1GCRKSE79DZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRKSE79DZ159118 | 1GCRKSE79DZ168529

1GCRKSE79DZ119492; 1GCRKSE79DZ159166; 1GCRKSE79DZ182401; 1GCRKSE79DZ182334 | 1GCRKSE79DZ149074 | 1GCRKSE79DZ184794; 1GCRKSE79DZ134820 | 1GCRKSE79DZ179143 | 1GCRKSE79DZ168305; 1GCRKSE79DZ182267 | 1GCRKSE79DZ193107 | 1GCRKSE79DZ101512 | 1GCRKSE79DZ114406 | 1GCRKSE79DZ103373; 1GCRKSE79DZ174279 | 1GCRKSE79DZ142089 | 1GCRKSE79DZ129696 | 1GCRKSE79DZ184505 | 1GCRKSE79DZ172919; 1GCRKSE79DZ152377 | 1GCRKSE79DZ131111; 1GCRKSE79DZ159314 | 1GCRKSE79DZ144859; 1GCRKSE79DZ116608 | 1GCRKSE79DZ166537; 1GCRKSE79DZ158017 | 1GCRKSE79DZ115880; 1GCRKSE79DZ106063 | 1GCRKSE79DZ176873 | 1GCRKSE79DZ103728 | 1GCRKSE79DZ123784 | 1GCRKSE79DZ184021 | 1GCRKSE79DZ124918 | 1GCRKSE79DZ100330; 1GCRKSE79DZ168921 | 1GCRKSE79DZ131285 | 1GCRKSE79DZ138169; 1GCRKSE79DZ194189; 1GCRKSE79DZ194466 | 1GCRKSE79DZ142402 | 1GCRKSE79DZ141704; 1GCRKSE79DZ133599 | 1GCRKSE79DZ114681; 1GCRKSE79DZ160477 | 1GCRKSE79DZ172578 | 1GCRKSE79DZ182608 | 1GCRKSE79DZ104670; 1GCRKSE79DZ170619 | 1GCRKSE79DZ142187 | 1GCRKSE79DZ152797 | 1GCRKSE79DZ151990 | 1GCRKSE79DZ141587; 1GCRKSE79DZ151973; 1GCRKSE79DZ125695 | 1GCRKSE79DZ116771; 1GCRKSE79DZ154372; 1GCRKSE79DZ164528; 1GCRKSE79DZ146501

1GCRKSE79DZ142965 | 1GCRKSE79DZ172273 | 1GCRKSE79DZ118875; 1GCRKSE79DZ149866; 1GCRKSE79DZ186867 | 1GCRKSE79DZ184195; 1GCRKSE79DZ160463 | 1GCRKSE79DZ129813; 1GCRKSE79DZ182897 | 1GCRKSE79DZ105530 | 1GCRKSE79DZ105267 | 1GCRKSE79DZ186447; 1GCRKSE79DZ160978 | 1GCRKSE79DZ149706; 1GCRKSE79DZ171821 | 1GCRKSE79DZ189820 | 1GCRKSE79DZ177568 | 1GCRKSE79DZ141363 | 1GCRKSE79DZ173214; 1GCRKSE79DZ109416 | 1GCRKSE79DZ173309

1GCRKSE79DZ112770 | 1GCRKSE79DZ172967; 1GCRKSE79DZ151097 | 1GCRKSE79DZ167123 | 1GCRKSE79DZ122747 | 1GCRKSE79DZ183502 | 1GCRKSE79DZ168479 | 1GCRKSE79DZ153853; 1GCRKSE79DZ173052 | 1GCRKSE79DZ127186 | 1GCRKSE79DZ121856; 1GCRKSE79DZ131125 | 1GCRKSE79DZ140133; 1GCRKSE79DZ169079 | 1GCRKSE79DZ114518; 1GCRKSE79DZ169051 | 1GCRKSE79DZ175187; 1GCRKSE79DZ133991 | 1GCRKSE79DZ136695 | 1GCRKSE79DZ127088 | 1GCRKSE79DZ129875 | 1GCRKSE79DZ111277; 1GCRKSE79DZ109805 | 1GCRKSE79DZ157207 | 1GCRKSE79DZ113787

1GCRKSE79DZ146269 | 1GCRKSE79DZ197822; 1GCRKSE79DZ185296; 1GCRKSE79DZ115653; 1GCRKSE79DZ192393; 1GCRKSE79DZ143078 | 1GCRKSE79DZ122652; 1GCRKSE79DZ172306 | 1GCRKSE79DZ162083 | 1GCRKSE79DZ147003; 1GCRKSE79DZ183984; 1GCRKSE79DZ192572; 1GCRKSE79DZ147440 | 1GCRKSE79DZ170894 | 1GCRKSE79DZ132906; 1GCRKSE79DZ106709

1GCRKSE79DZ120108; 1GCRKSE79DZ166165 | 1GCRKSE79DZ183029 | 1GCRKSE79DZ129603; 1GCRKSE79DZ150239 | 1GCRKSE79DZ126281 | 1GCRKSE79DZ194211 | 1GCRKSE79DZ121260 | 1GCRKSE79DZ139337 | 1GCRKSE79DZ179207 | 1GCRKSE79DZ160799; 1GCRKSE79DZ102272 | 1GCRKSE79DZ171298 | 1GCRKSE79DZ182513 | 1GCRKSE79DZ192605 | 1GCRKSE79DZ173648

1GCRKSE79DZ136793 | 1GCRKSE79DZ143694 | 1GCRKSE79DZ159703 | 1GCRKSE79DZ133473 | 1GCRKSE79DZ103180 | 1GCRKSE79DZ117984 | 1GCRKSE79DZ121873 | 1GCRKSE79DZ100103

1GCRKSE79DZ193382 | 1GCRKSE79DZ138186 | 1GCRKSE79DZ191728; 1GCRKSE79DZ146711; 1GCRKSE79DZ196086 | 1GCRKSE79DZ156302; 1GCRKSE79DZ198145; 1GCRKSE79DZ195973 | 1GCRKSE79DZ146367; 1GCRKSE79DZ161631 | 1GCRKSE79DZ133893 | 1GCRKSE79DZ153156; 1GCRKSE79DZ175366 | 1GCRKSE79DZ114678; 1GCRKSE79DZ159720 | 1GCRKSE79DZ137930 | 1GCRKSE79DZ141069 | 1GCRKSE79DZ184097; 1GCRKSE79DZ189333; 1GCRKSE79DZ123557; 1GCRKSE79DZ120111; 1GCRKSE79DZ153514 | 1GCRKSE79DZ169650 | 1GCRKSE79DZ136356

1GCRKSE79DZ112915; 1GCRKSE79DZ146952; 1GCRKSE79DZ141010 | 1GCRKSE79DZ115409 | 1GCRKSE79DZ158468; 1GCRKSE79DZ185721; 1GCRKSE79DZ112087; 1GCRKSE79DZ185735 | 1GCRKSE79DZ120268 | 1GCRKSE79DZ141511 | 1GCRKSE79DZ136146 | 1GCRKSE79DZ158132 | 1GCRKSE79DZ175271 | 1GCRKSE79DZ150452; 1GCRKSE79DZ113515; 1GCRKSE79DZ151066 | 1GCRKSE79DZ139564; 1GCRKSE79DZ147986; 1GCRKSE79DZ140035 | 1GCRKSE79DZ180714 | 1GCRKSE79DZ102319; 1GCRKSE79DZ174735 | 1GCRKSE79DZ178395 | 1GCRKSE79DZ134798 | 1GCRKSE79DZ158261 | 1GCRKSE79DZ112199 | 1GCRKSE79DZ152427 | 1GCRKSE79DZ107049; 1GCRKSE79DZ149477 | 1GCRKSE79DZ103745 | 1GCRKSE79DZ152170 | 1GCRKSE79DZ154324; 1GCRKSE79DZ147812 | 1GCRKSE79DZ148930 | 1GCRKSE79DZ129147 | 1GCRKSE79DZ117404 | 1GCRKSE79DZ145753; 1GCRKSE79DZ148412; 1GCRKSE79DZ188635 | 1GCRKSE79DZ116754 | 1GCRKSE79DZ156493 | 1GCRKSE79DZ130007; 1GCRKSE79DZ103454 | 1GCRKSE79DZ109495

1GCRKSE79DZ122280 | 1GCRKSE79DZ174489; 1GCRKSE79DZ103681

1GCRKSE79DZ117399 | 1GCRKSE79DZ161354; 1GCRKSE79DZ180017; 1GCRKSE79DZ192362; 1GCRKSE79DZ181166 | 1GCRKSE79DZ186190 | 1GCRKSE79DZ169941; 1GCRKSE79DZ124742 | 1GCRKSE79DZ139077 | 1GCRKSE79DZ163007 | 1GCRKSE79DZ124255 | 1GCRKSE79DZ180776; 1GCRKSE79DZ123350; 1GCRKSE79DZ196170

1GCRKSE79DZ127835 | 1GCRKSE79DZ114437; 1GCRKSE79DZ173326 | 1GCRKSE79DZ166702 | 1GCRKSE79DZ115586; 1GCRKSE79DZ149494

1GCRKSE79DZ106497; 1GCRKSE79DZ182737 | 1GCRKSE79DZ139595; 1GCRKSE79DZ169907; 1GCRKSE79DZ119802 | 1GCRKSE79DZ163895 | 1GCRKSE79DZ173505 | 1GCRKSE79DZ124546 | 1GCRKSE79DZ148264; 1GCRKSE79DZ157238; 1GCRKSE79DZ181524; 1GCRKSE79DZ185654 | 1GCRKSE79DZ162648 | 1GCRKSE79DZ168532 | 1GCRKSE79DZ137068 | 1GCRKSE79DZ159474 | 1GCRKSE79DZ160365

1GCRKSE79DZ146076 | 1GCRKSE79DZ184813 | 1GCRKSE79DZ103292; 1GCRKSE79DZ145283 | 1GCRKSE79DZ153335 | 1GCRKSE79DZ162553; 1GCRKSE79DZ179806; 1GCRKSE79DZ104832 | 1GCRKSE79DZ188523; 1GCRKSE79DZ132677 | 1GCRKSE79DZ164030 | 1GCRKSE79DZ193947; 1GCRKSE79DZ136065 | 1GCRKSE79DZ162472 | 1GCRKSE79DZ179594 | 1GCRKSE79DZ131349 | 1GCRKSE79DZ100408 | 1GCRKSE79DZ103938 | 1GCRKSE79DZ176047; 1GCRKSE79DZ123980; 1GCRKSE79DZ173990 | 1GCRKSE79DZ131982

1GCRKSE79DZ110291

1GCRKSE79DZ105429 | 1GCRKSE79DZ157269 | 1GCRKSE79DZ132453 | 1GCRKSE79DZ162438 | 1GCRKSE79DZ156879; 1GCRKSE79DZ121369 | 1GCRKSE79DZ172368; 1GCRKSE79DZ121923

1GCRKSE79DZ156204 | 1GCRKSE79DZ139404 | 1GCRKSE79DZ119024; 1GCRKSE79DZ189140 | 1GCRKSE79DZ114521; 1GCRKSE79DZ125499; 1GCRKSE79DZ102062 | 1GCRKSE79DZ137233

1GCRKSE79DZ140360 | 1GCRKSE79DZ150418; 1GCRKSE79DZ145560; 1GCRKSE79DZ194743 | 1GCRKSE79DZ107035 | 1GCRKSE79DZ181846 | 1GCRKSE79DZ125521 | 1GCRKSE79DZ158910 | 1GCRKSE79DZ100912 | 1GCRKSE79DZ175612; 1GCRKSE79DZ110355; 1GCRKSE79DZ178834; 1GCRKSE79DZ150872; 1GCRKSE79DZ140178

1GCRKSE79DZ150211; 1GCRKSE79DZ103051 | 1GCRKSE79DZ108301 | 1GCRKSE79DZ125065 | 1GCRKSE79DZ122148; 1GCRKSE79DZ105317

1GCRKSE79DZ128421

1GCRKSE79DZ164299; 1GCRKSE79DZ125325; 1GCRKSE79DZ171897 | 1GCRKSE79DZ178042; 1GCRKSE79DZ104216 | 1GCRKSE79DZ134851 | 1GCRKSE79DZ177909; 1GCRKSE79DZ135997 | 1GCRKSE79DZ106807; 1GCRKSE79DZ125132 | 1GCRKSE79DZ109349 | 1GCRKSE79DZ198386 | 1GCRKSE79DZ181989; 1GCRKSE79DZ164321

1GCRKSE79DZ125602 | 1GCRKSE79DZ182754 | 1GCRKSE79DZ140889 | 1GCRKSE79DZ154744 | 1GCRKSE79DZ188716 | 1GCRKSE79DZ127981 | 1GCRKSE79DZ196850

1GCRKSE79DZ178803 | 1GCRKSE79DZ124899 | 1GCRKSE79DZ165954 | 1GCRKSE79DZ116611 | 1GCRKSE79DZ101414 | 1GCRKSE79DZ182706; 1GCRKSE79DZ187663 | 1GCRKSE79DZ149110 | 1GCRKSE79DZ105186 | 1GCRKSE79DZ122179 | 1GCRKSE79DZ196878 | 1GCRKSE79DZ102451 | 1GCRKSE79DZ145672 | 1GCRKSE79DZ120416 | 1GCRKSE79DZ141492 | 1GCRKSE79DZ198095 | 1GCRKSE79DZ185086 | 1GCRKSE79DZ101381; 1GCRKSE79DZ138396; 1GCRKSE79DZ199960; 1GCRKSE79DZ172922 | 1GCRKSE79DZ149009 | 1GCRKSE79DZ135398; 1GCRKSE79DZ138317; 1GCRKSE79DZ164254; 1GCRKSE79DZ166215 | 1GCRKSE79DZ142867 | 1GCRKSE79DZ145879 | 1GCRKSE79DZ117273 | 1GCRKSE79DZ126491; 1GCRKSE79DZ137992 | 1GCRKSE79DZ174234 | 1GCRKSE79DZ197836 | 1GCRKSE79DZ114793 | 1GCRKSE79DZ184276 | 1GCRKSE79DZ158034; 1GCRKSE79DZ149088 | 1GCRKSE79DZ160673; 1GCRKSE79DZ167669; 1GCRKSE79DZ130685 | 1GCRKSE79DZ190580 | 1GCRKSE79DZ181894; 1GCRKSE79DZ107813 | 1GCRKSE79DZ156235 | 1GCRKSE79DZ153478 | 1GCRKSE79DZ163279 | 1GCRKSE79DZ183533 | 1GCRKSE79DZ182253 | 1GCRKSE79DZ198016 | 1GCRKSE79DZ182852 | 1GCRKSE79DZ186092 | 1GCRKSE79DZ189574 | 1GCRKSE79DZ154646 | 1GCRKSE79DZ148832 | 1GCRKSE79DZ107908 | 1GCRKSE79DZ126474

1GCRKSE79DZ154257 | 1GCRKSE79DZ101817; 1GCRKSE79DZ187016; 1GCRKSE79DZ122232 | 1GCRKSE79DZ195729; 1GCRKSE79DZ127771; 1GCRKSE79DZ134767 | 1GCRKSE79DZ113434 | 1GCRKSE79DZ140617; 1GCRKSE79DZ102157 | 1GCRKSE79DZ181880; 1GCRKSE79DZ167719 | 1GCRKSE79DZ170345 | 1GCRKSE79DZ113577; 1GCRKSE79DZ128998; 1GCRKSE79DZ143274 | 1GCRKSE79DZ183743 | 1GCRKSE79DZ145218 | 1GCRKSE79DZ127947 | 1GCRKSE79DZ148894; 1GCRKSE79DZ175061

1GCRKSE79DZ133005 | 1GCRKSE79DZ174315 | 1GCRKSE79DZ113465 | 1GCRKSE79DZ198422; 1GCRKSE79DZ139483; 1GCRKSE79DZ117547 | 1GCRKSE79DZ154033 | 1GCRKSE79DZ187100; 1GCRKSE79DZ118696; 1GCRKSE79DZ138253; 1GCRKSE79DZ185766 | 1GCRKSE79DZ194287; 1GCRKSE79DZ197903; 1GCRKSE79DZ114809; 1GCRKSE79DZ199375; 1GCRKSE79DZ124157; 1GCRKSE79DZ190319 | 1GCRKSE79DZ126930 | 1GCRKSE79DZ167235; 1GCRKSE79DZ187811

1GCRKSE79DZ199456 | 1GCRKSE79DZ113336 | 1GCRKSE79DZ100005; 1GCRKSE79DZ156980; 1GCRKSE79DZ174038 | 1GCRKSE79DZ147227 | 1GCRKSE79DZ134607 | 1GCRKSE79DZ123882; 1GCRKSE79DZ160527; 1GCRKSE79DZ128497 | 1GCRKSE79DZ121808 | 1GCRKSE79DZ185587 | 1GCRKSE79DZ101641

