GCPYDEK1KZ362300 | 1GCPYDEK1KZ355928 | 1GCPYDEK1KZ347344 | 1GCPYDEK1KZ311766 | 1GCPYDEK1KZ395913; 1GCPYDEK1KZ393630

1GCPYDEK1KZ387147

1GCPYDEK1KZ345447; 1GCPYDEK1KZ350440; 1GCPYDEK1KZ303361 | 1GCPYDEK1KZ384734 | 1GCPYDEK1KZ349045 | 1GCPYDEK1KZ344640

1GCPYDEK1KZ320631 | 1GCPYDEK1KZ339681 | 1GCPYDEK1KZ333752; 1GCPYDEK1KZ380800 | 1GCPYDEK1KZ346758 | 1GCPYDEK1KZ357033 | 1GCPYDEK1KZ375810 | 1GCPYDEK1KZ304171; 1GCPYDEK1KZ323433; 1GCPYDEK1KZ305093 | 1GCPYDEK1KZ384054; 1GCPYDEK1KZ386399; 1GCPYDEK1KZ311363; 1GCPYDEK1KZ384345

1GCPYDEK1KZ358991; 1GCPYDEK1KZ313968 | 1GCPYDEK1KZ365858; 1GCPYDEK1KZ311900 | 1GCPYDEK1KZ310746 | 1GCPYDEK1KZ318345 | 1GCPYDEK1KZ352575 | 1GCPYDEK1KZ331743; 1GCPYDEK1KZ337896 | 1GCPYDEK1KZ378321 | 1GCPYDEK1KZ396009; 1GCPYDEK1KZ345724; 1GCPYDEK1KZ346856 | 1GCPYDEK1KZ398715; 1GCPYDEK1KZ302548 | 1GCPYDEK1KZ398116

1GCPYDEK1KZ302873 | 1GCPYDEK1KZ383860; 1GCPYDEK1KZ307720; 1GCPYDEK1KZ382157 | 1GCPYDEK1KZ354794 | 1GCPYDEK1KZ345495 | 1GCPYDEK1KZ305840 | 1GCPYDEK1KZ316868; 1GCPYDEK1KZ323299; 1GCPYDEK1KZ385821; 1GCPYDEK1KZ300489 | 1GCPYDEK1KZ346534; 1GCPYDEK1KZ366914 | 1GCPYDEK1KZ367044

1GCPYDEK1KZ370851 | 1GCPYDEK1KZ351524 | 1GCPYDEK1KZ319897 | 1GCPYDEK1KZ350583 | 1GCPYDEK1KZ323125; 1GCPYDEK1KZ328650

1GCPYDEK1KZ379176 | 1GCPYDEK1KZ304851 | 1GCPYDEK1KZ327773 | 1GCPYDEK1KZ359722 | 1GCPYDEK1KZ305174 | 1GCPYDEK1KZ308303; 1GCPYDEK1KZ392980; 1GCPYDEK1KZ369246 | 1GCPYDEK1KZ379713

1GCPYDEK1KZ388413 | 1GCPYDEK1KZ352978 | 1GCPYDEK1KZ384720; 1GCPYDEK1KZ379677; 1GCPYDEK1KZ374219 | 1GCPYDEK1KZ383969

1GCPYDEK1KZ302470 | 1GCPYDEK1KZ343309 | 1GCPYDEK1KZ337588; 1GCPYDEK1KZ377217 | 1GCPYDEK1KZ300525; 1GCPYDEK1KZ337199 | 1GCPYDEK1KZ322976 | 1GCPYDEK1KZ379081 | 1GCPYDEK1KZ303358 | 1GCPYDEK1KZ368095; 1GCPYDEK1KZ342385 | 1GCPYDEK1KZ365780 | 1GCPYDEK1KZ360630 | 1GCPYDEK1KZ314912; 1GCPYDEK1KZ355623 | 1GCPYDEK1KZ328034; 1GCPYDEK1KZ351118; 1GCPYDEK1KZ306325; 1GCPYDEK1KZ363589; 1GCPYDEK1KZ349224; 1GCPYDEK1KZ343178; 1GCPYDEK1KZ383034 | 1GCPYDEK1KZ308091 | 1GCPYDEK1KZ329961 | 1GCPYDEK1KZ358022; 1GCPYDEK1KZ371059; 1GCPYDEK1KZ330026; 1GCPYDEK1KZ309564 | 1GCPYDEK1KZ326915 | 1GCPYDEK1KZ346811; 1GCPYDEK1KZ310889 | 1GCPYDEK1KZ367027 | 1GCPYDEK1KZ386824 | 1GCPYDEK1KZ381414

1GCPYDEK1KZ315834 | 1GCPYDEK1KZ353533; 1GCPYDEK1KZ337171 | 1GCPYDEK1KZ327854 | 1GCPYDEK1KZ306227; 1GCPYDEK1KZ381963; 1GCPYDEK1KZ306180; 1GCPYDEK1KZ306759 | 1GCPYDEK1KZ320970 | 1GCPYDEK1KZ311637

1GCPYDEK1KZ362667

1GCPYDEK1KZ318409; 1GCPYDEK1KZ368176; 1GCPYDEK1KZ302520 | 1GCPYDEK1KZ368520; 1GCPYDEK1KZ331449; 1GCPYDEK1KZ351796 | 1GCPYDEK1KZ368906 | 1GCPYDEK1KZ330687; 1GCPYDEK1KZ305160 | 1GCPYDEK1KZ384815 | 1GCPYDEK1KZ346159 | 1GCPYDEK1KZ354164 | 1GCPYDEK1KZ398228 | 1GCPYDEK1KZ385365 | 1GCPYDEK1KZ393000 | 1GCPYDEK1KZ358652

1GCPYDEK1KZ318474 | 1GCPYDEK1KZ346386 | 1GCPYDEK1KZ353628 | 1GCPYDEK1KZ379629 | 1GCPYDEK1KZ352446; 1GCPYDEK1KZ315820

1GCPYDEK1KZ364113 | 1GCPYDEK1KZ373068

1GCPYDEK1KZ388072 | 1GCPYDEK1KZ302033

1GCPYDEK1KZ318121 | 1GCPYDEK1KZ338871 | 1GCPYDEK1KZ310343 | 1GCPYDEK1KZ300816; 1GCPYDEK1KZ345397; 1GCPYDEK1KZ318569; 1GCPYDEK1KZ371711

1GCPYDEK1KZ318488 | 1GCPYDEK1KZ336361 | 1GCPYDEK1KZ395331 | 1GCPYDEK1KZ344220 | 1GCPYDEK1KZ379310

1GCPYDEK1KZ358036; 1GCPYDEK1KZ354021 | 1GCPYDEK1KZ341205 | 1GCPYDEK1KZ305790; 1GCPYDEK1KZ301240 | 1GCPYDEK1KZ396432 | 1GCPYDEK1KZ319043

1GCPYDEK1KZ378464 | 1GCPYDEK1KZ354942; 1GCPYDEK1KZ385446; 1GCPYDEK1KZ316661 | 1GCPYDEK1KZ326168 | 1GCPYDEK1KZ387276 | 1GCPYDEK1KZ361728 | 1GCPYDEK1KZ360207; 1GCPYDEK1KZ343584; 1GCPYDEK1KZ325568 | 1GCPYDEK1KZ359039; 1GCPYDEK1KZ366122; 1GCPYDEK1KZ336263 | 1GCPYDEK1KZ362507; 1GCPYDEK1KZ350292; 1GCPYDEK1KZ310648 | 1GCPYDEK1KZ327059 | 1GCPYDEK1KZ337350 | 1GCPYDEK1KZ393238; 1GCPYDEK1KZ308981 | 1GCPYDEK1KZ338269 | 1GCPYDEK1KZ390047; 1GCPYDEK1KZ381803

1GCPYDEK1KZ326946; 1GCPYDEK1KZ393644

1GCPYDEK1KZ398505; 1GCPYDEK1KZ385396 | 1GCPYDEK1KZ336988 | 1GCPYDEK1KZ381896; 1GCPYDEK1KZ388850 | 1GCPYDEK1KZ394776 | 1GCPYDEK1KZ380084 | 1GCPYDEK1KZ368775; 1GCPYDEK1KZ387777 | 1GCPYDEK1KZ312917 | 1GCPYDEK1KZ373894; 1GCPYDEK1KZ369988 | 1GCPYDEK1KZ344430; 1GCPYDEK1KZ329376

1GCPYDEK1KZ387309 | 1GCPYDEK1KZ390680

1GCPYDEK1KZ381882; 1GCPYDEK1KZ327532

1GCPYDEK1KZ310357 | 1GCPYDEK1KZ306289 | 1GCPYDEK1KZ304767 | 1GCPYDEK1KZ349160 | 1GCPYDEK1KZ307426 | 1GCPYDEK1KZ364323 | 1GCPYDEK1KZ315137 | 1GCPYDEK1KZ375029 | 1GCPYDEK1KZ307345 | 1GCPYDEK1KZ351328 | 1GCPYDEK1KZ301111 | 1GCPYDEK1KZ384524 | 1GCPYDEK1KZ369344; 1GCPYDEK1KZ362359 | 1GCPYDEK1KZ367254 | 1GCPYDEK1KZ398987; 1GCPYDEK1KZ378254 | 1GCPYDEK1KZ364662

1GCPYDEK1KZ366301

1GCPYDEK1KZ374205; 1GCPYDEK1KZ381493 | 1GCPYDEK1KZ315865 | 1GCPYDEK1KZ309290 | 1GCPYDEK1KZ364824; 1GCPYDEK1KZ338076

1GCPYDEK1KZ332889 | 1GCPYDEK1KZ326882 | 1GCPYDEK1KZ398942 | 1GCPYDEK1KZ325182 | 1GCPYDEK1KZ331533 | 1GCPYDEK1KZ340183 | 1GCPYDEK1KZ369800 | 1GCPYDEK1KZ372924; 1GCPYDEK1KZ336201 | 1GCPYDEK1KZ355458; 1GCPYDEK1KZ324520 | 1GCPYDEK1KZ391070; 1GCPYDEK1KZ318846 | 1GCPYDEK1KZ323075 | 1GCPYDEK1KZ362071; 1GCPYDEK1KZ364595

1GCPYDEK1KZ317230 | 1GCPYDEK1KZ381543; 1GCPYDEK1KZ310472; 1GCPYDEK1KZ333881; 1GCPYDEK1KZ309340 | 1GCPYDEK1KZ372213 | 1GCPYDEK1KZ333850 | 1GCPYDEK1KZ320533; 1GCPYDEK1KZ318832 | 1GCPYDEK1KZ316434

1GCPYDEK1KZ334447 | 1GCPYDEK1KZ305157; 1GCPYDEK1KZ324260 | 1GCPYDEK1KZ305854 | 1GCPYDEK1KZ381901 | 1GCPYDEK1KZ304655 | 1GCPYDEK1KZ325344 | 1GCPYDEK1KZ334867; 1GCPYDEK1KZ322122 | 1GCPYDEK1KZ372986; 1GCPYDEK1KZ387763 | 1GCPYDEK1KZ399637 | 1GCPYDEK1KZ393580 | 1GCPYDEK1KZ340720 | 1GCPYDEK1KZ316191 | 1GCPYDEK1KZ313906 | 1GCPYDEK1KZ313727 | 1GCPYDEK1KZ375399 | 1GCPYDEK1KZ342953

1GCPYDEK1KZ369537 | 1GCPYDEK1KZ351202 | 1GCPYDEK1KZ378075 | 1GCPYDEK1KZ374429 | 1GCPYDEK1KZ385740; 1GCPYDEK1KZ363737; 1GCPYDEK1KZ356707; 1GCPYDEK1KZ396981; 1GCPYDEK1KZ306471; 1GCPYDEK1KZ360238; 1GCPYDEK1KZ304137; 1GCPYDEK1KZ389299

1GCPYDEK1KZ307894; 1GCPYDEK1KZ337493 | 1GCPYDEK1KZ367657 | 1GCPYDEK1KZ306955 | 1GCPYDEK1KZ363236; 1GCPYDEK1KZ342581; 1GCPYDEK1KZ349286 | 1GCPYDEK1KZ368078 | 1GCPYDEK1KZ332004 | 1GCPYDEK1KZ342144 | 1GCPYDEK1KZ397659 | 1GCPYDEK1KZ300508; 1GCPYDEK1KZ354293 | 1GCPYDEK1KZ346291 | 1GCPYDEK1KZ379484 | 1GCPYDEK1KZ362040; 1GCPYDEK1KZ363091; 1GCPYDEK1KZ359543 | 1GCPYDEK1KZ379498 | 1GCPYDEK1KZ316983 | 1GCPYDEK1KZ374950

1GCPYDEK1KZ334674 | 1GCPYDEK1KZ395300; 1GCPYDEK1KZ379078 | 1GCPYDEK1KZ341639 | 1GCPYDEK1KZ318295 | 1GCPYDEK1KZ374916; 1GCPYDEK1KZ314506 | 1GCPYDEK1KZ348395 | 1GCPYDEK1KZ392249 | 1GCPYDEK1KZ365777 | 1GCPYDEK1KZ395507; 1GCPYDEK1KZ358425; 1GCPYDEK1KZ324565; 1GCPYDEK1KZ308947 | 1GCPYDEK1KZ347652 | 1GCPYDEK1KZ316806; 1GCPYDEK1KZ394194; 1GCPYDEK1KZ302792 | 1GCPYDEK1KZ320466; 1GCPYDEK1KZ310729 | 1GCPYDEK1KZ351846 | 1GCPYDEK1KZ372759 | 1GCPYDEK1KZ330317; 1GCPYDEK1KZ366430 | 1GCPYDEK1KZ379064; 1GCPYDEK1KZ334948 | 1GCPYDEK1KZ311220 | 1GCPYDEK1KZ306048; 1GCPYDEK1KZ323142; 1GCPYDEK1KZ348624 | 1GCPYDEK1KZ388685 | 1GCPYDEK1KZ303053; 1GCPYDEK1KZ349790; 1GCPYDEK1KZ386273; 1GCPYDEK1KZ301917 | 1GCPYDEK1KZ341933 | 1GCPYDEK1KZ348655 | 1GCPYDEK1KZ311265 | 1GCPYDEK1KZ351300 | 1GCPYDEK1KZ389030 | 1GCPYDEK1KZ371952 | 1GCPYDEK1KZ331998 | 1GCPYDEK1KZ342466 | 1GCPYDEK1KZ365911; 1GCPYDEK1KZ324551 | 1GCPYDEK1KZ325795 | 1GCPYDEK1KZ398911 | 1GCPYDEK1KZ360840; 1GCPYDEK1KZ330236 | 1GCPYDEK1KZ308592 | 1GCPYDEK1KZ384765 | 1GCPYDEK1KZ380442 | 1GCPYDEK1KZ377203 | 1GCPYDEK1KZ312660; 1GCPYDEK1KZ393658 | 1GCPYDEK1KZ389576; 1GCPYDEK1KZ350728 | 1GCPYDEK1KZ323884 | 1GCPYDEK1KZ392476 | 1GCPYDEK1KZ385530; 1GCPYDEK1KZ306938 | 1GCPYDEK1KZ363088; 1GCPYDEK1KZ374253

1GCPYDEK1KZ361020; 1GCPYDEK1KZ388377 | 1GCPYDEK1KZ321391 | 1GCPYDEK1KZ396219 | 1GCPYDEK1KZ350034; 1GCPYDEK1KZ320760 | 1GCPYDEK1KZ315008; 1GCPYDEK1KZ394079; 1GCPYDEK1KZ355959 | 1GCPYDEK1KZ341513 | 1GCPYDEK1KZ386919 | 1GCPYDEK1KZ363902 | 1GCPYDEK1KZ366900; 1GCPYDEK1KZ319253 | 1GCPYDEK1KZ307944; 1GCPYDEK1KZ371515; 1GCPYDEK1KZ363883 | 1GCPYDEK1KZ380876; 1GCPYDEK1KZ316871; 1GCPYDEK1KZ371661 | 1GCPYDEK1KZ312190 | 1GCPYDEK1KZ385950 | 1GCPYDEK1KZ362524; 1GCPYDEK1KZ363785 | 1GCPYDEK1KZ380229 | 1GCPYDEK1KZ349269; 1GCPYDEK1KZ367917

1GCPYDEK1KZ375855; 1GCPYDEK1KZ371448 | 1GCPYDEK1KZ359249; 1GCPYDEK1KZ379128 | 1GCPYDEK1KZ371417

1GCPYDEK1KZ349885 | 1GCPYDEK1KZ374043; 1GCPYDEK1KZ342256 | 1GCPYDEK1KZ364743 | 1GCPYDEK1KZ393353 | 1GCPYDEK1KZ353211 | 1GCPYDEK1KZ377055; 1GCPYDEK1KZ396236 | 1GCPYDEK1KZ305675 | 1GCPYDEK1KZ368422 | 1GCPYDEK1KZ385205 | 1GCPYDEK1KZ396141 | 1GCPYDEK1KZ339874; 1GCPYDEK1KZ352737 | 1GCPYDEK1KZ303800; 1GCPYDEK1KZ313551 | 1GCPYDEK1KZ344492 | 1GCPYDEK1KZ325862

1GCPYDEK1KZ373121 | 1GCPYDEK1KZ399993

1GCPYDEK1KZ321326 | 1GCPYDEK1KZ346081

1GCPYDEK1KZ356769

1GCPYDEK1KZ322489 | 1GCPYDEK1KZ314148 | 1GCPYDEK1KZ345142 | 1GCPYDEK1KZ315719

1GCPYDEK1KZ397175

1GCPYDEK1KZ322007

1GCPYDEK1KZ352527 | 1GCPYDEK1KZ399153 | 1GCPYDEK1KZ340474; 1GCPYDEK1KZ328194 | 1GCPYDEK1KZ361230; 1GCPYDEK1KZ334187; 1GCPYDEK1KZ366024; 1GCPYDEK1KZ302212; 1GCPYDEK1KZ305711; 1GCPYDEK1KZ358070; 1GCPYDEK1KZ336991 | 1GCPYDEK1KZ389559 | 1GCPYDEK1KZ324162 | 1GCPYDEK1KZ301013 | 1GCPYDEK1KZ338806; 1GCPYDEK1KZ325876 | 1GCPYDEK1KZ305594; 1GCPYDEK1KZ390761; 1GCPYDEK1KZ393529 | 1GCPYDEK1KZ329751

1GCPYDEK1KZ307992 | 1GCPYDEK1KZ319155 | 1GCPYDEK1KZ333234 | 1GCPYDEK1KZ398407 | 1GCPYDEK1KZ369425 | 1GCPYDEK1KZ300170 | 1GCPYDEK1KZ352639 | 1GCPYDEK1KZ345738 | 1GCPYDEK1KZ310424 | 1GCPYDEK1KZ323545; 1GCPYDEK1KZ385883

1GCPYDEK1KZ392932 | 1GCPYDEK1KZ370249; 1GCPYDEK1KZ353581; 1GCPYDEK1KZ304817; 1GCPYDEK1KZ377301; 1GCPYDEK1KZ328616; 1GCPYDEK1KZ324632; 1GCPYDEK1KZ327045 | 1GCPYDEK1KZ395278; 1GCPYDEK1KZ309337; 1GCPYDEK1KZ362720 | 1GCPYDEK1KZ319558 | 1GCPYDEK1KZ368100; 1GCPYDEK1KZ372518 | 1GCPYDEK1KZ381137; 1GCPYDEK1KZ399251

1GCPYDEK1KZ349062; 1GCPYDEK1KZ314540; 1GCPYDEK1KZ325537 | 1GCPYDEK1KZ321519; 1GCPYDEK1KZ399752; 1GCPYDEK1KZ332827; 1GCPYDEK1KZ342077 | 1GCPYDEK1KZ347473; 1GCPYDEK1KZ396253 | 1GCPYDEK1KZ391036 | 1GCPYDEK1KZ348008; 1GCPYDEK1KZ356058 | 1GCPYDEK1KZ371577 | 1GCPYDEK1KZ391456; 1GCPYDEK1KZ380991 | 1GCPYDEK1KZ365908; 1GCPYDEK1KZ300959 | 1GCPYDEK1KZ337087 | 1GCPYDEK1KZ330009 | 1GCPYDEK1KZ358053 | 1GCPYDEK1KZ371000 | 1GCPYDEK1KZ306504 | 1GCPYDEK1KZ369506; 1GCPYDEK1KZ369263 | 1GCPYDEK1KZ384605; 1GCPYDEK1KZ368467 | 1GCPYDEK1KZ359042 | 1GCPYDEK1KZ373295 | 1GCPYDEK1KZ373863 | 1GCPYDEK1KZ300007 | 1GCPYDEK1KZ320659; 1GCPYDEK1KZ378478 | 1GCPYDEK1KZ371241; 1GCPYDEK1KZ335792 | 1GCPYDEK1KZ362023 | 1GCPYDEK1KZ353824; 1GCPYDEK1KZ358702 | 1GCPYDEK1KZ311945

1GCPYDEK1KZ336926 | 1GCPYDEK1KZ317812 | 1GCPYDEK1KZ365584 | 1GCPYDEK1KZ397807 | 1GCPYDEK1KZ316904; 1GCPYDEK1KZ339261 | 1GCPYDEK1KZ303201 | 1GCPYDEK1KZ384037 | 1GCPYDEK1KZ327627 | 1GCPYDEK1KZ330821 | 1GCPYDEK1KZ367271; 1GCPYDEK1KZ354133; 1GCPYDEK1KZ382885 | 1GCPYDEK1KZ333377 | 1GCPYDEK1KZ336716 | 1GCPYDEK1KZ362698 | 1GCPYDEK1KZ320502; 1GCPYDEK1KZ304946; 1GCPYDEK1KZ307068 | 1GCPYDEK1KZ398424 | 1GCPYDEK1KZ301819 | 1GCPYDEK1KZ301979 | 1GCPYDEK1KZ342824; 1GCPYDEK1KZ311024 | 1GCPYDEK1KZ376973

1GCPYDEK1KZ397855; 1GCPYDEK1KZ344900 | 1GCPYDEK1KZ397564 | 1GCPYDEK1KZ384202 | 1GCPYDEK1KZ388928 | 1GCPYDEK1KZ379503; 1GCPYDEK1KZ347151 | 1GCPYDEK1KZ309600 | 1GCPYDEK1KZ338370; 1GCPYDEK1KZ365519 | 1GCPYDEK1KZ349241; 1GCPYDEK1KZ376312 | 1GCPYDEK1KZ352186; 1GCPYDEK1KZ368727 | 1GCPYDEK1KZ300802; 1GCPYDEK1KZ369859; 1GCPYDEK1KZ308155; 1GCPYDEK1KZ396978 | 1GCPYDEK1KZ389156 | 1GCPYDEK1KZ303957; 1GCPYDEK1KZ347988 | 1GCPYDEK1KZ318278 | 1GCPYDEK1KZ372017 | 1GCPYDEK1KZ368324 | 1GCPYDEK1KZ319205 | 1GCPYDEK1KZ324985; 1GCPYDEK1KZ307443; 1GCPYDEK1KZ347490; 1GCPYDEK1KZ331421

1GCPYDEK1KZ349031; 1GCPYDEK1KZ384023 | 1GCPYDEK1KZ323691; 1GCPYDEK1KZ398746; 1GCPYDEK1KZ374382; 1GCPYDEK1KZ398147 | 1GCPYDEK1KZ360773

1GCPYDEK1KZ382336; 1GCPYDEK1KZ374432 | 1GCPYDEK1KZ324968

1GCPYDEK1KZ325229; 1GCPYDEK1KZ335419; 1GCPYDEK1KZ327966

1GCPYDEK1KZ370252 | 1GCPYDEK1KZ305627; 1GCPYDEK1KZ379159; 1GCPYDEK1KZ396429; 1GCPYDEK1KZ389271 | 1GCPYDEK1KZ303571; 1GCPYDEK1KZ347926; 1GCPYDEK1KZ360515; 1GCPYDEK1KZ335355; 1GCPYDEK1KZ356173 | 1GCPYDEK1KZ378951 | 1GCPYDEK1KZ351085 | 1GCPYDEK1KZ314179 | 1GCPYDEK1KZ376844; 1GCPYDEK1KZ302565 | 1GCPYDEK1KZ303229 | 1GCPYDEK1KZ300282 | 1GCPYDEK1KZ339227

1GCPYDEK1KZ313694 | 1GCPYDEK1KZ391604 | 1GCPYDEK1KZ389447 | 1GCPYDEK1KZ386404

1GCPYDEK1KZ356285 | 1GCPYDEK1KZ352947 | 1GCPYDEK1KZ305434; 1GCPYDEK1KZ370512; 1GCPYDEK1KZ390940

1GCPYDEK1KZ387598 | 1GCPYDEK1KZ334299 | 1GCPYDEK1KZ366749; 1GCPYDEK1KZ371367 | 1GCPYDEK1KZ344248

1GCPYDEK1KZ389383 | 1GCPYDEK1KZ378304; 1GCPYDEK1KZ395815 | 1GCPYDEK1KZ304266; 1GCPYDEK1KZ367867 | 1GCPYDEK1KZ340992 | 1GCPYDEK1KZ372664 | 1GCPYDEK1KZ374124; 1GCPYDEK1KZ335551 | 1GCPYDEK1KZ340300 | 1GCPYDEK1KZ380182; 1GCPYDEK1KZ328535 | 1GCPYDEK1KZ343021 | 1GCPYDEK1KZ349448 | 1GCPYDEK1KZ330656 | 1GCPYDEK1KZ371420 | 1GCPYDEK1KZ398603; 1GCPYDEK1KZ365343; 1GCPYDEK1KZ348168 | 1GCPYDEK1KZ326770 | 1GCPYDEK1KZ342323 | 1GCPYDEK1KZ329572 | 1GCPYDEK1KZ382868 | 1GCPYDEK1KZ346582 | 1GCPYDEK1KZ392123 | 1GCPYDEK1KZ341821 | 1GCPYDEK1KZ384443 | 1GCPYDEK1KZ313971 | 1GCPYDEK1KZ345030; 1GCPYDEK1KZ397600 | 1GCPYDEK1KZ300248; 1GCPYDEK1KZ394535 | 1GCPYDEK1KZ305269 | 1GCPYDEK1KZ307538 | 1GCPYDEK1KZ372499 | 1GCPYDEK1KZ366038 | 1GCPYDEK1KZ315168; 1GCPYDEK1KZ383079 | 1GCPYDEK1KZ361079 | 1GCPYDEK1KZ312867 | 1GCPYDEK1KZ312061; 1GCPYDEK1KZ338840; 1GCPYDEK1KZ367013 | 1GCPYDEK1KZ320354 | 1GCPYDEK1KZ362829 | 1GCPYDEK1KZ335288; 1GCPYDEK1KZ311170 | 1GCPYDEK1KZ359963 | 1GCPYDEK1KZ382496; 1GCPYDEK1KZ369490 | 1GCPYDEK1KZ376519

1GCPYDEK1KZ363379 | 1GCPYDEK1KZ319981; 1GCPYDEK1KZ353614; 1GCPYDEK1KZ310259 | 1GCPYDEK1KZ370672 | 1GCPYDEK1KZ349935 | 1GCPYDEK1KZ313940; 1GCPYDEK1KZ332052 | 1GCPYDEK1KZ369070 | 1GCPYDEK1KZ390548; 1GCPYDEK1KZ364838 | 1GCPYDEK1KZ314943; 1GCPYDEK1KZ398567 | 1GCPYDEK1KZ382773; 1GCPYDEK1KZ329278; 1GCPYDEK1KZ395409; 1GCPYDEK1KZ329765 | 1GCPYDEK1KZ328499 | 1GCPYDEK1KZ356383; 1GCPYDEK1KZ312447; 1GCPYDEK1KZ335839; 1GCPYDEK1KZ363317; 1GCPYDEK1KZ390825 | 1GCPYDEK1KZ323867; 1GCPYDEK1KZ381624; 1GCPYDEK1KZ340667 | 1GCPYDEK1KZ352883 | 1GCPYDEK1KZ304364; 1GCPYDEK1KZ371403

1GCPYDEK1KZ324176 | 1GCPYDEK1KZ395250; 1GCPYDEK1KZ355749

1GCPYDEK1KZ309306 | 1GCPYDEK1KZ358344 | 1GCPYDEK1KZ328602 | 1GCPYDEK1KZ308351 | 1GCPYDEK1KZ336912 | 1GCPYDEK1KZ337719 | 1GCPYDEK1KZ382725 | 1GCPYDEK1KZ325912; 1GCPYDEK1KZ349563 | 1GCPYDEK1KZ376665 | 1GCPYDEK1KZ346937 | 1GCPYDEK1KZ337736 | 1GCPYDEK1KZ315574; 1GCPYDEK1KZ378285 | 1GCPYDEK1KZ323948

1GCPYDEK1KZ382238; 1GCPYDEK1KZ398889; 1GCPYDEK1KZ392431 | 1GCPYDEK1KZ386645

1GCPYDEK1KZ341365; 1GCPYDEK1KZ330494; 1GCPYDEK1KZ339390 | 1GCPYDEK1KZ318202; 1GCPYDEK1KZ344993 | 1GCPYDEK1KZ373040 | 1GCPYDEK1KZ319141 | 1GCPYDEK1KZ395636; 1GCPYDEK1KZ384474 | 1GCPYDEK1KZ393319 | 1GCPYDEK1KZ300380 | 1GCPYDEK1KZ381719 | 1GCPYDEK1KZ352012; 1GCPYDEK1KZ354911 | 1GCPYDEK1KZ339034 | 1GCPYDEK1KZ357775; 1GCPYDEK1KZ349451; 1GCPYDEK1KZ376049 | 1GCPYDEK1KZ305207 | 1GCPYDEK1KZ314330 | 1GCPYDEK1KZ302260 | 1GCPYDEK1KZ381025 | 1GCPYDEK1KZ357047; 1GCPYDEK1KZ304168 | 1GCPYDEK1KZ325361; 1GCPYDEK1KZ332570

1GCPYDEK1KZ357792 | 1GCPYDEK1KZ305546; 1GCPYDEK1KZ325439 | 1GCPYDEK1KZ355055; 1GCPYDEK1KZ334142 | 1GCPYDEK1KZ332679 | 1GCPYDEK1KZ328972; 1GCPYDEK1KZ348848 | 1GCPYDEK1KZ326624; 1GCPYDEK1KZ314327 | 1GCPYDEK1KZ360417 | 1GCPYDEK1KZ344721

1GCPYDEK1KZ365231 | 1GCPYDEK1KZ302789; 1GCPYDEK1KZ338501 | 1GCPYDEK1KZ316725

1GCPYDEK1KZ312853; 1GCPYDEK1KZ309810; 1GCPYDEK1KZ365570 | 1GCPYDEK1KZ310715 | 1GCPYDEK1KZ329720 | 1GCPYDEK1KZ340054 | 1GCPYDEK1KZ303862; 1GCPYDEK1KZ314098 | 1GCPYDEK1KZ396608; 1GCPYDEK1KZ375404 | 1GCPYDEK1KZ318779; 1GCPYDEK1KZ357016; 1GCPYDEK1KZ311931; 1GCPYDEK1KZ308222; 1GCPYDEK1KZ399928

1GCPYDEK1KZ317499 | 1GCPYDEK1KZ307409; 1GCPYDEK1KZ333122 | 1GCPYDEK1KZ359090 | 1GCPYDEK1KZ308771 | 1GCPYDEK1KZ374110 | 1GCPYDEK1KZ321889 | 1GCPYDEK1KZ327109; 1GCPYDEK1KZ378450 | 1GCPYDEK1KZ348820; 1GCPYDEK1KZ394759 | 1GCPYDEK1KZ307085; 1GCPYDEK1KZ388444; 1GCPYDEK1KZ302078; 1GCPYDEK1KZ305773 | 1GCPYDEK1KZ392283 | 1GCPYDEK1KZ319236; 1GCPYDEK1KZ308026 | 1GCPYDEK1KZ308298; 1GCPYDEK1KZ337901; 1GCPYDEK1KZ327658

1GCPYDEK1KZ399329 | 1GCPYDEK1KZ360627

1GCPYDEK1KZ372356; 1GCPYDEK1KZ303585 | 1GCPYDEK1KZ313470 | 1GCPYDEK1KZ353760; 1GCPYDEK1KZ338725

1GCPYDEK1KZ382563; 1GCPYDEK1KZ393854 | 1GCPYDEK1KZ340149 | 1GCPYDEK1KZ391487 | 1GCPYDEK1KZ344153; 1GCPYDEK1KZ371689; 1GCPYDEK1KZ330320 | 1GCPYDEK1KZ310939; 1GCPYDEK1KZ338420 | 1GCPYDEK1KZ349773 | 1GCPYDEK1KZ315512 | 1GCPYDEK1KZ348770; 1GCPYDEK1KZ321343

1GCPYDEK1KZ319401 | 1GCPYDEK1KZ318815 | 1GCPYDEK1KZ324582 | 1GCPYDEK1KZ328096 | 1GCPYDEK1KZ359770 | 1GCPYDEK1KZ324808 | 1GCPYDEK1KZ324601 | 1GCPYDEK1KZ387164; 1GCPYDEK1KZ376892 | 1GCPYDEK1KZ325215 | 1GCPYDEK1KZ310942 | 1GCPYDEK1KZ309628 | 1GCPYDEK1KZ392462 | 1GCPYDEK1KZ319754; 1GCPYDEK1KZ312058; 1GCPYDEK1KZ355041 | 1GCPYDEK1KZ330348; 1GCPYDEK1KZ304607; 1GCPYDEK1KZ311976 | 1GCPYDEK1KZ374589 | 1GCPYDEK1KZ353970; 1GCPYDEK1KZ343293

1GCPYDEK1KZ329569; 1GCPYDEK1KZ321214; 1GCPYDEK1KZ333704 | 1GCPYDEK1KZ360661 | 1GCPYDEK1KZ339907; 1GCPYDEK1KZ333346; 1GCPYDEK1KZ320094; 1GCPYDEK1KZ329216; 1GCPYDEK1KZ363320; 1GCPYDEK1KZ307703 | 1GCPYDEK1KZ318040; 1GCPYDEK1KZ351944; 1GCPYDEK1KZ310147 | 1GCPYDEK1KZ369473 | 1GCPYDEK1KZ373572 | 1GCPYDEK1KZ374575 | 1GCPYDEK1KZ399587; 1GCPYDEK1KZ373264 | 1GCPYDEK1KZ375418 | 1GCPYDEK1KZ369179 | 1GCPYDEK1KZ367139; 1GCPYDEK1KZ303005

1GCPYDEK1KZ380912; 1GCPYDEK1KZ343780 | 1GCPYDEK1KZ374821 | 1GCPYDEK1KZ341978 | 1GCPYDEK1KZ388119; 1GCPYDEK1KZ359610; 1GCPYDEK1KZ309435 | 1GCPYDEK1KZ338756 | 1GCPYDEK1KZ387150 | 1GCPYDEK1KZ379050 | 1GCPYDEK1KZ375337 | 1GCPYDEK1KZ397709; 1GCPYDEK1KZ390775 | 1GCPYDEK1KZ367321 | 1GCPYDEK1KZ325389 | 1GCPYDEK1KZ376150 | 1GCPYDEK1KZ349126 | 1GCPYDEK1KZ385110 | 1GCPYDEK1KZ333072 | 1GCPYDEK1KZ344671

1GCPYDEK1KZ357923 | 1GCPYDEK1KZ341432 | 1GCPYDEK1KZ328213

1GCPYDEK1KZ365049 | 1GCPYDEK1KZ356724 | 1GCPYDEK1KZ367173 | 1GCPYDEK1KZ381252 | 1GCPYDEK1KZ385575; 1GCPYDEK1KZ356240 | 1GCPYDEK1KZ370154 | 1GCPYDEK1KZ380652 | 1GCPYDEK1KZ348557 | 1GCPYDEK1KZ321911

1GCPYDEK1KZ389724 | 1GCPYDEK1KZ396088 | 1GCPYDEK1KZ323951 | 1GCPYDEK1KZ308513 | 1GCPYDEK1KZ371272 | 1GCPYDEK1KZ306440; 1GCPYDEK1KZ383728 | 1GCPYDEK1KZ301657 | 1GCPYDEK1KZ392770; 1GCPYDEK1KZ399606 | 1GCPYDEK1KZ343679 | 1GCPYDEK1KZ387391 | 1GCPYDEK1KZ302601

1GCPYDEK1KZ353452; 1GCPYDEK1KZ305370; 1GCPYDEK1KZ333976 | 1GCPYDEK1KZ305191; 1GCPYDEK1KZ370817; 1GCPYDEK1KZ386533 | 1GCPYDEK1KZ329491

1GCPYDEK1KZ347697; 1GCPYDEK1KZ379453 | 1GCPYDEK1KZ315350

1GCPYDEK1KZ379775; 1GCPYDEK1KZ378206 | 1GCPYDEK1KZ393563 | 1GCPYDEK1KZ385348 | 1GCPYDEK1KZ393806 | 1GCPYDEK1KZ341155; 1GCPYDEK1KZ373135; 1GCPYDEK1KZ344413 | 1GCPYDEK1KZ362958; 1GCPYDEK1KZ398200 | 1GCPYDEK1KZ376472

1GCPYDEK1KZ397404 | 1GCPYDEK1KZ323822 | 1GCPYDEK1KZ398780 | 1GCPYDEK1KZ393367 | 1GCPYDEK1KZ381008 | 1GCPYDEK1KZ357288; 1GCPYDEK1KZ360742 | 1GCPYDEK1KZ354097 | 1GCPYDEK1KZ333184; 1GCPYDEK1KZ347537 | 1GCPYDEK1KZ300458; 1GCPYDEK1KZ369201 | 1GCPYDEK1KZ371188; 1GCPYDEK1KZ342967 | 1GCPYDEK1KZ337039 | 1GCPYDEK1KZ387830 | 1GCPYDEK1KZ306082

1GCPYDEK1KZ306292 | 1GCPYDEK1KZ396883; 1GCPYDEK1KZ373023; 1GCPYDEK1KZ377802 | 1GCPYDEK1KZ378724; 1GCPYDEK1KZ313419

1GCPYDEK1KZ378786 | 1GCPYDEK1KZ384331

1GCPYDEK1KZ374849 | 1GCPYDEK1KZ317311; 1GCPYDEK1KZ320788; 1GCPYDEK1KZ383390 | 1GCPYDEK1KZ305319 | 1GCPYDEK1KZ311606; 1GCPYDEK1KZ361888 | 1GCPYDEK1KZ338577 | 1GCPYDEK1KZ303442; 1GCPYDEK1KZ376388; 1GCPYDEK1KZ368341 | 1GCPYDEK1KZ388847; 1GCPYDEK1KZ310973 | 1GCPYDEK1KZ383521 | 1GCPYDEK1KZ358540; 1GCPYDEK1KZ321830; 1GCPYDEK1KZ325506 | 1GCPYDEK1KZ307586 | 1GCPYDEK1KZ341740 | 1GCPYDEK1KZ346839 | 1GCPYDEK1KZ321309; 1GCPYDEK1KZ316689 | 1GCPYDEK1KZ358263 | 1GCPYDEK1KZ369683 | 1GCPYDEK1KZ395037 | 1GCPYDEK1KZ378836 | 1GCPYDEK1KZ352608; 1GCPYDEK1KZ322721 | 1GCPYDEK1KZ317955; 1GCPYDEK1KZ357274; 1GCPYDEK1KZ392865 | 1GCPYDEK1KZ357520 | 1GCPYDEK1KZ384233 | 1GCPYDEK1KZ321570 | 1GCPYDEK1KZ352625; 1GCPYDEK1KZ391425 | 1GCPYDEK1KZ341480 | 1GCPYDEK1KZ321987

1GCPYDEK1KZ355265 | 1GCPYDEK1KZ307619

1GCPYDEK1KZ353192; 1GCPYDEK1KZ377136 | 1GCPYDEK1KZ396351 | 1GCPYDEK1KZ308317; 1GCPYDEK1KZ331418; 1GCPYDEK1KZ395653

1GCPYDEK1KZ386693

1GCPYDEK1KZ314022 | 1GCPYDEK1KZ355234 | 1GCPYDEK1KZ310360; 1GCPYDEK1KZ339955 | 1GCPYDEK1KZ308379 | 1GCPYDEK1KZ342452; 1GCPYDEK1KZ324873 | 1GCPYDEK1KZ383244 | 1GCPYDEK1KZ363303 | 1GCPYDEK1KZ389349 | 1GCPYDEK1KZ313985 | 1GCPYDEK1KZ386998 | 1GCPYDEK1KZ375578 | 1GCPYDEK1KZ364905 | 1GCPYDEK1KZ361261 | 1GCPYDEK1KZ320645; 1GCPYDEK1KZ314781

1GCPYDEK1KZ388055; 1GCPYDEK1KZ358800 | 1GCPYDEK1KZ309256 | 1GCPYDEK1KZ356772; 1GCPYDEK1KZ387794 | 1GCPYDEK1KZ320838 | 1GCPYDEK1KZ332696; 1GCPYDEK1KZ356254; 1GCPYDEK1KZ303859; 1GCPYDEK1KZ316322

1GCPYDEK1KZ357985 | 1GCPYDEK1KZ364452 | 1GCPYDEK1KZ318362 | 1GCPYDEK1KZ357372; 1GCPYDEK1KZ329586

1GCPYDEK1KZ318393 | 1GCPYDEK1KZ354231 | 1GCPYDEK1KZ303330; 1GCPYDEK1KZ338918; 1GCPYDEK1KZ348087; 1GCPYDEK1KZ398133; 1GCPYDEK1KZ308527; 1GCPYDEK1KZ335677; 1GCPYDEK1KZ316501

1GCPYDEK1KZ306275; 1GCPYDEK1KZ311668 | 1GCPYDEK1KZ332858; 1GCPYDEK1KZ343696 | 1GCPYDEK1KZ355136 | 1GCPYDEK1KZ342628

1GCPYDEK1KZ366119

1GCPYDEK1KZ305918 | 1GCPYDEK1KZ327126; 1GCPYDEK1KZ325960; 1GCPYDEK1KZ345349 | 1GCPYDEK1KZ352270

1GCPYDEK1KZ323531 | 1GCPYDEK1KZ329264 | 1GCPYDEK1KZ379968; 1GCPYDEK1KZ370056; 1GCPYDEK1KZ388976 | 1GCPYDEK1KZ376455 | 1GCPYDEK1KZ396771; 1GCPYDEK1KZ318104 | 1GCPYDEK1KZ315333; 1GCPYDEK1KZ345920; 1GCPYDEK1KZ345531

1GCPYDEK1KZ314800

1GCPYDEK1KZ397306 | 1GCPYDEK1KZ345979; 1GCPYDEK1KZ351037; 1GCPYDEK1KZ351961 | 1GCPYDEK1KZ381512

1GCPYDEK1KZ347943 | 1GCPYDEK1KZ353418 | 1GCPYDEK1KZ366587 | 1GCPYDEK1KZ324761 | 1GCPYDEK1KZ387620; 1GCPYDEK1KZ306891 | 1GCPYDEK1KZ333119; 1GCPYDEK1KZ306843 | 1GCPYDEK1KZ358571; 1GCPYDEK1KZ324792; 1GCPYDEK1KZ336022 | 1GCPYDEK1KZ312593

1GCPYDEK1KZ349708; 1GCPYDEK1KZ387715 | 1GCPYDEK1KZ396494; 1GCPYDEK1KZ348736; 1GCPYDEK1KZ331399 | 1GCPYDEK1KZ331693; 1GCPYDEK1KZ377640; 1GCPYDEK1KZ382255 | 1GCPYDEK1KZ321598

1GCPYDEK1KZ366394 | 1GCPYDEK1KZ332410 | 1GCPYDEK1KZ359591; 1GCPYDEK1KZ381705 | 1GCPYDEK1KZ345075; 1GCPYDEK1KZ383700 | 1GCPYDEK1KZ382904; 1GCPYDEK1KZ361387; 1GCPYDEK1KZ337557 | 1GCPYDEK1KZ332312; 1GCPYDEK1KZ357145; 1GCPYDEK1KZ308740; 1GCPYDEK1KZ370865 | 1GCPYDEK1KZ321066; 1GCPYDEK1KZ379016 | 1GCPYDEK1KZ347084; 1GCPYDEK1KZ322136; 1GCPYDEK1KZ304848

1GCPYDEK1KZ320371

1GCPYDEK1KZ395054 | 1GCPYDEK1KZ377637 | 1GCPYDEK1KZ325649 | 1GCPYDEK1KZ359381 | 1GCPYDEK1KZ362930; 1GCPYDEK1KZ389366 | 1GCPYDEK1KZ376858

1GCPYDEK1KZ336084 | 1GCPYDEK1KZ378755 | 1GCPYDEK1KZ356822; 1GCPYDEK1KZ324422 | 1GCPYDEK1KZ334545 | 1GCPYDEK1KZ316420 | 1GCPYDEK1KZ386791; 1GCPYDEK1KZ346369; 1GCPYDEK1KZ309032; 1GCPYDEK1KZ362801; 1GCPYDEK1KZ360837 | 1GCPYDEK1KZ355251; 1GCPYDEK1KZ337980 | 1GCPYDEK1KZ321083 | 1GCPYDEK1KZ327837 | 1GCPYDEK1KZ325618; 1GCPYDEK1KZ393398 | 1GCPYDEK1KZ339728

1GCPYDEK1KZ310486 | 1GCPYDEK1KZ332066; 1GCPYDEK1KZ350020; 1GCPYDEK1KZ326896; 1GCPYDEK1KZ350888; 1GCPYDEK1KZ378657

1GCPYDEK1KZ366203; 1GCPYDEK1KZ360188 | 1GCPYDEK1KZ361907 | 1GCPYDEK1KZ338403 | 1GCPYDEK1KZ347036 | 1GCPYDEK1KZ311184

1GCPYDEK1KZ308902 | 1GCPYDEK1KZ309953 | 1GCPYDEK1KZ345819; 1GCPYDEK1KZ364368; 1GCPYDEK1KZ313453; 1GCPYDEK1KZ310228 | 1GCPYDEK1KZ315705; 1GCPYDEK1KZ362412 | 1GCPYDEK1KZ301271 | 1GCPYDEK1KZ389769; 1GCPYDEK1KZ343374 | 1GCPYDEK1KZ324159; 1GCPYDEK1KZ357453 | 1GCPYDEK1KZ317552; 1GCPYDEK1KZ390744; 1GCPYDEK1KZ314991; 1GCPYDEK1KZ337705 | 1GCPYDEK1KZ369814; 1GCPYDEK1KZ385284; 1GCPYDEK1KZ397273 | 1GCPYDEK1KZ313890; 1GCPYDEK1KZ337445 | 1GCPYDEK1KZ328079

1GCPYDEK1KZ305451 | 1GCPYDEK1KZ312741; 1GCPYDEK1KZ329328 | 1GCPYDEK1KZ381316

1GCPYDEK1KZ304316; 1GCPYDEK1KZ366265 | 1GCPYDEK1KZ393773 | 1GCPYDEK1KZ338479; 1GCPYDEK1KZ312822; 1GCPYDEK1KZ335047; 1GCPYDEK1KZ316918; 1GCPYDEK1KZ307880 | 1GCPYDEK1KZ315428 | 1GCPYDEK1KZ399301; 1GCPYDEK1KZ343861; 1GCPYDEK1KZ385852 | 1GCPYDEK1KZ300279; 1GCPYDEK1KZ324839

1GCPYDEK1KZ384510; 1GCPYDEK1KZ380361 | 1GCPYDEK1KZ328051 | 1GCPYDEK1KZ383504; 1GCPYDEK1KZ346176; 1GCPYDEK1KZ339180; 1GCPYDEK1KZ397869; 1GCPYDEK1KZ331676 | 1GCPYDEK1KZ334304; 1GCPYDEK1KZ355606; 1GCPYDEK1KZ310813 | 1GCPYDEK1KZ331970 | 1GCPYDEK1KZ300797; 1GCPYDEK1KZ326378; 1GCPYDEK1KZ370736 | 1GCPYDEK1KZ384880

1GCPYDEK1KZ331287 | 1GCPYDEK1KZ379825 | 1GCPYDEK1KZ371014 | 1GCPYDEK1KZ314585 | 1GCPYDEK1KZ363611 | 1GCPYDEK1KZ310374 | 1GCPYDEK1KZ388895; 1GCPYDEK1KZ392736; 1GCPYDEK1KZ311573; 1GCPYDEK1KZ302825; 1GCPYDEK1KZ325957 | 1GCPYDEK1KZ338773; 1GCPYDEK1KZ359056; 1GCPYDEK1KZ364337 | 1GCPYDEK1KZ337011; 1GCPYDEK1KZ312142 | 1GCPYDEK1KZ353967 | 1GCPYDEK1KZ343049 | 1GCPYDEK1KZ373636; 1GCPYDEK1KZ335422 | 1GCPYDEK1KZ397712 | 1GCPYDEK1KZ337283 | 1GCPYDEK1KZ396625 | 1GCPYDEK1KZ363494 | 1GCPYDEK1KZ386001 | 1GCPYDEK1KZ366198; 1GCPYDEK1KZ345559 | 1GCPYDEK1KZ389772 | 1GCPYDEK1KZ380067 | 1GCPYDEK1KZ365648 | 1GCPYDEK1KZ372857; 1GCPYDEK1KZ375239 | 1GCPYDEK1KZ300430; 1GCPYDEK1KZ300251; 1GCPYDEK1KZ328390; 1GCPYDEK1KZ316546 | 1GCPYDEK1KZ307202; 1GCPYDEK1KZ365682 | 1GCPYDEK1KZ383132; 1GCPYDEK1KZ374477 | 1GCPYDEK1KZ399413 | 1GCPYDEK1KZ354486 | 1GCPYDEK1KZ375161 | 1GCPYDEK1KZ370994 | 1GCPYDEK1KZ371028 | 1GCPYDEK1KZ375189; 1GCPYDEK1KZ336179 | 1GCPYDEK1KZ372051; 1GCPYDEK1KZ311783 | 1GCPYDEK1KZ373409 | 1GCPYDEK1KZ362460 | 1GCPYDEK1KZ386452; 1GCPYDEK1KZ399069 | 1GCPYDEK1KZ307264 | 1GCPYDEK1KZ343794 | 1GCPYDEK1KZ378349 | 1GCPYDEK1KZ366508 | 1GCPYDEK1KZ303604; 1GCPYDEK1KZ361616 | 1GCPYDEK1KZ323464; 1GCPYDEK1KZ305238 | 1GCPYDEK1KZ315736 | 1GCPYDEK1KZ398164; 1GCPYDEK1KZ362555 | 1GCPYDEK1KZ367612 | 1GCPYDEK1KZ338921 | 1GCPYDEK1KZ364841; 1GCPYDEK1KZ313999 | 1GCPYDEK1KZ378660 | 1GCPYDEK1KZ325392; 1GCPYDEK1KZ388749 | 1GCPYDEK1KZ302422; 1GCPYDEK1KZ377444 | 1GCPYDEK1KZ355945 | 1GCPYDEK1KZ312495; 1GCPYDEK1KZ303893 | 1GCPYDEK1KZ357999 | 1GCPYDEK1KZ343097

1GCPYDEK1KZ374897 | 1GCPYDEK1KZ324498 | 1GCPYDEK1KZ390713 | 1GCPYDEK1KZ398813 | 1GCPYDEK1KZ355329 | 1GCPYDEK1KZ379646 | 1GCPYDEK1KZ371370; 1GCPYDEK1KZ309760 | 1GCPYDEK1KZ354925 | 1GCPYDEK1KZ367786

1GCPYDEK1KZ368064; 1GCPYDEK1KZ366251 | 1GCPYDEK1KZ338482 | 1GCPYDEK1KZ370137 | 1GCPYDEK1KZ321200; 1GCPYDEK1KZ340975 | 1GCPYDEK1KZ337574; 1GCPYDEK1KZ310634 | 1GCPYDEK1KZ394406 | 1GCPYDEK1KZ364709 | 1GCPYDEK1KZ364967 | 1GCPYDEK1KZ313033; 1GCPYDEK1KZ356075 | 1GCPYDEK1KZ306003 | 1GCPYDEK1KZ319639 | 1GCPYDEK1KZ353774 | 1GCPYDEK1KZ351006 | 1GCPYDEK1KZ381820 | 1GCPYDEK1KZ372180 | 1GCPYDEK1KZ341592

1GCPYDEK1KZ329992 | 1GCPYDEK1KZ390887; 1GCPYDEK1KZ366699; 1GCPYDEK1KZ348042 | 1GCPYDEK1KZ395796 | 1GCPYDEK1KZ319866 | 1GCPYDEK1KZ364810; 1GCPYDEK1KZ354701; 1GCPYDEK1KZ321407 | 1GCPYDEK1KZ361289; 1GCPYDEK1KZ304087 | 1GCPYDEK1KZ365942 | 1GCPYDEK1KZ348767 | 1GCPYDEK1KZ334223; 1GCPYDEK1KZ313226; 1GCPYDEK1KZ384121; 1GCPYDEK1KZ335663; 1GCPYDEK1KZ332231 | 1GCPYDEK1KZ394504 | 1GCPYDEK1KZ314487; 1GCPYDEK1KZ351250 | 1GCPYDEK1KZ392574 | 1GCPYDEK1KZ320807; 1GCPYDEK1KZ319382; 1GCPYDEK1KZ388329

1GCPYDEK1KZ347246 | 1GCPYDEK1KZ396754 | 1GCPYDEK1KZ384958 | 1GCPYDEK1KZ384040; 1GCPYDEK1KZ314599 | 1GCPYDEK1KZ332133; 1GCPYDEK1KZ365987 | 1GCPYDEK1KZ388654; 1GCPYDEK1KZ366721; 1GCPYDEK1KZ370669; 1GCPYDEK1KZ334352 | 1GCPYDEK1KZ370770

1GCPYDEK1KZ382417 | 1GCPYDEK1KZ352365 | 1GCPYDEK1KZ398259 | 1GCPYDEK1KZ391389 | 1GCPYDEK1KZ392588

1GCPYDEK1KZ330379 | 1GCPYDEK1KZ396785 | 1GCPYDEK1KZ318166 | 1GCPYDEK1KZ338272 | 1GCPYDEK1KZ370400 | 1GCPYDEK1KZ377797 | 1GCPYDEK1KZ341723 | 1GCPYDEK1KZ389187

1GCPYDEK1KZ385351 | 1GCPYDEK1KZ307572; 1GCPYDEK1KZ358375 | 1GCPYDEK1KZ322377 | 1GCPYDEK1KZ341947 | 1GCPYDEK1KZ389948 | 1GCPYDEK1KZ303828 | 1GCPYDEK1KZ315770 | 1GCPYDEK1KZ370624; 1GCPYDEK1KZ395944 | 1GCPYDEK1KZ381297 | 1GCPYDEK1KZ387603; 1GCPYDEK1KZ314795 | 1GCPYDEK1KZ398049; 1GCPYDEK1KZ315655; 1GCPYDEK1KZ343438 | 1GCPYDEK1KZ354505 | 1GCPYDEK1KZ369764; 1GCPYDEK1KZ311136; 1GCPYDEK1KZ380568; 1GCPYDEK1KZ313632; 1GCPYDEK1KZ396723 | 1GCPYDEK1KZ358912 | 1GCPYDEK1KZ367626; 1GCPYDEK1KZ399783 | 1GCPYDEK1KZ383499; 1GCPYDEK1KZ306910; 1GCPYDEK1KZ398665 | 1GCPYDEK1KZ354553 | 1GCPYDEK1KZ324338 | 1GCPYDEK1KZ346310 | 1GCPYDEK1KZ390601 | 1GCPYDEK1KZ357582 | 1GCPYDEK1KZ386709 | 1GCPYDEK1KZ358957 | 1GCPYDEK1KZ332830

1GCPYDEK1KZ355783 | 1GCPYDEK1KZ367304 | 1GCPYDEK1KZ397063; 1GCPYDEK1KZ341589; 1GCPYDEK1KZ330155 | 1GCPYDEK1KZ349000 | 1GCPYDEK1KZ394468 | 1GCPYDEK1KZ321861; 1GCPYDEK1KZ388637 | 1GCPYDEK1KZ305448; 1GCPYDEK1KZ317194 | 1GCPYDEK1KZ368162

1GCPYDEK1KZ360739; 1GCPYDEK1KZ331760 | 1GCPYDEK1KZ365696 | 1GCPYDEK1KZ376360 | 1GCPYDEK1KZ390517 | 1GCPYDEK1KZ347148 | 1GCPYDEK1KZ377265 | 1GCPYDEK1KZ313355 | 1GCPYDEK1KZ397449 | 1GCPYDEK1KZ370073 | 1GCPYDEK1KZ367772; 1GCPYDEK1KZ309886 | 1GCPYDEK1KZ305806 | 1GCPYDEK1KZ358117; 1GCPYDEK1KZ314165; 1GCPYDEK1KZ333508 | 1GCPYDEK1KZ336425

1GCPYDEK1KZ370283 | 1GCPYDEK1KZ312951 | 1GCPYDEK1KZ388508; 1GCPYDEK1KZ331757 | 1GCPYDEK1KZ353855; 1GCPYDEK1KZ334559 | 1GCPYDEK1KZ369666 | 1GCPYDEK1KZ375225; 1GCPYDEK1KZ369649 | 1GCPYDEK1KZ302310 | 1GCPYDEK1KZ336666; 1GCPYDEK1KZ312397; 1GCPYDEK1KZ311881; 1GCPYDEK1KZ342211; 1GCPYDEK1KZ359638 | 1GCPYDEK1KZ365472; 1GCPYDEK1KZ336053 | 1GCPYDEK1KZ306888; 1GCPYDEK1KZ316319 | 1GCPYDEK1KZ321665; 1GCPYDEK1KZ348039 | 1GCPYDEK1KZ308673; 1GCPYDEK1KZ366217 | 1GCPYDEK1KZ306518; 1GCPYDEK1KZ388802 | 1GCPYDEK1KZ383180; 1GCPYDEK1KZ354620 | 1GCPYDEK1KZ322699 | 1GCPYDEK1KZ334125 | 1GCPYDEK1KZ360496; 1GCPYDEK1KZ375709 | 1GCPYDEK1KZ339017; 1GCPYDEK1KZ338496 | 1GCPYDEK1KZ396270 | 1GCPYDEK1KZ314229; 1GCPYDEK1KZ306132 | 1GCPYDEK1KZ308589; 1GCPYDEK1KZ315221

1GCPYDEK1KZ358103 | 1GCPYDEK1KZ323139 | 1GCPYDEK1KZ366573 | 1GCPYDEK1KZ315591; 1GCPYDEK1KZ316238 | 1GCPYDEK1KZ336067 | 1GCPYDEK1KZ317745

1GCPYDEK1KZ352124 | 1GCPYDEK1KZ375208 | 1GCPYDEK1KZ330740; 1GCPYDEK1KZ349739 | 1GCPYDEK1KZ376875 | 1GCPYDEK1KZ377072 | 1GCPYDEK1KZ349188; 1GCPYDEK1KZ378044

1GCPYDEK1KZ356691; 1GCPYDEK1KZ334478 | 1GCPYDEK1KZ303960 | 1GCPYDEK1KZ344766 | 1GCPYDEK1KZ302906 | 1GCPYDEK1KZ383101 | 1GCPYDEK1KZ352057; 1GCPYDEK1KZ336733 | 1GCPYDEK1KZ345190; 1GCPYDEK1KZ372258 | 1GCPYDEK1KZ315185 | 1GCPYDEK1KZ306549; 1GCPYDEK1KZ370963 | 1GCPYDEK1KZ350003 | 1GCPYDEK1KZ347070; 1GCPYDEK1KZ300055 | 1GCPYDEK1KZ339616; 1GCPYDEK1KZ314876 | 1GCPYDEK1KZ351703; 1GCPYDEK1KZ342807 | 1GCPYDEK1KZ373720; 1GCPYDEK1KZ346226

1GCPYDEK1KZ355296 | 1GCPYDEK1KZ371157 | 1GCPYDEK1KZ313369 | 1GCPYDEK1KZ350938 | 1GCPYDEK1KZ370915; 1GCPYDEK1KZ354603 | 1GCPYDEK1KZ317602; 1GCPYDEK1KZ303408; 1GCPYDEK1KZ351345 | 1GCPYDEK1KZ311251 | 1GCPYDEK1KZ335615 | 1GCPYDEK1KZ333671 | 1GCPYDEK1KZ355735; 1GCPYDEK1KZ310780 | 1GCPYDEK1KZ324890 | 1GCPYDEK1KZ331337 | 1GCPYDEK1KZ327644; 1GCPYDEK1KZ389853; 1GCPYDEK1KZ331497; 1GCPYDEK1KZ342287 | 1GCPYDEK1KZ382899; 1GCPYDEK1KZ336859 | 1GCPYDEK1KZ368484 | 1GCPYDEK1KZ335632 | 1GCPYDEK1KZ342502; 1GCPYDEK1KZ319849; 1GCPYDEK1KZ314490; 1GCPYDEK1KZ322055 | 1GCPYDEK1KZ380179 | 1GCPYDEK1KZ338899

1GCPYDEK1KZ327370 | 1GCPYDEK1KZ319107 | 1GCPYDEK1KZ316417 | 1GCPYDEK1KZ332049 | 1GCPYDEK1KZ389903; 1GCPYDEK1KZ331841 | 1GCPYDEK1KZ372843 | 1GCPYDEK1KZ367934 | 1GCPYDEK1KZ325828 | 1GCPYDEK1KZ373779; 1GCPYDEK1KZ322640 | 1GCPYDEK1KZ392705 | 1GCPYDEK1KZ370431; 1GCPYDEK1KZ311279; 1GCPYDEK1KZ309998 | 1GCPYDEK1KZ387455 | 1GCPYDEK1KZ396818; 1GCPYDEK1KZ395426 | 1GCPYDEK1KZ329913 | 1GCPYDEK1KZ344251 | 1GCPYDEK1KZ365813 | 1GCPYDEK1KZ375872; 1GCPYDEK1KZ308799 | 1GCPYDEK1KZ354987 | 1GCPYDEK1KZ378027 | 1GCPYDEK1KZ321469; 1GCPYDEK1KZ314537 | 1GCPYDEK1KZ329989 | 1GCPYDEK1KZ345111 | 1GCPYDEK1KZ364421 | 1GCPYDEK1KZ359073

1GCPYDEK1KZ393143 | 1GCPYDEK1KZ391442 | 1GCPYDEK1KZ304025 | 1GCPYDEK1KZ393451 | 1GCPYDEK1KZ310925; 1GCPYDEK1KZ357162; 1GCPYDEK1KZ301156; 1GCPYDEK1KZ353998 | 1GCPYDEK1KZ335534; 1GCPYDEK1KZ317406 | 1GCPYDEK1KZ338742 | 1GCPYDEK1KZ338191 | 1GCPYDEK1KZ329894 | 1GCPYDEK1KZ356545 | 1GCPYDEK1KZ319821; 1GCPYDEK1KZ387326 | 1GCPYDEK1KZ377153; 1GCPYDEK1KZ353712 | 1GCPYDEK1KZ330690; 1GCPYDEK1KZ323920

1GCPYDEK1KZ352754; 1GCPYDEK1KZ375449 | 1GCPYDEK1KZ345268 | 1GCPYDEK1KZ358683 | 1GCPYDEK1KZ316403 | 1GCPYDEK1KZ328695 | 1GCPYDEK1KZ310679 | 1GCPYDEK1KZ334139 | 1GCPYDEK1KZ376004 | 1GCPYDEK1KZ303344 | 1GCPYDEK1KZ351135 | 1GCPYDEK1KZ363124 | 1GCPYDEK1KZ391165 | 1GCPYDEK1KZ383955; 1GCPYDEK1KZ383065 | 1GCPYDEK1KZ344184; 1GCPYDEK1KZ388167; 1GCPYDEK1KZ362880; 1GCPYDEK1KZ356948 | 1GCPYDEK1KZ381686 | 1GCPYDEK1KZ387892