1GCRKSE79DZ119329 | 1GCRKSE79DZ149253 | 1GCRKSE79DZ116933; 1GCRKSE79DZ187243 | 1GCRKSE79DZ192488 | 1GCRKSE79DZ121047 | 1GCRKSE79DZ184326 | 1GCRKSE79DZ128919 | 1GCRKSE79DZ106970 | 1GCRKSE79DZ189977 | 1GCRKSE79DZ170104 | 1GCRKSE79DZ136311 | 1GCRKSE79DZ166666 | 1GCRKSE79DZ161919 | 1GCRKSE79DZ180745; 1GCRKSE79DZ161726; 1GCRKSE79DZ163170; 1GCRKSE79DZ114471; 1GCRKSE79DZ103244 | 1GCRKSE79DZ177277; 1GCRKSE79DZ153366 | 1GCRKSE79DZ109884 | 1GCRKSE79DZ142710 | 1GCRKSE79DZ145011; 1GCRKSE79DZ170667 | 1GCRKSE79DZ188103; 1GCRKSE79DZ166621 | 1GCRKSE79DZ120660; 1GCRKSE79DZ190031; 1GCRKSE79DZ102160 | 1GCRKSE79DZ169969 | 1GCRKSE79DZ103762; 1GCRKSE79DZ134400 | 1GCRKSE79DZ176064 | 1GCRKSE79DZ151892 | 1GCRKSE79DZ153299 | 1GCRKSE79DZ114048 | 1GCRKSE79DZ166277 | 1GCRKSE79DZ140990 | 1GCRKSE79DZ106841 | 1GCRKSE79DZ181779 | 1GCRKSE79DZ100148 | 1GCRKSE79DZ189560 | 1GCRKSE79DZ153304 | 1GCRKSE79DZ123588 | 1GCRKSE79DZ155117; 1GCRKSE79DZ152301; 1GCRKSE79DZ147616 | 1GCRKSE79DZ142495 | 1GCRKSE79DZ158566 | 1GCRKSE79DZ196802; 1GCRKSE79DZ105091 | 1GCRKSE79DZ171236 | 1GCRKSE79DZ132470 | 1GCRKSE79DZ110064

1GCRKSE79DZ192409 | 1GCRKSE79DZ160186 | 1GCRKSE79DZ194726 | 1GCRKSE79DZ196198; 1GCRKSE79DZ176341; 1GCRKSE79DZ121016 | 1GCRKSE79DZ100389 | 1GCRKSE79DZ197402 | 1GCRKSE79DZ133408 | 1GCRKSE79DZ125440 | 1GCRKSE79DZ158597; 1GCRKSE79DZ188182 | 1GCRKSE79DZ180065 | 1GCRKSE79DZ137944 | 1GCRKSE79DZ165601; 1GCRKSE79DZ162570 | 1GCRKSE79DZ124871; 1GCRKSE79DZ147552; 1GCRKSE79DZ135983; 1GCRKSE79DZ173519

1GCRKSE79DZ193804; 1GCRKSE79DZ122666

1GCRKSE79DZ174461 | 1GCRKSE79DZ113675 | 1GCRKSE79DZ102529 | 1GCRKSE79DZ123638; 1GCRKSE79DZ113966

1GCRKSE79DZ177649 | 1GCRKSE79DZ164710 | 1GCRKSE79DZ124059 | 1GCRKSE79DZ171558; 1GCRKSE79DZ129150; 1GCRKSE79DZ160950; 1GCRKSE79DZ131495

1GCRKSE79DZ152279 | 1GCRKSE79DZ117242; 1GCRKSE79DZ114017; 1GCRKSE79DZ127527; 1GCRKSE79DZ132940

1GCRKSE79DZ148961; 1GCRKSE79DZ196766; 1GCRKSE79DZ184388 | 1GCRKSE79DZ170264 | 1GCRKSE79DZ127561 | 1GCRKSE79DZ120514; 1GCRKSE79DZ118326; 1GCRKSE79DZ195374; 1GCRKSE79DZ107441 | 1GCRKSE79DZ191048; 1GCRKSE79DZ108931 | 1GCRKSE79DZ178638

1GCRKSE79DZ102191 | 1GCRKSE79DZ194192; 1GCRKSE79DZ163914; 1GCRKSE79DZ116110; 1GCRKSE79DZ165632; 1GCRKSE79DZ182639

1GCRKSE79DZ157854 | 1GCRKSE79DZ197593 | 1GCRKSE79DZ101266; 1GCRKSE79DZ171852

1GCRKSE79DZ150743; 1GCRKSE79DZ184150 | 1GCRKSE79DZ173536; 1GCRKSE79DZ113840; 1GCRKSE79DZ146580 | 1GCRKSE79DZ165372 | 1GCRKSE79DZ107472 | 1GCRKSE79DZ114972; 1GCRKSE79DZ113126 | 1GCRKSE79DZ136616; 1GCRKSE79DZ102496; 1GCRKSE79DZ172788 | 1GCRKSE79DZ158339; 1GCRKSE79DZ128841 | 1GCRKSE79DZ138947; 1GCRKSE79DZ141430

1GCRKSE79DZ171639

1GCRKSE79DZ194578; 1GCRKSE79DZ100358; 1GCRKSE79DZ123137 | 1GCRKSE79DZ112591 | 1GCRKSE79DZ187128 | 1GCRKSE79DZ197772 | 1GCRKSE79DZ101252

1GCRKSE79DZ162391; 1GCRKSE79DZ106872; 1GCRKSE79DZ176811; 1GCRKSE79DZ110128; 1GCRKSE79DZ182317 | 1GCRKSE79DZ141248; 1GCRKSE79DZ118357; 1GCRKSE79DZ130444 | 1GCRKSE79DZ148314 | 1GCRKSE79DZ104121; 1GCRKSE79DZ133778

1GCRKSE79DZ127558 | 1GCRKSE79DZ146224 | 1GCRKSE79DZ150905; 1GCRKSE79DZ145140 | 1GCRKSE79DZ107536; 1GCRKSE79DZ185444 | 1GCRKSE79DZ180826 | 1GCRKSE79DZ152847; 1GCRKSE79DZ159247 | 1GCRKSE79DZ160690 | 1GCRKSE79DZ112302 | 1GCRKSE79DZ116320 | 1GCRKSE79DZ123025 | 1GCRKSE79DZ188859; 1GCRKSE79DZ180289 | 1GCRKSE79DZ188960; 1GCRKSE79DZ180437 | 1GCRKSE79DZ133795 | 1GCRKSE79DZ177165; 1GCRKSE79DZ142013 | 1GCRKSE79DZ113174 | 1GCRKSE79DZ178459; 1GCRKSE79DZ190109 | 1GCRKSE79DZ107519 | 1GCRKSE79DZ151682

1GCRKSE79DZ181877 | 1GCRKSE79DZ121050; 1GCRKSE79DZ123235 | 1GCRKSE79DZ122005

1GCRKSE79DZ184438; 1GCRKSE79DZ112400 | 1GCRKSE79DZ177263; 1GCRKSE79DZ156185 | 1GCRKSE79DZ161211 | 1GCRKSE79DZ197142 | 1GCRKSE79DZ132985 | 1GCRKSE79DZ199277 | 1GCRKSE79DZ123459 | 1GCRKSE79DZ183824 | 1GCRKSE79DZ148443 | 1GCRKSE79DZ189428 | 1GCRKSE79DZ131240 | 1GCRKSE79DZ131867 | 1GCRKSE79DZ168269 | 1GCRKSE79DZ193463 | 1GCRKSE79DZ116186 | 1GCRKSE79DZ114776

1GCRKSE79DZ198890; 1GCRKSE79DZ110534 | 1GCRKSE79DZ133537 | 1GCRKSE79DZ198467 | 1GCRKSE79DZ195598 | 1GCRKSE79DZ114891; 1GCRKSE79DZ120948; 1GCRKSE79DZ127673 | 1GCRKSE79DZ196931; 1GCRKSE79DZ187288; 1GCRKSE79DZ113322 | 1GCRKSE79DZ156977; 1GCRKSE79DZ126524 | 1GCRKSE79DZ171155; 1GCRKSE79DZ124739 | 1GCRKSE79DZ107598; 1GCRKSE79DZ196945; 1GCRKSE79DZ132436 | 1GCRKSE79DZ189588; 1GCRKSE79DZ137331 | 1GCRKSE79DZ122358; 1GCRKSE79DZ167638 | 1GCRKSE79DZ146854 | 1GCRKSE79DZ126412 | 1GCRKSE79DZ183645 | 1GCRKSE79DZ192278 | 1GCRKSE79DZ120397 | 1GCRKSE79DZ198355

1GCRKSE79DZ104703; 1GCRKSE79DZ182107; 1GCRKSE79DZ191700; 1GCRKSE79DZ155036 | 1GCRKSE79DZ152928 | 1GCRKSE79DZ108833

1GCRKSE79DZ127172; 1GCRKSE79DZ179966; 1GCRKSE79DZ179983; 1GCRKSE79DZ160768 | 1GCRKSE79DZ128452 | 1GCRKSE79DZ154002 | 1GCRKSE79DZ191387 | 1GCRKSE79DZ168448; 1GCRKSE79DZ186870; 1GCRKSE79DZ109044 | 1GCRKSE79DZ120058; 1GCRKSE79DZ103034 | 1GCRKSE79DZ164870; 1GCRKSE79DZ183211 | 1GCRKSE79DZ159815 | 1GCRKSE79DZ139242 | 1GCRKSE79DZ154405; 1GCRKSE79DZ137409 | 1GCRKSE79DZ105527; 1GCRKSE79DZ119895; 1GCRKSE79DZ166313 | 1GCRKSE79DZ198176 | 1GCRKSE79DZ190739 | 1GCRKSE79DZ146868 | 1GCRKSE79DZ154727 | 1GCRKSE79DZ178462; 1GCRKSE79DZ175447; 1GCRKSE79DZ129262; 1GCRKSE79DZ104295; 1GCRKSE79DZ116964; 1GCRKSE79DZ114065; 1GCRKSE79DZ199828

1GCRKSE79DZ155165 | 1GCRKSE79DZ136731 | 1GCRKSE79DZ104457 | 1GCRKSE79DZ140827 | 1GCRKSE79DZ190899 | 1GCRKSE79DZ171799; 1GCRKSE79DZ150323 | 1GCRKSE79DZ134901 | 1GCRKSE79DZ110906 | 1GCRKSE79DZ176243 | 1GCRKSE79DZ189526

1GCRKSE79DZ127334; 1GCRKSE79DZ146448 | 1GCRKSE79DZ186397 | 1GCRKSE79DZ182379 | 1GCRKSE79DZ122537 | 1GCRKSE79DZ171866 | 1GCRKSE79DZ134073 | 1GCRKSE79DZ165839; 1GCRKSE79DZ155473; 1GCRKSE79DZ167283; 1GCRKSE79DZ118603

1GCRKSE79DZ135434

1GCRKSE79DZ117886 | 1GCRKSE79DZ173374 | 1GCRKSE79DZ131142; 1GCRKSE79DZ161290; 1GCRKSE79DZ163394 | 1GCRKSE79DZ193351 | 1GCRKSE79DZ158289 | 1GCRKSE79DZ108332 | 1GCRKSE79DZ184875 | 1GCRKSE79DZ137295

1GCRKSE79DZ156218; 1GCRKSE79DZ171057 | 1GCRKSE79DZ135238 | 1GCRKSE79DZ177991; 1GCRKSE79DZ134218; 1GCRKSE79DZ192023 | 1GCRKSE79DZ171849 | 1GCRKSE79DZ135367 | 1GCRKSE79DZ150547; 1GCRKSE79DZ181684 | 1GCRKSE79DZ175996 | 1GCRKSE79DZ186318; 1GCRKSE79DZ140651

1GCRKSE79DZ166747; 1GCRKSE79DZ147020 | 1GCRKSE79DZ140200 | 1GCRKSE79DZ117144; 1GCRKSE79DZ128080

1GCRKSE79DZ185184; 1GCRKSE79DZ107701 | 1GCRKSE79DZ114485 | 1GCRKSE79DZ129584 | 1GCRKSE79DZ164772; 1GCRKSE79DZ140357 | 1GCRKSE79DZ126541 | 1GCRKSE79DZ164481 | 1GCRKSE79DZ118987 | 1GCRKSE79DZ100697 | 1GCRKSE79DZ168336; 1GCRKSE79DZ195276 | 1GCRKSE79DZ181457; 1GCRKSE79DZ146479

1GCRKSE79DZ188120 | 1GCRKSE79DZ180938; 1GCRKSE79DZ136602

1GCRKSE79DZ142786; 1GCRKSE79DZ152587 | 1GCRKSE79DZ145459

1GCRKSE79DZ176212 | 1GCRKSE79DZ116284; 1GCRKSE79DZ197495 | 1GCRKSE79DZ138009 | 1GCRKSE79DZ169695 | 1GCRKSE79DZ124790; 1GCRKSE79DZ111053 | 1GCRKSE79DZ129102; 1GCRKSE79DZ110467; 1GCRKSE79DZ108993; 1GCRKSE79DZ117726 | 1GCRKSE79DZ126622; 1GCRKSE79DZ196556; 1GCRKSE79DZ102966; 1GCRKSE79DZ186206 | 1GCRKSE79DZ146174; 1GCRKSE79DZ119461; 1GCRKSE79DZ198548 | 1GCRKSE79DZ139323 | 1GCRKSE79DZ165694; 1GCRKSE79DZ180082; 1GCRKSE79DZ165744 | 1GCRKSE79DZ117032; 1GCRKSE79DZ144196 | 1GCRKSE79DZ133683

1GCRKSE79DZ148720; 1GCRKSE79DZ106614; 1GCRKSE79DZ161144 | 1GCRKSE79DZ112624 | 1GCRKSE79DZ157126; 1GCRKSE79DZ177215 | 1GCRKSE79DZ146899 | 1GCRKSE79DZ128192 | 1GCRKSE79DZ170393 | 1GCRKSE79DZ187906 | 1GCRKSE79DZ197982 | 1GCRKSE79DZ142626; 1GCRKSE79DZ137023 | 1GCRKSE79DZ124997; 1GCRKSE79DZ165971; 1GCRKSE79DZ178381 | 1GCRKSE79DZ179367; 1GCRKSE79DZ171513; 1GCRKSE79DZ167493; 1GCRKSE79DZ113739 | 1GCRKSE79DZ121114 | 1GCRKSE79DZ115684; 1GCRKSE79DZ148247; 1GCRKSE79DZ109934 | 1GCRKSE79DZ158616 | 1GCRKSE79DZ124756 | 1GCRKSE79DZ184049 | 1GCRKSE79DZ164531; 1GCRKSE79DZ141766 | 1GCRKSE79DZ184780 | 1GCRKSE79DZ115376 | 1GCRKSE79DZ101221; 1GCRKSE79DZ177859 | 1GCRKSE79DZ118990 | 1GCRKSE79DZ192152 | 1GCRKSE79DZ132288 | 1GCRKSE79DZ196590 | 1GCRKSE79DZ108167 | 1GCRKSE79DZ105298 | 1GCRKSE79DZ130962 | 1GCRKSE79DZ175920 | 1GCRKSE79DZ104359; 1GCRKSE79DZ183628 | 1GCRKSE79DZ112168 | 1GCRKSE79DZ108752 | 1GCRKSE79DZ159927 | 1GCRKSE79DZ169910 | 1GCRKSE79DZ173228 | 1GCRKSE79DZ174105 | 1GCRKSE79DZ146577 | 1GCRKSE79DZ133540 | 1GCRKSE79DZ133277

1GCRKSE79DZ180356 | 1GCRKSE79DZ133151; 1GCRKSE79DZ113823 | 1GCRKSE79DZ194855 | 1GCRKSE79DZ190188; 1GCRKSE79DZ155389; 1GCRKSE79DZ138950; 1GCRKSE79DZ100795 | 1GCRKSE79DZ123994

1GCRKSE79DZ141203 | 1GCRKSE79DZ159779; 1GCRKSE79DZ118648 | 1GCRKSE79DZ186240 | 1GCRKSE79DZ188618

1GCRKSE79DZ105561 | 1GCRKSE79DZ130797

1GCRKSE79DZ199165; 1GCRKSE79DZ192944 | 1GCRKSE79DZ134302 | 1GCRKSE79DZ198582 | 1GCRKSE79DZ115202; 1GCRKSE79DZ185279

1GCRKSE79DZ143615 | 1GCRKSE79DZ153495; 1GCRKSE79DZ162018 | 1GCRKSE79DZ116107 | 1GCRKSE79DZ178204 | 1GCRKSE79DZ117631; 1GCRKSE79DZ160639; 1GCRKSE79DZ154100; 1GCRKSE79DZ190823 | 1GCRKSE79DZ132405 | 1GCRKSE79DZ125504

1GCRKSE79DZ117869 | 1GCRKSE79DZ151360 | 1GCRKSE79DZ174783 | 1GCRKSE79DZ140679; 1GCRKSE79DZ116530 | 1GCRKSE79DZ155697 | 1GCRKSE79DZ107942 | 1GCRKSE79DZ151715 | 1GCRKSE79DZ177344; 1GCRKSE79DZ110825 | 1GCRKSE79DZ120190; 1GCRKSE79DZ167249 | 1GCRKSE79DZ112896 | 1GCRKSE79DZ124644; 1GCRKSE79DZ159135 | 1GCRKSE79DZ110677 | 1GCRKSE79DZ182611 | 1GCRKSE79DZ151648 | 1GCRKSE79DZ179580 | 1GCRKSE79DZ178252 | 1GCRKSE79DZ192961 | 1GCRKSE79DZ117810 | 1GCRKSE79DZ117533 | 1GCRKSE79DZ192815 | 1GCRKSE79DZ106774; 1GCRKSE79DZ158177; 1GCRKSE79DZ174959 | 1GCRKSE79DZ191955; 1GCRKSE79DZ137765 | 1GCRKSE79DZ138401 | 1GCRKSE79DZ168613 | 1GCRKSE79DZ195827 | 1GCRKSE79DZ121310; 1GCRKSE79DZ113191 | 1GCRKSE79DZ124823 | 1GCRKSE79DZ170958; 1GCRKSE79DZ103910; 1GCRKSE79DZ140195 | 1GCRKSE79DZ154081 | 1GCRKSE79DZ124773 | 1GCRKSE79DZ169681; 1GCRKSE79DZ169339