1GCPYDEK1KZ390999 | 1GCPYDEK1KZ395071 | 1GCPYDEK1KZ377475 | 1GCPYDEK1KZ332388 | 1GCPYDEK1KZ318197

1GCPYDEK1KZ382952; 1GCPYDEK1KZ386841; 1GCPYDEK1KZ321553 | 1GCPYDEK1KZ314084

1GCPYDEK1KZ320189 | 1GCPYDEK1KZ355699; 1GCPYDEK1KZ343732

1GCPYDEK1KZ326669; 1GCPYDEK1KZ338305

1GCPYDEK1KZ382515 | 1GCPYDEK1KZ301223; 1GCPYDEK1KZ344167; 1GCPYDEK1KZ362152 | 1GCPYDEK1KZ327482 | 1GCPYDEK1KZ313128 | 1GCPYDEK1KZ314358 | 1GCPYDEK1KZ335758; 1GCPYDEK1KZ322766 | 1GCPYDEK1KZ394812; 1GCPYDEK1KZ358831; 1GCPYDEK1KZ313372; 1GCPYDEK1KZ339941

1GCPYDEK1KZ319690 | 1GCPYDEK1KZ367576; 1GCPYDEK1KZ361017; 1GCPYDEK1KZ393692; 1GCPYDEK1KZ367559 | 1GCPYDEK1KZ334643 | 1GCPYDEK1KZ387410 | 1GCPYDEK1KZ378674 | 1GCPYDEK1KZ392056 | 1GCPYDEK1KZ323352 | 1GCPYDEK1KZ382353; 1GCPYDEK1KZ390906 | 1GCPYDEK1KZ389044; 1GCPYDEK1KZ369652 | 1GCPYDEK1KZ336814 | 1GCPYDEK1KZ351295; 1GCPYDEK1KZ363866; 1GCPYDEK1KZ360269; 1GCPYDEK1KZ332813 | 1GCPYDEK1KZ385558

1GCPYDEK1KZ348476; 1GCPYDEK1KZ319138 | 1GCPYDEK1KZ312691; 1GCPYDEK1KZ316675; 1GCPYDEK1KZ308785 | 1GCPYDEK1KZ311489; 1GCPYDEK1KZ361342 | 1GCPYDEK1KZ350048; 1GCPYDEK1KZ381073; 1GCPYDEK1KZ379730 | 1GCPYDEK1KZ359736; 1GCPYDEK1KZ353094 | 1GCPYDEK1KZ393871 | 1GCPYDEK1KZ391411 | 1GCPYDEK1KZ391943

1GCPYDEK1KZ319172; 1GCPYDEK1KZ398732 | 1GCPYDEK1KZ359011 | 1GCPYDEK1KZ322637; 1GCPYDEK1KZ392820 | 1GCPYDEK1KZ326056 | 1GCPYDEK1KZ300346 | 1GCPYDEK1KZ309757; 1GCPYDEK1KZ372079 | 1GCPYDEK1KZ384751; 1GCPYDEK1KZ353693; 1GCPYDEK1KZ308446; 1GCPYDEK1KZ325974; 1GCPYDEK1KZ384247 | 1GCPYDEK1KZ304932 | 1GCPYDEK1KZ348333; 1GCPYDEK1KZ391232; 1GCPYDEK1KZ317258

1GCPYDEK1KZ366413 | 1GCPYDEK1KZ354598 | 1GCPYDEK1KZ345206 | 1GCPYDEK1KZ325943 | 1GCPYDEK1KZ390033; 1GCPYDEK1KZ339454 | 1GCPYDEK1KZ367884 | 1GCPYDEK1KZ323870 | 1GCPYDEK1KZ354147 | 1GCPYDEK1KZ348378

1GCPYDEK1KZ315395 | 1GCPYDEK1KZ347280 | 1GCPYDEK1KZ383857 | 1GCPYDEK1KZ316059 | 1GCPYDEK1KZ365763 | 1GCPYDEK1KZ347599; 1GCPYDEK1KZ325134; 1GCPYDEK1KZ307278 | 1GCPYDEK1KZ334612 | 1GCPYDEK1KZ348865; 1GCPYDEK1KZ300749 | 1GCPYDEK1KZ347683; 1GCPYDEK1KZ364516 | 1GCPYDEK1KZ354245 | 1GCPYDEK1KZ321276 | 1GCPYDEK1KZ327790 | 1GCPYDEK1KZ320001 | 1GCPYDEK1KZ307152 | 1GCPYDEK1KZ361938 | 1GCPYDEK1KZ379095 | 1GCPYDEK1KZ359882 | 1GCPYDEK1KZ361454; 1GCPYDEK1KZ374267; 1GCPYDEK1KZ382918 | 1GCPYDEK1KZ363348 | 1GCPYDEK1KZ392851 | 1GCPYDEK1KZ358845 | 1GCPYDEK1KZ387990

1GCPYDEK1KZ339146 | 1GCPYDEK1KZ363009 | 1GCPYDEK1KZ395510 | 1GCPYDEK1KZ324369 | 1GCPYDEK1KZ330043; 1GCPYDEK1KZ353807 | 1GCPYDEK1KZ326784 | 1GCPYDEK1KZ351913; 1GCPYDEK1KZ308432 | 1GCPYDEK1KZ323335; 1GCPYDEK1KZ383776 | 1GCPYDEK1KZ355704 | 1GCPYDEK1KZ363219 | 1GCPYDEK1KZ320581; 1GCPYDEK1KZ396107; 1GCPYDEK1KZ330219; 1GCPYDEK1KZ344802; 1GCPYDEK1KZ352155 | 1GCPYDEK1KZ323044 | 1GCPYDEK1KZ381526; 1GCPYDEK1KZ355198 | 1GCPYDEK1KZ351426 | 1GCPYDEK1KZ352740; 1GCPYDEK1KZ373104 | 1GCPYDEK1KZ306812 | 1GCPYDEK1KZ335761 | 1GCPYDEK1KZ386564; 1GCPYDEK1KZ303716 | 1GCPYDEK1KZ397984 | 1GCPYDEK1KZ305630 | 1GCPYDEK1KZ312187; 1GCPYDEK1KZ341799 | 1GCPYDEK1KZ325683; 1GCPYDEK1KZ396799 | 1GCPYDEK1KZ342872 | 1GCPYDEK1KZ384295 | 1GCPYDEK1KZ356982; 1GCPYDEK1KZ306521 | 1GCPYDEK1KZ313310 | 1GCPYDEK1KZ335226 | 1GCPYDEK1KZ380750 | 1GCPYDEK1KZ382479; 1GCPYDEK1KZ305580 | 1GCPYDEK1KZ324002; 1GCPYDEK1KZ344704 | 1GCPYDEK1KZ314649 | 1GCPYDEK1KZ360384 | 1GCPYDEK1KZ395698 | 1GCPYDEK1KZ398388

1GCPYDEK1KZ341334; 1GCPYDEK1KZ344170 | 1GCPYDEK1KZ322590; 1GCPYDEK1KZ372874 | 1GCPYDEK1KZ356433 | 1GCPYDEK1KZ340622 | 1GCPYDEK1KZ389450; 1GCPYDEK1KZ333542 | 1GCPYDEK1KZ330432 | 1GCPYDEK1KZ306311 | 1GCPYDEK1KZ362619 | 1GCPYDEK1KZ350275 | 1GCPYDEK1KZ302758 | 1GCPYDEK1KZ388914

1GCPYDEK1KZ328843 | 1GCPYDEK1KZ305708; 1GCPYDEK1KZ369778 | 1GCPYDEK1KZ365438 | 1GCPYDEK1KZ392168 | 1GCPYDEK1KZ344458 | 1GCPYDEK1KZ311993 | 1GCPYDEK1KZ303036 | 1GCPYDEK1KZ358585 | 1GCPYDEK1KZ390727; 1GCPYDEK1KZ320614; 1GCPYDEK1KZ374785

1GCPYDEK1KZ393160; 1GCPYDEK1KZ352849; 1GCPYDEK1KZ363852; 1GCPYDEK1KZ309712 | 1GCPYDEK1KZ309239 | 1GCPYDEK1KZ394244 | 1GCPYDEK1KZ333394 | 1GCPYDEK1KZ360112 | 1GCPYDEK1KZ360028

1GCPYDEK1KZ371949 | 1GCPYDEK1KZ332648 | 1GCPYDEK1KZ393272 | 1GCPYDEK1KZ394745; 1GCPYDEK1KZ365357; 1GCPYDEK1KZ307488; 1GCPYDEK1KZ363141; 1GCPYDEK1KZ342841; 1GCPYDEK1KZ340295; 1GCPYDEK1KZ348879; 1GCPYDEK1KZ347442; 1GCPYDEK1KZ388394; 1GCPYDEK1KZ307071; 1GCPYDEK1KZ340846 | 1GCPYDEK1KZ304204 | 1GCPYDEK1KZ348445 | 1GCPYDEK1KZ304610 | 1GCPYDEK1KZ391859 | 1GCPYDEK1KZ382997 | 1GCPYDEK1KZ343570; 1GCPYDEK1KZ385561; 1GCPYDEK1KZ376178 | 1GCPYDEK1KZ329085 | 1GCPYDEK1KZ399072

1GCPYDEK1KZ366167 | 1GCPYDEK1KZ327515

1GCPYDEK1KZ345416 | 1GCPYDEK1KZ382580; 1GCPYDEK1KZ394986 | 1GCPYDEK1KZ334237 | 1GCPYDEK1KZ366234 | 1GCPYDEK1KZ378593 | 1GCPYDEK1KZ334805 | 1GCPYDEK1KZ358361; 1GCPYDEK1KZ314666

1GCPYDEK1KZ369568 | 1GCPYDEK1KZ317146; 1GCPYDEK1KZ367724

1GCPYDEK1KZ383647; 1GCPYDEK1KZ360031; 1GCPYDEK1KZ398956; 1GCPYDEK1KZ364774 | 1GCPYDEK1KZ344282; 1GCPYDEK1KZ379596 | 1GCPYDEK1KZ348073; 1GCPYDEK1KZ334366 | 1GCPYDEK1KZ347182; 1GCPYDEK1KZ357517; 1GCPYDEK1KZ359185 | 1GCPYDEK1KZ365861; 1GCPYDEK1KZ331774; 1GCPYDEK1KZ338529 | 1GCPYDEK1KZ306020; 1GCPYDEK1KZ302436 | 1GCPYDEK1KZ320595; 1GCPYDEK1KZ364970 | 1GCPYDEK1KZ344511 | 1GCPYDEK1KZ343827; 1GCPYDEK1KZ339759 | 1GCPYDEK1KZ382837 | 1GCPYDEK1KZ364161 | 1GCPYDEK1KZ330611 | 1GCPYDEK1KZ377699 | 1GCPYDEK1KZ350969 | 1GCPYDEK1KZ356299 | 1GCPYDEK1KZ329796 | 1GCPYDEK1KZ334075

1GCPYDEK1KZ381641; 1GCPYDEK1KZ363995 | 1GCPYDEK1KZ304803 | 1GCPYDEK1KZ381784 | 1GCPYDEK1KZ341916 | 1GCPYDEK1KZ320077 | 1GCPYDEK1KZ300475

1GCPYDEK1KZ346307 | 1GCPYDEK1KZ333265 | 1GCPYDEK1KZ373149; 1GCPYDEK1KZ385219 | 1GCPYDEK1KZ373782; 1GCPYDEK1KZ305644; 1GCPYDEK1KZ315297 | 1GCPYDEK1KZ309631 | 1GCPYDEK1KZ329345 | 1GCPYDEK1KZ342970 | 1GCPYDEK1KZ383874 | 1GCPYDEK1KZ373152; 1GCPYDEK1KZ328549 | 1GCPYDEK1KZ328986 | 1GCPYDEK1KZ339101; 1GCPYDEK1KZ396267 | 1GCPYDEK1KZ375788; 1GCPYDEK1KZ314280; 1GCPYDEK1KZ340779; 1GCPYDEK1KZ380036 | 1GCPYDEK1KZ330057 | 1GCPYDEK1KZ358974

1GCPYDEK1KZ349322; 1GCPYDEK1KZ318376 | 1GCPYDEK1KZ348994 | 1GCPYDEK1KZ352480; 1GCPYDEK1KZ351247; 1GCPYDEK1KZ327451 | 1GCPYDEK1KZ375306 | 1GCPYDEK1KZ378352 | 1GCPYDEK1KZ359347 | 1GCPYDEK1KZ358604 | 1GCPYDEK1KZ386676; 1GCPYDEK1KZ341706; 1GCPYDEK1KZ367545 | 1GCPYDEK1KZ380005 | 1GCPYDEK1KZ377945; 1GCPYDEK1KZ391988 | 1GCPYDEK1KZ344637; 1GCPYDEK1KZ356559 | 1GCPYDEK1KZ362068; 1GCPYDEK1KZ376827

1GCPYDEK1KZ322203; 1GCPYDEK1KZ319995 | 1GCPYDEK1KZ308382; 1GCPYDEK1KZ337798 | 1GCPYDEK1KZ336540 | 1GCPYDEK1KZ384989; 1GCPYDEK1KZ399167; 1GCPYDEK1KZ327949 | 1GCPYDEK1KZ344959 | 1GCPYDEK1KZ362474; 1GCPYDEK1KZ346517; 1GCPYDEK1KZ391621 | 1GCPYDEK1KZ355444 | 1GCPYDEK1KZ315235; 1GCPYDEK1KZ360787 | 1GCPYDEK1KZ377430

1GCPYDEK1KZ348199 | 1GCPYDEK1KZ352866 | 1GCPYDEK1KZ365830 | 1GCPYDEK1KZ324355; 1GCPYDEK1KZ364919 | 1GCPYDEK1KZ389335 | 1GCPYDEK1KZ314604; 1GCPYDEK1KZ306809; 1GCPYDEK1KZ346730 | 1GCPYDEK1KZ325103 | 1GCPYDEK1KZ392624 | 1GCPYDEK1KZ368890; 1GCPYDEK1KZ392185; 1GCPYDEK1KZ332441 | 1GCPYDEK1KZ370140 | 1GCPYDEK1KZ382224 | 1GCPYDEK1KZ302887; 1GCPYDEK1KZ375001 | 1GCPYDEK1KZ349658; 1GCPYDEK1KZ355007; 1GCPYDEK1KZ389304

1GCPYDEK1KZ367996 | 1GCPYDEK1KZ374852; 1GCPYDEK1KZ396642; 1GCPYDEK1KZ324744 | 1GCPYDEK1KZ317678

1GCPYDEK1KZ374818 | 1GCPYDEK1KZ324629; 1GCPYDEK1KZ364533 | 1GCPYDEK1KZ395295 | 1GCPYDEK1KZ314439; 1GCPYDEK1KZ360482

1GCPYDEK1KZ394762

1GCPYDEK1KZ333668; 1GCPYDEK1KZ326655 | 1GCPYDEK1KZ302582 | 1GCPYDEK1KZ393868 | 1GCPYDEK1KZ345058 | 1GCPYDEK1KZ394423 | 1GCPYDEK1KZ317647 | 1GCPYDEK1KZ343858 | 1GCPYDEK1KZ336117 | 1GCPYDEK1KZ326901 | 1GCPYDEK1KZ330575; 1GCPYDEK1KZ333220; 1GCPYDEK1KZ334660 | 1GCPYDEK1KZ316756; 1GCPYDEK1KZ332794 | 1GCPYDEK1KZ337123; 1GCPYDEK1KZ339213 | 1GCPYDEK1KZ392333 | 1GCPYDEK1KZ307913 | 1GCPYDEK1KZ316708; 1GCPYDEK1KZ388511 | 1GCPYDEK1KZ327272 | 1GCPYDEK1KZ389593; 1GCPYDEK1KZ330902 | 1GCPYDEK1KZ375628; 1GCPYDEK1KZ376777; 1GCPYDEK1KZ386144; 1GCPYDEK1KZ389075; 1GCPYDEK1KZ316563 | 1GCPYDEK1KZ376679 | 1GCPYDEK1KZ327711; 1GCPYDEK1KZ331791; 1GCPYDEK1KZ314120

1GCPYDEK1KZ363625 | 1GCPYDEK1KZ365407 | 1GCPYDEK1KZ386306 | 1GCPYDEK1KZ309824 | 1GCPYDEK1KZ333055 | 1GCPYDEK1KZ395314 | 1GCPYDEK1KZ370042 | 1GCPYDEK1KZ341298 | 1GCPYDEK1KZ313842; 1GCPYDEK1KZ320337; 1GCPYDEK1KZ391540 | 1GCPYDEK1KZ343147 | 1GCPYDEK1KZ319611 | 1GCPYDEK1KZ337221

1GCPYDEK1KZ367951; 1GCPYDEK1KZ331046 | 1GCPYDEK1KZ339275; 1GCPYDEK1KZ304929 | 1GCPYDEK1KZ380747 | 1GCPYDEK1KZ312223 | 1GCPYDEK1KZ363639; 1GCPYDEK1KZ327692; 1GCPYDEK1KZ390369 | 1GCPYDEK1KZ356920 | 1GCPYDEK1KZ359574 | 1GCPYDEK1KZ305501 | 1GCPYDEK1KZ316210 | 1GCPYDEK1KZ385186 | 1GCPYDEK1KZ324324; 1GCPYDEK1KZ324937 | 1GCPYDEK1KZ334190 | 1GCPYDEK1KZ367299 | 1GCPYDEK1KZ368291; 1GCPYDEK1KZ357128 | 1GCPYDEK1KZ399475 | 1GCPYDEK1KZ355184

1GCPYDEK1KZ306650 | 1GCPYDEK1KZ339762 | 1GCPYDEK1KZ374530 | 1GCPYDEK1KZ385303 | 1GCPYDEK1KZ322380 | 1GCPYDEK1KZ367481 | 1GCPYDEK1KZ344928 | 1GCPYDEK1KZ324145; 1GCPYDEK1KZ342483 | 1GCPYDEK1KZ325604 | 1GCPYDEK1KZ321178 | 1GCPYDEK1KZ390341 | 1GCPYDEK1KZ332956 | 1GCPYDEK1KZ387813 | 1GCPYDEK1KZ383194 | 1GCPYDEK1KZ399847 | 1GCPYDEK1KZ385480; 1GCPYDEK1KZ398357 | 1GCPYDEK1KZ311654 | 1GCPYDEK1KZ363642; 1GCPYDEK1KZ392686 | 1GCPYDEK1KZ355668; 1GCPYDEK1KZ369957; 1GCPYDEK1KZ389836; 1GCPYDEK1KZ328003; 1GCPYDEK1KZ376522 | 1GCPYDEK1KZ374835 | 1GCPYDEK1KZ389982; 1GCPYDEK1KZ356321 | 1GCPYDEK1KZ385673; 1GCPYDEK1KZ362586 | 1GCPYDEK1KZ375659; 1GCPYDEK1KZ338997 | 1GCPYDEK1KZ312075; 1GCPYDEK1KZ313338 | 1GCPYDEK1KZ327840 | 1GCPYDEK1KZ308530; 1GCPYDEK1KZ391781; 1GCPYDEK1KZ319317 | 1GCPYDEK1KZ322461 | 1GCPYDEK1KZ398312 | 1GCPYDEK1KZ361034 | 1GCPYDEK1KZ380828 | 1GCPYDEK1KZ344007 | 1GCPYDEK1KZ386595 | 1GCPYDEK1KZ369084; 1GCPYDEK1KZ396463; 1GCPYDEK1KZ340202

1GCPYDEK1KZ339082 | 1GCPYDEK1KZ330625 | 1GCPYDEK1KZ356643 | 1GCPYDEK1KZ355962 | 1GCPYDEK1KZ323187 | 1GCPYDEK1KZ387231; 1GCPYDEK1KZ389898 | 1GCPYDEK1KZ322492 | 1GCPYDEK1KZ327787; 1GCPYDEK1KZ319978; 1GCPYDEK1KZ352334; 1GCPYDEK1KZ376469; 1GCPYDEK1KZ342113 | 1GCPYDEK1KZ318118 | 1GCPYDEK1KZ321195; 1GCPYDEK1KZ390470 | 1GCPYDEK1KZ325179; 1GCPYDEK1KZ311850 | 1GCPYDEK1KZ307216; 1GCPYDEK1KZ387441 | 1GCPYDEK1KZ377721 | 1GCPYDEK1KZ378884; 1GCPYDEK1KZ329801 | 1GCPYDEK1KZ304185 | 1GCPYDEK1KZ364371; 1GCPYDEK1KZ343035 | 1GCPYDEK1KZ371627; 1GCPYDEK1KZ329460 | 1GCPYDEK1KZ357131 | 1GCPYDEK1KZ394129 | 1GCPYDEK1KZ387942

1GCPYDEK1KZ355217

1GCPYDEK1KZ359395; 1GCPYDEK1KZ312514 | 1GCPYDEK1KZ360305 | 1GCPYDEK1KZ343245 | 1GCPYDEK1KZ370946 | 1GCPYDEK1KZ305742 | 1GCPYDEK1KZ357632

1GCPYDEK1KZ337610

1GCPYDEK1KZ383275; 1GCPYDEK1KZ310505; 1GCPYDEK1KZ365018 | 1GCPYDEK1KZ391733 | 1GCPYDEK1KZ307670 | 1GCPYDEK1KZ318023 | 1GCPYDEK1KZ378111 | 1GCPYDEK1KZ378223 | 1GCPYDEK1KZ356125; 1GCPYDEK1KZ347098; 1GCPYDEK1KZ378562; 1GCPYDEK1KZ375421 | 1GCPYDEK1KZ361244 | 1GCPYDEK1KZ375497 | 1GCPYDEK1KZ351538; 1GCPYDEK1KZ354617 | 1GCPYDEK1KZ383339 | 1GCPYDEK1KZ381249; 1GCPYDEK1KZ341317 | 1GCPYDEK1KZ329958 | 1GCPYDEK1KZ304736; 1GCPYDEK1KZ334030 | 1GCPYDEK1KZ322248 | 1GCPYDEK1KZ335128 | 1GCPYDEK1KZ386483 | 1GCPYDEK1KZ372809 | 1GCPYDEK1KZ319494; 1GCPYDEK1KZ327952 | 1GCPYDEK1KZ336439; 1GCPYDEK1KZ394163 | 1GCPYDEK1KZ317518 | 1GCPYDEK1KZ311587; 1GCPYDEK1KZ373815 | 1GCPYDEK1KZ319124 | 1GCPYDEK1KZ376567 | 1GCPYDEK1KZ333296 | 1GCPYDEK1KZ312111; 1GCPYDEK1KZ323190

1GCPYDEK1KZ314389; 1GCPYDEK1KZ319298; 1GCPYDEK1KZ313579 | 1GCPYDEK1KZ374074; 1GCPYDEK1KZ358439; 1GCPYDEK1KZ310522; 1GCPYDEK1KZ329877 | 1GCPYDEK1KZ363351; 1GCPYDEK1KZ391408; 1GCPYDEK1KZ379369 | 1GCPYDEK1KZ309922 | 1GCPYDEK1KZ399203 | 1GCPYDEK1KZ377878; 1GCPYDEK1KZ390615 | 1GCPYDEK1KZ397130; 1GCPYDEK1KZ311346 | 1GCPYDEK1KZ358411 | 1GCPYDEK1KZ327496; 1GCPYDEK1KZ342743; 1GCPYDEK1KZ397256 | 1GCPYDEK1KZ380487 | 1GCPYDEK1KZ303568 | 1GCPYDEK1KZ315722 | 1GCPYDEK1KZ353869 | 1GCPYDEK1KZ389951; 1GCPYDEK1KZ341950; 1GCPYDEK1KZ302419 | 1GCPYDEK1KZ308690 | 1GCPYDEK1KZ376410; 1GCPYDEK1KZ392672 | 1GCPYDEK1KZ388122 | 1GCPYDEK1KZ312755; 1GCPYDEK1KZ389464; 1GCPYDEK1KZ332942; 1GCPYDEK1KZ327529 | 1GCPYDEK1KZ371210; 1GCPYDEK1KZ389190; 1GCPYDEK1KZ384118 | 1GCPYDEK1KZ333539 | 1GCPYDEK1KZ309550 | 1GCPYDEK1KZ309077 | 1GCPYDEK1KZ392798

1GCPYDEK1KZ316479; 1GCPYDEK1KZ350681

1GCPYDEK1KZ331189 | 1GCPYDEK1KZ313596 | 1GCPYDEK1KZ330818 | 1GCPYDEK1KZ393434

1GCPYDEK1KZ381767; 1GCPYDEK1KZ395443; 1GCPYDEK1KZ316465; 1GCPYDEK1KZ332472 | 1GCPYDEK1KZ390128 | 1GCPYDEK1KZ310617 | 1GCPYDEK1KZ305613 | 1GCPYDEK1KZ319835 | 1GCPYDEK1KZ370655; 1GCPYDEK1KZ318507; 1GCPYDEK1KZ356352 | 1GCPYDEK1KZ352656 | 1GCPYDEK1KZ387357 | 1GCPYDEK1KZ326736

1GCPYDEK1KZ370607 | 1GCPYDEK1KZ353449; 1GCPYDEK1KZ331340; 1GCPYDEK1KZ300685 | 1GCPYDEK1KZ340037 | 1GCPYDEK1KZ303425

1GCPYDEK1KZ346629 | 1GCPYDEK1KZ395541 | 1GCPYDEK1KZ338966; 1GCPYDEK1KZ357789 | 1GCPYDEK1KZ324291; 1GCPYDEK1KZ361793; 1GCPYDEK1KZ389738; 1GCPYDEK1KZ348543 | 1GCPYDEK1KZ307149; 1GCPYDEK1KZ372681 | 1GCPYDEK1KZ362779 | 1GCPYDEK1KZ326512 | 1GCPYDEK1KZ343844; 1GCPYDEK1KZ372373 | 1GCPYDEK1KZ330964; 1GCPYDEK1KZ386905; 1GCPYDEK1KZ350857 | 1GCPYDEK1KZ301822; 1GCPYDEK1KZ389741 | 1GCPYDEK1KZ329071 | 1GCPYDEK1KZ303196; 1GCPYDEK1KZ361311 | 1GCPYDEK1KZ313243 | 1GCPYDEK1KZ331564 | 1GCPYDEK1KZ312836; 1GCPYDEK1KZ301688; 1GCPYDEK1KZ375919

1GCPYDEK1KZ335744 | 1GCPYDEK1KZ380439; 1GCPYDEK1KZ338630; 1GCPYDEK1KZ326672; 1GCPYDEK1KZ341897 | 1GCPYDEK1KZ328812 | 1GCPYDEK1KZ346405 | 1GCPYDEK1KZ377427; 1GCPYDEK1KZ398908 | 1GCPYDEK1KZ329524 | 1GCPYDEK1KZ314909; 1GCPYDEK1KZ353287 | 1GCPYDEK1KZ379534; 1GCPYDEK1KZ346212 | 1GCPYDEK1KZ342547 | 1GCPYDEK1KZ380599 | 1GCPYDEK1KZ345187 | 1GCPYDEK1KZ368582

1GCPYDEK1KZ327191; 1GCPYDEK1KZ304414; 1GCPYDEK1KZ313016 | 1GCPYDEK1KZ322413 | 1GCPYDEK1KZ376908 | 1GCPYDEK1KZ331466 | 1GCPYDEK1KZ322363

1GCPYDEK1KZ395457 | 1GCPYDEK1KZ306986 | 1GCPYDEK1KZ396222 | 1GCPYDEK1KZ321584 | 1GCPYDEK1KZ340734; 1GCPYDEK1KZ389562 | 1GCPYDEK1KZ317776 | 1GCPYDEK1KZ377508

1GCPYDEK1KZ314246; 1GCPYDEK1KZ366010; 1GCPYDEK1KZ372339; 1GCPYDEK1KZ385379 | 1GCPYDEK1KZ317213; 1GCPYDEK1KZ320015 | 1GCPYDEK1KZ329927 | 1GCPYDEK1KZ301903 | 1GCPYDEK1KZ368646 | 1GCPYDEK1KZ354309 | 1GCPYDEK1KZ308429 | 1GCPYDEK1KZ337414 | 1GCPYDEK1KZ314263 | 1GCPYDEK1KZ333105; 1GCPYDEK1KZ396284 | 1GCPYDEK1KZ322704; 1GCPYDEK1KZ351331 | 1GCPYDEK1KZ373670; 1GCPYDEK1KZ308768 | 1GCPYDEK1KZ322332 | 1GCPYDEK1KZ360191 | 1GCPYDEK1KZ359686 | 1GCPYDEK1KZ355900; 1GCPYDEK1KZ306423 | 1GCPYDEK1KZ379422; 1GCPYDEK1KZ304008; 1GCPYDEK1KZ342855 | 1GCPYDEK1KZ304543 | 1GCPYDEK1KZ356996; 1GCPYDEK1KZ308060; 1GCPYDEK1KZ333458 | 1GCPYDEK1KZ365620 | 1GCPYDEK1KZ359459; 1GCPYDEK1KZ376696; 1GCPYDEK1KZ361423 | 1GCPYDEK1KZ322847 | 1GCPYDEK1KZ313677 | 1GCPYDEK1KZ338174 | 1GCPYDEK1KZ303439; 1GCPYDEK1KZ322086

1GCPYDEK1KZ342158

1GCPYDEK1KZ360174; 1GCPYDEK1KZ378173 | 1GCPYDEK1KZ335954; 1GCPYDEK1KZ327918 | 1GCPYDEK1KZ359252; 1GCPYDEK1KZ327238; 1GCPYDEK1KZ321813 | 1GCPYDEK1KZ398472 | 1GCPYDEK1KZ367755; 1GCPYDEK1KZ397516; 1GCPYDEK1KZ367903; 1GCPYDEK1KZ345688 | 1GCPYDEK1KZ353175; 1GCPYDEK1KZ375371; 1GCPYDEK1KZ357713 | 1GCPYDEK1KZ357596 | 1GCPYDEK1KZ337140 | 1GCPYDEK1KZ349370; 1GCPYDEK1KZ393949 | 1GCPYDEK1KZ321603 | 1GCPYDEK1KZ396687; 1GCPYDEK1KZ377847 | 1GCPYDEK1KZ310682; 1GCPYDEK1KZ313775; 1GCPYDEK1KZ399671; 1GCPYDEK1KZ337803 | 1GCPYDEK1KZ306793 | 1GCPYDEK1KZ351104 | 1GCPYDEK1KZ390257; 1GCPYDEK1KZ335775 | 1GCPYDEK1KZ391022; 1GCPYDEK1KZ323769; 1GCPYDEK1KZ375886; 1GCPYDEK1KZ325456; 1GCPYDEK1KZ367660; 1GCPYDEK1KZ352348; 1GCPYDEK1KZ300556 | 1GCPYDEK1KZ318765; 1GCPYDEK1KZ395720 | 1GCPYDEK1KZ374527; 1GCPYDEK1KZ318670 | 1GCPYDEK1KZ379680 | 1GCPYDEK1KZ321116 | 1GCPYDEK1KZ322394; 1GCPYDEK1KZ389755 | 1GCPYDEK1KZ310455 | 1GCPYDEK1KZ364726 | 1GCPYDEK1KZ315817; 1GCPYDEK1KZ380053; 1GCPYDEK1KZ323285; 1GCPYDEK1KZ305465

1GCPYDEK1KZ324825; 1GCPYDEK1KZ350146 | 1GCPYDEK1KZ308687 | 1GCPYDEK1KZ341138; 1GCPYDEK1KZ398486 | 1GCPYDEK1KZ342225 | 1GCPYDEK1KZ394583 | 1GCPYDEK1KZ346033 | 1GCPYDEK1KZ362961; 1GCPYDEK1KZ384426 | 1GCPYDEK1KZ315879; 1GCPYDEK1KZ389495

1GCPYDEK1KZ397905 | 1GCPYDEK1KZ341320

1GCPYDEK1KZ389545 | 1GCPYDEK1KZ305661; 1GCPYDEK1KZ319267 | 1GCPYDEK1KZ335484; 1GCPYDEK1KZ359199; 1GCPYDEK1KZ349157; 1GCPYDEK1KZ396303 | 1GCPYDEK1KZ326011; 1GCPYDEK1KZ314523 | 1GCPYDEK1KZ376164 | 1GCPYDEK1KZ386466; 1GCPYDEK1KZ398052 | 1GCPYDEK1KZ366654; 1GCPYDEK1KZ362877; 1GCPYDEK1KZ369392 | 1GCPYDEK1KZ375662 | 1GCPYDEK1KZ340748; 1GCPYDEK1KZ303697 | 1GCPYDEK1KZ338952 | 1GCPYDEK1KZ325036; 1GCPYDEK1KZ325408 | 1GCPYDEK1KZ323741; 1GCPYDEK1KZ347439; 1GCPYDEK1KZ323982; 1GCPYDEK1KZ363513; 1GCPYDEK1KZ309421 | 1GCPYDEK1KZ365990 | 1GCPYDEK1KZ392560 | 1GCPYDEK1KZ396334 | 1GCPYDEK1KZ399766

1GCPYDEK1KZ367058; 1GCPYDEK1KZ399749; 1GCPYDEK1KZ312920 | 1GCPYDEK1KZ381722; 1GCPYDEK1KZ340684

1GCPYDEK1KZ344377 | 1GCPYDEK1KZ396821 | 1GCPYDEK1KZ345786

1GCPYDEK1KZ375483 | 1GCPYDEK1KZ315056 | 1GCPYDEK1KZ382322 | 1GCPYDEK1KZ322962 | 1GCPYDEK1KZ359753 | 1GCPYDEK1KZ302940 | 1GCPYDEK1KZ395667; 1GCPYDEK1KZ382739 | 1GCPYDEK1KZ395460; 1GCPYDEK1KZ309614 | 1GCPYDEK1KZ345061 | 1GCPYDEK1KZ383910; 1GCPYDEK1KZ358232 | 1GCPYDEK1KZ380635; 1GCPYDEK1KZ330785 | 1GCPYDEK1KZ336909 | 1GCPYDEK1KZ351555 | 1GCPYDEK1KZ345092 | 1GCPYDEK1KZ392963 | 1GCPYDEK1KZ302341 | 1GCPYDEK1KZ304154

1GCPYDEK1KZ395748 | 1GCPYDEK1KZ397483 | 1GCPYDEK1KZ399282 | 1GCPYDEK1KZ301612 | 1GCPYDEK1KZ399055; 1GCPYDEK1KZ316692; 1GCPYDEK1KZ309158 | 1GCPYDEK1KZ329054

1GCPYDEK1KZ366847 | 1GCPYDEK1KZ356478 | 1GCPYDEK1KZ368680 | 1GCPYDEK1KZ381459 | 1GCPYDEK1KZ324114 | 1GCPYDEK1KZ365729 | 1GCPYDEK1KZ373619 | 1GCPYDEK1KZ338417; 1GCPYDEK1KZ315204 | 1GCPYDEK1KZ348882; 1GCPYDEK1KZ341043; 1GCPYDEK1KZ350941; 1GCPYDEK1KZ397192; 1GCPYDEK1KZ370767 | 1GCPYDEK1KZ357159 | 1GCPYDEK1KZ384264 | 1GCPYDEK1KZ305420; 1GCPYDEK1KZ338563 | 1GCPYDEK1KZ308835 | 1GCPYDEK1KZ327384 | 1GCPYDEK1KZ362751 | 1GCPYDEK1KZ384913 | 1GCPYDEK1KZ386239 | 1GCPYDEK1KZ336277; 1GCPYDEK1KZ361535; 1GCPYDEK1KZ377329; 1GCPYDEK1KZ336442 | 1GCPYDEK1KZ338790 | 1GCPYDEK1KZ326171 | 1GCPYDEK1KZ353631 | 1GCPYDEK1KZ385690 | 1GCPYDEK1KZ366220 | 1GCPYDEK1KZ324999 | 1GCPYDEK1KZ341348; 1GCPYDEK1KZ350731 | 1GCPYDEK1KZ381672; 1GCPYDEK1KZ338093 | 1GCPYDEK1KZ345237; 1GCPYDEK1KZ397225; 1GCPYDEK1KZ384183 | 1GCPYDEK1KZ365424

1GCPYDEK1KZ390498 | 1GCPYDEK1KZ354827 | 1GCPYDEK1KZ317857 | 1GCPYDEK1KZ360255 | 1GCPYDEK1KZ349742; 1GCPYDEK1KZ353922 | 1GCPYDEK1KZ339373 | 1GCPYDEK1KZ365262 | 1GCPYDEK1KZ371112 | 1GCPYDEK1KZ394602 | 1GCPYDEK1KZ371725 | 1GCPYDEK1KZ368307 | 1GCPYDEK1KZ334397; 1GCPYDEK1KZ308883 | 1GCPYDEK1KZ302615; 1GCPYDEK1KZ300072 | 1GCPYDEK1KZ300671; 1GCPYDEK1KZ345013; 1GCPYDEK1KZ386449 | 1GCPYDEK1KZ371921 | 1GCPYDEK1KZ371286 | 1GCPYDEK1KZ331113; 1GCPYDEK1KZ395099 | 1GCPYDEK1KZ386726; 1GCPYDEK1KZ302985 | 1GCPYDEK1KZ383812 | 1GCPYDEK1KZ334710 | 1GCPYDEK1KZ303490 | 1GCPYDEK1KZ318703 | 1GCPYDEK1KZ385298 | 1GCPYDEK1KZ347795 | 1GCPYDEK1KZ318829 | 1GCPYDEK1KZ384619; 1GCPYDEK1KZ357890; 1GCPYDEK1KZ316997 | 1GCPYDEK1KZ375631; 1GCPYDEK1KZ304994 | 1GCPYDEK1KZ377542; 1GCPYDEK1KZ323643; 1GCPYDEK1KZ381235; 1GCPYDEK1KZ366380 | 1GCPYDEK1KZ331578 | 1GCPYDEK1KZ353385 | 1GCPYDEK1KZ363821; 1GCPYDEK1KZ358828 | 1GCPYDEK1KZ304526; 1GCPYDEK1KZ398178; 1GCPYDEK1KZ376343; 1GCPYDEK1KZ344542 | 1GCPYDEK1KZ374656 | 1GCPYDEK1KZ354083 | 1GCPYDEK1KZ397595 | 1GCPYDEK1KZ362832; 1GCPYDEK1KZ360577 | 1GCPYDEK1KZ373717 | 1GCPYDEK1KZ320726

1GCPYDEK1KZ353029; 1GCPYDEK1KZ384846 | 1GCPYDEK1KZ323030 | 1GCPYDEK1KZ326994; 1GCPYDEK1KZ314232 | 1GCPYDEK1KZ331631; 1GCPYDEK1KZ351023; 1GCPYDEK1KZ316711; 1GCPYDEK1KZ307295; 1GCPYDEK1KZ326106; 1GCPYDEK1KZ358019 | 1GCPYDEK1KZ341804 | 1GCPYDEK1KZ369036 | 1GCPYDEK1KZ348364; 1GCPYDEK1KZ357906; 1GCPYDEK1KZ320757 | 1GCPYDEK1KZ354360 | 1GCPYDEK1KZ380473 | 1GCPYDEK1KZ323271 | 1GCPYDEK1KZ340216; 1GCPYDEK1KZ399461; 1GCPYDEK1KZ339843 | 1GCPYDEK1KZ346257 | 1GCPYDEK1KZ310326 | 1GCPYDEK1KZ370316 | 1GCPYDEK1KZ388993 | 1GCPYDEK1KZ329183 | 1GCPYDEK1KZ330642 | 1GCPYDEK1KZ344072 | 1GCPYDEK1KZ379419

1GCPYDEK1KZ313422 | 1GCPYDEK1KZ326350 | 1GCPYDEK1KZ326140; 1GCPYDEK1KZ317664 | 1GCPYDEK1KZ322198; 1GCPYDEK1KZ391229; 1GCPYDEK1KZ309676 | 1GCPYDEK1KZ386046 | 1GCPYDEK1KZ313176 | 1GCPYDEK1KZ337106 | 1GCPYDEK1KZ314957 | 1GCPYDEK1KZ367268 | 1GCPYDEK1KZ382787; 1GCPYDEK1KZ383633 | 1GCPYDEK1KZ337767 | 1GCPYDEK1KZ394177 | 1GCPYDEK1KZ333931 | 1GCPYDEK1KZ346128; 1GCPYDEK1KZ334934 | 1GCPYDEK1KZ309502; 1GCPYDEK1KZ308267 | 1GCPYDEK1KZ328292 | 1GCPYDEK1KZ315462

1GCPYDEK1KZ326316 | 1GCPYDEK1KZ343813 | 1GCPYDEK1KZ381381 | 1GCPYDEK1KZ397208; 1GCPYDEK1KZ387181; 1GCPYDEK1KZ334013; 1GCPYDEK1KZ370106 | 1GCPYDEK1KZ337672

1GCPYDEK1KZ356335; 1GCPYDEK1KZ386869 | 1GCPYDEK1KZ384491 | 1GCPYDEK1KZ335274; 1GCPYDEK1KZ370445; 1GCPYDEK1KZ328759 | 1GCPYDEK1KZ329863 | 1GCPYDEK1KZ351927; 1GCPYDEK1KZ377279 | 1GCPYDEK1KZ360594; 1GCPYDEK1KZ387083

1GCPYDEK1KZ351152 | 1GCPYDEK1KZ320449 | 1GCPYDEK1KZ306051 | 1GCPYDEK1KZ304638 | 1GCPYDEK1KZ313260; 1GCPYDEK1KZ374706; 1GCPYDEK1KZ314635; 1GCPYDEK1KZ373412; 1GCPYDEK1KZ329670 | 1GCPYDEK1KZ381851; 1GCPYDEK1KZ352768 | 1GCPYDEK1KZ389139 | 1GCPYDEK1KZ360935 | 1GCPYDEK1KZ367609 | 1GCPYDEK1KZ311296 | 1GCPYDEK1KZ368386 | 1GCPYDEK1KZ303389 | 1GCPYDEK1KZ312030 | 1GCPYDEK1KZ318586; 1GCPYDEK1KZ313047 | 1GCPYDEK1KZ307846; 1GCPYDEK1KZ360109 | 1GCPYDEK1KZ369375; 1GCPYDEK1KZ362006 | 1GCPYDEK1KZ346596 | 1GCPYDEK1KZ348946 | 1GCPYDEK1KZ320922; 1GCPYDEK1KZ362264 | 1GCPYDEK1KZ318751 | 1GCPYDEK1KZ302405 | 1GCPYDEK1KZ309354 | 1GCPYDEK1KZ390789; 1GCPYDEK1KZ354715 | 1GCPYDEK1KZ390355; 1GCPYDEK1KZ389058; 1GCPYDEK1KZ380621; 1GCPYDEK1KZ393756; 1GCPYDEK1KZ318281; 1GCPYDEK1KZ312125; 1GCPYDEK1KZ318152 | 1GCPYDEK1KZ306583 | 1GCPYDEK1KZ304039 | 1GCPYDEK1KZ346470 | 1GCPYDEK1KZ367948; 1GCPYDEK1KZ398648 | 1GCPYDEK1KZ366007; 1GCPYDEK1KZ316966 | 1GCPYDEK1KZ344136 | 1GCPYDEK1KZ339079 | 1GCPYDEK1KZ369618 | 1GCPYDEK1KZ350406 | 1GCPYDEK1KZ352835 | 1GCPYDEK1KZ393515 | 1GCPYDEK1KZ320256; 1GCPYDEK1KZ381980 | 1GCPYDEK1KZ328244 | 1GCPYDEK1KZ336831 | 1GCPYDEK1KZ382983; 1GCPYDEK1KZ351698; 1GCPYDEK1KZ381994 | 1GCPYDEK1KZ359588; 1GCPYDEK1KZ386838 | 1GCPYDEK1KZ335467 | 1GCPYDEK1KZ344525; 1GCPYDEK1KZ367741 | 1GCPYDEK1KZ376813 | 1GCPYDEK1KZ346372; 1GCPYDEK1KZ382059 | 1GCPYDEK1KZ322878 | 1GCPYDEK1KZ332746 | 1GCPYDEK1KZ391571 | 1GCPYDEK1KZ337641 | 1GCPYDEK1KZ382367; 1GCPYDEK1KZ366475 | 1GCPYDEK1KZ374480 | 1GCPYDEK1KZ351877 | 1GCPYDEK1KZ344797 | 1GCPYDEK1KZ300413 | 1GCPYDEK1KZ331080; 1GCPYDEK1KZ329779 | 1GCPYDEK1KZ325733; 1GCPYDEK1KZ398374; 1GCPYDEK1KZ374088 | 1GCPYDEK1KZ323268

1GCPYDEK1KZ347179; 1GCPYDEK1KZ379890; 1GCPYDEK1KZ391862; 1GCPYDEK1KZ393675 | 1GCPYDEK1KZ308480

1GCPYDEK1KZ387567 | 1GCPYDEK1KZ323786 | 1GCPYDEK1KZ387519 | 1GCPYDEK1KZ317616

1GCPYDEK1KZ346923; 1GCPYDEK1KZ324503 | 1GCPYDEK1KZ356397; 1GCPYDEK1KZ373460 | 1GCPYDEK1KZ395216; 1GCPYDEK1KZ384667 | 1GCPYDEK1KZ343116 | 1GCPYDEK1KZ380618; 1GCPYDEK1KZ312898 | 1GCPYDEK1KZ342709 | 1GCPYDEK1KZ334920 | 1GCPYDEK1KZ364242 | 1GCPYDEK1KZ354441 | 1GCPYDEK1KZ314764 | 1GCPYDEK1KZ308415; 1GCPYDEK1KZ308558

1GCPYDEK1KZ397001 | 1GCPYDEK1KZ340832

1GCPYDEK1KZ344332 | 1GCPYDEK1KZ337753; 1GCPYDEK1KZ361597 | 1GCPYDEK1KZ359879 | 1GCPYDEK1KZ386323; 1GCPYDEK1KZ376584 | 1GCPYDEK1KZ399184 | 1GCPYDEK1KZ334769

1GCPYDEK1KZ399816

1GCPYDEK1KZ381610 | 1GCPYDEK1KZ360885 | 1GCPYDEK1KZ375242 | 1GCPYDEK1KZ368534 | 1GCPYDEK1KZ370798 | 1GCPYDEK1KZ317132 | 1GCPYDEK1KZ371773 | 1GCPYDEK1KZ345707; 1GCPYDEK1KZ341091; 1GCPYDEK1KZ351569 | 1GCPYDEK1KZ387682; 1GCPYDEK1KZ352690 | 1GCPYDEK1KZ338210; 1GCPYDEK1KZ379887 | 1GCPYDEK1KZ376861; 1GCPYDEK1KZ384829 | 1GCPYDEK1KZ358893

1GCPYDEK1KZ325425; 1GCPYDEK1KZ307877 | 1GCPYDEK1KZ322797

1GCPYDEK1KZ309452 | 1GCPYDEK1KZ367366 | 1GCPYDEK1KZ370428 | 1GCPYDEK1KZ391215 | 1GCPYDEK1KZ391974 | 1GCPYDEK1KZ343567 | 1GCPYDEK1KZ326218 | 1GCPYDEK1KZ389514

1GCPYDEK1KZ347635 | 1GCPYDEK1KZ387570 | 1GCPYDEK1KZ380196 | 1GCPYDEK1KZ370560 | 1GCPYDEK1KZ301318

1GCPYDEK1KZ327806 | 1GCPYDEK1KZ301061

1GCPYDEK1KZ327921 | 1GCPYDEK1KZ368369 | 1GCPYDEK1KZ394132 | 1GCPYDEK1KZ398519

1GCPYDEK1KZ366315 | 1GCPYDEK1KZ377704 | 1GCPYDEK1KZ316398; 1GCPYDEK1KZ322329 | 1GCPYDEK1KZ394227; 1GCPYDEK1KZ387116

1GCPYDEK1KZ382501 | 1GCPYDEK1KZ360563 | 1GCPYDEK1KZ326719 | 1GCPYDEK1KZ379694

1GCPYDEK1KZ319446 | 1GCPYDEK1KZ376262 | 1GCPYDEK1KZ315106 | 1GCPYDEK1KZ358408 | 1GCPYDEK1KZ395264 | 1GCPYDEK1KZ356738 | 1GCPYDEK1KZ308320 | 1GCPYDEK1KZ324419; 1GCPYDEK1KZ349434 | 1GCPYDEK1KZ341284 | 1GCPYDEK1KZ314375 | 1GCPYDEK1KZ368453 | 1GCPYDEK1KZ315669 | 1GCPYDEK1KZ389707 | 1GCPYDEK1KZ339583; 1GCPYDEK1KZ350258 | 1GCPYDEK1KZ368761 | 1GCPYDEK1KZ330737 | 1GCPYDEK1KZ305031 | 1GCPYDEK1KZ342435 | 1GCPYDEK1KZ392199 | 1GCPYDEK1KZ315090; 1GCPYDEK1KZ327076; 1GCPYDEK1KZ352544 | 1GCPYDEK1KZ331452; 1GCPYDEK1KZ317731 | 1GCPYDEK1KZ335209 | 1GCPYDEK1KZ377489; 1GCPYDEK1KZ355556 | 1GCPYDEK1KZ344010; 1GCPYDEK1KZ318782; 1GCPYDEK1KZ320080

1GCPYDEK1KZ331483 | 1GCPYDEK1KZ357565 | 1GCPYDEK1KZ391439; 1GCPYDEK1KZ371045; 1GCPYDEK1KZ351314; 1GCPYDEK1KZ311802 | 1GCPYDEK1KZ332939; 1GCPYDEK1KZ365083; 1GCPYDEK1KZ378772 | 1GCPYDEK1KZ386550; 1GCPYDEK1KZ363544; 1GCPYDEK1KZ387066 | 1GCPYDEK1KZ308284; 1GCPYDEK1KZ358649; 1GCPYDEK1KZ303117 | 1GCPYDEK1KZ378769; 1GCPYDEK1KZ307250 | 1GCPYDEK1KZ324274 | 1GCPYDEK1KZ374303 | 1GCPYDEK1KZ325635 | 1GCPYDEK1KZ303456 | 1GCPYDEK1KZ301996 | 1GCPYDEK1KZ383129; 1GCPYDEK1KZ355976

1GCPYDEK1KZ347196; 1GCPYDEK1KZ356318; 1GCPYDEK1KZ358859

1GCPYDEK1KZ312934; 1GCPYDEK1KZ301769 | 1GCPYDEK1KZ366735; 1GCPYDEK1KZ377413 | 1GCPYDEK1KZ381364 | 1GCPYDEK1KZ340457; 1GCPYDEK1KZ327708 | 1GCPYDEK1KZ341981 | 1GCPYDEK1KZ331807 | 1GCPYDEK1KZ382546 | 1GCPYDEK1KZ314652 | 1GCPYDEK1KZ317115; 1GCPYDEK1KZ343052; 1GCPYDEK1KZ379792 | 1GCPYDEK1KZ342905; 1GCPYDEK1KZ314442 | 1GCPYDEK1KZ310312

1GCPYDEK1KZ303974 | 1GCPYDEK1KZ331208 | 1GCPYDEK1KZ394292 | 1GCPYDEK1KZ375922 | 1GCPYDEK1KZ361681 | 1GCPYDEK1KZ337218 | 1GCPYDEK1KZ366332; 1GCPYDEK1KZ344105; 1GCPYDEK1KZ331192; 1GCPYDEK1KZ304218; 1GCPYDEK1KZ398598 | 1GCPYDEK1KZ333203 | 1GCPYDEK1KZ327224 | 1GCPYDEK1KZ331368 | 1GCPYDEK1KZ331323; 1GCPYDEK1KZ322752; 1GCPYDEK1KZ322959

1GCPYDEK1KZ311394 | 1GCPYDEK1KZ386743 | 1GCPYDEK1KZ379386 | 1GCPYDEK1KZ332181 | 1GCPYDEK1KZ398794 | 1GCPYDEK1KZ306731 | 1GCPYDEK1KZ356951

1GCPYDEK1KZ358960 | 1GCPYDEK1KZ399427 | 1GCPYDEK1KZ382627; 1GCPYDEK1KZ300010 | 1GCPYDEK1KZ346209; 1GCPYDEK1KZ315252 | 1GCPYDEK1KZ394809; 1GCPYDEK1KZ344878; 1GCPYDEK1KZ398018 | 1GCPYDEK1KZ368517 | 1GCPYDEK1KZ350650; 1GCPYDEK1KZ378416; 1GCPYDEK1KZ345254 | 1GCPYDEK1KZ324372

1GCPYDEK1KZ380716 | 1GCPYDEK1KZ325926; 1GCPYDEK1KZ360613; 1GCPYDEK1KZ382000 | 1GCPYDEK1KZ301559; 1GCPYDEK1KZ386421; 1GCPYDEK1KZ318359 | 1GCPYDEK1KZ347053 | 1GCPYDEK1KZ364158; 1GCPYDEK1KZ318314

1GCPYDEK1KZ397127; 1GCPYDEK1KZ355086 | 1GCPYDEK1KZ366105 | 1GCPYDEK1KZ331550 | 1GCPYDEK1KZ350745; 1GCPYDEK1KZ398181 | 1GCPYDEK1KZ354178; 1GCPYDEK1KZ318331 | 1GCPYDEK1KZ385026 | 1GCPYDEK1KZ300136; 1GCPYDEK1KZ378366 | 1GCPYDEK1KZ322525 | 1GCPYDEK1KZ326297; 1GCPYDEK1KZ351071 | 1GCPYDEK1KZ390923 | 1GCPYDEK1KZ365391; 1GCPYDEK1KZ349580 | 1GCPYDEK1KZ393014; 1GCPYDEK1KZ396866; 1GCPYDEK1KZ336294 | 1GCPYDEK1KZ312948 | 1GCPYDEK1KZ329152 | 1GCPYDEK1KZ311377 | 1GCPYDEK1KZ372342; 1GCPYDEK1KZ325330

1GCPYDEK1KZ305997 | 1GCPYDEK1KZ317809; 1GCPYDEK1KZ393188 | 1GCPYDEK1KZ381977 | 1GCPYDEK1KZ305076 | 1GCPYDEK1KZ326879

1GCPYDEK1KZ340135 | 1GCPYDEK1KZ320693; 1GCPYDEK1KZ381798 | 1GCPYDEK1KZ337669 | 1GCPYDEK1KZ383227 | 1GCPYDEK1KZ303084 | 1GCPYDEK1KZ394146 | 1GCPYDEK1KZ333251 | 1GCPYDEK1KZ341107; 1GCPYDEK1KZ303473 | 1GCPYDEK1KZ377590; 1GCPYDEK1KZ386256 | 1GCPYDEK1KZ313212; 1GCPYDEK1KZ310214 | 1GCPYDEK1KZ342340; 1GCPYDEK1KZ326820; 1GCPYDEK1KZ327434 | 1GCPYDEK1KZ383941; 1GCPYDEK1KZ320709 | 1GCPYDEK1KZ336845 | 1GCPYDEK1KZ343388 | 1GCPYDEK1KZ376309; 1GCPYDEK1KZ335548; 1GCPYDEK1KZ384975 | 1GCPYDEK1KZ381932 | 1GCPYDEK1KZ335436 | 1GCPYDEK1KZ370011; 1GCPYDEK1KZ349014 | 1GCPYDEK1KZ328633 | 1GCPYDEK1KZ303764 | 1GCPYDEK1KZ397337; 1GCPYDEK1KZ397676; 1GCPYDEK1KZ376505 | 1GCPYDEK1KZ390632 | 1GCPYDEK1KZ378514 | 1GCPYDEK1KZ365312 | 1GCPYDEK1KZ309225 | 1GCPYDEK1KZ348185 | 1GCPYDEK1KZ302467 | 1GCPYDEK1KZ321231; 1GCPYDEK1KZ360157 | 1GCPYDEK1KZ341088 | 1GCPYDEK1KZ357808; 1GCPYDEK1KZ300699; 1GCPYDEK1KZ308608; 1GCPYDEK1KZ386077; 1GCPYDEK1KZ399900 | 1GCPYDEK1KZ376276

1GCPYDEK1KZ394888 | 1GCPYDEK1KZ354830 | 1GCPYDEK1KZ301853 | 1GCPYDEK1KZ370199 | 1GCPYDEK1KZ338031; 1GCPYDEK1KZ309466; 1GCPYDEK1KZ342533 | 1GCPYDEK1KZ382689 | 1GCPYDEK1KZ315459 | 1GCPYDEK1KZ396513 | 1GCPYDEK1KZ388959; 1GCPYDEK1KZ395829; 1GCPYDEK1KZ385933 | 1GCPYDEK1KZ344864 | 1GCPYDEK1KZ346548; 1GCPYDEK1KZ325893 | 1GCPYDEK1KZ388265; 1GCPYDEK1KZ386029 | 1GCPYDEK1KZ360093 | 1GCPYDEK1KZ390520 | 1GCPYDEK1KZ340068 | 1GCPYDEK1KZ329605; 1GCPYDEK1KZ308561; 1GCPYDEK1KZ398827 | 1GCPYDEK1KZ313534 | 1GCPYDEK1KZ341222 | 1GCPYDEK1KZ327000 | 1GCPYDEK1KZ353046; 1GCPYDEK1KZ352561 | 1GCPYDEK1KZ395877 | 1GCPYDEK1KZ324811; 1GCPYDEK1KZ369103 | 1GCPYDEK1KZ392459

1GCPYDEK1KZ398925; 1GCPYDEK1KZ302100 | 1GCPYDEK1KZ309287; 1GCPYDEK1KZ359123 | 1GCPYDEK1KZ307863 | 1GCPYDEK1KZ371594

1GCPYDEK1KZ361695 | 1GCPYDEK1KZ377816 | 1GCPYDEK1KZ309645 | 1GCPYDEK1KZ319544 | 1GCPYDEK1KZ349207 | 1GCPYDEK1KZ315171; 1GCPYDEK1KZ350115; 1GCPYDEK1KZ378691 | 1GCPYDEK1KZ368193 | 1GCPYDEK1KZ343830; 1GCPYDEK1KZ337848 | 1GCPYDEK1KZ382871 | 1GCPYDEK1KZ351457; 1GCPYDEK1KZ351068; 1GCPYDEK1KZ333282 | 1GCPYDEK1KZ368792; 1GCPYDEK1KZ360580

1GCPYDEK1KZ382756 | 1GCPYDEK1KZ333721 | 1GCPYDEK1KZ375080

1GCPYDEK1KZ315476 | 1GCPYDEK1KZ338515; 1GCPYDEK1KZ357386 | 1GCPYDEK1KZ355380 | 1GCPYDEK1KZ359512; 1GCPYDEK1KZ398150 | 1GCPYDEK1KZ325120 | 1GCPYDEK1KZ342631; 1GCPYDEK1KZ342693 | 1GCPYDEK1KZ316305 | 1GCPYDEK1KZ328874; 1GCPYDEK1KZ301772 | 1GCPYDEK1KZ365603 | 1GCPYDEK1KZ372647

1GCPYDEK1KZ344363 | 1GCPYDEK1KZ367593 | 1GCPYDEK1KZ364581; 1GCPYDEK1KZ302145 | 1GCPYDEK1KZ368498 | 1GCPYDEK1KZ327367; 1GCPYDEK1KZ346985 | 1GCPYDEK1KZ339325 | 1GCPYDEK1KZ381106 | 1GCPYDEK1KZ334111; 1GCPYDEK1KZ309497 | 1GCPYDEK1KZ378545 | 1GCPYDEK1KZ358098 | 1GCPYDEK1KZ349899 | 1GCPYDEK1KZ392087 | 1GCPYDEK1KZ348249 | 1GCPYDEK1KZ399489 | 1GCPYDEK1KZ369909 | 1GCPYDEK1KZ393921; 1GCPYDEK1KZ327420; 1GCPYDEK1KZ324971

1GCPYDEK1KZ391179

1GCPYDEK1KZ323626; 1GCPYDEK1KZ318541; 1GCPYDEK1KZ370123 | 1GCPYDEK1KZ321875; 1GCPYDEK1KZ393613; 1GCPYDEK1KZ395779; 1GCPYDEK1KZ376147 | 1GCPYDEK1KZ392378 | 1GCPYDEK1KZ369148; 1GCPYDEK1KZ350566; 1GCPYDEK1KZ337302 | 1GCPYDEK1KZ394728 | 1GCPYDEK1KZ306695 | 1GCPYDEK1KZ394115 | 1GCPYDEK1KZ341351

1GCPYDEK1KZ377167 | 1GCPYDEK1KZ371451; 1GCPYDEK1KZ308012 | 1GCPYDEK1KZ372034 | 1GCPYDEK1KZ301139; 1GCPYDEK1KZ328793; 1GCPYDEK1KZ350244 | 1GCPYDEK1KZ321939 | 1GCPYDEK1KZ379971

1GCPYDEK1KZ369022 | 1GCPYDEK1KZ326753 | 1GCPYDEK1KZ312318 | 1GCPYDEK1KZ365150 | 1GCPYDEK1KZ323254 | 1GCPYDEK1KZ395958 | 1GCPYDEK1KZ352933 | 1GCPYDEK1KZ332911 | 1GCPYDEK1KZ316921

1GCPYDEK1KZ315073 | 1GCPYDEK1KZ322816 | 1GCPYDEK1KZ363978 | 1GCPYDEK1KZ325005; 1GCPYDEK1KZ346579

1GCPYDEK1KZ366928 | 1GCPYDEK1KZ360949 | 1GCPYDEK1KZ322671 | 1GCPYDEK1KZ343231; 1GCPYDEK1KZ388105 | 1GCPYDEK1KZ306146 | 1GCPYDEK1KZ340913; 1GCPYDEK1KZ321293; 1GCPYDEK1KZ309726 | 1GCPYDEK1KZ380327 | 1GCPYDEK1KZ313808 | 1GCPYDEK1KZ317101 | 1GCPYDEK1KZ333590; 1GCPYDEK1KZ393286 | 1GCPYDEK1KZ392445 | 1GCPYDEK1KZ390467 | 1GCPYDEK1KZ301397 | 1GCPYDEK1KZ303411 | 1GCPYDEK1KZ388539

1GCPYDEK1KZ310116 | 1GCPYDEK1KZ374866; 1GCPYDEK1KZ326638 | 1GCPYDEK1KZ388671 | 1GCPYDEK1KZ340989 | 1GCPYDEK1KZ343746; 1GCPYDEK1KZ328177; 1GCPYDEK1KZ378903; 1GCPYDEK1KZ310830; 1GCPYDEK1KZ349479 | 1GCPYDEK1KZ388881 | 1GCPYDEK1KZ308611; 1GCPYDEK1KZ370087 | 1GCPYDEK1KZ364063 | 1GCPYDEK1KZ307166 | 1GCPYDEK1KZ393322

1GCPYDEK1KZ368940 | 1GCPYDEK1KZ362992 | 1GCPYDEK1KZ346744; 1GCPYDEK1KZ394891 | 1GCPYDEK1KZ396737 | 1GCPYDEK1KZ365651 | 1GCPYDEK1KZ362054 | 1GCPYDEK1KZ322668 | 1GCPYDEK1KZ341494 | 1GCPYDEK1KZ349627; 1GCPYDEK1KZ397158