1GCRKSE79DZ131075 | 1GCRKSE79DZ168711 | 1GCRKSE79DZ113630 | 1GCRKSE79DZ113109 | 1GCRKSE79DZ145848 | 1GCRKSE79DZ135725; 1GCRKSE79DZ173844 | 1GCRKSE79DZ104409 | 1GCRKSE79DZ184858; 1GCRKSE79DZ162309 | 1GCRKSE79DZ106094 | 1GCRKSE79DZ196475 | 1GCRKSE79DZ119752 | 1GCRKSE79DZ186156; 1GCRKSE79DZ123896 | 1GCRKSE79DZ161130; 1GCRKSE79DZ125244 | 1GCRKSE79DZ138818; 1GCRKSE79DZ159538 | 1GCRKSE79DZ113238

1GCRKSE79DZ185380 | 1GCRKSE79DZ112946; 1GCRKSE79DZ195424

1GCRKSE79DZ158888; 1GCRKSE79DZ130766 | 1GCRKSE79DZ105673 | 1GCRKSE79DZ100974 | 1GCRKSE79DZ148538 | 1GCRKSE79DZ142397; 1GCRKSE79DZ115331 | 1GCRKSE79DZ120237 | 1GCRKSE79DZ146305; 1GCRKSE79DZ177151 | 1GCRKSE79DZ188876; 1GCRKSE79DZ147289 | 1GCRKSE79DZ103826 | 1GCRKSE79DZ198775 | 1GCRKSE79DZ112011 | 1GCRKSE79DZ154484

1GCRKSE79DZ165338; 1GCRKSE79DZ159300 | 1GCRKSE79DZ194600; 1GCRKSE79DZ160723; 1GCRKSE79DZ135966 | 1GCRKSE79DZ109951 | 1GCRKSE79DZ102661 | 1GCRKSE79DZ153903; 1GCRKSE79DZ143663 | 1GCRKSE79DZ144179

1GCRKSE79DZ124272 | 1GCRKSE79DZ152430 | 1GCRKSE79DZ131190 | 1GCRKSE79DZ192247 | 1GCRKSE79DZ130542; 1GCRKSE79DZ104622 | 1GCRKSE79DZ133196 | 1GCRKSE79DZ148703 | 1GCRKSE79DZ167803; 1GCRKSE79DZ187730 | 1GCRKSE79DZ197643; 1GCRKSE79DZ102787 | 1GCRKSE79DZ121520 | 1GCRKSE79DZ149530 | 1GCRKSE79DZ118777; 1GCRKSE79DZ177571; 1GCRKSE79DZ132100; 1GCRKSE79DZ174203 | 1GCRKSE79DZ179420; 1GCRKSE79DZ152962 | 1GCRKSE79DZ130508 | 1GCRKSE79DZ163377

1GCRKSE79DZ181085; 1GCRKSE79DZ123364

1GCRKSE79DZ179790 | 1GCRKSE79DZ169731 | 1GCRKSE79DZ159569; 1GCRKSE79DZ155182; 1GCRKSE79DZ117581; 1GCRKSE79DZ123669 | 1GCRKSE79DZ146921 | 1GCRKSE79DZ189185 | 1GCRKSE79DZ138446 | 1GCRKSE79DZ164965; 1GCRKSE79DZ141556; 1GCRKSE79DZ154047 | 1GCRKSE79DZ187470 | 1GCRKSE79DZ171219; 1GCRKSE79DZ155490; 1GCRKSE79DZ106953; 1GCRKSE79DZ170846

1GCRKSE79DZ185251; 1GCRKSE79DZ144568 | 1GCRKSE79DZ104202 | 1GCRKSE79DZ165985 | 1GCRKSE79DZ137247 | 1GCRKSE79DZ116706 | 1GCRKSE79DZ100862 | 1GCRKSE79DZ187369; 1GCRKSE79DZ172256 | 1GCRKSE79DZ126331 | 1GCRKSE79DZ114373; 1GCRKSE79DZ131819 | 1GCRKSE79DZ116561 | 1GCRKSE79DZ144733 | 1GCRKSE79DZ131514 | 1GCRKSE79DZ126359; 1GCRKSE79DZ167851 | 1GCRKSE79DZ171401

1GCRKSE79DZ109870; 1GCRKSE79DZ169244 | 1GCRKSE79DZ161189; 1GCRKSE79DZ166554 | 1GCRKSE79DZ130136 | 1GCRKSE79DZ139922; 1GCRKSE79DZ123087 | 1GCRKSE79DZ164173

1GCRKSE79DZ128001 | 1GCRKSE79DZ108461 | 1GCRKSE79DZ170376 | 1GCRKSE79DZ123820 | 1GCRKSE79DZ141119 | 1GCRKSE79DZ131951 | 1GCRKSE79DZ106077; 1GCRKSE79DZ164805 | 1GCRKSE79DZ174346

1GCRKSE79DZ139371 | 1GCRKSE79DZ159636; 1GCRKSE79DZ122215; 1GCRKSE79DZ157062 | 1GCRKSE79DZ115698 | 1GCRKSE79DZ138740 | 1GCRKSE79DZ160270; 1GCRKSE79DZ151598 | 1GCRKSE79DZ188098; 1GCRKSE79DZ108010 | 1GCRKSE79DZ182799 | 1GCRKSE79DZ129889 | 1GCRKSE79DZ173410; 1GCRKSE79DZ148006 | 1GCRKSE79DZ190059 | 1GCRKSE79DZ178297; 1GCRKSE79DZ160897

1GCRKSE79DZ116642 | 1GCRKSE79DZ187050; 1GCRKSE79DZ173620 | 1GCRKSE79DZ188957 | 1GCRKSE79DZ143629 | 1GCRKSE79DZ198243 | 1GCRKSE79DZ166845 | 1GCRKSE79DZ126555; 1GCRKSE79DZ130525 | 1GCRKSE79DZ102532; 1GCRKSE79DZ123736; 1GCRKSE79DZ109836 | 1GCRKSE79DZ181913 | 1GCRKSE79DZ128791 | 1GCRKSE79DZ173570; 1GCRKSE79DZ107827; 1GCRKSE79DZ119363 | 1GCRKSE79DZ152024 | 1GCRKSE79DZ119637; 1GCRKSE79DZ103258; 1GCRKSE79DZ178283; 1GCRKSE79DZ116009 | 1GCRKSE79DZ164478 | 1GCRKSE79DZ122814; 1GCRKSE79DZ198520; 1GCRKSE79DZ157966; 1GCRKSE79DZ127902 | 1GCRKSE79DZ127267

1GCRKSE79DZ199943 | 1GCRKSE79DZ175349 | 1GCRKSE79DZ130928 | 1GCRKSE79DZ174010; 1GCRKSE79DZ186576; 1GCRKSE79DZ121243 | 1GCRKSE79DZ149463; 1GCRKSE79DZ139340 | 1GCRKSE79DZ117807 | 1GCRKSE79DZ153206 | 1GCRKSE79DZ196704 | 1GCRKSE79DZ162844; 1GCRKSE79DZ165274 | 1GCRKSE79DZ168840 | 1GCRKSE79DZ129391 | 1GCRKSE79DZ163069; 1GCRKSE79DZ122313 | 1GCRKSE79DZ195231 | 1GCRKSE79DZ171785 | 1GCRKSE79DZ136650; 1GCRKSE79DZ106306; 1GCRKSE79DZ193432; 1GCRKSE79DZ169423; 1GCRKSE79DZ102109 | 1GCRKSE79DZ194340; 1GCRKSE79DZ164982

1GCRKSE79DZ190935

1GCRKSE79DZ148572 | 1GCRKSE79DZ173343 | 1GCRKSE79DZ138690 | 1GCRKSE79DZ117998 | 1GCRKSE79DZ112557 | 1GCRKSE79DZ117354 | 1GCRKSE79DZ113143 | 1GCRKSE79DZ101056

1GCRKSE79DZ171138

1GCRKSE79DZ115300; 1GCRKSE79DZ108377 | 1GCRKSE79DZ154419 | 1GCRKSE79DZ111778; 1GCRKSE79DZ184262; 1GCRKSE79DZ191597; 1GCRKSE79DZ179353 | 1GCRKSE79DZ167655; 1GCRKSE79DZ193253 | 1GCRKSE79DZ148717; 1GCRKSE79DZ188246 | 1GCRKSE79DZ142917; 1GCRKSE79DZ189770; 1GCRKSE79DZ118228; 1GCRKSE79DZ147177 | 1GCRKSE79DZ182172 | 1GCRKSE79DZ168708; 1GCRKSE79DZ115393 | 1GCRKSE79DZ124904; 1GCRKSE79DZ157661 | 1GCRKSE79DZ177814 | 1GCRKSE79DZ195438; 1GCRKSE79DZ102546; 1GCRKSE79DZ198713 | 1GCRKSE79DZ182432

1GCRKSE79DZ125700; 1GCRKSE79DZ164741 | 1GCRKSE79DZ164545; 1GCRKSE79DZ114650

1GCRKSE79DZ161175 | 1GCRKSE79DZ183953 | 1GCRKSE79DZ144537 | 1GCRKSE79DZ191275 | 1GCRKSE79DZ140939; 1GCRKSE79DZ150516; 1GCRKSE79DZ122778 | 1GCRKSE79DZ194967 | 1GCRKSE79DZ147504 | 1GCRKSE79DZ133215; 1GCRKSE79DZ191020 | 1GCRKSE79DZ140021; 1GCRKSE79DZ180681; 1GCRKSE79DZ192104 | 1GCRKSE79DZ194256; 1GCRKSE79DZ158535

1GCRKSE79DZ121274 | 1GCRKSE79DZ155828; 1GCRKSE79DZ154825 | 1GCRKSE79DZ182351 | 1GCRKSE79DZ137961 | 1GCRKSE79DZ100747 | 1GCRKSE79DZ156364 | 1GCRKSE79DZ131979; 1GCRKSE79DZ113594; 1GCRKSE79DZ170359 | 1GCRKSE79DZ121646 | 1GCRKSE79DZ137104 | 1GCRKSE79DZ140715 | 1GCRKSE79DZ115927 | 1GCRKSE79DZ135854 | 1GCRKSE79DZ138771; 1GCRKSE79DZ168224 | 1GCRKSE79DZ111487 | 1GCRKSE79DZ101347; 1GCRKSE79DZ127799 | 1GCRKSE79DZ107438; 1GCRKSE79DZ151634 | 1GCRKSE79DZ119038; 1GCRKSE79DZ170197 | 1GCRKSE79DZ175044 | 1GCRKSE79DZ185802; 1GCRKSE79DZ125423 | 1GCRKSE79DZ136910 | 1GCRKSE79DZ166683 | 1GCRKSE79DZ195763; 1GCRKSE79DZ140844 | 1GCRKSE79DZ145445; 1GCRKSE79DZ158700; 1GCRKSE79DZ102868 | 1GCRKSE79DZ101977; 1GCRKSE79DZ177473 | 1GCRKSE79DZ165646; 1GCRKSE79DZ110419 | 1GCRKSE79DZ125776 | 1GCRKSE79DZ136194 | 1GCRKSE79DZ176016 | 1GCRKSE79DZ177179 | 1GCRKSE79DZ182575; 1GCRKSE79DZ177487; 1GCRKSE79DZ170216 | 1GCRKSE79DZ164559 | 1GCRKSE79DZ161399 | 1GCRKSE79DZ193348 | 1GCRKSE79DZ161645 | 1GCRKSE79DZ102353; 1GCRKSE79DZ199909; 1GCRKSE79DZ199523

1GCRKSE79DZ173021 | 1GCRKSE79DZ113207; 1GCRKSE79DZ153416 | 1GCRKSE79DZ127639 | 1GCRKSE79DZ115412 | 1GCRKSE79DZ113689 | 1GCRKSE79DZ144103 | 1GCRKSE79DZ128595 | 1GCRKSE79DZ179188 | 1GCRKSE79DZ195021; 1GCRKSE79DZ166375 | 1GCRKSE79DZ164237 | 1GCRKSE79DZ194791 | 1GCRKSE79DZ145364 | 1GCRKSE79DZ119430 | 1GCRKSE79DZ105043; 1GCRKSE79DZ199716; 1GCRKSE79DZ122473 | 1GCRKSE79DZ188571; 1GCRKSE79DZ199392 | 1GCRKSE79DZ182818 | 1GCRKSE79DZ197304 | 1GCRKSE79DZ128340 | 1GCRKSE79DZ171270 | 1GCRKSE79DZ153741 | 1GCRKSE79DZ159670 | 1GCRKSE79DZ187775 | 1GCRKSE79DZ134428; 1GCRKSE79DZ151374; 1GCRKSE79DZ163122; 1GCRKSE79DZ109061; 1GCRKSE79DZ166523 | 1GCRKSE79DZ106967; 1GCRKSE79DZ192930; 1GCRKSE79DZ137846 | 1GCRKSE79DZ140732 | 1GCRKSE79DZ139628 | 1GCRKSE79DZ111876 | 1GCRKSE79DZ113255 | 1GCRKSE79DZ123199 | 1GCRKSE79DZ142884; 1GCRKSE79DZ165890 | 1GCRKSE79DZ147017 | 1GCRKSE79DZ146790 | 1GCRKSE79DZ113496 | 1GCRKSE79DZ119699 | 1GCRKSE79DZ150158

1GCRKSE79DZ101459 | 1GCRKSE79DZ144666 | 1GCRKSE79DZ164058; 1GCRKSE79DZ179000

1GCRKSE79DZ172791 | 1GCRKSE79DZ133263; 1GCRKSE79DZ161712; 1GCRKSE79DZ102434; 1GCRKSE79DZ175741 | 1GCRKSE79DZ122036 | 1GCRKSE79DZ162178 | 1GCRKSE79DZ104071; 1GCRKSE79DZ100280 | 1GCRKSE79DZ148166 | 1GCRKSE79DZ169146

1GCRKSE79DZ136924 | 1GCRKSE79DZ191938 | 1GCRKSE79DZ178560 | 1GCRKSE79DZ147325 | 1GCRKSE79DZ103440 | 1GCRKSE79DZ176131; 1GCRKSE79DZ185041 | 1GCRKSE79DZ156347; 1GCRKSE79DZ168496 | 1GCRKSE79DZ106435; 1GCRKSE79DZ191034 | 1GCRKSE79DZ179157 | 1GCRKSE79DZ129407 | 1GCRKSE79DZ193611

1GCRKSE79DZ185427; 1GCRKSE79DZ114499; 1GCRKSE79DZ164285 | 1GCRKSE79DZ103602 | 1GCRKSE79DZ165789; 1GCRKSE79DZ196539 | 1GCRKSE79DZ173102 | 1GCRKSE79DZ157188 | 1GCRKSE79DZ155196 | 1GCRKSE79DZ115703

1GCRKSE79DZ148460 | 1GCRKSE79DZ163976; 1GCRKSE79DZ125826

1GCRKSE79DZ178543; 1GCRKSE79DZ102207 | 1GCRKSE79DZ129634 | 1GCRKSE79DZ147079 | 1GCRKSE79DZ170796; 1GCRKSE79DZ120528; 1GCRKSE79DZ179711; 1GCRKSE79DZ109352 | 1GCRKSE79DZ182236 | 1GCRKSE79DZ145106 | 1GCRKSE79DZ116883; 1GCRKSE79DZ144442

1GCRKSE79DZ184228 | 1GCRKSE79DZ124045

1GCRKSE79DZ136339 | 1GCRKSE79DZ119931 | 1GCRKSE79DZ111621 | 1GCRKSE79DZ179885; 1GCRKSE79DZ134171; 1GCRKSE79DZ135420; 1GCRKSE79DZ184245 | 1GCRKSE79DZ104734 | 1GCRKSE79DZ104362 | 1GCRKSE79DZ176078; 1GCRKSE79DZ133859 | 1GCRKSE79DZ118942 | 1GCRKSE79DZ162259 | 1GCRKSE79DZ152234; 1GCRKSE79DZ154470 | 1GCRKSE79DZ188019 | 1GCRKSE79DZ183788; 1GCRKSE79DZ124921

1GCRKSE79DZ171284; 1GCRKSE79DZ174394 | 1GCRKSE79DZ129441; 1GCRKSE79DZ177831 | 1GCRKSE79DZ190904 | 1GCRKSE79DZ126104 | 1GCRKSE79DZ137121 | 1GCRKSE79DZ169406