1GCPYDEK1KZ356755; 1GCPYDEK1KZ364175; 1GCPYDEK1KZ336697; 1GCPYDEK1KZ340670; 1GCPYDEK1KZ328454 | 1GCPYDEK1KZ314845; 1GCPYDEK1KZ306972 | 1GCPYDEK1KZ372941 | 1GCPYDEK1KZ309693 | 1GCPYDEK1KZ320905 | 1GCPYDEK1KZ314618; 1GCPYDEK1KZ304011 | 1GCPYDEK1KZ341561; 1GCPYDEK1KZ369053 | 1GCPYDEK1KZ315624; 1GCPYDEK1KZ305756 | 1GCPYDEK1KZ316045; 1GCPYDEK1KZ336800 | 1GCPYDEK1KZ325702 | 1GCPYDEK1KZ328955 | 1GCPYDEK1KZ378500; 1GCPYDEK1KZ392848 | 1GCPYDEK1KZ336165 | 1GCPYDEK1KZ317597 | 1GCPYDEK1KZ365939; 1GCPYDEK1KZ318250; 1GCPYDEK1KZ324954 | 1GCPYDEK1KZ321729

1GCPYDEK1KZ349904; 1GCPYDEK1KZ396835 | 1GCPYDEK1KZ378335 | 1GCPYDEK1KZ379467; 1GCPYDEK1KZ310083 | 1GCPYDEK1KZ336683 | 1GCPYDEK1KZ377881

1GCPYDEK1KZ370025; 1GCPYDEK1KZ372812 | 1GCPYDEK1KZ384278 | 1GCPYDEK1KZ320869; 1GCPYDEK1KZ391716 | 1GCPYDEK1KZ387293; 1GCPYDEK1KZ327160; 1GCPYDEK1KZ394325 | 1GCPYDEK1KZ316787; 1GCPYDEK1KZ373927 | 1GCPYDEK1KZ371269

1GCPYDEK1KZ370347; 1GCPYDEK1KZ305417; 1GCPYDEK1KZ376794 | 1GCPYDEK1KZ378268; 1GCPYDEK1KZ315638; 1GCPYDEK1KZ394258 | 1GCPYDEK1KZ301092 | 1GCPYDEK1KZ312206; 1GCPYDEK1KZ391182; 1GCPYDEK1KZ343343; 1GCPYDEK1KZ371532 | 1GCPYDEK1KZ310441 | 1GCPYDEK1KZ328289; 1GCPYDEK1KZ320919; 1GCPYDEK1KZ363706 | 1GCPYDEK1KZ310598; 1GCPYDEK1KZ391778

1GCPYDEK1KZ332195; 1GCPYDEK1KZ359350; 1GCPYDEK1KZ366704 | 1GCPYDEK1KZ392218 | 1GCPYDEK1KZ327286; 1GCPYDEK1KZ386967 | 1GCPYDEK1KZ314053 | 1GCPYDEK1KZ352088 | 1GCPYDEK1KZ398343

1GCPYDEK1KZ309533; 1GCPYDEK1KZ300119; 1GCPYDEK1KZ342614 | 1GCPYDEK1KZ317390; 1GCPYDEK1KZ362572

1GCPYDEK1KZ324257 | 1GCPYDEK1KZ316272 | 1GCPYDEK1KZ335114; 1GCPYDEK1KZ331001 | 1GCPYDEK1KZ310035 | 1GCPYDEK1KZ313789; 1GCPYDEK1KZ301478 | 1GCPYDEK1KZ320127 | 1GCPYDEK1KZ303148 | 1GCPYDEK1KZ311699 | 1GCPYDEK1KZ398469 | 1GCPYDEK1KZ349336 | 1GCPYDEK1KZ348025; 1GCPYDEK1KZ307541; 1GCPYDEK1KZ371207; 1GCPYDEK1KZ391280; 1GCPYDEK1KZ322735; 1GCPYDEK1KZ357467; 1GCPYDEK1KZ394700 | 1GCPYDEK1KZ362233

1GCPYDEK1KZ343648; 1GCPYDEK1KZ328275 | 1GCPYDEK1KZ331077 | 1GCPYDEK1KZ300265 | 1GCPYDEK1KZ398391 | 1GCPYDEK1KZ317387 | 1GCPYDEK1KZ362443; 1GCPYDEK1KZ351233 | 1GCPYDEK1KZ323903; 1GCPYDEK1KZ366444 | 1GCPYDEK1KZ391327 | 1GCPYDEK1KZ313517 | 1GCPYDEK1KZ382062 | 1GCPYDEK1KZ384068 | 1GCPYDEK1KZ368615 | 1GCPYDEK1KZ310276 | 1GCPYDEK1KZ336571 | 1GCPYDEK1KZ353984 | 1GCPYDEK1KZ302730 | 1GCPYDEK1KZ334156

1GCPYDEK1KZ387553 | 1GCPYDEK1KZ373541 | 1GCPYDEK1KZ379839 | 1GCPYDEK1KZ310133 | 1GCPYDEK1KZ378092; 1GCPYDEK1KZ388573; 1GCPYDEK1KZ334562

1GCPYDEK1KZ364239 | 1GCPYDEK1KZ354195 | 1GCPYDEK1KZ303831 | 1GCPYDEK1KZ334285; 1GCPYDEK1KZ356884; 1GCPYDEK1KZ306017 | 1GCPYDEK1KZ373491 | 1GCPYDEK1KZ320578 | 1GCPYDEK1KZ355346; 1GCPYDEK1KZ379808 | 1GCPYDEK1KZ367092 | 1GCPYDEK1KZ334318 | 1GCPYDEK1KZ359137; 1GCPYDEK1KZ341849; 1GCPYDEK1KZ341625 | 1GCPYDEK1KZ324887 | 1GCPYDEK1KZ344735; 1GCPYDEK1KZ301402 | 1GCPYDEK1KZ336232 | 1GCPYDEK1KZ354939; 1GCPYDEK1KZ307801; 1GCPYDEK1KZ358389 | 1GCPYDEK1KZ307104 | 1GCPYDEK1KZ361227 | 1GCPYDEK1KZ317471; 1GCPYDEK1KZ390310; 1GCPYDEK1KZ349840 | 1GCPYDEK1KZ318572 | 1GCPYDEK1KZ369926; 1GCPYDEK1KZ332925 | 1GCPYDEK1KZ336506 | 1GCPYDEK1KZ300038 | 1GCPYDEK1KZ300847 | 1GCPYDEK1KZ372292 | 1GCPYDEK1KZ369599 | 1GCPYDEK1KZ377539 | 1GCPYDEK1KZ398584; 1GCPYDEK1KZ324758; 1GCPYDEK1KZ398441; 1GCPYDEK1KZ305367; 1GCPYDEK1KZ368419 | 1GCPYDEK1KZ315302 | 1GCPYDEK1KZ385236 | 1GCPYDEK1KZ384569 | 1GCPYDEK1KZ351989; 1GCPYDEK1KZ311282; 1GCPYDEK1KZ348526; 1GCPYDEK1KZ334822 | 1GCPYDEK1KZ338451 | 1GCPYDEK1KZ379789; 1GCPYDEK1KZ315283 | 1GCPYDEK1KZ355539

1GCPYDEK1KZ358229 | 1GCPYDEK1KZ398522; 1GCPYDEK1KZ385060

1GCPYDEK1KZ317521; 1GCPYDEK1KZ309483 | 1GCPYDEK1KZ344699; 1GCPYDEK1KZ325831; 1GCPYDEK1KZ385057 | 1GCPYDEK1KZ312416 | 1GCPYDEK1KZ388220 | 1GCPYDEK1KZ347585 | 1GCPYDEK1KZ391148; 1GCPYDEK1KZ395233 | 1GCPYDEK1KZ310858 | 1GCPYDEK1KZ343634 | 1GCPYDEK1KZ328647 | 1GCPYDEK1KZ384622; 1GCPYDEK1KZ358666; 1GCPYDEK1KZ376066 | 1GCPYDEK1KZ348963; 1GCPYDEK1KZ348610

1GCPYDEK1KZ364032

1GCPYDEK1KZ340006 | 1GCPYDEK1KZ375533; 1GCPYDEK1KZ348431 | 1GCPYDEK1KZ317728; 1GCPYDEK1KZ330639 | 1GCPYDEK1KZ303683; 1GCPYDEK1KZ339387 | 1GCPYDEK1KZ325814 | 1GCPYDEK1KZ377931 | 1GCPYDEK1KZ301268 | 1GCPYDEK1KZ326266 | 1GCPYDEK1KZ309211 | 1GCPYDEK1KZ373233; 1GCPYDEK1KZ315557

1GCPYDEK1KZ335453 | 1GCPYDEK1KZ393191; 1GCPYDEK1KZ385737 | 1GCPYDEK1KZ340877 | 1GCPYDEK1KZ349496 | 1GCPYDEK1KZ359106; 1GCPYDEK1KZ312304; 1GCPYDEK1KZ350082 | 1GCPYDEK1KZ342600 | 1GCPYDEK1KZ396043 | 1GCPYDEK1KZ361972; 1GCPYDEK1KZ370493; 1GCPYDEK1KZ360014 | 1GCPYDEK1KZ335162 | 1GCPYDEK1KZ328485 | 1GCPYDEK1KZ394020 | 1GCPYDEK1KZ343598; 1GCPYDEK1KZ373345; 1GCPYDEK1KZ376732 | 1GCPYDEK1KZ368128 | 1GCPYDEK1KZ345223 | 1GCPYDEK1KZ341477; 1GCPYDEK1KZ370297 | 1GCPYDEK1KZ308818 | 1GCPYDEK1KZ341060; 1GCPYDEK1KZ363284 | 1GCPYDEK1KZ367528 | 1GCPYDEK1KZ317969; 1GCPYDEK1KZ380313 | 1GCPYDEK1KZ394566 | 1GCPYDEK1KZ374513 | 1GCPYDEK1KZ320452 | 1GCPYDEK1KZ307197

1GCPYDEK1KZ339051; 1GCPYDEK1KZ306969 | 1GCPYDEK1KZ326767

1GCPYDEK1KZ319642 | 1GCPYDEK1KZ390811 | 1GCPYDEK1KZ372907; 1GCPYDEK1KZ384992; 1GCPYDEK1KZ383356 | 1GCPYDEK1KZ372423 | 1GCPYDEK1KZ362636 | 1GCPYDEK1KZ362863 | 1GCPYDEK1KZ389884

1GCPYDEK1KZ373118

1GCPYDEK1KZ366797; 1GCPYDEK1KZ315509 | 1GCPYDEK1KZ396379 | 1GCPYDEK1KZ346422

1GCPYDEK1KZ387374; 1GCPYDEK1KZ385091; 1GCPYDEK1KZ343312 | 1GCPYDEK1KZ386712 | 1GCPYDEK1KZ300573 | 1GCPYDEK1KZ317373; 1GCPYDEK1KZ322167 | 1GCPYDEK1KZ340409 | 1GCPYDEK1KZ339633; 1GCPYDEK1KZ335999 | 1GCPYDEK1KZ301285; 1GCPYDEK1KZ375094; 1GCPYDEK1KZ377833 | 1GCPYDEK1KZ374902 | 1GCPYDEK1KZ361146 | 1GCPYDEK1KZ356061 | 1GCPYDEK1KZ332598; 1GCPYDEK1KZ375063 | 1GCPYDEK1KZ313923; 1GCPYDEK1KZ303506 | 1GCPYDEK1KZ361504 | 1GCPYDEK1KZ385253 | 1GCPYDEK1KZ366184 | 1GCPYDEK1KZ329734

1GCPYDEK1KZ346274; 1GCPYDEK1KZ375791 | 1GCPYDEK1KZ324078; 1GCPYDEK1KZ357002 | 1GCPYDEK1KZ364449; 1GCPYDEK1KZ309578 | 1GCPYDEK1KZ368629 | 1GCPYDEK1KZ398875 | 1GCPYDEK1KZ305577

1GCPYDEK1KZ380019; 1GCPYDEK1KZ364693 | 1GCPYDEK1KZ397645; 1GCPYDEK1KZ340586

1GCPYDEK1KZ397533; 1GCPYDEK1KZ317082 | 1GCPYDEK1KZ324646 | 1GCPYDEK1KZ377623 | 1GCPYDEK1KZ321021 | 1GCPYDEK1KZ361549; 1GCPYDEK1KZ323593; 1GCPYDEK1KZ365147 | 1GCPYDEK1KZ361129 | 1GCPYDEK1KZ399296 | 1GCPYDEK1KZ329457 | 1GCPYDEK1KZ379906 | 1GCPYDEK1KZ383051; 1GCPYDEK1KZ361664; 1GCPYDEK1KZ386161 | 1GCPYDEK1KZ330267 | 1GCPYDEK1KZ323853 | 1GCPYDEK1KZ339535 | 1GCPYDEK1KZ304980; 1GCPYDEK1KZ356416 | 1GCPYDEK1KZ376925 | 1GCPYDEK1KZ352589 | 1GCPYDEK1KZ339891; 1GCPYDEK1KZ363916; 1GCPYDEK1KZ332147 | 1GCPYDEK1KZ358280; 1GCPYDEK1KZ387651 | 1GCPYDEK1KZ390145 | 1GCPYDEK1KZ300945 | 1GCPYDEK1KZ371837 | 1GCPYDEK1KZ328907; 1GCPYDEK1KZ389142 | 1GCPYDEK1KZ301352 | 1GCPYDEK1KZ328261 | 1GCPYDEK1KZ342774; 1GCPYDEK1KZ332701 | 1GCPYDEK1KZ342080 | 1GCPYDEK1KZ380540 | 1GCPYDEK1KZ349529 | 1GCPYDEK1KZ360451 | 1GCPYDEK1KZ357257

1GCPYDEK1KZ396298 | 1GCPYDEK1KZ373829 | 1GCPYDEK1KZ306762; 1GCPYDEK1KZ378447 | 1GCPYDEK1KZ310794 | 1GCPYDEK1KZ363818; 1GCPYDEK1KZ363592 | 1GCPYDEK1KZ351748 | 1GCPYDEK1KZ368551 | 1GCPYDEK1KZ345514; 1GCPYDEK1KZ366041; 1GCPYDEK1KZ388007; 1GCPYDEK1KZ313663; 1GCPYDEK1KZ388752; 1GCPYDEK1KZ349952 | 1GCPYDEK1KZ312383

1GCPYDEK1KZ368937 | 1GCPYDEK1KZ323514; 1GCPYDEK1KZ302274; 1GCPYDEK1KZ324131 | 1GCPYDEK1KZ332150 | 1GCPYDEK1KZ345934 | 1GCPYDEK1KZ336487; 1GCPYDEK1KZ353547 | 1GCPYDEK1KZ380537; 1GCPYDEK1KZ369294 | 1GCPYDEK1KZ355590; 1GCPYDEK1KZ334027; 1GCPYDEK1KZ367206 | 1GCPYDEK1KZ302081; 1GCPYDEK1KZ339678 | 1GCPYDEK1KZ352107 | 1GCPYDEK1KZ374642 | 1GCPYDEK1KZ393336 | 1GCPYDEK1KZ382921 | 1GCPYDEK1KZ356187 | 1GCPYDEK1KZ328115 | 1GCPYDEK1KZ369165; 1GCPYDEK1KZ366878

1GCPYDEK1KZ354908; 1GCPYDEK1KZ395605; 1GCPYDEK1KZ391800; 1GCPYDEK1KZ329703 | 1GCPYDEK1KZ372745 | 1GCPYDEK1KZ359493 | 1GCPYDEK1KZ370932 | 1GCPYDEK1KZ337607 | 1GCPYDEK1KZ380134; 1GCPYDEK1KZ316336; 1GCPYDEK1KZ358196 | 1GCPYDEK1KZ350129 | 1GCPYDEK1KZ357338 | 1GCPYDEK1KZ381347 | 1GCPYDEK1KZ391909 | 1GCPYDEK1KZ355573; 1GCPYDEK1KZ333962; 1GCPYDEK1KZ311475 | 1GCPYDEK1KZ384541; 1GCPYDEK1KZ379226; 1GCPYDEK1KZ373555 | 1GCPYDEK1KZ324856 | 1GCPYDEK1KZ346999 | 1GCPYDEK1KZ349093 | 1GCPYDEK1KZ310150 | 1GCPYDEK1KZ316160

1GCPYDEK1KZ349997 | 1GCPYDEK1KZ314313; 1GCPYDEK1KZ353466; 1GCPYDEK1KZ302498 | 1GCPYDEK1KZ344055; 1GCPYDEK1KZ392722 | 1GCPYDEK1KZ305563 | 1GCPYDEK1KZ388699 | 1GCPYDEK1KZ378965 | 1GCPYDEK1KZ373216; 1GCPYDEK1KZ379663 | 1GCPYDEK1KZ390937; 1GCPYDEK1KZ360868 | 1GCPYDEK1KZ383292 | 1GCPYDEK1KZ382966; 1GCPYDEK1KZ388301; 1GCPYDEK1KZ334240; 1GCPYDEK1KZ315543

1GCPYDEK1KZ380554; 1GCPYDEK1KZ386192 | 1GCPYDEK1KZ384670 | 1GCPYDEK1KZ330558; 1GCPYDEK1KZ316837 | 1GCPYDEK1KZ377914 | 1GCPYDEK1KZ309743 | 1GCPYDEK1KZ310066; 1GCPYDEK1KZ341219 | 1GCPYDEK1KZ399878 | 1GCPYDEK1KZ347666; 1GCPYDEK1KZ339048 | 1GCPYDEK1KZ396320; 1GCPYDEK1KZ335372 | 1GCPYDEK1KZ311198 | 1GCPYDEK1KZ390582 | 1GCPYDEK1KZ381087 | 1GCPYDEK1KZ376620 | 1GCPYDEK1KZ392414 | 1GCPYDEK1KZ324534; 1GCPYDEK1KZ317356 | 1GCPYDEK1KZ355203 | 1GCPYDEK1KZ349238 | 1GCPYDEK1KZ382823; 1GCPYDEK1KZ386368 | 1GCPYDEK1KZ355170; 1GCPYDEK1KZ381445 | 1GCPYDEK1KZ399539 | 1GCPYDEK1KZ394437 | 1GCPYDEK1KZ371708 | 1GCPYDEK1KZ361275 | 1GCPYDEK1KZ312173 | 1GCPYDEK1KZ355377 | 1GCPYDEK1KZ378531 | 1GCPYDEK1KZ368789; 1GCPYDEK1KZ374933 | 1GCPYDEK1KZ336473 | 1GCPYDEK1KZ353256 | 1GCPYDEK1KZ368856; 1GCPYDEK1KZ361566; 1GCPYDEK1KZ305823 | 1GCPYDEK1KZ340944; 1GCPYDEK1KZ331175 | 1GCPYDEK1KZ333217; 1GCPYDEK1KZ346467 | 1GCPYDEK1KZ329331 | 1GCPYDEK1KZ321780; 1GCPYDEK1KZ390677

1GCPYDEK1KZ364659

1GCPYDEK1KZ346050

1GCPYDEK1KZ372325 | 1GCPYDEK1KZ339292; 1GCPYDEK1KZ307359 | 1GCPYDEK1KZ377105 | 1GCPYDEK1KZ358568 | 1GCPYDEK1KZ355881 | 1GCPYDEK1KZ301741 | 1GCPYDEK1KZ344783 | 1GCPYDEK1KZ393496 | 1GCPYDEK1KZ315039 | 1GCPYDEK1KZ387911; 1GCPYDEK1KZ329359 | 1GCPYDEK1KZ399962 | 1GCPYDEK1KZ350230 | 1GCPYDEK1KZ376228; 1GCPYDEK1KZ343472; 1GCPYDEK1KZ340460 | 1GCPYDEK1KZ342161 | 1GCPYDEK1KZ310519 | 1GCPYDEK1KZ395068; 1GCPYDEK1KZ353080 | 1GCPYDEK1KZ311167 | 1GCPYDEK1KZ385401; 1GCPYDEK1KZ375824 | 1GCPYDEK1KZ351586 | 1GCPYDEK1KZ390792; 1GCPYDEK1KZ305322; 1GCPYDEK1KZ345271 | 1GCPYDEK1KZ303702 | 1GCPYDEK1KZ391005 | 1GCPYDEK1KZ331502 | 1GCPYDEK1KZ363429; 1GCPYDEK1KZ365021; 1GCPYDEK1KZ389643 | 1GCPYDEK1KZ387214 | 1GCPYDEK1KZ338045; 1GCPYDEK1KZ352687 | 1GCPYDEK1KZ394003; 1GCPYDEK1KZ366489; 1GCPYDEK1KZ392381 | 1GCPYDEK1KZ373085; 1GCPYDEK1KZ347960 | 1GCPYDEK1KZ317440 | 1GCPYDEK1KZ364757; 1GCPYDEK1KZ333167; 1GCPYDEK1KZ330365; 1GCPYDEK1KZ370526 | 1GCPYDEK1KZ355816 | 1GCPYDEK1KZ389416 | 1GCPYDEK1KZ327546

1GCPYDEK1KZ321990; 1GCPYDEK1KZ395524

1GCPYDEK1KZ357551 | 1GCPYDEK1KZ365553; 1GCPYDEK1KZ334061 | 1GCPYDEK1KZ376942 | 1GCPYDEK1KZ388878 | 1GCPYDEK1KZ349613; 1GCPYDEK1KZ371501; 1GCPYDEK1KZ318412 | 1GCPYDEK1KZ361891 | 1GCPYDEK1KZ336344 | 1GCPYDEK1KZ395572 | 1GCPYDEK1KZ391294 | 1GCPYDEK1KZ322945 | 1GCPYDEK1KZ363012 | 1GCPYDEK1KZ347523 | 1GCPYDEK1KZ310827 | 1GCPYDEK1KZ351572 | 1GCPYDEK1KZ363396; 1GCPYDEK1KZ308186 | 1GCPYDEK1KZ368470 | 1GCPYDEK1KZ376083; 1GCPYDEK1KZ313839 | 1GCPYDEK1KZ341964; 1GCPYDEK1KZ352110

1GCPYDEK1KZ315526; 1GCPYDEK1KZ370509 | 1GCPYDEK1KZ306101 | 1GCPYDEK1KZ314344 | 1GCPYDEK1KZ354455

1GCPYDEK1KZ386287 | 1GCPYDEK1KZ341169; 1GCPYDEK1KZ349112 | 1GCPYDEK1KZ343164 | 1GCPYDEK1KZ368002; 1GCPYDEK1KZ338644 | 1GCPYDEK1KZ357758 | 1GCPYDEK1KZ374169; 1GCPYDEK1KZ375712 | 1GCPYDEK1KZ392106 | 1GCPYDEK1KZ354861; 1GCPYDEK1KZ303537 | 1GCPYDEK1KZ392347; 1GCPYDEK1KZ338241

1GCPYDEK1KZ344668 | 1GCPYDEK1KZ381431 | 1GCPYDEK1KZ355993 | 1GCPYDEK1KZ301951; 1GCPYDEK1KZ357209 | 1GCPYDEK1KZ338286; 1GCPYDEK1KZ311430 | 1GCPYDEK1KZ361860 | 1GCPYDEK1KZ360689 | 1GCPYDEK1KZ373913 | 1GCPYDEK1KZ305059; 1GCPYDEK1KZ359848; 1GCPYDEK1KZ312092 | 1GCPYDEK1KZ375046; 1GCPYDEK1KZ369456; 1GCPYDEK1KZ378433; 1GCPYDEK1KZ342015 | 1GCPYDEK1KZ394440; 1GCPYDEK1KZ314294; 1GCPYDEK1KZ335906; 1GCPYDEK1KZ335078 | 1GCPYDEK1KZ351958 | 1GCPYDEK1KZ350552 | 1GCPYDEK1KZ357937 | 1GCPYDEK1KZ336229 | 1GCPYDEK1KZ390372 | 1GCPYDEK1KZ391344; 1GCPYDEK1KZ334450; 1GCPYDEK1KZ394633; 1GCPYDEK1KZ362037; 1GCPYDEK1KZ342595; 1GCPYDEK1KZ302209; 1GCPYDEK1KZ389254 | 1GCPYDEK1KZ341835 | 1GCPYDEK1KZ324212; 1GCPYDEK1KZ317437 | 1GCPYDEK1KZ375077 | 1GCPYDEK1KZ338224

1GCPYDEK1KZ387228 | 1GCPYDEK1KZ393935; 1GCPYDEK1KZ326137 | 1GCPYDEK1KZ343469 | 1GCPYDEK1KZ375323 | 1GCPYDEK1KZ399959 | 1GCPYDEK1KZ302839 | 1GCPYDEK1KZ348915 | 1GCPYDEK1KZ386936; 1GCPYDEK1KZ399086 | 1GCPYDEK1KZ329068 | 1GCPYDEK1KZ359820 | 1GCPYDEK1KZ377783 | 1GCPYDEK1KZ361051; 1GCPYDEK1KZ326929 | 1GCPYDEK1KZ328678 | 1GCPYDEK1KZ327577 | 1GCPYDEK1KZ362541; 1GCPYDEK1KZ363026 | 1GCPYDEK1KZ310410 | 1GCPYDEK1KZ319379; 1GCPYDEK1KZ390260 | 1GCPYDEK1KZ328891; 1GCPYDEK1KZ350177 | 1GCPYDEK1KZ392610; 1GCPYDEK1KZ346663 | 1GCPYDEK1KZ357243; 1GCPYDEK1KZ354536

1GCPYDEK1KZ375516

1GCPYDEK1KZ331158; 1GCPYDEK1KZ311718 | 1GCPYDEK1KZ390274 | 1GCPYDEK1KZ332293; 1GCPYDEK1KZ340121 | 1GCPYDEK1KZ310620; 1GCPYDEK1KZ345139 | 1GCPYDEK1KZ322217 | 1GCPYDEK1KZ359798 | 1GCPYDEK1KZ393403; 1GCPYDEK1KZ318748 | 1GCPYDEK1KZ350793 | 1GCPYDEK1KZ360921 | 1GCPYDEK1KZ329880 | 1GCPYDEK1KZ396169 | 1GCPYDEK1KZ304042 | 1GCPYDEK1KZ340085 | 1GCPYDEK1KZ352432; 1GCPYDEK1KZ326722 | 1GCPYDEK1KZ392803

1GCPYDEK1KZ335324 | 1GCPYDEK1KZ325988; 1GCPYDEK1KZ361678 | 1GCPYDEK1KZ321312

1GCPYDEK1KZ322718 | 1GCPYDEK1KZ381333 | 1GCPYDEK1KZ338465; 1GCPYDEK1KZ311332 | 1GCPYDEK1KZ397385; 1GCPYDEK1KZ389268 | 1GCPYDEK1KZ351040 | 1GCPYDEK1KZ342726; 1GCPYDEK1KZ366881; 1GCPYDEK1KZ363477 | 1GCPYDEK1KZ387617

1GCPYDEK1KZ393224 | 1GCPYDEK1KZ352138 | 1GCPYDEK1KZ365293 | 1GCPYDEK1KZ352916; 1GCPYDEK1KZ317020; 1GCPYDEK1KZ360319 | 1GCPYDEK1KZ323979; 1GCPYDEK1KZ323156

1GCPYDEK1KZ319561 | 1GCPYDEK1KZ394485 | 1GCPYDEK1KZ331273; 1GCPYDEK1KZ326462

1GCPYDEK1KZ357761 | 1GCPYDEK1KZ384796; 1GCPYDEK1KZ377718 | 1GCPYDEK1KZ334528; 1GCPYDEK1KZ326963 | 1GCPYDEK1KZ382241 | 1GCPYDEK1KZ326073 | 1GCPYDEK1KZ364855 | 1GCPYDEK1KZ374415 | 1GCPYDEK1KZ334089 | 1GCPYDEK1KZ317423; 1GCPYDEK1KZ380425 | 1GCPYDEK1KZ383048 | 1GCPYDEK1KZ354729 | 1GCPYDEK1KZ301335 | 1GCPYDEK1KZ340393 | 1GCPYDEK1KZ337865 | 1GCPYDEK1KZ311914; 1GCPYDEK1KZ320029 | 1GCPYDEK1KZ305904 | 1GCPYDEK1KZ330771 | 1GCPYDEK1KZ300878; 1GCPYDEK1KZ336652 | 1GCPYDEK1KZ370879 | 1GCPYDEK1KZ374186

1GCPYDEK1KZ351359 | 1GCPYDEK1KZ365469 | 1GCPYDEK1KZ316353 | 1GCPYDEK1KZ317826 | 1GCPYDEK1KZ399735 | 1GCPYDEK1KZ303294 | 1GCPYDEK1KZ305224 | 1GCPYDEK1KZ358537 | 1GCPYDEK1KZ376648 | 1GCPYDEK1KZ396527

1GCPYDEK1KZ322427; 1GCPYDEK1KZ318913 | 1GCPYDEK1KZ322458

1GCPYDEK1KZ373751; 1GCPYDEK1KZ399279 | 1GCPYDEK1KZ356609; 1GCPYDEK1KZ328325; 1GCPYDEK1KZ358442 | 1GCPYDEK1KZ377735 | 1GCPYDEK1KZ393594

1GCPYDEK1KZ397726; 1GCPYDEK1KZ380943 | 1GCPYDEK1KZ332018; 1GCPYDEK1KZ392834 | 1GCPYDEK1KZ371790 | 1GCPYDEK1KZ336618; 1GCPYDEK1KZ312786 | 1GCPYDEK1KZ353516 | 1GCPYDEK1KZ314814 | 1GCPYDEK1KZ326574 | 1GCPYDEK1KZ314019 | 1GCPYDEK1KZ362314 | 1GCPYDEK1KZ309094; 1GCPYDEK1KZ385141; 1GCPYDEK1KZ355279 | 1GCPYDEK1KZ335646 | 1GCPYDEK1KZ310407; 1GCPYDEK1KZ366945 | 1GCPYDEK1KZ395040 | 1GCPYDEK1KZ300914 | 1GCPYDEK1KZ318068

1GCPYDEK1KZ327014 | 1GCPYDEK1KZ319916 | 1GCPYDEK1KZ312612 | 1GCPYDEK1KZ351166; 1GCPYDEK1KZ314733 | 1GCPYDEK1KZ321181; 1GCPYDEK1KZ383163; 1GCPYDEK1KZ353144 | 1GCPYDEK1KZ302713; 1GCPYDEK1KZ308074 | 1GCPYDEK1KZ353936 | 1GCPYDEK1KZ379565 | 1GCPYDEK1KZ309029 | 1GCPYDEK1KZ311539 | 1GCPYDEK1KZ306566; 1GCPYDEK1KZ394308; 1GCPYDEK1KZ363169 | 1GCPYDEK1KZ309841 | 1GCPYDEK1KZ377296 | 1GCPYDEK1KZ318491; 1GCPYDEK1KZ327479 | 1GCPYDEK1KZ351930 | 1GCPYDEK1KZ318264 | 1GCPYDEK1KZ329197; 1GCPYDEK1KZ367920 | 1GCPYDEK1KZ319060; 1GCPYDEK1KZ330527; 1GCPYDEK1KZ373510

1GCPYDEK1KZ306597 | 1GCPYDEK1KZ381428 | 1GCPYDEK1KZ370039 | 1GCPYDEK1KZ397757; 1GCPYDEK1KZ312500

1GCPYDEK1KZ339700 | 1GCPYDEK1KZ370719; 1GCPYDEK1KZ393384

1GCPYDEK1KZ376195 | 1GCPYDEK1KZ362538; 1GCPYDEK1KZ322654; 1GCPYDEK1KZ308169; 1GCPYDEK1KZ361308; 1GCPYDEK1KZ318426 | 1GCPYDEK1KZ353323 | 1GCPYDEK1KZ381476 | 1GCPYDEK1KZ393062; 1GCPYDEK1KZ302632 | 1GCPYDEK1KZ339972 | 1GCPYDEK1KZ390212; 1GCPYDEK1KZ397080; 1GCPYDEK1KZ307524 | 1GCPYDEK1KZ348607 | 1GCPYDEK1KZ372129; 1GCPYDEK1KZ341253 | 1GCPYDEK1KZ313887; 1GCPYDEK1KZ335842 | 1GCPYDEK1KZ338143; 1GCPYDEK1KZ351376; 1GCPYDEK1KZ334335 | 1GCPYDEK1KZ355802 | 1GCPYDEK1KZ301576 | 1GCPYDEK1KZ301738; 1GCPYDEK1KZ310469 | 1GCPYDEK1KZ345674 | 1GCPYDEK1KZ367352; 1GCPYDEK1KZ396530 | 1GCPYDEK1KZ350597 | 1GCPYDEK1KZ332021 | 1GCPYDEK1KZ330382 | 1GCPYDEK1KZ371966; 1GCPYDEK1KZ368016 | 1GCPYDEK1KZ337168 | 1GCPYDEK1KZ336747; 1GCPYDEK1KZ316126 | 1GCPYDEK1KZ324050 | 1GCPYDEK1KZ387729; 1GCPYDEK1KZ335582; 1GCPYDEK1KZ319608; 1GCPYDEK1KZ319950 | 1GCPYDEK1KZ372700; 1GCPYDEK1KZ377248 | 1GCPYDEK1KZ340376 | 1GCPYDEK1KZ300833 | 1GCPYDEK1KZ302680 | 1GCPYDEK1KZ388198; 1GCPYDEK1KZ307796 | 1GCPYDEK1KZ342208 | 1GCPYDEK1KZ380781

1GCPYDEK1KZ380280 | 1GCPYDEK1KZ320368; 1GCPYDEK1KZ383731; 1GCPYDEK1KZ344718 | 1GCPYDEK1KZ380456 | 1GCPYDEK1KZ373765 | 1GCPYDEK1KZ370705

1GCPYDEK1KZ301755 | 1GCPYDEK1KZ345156; 1GCPYDEK1KZ310021 | 1GCPYDEK1KZ354746 | 1GCPYDEK1KZ314621 | 1GCPYDEK1KZ363849; 1GCPYDEK1KZ349983 | 1GCPYDEK1KZ377024 | 1GCPYDEK1KZ332892 | 1GCPYDEK1KZ357405 | 1GCPYDEK1KZ360062 | 1GCPYDEK1KZ332200 | 1GCPYDEK1KZ382465; 1GCPYDEK1KZ374964 | 1GCPYDEK1KZ340572 | 1GCPYDEK1KZ389626 | 1GCPYDEK1KZ331256 | 1GCPYDEK1KZ312531; 1GCPYDEK1KZ353550 | 1GCPYDEK1KZ363771 | 1GCPYDEK1KZ319320; 1GCPYDEK1KZ343925; 1GCPYDEK1KZ367142 | 1GCPYDEK1KZ342662 | 1GCPYDEK1KZ369893

1GCPYDEK1KZ321441; 1GCPYDEK1KZ319852 | 1GCPYDEK1KZ379548 | 1GCPYDEK1KZ354648 | 1GCPYDEK1KZ351894 | 1GCPYDEK1KZ303778 | 1GCPYDEK1KZ329233

1GCPYDEK1KZ314392; 1GCPYDEK1KZ371143; 1GCPYDEK1KZ353368; 1GCPYDEK1KZ342449 | 1GCPYDEK1KZ305529; 1GCPYDEK1KZ368310 | 1GCPYDEK1KZ360000

1GCPYDEK1KZ330334 | 1GCPYDEK1KZ312819 | 1GCPYDEK1KZ388718 | 1GCPYDEK1KZ392512

1GCPYDEK1KZ340331 | 1GCPYDEK1KZ370476 | 1GCPYDEK1KZ384782 | 1GCPYDEK1KZ308107 | 1GCPYDEK1KZ327899; 1GCPYDEK1KZ361812 | 1GCPYDEK1KZ316529

1GCPYDEK1KZ303795 | 1GCPYDEK1KZ310245 | 1GCPYDEK1KZ344265; 1GCPYDEK1KZ314103 | 1GCPYDEK1KZ312240 | 1GCPYDEK1KZ312335 | 1GCPYDEK1KZ399024 | 1GCPYDEK1KZ324341 | 1GCPYDEK1KZ383311 | 1GCPYDEK1KZ379100 | 1GCPYDEK1KZ389920 | 1GCPYDEK1KZ307183 | 1GCPYDEK1KZ316076 | 1GCPYDEK1KZ364936 | 1GCPYDEK1KZ382840 | 1GCPYDEK1KZ300220; 1GCPYDEK1KZ352236; 1GCPYDEK1KZ309323; 1GCPYDEK1KZ374270 | 1GCPYDEK1KZ310391 | 1GCPYDEK1KZ361986; 1GCPYDEK1KZ335338; 1GCPYDEK1KZ381199; 1GCPYDEK1KZ362510 | 1GCPYDEK1KZ372566 | 1GCPYDEK1KZ327501 | 1GCPYDEK1KZ396544 | 1GCPYDEK1KZ302744; 1GCPYDEK1KZ340507; 1GCPYDEK1KZ384300 | 1GCPYDEK1KZ355752 | 1GCPYDEK1KZ325067 | 1GCPYDEK1KZ301867; 1GCPYDEK1KZ356481; 1GCPYDEK1KZ304431

1GCPYDEK1KZ374611; 1GCPYDEK1KZ375015 | 1GCPYDEK1KZ382269; 1GCPYDEK1KZ376407

1GCPYDEK1KZ344296; 1GCPYDEK1KZ348283 | 1GCPYDEK1KZ388766; 1GCPYDEK1KZ320516

1GCPYDEK1KZ365360 | 1GCPYDEK1KZ332035; 1GCPYDEK1KZ313145 | 1GCPYDEK1KZ301366 | 1GCPYDEK1KZ391537

1GCPYDEK1KZ364788; 1GCPYDEK1KZ387133 | 1GCPYDEK1KZ335694; 1GCPYDEK1KZ327739

1GCPYDEK1KZ356500; 1GCPYDEK1KZ377377 | 1GCPYDEK1KZ374561

1GCPYDEK1KZ332584; 1GCPYDEK1KZ374155; 1GCPYDEK1KZ352785 | 1GCPYDEK1KZ366363 | 1GCPYDEK1KZ317308 | 1GCPYDEK1KZ392266 | 1GCPYDEK1KZ396673; 1GCPYDEK1KZ367688; 1GCPYDEK1KZ315767 | 1GCPYDEK1KZ368663; 1GCPYDEK1KZ328132

1GCPYDEK1KZ388458 | 1GCPYDEK1KZ363561; 1GCPYDEK1KZ337204 | 1GCPYDEK1KZ311041 | 1GCPYDEK1KZ310911 | 1GCPYDEK1KZ332357 | 1GCPYDEK1KZ346131; 1GCPYDEK1KZ335131; 1GCPYDEK1KZ397466 | 1GCPYDEK1KZ337333

1GCPYDEK1KZ344038 | 1GCPYDEK1KZ385754 | 1GCPYDEK1KZ350843 | 1GCPYDEK1KZ349143 | 1GCPYDEK1KZ340829 | 1GCPYDEK1KZ316773; 1GCPYDEK1KZ300427 | 1GCPYDEK1KZ370008 | 1GCPYDEK1KZ393532 | 1GCPYDEK1KZ395930

1GCPYDEK1KZ348414 | 1GCPYDEK1KZ383972; 1GCPYDEK1KZ385608 | 1GCPYDEK1KZ364211; 1GCPYDEK1KZ397077; 1GCPYDEK1KZ368274

1GCPYDEK1KZ362278; 1GCPYDEK1KZ337638 | 1GCPYDEK1KZ362118 | 1GCPYDEK1KZ378495 | 1GCPYDEK1KZ391814 | 1GCPYDEK1KZ325554 | 1GCPYDEK1KZ378142; 1GCPYDEK1KZ341818; 1GCPYDEK1KZ377900 | 1GCPYDEK1KZ384216; 1GCPYDEK1KZ317051 | 1GCPYDEK1KZ388461; 1GCPYDEK1KZ349515 | 1GCPYDEK1KZ338546; 1GCPYDEK1KZ352494 | 1GCPYDEK1KZ367853 | 1GCPYDEK1KZ350700 | 1GCPYDEK1KZ361292 | 1GCPYDEK1KZ340958; 1GCPYDEK1KZ316577

1GCPYDEK1KZ333878 | 1GCPYDEK1KZ362426; 1GCPYDEK1KZ376486; 1GCPYDEK1KZ311105; 1GCPYDEK1KZ392011 | 1GCPYDEK1KZ307393 | 1GCPYDEK1KZ380571 | 1GCPYDEK1KZ364631 | 1GCPYDEK1KZ345609 | 1GCPYDEK1KZ337137; 1GCPYDEK1KZ343195 | 1GCPYDEK1KZ372938 | 1GCPYDEK1KZ337400 | 1GCPYDEK1KZ371806 | 1GCPYDEK1KZ355072 | 1GCPYDEK1KZ348896 | 1GCPYDEK1KZ337462; 1GCPYDEK1KZ383437 | 1GCPYDEK1KZ368971 | 1GCPYDEK1KZ329555; 1GCPYDEK1KZ348851

1GCPYDEK1KZ309063 | 1GCPYDEK1KZ302226 | 1GCPYDEK1KZ312450 | 1GCPYDEK1KZ365746; 1GCPYDEK1KZ392090 | 1GCPYDEK1KZ392526; 1GCPYDEK1KZ391926

1GCPYDEK1KZ372728; 1GCPYDEK1KZ314151; 1GCPYDEK1KZ354522 | 1GCPYDEK1KZ333864 | 1GCPYDEK1KZ308933; 1GCPYDEK1KZ345903 | 1GCPYDEK1KZ376438; 1GCPYDEK1KZ349417 | 1GCPYDEK1KZ343777 | 1GCPYDEK1KZ334951 | 1GCPYDEK1KZ367514 | 1GCPYDEK1KZ323447; 1GCPYDEK1KZ327417 | 1GCPYDEK1KZ380702 | 1GCPYDEK1KZ315932 | 1GCPYDEK1KZ344623 | 1GCPYDEK1KZ305062; 1GCPYDEK1KZ300315 | 1GCPYDEK1KZ346520

1GCPYDEK1KZ379372 | 1GCPYDEK1KZ315381 | 1GCPYDEK1KZ336313 | 1GCPYDEK1KZ342189; 1GCPYDEK1KZ336019 | 1GCPYDEK1KZ300783; 1GCPYDEK1KZ303151; 1GCPYDEK1KZ308625; 1GCPYDEK1KZ397290; 1GCPYDEK1KZ386225; 1GCPYDEK1KZ319110 | 1GCPYDEK1KZ319351 | 1GCPYDEK1KZ366539; 1GCPYDEK1KZ360434; 1GCPYDEK1KZ347408; 1GCPYDEK1KZ340023; 1GCPYDEK1KZ353273 | 1GCPYDEK1KZ343617; 1GCPYDEK1KZ395135 | 1GCPYDEK1KZ335520 | 1GCPYDEK1KZ314411; 1GCPYDEK1KZ347571; 1GCPYDEK1KZ327322 | 1GCPYDEK1KZ313954 | 1GCPYDEK1KZ315753 | 1GCPYDEK1KZ323061 | 1GCPYDEK1KZ345836 | 1GCPYDEK1KZ305126 | 1GCPYDEK1KZ380859 | 1GCPYDEK1KZ338109 | 1GCPYDEK1KZ359817 | 1GCPYDEK1KZ379470; 1GCPYDEK1KZ315848; 1GCPYDEK1KZ304719 | 1GCPYDEK1KZ345822; 1GCPYDEK1KZ336005; 1GCPYDEK1KZ320404 | 1GCPYDEK1KZ347117 | 1GCPYDEK1KZ375984 | 1GCPYDEK1KZ365732; 1GCPYDEK1KZ341074 | 1GCPYDEK1KZ302484

1GCPYDEK1KZ372793; 1GCPYDEK1KZ303098 | 1GCPYDEK1KZ393109; 1GCPYDEK1KZ394387; 1GCPYDEK1KZ367433 | 1GCPYDEK1KZ394874

1GCPYDEK1KZ397371; 1GCPYDEK1KZ303392 | 1GCPYDEK1KZ369182 | 1GCPYDEK1KZ396446

1GCPYDEK1KZ373734 | 1GCPYDEK1KZ399914; 1GCPYDEK1KZ375256 | 1GCPYDEK1KZ371434 | 1GCPYDEK1KZ310956 | 1GCPYDEK1KZ327742

1GCPYDEK1KZ345352 | 1GCPYDEK1KZ379551; 1GCPYDEK1KZ370459; 1GCPYDEK1KZ320211 | 1GCPYDEK1KZ343455 | 1GCPYDEK1KZ312707 | 1GCPYDEK1KZ372163 | 1GCPYDEK1KZ395622; 1GCPYDEK1KZ314862 | 1GCPYDEK1KZ346341; 1GCPYDEK1KZ363950; 1GCPYDEK1KZ356562 | 1GCPYDEK1KZ342886 | 1GCPYDEK1KZ326476; 1GCPYDEK1KZ302453 | 1GCPYDEK1KZ308205; 1GCPYDEK1KZ317065; 1GCPYDEK1KZ366458 | 1GCPYDEK1KZ359008

1GCPYDEK1KZ340488; 1GCPYDEK1KZ387021 | 1GCPYDEK1KZ392719; 1GCPYDEK1KZ340619 | 1GCPYDEK1KZ304378 | 1GCPYDEK1KZ362765 | 1GCPYDEK1KZ361258 | 1GCPYDEK1KZ393840; 1GCPYDEK1KZ342922; 1GCPYDEK1KZ323397 | 1GCPYDEK1KZ333783

1GCPYDEK1KZ387908 | 1GCPYDEK1KZ341866; 1GCPYDEK1KZ367285 | 1GCPYDEK1KZ361356; 1GCPYDEK1KZ375595 | 1GCPYDEK1KZ368968 | 1GCPYDEK1KZ385172; 1GCPYDEK1KZ332617 | 1GCPYDEK1KZ321620 | 1GCPYDEK1KZ338708; 1GCPYDEK1KZ322749 | 1GCPYDEK1KZ358165; 1GCPYDEK1KZ370333 | 1GCPYDEK1KZ367075 | 1GCPYDEK1KZ395359; 1GCPYDEK1KZ372471 | 1GCPYDEK1KZ367223 | 1GCPYDEK1KZ388489 | 1GCPYDEK1KZ381154; 1GCPYDEK1KZ322301; 1GCPYDEK1KZ339437 | 1GCPYDEK1KZ378805 | 1GCPYDEK1KZ397614 | 1GCPYDEK1KZ345772 | 1GCPYDEK1KZ370929; 1GCPYDEK1KZ338675 | 1GCPYDEK1KZ374009 | 1GCPYDEK1KZ334576

1GCPYDEK1KZ316630 | 1GCPYDEK1KZ355654 | 1GCPYDEK1KZ302162 | 1GCPYDEK1KZ369781

1GCPYDEK1KZ366783; 1GCPYDEK1KZ335811 | 1GCPYDEK1KZ340524 | 1GCPYDEK1KZ397368 | 1GCPYDEK1KZ308494; 1GCPYDEK1KZ322802 | 1GCPYDEK1KZ364483 | 1GCPYDEK1KZ388525 | 1GCPYDEK1KZ300623; 1GCPYDEK1KZ352429 | 1GCPYDEK1KZ348980

1GCPYDEK1KZ391568; 1GCPYDEK1KZ371174; 1GCPYDEK1KZ351829 | 1GCPYDEK1KZ310990 | 1GCPYDEK1KZ313341; 1GCPYDEK1KZ338689 | 1GCPYDEK1KZ392302 | 1GCPYDEK1KZ374687; 1GCPYDEK1KZ340653 | 1GCPYDEK1KZ332455

1GCPYDEK1KZ369540

1GCPYDEK1KZ313405 | 1GCPYDEK1KZ381574 | 1GCPYDEK1KZ363656 | 1GCPYDEK1KZ394941; 1GCPYDEK1KZ377671 | 1GCPYDEK1KZ357856 | 1GCPYDEK1KZ330107 | 1GCPYDEK1KZ372065; 1GCPYDEK1KZ313582 | 1GCPYDEK1KZ321956 | 1GCPYDEK1KZ380862

1GCPYDEK1KZ399346 | 1GCPYDEK1KZ349644; 1GCPYDEK1KZ367349; 1GCPYDEK1KZ348204; 1GCPYDEK1KZ373281 | 1GCPYDEK1KZ361759 | 1GCPYDEK1KZ300086 | 1GCPYDEK1KZ395927; 1GCPYDEK1KZ321701; 1GCPYDEK1KZ390954 | 1GCPYDEK1KZ343620 | 1GCPYDEK1KZ360708; 1GCPYDEK1KZ355394 | 1GCPYDEK1KZ357176 | 1GCPYDEK1KZ362376; 1GCPYDEK1KZ307832 | 1GCPYDEK1KZ363446; 1GCPYDEK1KZ360076; 1GCPYDEK1KZ314456 | 1GCPYDEK1KZ377234 | 1GCPYDEK1KZ361406 | 1GCPYDEK1KZ348803 | 1GCPYDEK1KZ319771; 1GCPYDEK1KZ333461; 1GCPYDEK1KZ307636 | 1GCPYDEK1KZ312996; 1GCPYDEK1KZ382451; 1GCPYDEK1KZ356819 | 1GCPYDEK1KZ354844 | 1GCPYDEK1KZ312321; 1GCPYDEK1KZ324307 | 1GCPYDEK1KZ307362; 1GCPYDEK1KZ313758

1GCPYDEK1KZ397418; 1GCPYDEK1KZ397967 | 1GCPYDEK1KZ323738; 1GCPYDEK1KZ371529 | 1GCPYDEK1KZ386032 | 1GCPYDEK1KZ319415; 1GCPYDEK1KZ372454 | 1GCPYDEK1KZ372101; 1GCPYDEK1KZ358182

1GCPYDEK1KZ354200 | 1GCPYDEK1KZ368744 | 1GCPYDEK1KZ393918 | 1GCPYDEK1KZ329281 | 1GCPYDEK1KZ331306 | 1GCPYDEK1KZ306535 | 1GCPYDEK1KZ302064 | 1GCPYDEK1KZ356111 | 1GCPYDEK1KZ384944 | 1GCPYDEK1KZ339860 | 1GCPYDEK1KZ379873 | 1GCPYDEK1KZ381039; 1GCPYDEK1KZ334433 | 1GCPYDEK1KZ312982

1GCPYDEK1KZ340278 | 1GCPYDEK1KZ308253

1GCPYDEK1KZ373944 | 1GCPYDEK1KZ379856 | 1GCPYDEK1KZ337090; 1GCPYDEK1KZ333573 | 1GCPYDEK1KZ333413 | 1GCPYDEK1KZ345965; 1GCPYDEK1KZ388217 | 1GCPYDEK1KZ326932 | 1GCPYDEK1KZ359607; 1GCPYDEK1KZ399265; 1GCPYDEK1KZ394499; 1GCPYDEK1KZ304493 | 1GCPYDEK1KZ385804 | 1GCPYDEK1KZ329510 | 1GCPYDEK1KZ394793; 1GCPYDEK1KZ308110; 1GCPYDEK1KZ320676; 1GCPYDEK1KZ370090 | 1GCPYDEK1KZ378934; 1GCPYDEK1KZ390629 | 1GCPYDEK1KZ391702; 1GCPYDEK1KZ325232 | 1GCPYDEK1KZ346601 | 1GCPYDEK1KZ359994 | 1GCPYDEK1KZ330950; 1GCPYDEK1KZ331712; 1GCPYDEK1KZ314361 | 1GCPYDEK1KZ370882; 1GCPYDEK1KZ397452 | 1GCPYDEK1KZ362099; 1GCPYDEK1KZ364306 | 1GCPYDEK1KZ386113 | 1GCPYDEK1KZ384362; 1GCPYDEK1KZ366931 | 1GCPYDEK1KZ333928 | 1GCPYDEK1KZ356867 | 1GCPYDEK1KZ327174; 1GCPYDEK1KZ314473 | 1GCPYDEK1KZ324288 | 1GCPYDEK1KZ372826; 1GCPYDEK1KZ304901 | 1GCPYDEK1KZ379842; 1GCPYDEK1KZ360336 | 1GCPYDEK1KZ394972; 1GCPYDEK1KZ388170 | 1GCPYDEK1KZ355122 | 1GCPYDEK1KZ374141 | 1GCPYDEK1KZ365410; 1GCPYDEK1KZ349661

1GCPYDEK1KZ395703 | 1GCPYDEK1KZ305515 | 1GCPYDEK1KZ348428; 1GCPYDEK1KZ361101 | 1GCPYDEK1KZ398083 | 1GCPYDEK1KZ307975 | 1GCPYDEK1KZ328762; 1GCPYDEK1KZ351278 | 1GCPYDEK1KZ347814 | 1GCPYDEK1KZ373684 | 1GCPYDEK1KZ336246 | 1GCPYDEK1KZ342712 | 1GCPYDEK1KZ313386 | 1GCPYDEK1KZ376536; 1GCPYDEK1KZ305496; 1GCPYDEK1KZ347716 | 1GCPYDEK1KZ344122 | 1GCPYDEK1KZ301786 | 1GCPYDEK1KZ341379; 1GCPYDEK1KZ352091 | 1GCPYDEK1KZ381557 | 1GCPYDEK1KZ358134; 1GCPYDEK1KZ326090; 1GCPYDEK1KZ396026; 1GCPYDEK1KZ348140; 1GCPYDEK1KZ316174 | 1GCPYDEK1KZ333153 | 1GCPYDEK1KZ353077; 1GCPYDEK1KZ373202 | 1GCPYDEK1KZ347909 | 1GCPYDEK1KZ353189 | 1GCPYDEK1KZ362331; 1GCPYDEK1KZ382174 | 1GCPYDEK1KZ357534 | 1GCPYDEK1KZ329149; 1GCPYDEK1KZ374754; 1GCPYDEK1KZ307118 | 1GCPYDEK1KZ303019 | 1GCPYDEK1KZ309404 | 1GCPYDEK1KZ317342 | 1GCPYDEK1KZ324923 | 1GCPYDEK1KZ355069 | 1GCPYDEK1KZ335033

1GCPYDEK1KZ300931; 1GCPYDEK1KZ328910 | 1GCPYDEK1KZ323366; 1GCPYDEK1KZ334903 | 1GCPYDEK1KZ371899; 1GCPYDEK1KZ358473 | 1GCPYDEK1KZ346260 | 1GCPYDEK1KZ350521 | 1GCPYDEK1KZ381395 | 1GCPYDEK1KZ359431 | 1GCPYDEK1KZ399217; 1GCPYDEK1KZ330429 | 1GCPYDEK1KZ340328; 1GCPYDEK1KZ372597; 1GCPYDEK1KZ306258 | 1GCPYDEK1KZ357341; 1GCPYDEK1KZ399623 | 1GCPYDEK1KZ367495 | 1GCPYDEK1KZ300296; 1GCPYDEK1KZ388962; 1GCPYDEK1KZ369215 | 1GCPYDEK1KZ337347; 1GCPYDEK1KZ331628 | 1GCPYDEK1KZ364922 | 1GCPYDEK1KZ302596 | 1GCPYDEK1KZ305143 | 1GCPYDEK1KZ367190 | 1GCPYDEK1KZ346002

1GCPYDEK1KZ380845; 1GCPYDEK1KZ317695; 1GCPYDEK1KZ307815 | 1GCPYDEK1KZ316028 | 1GCPYDEK1KZ372082 | 1GCPYDEK1KZ329667 | 1GCPYDEK1KZ355685 | 1GCPYDEK1KZ372633 | 1GCPYDEK1KZ311752 | 1GCPYDEK1KZ324517; 1GCPYDEK1KZ394731; 1GCPYDEK1KZ325621 | 1GCPYDEK1KZ302131; 1GCPYDEK1KZ325098

1GCPYDEK1KZ350910 | 1GCPYDEK1KZ313503 | 1GCPYDEK1KZ308477 | 1GCPYDEK1KZ357226 | 1GCPYDEK1KZ381168 | 1GCPYDEK1KZ346940 | 1GCPYDEK1KZ386600 | 1GCPYDEK1KZ373054 | 1GCPYDEK1KZ355847 | 1GCPYDEK1KZ350616; 1GCPYDEK1KZ347974; 1GCPYDEK1KZ345951 | 1GCPYDEK1KZ369523

1GCPYDEK1KZ353791

1GCPYDEK1KZ332603; 1GCPYDEK1KZ352379 | 1GCPYDEK1KZ364080; 1GCPYDEK1KZ300363; 1GCPYDEK1KZ348462; 1GCPYDEK1KZ399802; 1GCPYDEK1KZ381218; 1GCPYDEK1KZ311413; 1GCPYDEK1KZ390565 | 1GCPYDEK1KZ339910; 1GCPYDEK1KZ373667 | 1GCPYDEK1KZ312089 | 1GCPYDEK1KZ375192 | 1GCPYDEK1KZ345657 | 1GCPYDEK1KZ386208; 1GCPYDEK1KZ399038; 1GCPYDEK1KZ363267; 1GCPYDEK1KZ368260 | 1GCPYDEK1KZ360241 | 1GCPYDEK1KZ310309; 1GCPYDEK1KZ397547; 1GCPYDEK1KZ319625 | 1GCPYDEK1KZ395023 | 1GCPYDEK1KZ332407 | 1GCPYDEK1KZ367030 | 1GCPYDEK1KZ311458 | 1GCPYDEK1KZ383616; 1GCPYDEK1KZ375869 | 1GCPYDEK1KZ368436; 1GCPYDEK1KZ324047 | 1GCPYDEK1KZ325277 | 1GCPYDEK1KZ337154; 1GCPYDEK1KZ331290 | 1GCPYDEK1KZ394714 | 1GCPYDEK1KZ343004 | 1GCPYDEK1KZ391876 | 1GCPYDEK1KZ305109 | 1GCPYDEK1KZ321648; 1GCPYDEK1KZ337929 | 1GCPYDEK1KZ370588 | 1GCPYDEK1KZ311542 | 1GCPYDEK1KZ383650

1GCPYDEK1KZ334898 | 1GCPYDEK1KZ392977; 1GCPYDEK1KZ315641; 1GCPYDEK1KZ320158; 1GCPYDEK1KZ319365; 1GCPYDEK1KZ359168 | 1GCPYDEK1KZ315364 | 1GCPYDEK1KZ311590 | 1GCPYDEK1KZ392073; 1GCPYDEK1KZ348123 | 1GCPYDEK1KZ331385 | 1GCPYDEK1KZ322623; 1GCPYDEK1KZ380926 | 1GCPYDEK1KZ371918; 1GCPYDEK1KZ393076

1GCPYDEK1KZ366346 | 1GCPYDEK1KZ330298 | 1GCPYDEK1KZ399332

1GCPYDEK1KZ357498 | 1GCPYDEK1KZ346632 | 1GCPYDEK1KZ329202; 1GCPYDEK1KZ399573; 1GCPYDEK1KZ342192 | 1GCPYDEK1KZ396480 | 1GCPYDEK1KZ367531; 1GCPYDEK1KZ301836; 1GCPYDEK1KZ390730 | 1GCPYDEK1KZ349594 | 1GCPYDEK1KZ323965; 1GCPYDEK1KZ309399; 1GCPYDEK1KZ372888

1GCPYDEK1KZ313467 | 1GCPYDEK1KZ354388 | 1GCPYDEK1KZ336456

1GCPYDEK1KZ371997; 1GCPYDEK1KZ347120 | 1GCPYDEK1KZ355492 | 1GCPYDEK1KZ320306; 1GCPYDEK1KZ317079 | 1GCPYDEK1KZ393479 | 1GCPYDEK1KZ356156 | 1GCPYDEK1KZ382630 | 1GCPYDEK1KZ356514 | 1GCPYDEK1KZ345917 | 1GCPYDEK1KZ389173; 1GCPYDEK1KZ307717 | 1GCPYDEK1KZ389318; 1GCPYDEK1KZ337591; 1GCPYDEK1KZ380294 | 1GCPYDEK1KZ397919; 1GCPYDEK1KZ313100

1GCPYDEK1KZ318054 | 1GCPYDEK1KZ311508 | 1GCPYDEK1KZ309130; 1GCPYDEK1KZ382594 | 1GCPYDEK1KZ371563

1GCPYDEK1KZ368954 | 1GCPYDEK1KZ335601 | 1GCPYDEK1KZ324033 | 1GCPYDEK1KZ372308 | 1GCPYDEK1KZ305885 | 1GCPYDEK1KZ301562 | 1GCPYDEK1KZ336554 | 1GCPYDEK1KZ304512 | 1GCPYDEK1KZ344850 | 1GCPYDEK1KZ369487 | 1GCPYDEK1KZ372955

1GCPYDEK1KZ378870 | 1GCPYDEK1KZ386127; 1GCPYDEK1KZ318894 | 1GCPYDEK1KZ351264 | 1GCPYDEK1KZ341057 | 1GCPYDEK1KZ359087; 1GCPYDEK1KZ322539; 1GCPYDEK1KZ336327; 1GCPYDEK1KZ310651

1GCPYDEK1KZ328745 | 1GCPYDEK1KZ346615; 1GCPYDEK1KZ346114; 1GCPYDEK1KZ349966 | 1GCPYDEK1KZ356593 | 1GCPYDEK1KZ394907 | 1GCPYDEK1KZ398973 | 1GCPYDEK1KZ337932 | 1GCPYDEK1KZ354391 | 1GCPYDEK1KZ323805 | 1GCPYDEK1KZ371160 | 1GCPYDEK1KZ326493; 1GCPYDEK1KZ385897; 1GCPYDEK1KZ350342 | 1GCPYDEK1KZ324310; 1GCPYDEK1KZ313825 | 1GCPYDEK1KZ336862 | 1GCPYDEK1KZ389108; 1GCPYDEK1KZ338353 | 1GCPYDEK1KZ379114 | 1GCPYDEK1KZ360479

1GCPYDEK1KZ322251 | 1GCPYDEK1KZ374348; 1GCPYDEK1KZ352673

1GCPYDEK1KZ352284 | 1GCPYDEK1KZ375760

1GCPYDEK1KZ351779; 1GCPYDEK1KZ351149 | 1GCPYDEK1KZ342368 | 1GCPYDEK1KZ327353 | 1GCPYDEK1KZ380523; 1GCPYDEK1KZ357579 | 1GCPYDEK1KZ369974 | 1GCPYDEK1KZ392753 | 1GCPYDEK1KZ378853; 1GCPYDEK1KZ352303; 1GCPYDEK1KZ376780

1GCPYDEK1KZ388556; 1GCPYDEK1KZ376326 | 1GCPYDEK1KZ341737 | 1GCPYDEK1KZ377511 | 1GCPYDEK1KZ344685 | 1GCPYDEK1KZ393787; 1GCPYDEK1KZ376987 | 1GCPYDEK1KZ331371 | 1GCPYDEK1KZ343259 | 1GCPYDEK1KZ385723 | 1GCPYDEK1KZ360871 | 1GCPYDEK1KZ390985 | 1GCPYDEK1KZ343228; 1GCPYDEK1KZ389125 | 1GCPYDEK1KZ396155

1GCPYDEK1KZ361440 | 1GCPYDEK1KZ323111 | 1GCPYDEK1KZ312903 | 1GCPYDEK1KZ321746 | 1GCPYDEK1KZ316644 | 1GCPYDEK1KZ398293 | 1GCPYDEK1KZ348638; 1GCPYDEK1KZ378982 | 1GCPYDEK1KZ320497 | 1GCPYDEK1KZ339230 | 1GCPYDEK1KZ312528 | 1GCPYDEK1KZ324940; 1GCPYDEK1KZ361180 | 1GCPYDEK1KZ383471; 1GCPYDEK1KZ399198

1GCPYDEK1KZ391330

1GCPYDEK1KZ374768 | 1GCPYDEK1KZ312710 | 1GCPYDEK1KZ325053 | 1GCPYDEK1KZ390503; 1GCPYDEK1KZ384877 | 1GCPYDEK1KZ347750 | 1GCPYDEK1KZ395488; 1GCPYDEK1KZ396592 | 1GCPYDEK1KZ355024; 1GCPYDEK1KZ338868 | 1GCPYDEK1KZ312349 | 1GCPYDEK1KZ384460 | 1GCPYDEK1KZ392638 | 1GCPYDEK1KZ306924 | 1GCPYDEK1KZ388203; 1GCPYDEK1KZ301142; 1GCPYDEK1KZ331872; 1GCPYDEK1KZ338255 | 1GCPYDEK1KZ308897 | 1GCPYDEK1KZ349854; 1GCPYDEK1KZ388931; 1GCPYDEK1KZ373474; 1GCPYDEK1KZ396401; 1GCPYDEK1KZ359719 | 1GCPYDEK1KZ387701 | 1GCPYDEK1KZ376598