1GCRKSE79DZ129052 | 1GCRKSE79DZ168658 | 1GCRKSE79DZ131917; 1GCRKSE79DZ102482; 1GCRKSE79DZ125633 | 1GCRKSE79DZ148054 | 1GCRKSE79DZ119766; 1GCRKSE79DZ143033; 1GCRKSE79DZ141380 | 1GCRKSE79DZ102028 | 1GCRKSE79DZ100070 | 1GCRKSE79DZ169518 | 1GCRKSE79DZ191647; 1GCRKSE79DZ118536 | 1GCRKSE79DZ136700; 1GCRKSE79DZ142416; 1GCRKSE79DZ193835; 1GCRKSE79DZ189543 | 1GCRKSE79DZ166540; 1GCRKSE79DZ123218 | 1GCRKSE79DZ144344 | 1GCRKSE79DZ150029; 1GCRKSE79DZ154632 | 1GCRKSE79DZ145963

1GCRKSE79DZ188442

1GCRKSE79DZ172807; 1GCRKSE79DZ100649; 1GCRKSE79DZ175710 | 1GCRKSE79DZ135188 | 1GCRKSE79DZ138320; 1GCRKSE79DZ174699; 1GCRKSE79DZ140469 | 1GCRKSE79DZ186755 | 1GCRKSE79DZ147597 | 1GCRKSE79DZ129939 | 1GCRKSE79DZ193687 | 1GCRKSE79DZ192006 | 1GCRKSE79DZ192300 | 1GCRKSE79DZ141959 | 1GCRKSE79DZ111408 | 1GCRKSE79DZ194869; 1GCRKSE79DZ120481; 1GCRKSE79DZ122568; 1GCRKSE79DZ157272; 1GCRKSE79DZ135207 | 1GCRKSE79DZ174525 | 1GCRKSE79DZ150273 | 1GCRKSE79DZ176257; 1GCRKSE79DZ172712 | 1GCRKSE79DZ172547 | 1GCRKSE79DZ102336; 1GCRKSE79DZ158292 | 1GCRKSE79DZ119735; 1GCRKSE79DZ115619 | 1GCRKSE79DZ159684 | 1GCRKSE79DZ192667 | 1GCRKSE79DZ157868; 1GCRKSE79DZ149513; 1GCRKSE79DZ168692; 1GCRKSE79DZ154677 | 1GCRKSE79DZ194533; 1GCRKSE79DZ162164; 1GCRKSE79DZ139838 | 1GCRKSE79DZ159460; 1GCRKSE79DZ148474 | 1GCRKSE79DZ181510 | 1GCRKSE79DZ171382; 1GCRKSE79DZ135644 | 1GCRKSE79DZ124384 | 1GCRKSE79DZ111909 | 1GCRKSE79DZ100523

1GCRKSE79DZ119279 | 1GCRKSE79DZ157840; 1GCRKSE79DZ113613; 1GCRKSE79DZ140794 | 1GCRKSE79DZ149821 | 1GCRKSE79DZ123140; 1GCRKSE79DZ106290 | 1GCRKSE79DZ190207 | 1GCRKSE79DZ131643 | 1GCRKSE79DZ138639; 1GCRKSE79DZ122733; 1GCRKSE79DZ152699 | 1GCRKSE79DZ110730 | 1GCRKSE79DZ151259 | 1GCRKSE79DZ167994; 1GCRKSE79DZ123171 | 1GCRKSE79DZ111389; 1GCRKSE79DZ160415 | 1GCRKSE79DZ151276; 1GCRKSE79DZ119962; 1GCRKSE79DZ143954; 1GCRKSE79DZ105088 | 1GCRKSE79DZ130802

1GCRKSE79DZ193978

1GCRKSE79DZ152881; 1GCRKSE79DZ115216 | 1GCRKSE79DZ175464 | 1GCRKSE79DZ102692; 1GCRKSE79DZ150631; 1GCRKSE79DZ149981 | 1GCRKSE79DZ188599 | 1GCRKSE79DZ117628; 1GCRKSE79DZ127348 | 1GCRKSE79DZ188473; 1GCRKSE79DZ109741

1GCRKSE79DZ146725

1GCRKSE79DZ198999 | 1GCRKSE79DZ108346

1GCRKSE79DZ194080 | 1GCRKSE79DZ173441 | 1GCRKSE79DZ122635 | 1GCRKSE79DZ111960; 1GCRKSE79DZ152718 | 1GCRKSE79DZ153836 | 1GCRKSE79DZ190093 | 1GCRKSE79DZ193575 | 1GCRKSE79DZ168854 | 1GCRKSE79DZ107682; 1GCRKSE79DZ126149; 1GCRKSE79DZ174797; 1GCRKSE79DZ118973; 1GCRKSE79DZ138902 | 1GCRKSE79DZ157577 | 1GCRKSE79DZ151908 | 1GCRKSE79DZ149401 | 1GCRKSE79DZ182284 | 1GCRKSE79DZ129259 | 1GCRKSE79DZ138852 | 1GCRKSE79DZ145638 | 1GCRKSE79DZ185850; 1GCRKSE79DZ118486; 1GCRKSE79DZ165291

1GCRKSE79DZ140293 | 1GCRKSE79DZ146966 | 1GCRKSE79DZ189364 | 1GCRKSE79DZ141721 | 1GCRKSE79DZ187145; 1GCRKSE79DZ174931 | 1GCRKSE79DZ138544; 1GCRKSE79DZ111330; 1GCRKSE79DZ115636; 1GCRKSE79DZ165842 | 1GCRKSE79DZ123509 | 1GCRKSE79DZ193138 | 1GCRKSE79DZ102188 | 1GCRKSE79DZ104183 | 1GCRKSE79DZ155540; 1GCRKSE79DZ139208 | 1GCRKSE79DZ148619

1GCRKSE79DZ140424 | 1GCRKSE79DZ155487; 1GCRKSE79DZ108444; 1GCRKSE79DZ132095

1GCRKSE79DZ132890 | 1GCRKSE79DZ134347 | 1GCRKSE79DZ181314; 1GCRKSE79DZ155179 | 1GCRKSE79DZ122375; 1GCRKSE79DZ153755 | 1GCRKSE79DZ183371; 1GCRKSE79DZ128130 | 1GCRKSE79DZ161810 | 1GCRKSE79DZ146045; 1GCRKSE79DZ139158 | 1GCRKSE79DZ137829 | 1GCRKSE79DZ177246; 1GCRKSE79DZ181491 | 1GCRKSE79DZ142609 | 1GCRKSE79DZ196346 | 1GCRKSE79DZ166179 | 1GCRKSE79DZ130475

1GCRKSE79DZ129746 | 1GCRKSE79DZ110503 | 1GCRKSE79DZ133621; 1GCRKSE79DZ192121; 1GCRKSE79DZ192703; 1GCRKSE79DZ170443 | 1GCRKSE79DZ114258 | 1GCRKSE79DZ159619 | 1GCRKSE79DZ124434; 1GCRKSE79DZ167574; 1GCRKSE79DZ102143 | 1GCRKSE79DZ145543 | 1GCRKSE79DZ140911 | 1GCRKSE79DZ113580 | 1GCRKSE79DZ180339 | 1GCRKSE79DZ196122

1GCRKSE79DZ176548 | 1GCRKSE79DZ150368

1GCRKSE79DZ199781 | 1GCRKSE79DZ159006

1GCRKSE79DZ199859; 1GCRKSE79DZ157501 | 1GCRKSE79DZ194354 | 1GCRKSE79DZ162858 | 1GCRKSE79DZ188537 | 1GCRKSE79DZ145199 | 1GCRKSE79DZ149270 | 1GCRKSE79DZ149642 | 1GCRKSE79DZ158003 | 1GCRKSE79DZ172225 | 1GCRKSE79DZ174864 | 1GCRKSE79DZ141170

1GCRKSE79DZ115247 | 1GCRKSE79DZ103065 | 1GCRKSE79DZ161998 | 1GCRKSE79DZ181829 | 1GCRKSE79DZ123719 | 1GCRKSE79DZ128337 | 1GCRKSE79DZ169390 | 1GCRKSE79DZ149544 | 1GCRKSE79DZ139547; 1GCRKSE79DZ191826; 1GCRKSE79DZ114051; 1GCRKSE79DZ168661 | 1GCRKSE79DZ122229 | 1GCRKSE79DZ173262; 1GCRKSE79DZ185394; 1GCRKSE79DZ143291; 1GCRKSE79DZ123946 | 1GCRKSE79DZ105012; 1GCRKSE79DZ173973

1GCRKSE79DZ156395 | 1GCRKSE79DZ141055

1GCRKSE79DZ150127 | 1GCRKSE79DZ124370 | 1GCRKSE79DZ121128

1GCRKSE79DZ116513 | 1GCRKSE79DZ199442; 1GCRKSE79DZ158552 | 1GCRKSE79DZ137345 | 1GCRKSE79DZ175027; 1GCRKSE79DZ185105 | 1GCRKSE79DZ118083 | 1GCRKSE79DZ177604 | 1GCRKSE79DZ117564 | 1GCRKSE79DZ150502; 1GCRKSE79DZ126118; 1GCRKSE79DZ121890 | 1GCRKSE79DZ124319 | 1GCRKSE79DZ121565 | 1GCRKSE79DZ195813 | 1GCRKSE79DZ163816; 1GCRKSE79DZ172483 | 1GCRKSE79DZ177408 | 1GCRKSE79DZ198050 | 1GCRKSE79DZ172192; 1GCRKSE79DZ152329 | 1GCRKSE79DZ184102; 1GCRKSE79DZ181751; 1GCRKSE79DZ114227; 1GCRKSE79DZ121002; 1GCRKSE79DZ157434 | 1GCRKSE79DZ175173; 1GCRKSE79DZ196606; 1GCRKSE79DZ163640; 1GCRKSE79DZ193964 | 1GCRKSE79DZ176260 | 1GCRKSE79DZ116981 | 1GCRKSE79DZ192281 | 1GCRKSE79DZ151584 | 1GCRKSE79DZ139127 | 1GCRKSE79DZ116687; 1GCRKSE79DZ129777 | 1GCRKSE79DZ159491; 1GCRKSE79DZ196010 | 1GCRKSE79DZ169857

1GCRKSE79DZ193799 | 1GCRKSE79DZ118097 | 1GCRKSE79DZ190787 | 1GCRKSE79DZ153707 | 1GCRKSE79DZ154968 | 1GCRKSE79DZ172046 | 1GCRKSE79DZ132713; 1GCRKSE79DZ188408 | 1GCRKSE79DZ111585; 1GCRKSE79DZ187629 | 1GCRKSE79DZ143386; 1GCRKSE79DZ134526 | 1GCRKSE79DZ106337 | 1GCRKSE79DZ183693; 1GCRKSE79DZ191860; 1GCRKSE79DZ115572 | 1GCRKSE79DZ194676; 1GCRKSE79DZ157997; 1GCRKSE79DZ182205 | 1GCRKSE79DZ109982 | 1GCRKSE79DZ101297; 1GCRKSE79DZ142951 | 1GCRKSE79DZ109948; 1GCRKSE79DZ130881 | 1GCRKSE79DZ191664 | 1GCRKSE79DZ118360 | 1GCRKSE79DZ157630 | 1GCRKSE79DZ130184 | 1GCRKSE79DZ126989 | 1GCRKSE79DZ104412 | 1GCRKSE79DZ147258

1GCRKSE79DZ186559 | 1GCRKSE79DZ193334 | 1GCRKSE79DZ104099

1GCRKSE79DZ197626 | 1GCRKSE79DZ111523 | 1GCRKSE79DZ171494 | 1GCRKSE79DZ153819 | 1GCRKSE79DZ116138 | 1GCRKSE79DZ132128; 1GCRKSE79DZ168689 | 1GCRKSE79DZ130427; 1GCRKSE79DZ198906 | 1GCRKSE79DZ190837; 1GCRKSE79DZ120495; 1GCRKSE79DZ170717 | 1GCRKSE79DZ141685 | 1GCRKSE79DZ185069 | 1GCRKSE79DZ117645 | 1GCRKSE79DZ108248 | 1GCRKSE79DZ131741 | 1GCRKSE79DZ194922 | 1GCRKSE79DZ117516 | 1GCRKSE79DZ183449 | 1GCRKSE79DZ156607 | 1GCRKSE79DZ144974 | 1GCRKSE79DZ181071 | 1GCRKSE79DZ111165 | 1GCRKSE79DZ129973 | 1GCRKSE79DZ154758 | 1GCRKSE79DZ110937 | 1GCRKSE79DZ101672 | 1GCRKSE79DZ145431; 1GCRKSE79DZ102899 | 1GCRKSE79DZ104961 | 1GCRKSE79DZ116365 | 1GCRKSE79DZ182768 | 1GCRKSE79DZ199599 | 1GCRKSE79DZ188909 | 1GCRKSE79DZ172340 | 1GCRKSE79DZ179658; 1GCRKSE79DZ121727 | 1GCRKSE79DZ180857 | 1GCRKSE79DZ111814; 1GCRKSE79DZ114213 | 1GCRKSE79DZ190658 | 1GCRKSE79DZ189011 | 1GCRKSE79DZ176484 | 1GCRKSE79DZ138494 | 1GCRKSE79DZ177148; 1GCRKSE79DZ171141 | 1GCRKSE79DZ166750 | 1GCRKSE79DZ154260 | 1GCRKSE79DZ132193 | 1GCRKSE79DZ107200; 1GCRKSE79DZ123302; 1GCRKSE79DZ130783; 1GCRKSE79DZ150077 | 1GCRKSE79DZ106449 | 1GCRKSE79DZ192801 | 1GCRKSE79DZ145252 | 1GCRKSE79DZ135014 | 1GCRKSE79DZ196220; 1GCRKSE79DZ121212 | 1GCRKSE79DZ155439 | 1GCRKSE79DZ184732 | 1GCRKSE79DZ172886; 1GCRKSE79DZ188697 | 1GCRKSE79DZ152900; 1GCRKSE79DZ169437 | 1GCRKSE79DZ162679; 1GCRKSE79DZ181586 | 1GCRKSE79DZ173083

1GCRKSE79DZ106645 | 1GCRKSE79DZ176453; 1GCRKSE79DZ194998 | 1GCRKSE79DZ142903; 1GCRKSE79DZ112820; 1GCRKSE79DZ116382; 1GCRKSE79DZ146627 | 1GCRKSE79DZ196833; 1GCRKSE79DZ187548 | 1GCRKSE79DZ154579

1GCRKSE79DZ132808 | 1GCRKSE79DZ132422; 1GCRKSE79DZ134431

1GCRKSE79DZ152296; 1GCRKSE79DZ171690 | 1GCRKSE79DZ171995 | 1GCRKSE79DZ152606; 1GCRKSE79DZ127740 | 1GCRKSE79DZ106001 | 1GCRKSE79DZ134719; 1GCRKSE79DZ105995 | 1GCRKSE79DZ151665 | 1GCRKSE79DZ187954; 1GCRKSE79DZ194063 | 1GCRKSE79DZ161743 | 1GCRKSE79DZ116463 | 1GCRKSE79DZ109853

1GCRKSE79DZ136292 | 1GCRKSE79DZ124191 | 1GCRKSE79DZ130749; 1GCRKSE79DZ132341

1GCRKSE79DZ140570 | 1GCRKSE79DZ134056 | 1GCRKSE79DZ122974; 1GCRKSE79DZ124367

1GCRKSE79DZ102725 | 1GCRKSE79DZ106399 | 1GCRKSE79DZ130332 | 1GCRKSE79DZ108718 | 1GCRKSE79DZ188084 | 1GCRKSE79DZ104149 | 1GCRKSE79DZ151679; 1GCRKSE79DZ108475 | 1GCRKSE79DZ117841; 1GCRKSE79DZ154212; 1GCRKSE79DZ184634 | 1GCRKSE79DZ105270; 1GCRKSE79DZ140097 | 1GCRKSE79DZ196721 | 1GCRKSE79DZ180664 | 1GCRKSE79DZ143419 | 1GCRKSE79DZ185198 | 1GCRKSE79DZ120318 | 1GCRKSE79DZ184343 | 1GCRKSE79DZ108590 | 1GCRKSE79DZ188179 | 1GCRKSE79DZ122862; 1GCRKSE79DZ191924 | 1GCRKSE79DZ157515 | 1GCRKSE79DZ178963

1GCRKSE79DZ165193

1GCRKSE79DZ170653; 1GCRKSE79DZ199229 | 1GCRKSE79DZ158437 | 1GCRKSE79DZ130086 | 1GCRKSE79DZ140410

1GCRKSE79DZ127284 | 1GCRKSE79DZ169566 | 1GCRKSE79DZ176002 | 1GCRKSE79DZ168806

1GCRKSE79DZ115913 | 1GCRKSE79DZ184360 | 1GCRKSE79DZ114390

1GCRKSE79DZ153531 | 1GCRKSE79DZ176856 | 1GCRKSE79DZ177103 | 1GCRKSE79DZ120934; 1GCRKSE79DZ138656 | 1GCRKSE79DZ118262 | 1GCRKSE79DZ136034 | 1GCRKSE79DZ145851 | 1GCRKSE79DZ186268; 1GCRKSE79DZ162973 | 1GCRKSE79DZ188280

1GCRKSE79DZ110257 | 1GCRKSE79DZ132680 | 1GCRKSE79DZ167252 | 1GCRKSE79DZ112784 | 1GCRKSE79DZ169809 | 1GCRKSE79DZ188313 | 1GCRKSE79DZ156378 | 1GCRKSE79DZ177828; 1GCRKSE79DZ104491