1GCPYDEK1KZ354956 | 1GCPYDEK1KZ304199 | 1GCPYDEK1KZ389710 | 1GCPYDEK1KZ317129

1GCPYDEK1KZ309015; 1GCPYDEK1KZ359834 | 1GCPYDEK1KZ379632 | 1GCPYDEK1KZ391750 | 1GCPYDEK1KZ392767 | 1GCPYDEK1KZ350325; 1GCPYDEK1KZ378707; 1GCPYDEK1KZ313792

1GCPYDEK1KZ392929 | 1GCPYDEK1KZ385155; 1GCPYDEK1KZ357260; 1GCPYDEK1KZ396186

1GCPYDEK1KZ315915 | 1GCPYDEK1KZ361499 | 1GCPYDEK1KZ342564; 1GCPYDEK1KZ318992 | 1GCPYDEK1KZ334917

1GCPYDEK1KZ380408; 1GCPYDEK1KZ328227; 1GCPYDEK1KZ316627 | 1GCPYDEK1KZ388248 | 1GCPYDEK1KZ328146 | 1GCPYDEK1KZ335789 | 1GCPYDEK1KZ389528; 1GCPYDEK1KZ372731

1GCPYDEK1KZ396317 | 1GCPYDEK1KZ336635; 1GCPYDEK1KZ318636 | 1GCPYDEK1KZ341124 | 1GCPYDEK1KZ336215 | 1GCPYDEK1KZ387956; 1GCPYDEK1KZ332651; 1GCPYDEK1KZ332309; 1GCPYDEK1KZ346095 | 1GCPYDEK1KZ383423 | 1GCPYDEK1KZ397094 | 1GCPYDEK1KZ350163; 1GCPYDEK1KZ363205 | 1GCPYDEK1KZ369876 | 1GCPYDEK1KZ338658; 1GCPYDEK1KZ316949; 1GCPYDEK1KZ392204; 1GCPYDEK1KZ308642 | 1GCPYDEK1KZ358778 | 1GCPYDEK1KZ359557; 1GCPYDEK1KZ377282; 1GCPYDEK1KZ372440; 1GCPYDEK1KZ379193; 1GCPYDEK1KZ369313; 1GCPYDEK1KZ342242 | 1GCPYDEK1KZ394910; 1GCPYDEK1KZ381011 | 1GCPYDEK1KZ376293 | 1GCPYDEK1KZ303909

1GCPYDEK1KZ393031; 1GCPYDEK1KZ359218 | 1GCPYDEK1KZ322038; 1GCPYDEK1KZ300105; 1GCPYDEK1KZ330415 | 1GCPYDEK1KZ365827 | 1GCPYDEK1KZ306213; 1GCPYDEK1KZ326610 | 1GCPYDEK1KZ350891 | 1GCPYDEK1KZ341303; 1GCPYDEK1KZ314117 | 1GCPYDEK1KZ331838; 1GCPYDEK1KZ354424; 1GCPYDEK1KZ379601 | 1GCPYDEK1KZ397144 | 1GCPYDEK1KZ361955 | 1GCPYDEK1KZ317972 | 1GCPYDEK1KZ326865 | 1GCPYDEK1KZ312433; 1GCPYDEK1KZ341687

1GCPYDEK1KZ351801 | 1GCPYDEK1KZ388136; 1GCPYDEK1KZ390534; 1GCPYDEK1KZ333489; 1GCPYDEK1KZ309872 | 1GCPYDEK1KZ365598 | 1GCPYDEK1KZ355637 | 1GCPYDEK1KZ352222 | 1GCPYDEK1KZ300976 | 1GCPYDEK1KZ390226 | 1GCPYDEK1KZ334416; 1GCPYDEK1KZ377766 | 1GCPYDEK1KZ352804 | 1GCPYDEK1KZ312657; 1GCPYDEK1KZ345996 | 1GCPYDEK1KZ376651 | 1GCPYDEK1KZ333363 | 1GCPYDEK1KZ360370 | 1GCPYDEK1KZ350356 | 1GCPYDEK1KZ397788; 1GCPYDEK1KZ306342 | 1GCPYDEK1KZ327868; 1GCPYDEK1KZ353337 | 1GCPYDEK1KZ343908 | 1GCPYDEK1KZ326445; 1GCPYDEK1KZ365164 | 1GCPYDEK1KZ366072; 1GCPYDEK1KZ343181 | 1GCPYDEK1KZ380165 | 1GCPYDEK1KZ300069 | 1GCPYDEK1KZ352141 | 1GCPYDEK1KZ370591; 1GCPYDEK1KZ385544 | 1GCPYDEK1KZ337543; 1GCPYDEK1KZ326591; 1GCPYDEK1KZ311427 | 1GCPYDEK1KZ355850; 1GCPYDEK1KZ386354 | 1GCPYDEK1KZ339471 | 1GCPYDEK1KZ317275 | 1GCPYDEK1KZ354066 | 1GCPYDEK1KZ391957 | 1GCPYDEK1KZ334514; 1GCPYDEK1KZ395538; 1GCPYDEK1KZ391912; 1GCPYDEK1KZ361731; 1GCPYDEK1KZ349191; 1GCPYDEK1KZ323500; 1GCPYDEK1KZ358487; 1GCPYDEK1KZ376035

1GCPYDEK1KZ318183 | 1GCPYDEK1KZ341768; 1GCPYDEK1KZ385429 | 1GCPYDEK1KZ342659 | 1GCPYDEK1KZ395863 | 1GCPYDEK1KZ356464 | 1GCPYDEK1KZ316854 | 1GCPYDEK1KZ310861; 1GCPYDEK1KZ313081 | 1GCPYDEK1KZ370557 | 1GCPYDEK1KZ375287; 1GCPYDEK1KZ397046; 1GCPYDEK1KZ326848; 1GCPYDEK1KZ326557 | 1GCPYDEK1KZ381753 | 1GCPYDEK1KZ385267 | 1GCPYDEK1KZ333735 | 1GCPYDEK1KZ332732; 1GCPYDEK1KZ397211 | 1GCPYDEK1KZ339745 | 1GCPYDEK1KZ370901; 1GCPYDEK1KZ316286 | 1GCPYDEK1KZ324405; 1GCPYDEK1KZ340703; 1GCPYDEK1KZ326154 | 1GCPYDEK1KZ344394 | 1GCPYDEK1KZ333492 | 1GCPYDEK1KZ325442; 1GCPYDEK1KZ336960

1GCPYDEK1KZ311833 | 1GCPYDEK1KZ375905; 1GCPYDEK1KZ304770 | 1GCPYDEK1KZ327207 | 1GCPYDEK1KZ349918; 1GCPYDEK1KZ331516; 1GCPYDEK1KZ393174 | 1GCPYDEK1KZ357548 | 1GCPYDEK1KZ373331 | 1GCPYDEK1KZ303263 | 1GCPYDEK1KZ369912 | 1GCPYDEK1KZ373507; 1GCPYDEK1KZ376682; 1GCPYDEK1KZ303750; 1GCPYDEK1KZ356089; 1GCPYDEK1KZ350874 | 1GCPYDEK1KZ316739; 1GCPYDEK1KZ301898; 1GCPYDEK1KZ318796 | 1GCPYDEK1KZ370848; 1GCPYDEK1KZ395152 | 1GCPYDEK1KZ387388 | 1GCPYDEK1KZ362457; 1GCPYDEK1KZ376763 | 1GCPYDEK1KZ332083 | 1GCPYDEK1KZ336585 | 1GCPYDEK1KZ399007; 1GCPYDEK1KZ347277 | 1GCPYDEK1KZ387875 | 1GCPYDEK1KZ305398 | 1GCPYDEK1KZ318667; 1GCPYDEK1KZ397810 | 1GCPYDEK1KZ390873 | 1GCPYDEK1KZ335193; 1GCPYDEK1KZ399718 | 1GCPYDEK1KZ364645 | 1GCPYDEK1KZ398455 | 1GCPYDEK1KZ358764; 1GCPYDEK1KZ300217 | 1GCPYDEK1KZ393952

1GCPYDEK1KZ332780; 1GCPYDEK1KZ344069 | 1GCPYDEK1KZ339602 | 1GCPYDEK1KZ348901; 1GCPYDEK1KZ304977 | 1GCPYDEK1KZ302677 | 1GCPYDEK1KZ301691 | 1GCPYDEK1KZ309080; 1GCPYDEK1KZ391103 | 1GCPYDEK1KZ388086 | 1GCPYDEK1KZ381204 | 1GCPYDEK1KZ383373 | 1GCPYDEK1KZ382207 | 1GCPYDEK1KZ383938 | 1GCPYDEK1KZ345562 | 1GCPYDEK1KZ399850; 1GCPYDEK1KZ325571; 1GCPYDEK1KZ313050 | 1GCPYDEK1KZ324677 | 1GCPYDEK1KZ380764 | 1GCPYDEK1KZ393790; 1GCPYDEK1KZ362488 | 1GCPYDEK1KZ376553; 1GCPYDEK1KZ362975 | 1GCPYDEK1KZ349675; 1GCPYDEK1KZ354651 | 1GCPYDEK1KZ332259 | 1GCPYDEK1KZ344315; 1GCPYDEK1KZ365889; 1GCPYDEK1KZ305787; 1GCPYDEK1KZ390551; 1GCPYDEK1KZ387469 | 1GCPYDEK1KZ385088

1GCPYDEK1KZ326199 | 1GCPYDEK1KZ368839 | 1GCPYDEK1KZ351720 | 1GCPYDEK1KZ334853; 1GCPYDEK1KZ357842; 1GCPYDEK1KZ373250 | 1GCPYDEK1KZ340636

1GCPYDEK1KZ309791; 1GCPYDEK1KZ310200; 1GCPYDEK1KZ324730 | 1GCPYDEK1KZ309936 | 1GCPYDEK1KZ304753 | 1GCPYDEK1KZ322556; 1GCPYDEK1KZ314070 | 1GCPYDEK1KZ321696 | 1GCPYDEK1KZ307331; 1GCPYDEK1KZ373605; 1GCPYDEK1KZ340426 | 1GCPYDEK1KZ354570 | 1GCPYDEK1KZ319477; 1GCPYDEK1KZ346016 | 1GCPYDEK1KZ334108 | 1GCPYDEK1KZ312805 | 1GCPYDEK1KZ357954 | 1GCPYDEK1KZ339597

1GCPYDEK1KZ378738 | 1GCPYDEK1KZ387486 | 1GCPYDEK1KZ321150 | 1GCPYDEK1KZ351409; 1GCPYDEK1KZ346324; 1GCPYDEK1KZ312965 | 1GCPYDEK1KZ333248 | 1GCPYDEK1KZ361325 | 1GCPYDEK1KZ383695 | 1GCPYDEK1KZ312268; 1GCPYDEK1KZ393207; 1GCPYDEK1KZ321651 | 1GCPYDEK1KZ379002 | 1GCPYDEK1KZ383020 | 1GCPYDEK1KZ356030 | 1GCPYDEK1KZ373183 | 1GCPYDEK1KZ309869 | 1GCPYDEK1KZ373975; 1GCPYDEK1KZ383986 | 1GCPYDEK1KZ332844 | 1GCPYDEK1KZ352799; 1GCPYDEK1KZ353015 | 1GCPYDEK1KZ329362 | 1GCPYDEK1KZ398231 | 1GCPYDEK1KZ331662 | 1GCPYDEK1KZ337655; 1GCPYDEK1KZ313257 | 1GCPYDEK1KZ355721; 1GCPYDEK1KZ367500 | 1GCPYDEK1KZ372678; 1GCPYDEK1KZ302811; 1GCPYDEK1KZ385947 | 1GCPYDEK1KZ388363; 1GCPYDEK1KZ371255; 1GCPYDEK1KZ367979 | 1GCPYDEK1KZ329166; 1GCPYDEK1KZ387858 | 1GCPYDEK1KZ394860 | 1GCPYDEK1KZ354665 | 1GCPYDEK1KZ308656 | 1GCPYDEK1KZ389240; 1GCPYDEK1KZ371885 | 1GCPYDEK1KZ383843 | 1GCPYDEK1KZ391666; 1GCPYDEK1KZ312576; 1GCPYDEK1KZ328471 | 1GCPYDEK1KZ343729

1GCPYDEK1KZ385981 | 1GCPYDEK1KZ365259; 1GCPYDEK1KZ310102; 1GCPYDEK1KZ386175; 1GCPYDEK1KZ359283 | 1GCPYDEK1KZ325747; 1GCPYDEK1KZ350390 | 1GCPYDEK1KZ396768

1GCPYDEK1KZ358246 | 1GCPYDEK1KZ343942 | 1GCPYDEK1KZ303666; 1GCPYDEK1KZ389867 | 1GCPYDEK1KZ312478; 1GCPYDEK1KZ344945; 1GCPYDEK1KZ318863 | 1GCPYDEK1KZ315249 | 1GCPYDEK1KZ314182; 1GCPYDEK1KZ371479 | 1GCPYDEK1KZ328180

1GCPYDEK1KZ362815 | 1GCPYDEK1KZ356271 | 1GCPYDEK1KZ372020; 1GCPYDEK1KZ326588 | 1GCPYDEK1KZ361468; 1GCPYDEK1KZ301416 | 1GCPYDEK1KZ308737 | 1GCPYDEK1KZ347554 | 1GCPYDEK1KZ323688; 1GCPYDEK1KZ379324; 1GCPYDEK1KZ353127

1GCPYDEK1KZ317650

1GCPYDEK1KZ390081 | 1GCPYDEK1KZ375841; 1GCPYDEK1KZ382014 | 1GCPYDEK1KZ394454 | 1GCPYDEK1KZ325750 | 1GCPYDEK1KZ378030; 1GCPYDEK1KZ395880; 1GCPYDEK1KZ311525 | 1GCPYDEK1KZ339129 | 1GCPYDEK1KZ305403 | 1GCPYDEK1KZ375385 | 1GCPYDEK1KZ348459 | 1GCPYDEK1KZ307006; 1GCPYDEK1KZ383826 | 1GCPYDEK1KZ395832 | 1GCPYDEK1KZ326705 | 1GCPYDEK1KZ372261 | 1GCPYDEK1KZ313324 | 1GCPYDEK1KZ365505; 1GCPYDEK1KZ372485 | 1GCPYDEK1KZ348686

1GCPYDEK1KZ395104; 1GCPYDEK1KZ326817 | 1GCPYDEK1KZ328342 | 1GCPYDEK1KZ372695 | 1GCPYDEK1KZ356965 | 1GCPYDEK1KZ317292 | 1GCPYDEK1KZ331581; 1GCPYDEK1KZ351507

1GCPYDEK1KZ327580 | 1GCPYDEK1KZ396690 | 1GCPYDEK1KZ371384; 1GCPYDEK1KZ339793 | 1GCPYDEK1KZ366542; 1GCPYDEK1KZ325599; 1GCPYDEK1KZ310231 | 1GCPYDEK1KZ340698; 1GCPYDEK1KZ395085 | 1GCPYDEK1KZ338983 | 1GCPYDEK1KZ312688 | 1GCPYDEK1KZ358084; 1GCPYDEK1KZ378688 | 1GCPYDEK1KZ372437 | 1GCPYDEK1KZ309581; 1GCPYDEK1KZ301514 | 1GCPYDEK1KZ390663 | 1GCPYDEK1KZ399122 | 1GCPYDEK1KZ379307 | 1GCPYDEK1KZ347330 | 1GCPYDEK1KZ328163 | 1GCPYDEK1KZ349367

1GCPYDEK1KZ315784 | 1GCPYDEK1KZ311153 | 1GCPYDEK1KZ307510 | 1GCPYDEK1KZ332715; 1GCPYDEK1KZ345805 | 1GCPYDEK1KZ399556 | 1GCPYDEK1KZ352382 | 1GCPYDEK1KZ306406 | 1GCPYDEK1KZ323612; 1GCPYDEK1KZ346825; 1GCPYDEK1KZ319818 | 1GCPYDEK1KZ344556 | 1GCPYDEK1KZ342404 | 1GCPYDEK1KZ316885 | 1GCPYDEK1KZ370204 | 1GCPYDEK1KZ389609; 1GCPYDEK1KZ397872 | 1GCPYDEK1KZ344976; 1GCPYDEK1KZ327725 | 1GCPYDEK1KZ360059

1GCPYDEK1KZ376102 | 1GCPYDEK1KZ304221 | 1GCPYDEK1KZ368257 | 1GCPYDEK1KZ375368; 1GCPYDEK1KZ396639 | 1GCPYDEK1KZ373376 | 1GCPYDEK1KZ306499 | 1GCPYDEK1KZ395751

1GCPYDEK1KZ349577; 1GCPYDEK1KZ392140 | 1GCPYDEK1KZ364192 | 1GCPYDEK1KZ320130; 1GCPYDEK1KZ308723 | 1GCPYDEK1KZ365925 | 1GCPYDEK1KZ347019 | 1GCPYDEK1KZ362216; 1GCPYDEK1KZ374723; 1GCPYDEK1KZ320886 | 1GCPYDEK1KZ329135 | 1GCPYDEK1KZ342029; 1GCPYDEK1KZ337185; 1GCPYDEK1KZ358635 | 1GCPYDEK1KZ381607 | 1GCPYDEK1KZ371109; 1GCPYDEK1KZ333069; 1GCPYDEK1KZ348400 | 1GCPYDEK1KZ388492; 1GCPYDEK1KZ378125; 1GCPYDEK1KZ325019 | 1GCPYDEK1KZ373961 | 1GCPYDEK1KZ370266; 1GCPYDEK1KZ358554 | 1GCPYDEK1KZ369411; 1GCPYDEK1KZ359669; 1GCPYDEK1KZ338627; 1GCPYDEK1KZ302808 | 1GCPYDEK1KZ317566; 1GCPYDEK1KZ352530; 1GCPYDEK1KZ382031 | 1GCPYDEK1KZ385012 | 1GCPYDEK1KZ359428 | 1GCPYDEK1KZ388900 | 1GCPYDEK1KZ373569; 1GCPYDEK1KZ309368; 1GCPYDEK1KZ375211 | 1GCPYDEK1KZ387102; 1GCPYDEK1KZ345741; 1GCPYDEK1KZ341415 | 1GCPYDEK1KZ325490; 1GCPYDEK1KZ357081 | 1GCPYDEK1KZ371496 | 1GCPYDEK1KZ304350 | 1GCPYDEK1KZ384104 | 1GCPYDEK1KZ370171 | 1GCPYDEK1KZ317793; 1GCPYDEK1KZ315025

1GCPYDEK1KZ366637; 1GCPYDEK1KZ307474 | 1GCPYDEK1KZ336098; 1GCPYDEK1KZ302694; 1GCPYDEK1KZ311038 | 1GCPYDEK1KZ318071; 1GCPYDEK1KZ309547 | 1GCPYDEK1KZ322170 | 1GCPYDEK1KZ358716 | 1GCPYDEK1KZ342127 | 1GCPYDEK1KZ374740 | 1GCPYDEK1KZ354813 | 1GCPYDEK1KZ316188 | 1GCPYDEK1KZ317003 | 1GCPYDEK1KZ304106; 1GCPYDEK1KZ310181 | 1GCPYDEK1KZ331810 | 1GCPYDEK1KZ382028; 1GCPYDEK1KZ331936 | 1GCPYDEK1KZ325246; 1GCPYDEK1KZ395183; 1GCPYDEK1KZ396074

1GCPYDEK1KZ358795 | 1GCPYDEK1KZ398326 | 1GCPYDEK1KZ304915 | 1GCPYDEK1KZ333301 | 1GCPYDEK1KZ385687; 1GCPYDEK1KZ357484 | 1GCPYDEK1KZ334688 | 1GCPYDEK1KZ360966; 1GCPYDEK1KZ353919; 1GCPYDEK1KZ391392; 1GCPYDEK1KZ352169; 1GCPYDEK1KZ329412; 1GCPYDEK1KZ368632 | 1GCPYDEK1KZ305014 | 1GCPYDEK1KZ312044; 1GCPYDEK1KZ337249 | 1GCPYDEK1KZ345383; 1GCPYDEK1KZ381378 | 1GCPYDEK1KZ318510; 1GCPYDEK1KZ324386 | 1GCPYDEK1KZ337476 | 1GCPYDEK1KZ343973; 1GCPYDEK1KZ336330; 1GCPYDEK1KZ398035 | 1GCPYDEK1KZ386662 | 1GCPYDEK1KZ363723 | 1GCPYDEK1KZ351281; 1GCPYDEK1KZ353354 | 1GCPYDEK1KZ350549; 1GCPYDEK1KZ371840

1GCPYDEK1KZ389027; 1GCPYDEK1KZ339194; 1GCPYDEK1KZ384099 | 1GCPYDEK1KZ371465 | 1GCPYDEK1KZ391618 | 1GCPYDEK1KZ334321; 1GCPYDEK1KZ356092; 1GCPYDEK1KZ372146; 1GCPYDEK1KZ384359 | 1GCPYDEK1KZ337056 | 1GCPYDEK1KZ336599; 1GCPYDEK1KZ364189 | 1GCPYDEK1KZ309144; 1GCPYDEK1KZ344041 | 1GCPYDEK1KZ356870 | 1GCPYDEK1KZ376181

1GCPYDEK1KZ394275; 1GCPYDEK1KZ382806; 1GCPYDEK1KZ339647 | 1GCPYDEK1KZ368579 | 1GCPYDEK1KZ371871 | 1GCPYDEK1KZ349725; 1GCPYDEK1KZ340863 | 1GCPYDEK1KZ321732; 1GCPYDEK1KZ362944 | 1GCPYDEK1KZ318538 | 1GCPYDEK1KZ380358 | 1GCPYDEK1KZ380201

1GCPYDEK1KZ383888 | 1GCPYDEK1KZ358179 | 1GCPYDEK1KZ321973; 1GCPYDEK1KZ332343; 1GCPYDEK1KZ315901

1GCPYDEK1KZ315266 | 1GCPYDEK1KZ372860 | 1GCPYDEK1KZ303246; 1GCPYDEK1KZ360353; 1GCPYDEK1KZ374026; 1GCPYDEK1KZ376245 | 1GCPYDEK1KZ323559; 1GCPYDEK1KZ333587 | 1GCPYDEK1KZ331404 | 1GCPYDEK1KZ390646 | 1GCPYDEK1KZ381042; 1GCPYDEK1KZ346047 | 1GCPYDEK1KZ320953; 1GCPYDEK1KZ391585 | 1GCPYDEK1KZ311329; 1GCPYDEK1KZ318605 | 1GCPYDEK1KZ354889 | 1GCPYDEK1KZ399699; 1GCPYDEK1KZ328731; 1GCPYDEK1KZ365892; 1GCPYDEK1KZ323576 | 1GCPYDEK1KZ349398 | 1GCPYDEK1KZ321259; 1GCPYDEK1KZ380022 | 1GCPYDEK1KZ395166; 1GCPYDEK1KZ320063 | 1GCPYDEK1KZ367769 | 1GCPYDEK1KZ337834

1GCPYDEK1KZ370980 | 1GCPYDEK1KZ352771 | 1GCPYDEK1KZ395149 | 1GCPYDEK1KZ305188 | 1GCPYDEK1KZ347747 | 1GCPYDEK1KZ342046; 1GCPYDEK1KZ363415 | 1GCPYDEK1KZ321228 | 1GCPYDEK1KZ361373 | 1GCPYDEK1KZ339342 | 1GCPYDEK1KZ363222 | 1GCPYDEK1KZ304462; 1GCPYDEK1KZ358277; 1GCPYDEK1KZ341382 | 1GCPYDEK1KZ327823 | 1GCPYDEK1KZ378819 | 1GCPYDEK1KZ397578; 1GCPYDEK1KZ382935 | 1GCPYDEK1KZ373992 | 1GCPYDEK1KZ360546; 1GCPYDEK1KZ354259 | 1GCPYDEK1KZ342791; 1GCPYDEK1KZ310438; 1GCPYDEK1KZ323495 | 1GCPYDEK1KZ373443 | 1GCPYDEK1KZ343522 | 1GCPYDEK1KZ338692 | 1GCPYDEK1KZ359378; 1GCPYDEK1KZ352477 | 1GCPYDEK1KZ366752 | 1GCPYDEK1KZ349692 | 1GCPYDEK1KZ356237 | 1GCPYDEK1KZ350261 | 1GCPYDEK1KZ364225; 1GCPYDEK1KZ337946 | 1GCPYDEK1KZ322850; 1GCPYDEK1KZ373880 | 1GCPYDEK1KZ340345 | 1GCPYDEK1KZ312464 | 1GCPYDEK1KZ327661 | 1GCPYDEK1KZ359929; 1GCPYDEK1KZ361809; 1GCPYDEK1KZ386547 | 1GCPYDEK1KZ367478 | 1GCPYDEK1KZ336893 | 1GCPYDEK1KZ365035; 1GCPYDEK1KZ315798; 1GCPYDEK1KZ317843; 1GCPYDEK1KZ389996 | 1GCPYDEK1KZ387245 | 1GCPYDEK1KZ326607; 1GCPYDEK1KZ340751; 1GCPYDEK1KZ396060 | 1GCPYDEK1KZ371076 | 1GCPYDEK1KZ338448 | 1GCPYDEK1KZ374690; 1GCPYDEK1KZ329748; 1GCPYDEK1KZ338854 | 1GCPYDEK1KZ374981

1GCPYDEK1KZ301965; 1GCPYDEK1KZ351099 | 1GCPYDEK1KZ370753 | 1GCPYDEK1KZ337378 | 1GCPYDEK1KZ368503 | 1GCPYDEK1KZ310892; 1GCPYDEK1KZ304574 | 1GCPYDEK1KZ375354; 1GCPYDEK1KZ301125 | 1GCPYDEK1KZ318037 | 1GCPYDEK1KZ302324; 1GCPYDEK1KZ360806 | 1GCPYDEK1KZ300377 | 1GCPYDEK1KZ376231 | 1GCPYDEK1KZ325411; 1GCPYDEK1KZ341852

1GCPYDEK1KZ368243; 1GCPYDEK1KZ344749 | 1GCPYDEK1KZ320340; 1GCPYDEK1KZ326008; 1GCPYDEK1KZ341186

1GCPYDEK1KZ356447; 1GCPYDEK1KZ346355 | 1GCPYDEK1KZ342306 | 1GCPYDEK1KZ332438 | 1GCPYDEK1KZ379985 | 1GCPYDEK1KZ337266 | 1GCPYDEK1KZ354052 | 1GCPYDEK1KZ371644; 1GCPYDEK1KZ357470; 1GCPYDEK1KZ397631 | 1GCPYDEK1KZ330110; 1GCPYDEK1KZ363060; 1GCPYDEK1KZ334836; 1GCPYDEK1KZ386340 | 1GCPYDEK1KZ320810 | 1GCPYDEK1KZ327675

1GCPYDEK1KZ368159 | 1GCPYDEK1KZ338885 | 1GCPYDEK1KZ300590 | 1GCPYDEK1KZ347859 | 1GCPYDEK1KZ338580 | 1GCPYDEK1KZ345299; 1GCPYDEK1KZ355413 | 1GCPYDEK1KZ395569 | 1GCPYDEK1KZ319463; 1GCPYDEK1KZ373037 | 1GCPYDEK1KZ303540 | 1GCPYDEK1KZ320483 | 1GCPYDEK1KZ325652; 1GCPYDEK1KZ373622; 1GCPYDEK1KZ310536; 1GCPYDEK1KZ379811 | 1GCPYDEK1KZ351832; 1GCPYDEK1KZ340555; 1GCPYDEK1KZ369151; 1GCPYDEK1KZ351975 | 1GCPYDEK1KZ362104; 1GCPYDEK1KZ375774 | 1GCPYDEK1KZ370381 | 1GCPYDEK1KZ326980 | 1GCPYDEK1KZ324484 | 1GCPYDEK1KZ357677 | 1GCPYDEK1KZ315400; 1GCPYDEK1KZ376374; 1GCPYDEK1KZ320600 | 1GCPYDEK1KZ328230 | 1GCPYDEK1KZ328969 | 1GCPYDEK1KZ346873 | 1GCPYDEK1KZ365228

1GCPYDEK1KZ353399 | 1GCPYDEK1KZ300444; 1GCPYDEK1KZ304798 | 1GCPYDEK1KZ386774 | 1GCPYDEK1KZ336103; 1GCPYDEK1KZ391652 | 1GCPYDEK1KZ354357

1GCPYDEK1KZ374222; 1GCPYDEK1KZ316790 | 1GCPYDEK1KZ333685 | 1GCPYDEK1KZ382434

1GCPYDEK1KZ343553

1GCPYDEK1KZ349353 | 1GCPYDEK1KZ373698 | 1GCPYDEK1KZ318085 | 1GCPYDEK1KZ307930 | 1GCPYDEK1KZ381462 | 1GCPYDEK1KZ325800 | 1GCPYDEK1KZ354858; 1GCPYDEK1KZ355315 | 1GCPYDEK1KZ318619; 1GCPYDEK1KZ342371

1GCPYDEK1KZ370610; 1GCPYDEK1KZ349305 | 1GCPYDEK1KZ336795; 1GCPYDEK1KZ389478 | 1GCPYDEK1KZ373524; 1GCPYDEK1KZ306373 | 1GCPYDEK1KZ302291 | 1GCPYDEK1KZ343715 | 1GCPYDEK1KZ329037 | 1GCPYDEK1KZ333038 | 1GCPYDEK1KZ352074; 1GCPYDEK1KZ349403; 1GCPYDEK1KZ364404 | 1GCPYDEK1KZ391960; 1GCPYDEK1KZ361700

1GCPYDEK1KZ386337; 1GCPYDEK1KZ361003; 1GCPYDEK1KZ357887 | 1GCPYDEK1KZ382191; 1GCPYDEK1KZ323562 | 1GCPYDEK1KZ384250; 1GCPYDEK1KZ371305; 1GCPYDEK1KZ335243 | 1GCPYDEK1KZ371482; 1GCPYDEK1KZ327143

1GCPYDEK1KZ373846; 1GCPYDEK1KZ315994

1GCPYDEK1KZ341608 | 1GCPYDEK1KZ324095; 1GCPYDEK1KZ359767 | 1GCPYDEK1KZ341785 | 1GCPYDEK1KZ376939; 1GCPYDEK1KZ368677

1GCPYDEK1KZ327871 | 1GCPYDEK1KZ353063 | 1GCPYDEK1KZ303022 | 1GCPYDEK1KZ332875 | 1GCPYDEK1KZ361602 | 1GCPYDEK1KZ366282; 1GCPYDEK1KZ300850 | 1GCPYDEK1KZ348929 | 1GCPYDEK1KZ380957 | 1GCPYDEK1KZ331855; 1GCPYDEK1KZ320743 | 1GCPYDEK1KZ323058 | 1GCPYDEK1KZ340250; 1GCPYDEK1KZ326185; 1GCPYDEK1KZ364094 | 1GCPYDEK1KZ359915; 1GCPYDEK1KZ304302 | 1GCPYDEK1KZ397628; 1GCPYDEK1KZ313615 | 1GCPYDEK1KZ377461 | 1GCPYDEK1KZ367738 | 1GCPYDEK1KZ323724 | 1GCPYDEK1KZ318944