1GCRKSE79DZ121551 | 1GCRKSE79DZ101607 | 1GCRKSE79DZ131304; 1GCRKSE79DZ198856 | 1GCRKSE79DZ137085; 1GCRKSE79DZ117113 | 1GCRKSE79DZ111117; 1GCRKSE79DZ192085 | 1GCRKSE79DZ113398 | 1GCRKSE79DZ197500; 1GCRKSE79DZ107021 | 1GCRKSE79DZ175951 | 1GCRKSE79DZ127785 | 1GCRKSE79DZ185573 | 1GCRKSE79DZ122702 | 1GCRKSE79DZ142321 | 1GCRKSE79DZ174296 | 1GCRKSE79DZ143551 | 1GCRKSE79DZ100750 | 1GCRKSE79DZ148023 | 1GCRKSE79DZ178705; 1GCRKSE79DZ199070; 1GCRKSE79DZ199649 | 1GCRKSE79DZ167915 | 1GCRKSE79DZ172208 | 1GCRKSE79DZ178977; 1GCRKSE79DZ138866

1GCRKSE79DZ100960; 1GCRKSE79DZ121470 | 1GCRKSE79DZ148121; 1GCRKSE79DZ131948 | 1GCRKSE79DZ107679; 1GCRKSE79DZ196752 | 1GCRKSE79DZ174444; 1GCRKSE79DZ133960 | 1GCRKSE79DZ173763; 1GCRKSE79DZ170734; 1GCRKSE79DZ127009; 1GCRKSE79DZ175769 | 1GCRKSE79DZ170877 | 1GCRKSE79DZ192765

1GCRKSE79DZ149284 | 1GCRKSE79DZ145221 | 1GCRKSE79DZ148233 | 1GCRKSE79DZ163587

1GCRKSE79DZ159877 | 1GCRKSE79DZ138723 | 1GCRKSE79DZ161158 | 1GCRKSE79DZ192877 | 1GCRKSE79DZ113384; 1GCRKSE79DZ160334 | 1GCRKSE79DZ121162 | 1GCRKSE79DZ129097 | 1GCRKSE79DZ170779; 1GCRKSE79DZ114180 | 1GCRKSE79DZ198338; 1GCRKSE79DZ191342 | 1GCRKSE79DZ180048 | 1GCRKSE79DZ167266 | 1GCRKSE79DZ192782; 1GCRKSE79DZ117919; 1GCRKSE79DZ132310; 1GCRKSE79DZ153061; 1GCRKSE79DZ199585 | 1GCRKSE79DZ118827 | 1GCRKSE79DZ102238 | 1GCRKSE79DZ179045 | 1GCRKSE79DZ115832 | 1GCRKSE79DZ155053 | 1GCRKSE79DZ194175; 1GCRKSE79DZ112543

1GCRKSE79DZ165422 | 1GCRKSE79DZ102174 | 1GCRKSE79DZ191888 | 1GCRKSE79DZ153965 | 1GCRKSE79DZ155506 | 1GCRKSE79DZ107312 | 1GCRKSE79DZ113451; 1GCRKSE79DZ118424; 1GCRKSE79DZ174430; 1GCRKSE79DZ137183; 1GCRKSE79DZ168465 | 1GCRKSE79DZ196167; 1GCRKSE79DZ120013 | 1GCRKSE79DZ131383 | 1GCRKSE79DZ140309; 1GCRKSE79DZ124336 | 1GCRKSE79DZ127897; 1GCRKSE79DZ136017 | 1GCRKSE79DZ118441 | 1GCRKSE79DZ103549 | 1GCRKSE79DZ105477 | 1GCRKSE79DZ139287 | 1GCRKSE79DZ179465 | 1GCRKSE79DZ120156; 1GCRKSE79DZ111893 | 1GCRKSE79DZ150564 | 1GCRKSE79DZ166957 | 1GCRKSE79DZ119587 | 1GCRKSE79DZ149043 | 1GCRKSE79DZ152766

1GCRKSE79DZ129312 | 1GCRKSE79DZ109013 | 1GCRKSE79DZ109559; 1GCRKSE79DZ132209 | 1GCRKSE79DZ113417; 1GCRKSE79DZ144814; 1GCRKSE79DZ123817; 1GCRKSE79DZ138298; 1GCRKSE79DZ160317; 1GCRKSE79DZ164190 | 1GCRKSE79DZ173360; 1GCRKSE79DZ159572 | 1GCRKSE79DZ149995; 1GCRKSE79DZ191616 | 1GCRKSE79DZ180888 | 1GCRKSE79DZ182902 | 1GCRKSE79DZ166005; 1GCRKSE79DZ113210 | 1GCRKSE79DZ184763 | 1GCRKSE79DZ180843 | 1GCRKSE79DZ124630; 1GCRKSE79DZ133036; 1GCRKSE79DZ192698; 1GCRKSE79DZ185797 | 1GCRKSE79DZ136549 | 1GCRKSE79DZ178140; 1GCRKSE79DZ186075 | 1GCRKSE79DZ179742; 1GCRKSE79DZ190112 | 1GCRKSE79DZ165758 | 1GCRKSE79DZ180759; 1GCRKSE79DZ166795 | 1GCRKSE79DZ101574 | 1GCRKSE79DZ128662

1GCRKSE79DZ187095 | 1GCRKSE79DZ165792 | 1GCRKSE79DZ120917; 1GCRKSE79DZ180535 | 1GCRKSE79DZ122750; 1GCRKSE79DZ161516; 1GCRKSE79DZ174976 | 1GCRKSE79DZ150970

1GCRKSE79DZ196816 | 1GCRKSE79DZ143601; 1GCRKSE79DZ138575; 1GCRKSE79DZ122988; 1GCRKSE79DZ110050 | 1GCRKSE79DZ134980; 1GCRKSE79DZ101123; 1GCRKSE79DZ191132; 1GCRKSE79DZ142058 | 1GCRKSE79DZ164898 | 1GCRKSE79DZ125227; 1GCRKSE79DZ121789; 1GCRKSE79DZ103552 | 1GCRKSE79DZ165548 | 1GCRKSE79DZ158793 | 1GCRKSE79DZ175674; 1GCRKSE79DZ132887 | 1GCRKSE79DZ197030 | 1GCRKSE79DZ131352 | 1GCRKSE79DZ111618; 1GCRKSE79DZ148801

1GCRKSE79DZ195830; 1GCRKSE79DZ175397; 1GCRKSE79DZ101798 | 1GCRKSE79DZ153173; 1GCRKSE79DZ165419 | 1GCRKSE79DZ143081

1GCRKSE79DZ155554 | 1GCRKSE79DZ185914 | 1GCRKSE79DZ105205 | 1GCRKSE79DZ115605 | 1GCRKSE79DZ199876 | 1GCRKSE79DZ150998 | 1GCRKSE79DZ149611 | 1GCRKSE79DZ154856; 1GCRKSE79DZ197447 | 1GCRKSE79DZ117693 | 1GCRKSE79DZ166778; 1GCRKSE79DZ154999 | 1GCRKSE79DZ111490; 1GCRKSE79DZ191406 | 1GCRKSE79DZ142853; 1GCRKSE79DZ194872 | 1GCRKSE79DZ129794 | 1GCRKSE79DZ181040 | 1GCRKSE79DZ126801; 1GCRKSE79DZ134686

1GCRKSE79DZ189686 | 1GCRKSE79DZ185931; 1GCRKSE79DZ117175 | 1GCRKSE79DZ109609 | 1GCRKSE79DZ185671 | 1GCRKSE79DZ192975 | 1GCRKSE79DZ140018 | 1GCRKSE79DZ115149 | 1GCRKSE79DZ177229 | 1GCRKSE79DZ153724 | 1GCRKSE79DZ176663 | 1GCRKSE79DZ139709 | 1GCRKSE79DZ128516; 1GCRKSE79DZ118018; 1GCRKSE79DZ120643; 1GCRKSE79DZ186478 | 1GCRKSE79DZ115054; 1GCRKSE79DZ116253; 1GCRKSE79DZ117550 | 1GCRKSE79DZ107097 | 1GCRKSE79DZ162861

1GCRKSE79DZ146417; 1GCRKSE79DZ134154 | 1GCRKSE79DZ110792 | 1GCRKSE79DZ171463 | 1GCRKSE79DZ104992 | 1GCRKSE79DZ175898 | 1GCRKSE79DZ137359; 1GCRKSE79DZ115670 | 1GCRKSE79DZ118844; 1GCRKSE79DZ142190 | 1GCRKSE79DZ123252 | 1GCRKSE79DZ168367; 1GCRKSE79DZ189395 | 1GCRKSE79DZ104085 | 1GCRKSE79DZ145381; 1GCRKSE79DZ134106 | 1GCRKSE79DZ190773 | 1GCRKSE79DZ137832 | 1GCRKSE79DZ179210 | 1GCRKSE79DZ109058 | 1GCRKSE79DZ103678 | 1GCRKSE79DZ179854 | 1GCRKSE79DZ116866; 1GCRKSE79DZ152251 | 1GCRKSE79DZ146918 | 1GCRKSE79DZ196511; 1GCRKSE79DZ158101; 1GCRKSE79DZ104863; 1GCRKSE79DZ147714 | 1GCRKSE79DZ137717 | 1GCRKSE79DZ145817 | 1GCRKSE79DZ131299 | 1GCRKSE79DZ121937; 1GCRKSE79DZ151326 | 1GCRKSE79DZ156655; 1GCRKSE79DZ118004 | 1GCRKSE79DZ116401 | 1GCRKSE79DZ142660; 1GCRKSE79DZ125082 | 1GCRKSE79DZ162133; 1GCRKSE79DZ151813 | 1GCRKSE79DZ149334 | 1GCRKSE79DZ127656 | 1GCRKSE79DZ193723; 1GCRKSE79DZ104877; 1GCRKSE79DZ189221; 1GCRKSE79DZ191325; 1GCRKSE79DZ140259 | 1GCRKSE79DZ125311 | 1GCRKSE79DZ178882; 1GCRKSE79DZ186643; 1GCRKSE79DZ168126 | 1GCRKSE79DZ177750; 1GCRKSE79DZ121761

1GCRKSE79DZ134235 | 1GCRKSE79DZ110310; 1GCRKSE79DZ100831; 1GCRKSE79DZ107570; 1GCRKSE79DZ100943 | 1GCRKSE79DZ119881 | 1GCRKSE79DZ171432 | 1GCRKSE79DZ179028 | 1GCRKSE79DZ108900 | 1GCRKSE79DZ152315 | 1GCRKSE79DZ118312 | 1GCRKSE79DZ186304 | 1GCRKSE79DZ164755 | 1GCRKSE79DZ115894; 1GCRKSE79DZ171480 | 1GCRKSE79DZ125146 | 1GCRKSE79DZ147776 | 1GCRKSE79DZ105883; 1GCRKSE79DZ153562 | 1GCRKSE79DZ130850 | 1GCRKSE79DZ121968; 1GCRKSE79DZ147096 | 1GCRKSE79DZ142562; 1GCRKSE79DZ102269; 1GCRKSE79DZ186111 | 1GCRKSE79DZ157045

1GCRKSE79DZ125454 | 1GCRKSE79DZ129374; 1GCRKSE79DZ196508 | 1GCRKSE79DZ138821; 1GCRKSE79DZ160964; 1GCRKSE79DZ104880 | 1GCRKSE79DZ176338 | 1GCRKSE79DZ142576 | 1GCRKSE79DZ111411 | 1GCRKSE79DZ114745 | 1GCRKSE79DZ150130

1GCRKSE79DZ136972 | 1GCRKSE79DZ122991

1GCRKSE79DZ127513 | 1GCRKSE79DZ183158 | 1GCRKSE79DZ118715

1GCRKSE79DZ183970; 1GCRKSE79DZ171723 | 1GCRKSE79DZ103194 | 1GCRKSE79DZ146157; 1GCRKSE79DZ128855; 1GCRKSE79DZ164187 | 1GCRKSE79DZ186660 | 1GCRKSE79DZ198937

1GCRKSE79DZ106287 | 1GCRKSE79DZ187615; 1GCRKSE79DZ109464; 1GCRKSE79DZ102501; 1GCRKSE79DZ163315; 1GCRKSE79DZ155344 | 1GCRKSE79DZ173696 | 1GCRKSE79DZ133974

1GCRKSE79DZ187291 | 1GCRKSE79DZ101963; 1GCRKSE79DZ122263

1GCRKSE79DZ148040; 1GCRKSE79DZ114163 | 1GCRKSE79DZ185699

1GCRKSE79DZ128449 | 1GCRKSE79DZ102658 | 1GCRKSE79DZ197545; 1GCRKSE79DZ172838 | 1GCRKSE79DZ154291 | 1GCRKSE79DZ179434 | 1GCRKSE79DZ188196 | 1GCRKSE79DZ176727; 1GCRKSE79DZ133912 | 1GCRKSE79DZ135756

1GCRKSE79DZ172063 | 1GCRKSE79DZ123753; 1GCRKSE79DZ167641 | 1GCRKSE79DZ105351 | 1GCRKSE79DZ122795 | 1GCRKSE79DZ162004 | 1GCRKSE79DZ112641 | 1GCRKSE79DZ198226 | 1GCRKSE79DZ120853

1GCRKSE79DZ148152 | 1GCRKSE79DZ152783 | 1GCRKSE79DZ165209 | 1GCRKSE79DZ103860 | 1GCRKSE79DZ162763; 1GCRKSE79DZ118049; 1GCRKSE79DZ123056 | 1GCRKSE79DZ155215 | 1GCRKSE79DZ161323; 1GCRKSE79DZ130234 | 1GCRKSE79DZ129651; 1GCRKSE79DZ170720 | 1GCRKSE79DZ124675 | 1GCRKSE79DZ144411 | 1GCRKSE79DZ196489 | 1GCRKSE79DZ181264 | 1GCRKSE79DZ161094 | 1GCRKSE79DZ190854; 1GCRKSE79DZ155084; 1GCRKSE79DZ167378; 1GCRKSE79DZ190191 | 1GCRKSE79DZ154937

1GCRKSE79DZ138916; 1GCRKSE79DZ136776

1GCRKSE79DZ160219; 1GCRKSE79DZ178266; 1GCRKSE79DZ115166 | 1GCRKSE79DZ197108; 1GCRKSE79DZ121257 | 1GCRKSE79DZ180549 | 1GCRKSE79DZ184147 | 1GCRKSE79DZ155330 | 1GCRKSE79DZ143257; 1GCRKSE79DZ142268 | 1GCRKSE79DZ165307; 1GCRKSE79DZ108556; 1GCRKSE79DZ171950; 1GCRKSE79DZ157725 | 1GCRKSE79DZ163413; 1GCRKSE79DZ112025 | 1GCRKSE79DZ160687 | 1GCRKSE79DZ184052 | 1GCRKSE79DZ156770; 1GCRKSE79DZ156056 | 1GCRKSE79DZ195861 | 1GCRKSE79DZ197917 | 1GCRKSE79DZ178168; 1GCRKSE79DZ182088; 1GCRKSE79DZ184455 | 1GCRKSE79DZ138382 | 1GCRKSE79DZ154016; 1GCRKSE79DZ160642 | 1GCRKSE79DZ116723 | 1GCRKSE79DZ115751

1GCRKSE79DZ104135; 1GCRKSE79DZ160057 | 1GCRKSE79DZ198677 | 1GCRKSE79DZ143890; 1GCRKSE79DZ186254; 1GCRKSE79DZ160351; 1GCRKSE79DZ183242; 1GCRKSE79DZ150886 | 1GCRKSE79DZ111666

1GCRKSE79DZ157790

1GCRKSE79DZ118021 | 1GCRKSE79DZ126927 | 1GCRKSE79DZ123090; 1GCRKSE79DZ189462

1GCRKSE79DZ139189; 1GCRKSE79DZ155019 | 1GCRKSE79DZ175755 | 1GCRKSE79DZ100859; 1GCRKSE79DZ197058 | 1GCRKSE79DZ128354

1GCRKSE79DZ151861; 1GCRKSE79DZ122554 | 1GCRKSE79DZ153979 | 1GCRKSE79DZ107553; 1GCRKSE79DZ100053 | 1GCRKSE79DZ118519 | 1GCRKSE79DZ158258

1GCRKSE79DZ145607; 1GCRKSE79DZ197125 | 1GCRKSE79DZ130055; 1GCRKSE79DZ184665 | 1GCRKSE79DZ101669 | 1GCRKSE79DZ186058 | 1GCRKSE79DZ183239; 1GCRKSE79DZ188747; 1GCRKSE79DZ167901 | 1GCRKSE79DZ127883 | 1GCRKSE79DZ108511; 1GCRKSE79DZ108315 | 1GCRKSE79DZ138138 | 1GCRKSE79DZ132078; 1GCRKSE79DZ121176 | 1GCRKSE79DZ105253; 1GCRKSE79DZ144201 | 1GCRKSE79DZ195097 | 1GCRKSE79DZ110243; 1GCRKSE79DZ114275 | 1GCRKSE79DZ169700 | 1GCRKSE79DZ151312