1GCPYDEK1KZ329782 | 1GCPYDEK1KZ379260 | 1GCPYDEK1KZ374365; 1GCPYDEK1KZ393126 | 1GCPYDEK1KZ350907; 1GCPYDEK1KZ301545; 1GCPYDEK1KZ331659 | 1GCPYDEK1KZ381509 | 1GCPYDEK1KZ361518 | 1GCPYDEK1KZ321410; 1GCPYDEK1KZ363835 | 1GCPYDEK1KZ319687; 1GCPYDEK1KZ353564; 1GCPYDEK1KZ316613 | 1GCPYDEK1KZ312772; 1GCPYDEK1KZ386855 | 1GCPYDEK1KZ325909 | 1GCPYDEK1KZ343357 | 1GCPYDEK1KZ313601 | 1GCPYDEK1KZ394664; 1GCPYDEK1KZ307667 | 1GCPYDEK1KZ345321; 1GCPYDEK1KZ353886 | 1GCPYDEK1KZ314277 | 1GCPYDEK1KZ301593; 1GCPYDEK1KZ351815 | 1GCPYDEK1KZ391828; 1GCPYDEK1KZ344301 | 1GCPYDEK1KZ311878 | 1GCPYDEK1KZ361647 | 1GCPYDEK1KZ371983 | 1GCPYDEK1KZ394311 | 1GCPYDEK1KZ358781

1GCPYDEK1KZ360918

1GCPYDEK1KZ351992 | 1GCPYDEK1KZ391554 | 1GCPYDEK1KZ317874 | 1GCPYDEK1KZ315218 | 1GCPYDEK1KZ301724 | 1GCPYDEK1KZ302159 | 1GCPYDEK1KZ334772 | 1GCPYDEK1KZ351605 | 1GCPYDEK1KZ392137; 1GCPYDEK1KZ374639 | 1GCPYDEK1KZ344931

1GCPYDEK1KZ390436; 1GCPYDEK1KZ325716 | 1GCPYDEK1KZ379338 | 1GCPYDEK1KZ340782 | 1GCPYDEK1KZ359509 | 1GCPYDEK1KZ328700 | 1GCPYDEK1KZ363138; 1GCPYDEK1KZ386502 | 1GCPYDEK1KZ305210 | 1GCPYDEK1KZ321147 | 1GCPYDEK1KZ387360; 1GCPYDEK1KZ318300; 1GCPYDEK1KZ332536; 1GCPYDEK1KZ383907 | 1GCPYDEK1KZ379520; 1GCPYDEK1KZ327997 | 1GCPYDEK1KZ394521 | 1GCPYDEK1KZ390307 | 1GCPYDEK1KZ301027; 1GCPYDEK1KZ393465; 1GCPYDEK1KZ357114

1GCPYDEK1KZ317759 | 1GCPYDEK1KZ392171; 1GCPYDEK1KZ313291; 1GCPYDEK1KZ364287 | 1GCPYDEK1KZ398214; 1GCPYDEK1KZ394082 | 1GCPYDEK1KZ305272

1GCPYDEK1KZ331824 | 1GCPYDEK1KZ362605; 1GCPYDEK1KZ381736 | 1GCPYDEK1KZ366864

1GCPYDEK1KZ348722; 1GCPYDEK1KZ331242 | 1GCPYDEK1KZ377184; 1GCPYDEK1KZ370185; 1GCPYDEK1KZ374625 | 1GCPYDEK1KZ344606

1GCPYDEK1KZ373393 | 1GCPYDEK1KZ374298; 1GCPYDEK1KZ356013; 1GCPYDEK1KZ379517 | 1GCPYDEK1KZ333086 | 1GCPYDEK1KZ391747 | 1GCPYDEK1KZ380795 | 1GCPYDEK1KZ385432 | 1GCPYDEK1KZ366895; 1GCPYDEK1KZ368825; 1GCPYDEK1KZ324663 | 1GCPYDEK1KZ377038 | 1GCPYDEK1KZ350289; 1GCPYDEK1KZ387262; 1GCPYDEK1KZ339065; 1GCPYDEK1KZ319785; 1GCPYDEK1KZ326025 | 1GCPYDEK1KZ361552 | 1GCPYDEK1KZ347831 | 1GCPYDEK1KZ326252 | 1GCPYDEK1KZ349871; 1GCPYDEK1KZ302050 | 1GCPYDEK1KZ307121

1GCPYDEK1KZ377069 | 1GCPYDEK1KZ354780; 1GCPYDEK1KZ343892 | 1GCPYDEK1KZ385334 | 1GCPYDEK1KZ325280; 1GCPYDEK1KZ387200; 1GCPYDEK1KZ319480

1GCPYDEK1KZ302646 | 1GCPYDEK1KZ369232 | 1GCPYDEK1KZ376391; 1GCPYDEK1KZ355010 | 1GCPYDEK1KZ356223 | 1GCPYDEK1KZ367707; 1GCPYDEK1KZ319284 | 1GCPYDEK1KZ359705; 1GCPYDEK1KZ318622; 1GCPYDEK1KZ363298

1GCPYDEK1KZ369621 | 1GCPYDEK1KZ323383 | 1GCPYDEK1KZ349028 | 1GCPYDEK1KZ347375 | 1GCPYDEK1KZ398858; 1GCPYDEK1KZ369571

1GCPYDEK1KZ330446 | 1GCPYDEK1KZ307622; 1GCPYDEK1KZ399864 | 1GCPYDEK1KZ388833; 1GCPYDEK1KZ353208 | 1GCPYDEK1KZ378299 | 1GCPYDEK1KZ317924; 1GCPYDEK1KZ319723 | 1GCPYDEK1KZ309192 | 1GCPYDEK1KZ316367; 1GCPYDEK1KZ366590; 1GCPYDEK1KZ348493

1GCPYDEK1KZ381848 | 1GCPYDEK1KZ381655 | 1GCPYDEK1KZ320287 | 1GCPYDEK1KZ312366; 1GCPYDEK1KZ396477; 1GCPYDEK1KZ362491 | 1GCPYDEK1KZ307569; 1GCPYDEK1KZ339423; 1GCPYDEK1KZ307829 | 1GCPYDEK1KZ386628 | 1GCPYDEK1KZ304073; 1GCPYDEK1KZ394969 | 1GCPYDEK1KZ393725; 1GCPYDEK1KZ301531

1GCPYDEK1KZ302002; 1GCPYDEK1KZ382790; 1GCPYDEK1KZ369196; 1GCPYDEK1KZ365388; 1GCPYDEK1KZ388735; 1GCPYDEK1KZ382109 | 1GCPYDEK1KZ355718 | 1GCPYDEK1KZ364435; 1GCPYDEK1KZ382384

1GCPYDEK1KZ340541 | 1GCPYDEK1KZ326221 | 1GCPYDEK1KZ384930 | 1GCPYDEK1KZ315980; 1GCPYDEK1KZ334884 | 1GCPYDEK1KZ364998; 1GCPYDEK1KZ351636 | 1GCPYDEK1KZ353242 | 1GCPYDEK1KZ329118; 1GCPYDEK1KZ380148 | 1GCPYDEK1KZ345304 | 1GCPYDEK1KZ332987 | 1GCPYDEK1KZ332391; 1GCPYDEK1KZ343956; 1GCPYDEK1KZ359297 | 1GCPYDEK1KZ345982

The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCPYDEK1KZ3.
1GCPYDEK1KZ397354 | 1GCPYDEK1KZ326042; 1GCPYDEK1KZ399380 | 1GCPYDEK1KZ358943 | 1GCPYDEK1KZ310584 | 1GCPYDEK1KZ324064 | 1GCPYDEK1KZ337784 | 1GCPYDEK1KZ305336 | 1GCPYDEK1KZ304669; 1GCPYDEK1KZ348235

1GCPYDEK1KZ335095; 1GCPYDEK1KZ385494; 1GCPYDEK1KZ359803; 1GCPYDEK1KZ386189 | 1GCPYDEK1KZ386760 | 1GCPYDEK1KZ307989

1GCPYDEK1KZ397239 | 1GCPYDEK1KZ360322; 1GCPYDEK1KZ369831; 1GCPYDEK1KZ375502; 1GCPYDEK1KZ371756 | 1GCPYDEK1KZ353502 | 1GCPYDEK1KZ320399 | 1GCPYDEK1KZ342676; 1GCPYDEK1KZ370641; 1GCPYDEK1KZ303103 | 1GCPYDEK1KZ377220; 1GCPYDEK1KZ365245; 1GCPYDEK1KZ344833 | 1GCPYDEK1KZ314750 | 1GCPYDEK1KZ319592

1GCPYDEK1KZ330866 | 1GCPYDEK1KZ395555; 1GCPYDEK1KZ328129; 1GCPYDEK1KZ390694; 1GCPYDEK1KZ376200; 1GCPYDEK1KZ330947; 1GCPYDEK1KZ380375 | 1GCPYDEK1KZ377251

1GCPYDEK1KZ387004; 1GCPYDEK1KZ376729 | 1GCPYDEK1KZ385317 | 1GCPYDEK1KZ381090; 1GCPYDEK1KZ372275 | 1GCPYDEK1KZ328258; 1GCPYDEK1KZ331127; 1GCPYDEK1KZ315414 | 1GCPYDEK1KZ388797; 1GCPYDEK1KZ306356 | 1GCPYDEK1KZ358506 | 1GCPYDEK1KZ305112 | 1GCPYDEK1KZ324193 | 1GCPYDEK1KZ311010 | 1GCPYDEK1KZ370977 | 1GCPYDEK1KZ352818 | 1GCPYDEK1KZ350101 | 1GCPYDEK1KZ318961 | 1GCPYDEK1KZ303912 | 1GCPYDEK1KZ319737; 1GCPYDEK1KZ346078 | 1GCPYDEK1KZ357825

1GCPYDEK1KZ377556 | 1GCPYDEK1KZ341995 | 1GCPYDEK1KZ392297 | 1GCPYDEK1KZ392641 | 1GCPYDEK1KZ322508 | 1GCPYDEK1KZ351670; 1GCPYDEK1KZ335713 | 1GCPYDEK1KZ378576; 1GCPYDEK1KZ339468 | 1GCPYDEK1KZ333332; 1GCPYDEK1KZ350924 | 1GCPYDEK1KZ356836 | 1GCPYDEK1KZ377380

1GCPYDEK1KZ398617 | 1GCPYDEK1KZ366640 | 1GCPYDEK1KZ374494 | 1GCPYDEK1KZ355282; 1GCPYDEK1KZ324226; 1GCPYDEK1KZ389691 | 1GCPYDEK1KZ396091 | 1GCPYDEK1KZ363673; 1GCPYDEK1KZ342175 | 1GCPYDEK1KZ366959 | 1GCPYDEK1KZ342757 | 1GCPYDEK1KZ354181; 1GCPYDEK1KZ327398; 1GCPYDEK1KZ364029; 1GCPYDEK1KZ318328 | 1GCPYDEK1KZ362328 | 1GCPYDEK1KZ348297; 1GCPYDEK1KZ305532

1GCPYDEK1KZ370168 | 1GCPYDEK1KZ399511; 1GCPYDEK1KZ335470 | 1GCPYDEK1KZ306681 | 1GCPYDEK1KZ324209; 1GCPYDEK1KZ380246 | 1GCPYDEK1KZ388041; 1GCPYDEK1KZ340359; 1GCPYDEK1KZ361924; 1GCPYDEK1KZ391196; 1GCPYDEK1KZ389657 | 1GCPYDEK1KZ348977 | 1GCPYDEK1KZ338949 | 1GCPYDEK1KZ382711; 1GCPYDEK1KZ329832 | 1GCPYDEK1KZ394826 | 1GCPYDEK1KZ316482; 1GCPYDEK1KZ331788; 1GCPYDEK1KZ384894 | 1GCPYDEK1KZ310049; 1GCPYDEK1KZ356108 | 1GCPYDEK1KZ315929 | 1GCPYDEK1KZ375550

1GCPYDEK1KZ360692 | 1GCPYDEK1KZ339664; 1GCPYDEK1KZ350664; 1GCPYDEK1KZ390095 | 1GCPYDEK1KZ302775

1GCPYDEK1KZ335940; 1GCPYDEK1KZ377959; 1GCPYDEK1KZ389397 | 1GCPYDEK1KZ341656; 1GCPYDEK1KZ381560; 1GCPYDEK1KZ300041; 1GCPYDEK1KZ333640; 1GCPYDEK1KZ399041; 1GCPYDEK1KZ309595 | 1GCPYDEK1KZ397421; 1GCPYDEK1KZ308124; 1GCPYDEK1KZ390842 | 1GCPYDEK1KZ380683 | 1GCPYDEK1KZ379209 | 1GCPYDEK1KZ396561 | 1GCPYDEK1KZ356139; 1GCPYDEK1KZ389223 | 1GCPYDEK1KZ316112 | 1GCPYDEK1KZ333041 | 1GCPYDEK1KZ355105; 1GCPYDEK1KZ363897; 1GCPYDEK1KZ349465; 1GCPYDEK1KZ379999

1GCPYDEK1KZ354018 | 1GCPYDEK1KZ392364; 1GCPYDEK1KZ386158 | 1GCPYDEK1KZ306261; 1GCPYDEK1KZ309855 | 1GCPYDEK1KZ354973; 1GCPYDEK1KZ362202 | 1GCPYDEK1KZ315560

1GCPYDEK1KZ329474; 1GCPYDEK1KZ334738 | 1GCPYDEK1KZ375676

1GCPYDEK1KZ384779 | 1GCPYDEK1KZ358120 | 1GCPYDEK1KZ344024 | 1GCPYDEK1KZ369277; 1GCPYDEK1KZ322282; 1GCPYDEK1KZ398830; 1GCPYDEK1KZ398682; 1GCPYDEK1KZ395734 | 1GCPYDEK1KZ308804; 1GCPYDEK1KZ346677 | 1GCPYDEK1KZ347313; 1GCPYDEK1KZ329698 | 1GCPYDEK1KZ307734; 1GCPYDEK1KZ360126; 1GCPYDEK1KZ361745; 1GCPYDEK1KZ397886 | 1GCPYDEK1KZ392350 | 1GCPYDEK1KZ356657; 1GCPYDEK1KZ351667; 1GCPYDEK1KZ389917; 1GCPYDEK1KZ396589; 1GCPYDEK1KZ368811 | 1GCPYDEK1KZ300539 | 1GCPYDEK1KZ336151; 1GCPYDEK1KZ397693 | 1GCPYDEK1KZ321052; 1GCPYDEK1KZ359977 | 1GCPYDEK1KZ367416; 1GCPYDEK1KZ374446 | 1GCPYDEK1KZ349689

1GCPYDEK1KZ313873 | 1GCPYDEK1KZ341558; 1GCPYDEK1KZ341026 | 1GCPYDEK1KZ329930 | 1GCPYDEK1KZ383003; 1GCPYDEK1KZ319429; 1GCPYDEK1KZ309788; 1GCPYDEK1KZ308978

1GCPYDEK1KZ347229 | 1GCPYDEK1KZ361583 | 1GCPYDEK1KZ387861 | 1GCPYDEK1KZ346503 | 1GCPYDEK1KZ302338; 1GCPYDEK1KZ389321 | 1GCPYDEK1KZ303280 | 1GCPYDEK1KZ349319; 1GCPYDEK1KZ340104; 1GCPYDEK1KZ362345; 1GCPYDEK1KZ308849 | 1GCPYDEK1KZ394549 | 1GCPYDEK1KZ339504 | 1GCPYDEK1KZ304445; 1GCPYDEK1KZ359624 | 1GCPYDEK1KZ364791; 1GCPYDEK1KZ373989 | 1GCPYDEK1KZ338014 | 1GCPYDEK1KZ317034 | 1GCPYDEK1KZ303070; 1GCPYDEK1KZ343360 | 1GCPYDEK1KZ391795 | 1GCPYDEK1KZ335503 | 1GCPYDEK1KZ339714 | 1GCPYDEK1KZ337994 | 1GCPYDEK1KZ383759; 1GCPYDEK1KZ342130 | 1GCPYDEK1KZ378741 | 1GCPYDEK1KZ397113 | 1GCPYDEK1KZ316448 | 1GCPYDEK1KZ394373; 1GCPYDEK1KZ387732 | 1GCPYDEK1KZ322430 | 1GCPYDEK1KZ305255 | 1GCPYDEK1KZ341642 | 1GCPYDEK1KZ301500; 1GCPYDEK1KZ344427 | 1GCPYDEK1KZ357744 | 1GCPYDEK1KZ354228 | 1GCPYDEK1KZ378156 | 1GCPYDEK1KZ359896 | 1GCPYDEK1KZ343875 | 1GCPYDEK1KZ348591; 1GCPYDEK1KZ342936 | 1GCPYDEK1KZ357694

1GCPYDEK1KZ335081 | 1GCPYDEK1KZ336389; 1GCPYDEK1KZ303232; 1GCPYDEK1KZ339938; 1GCPYDEK1KZ389819; 1GCPYDEK1KZ311492; 1GCPYDEK1KZ315672 | 1GCPYDEK1KZ387746; 1GCPYDEK1KZ303621

1GCPYDEK1KZ375726 | 1GCPYDEK1KZ344234; 1GCPYDEK1KZ385639; 1GCPYDEK1KZ383082; 1GCPYDEK1KZ366461; 1GCPYDEK1KZ393997 | 1GCPYDEK1KZ311640 | 1GCPYDEK1KZ301626 | 1GCPYDEK1KZ355332; 1GCPYDEK1KZ341673 | 1GCPYDEK1KZ395765 | 1GCPYDEK1KZ376052 | 1GCPYDEK1KZ339857; 1GCPYDEK1KZ302971; 1GCPYDEK1KZ359851; 1GCPYDEK1KZ333623 | 1GCPYDEK1KZ301660; 1GCPYDEK1KZ393417; 1GCPYDEK1KZ306857 | 1GCPYDEK1KZ369702; 1GCPYDEK1KZ330673 | 1GCPYDEK1KZ303120 | 1GCPYDEK1KZ341012; 1GCPYDEK1KZ351653; 1GCPYDEK1KZ384457 | 1GCPYDEK1KZ349532; 1GCPYDEK1KZ384376 | 1GCPYDEK1KZ329622 | 1GCPYDEK1KZ317096 | 1GCPYDEK1KZ397824 | 1GCPYDEK1KZ345593; 1GCPYDEK1KZ353743 | 1GCPYDEK1KZ342810 | 1GCPYDEK1KZ345044 | 1GCPYDEK1KZ381171; 1GCPYDEK1KZ355931 | 1GCPYDEK1KZ313307; 1GCPYDEK1KZ389531 | 1GCPYDEK1KZ328082 | 1GCPYDEK1KZ398620 | 1GCPYDEK1KZ388704; 1GCPYDEK1KZ373006 | 1GCPYDEK1KZ347828; 1GCPYDEK1KZ314988 | 1GCPYDEK1KZ366511 | 1GCPYDEK1KZ391134; 1GCPYDEK1KZ364256 | 1GCPYDEK1KZ305028

1GCPYDEK1KZ310777

1GCPYDEK1KZ312979 | 1GCPYDEK1KZ307782 | 1GCPYDEK1KZ397838

1GCPYDEK1KZ352642 | 1GCPYDEK1KZ323710; 1GCPYDEK1KZ344217; 1GCPYDEK1KZ315607 | 1GCPYDEK1KZ317325 | 1GCPYDEK1KZ369862 | 1GCPYDEK1KZ330804 | 1GCPYDEK1KZ303313 | 1GCPYDEK1KZ346680 | 1GCPYDEK1KZ336523 | 1GCPYDEK1KZ336781; 1GCPYDEK1KZ380232 | 1GCPYDEK1KZ350194 | 1GCPYDEK1KZ313484 | 1GCPYDEK1KZ323089; 1GCPYDEK1KZ352172 | 1GCPYDEK1KZ376441; 1GCPYDEK1KZ347618 | 1GCPYDEK1KZ361339 | 1GCPYDEK1KZ384006 | 1GCPYDEK1KZ344198 | 1GCPYDEK1KZ343326

1GCPYDEK1KZ305952 | 1GCPYDEK1KZ316000; 1GCPYDEK1KZ370803; 1GCPYDEK1KZ353239 | 1GCPYDEK1KZ303215

1GCPYDEK1KZ336764 | 1GCPYDEK1KZ340264 | 1GCPYDEK1KZ380604; 1GCPYDEK1KZ302534 | 1GCPYDEK1KZ344587 | 1GCPYDEK1KZ379758 | 1GCPYDEK1KZ359476 | 1GCPYDEK1KZ379291; 1GCPYDEK1KZ351443 | 1GCPYDEK1KZ301321; 1GCPYDEK1KZ316014 | 1GCPYDEK1KZ321942; 1GCPYDEK1KZ319530 | 1GCPYDEK1KZ394101; 1GCPYDEK1KZ341883 | 1GCPYDEK1KZ351782; 1GCPYDEK1KZ383583; 1GCPYDEK1KZ343505 | 1GCPYDEK1KZ332326; 1GCPYDEK1KZ383549 | 1GCPYDEK1KZ317681; 1GCPYDEK1KZ314201 | 1GCPYDEK1KZ345318 | 1GCPYDEK1KZ323478 | 1GCPYDEK1KZ378612 | 1GCPYDEK1KZ362927 | 1GCPYDEK1KZ395846; 1GCPYDEK1KZ310004 | 1GCPYDEK1KZ324467 | 1GCPYDEK1KZ339809 | 1GCPYDEK1KZ367870 | 1GCPYDEK1KZ308866 | 1GCPYDEK1KZ341527 | 1GCPYDEK1KZ339812; 1GCPYDEK1KZ309449 | 1GCPYDEK1KZ385320 | 1GCPYDEK1KZ321925

1GCPYDEK1KZ300735 | 1GCPYDEK1KZ308141 | 1GCPYDEK1KZ338711 | 1GCPYDEK1KZ367822 | 1GCPYDEK1KZ304347 | 1GCPYDEK1KZ360790

1GCPYDEK1KZ366766 | 1GCPYDEK1KZ301870 | 1GCPYDEK1KZ343214 | 1GCPYDEK1KZ391053; 1GCPYDEK1KZ387522; 1GCPYDEK1KZ322153 | 1GCPYDEK1KZ315140; 1GCPYDEK1KZ325084 | 1GCPYDEK1KZ323237 | 1GCPYDEK1KZ349711 | 1GCPYDEK1KZ320984 | 1GCPYDEK1KZ302761 | 1GCPYDEK1KZ366069 | 1GCPYDEK1KZ362670 | 1GCPYDEK1KZ382420 | 1GCPYDEK1KZ336196 | 1GCPYDEK1KZ304509 | 1GCPYDEK1KZ385902 | 1GCPYDEK1KZ305482 | 1GCPYDEK1KZ362653; 1GCPYDEK1KZ376889; 1GCPYDEK1KZ322685; 1GCPYDEK1KZ303652; 1GCPYDEK1KZ336134; 1GCPYDEK1KZ348221 | 1GCPYDEK1KZ332276 | 1GCPYDEK1KZ385477 | 1GCPYDEK1KZ305725 | 1GCPYDEK1KZ308396 | 1GCPYDEK1KZ341771 | 1GCPYDEK1KZ314893 | 1GCPYDEK1KZ350387; 1GCPYDEK1KZ315378 | 1GCPYDEK1KZ354102; 1GCPYDEK1KZ361910 | 1GCPYDEK1KZ355475 | 1GCPYDEK1KZ361177; 1GCPYDEK1KZ332682; 1GCPYDEK1KZ380697 | 1GCPYDEK1KZ372003

1GCPYDEK1KZ392509 | 1GCPYDEK1KZ301030; 1GCPYDEK1KZ323321; 1GCPYDEK1KZ321634 | 1GCPYDEK1KZ361857 | 1GCPYDEK1KZ312271 | 1GCPYDEK1KZ385866; 1GCPYDEK1KZ347506; 1GCPYDEK1KZ362295 | 1GCPYDEK1KZ347456

1GCPYDEK1KZ320242; 1GCPYDEK1KZ311895 | 1GCPYDEK1KZ388069; 1GCPYDEK1KZ367674

1GCPYDEK1KZ352902 | 1GCPYDEK1KZ357212; 1GCPYDEK1KZ380974

1GCPYDEK1KZ304400; 1GCPYDEK1KZ386581 | 1GCPYDEK1KZ387827 | 1GCPYDEK1KZ382160 | 1GCPYDEK1KZ350079 | 1GCPYDEK1KZ386578 | 1GCPYDEK1KZ332665; 1GCPYDEK1KZ321018; 1GCPYDEK1KZ310603 | 1GCPYDEK1KZ375967 | 1GCPYDEK1KZ302579; 1GCPYDEK1KZ340281 | 1GCPYDEK1KZ338238 | 1GCPYDEK1KZ396852 | 1GCPYDEK1KZ331130; 1GCPYDEK1KZ334058; 1GCPYDEK1KZ379257 | 1GCPYDEK1KZ333136; 1GCPYDEK1KZ364418 | 1GCPYDEK1KZ332245 | 1GCPYDEK1KZ395121 | 1GCPYDEK1KZ389786; 1GCPYDEK1KZ365133 | 1GCPYDEK1KZ398861 | 1GCPYDEK1KZ350809 | 1GCPYDEK1KZ328776 | 1GCPYDEK1KZ392221 | 1GCPYDEK1KZ323819

1GCPYDEK1KZ374947; 1GCPYDEK1KZ314067 | 1GCPYDEK1KZ316952 | 1GCPYDEK1KZ312402 | 1GCPYDEK1KZ336070; 1GCPYDEK1KZ323836; 1GCPYDEK1KZ327210 | 1GCPYDEK1KZ387259 | 1GCPYDEK1KZ306079 | 1GCPYDEK1KZ311816 | 1GCPYDEK1KZ344444 | 1GCPYDEK1KZ383454 | 1GCPYDEK1KZ311217 | 1GCPYDEK1KZ331645 | 1GCPYDEK1KZ341141 | 1GCPYDEK1KZ305983; 1GCPYDEK1KZ338594 | 1GCPYDEK1KZ348302 | 1GCPYDEK1KZ392784 | 1GCPYDEK1KZ359333; 1GCPYDEK1KZ395989; 1GCPYDEK1KZ339003 | 1GCPYDEK1KZ307958 | 1GCPYDEK1KZ307247

1GCPYDEK1KZ368288; 1GCPYDEK1KZ398536 | 1GCPYDEK1KZ333556; 1GCPYDEK1KZ304963 | 1GCPYDEK1KZ352415; 1GCPYDEK1KZ357095 | 1GCPYDEK1KZ319334; 1GCPYDEK1KZ399640; 1GCPYDEK1KZ302016; 1GCPYDEK1KZ347022 | 1GCPYDEK1KZ399704 | 1GCPYDEK1KZ346792 | 1GCPYDEK1KZ325196 | 1GCPYDEK1KZ374978; 1GCPYDEK1KZ340247; 1GCPYDEK1KZ335887; 1GCPYDEK1KZ352396; 1GCPYDEK1KZ369991 | 1GCPYDEK1KZ304428 | 1GCPYDEK1KZ301450; 1GCPYDEK1KZ349059 | 1GCPYDEK1KZ395894; 1GCPYDEK1KZ383535 | 1GCPYDEK1KZ318734; 1GCPYDEK1KZ301982

1GCPYDEK1KZ304140 | 1GCPYDEK1KZ309161 | 1GCPYDEK1KZ377573 | 1GCPYDEK1KZ375645; 1GCPYDEK1KZ335386 | 1GCPYDEK1KZ339731 | 1GCPYDEK1KZ328440; 1GCPYDEK1KZ396415; 1GCPYDEK1KZ332763; 1GCPYDEK1KZ377010 | 1GCPYDEK1KZ366153; 1GCPYDEK1KZ396138 | 1GCPYDEK1KZ399945; 1GCPYDEK1KZ362149; 1GCPYDEK1KZ336568; 1GCPYDEK1KZ313548 | 1GCPYDEK1KZ347067; 1GCPYDEK1KZ368985

1GCPYDEK1KZ316031; 1GCPYDEK1KZ383566

1GCPYDEK1KZ314215 | 1GCPYDEK1KZ300198 | 1GCPYDEK1KZ330396 | 1GCPYDEK1KZ345643 | 1GCPYDEK1KZ393305 | 1GCPYDEK1KZ375144 | 1GCPYDEK1KZ302193

1GCPYDEK1KZ319012 | 1GCPYDEK1KZ305899

1GCPYDEK1KZ333380; 1GCPYDEK1KZ314554 | 1GCPYDEK1KZ357940 | 1GCPYDEK1KZ398004 | 1GCPYDEK1KZ327255; 1GCPYDEK1KZ322881; 1GCPYDEK1KZ366668 | 1GCPYDEK1KZ344086 | 1GCPYDEK1KZ304476; 1GCPYDEK1KZ379047 | 1GCPYDEK1KZ327904 | 1GCPYDEK1KZ394681 | 1GCPYDEK1KZ301674 | 1GCPYDEK1KZ385625 | 1GCPYDEK1KZ395281

1GCPYDEK1KZ350308; 1GCPYDEK1KZ333606; 1GCPYDEK1KZ392042; 1GCPYDEK1KZ373958; 1GCPYDEK1KZ393241 | 1GCPYDEK1KZ382305 | 1GCPYDEK1KZ382093; 1GCPYDEK1KZ318717 | 1GCPYDEK1KZ310844; 1GCPYDEK1KZ304591 | 1GCPYDEK1KZ335310 | 1GCPYDEK1KZ354438; 1GCPYDEK1KZ362250 | 1GCPYDEK1KZ302923 | 1GCPYDEK1KZ320855 | 1GCPYDEK1KZ356979 | 1GCPYDEK1KZ318877; 1GCPYDEK1KZ327613 | 1GCPYDEK1KZ363270 | 1GCPYDEK1KZ304588 | 1GCPYDEK1KZ306552; 1GCPYDEK1KZ360367; 1GCPYDEK1KZ352950

1GCPYDEK1KZ382398 | 1GCPYDEK1KZ328664 | 1GCPYDEK1KZ352060 | 1GCPYDEK1KZ377346 | 1GCPYDEK1KZ307412 | 1GCPYDEK1KZ375340; 1GCPYDEK1KZ317938 | 1GCPYDEK1KZ372194

1GCPYDEK1KZ358909 | 1GCPYDEK1KZ335257; 1GCPYDEK1KZ340717; 1GCPYDEK1KZ346162 | 1GCPYDEK1KZ346243 | 1GCPYDEK1KZ320550; 1GCPYDEK1KZ302954

1GCPYDEK1KZ390422; 1GCPYDEK1KZ377198 | 1GCPYDEK1KZ396365 | 1GCPYDEK1KZ309175 | 1GCPYDEK1KZ389481; 1GCPYDEK1KZ390131; 1GCPYDEK1KZ348347

1GCPYDEK1KZ334500 | 1GCPYDEK1KZ391263

1GCPYDEK1KZ342063 | 1GCPYDEK1KZ365181; 1GCPYDEK1KZ306387 | 1GCPYDEK1KZ350647; 1GCPYDEK1KZ339356 | 1GCPYDEK1KZ337042 | 1GCPYDEK1KZ334495; 1GCPYDEK1KZ390324 | 1GCPYDEK1KZ362703; 1GCPYDEK1KZ317860 | 1GCPYDEK1KZ301481; 1GCPYDEK1KZ354343; 1GCPYDEK1KZ341236 | 1GCPYDEK1KZ350437; 1GCPYDEK1KZ352298

1GCPYDEK1KZ393255 | 1GCPYDEK1KZ371613 | 1GCPYDEK1KZ379162 | 1GCPYDEK1KZ334707 | 1GCPYDEK1KZ383891; 1GCPYDEK1KZ313520 | 1GCPYDEK1KZ313288 | 1GCPYDEK1KZ320175 | 1GCPYDEK1KZ322072 | 1GCPYDEK1KZ342869 | 1GCPYDEK1KZ359204 | 1GCPYDEK1KZ300864 | 1GCPYDEK1KZ335937 | 1GCPYDEK1KZ379940 | 1GCPYDEK1KZ300587 | 1GCPYDEK1KZ324100; 1GCPYDEK1KZ314702 | 1GCPYDEK1KZ359364 | 1GCPYDEK1KZ384717 | 1GCPYDEK1KZ340815;