1GCRKSE79DZ176419 | 1GCRKSE79DZ130315 | 1GCRKSE79DZ190871 | 1GCRKSE79DZ135594 | 1GCRKSE79DZ126216; 1GCRKSE79DZ129133; 1GCRKSE79DZ120755 | 1GCRKSE79DZ189509 | 1GCRKSE79DZ127866 | 1GCRKSE79DZ125874 | 1GCRKSE79DZ130539; 1GCRKSE79DZ150693; 1GCRKSE79DZ141296 | 1GCRKSE79DZ160267 | 1GCRKSE79DZ174623; 1GCRKSE79DZ183581; 1GCRKSE79DZ126605 | 1GCRKSE79DZ144229

1GCRKSE79DZ135031 | 1GCRKSE79DZ177988 | 1GCRKSE79DZ167090; 1GCRKSE79DZ118746 | 1GCRKSE79DZ155912; 1GCRKSE79DZ170314; 1GCRKSE79DZ195469; 1GCRKSE79DZ194368

1GCRKSE79DZ168160 | 1GCRKSE79DZ123798 | 1GCRKSE79DZ189557 | 1GCRKSE79DZ178901 | 1GCRKSE79DZ199778; 1GCRKSE79DZ106466 | 1GCRKSE79DZ107469; 1GCRKSE79DZ154078; 1GCRKSE79DZ168935; 1GCRKSE79DZ132792 | 1GCRKSE79DZ193186 | 1GCRKSE79DZ118133; 1GCRKSE79DZ196458 | 1GCRKSE79DZ137538; 1GCRKSE79DZ134025 | 1GCRKSE79DZ118438 | 1GCRKSE79DZ133943 | 1GCRKSE79DZ110226; 1GCRKSE79DZ136681 | 1GCRKSE79DZ161208; 1GCRKSE79DZ167798; 1GCRKSE79DZ136986; 1GCRKSE79DZ165565; 1GCRKSE79DZ183757 | 1GCRKSE79DZ172371; 1GCRKSE79DZ164142 | 1GCRKSE79DZ117029; 1GCRKSE79DZ127043 | 1GCRKSE79DZ186982 | 1GCRKSE79DZ172970 | 1GCRKSE79DZ127608; 1GCRKSE79DZ170765 | 1GCRKSE79DZ152346 | 1GCRKSE79DZ162195 | 1GCRKSE79DZ111215 | 1GCRKSE79DZ134932; 1GCRKSE79DZ128953; 1GCRKSE79DZ146370 | 1GCRKSE79DZ125552 | 1GCRKSE79DZ142691 | 1GCRKSE79DZ180292 | 1GCRKSE79DZ191101; 1GCRKSE79DZ103003; 1GCRKSE79DZ120531; 1GCRKSE79DZ124563 | 1GCRKSE79DZ153027; 1GCRKSE79DZ115801 | 1GCRKSE79DZ126071 | 1GCRKSE79DZ154534 | 1GCRKSE79DZ167381 | 1GCRKSE79DZ107777 | 1GCRKSE79DZ161841 | 1GCRKSE79DZ192832 | 1GCRKSE79DZ117323 | 1GCRKSE79DZ141623; 1GCRKSE79DZ140164 | 1GCRKSE79DZ165775 | 1GCRKSE79DZ160933; 1GCRKSE79DZ140519 | 1GCRKSE79DZ101929 | 1GCRKSE79DZ170006; 1GCRKSE79DZ108489 | 1GCRKSE79DZ138768 | 1GCRKSE79DZ187498 | 1GCRKSE79DZ123123; 1GCRKSE79DZ136275 | 1GCRKSE79DZ108573; 1GCRKSE79DZ184567 | 1GCRKSE79DZ163105; 1GCRKSE79DZ186626; 1GCRKSE79DZ129004 | 1GCRKSE79DZ107343 | 1GCRKSE79DZ156834 | 1GCRKSE79DZ109545

1GCRKSE79DZ147647 | 1GCRKSE79DZ101039 | 1GCRKSE79DZ166974 | 1GCRKSE79DZ135580; 1GCRKSE79DZ105916 | 1GCRKSE79DZ108928 | 1GCRKSE79DZ121615; 1GCRKSE79DZ182849; 1GCRKSE79DZ152363 | 1GCRKSE79DZ180390 | 1GCRKSE79DZ117922; 1GCRKSE79DZ194483 | 1GCRKSE79DZ143534; 1GCRKSE79DZ195732 | 1GCRKSE79DZ179563 | 1GCRKSE79DZ151391 | 1GCRKSE79DZ177389 | 1GCRKSE79DZ113000 | 1GCRKSE79DZ161595 | 1GCRKSE79DZ127950; 1GCRKSE79DZ156574 | 1GCRKSE79DZ145249; 1GCRKSE79DZ137684; 1GCRKSE79DZ172290 | 1GCRKSE79DZ128564; 1GCRKSE79DZ159457 | 1GCRKSE79DZ141024

1GCRKSE79DZ151262; 1GCRKSE79DZ151942; 1GCRKSE79DZ133232; 1GCRKSE79DZ195617; 1GCRKSE79DZ175383 | 1GCRKSE79DZ176467 | 1GCRKSE79DZ124322 | 1GCRKSE79DZ136518 | 1GCRKSE79DZ178350 | 1GCRKSE79DZ147843 | 1GCRKSE79DZ152475 | 1GCRKSE79DZ160706; 1GCRKSE79DZ169017; 1GCRKSE79DZ141041 | 1GCRKSE79DZ135384; 1GCRKSE79DZ125020 | 1GCRKSE79DZ173794; 1GCRKSE79DZ160480 | 1GCRKSE79DZ172175 | 1GCRKSE79DZ108508 | 1GCRKSE79DZ142464; 1GCRKSE79DZ144585; 1GCRKSE79DZ147471 | 1GCRKSE79DZ154811 | 1GCRKSE79DZ132758 | 1GCRKSE79DZ170099 | 1GCRKSE79DZ149608; 1GCRKSE79DZ190403

1GCRKSE79DZ185833 | 1GCRKSE79DZ139984 | 1GCRKSE79DZ184200

1GCRKSE79DZ173200; 1GCRKSE79DZ155201 | 1GCRKSE79DZ166442 | 1GCRKSE79DZ134137; 1GCRKSE79DZ141413 | 1GCRKSE79DZ144571 | 1GCRKSE79DZ155716

1GCRKSE79DZ107195

1GCRKSE79DZ152668 | 1GCRKSE79DZ116740 | 1GCRKSE79DZ139886 | 1GCRKSE79DZ134493 | 1GCRKSE79DZ132811; 1GCRKSE79DZ110856 | 1GCRKSE79DZ174685 | 1GCRKSE79DZ122246; 1GCRKSE79DZ104166 | 1GCRKSE79DZ160429 | 1GCRKSE79DZ126720 | 1GCRKSE79DZ185475

1GCRKSE79DZ199232; 1GCRKSE79DZ128614; 1GCRKSE79DZ148216 | 1GCRKSE79DZ122344 | 1GCRKSE79DZ122053 | 1GCRKSE79DZ170040; 1GCRKSE79DZ137118; 1GCRKSE79DZ161807; 1GCRKSE79DZ158227; 1GCRKSE79DZ161483 | 1GCRKSE79DZ137524 | 1GCRKSE79DZ169292 | 1GCRKSE79DZ191339 | 1GCRKSE79DZ174721 | 1GCRKSE79DZ100487 | 1GCRKSE79DZ194273 | 1GCRKSE79DZ186366 | 1GCRKSE79DZ105074; 1GCRKSE79DZ169776 | 1GCRKSE79DZ172516 | 1GCRKSE79DZ197609 | 1GCRKSE79DZ179112 | 1GCRKSE79DZ134350 | 1GCRKSE79DZ183578 | 1GCRKSE79DZ138219 | 1GCRKSE79DZ192071 | 1GCRKSE79DZ151780 | 1GCRKSE79DZ199862; 1GCRKSE79DZ168997; 1GCRKSE79DZ164609 | 1GCRKSE79DZ174718

1GCRKSE79DZ136499 | 1GCRKSE79DZ162956 | 1GCRKSE79DZ167963 | 1GCRKSE79DZ173357 | 1GCRKSE79DZ170202; 1GCRKSE79DZ151696

1GCRKSE79DZ113367; 1GCRKSE79DZ126653; 1GCRKSE79DZ168434 | 1GCRKSE79DZ146661 | 1GCRKSE79DZ158373

1GCRKSE79DZ198940 | 1GCRKSE79DZ129827 | 1GCRKSE79DZ154551 | 1GCRKSE79DZ109223 | 1GCRKSE79DZ191289 | 1GCRKSE79DZ110100; 1GCRKSE79DZ107648 | 1GCRKSE79DZ143713; 1GCRKSE79DZ176775 | 1GCRKSE79DZ103955 | 1GCRKSE79DZ143176; 1GCRKSE79DZ133201; 1GCRKSE79DZ175531 | 1GCRKSE79DZ144098 | 1GCRKSE79DZ169504 | 1GCRKSE79DZ103275; 1GCRKSE79DZ140505 | 1GCRKSE79DZ168644 | 1GCRKSE79DZ132727 | 1GCRKSE79DZ132274 | 1GCRKSE79DZ141525; 1GCRKSE79DZ194905; 1GCRKSE79DZ193477; 1GCRKSE79DZ109108; 1GCRKSE79DZ185055 | 1GCRKSE79DZ156994 | 1GCRKSE79DZ169678 | 1GCRKSE79DZ116785 | 1GCRKSE79DZ100246 | 1GCRKSE79DZ109173; 1GCRKSE79DZ148507

1GCRKSE79DZ145624 | 1GCRKSE79DZ177134; 1GCRKSE79DZ124143 | 1GCRKSE79DZ170149 | 1GCRKSE79DZ109531 | 1GCRKSE79DZ144389 | 1GCRKSE79DZ126393 | 1GCRKSE79DZ188392 | 1GCRKSE79DZ181359 | 1GCRKSE79DZ141752 | 1GCRKSE79DZ163900; 1GCRKSE79DZ193530; 1GCRKSE79DZ138933 | 1GCRKSE79DZ151438; 1GCRKSE79DZ152671; 1GCRKSE79DZ167882 | 1GCRKSE79DZ141654; 1GCRKSE79DZ105950 | 1GCRKSE79DZ120447 | 1GCRKSE79DZ136308; 1GCRKSE79DZ118634 | 1GCRKSE79DZ174542 | 1GCRKSE79DZ184374; 1GCRKSE79DZ102675 | 1GCRKSE79DZ158051; 1GCRKSE79DZ176176; 1GCRKSE79DZ119850; 1GCRKSE79DZ114695; 1GCRKSE79DZ140598

1GCRKSE79DZ100411 | 1GCRKSE79DZ151102; 1GCRKSE79DZ170295 | 1GCRKSE79DZ124062 | 1GCRKSE79DZ195083; 1GCRKSE79DZ100585 | 1GCRKSE79DZ122764 | 1GCRKSE79DZ181149 | 1GCRKSE79DZ141542 | 1GCRKSE79DZ109593; 1GCRKSE79DZ189168 | 1GCRKSE79DZ138429; 1GCRKSE79DZ124658 | 1GCRKSE79DZ198002 | 1GCRKSE79DZ143288 | 1GCRKSE79DZ189154 | 1GCRKSE79DZ134574 | 1GCRKSE79DZ148958 | 1GCRKSE79DZ198534 | 1GCRKSE79DZ178008 | 1GCRKSE79DZ198128; 1GCRKSE79DZ157837 | 1GCRKSE79DZ126670 | 1GCRKSE79DZ144778; 1GCRKSE79DZ115037; 1GCRKSE79DZ148636; 1GCRKSE79DZ126829

1GCRKSE79DZ176209 | 1GCRKSE79DZ176114 | 1GCRKSE79DZ147244 | 1GCRKSE79DZ191471 | 1GCRKSE79DZ184973 | 1GCRKSE79DZ139645

1GCRKSE79DZ187761

1GCRKSE79DZ152976; 1GCRKSE79DZ182009 | 1GCRKSE79DZ173438 | 1GCRKSE79DZ195987 | 1GCRKSE79DZ121498 | 1GCRKSE79DZ199537 | 1GCRKSE79DZ187386 | 1GCRKSE79DZ197741; 1GCRKSE79DZ178929 | 1GCRKSE79DZ177361; 1GCRKSE79DZ119282 | 1GCRKSE79DZ187193; 1GCRKSE79DZ156168

1GCRKSE79DZ136762 | 1GCRKSE79DZ113014 | 1GCRKSE79DZ143761; 1GCRKSE79DZ154663 | 1GCRKSE79DZ127141

1GCRKSE79DZ136891 | 1GCRKSE79DZ104636 | 1GCRKSE79DZ156817 | 1GCRKSE79DZ166506 | 1GCRKSE79DZ192460; 1GCRKSE79DZ163167 | 1GCRKSE79DZ154355 | 1GCRKSE79DZ116821; 1GCRKSE79DZ111926 | 1GCRKSE79DZ159099 | 1GCRKSE79DZ151293

1GCRKSE79DZ137202 | 1GCRKSE79DZ183144

1GCRKSE79DZ192359; 1GCRKSE79DZ196797 | 1GCRKSE79DZ190806 | 1GCRKSE79DZ142108; 1GCRKSE79DZ194936 | 1GCRKSE79DZ138348; 1GCRKSE79DZ155988 | 1GCRKSE79DZ117290; 1GCRKSE79DZ103468 | 1GCRKSE79DZ114731; 1GCRKSE79DZ141900 | 1GCRKSE79DZ198033; 1GCRKSE79DZ127933 | 1GCRKSE79DZ116155

1GCRKSE79DZ171611 | 1GCRKSE79DZ144876; 1GCRKSE79DZ130847 | 1GCRKSE79DZ140066; 1GCRKSE79DZ130105 | 1GCRKSE79DZ120688 | 1GCRKSE79DZ102577 | 1GCRKSE79DZ110940; 1GCRKSE79DZ182494 | 1GCRKSE79DZ109612 | 1GCRKSE79DZ167025

1GCRKSE79DZ172497 | 1GCRKSE79DZ147373

1GCRKSE79DZ152248 | 1GCRKSE79DZ150113; 1GCRKSE79DZ141279

1GCRKSE79DZ145476

1GCRKSE79DZ181023 | 1GCRKSE79DZ177795 | 1GCRKSE79DZ103163 | 1GCRKSE79DZ125888 | 1GCRKSE79DZ179319; 1GCRKSE79DZ118763 | 1GCRKSE79DZ118780 | 1GCRKSE79DZ154808 | 1GCRKSE79DZ177067 | 1GCRKSE79DZ148135 | 1GCRKSE79DZ125809 | 1GCRKSE79DZ115748

1GCRKSE79DZ103793 | 1GCRKSE79DZ138592 | 1GCRKSE79DZ111182 | 1GCRKSE79DZ121503 | 1GCRKSE79DZ197318; 1GCRKSE79DZ170426 | 1GCRKSE79DZ120450 | 1GCRKSE79DZ138334 | 1GCRKSE79DZ199098 | 1GCRKSE79DZ184066 | 1GCRKSE79DZ133750 | 1GCRKSE79DZ193706 | 1GCRKSE79DZ182348; 1GCRKSE79DZ126085 | 1GCRKSE79DZ190210 | 1GCRKSE79DZ139239 | 1GCRKSE79DZ199747 | 1GCRKSE79DZ130296 | 1GCRKSE79DZ114888 | 1GCRKSE79DZ107956 | 1GCRKSE79DZ197531; 1GCRKSE79DZ124594 | 1GCRKSE79DZ169258 | 1GCRKSE79DZ152914

1GCRKSE79DZ179515; 1GCRKSE79DZ167431 | 1GCRKSE79DZ167557 | 1GCRKSE79DZ103230; 1GCRKSE79DZ141508 | 1GCRKSE79DZ176615; 1GCRKSE79DZ103776 | 1GCRKSE79DZ109271 | 1GCRKSE79DZ191972; 1GCRKSE79DZ171267 | 1GCRKSE79DZ157949 | 1GCRKSE79DZ191521

1GCRKSE79DZ105754; 1GCRKSE79DZ127592 | 1GCRKSE79DZ131562; 1GCRKSE79DZ107455; 1GCRKSE79DZ159409; 1GCRKSE79DZ103132 | 1GCRKSE79DZ181961; 1GCRKSE79DZ190546; 1GCRKSE79DZ180423

1GCRKSE79DZ126233; 1GCRKSE79DZ137572; 1GCRKSE79DZ190336; 1GCRKSE79DZ163590; 1GCRKSE79DZ174301 | 1GCRKSE79DZ107911 | 1GCRKSE79DZ127804 | 1GCRKSE79DZ149107 | 1GCRKSE79DZ179787; 1GCRKSE79DZ152637; 1GCRKSE79DZ146739 | 1GCRKSE79DZ127625 | 1GCRKSE79DZ124613 | 1GCRKSE79DZ120271 | 1GCRKSE79DZ110565 | 1GCRKSE79DZ162746; 1GCRKSE79DZ115345 | 1GCRKSE79DZ110114 | 1GCRKSE79DZ151911 | 1GCRKSE79DZ193124 | 1GCRKSE79DZ178722 | 1GCRKSE79DZ128399 | 1GCRKSE79DZ108492; 1GCRKSE79DZ165534 | 1GCRKSE79DZ175979 | 1GCRKSE79DZ197884 | 1GCRKSE79DZ123428; 1GCRKSE79DZ106502 | 1GCRKSE79DZ184889; 1GCRKSE79DZ188277 | 1GCRKSE79DZ124451 | 1GCRKSE79DZ131772 | 1GCRKSE79DZ193771; 1GCRKSE79DZ152332 | 1GCRKSE79DZ141489 | 1GCRKSE79DZ128757 | 1GCRKSE79DZ182866 | 1GCRKSE79DZ111358 | 1GCRKSE79DZ182804; 1GCRKSE79DZ117970

1GCRKSE79DZ149060; 1GCRKSE79DZ160804 | 1GCRKSE79DZ116348 | 1GCRKSE79DZ169664 | 1GCRKSE79DZ116396 | 1GCRKSE79DZ155876 | 1GCRKSE79DZ188070

1GCRKSE79DZ181202; 1GCRKSE79DZ126751 | 1GCRKSE79DZ133411 | 1GCRKSE79DZ168322 | 1GCRKSE79DZ150189 | 1GCRKSE79DZ187422 | 1GCRKSE79DZ142657; 1GCRKSE79DZ101591; 1GCRKSE79DZ194001 | 1GCRKSE79DZ118231 | 1GCRKSE79DZ163265 | 1GCRKSE79DZ163749; 1GCRKSE79DZ168773 | 1GCRKSE79DZ148359 | 1GCRKSE79DZ111036; 1GCRKSE79DZ162682; 1GCRKSE79DZ112381; 1GCRKSE79DZ117824 | 1GCRKSE79DZ174928; 1GCRKSE79DZ140696 | 1GCRKSE79DZ102949 | 1GCRKSE79DZ136258; 1GCRKSE79DZ149382

1GCRKSE79DZ199389; 1GCRKSE79DZ190465 | 1GCRKSE79DZ154226 | 1GCRKSE79DZ156915 | 1GCRKSE79DZ194337 | 1GCRKSE79DZ199652 | 1GCRKSE79DZ166232 | 1GCRKSE79DZ146658 | 1GCRKSE79DZ117760

1GCRKSE79DZ129343; 1GCRKSE79DZ177747 | 1GCRKSE79DZ138172; 1GCRKSE79DZ115765 | 1GCRKSE79DZ119069

1GCRKSE79DZ186531 | 1GCRKSE79DZ127169 | 1GCRKSE79DZ165503; 1GCRKSE79DZ183595 | 1GCRKSE79DZ196296; 1GCRKSE79DZ127821 | 1GCRKSE79DZ147910 | 1GCRKSE79DZ132226 | 1GCRKSE79DZ180258 | 1GCRKSE79DZ143937 | 1GCRKSE79DZ142304 | 1GCRKSE79DZ140231; 1GCRKSE79DZ180454 | 1GCRKSE79DZ160592 | 1GCRKSE79DZ194290 | 1GCRKSE79DZ137927 | 1GCRKSE79DZ145588; 1GCRKSE79DZ120576

1GCRKSE79DZ191695 | 1GCRKSE79DZ198789 | 1GCRKSE79DZ106533 | 1GCRKSE79DZ174654 | 1GCRKSE79DZ174458; 1GCRKSE79DZ189638; 1GCRKSE79DZ100957 | 1GCRKSE79DZ164917 | 1GCRKSE79DZ134817 | 1GCRKSE79DZ176730

1GCRKSE79DZ112462 | 1GCRKSE79DZ112980 | 1GCRKSE79DZ160740 | 1GCRKSE79DZ184309 | 1GCRKSE79DZ172080 | 1GCRKSE79DZ192863; 1GCRKSE79DZ133702 | 1GCRKSE79DZ108427 | 1GCRKSE79DZ163024 | 1GCRKSE79DZ111649 | 1GCRKSE79DZ109187 | 1GCRKSE79DZ152413 | 1GCRKSE79DZ184598; 1GCRKSE79DZ114843 | 1GCRKSE79DZ113644 | 1GCRKSE79DZ104667 | 1GCRKSE79DZ106225 | 1GCRKSE79DZ161001 | 1GCRKSE79DZ118679; 1GCRKSE79DZ151987; 1GCRKSE79DZ170555 | 1GCRKSE79DZ187694 | 1GCRKSE79DZ191311 | 1GCRKSE79DZ153111 | 1GCRKSE79DZ193897 | 1GCRKSE79DZ110601 | 1GCRKSE79DZ114244 | 1GCRKSE79DZ105382 | 1GCRKSE79DZ197724 | 1GCRKSE79DZ120691

1GCRKSE79DZ152461 | 1GCRKSE79DZ120125; 1GCRKSE79DZ194645 | 1GCRKSE79DZ142559 | 1GCRKSE79DZ126863; 1GCRKSE79DZ105415 | 1GCRKSE79DZ199344; 1GCRKSE79DZ178767 | 1GCRKSE79DZ144716 | 1GCRKSE79DZ183919 | 1GCRKSE79DZ198131; 1GCRKSE79DZ140861 | 1GCRKSE79DZ150712; 1GCRKSE79DZ184312

1GCRKSE79DZ183127; 1GCRKSE79DZ163282

1GCRKSE79DZ163444 | 1GCRKSE79DZ198579 | 1GCRKSE79DZ181118 | 1GCRKSE79DZ194712; 1GCRKSE79DZ196623; 1GCRKSE79DZ187565 | 1GCRKSE79DZ114339 | 1GCRKSE79DZ148149; 1GCRKSE79DZ178185 | 1GCRKSE79DZ122392 | 1GCRKSE79DZ168675 | 1GCRKSE79DZ173956; 1GCRKSE79DZ175092 | 1GCRKSE79DZ191874 | 1GCRKSE79DZ170118 | 1GCRKSE79DZ188554 | 1GCRKSE79DZ104152; 1GCRKSE79DZ171396 | 1GCRKSE79DZ178610

1GCRKSE79DZ130413; 1GCRKSE79DZ137491 | 1GCRKSE79DZ186996 | 1GCRKSE79DZ162116; 1GCRKSE79DZ165355

1GCRKSE79DZ160379 | 1GCRKSE79DZ181992 | 1GCRKSE79DZ106595

1GCRKSE79DZ111506 | 1GCRKSE79DZ111831 | 1GCRKSE79DZ156509 | 1GCRKSE79DZ102255; 1GCRKSE79DZ145722 | 1GCRKSE79DZ119797; 1GCRKSE79DZ162357 | 1GCRKSE79DZ156428 | 1GCRKSE79DZ118472 | 1GCRKSE79DZ144473; 1GCRKSE79DZ100540 | 1GCRKSE79DZ167512 | 1GCRKSE79DZ156591 | 1GCRKSE79DZ131447 | 1GCRKSE79DZ128175; 1GCRKSE79DZ106760 | 1GCRKSE79DZ199179 | 1GCRKSE79DZ167087 | 1GCRKSE79DZ125115; 1GCRKSE79DZ141122 | 1GCRKSE79DZ166960; 1GCRKSE79DZ190742 | 1GCRKSE79DZ156171

1GCRKSE79DZ196377 | 1GCRKSE79DZ182785; 1GCRKSE79DZ176887 | 1GCRKSE79DZ178137 | 1GCRKSE79DZ172189 | 1GCRKSE79DZ194659 | 1GCRKSE79DZ143520 | 1GCRKSE79DZ179417 | 1GCRKSE79DZ138706; 1GCRKSE79DZ150788 | 1GCRKSE79DZ142772 | 1GCRKSE79DZ187582; 1GCRKSE79DZ121100; 1GCRKSE79DZ115524 | 1GCRKSE79DZ125924; 1GCRKSE79DZ169759; 1GCRKSE79DZ152802 | 1GCRKSE79DZ163637 | 1GCRKSE79DZ166571 | 1GCRKSE79DZ155845 | 1GCRKSE79DZ111800 | 1GCRKSE79DZ139533 | 1GCRKSE79DZ186044 | 1GCRKSE79DZ194127 | 1GCRKSE79DZ139144

1GCRKSE79DZ134557

1GCRKSE79DZ127477 | 1GCRKSE79DZ161421; 1GCRKSE79DZ137412 | 1GCRKSE79DZ145803; 1GCRKSE79DZ123333

1GCRKSE79DZ178123 | 1GCRKSE79DZ175108; 1GCRKSE79DZ199330 | 1GCRKSE79DZ121548; 1GCRKSE79DZ186545 | 1GCRKSE79DZ140004 | 1GCRKSE79DZ168062; 1GCRKSE79DZ176145 | 1GCRKSE79DZ155943; 1GCRKSE79DZ157529; 1GCRKSE79DZ148796 | 1GCRKSE79DZ108850 | 1GCRKSE79DZ108394 | 1GCRKSE79DZ119685 | 1GCRKSE79DZ183001 | 1GCRKSE79DZ124207 | 1GCRKSE79DZ199487; 1GCRKSE79DZ195682 | 1GCRKSE79DZ175609; 1GCRKSE79DZ128547 | 1GCRKSE79DZ123168 | 1GCRKSE79DZ170670; 1GCRKSE79DZ170328 | 1GCRKSE79DZ160558; 1GCRKSE79DZ190613 | 1GCRKSE79DZ110582

1GCRKSE79DZ174492; 1GCRKSE79DZ105897 | 1GCRKSE79DZ130914; 1GCRKSE79DZ112333

1GCRKSE79DZ161371 | 1GCRKSE79DZ117306 | 1GCRKSE79DZ122084; 1GCRKSE79DZ140813 | 1GCRKSE79DZ118293 | 1GCRKSE79DZ146515; 1GCRKSE79DZ158678

1GCRKSE79DZ162990 | 1GCRKSE79DZ171365; 1GCRKSE79DZ121954 | 1GCRKSE79DZ177070 | 1GCRKSE79DZ150371; 1GCRKSE79DZ158809

1GCRKSE79DZ161709

1GCRKSE79DZ139418

1GCRKSE79DZ117418; 1GCRKSE79DZ173925 | 1GCRKSE79DZ102210 | 1GCRKSE79DZ145087 | 1GCRKSE79DZ137653 | 1GCRKSE79DZ136048 | 1GCRKSE79DZ120366; 1GCRKSE79DZ132369 | 1GCRKSE79DZ121193 | 1GCRKSE79DZ150807 | 1GCRKSE79DZ124126 | 1GCRKSE79DZ196959 | 1GCRKSE79DZ184178; 1GCRKSE79DZ144747 | 1GCRKSE79DZ179322; 1GCRKSE79DZ158907 | 1GCRKSE79DZ144683 | 1GCRKSE79DZ189798; 1GCRKSE79DZ197769

1GCRKSE79DZ196038; 1GCRKSE79DZ141461; 1GCRKSE79DZ107939 | 1GCRKSE79DZ140729; 1GCRKSE79DZ113479 | 1GCRKSE79DZ158745 | 1GCRKSE79DZ182673 | 1GCRKSE79DZ102224; 1GCRKSE79DZ109318; 1GCRKSE79DZ141167; 1GCRKSE79DZ137989 | 1GCRKSE79DZ144084; 1GCRKSE79DZ179935

1GCRKSE79DZ105222; 1GCRKSE79DZ151150 | 1GCRKSE79DZ168594; 1GCRKSE79DZ176999 | 1GCRKSE79DZ129360; 1GCRKSE79DZ130041 | 1GCRKSE79DZ138432 | 1GCRKSE79DZ114292; 1GCRKSE79DZ137040

1GCRKSE79DZ100991

1GCRKSE79DZ101638 | 1GCRKSE79DZ169972 | 1GCRKSE79DZ176422 | 1GCRKSE79DZ146708 | 1GCRKSE79DZ157336; 1GCRKSE79DZ190997 | 1GCRKSE79DZ121582 | 1GCRKSE79DZ179949; 1GCRKSE79DZ174122; 1GCRKSE79DZ194581 | 1GCRKSE79DZ105981; 1GCRKSE79DZ164027 | 1GCRKSE79DZ134784; 1GCRKSE79DZ126619 | 1GCRKSE79DZ107259 | 1GCRKSE79DZ176923 | 1GCRKSE79DZ165212 | 1GCRKSE79DZ169583 | 1GCRKSE79DZ137541 | 1GCRKSE79DZ191986; 1GCRKSE79DZ134543; 1GCRKSE79DZ165145; 1GCRKSE79DZ167297; 1GCRKSE79DZ186786 | 1GCRKSE79DZ155327 | 1GCRKSE79DZ158664 | 1GCRKSE79DZ137703; 1GCRKSE79DZ195780; 1GCRKSE79DZ104975; 1GCRKSE79DZ156588 | 1GCRKSE79DZ161581; 1GCRKSE79DZ190045

1GCRKSE79DZ145297 | 1GCRKSE79DZ120349 | 1GCRKSE79DZ187890 | 1GCRKSE79DZ100151

1GCRKSE79DZ150144 | 1GCRKSE79DZ141699 | 1GCRKSE79DZ128774 | 1GCRKSE79DZ151021 | 1GCRKSE79DZ182883

1GCRKSE79DZ189171; 1GCRKSE79DZ197206 | 1GCRKSE79DZ141086 | 1GCRKSE79DZ139855; 1GCRKSE79DZ155649; 1GCRKSE79DZ109660 | 1GCRKSE79DZ108170; 1GCRKSE79DZ178588; 1GCRKSE79DZ169616 | 1GCRKSE79DZ145073 | 1GCRKSE79DZ160401 | 1GCRKSE79DZ127429; 1GCRKSE79DZ185122; 1GCRKSE79DZ191146 | 1GCRKSE79DZ101526; 1GCRKSE79DZ193818; 1GCRKSE79DZ172435 | 1GCRKSE79DZ155862 | 1GCRKSE79DZ104569; 1GCRKSE79DZ154498; 1GCRKSE79DZ163931 | 1GCRKSE79DZ136552 | 1GCRKSE79DZ146191 | 1GCRKSE79DZ103812; 1GCRKSE79DZ119489; 1GCRKSE79DZ199795 | 1GCRKSE79DZ159183; 1GCRKSE79DZ122912 | 1GCRKSE79DZ149933 | 1GCRKSE79DZ130654; 1GCRKSE79DZ104524; 1GCRKSE79DZ146112 | 1GCRKSE79DZ134915 | 1GCRKSE79DZ114020 | 1GCRKSE79DZ178011 | 1GCRKSE79DZ134669; 1GCRKSE79DZ116902 | 1GCRKSE79DZ175402 | 1GCRKSE79DZ100621; 1GCRKSE79DZ192426 | 1GCRKSE79DZ144361 | 1GCRKSE79DZ151018; 1GCRKSE79DZ112977 | 1GCRKSE79DZ133490 | 1GCRKSE79DZ176498; 1GCRKSE79DZ151844 | 1GCRKSE79DZ190756; 1GCRKSE79DZ189431 | 1GCRKSE79DZ192796; 1GCRKSE79DZ125583 | 1GCRKSE79DZ144232; 1GCRKSE79DZ153397 | 1GCRKSE79DZ132646 | 1GCRKSE79DZ167722 | 1GCRKSE79DZ169986 | 1GCRKSE79DZ182155 | 1GCRKSE79DZ132839 | 1GCRKSE79DZ128550; 1GCRKSE79DZ136714 | 1GCRKSE79DZ140567 | 1GCRKSE79DZ115099 | 1GCRKSE79DZ195584; 1GCRKSE79DZ138088 | 1GCRKSE79DZ102613 | 1GCRKSE79DZ108055 | 1GCRKSE79DZ143727 | 1GCRKSE79DZ119265 | 1GCRKSE79DZ163850 | 1GCRKSE79DZ113188 | 1GCRKSE79DZ187677; 1GCRKSE79DZ112221 | 1GCRKSE79DZ171768 | 1GCRKSE79DZ128628 | 1GCRKSE79DZ182981

1GCRKSE79DZ141931 | 1GCRKSE79DZ190398 | 1GCRKSE79DZ181975 | 1GCRKSE79DZ175805 | 1GCRKSE79DZ136454 | 1GCRKSE79DZ143310 | 1GCRKSE79DZ135692; 1GCRKSE79DZ179241 | 1GCRKSE79DZ120142; 1GCRKSE79DZ131237 | 1GCRKSE79DZ181068; 1GCRKSE79DZ142349; 1GCRKSE79DZ177442; 1GCRKSE79DZ177358 | 1GCRKSE79DZ106208 | 1GCRKSE79DZ172676; 1GCRKSE79DZ128077 | 1GCRKSE79DZ165114 | 1GCRKSE79DZ102479; 1GCRKSE79DZ114924; 1GCRKSE79DZ170331 | 1GCRKSE79DZ162780; 1GCRKSE79DZ149012 | 1GCRKSE79DZ150676 | 1GCRKSE79DZ195522 | 1GCRKSE79DZ135322; 1GCRKSE79DZ118276 | 1GCRKSE79DZ143064; 1GCRKSE79DZ196735; 1GCRKSE79DZ129424 | 1GCRKSE79DZ172743; 1GCRKSE79DZ102093 | 1GCRKSE79DZ179238 | 1GCRKSE79DZ165596; 1GCRKSE79DZ183208 | 1GCRKSE79DZ159040 | 1GCRKSE79DZ125406 | 1GCRKSE79DZ114082 | 1GCRKSE79DZ136860 | 1GCRKSE79DZ137913 | 1GCRKSE79DZ111134; 1GCRKSE79DZ116317 | 1GCRKSE79DZ173018 | 1GCRKSE79DZ179062 | 1GCRKSE79DZ117208 | 1GCRKSE79DZ163220 | 1GCRKSE79DZ170507 | 1GCRKSE79DZ121131 | 1GCRKSE79DZ104555 | 1GCRKSE79DZ140438; 1GCRKSE79DZ141637; 1GCRKSE79DZ148605 | 1GCRKSE79DZ199974

1GCRKSE79DZ148622 | 1GCRKSE79DZ163945 | 1GCRKSE79DZ142674; 1GCRKSE79DZ149365 | 1GCRKSE79DZ103101 | 1GCRKSE79DZ184990 | 1GCRKSE79DZ117063; 1GCRKSE79DZ122859 | 1GCRKSE79DZ171043 | 1GCRKSE79DZ108976 | 1GCRKSE79DZ109965; 1GCRKSE79DZ101767 | 1GCRKSE79DZ192099 | 1GCRKSE79DZ197979 | 1GCRKSE79DZ140603; 1GCRKSE79DZ101686 | 1GCRKSE79DZ187405 | 1GCRKSE79DZ158275 | 1GCRKSE79DZ123073 | 1GCRKSE79DZ120187; 1GCRKSE79DZ137586 | 1GCRKSE79DZ167610; 1GCRKSE79DZ173312

1GCRKSE79DZ117483 | 1GCRKSE79DZ197660; 1GCRKSE79DZ133697; 1GCRKSE79DZ179532 | 1GCRKSE79DZ193558; 1GCRKSE79DZ144313; 1GCRKSE79DZ173875 | 1GCRKSE79DZ132694 | 1GCRKSE79DZ139290; 1GCRKSE79DZ111425 | 1GCRKSE79DZ159359; 1GCRKSE79DZ145400; 1GCRKSE79DZ177974 | 1GCRKSE79DZ170684 | 1GCRKSE79DZ115930 | 1GCRKSE79DZ172810 | 1GCRKSE79DZ112073; 1GCRKSE79DZ155358 | 1GCRKSE79DZ173276 | 1GCRKSE79DZ151407; 1GCRKSE79DZ163847 | 1GCRKSE79DZ164450 | 1GCRKSE79DZ193902; 1GCRKSE79DZ165436; 1GCRKSE79DZ165730 | 1GCRKSE79DZ134672 | 1GCRKSE79DZ194452 | 1GCRKSE79DZ176579 | 1GCRKSE79DZ150175; 1GCRKSE79DZ131335 | 1GCRKSE79DZ115135 | 1GCRKSE79DZ144991 | 1GCRKSE79DZ164156; 1GCRKSE79DZ110162 | 1GCRKSE79DZ173066 | 1GCRKSE79DZ191003

1GCRKSE79DZ127236 | 1GCRKSE79DZ193012 | 1GCRKSE79DZ195410; 1GCRKSE79DZ151603

1GCRKSE79DZ121629

1GCRKSE79DZ126457; 1GCRKSE79DZ105933 | 1GCRKSE79DZ101333 | 1GCRKSE79DZ134882; 1GCRKSE79DZ133876

1GCRKSE79DZ119976 | 1GCRKSE79DZ191163

1GCRKSE79DZ140858 | 1GCRKSE79DZ111683; 1GCRKSE79DZ163055; 1GCRKSE79DZ104393

1GCRKSE79DZ133571 | 1GCRKSE79DZ114647 | 1GCRKSE79DZ110517; 1GCRKSE79DZ187873; 1GCRKSE79DZ165064 | 1GCRKSE79DZ177084; 1GCRKSE79DZ100571 | 1GCRKSE79DZ199618; 1GCRKSE79DZ129035; 1GCRKSE79DZ146949; 1GCRKSE79DZ198923 | 1GCRKSE79DZ167946; 1GCRKSE79DZ181295 | 1GCRKSE79DZ119251

1GCRKSE79DZ126703 | 1GCRKSE79DZ139578 | 1GCRKSE79DZ174962 | 1GCRKSE79DZ195018 | 1GCRKSE79DZ153108 | 1GCRKSE79DZ108430 | 1GCRKSE79DZ125681 | 1GCRKSE79DZ144294; 1GCRKSE79DZ118391; 1GCRKSE79DZ162889 | 1GCRKSE79DZ183077 | 1GCRKSE79DZ168918 | 1GCRKSE79DZ199182; 1GCRKSE79DZ149298 | 1GCRKSE79DZ167039 | 1GCRKSE79DZ115975 | 1GCRKSE79DZ173892

1GCRKSE79DZ102644 | 1GCRKSE79DZ164433; 1GCRKSE79DZ125860 | 1GCRKSE79DZ125051 | 1GCRKSE79DZ192250; 1GCRKSE79DZ135045 | 1GCRKSE79DZ169003 | 1GCRKSE79DZ151956 | 1GCRKSE79DZ143016 | 1GCRKSE79DZ135532

1GCRKSE79DZ122442; 1GCRKSE79DZ161225; 1GCRKSE79DZ170247; 1GCRKSE79DZ107830; 1GCRKSE79DZ106919 | 1GCRKSE79DZ186481 | 1GCRKSE79DZ119072 | 1GCRKSE79DZ176193 | 1GCRKSE79DZ101350 | 1GCRKSE79DZ136373

1GCRKSE79DZ125096 | 1GCRKSE79DZ196444 | 1GCRKSE79DZ153643 | 1GCRKSE79DZ152217 | 1GCRKSE79DZ178784; 1GCRKSE79DZ166439 | 1GCRKSE79DZ165162 | 1GCRKSE79DZ151410 | 1GCRKSE79DZ179644 | 1GCRKSE79DZ175254; 1GCRKSE79DZ173486; 1GCRKSE79DZ169728 | 1GCRKSE79DZ166585 | 1GCRKSE79DZ135076 | 1GCRKSE79DZ150385 | 1GCRKSE79DZ132937 | 1GCRKSE79DZ129844 | 1GCRKSE79DZ184911 | 1GCRKSE79DZ151133 | 1GCRKSE79DZ147048 | 1GCRKSE79DZ101946; 1GCRKSE79DZ152685 | 1GCRKSE79DZ159541

1GCRKSE79DZ157644 | 1GCRKSE79DZ112817 | 1GCRKSE79DZ187727; 1GCRKSE79DZ145719; 1GCRKSE79DZ184827 | 1GCRKSE79DZ108749 | 1GCRKSE79DZ172094 | 1GCRKSE79DZ120805; 1GCRKSE79DZ170071; 1GCRKSE79DZ165551 | 1GCRKSE79DZ130718 | 1GCRKSE79DZ138026

1GCRKSE79DZ186951; 1GCRKSE79DZ100084 | 1GCRKSE79DZ113627 | 1GCRKSE79DZ161502; 1GCRKSE79DZ184715; 1GCRKSE79DZ136745 | 1GCRKSE79DZ178106 | 1GCRKSE79DZ198680; 1GCRKSE79DZ132825 | 1GCRKSE79DZ161242; 1GCRKSE79DZ191079 | 1GCRKSE79DZ151522 | 1GCRKSE79DZ174556 | 1GCRKSE79DZ158499 | 1GCRKSE79DZ162360 | 1GCRKSE79DZ105107 | 1GCRKSE79DZ124417; 1GCRKSE79DZ131559; 1GCRKSE79DZ102370 | 1GCRKSE79DZ167896 | 1GCRKSE79DZ198193 | 1GCRKSE79DZ159863 | 1GCRKSE79DZ148555; 1GCRKSE79DZ113983 | 1GCRKSE79DZ150290 | 1GCRKSE79DZ156266 | 1GCRKSE79DZ168241 | 1GCRKSE79DZ187534 | 1GCRKSE79DZ112090 | 1GCRKSE79DZ168904 | 1GCRKSE79DZ150340 | 1GCRKSE79DZ179627; 1GCRKSE79DZ153884; 1GCRKSE79DZ193995; 1GCRKSE79DZ105446; 1GCRKSE79DZ161032 | 1GCRKSE79DZ155683; 1GCRKSE79DZ119301; 1GCRKSE79DZ143307; 1GCRKSE79DZ182544; 1GCRKSE79DZ154906 | 1GCRKSE79DZ166490; 1GCRKSE79DZ113076

1GCRKSE79DZ104605 | 1GCRKSE79DZ181944; 1GCRKSE79DZ163783

1GCRKSE79DZ129214; 1GCRKSE79DZ150595 | 1GCRKSE79DZ145932 | 1GCRKSE79DZ165761; 1GCRKSE79DZ124501 | 1GCRKSE79DZ188506

1GCRKSE79DZ177019 | 1GCRKSE79DZ127530; 1GCRKSE79DZ132730; 1GCRKSE79DZ188005 | 1GCRKSE79DZ192829; 1GCRKSE79DZ129598 | 1GCRKSE79DZ114034; 1GCRKSE79DZ151147 | 1GCRKSE79DZ186173 | 1GCRKSE79DZ108640 | 1GCRKSE79DZ141315 | 1GCRKSE79DZ138799 | 1GCRKSE79DZ111943 | 1GCRKSE79DZ142822 | 1GCRKSE79DZ158440 | 1GCRKSE79DZ174881; 1GCRKSE79DZ159071 | 1GCRKSE79DZ153187 | 1GCRKSE79DZ186108 | 1GCRKSE79DZ107293; 1GCRKSE79DZ178655 | 1GCRKSE79DZ179160 | 1GCRKSE79DZ147633 | 1GCRKSE79DZ193446 | 1GCRKSE79DZ103647 | 1GCRKSE79DZ108766 | 1GCRKSE79DZ133649; 1GCRKSE79DZ122909 | 1GCRKSE79DZ163508

1GCRKSE79DZ150287; 1GCRKSE79DZ142898 | 1GCRKSE79DZ196587 | 1GCRKSE79DZ140648; 1GCRKSE79DZ195567; 1GCRKSE79DZ143114 | 1GCRKSE79DZ165095 | 1GCRKSE79DZ153934 | 1GCRKSE79DZ155148; 1GCRKSE79DZ139368 | 1GCRKSE79DZ102594; 1GCRKSE79DZ137751 | 1GCRKSE79DZ183774; 1GCRKSE79DZ134610 | 1GCRKSE79DZ194399; 1GCRKSE79DZ101994 | 1GCRKSE79DZ146398 | 1GCRKSE79DZ153237 | 1GCRKSE79DZ199053 | 1GCRKSE79DZ188151 | 1GCRKSE79DZ171429; 1GCRKSE79DZ154890 | 1GCRKSE79DZ195228; 1GCRKSE79DZ125342; 1GCRKSE79DZ180499; 1GCRKSE79DZ196881; 1GCRKSE79DZ111201 | 1GCRKSE79DZ158759 | 1GCRKSE79DZ177280 | 1GCRKSE79DZ111179 | 1GCRKSE79DZ181104 | 1GCRKSE79DZ188232 | 1GCRKSE79DZ164612; 1GCRKSE79DZ172158; 1GCRKSE79DZ144960 | 1GCRKSE79DZ113529 | 1GCRKSE79DZ101655; 1GCRKSE79DZ162505 | 1GCRKSE79DZ190286 | 1GCRKSE79DZ162603 | 1GCRKSE79DZ135868; 1GCRKSE79DZ174248 | 1GCRKSE79DZ186223 | 1GCRKSE79DZ155733 | 1GCRKSE79DZ130153

1GCRKSE79DZ182947; 1GCRKSE79DZ139029

1GCRKSE79DZ119220 | 1GCRKSE79DZ194371; 1GCRKSE79DZ133067 | 1GCRKSE79DZ106211; 1GCRKSE79DZ195259; 1GCRKSE79DZ182222; 1GCRKSE79DZ106421 | 1GCRKSE79DZ175853 | 1GCRKSE79DZ183435 | 1GCRKSE79DZ144067 | 1GCRKSE79DZ139421; 1GCRKSE79DZ127365 | 1GCRKSE79DZ131528 | 1GCRKSE79DZ177893 | 1GCRKSE79DZ174508 | 1GCRKSE79DZ154565; 1GCRKSE79DZ188568 | 1GCRKSE79DZ102448 | 1GCRKSE79DZ163010 | 1GCRKSE79DZ125034 | 1GCRKSE79DZ135899 | 1GCRKSE79DZ125647 | 1GCRKSE79DZ152153; 1GCRKSE79DZ119749 | 1GCRKSE79DZ174377 | 1GCRKSE79DZ139063; 1GCRKSE79DZ165369 | 1GCRKSE79DZ151245 | 1GCRKSE79DZ189008; 1GCRKSE79DZ196234 | 1GCRKSE79DZ184679; 1GCRKSE79DZ167364 | 1GCRKSE79DZ128838 | 1GCRKSE79DZ116267 | 1GCRKSE79DZ156798; 1GCRKSE79DZ132324; 1GCRKSE79DZ188912 | 1GCRKSE79DZ179613

1GCRKSE79DZ171706 | 1GCRKSE79DZ145865; 1GCRKSE79DZ154601; 1GCRKSE79DZ191907 | 1GCRKSE79DZ176503 | 1GCRKSE79DZ144618 | 1GCRKSE79DZ146353 | 1GCRKSE79DZ139175 | 1GCRKSE79DZ116043 | 1GCRKSE79DZ171348; 1GCRKSE79DZ186335 | 1GCRKSE79DZ190370 | 1GCRKSE79DZ177540 | 1GCRKSE79DZ116690 | 1GCRKSE79DZ155005; 1GCRKSE79DZ102563 | 1GCRKSE79DZ166019 | 1GCRKSE79DZ134008 | 1GCRKSE79DZ154775; 1GCRKSE79DZ119816 | 1GCRKSE79DZ168014 | 1GCRKSE79DZ142383 | 1GCRKSE79DZ111697 | 1GCRKSE79DZ155425 | 1GCRKSE79DZ147390; 1GCRKSE79DZ102420; 1GCRKSE79DZ108539 | 1GCRKSE79DZ110081; 1GCRKSE79DZ100442; 1GCRKSE79DZ132212 | 1GCRKSE79DZ197528; 1GCRKSE79DZ137006 | 1GCRKSE79DZ188327; 1GCRKSE79DZ118147 | 1GCRKSE79DZ116639 | 1GCRKSE79DZ149348 | 1GCRKSE79DZ159555

1GCRKSE79DZ102708 | 1GCRKSE79DZ193673 | 1GCRKSE79DZ129682; 1GCRKSE79DZ195536 | 1GCRKSE79DZ120822; 1GCRKSE79DZ183872 | 1GCRKSE79DZ173522; 1GCRKSE79DZ170460 | 1GCRKSE79DZ168255; 1GCRKSE79DZ134364 | 1GCRKSE79DZ114602 | 1GCRKSE79DZ166926; 1GCRKSE79DZ170748 | 1GCRKSE79DZ138561 | 1GCRKSE79DZ133988; 1GCRKSE79DZ129181; 1GCRKSE79DZ106404 | 1GCRKSE79DZ151116; 1GCRKSE79DZ176405; 1GCRKSE79DZ188778; 1GCRKSE79DZ119377 | 1GCRKSE79DZ114079 | 1GCRKSE79DZ142139; 1GCRKSE79DZ158728; 1GCRKSE79DZ179546 | 1GCRKSE79DZ102854 | 1GCRKSE79DZ166912 | 1GCRKSE79DZ198498 | 1GCRKSE79DZ174640; 1GCRKSE79DZ134185 | 1GCRKSE79DZ125518 | 1GCRKSE79DZ157000; 1GCRKSE79DZ197951 | 1GCRKSE79DZ180406 | 1GCRKSE79DZ101249; 1GCRKSE79DZ127124; 1GCRKSE79DZ183323 | 1GCRKSE79DZ110579; 1GCRKSE79DZ142223; 1GCRKSE79DZ183497 | 1GCRKSE79DZ170281 | 1GCRKSE79DZ147969; 1GCRKSE79DZ187792 | 1GCRKSE79DZ105902 | 1GCRKSE79DZ197240 | 1GCRKSE79DZ145462

1GCRKSE79DZ199702; 1GCRKSE79DZ186285

1GCRKSE79DZ120044; 1GCRKSE79DZ136826 | 1GCRKSE79DZ196282; 1GCRKSE79DZ194323 | 1GCRKSE79DZ103339 | 1GCRKSE79DZ120352; 1GCRKSE79DZ104278; 1GCRKSE79DZ186853; 1GCRKSE79DZ157384 | 1GCRKSE79DZ123932 | 1GCRKSE79DZ137135

1GCRKSE79DZ137216 | 1GCRKSE79DZ135370 | 1GCRKSE79DZ123591 | 1GCRKSE79DZ106371 | 1GCRKSE79DZ184472; 1GCRKSE79DZ196248 | 1GCRKSE79DZ141394 | 1GCRKSE79DZ183225; 1GCRKSE79DZ122196 | 1GCRKSE79DZ186707 | 1GCRKSE79DZ185153 | 1GCRKSE79DZ197352 | 1GCRKSE79DZ151732; 1GCRKSE79DZ134333 | 1GCRKSE79DZ144151 | 1GCRKSE79DZ158874 | 1GCRKSE79DZ112851 | 1GCRKSE79DZ123977 | 1GCRKSE79DZ100134 | 1GCRKSE79DZ161693; 1GCRKSE79DZ168837 | 1GCRKSE79DZ166229 | 1GCRKSE79DZ110789; 1GCRKSE79DZ116429 | 1GCRKSE79DZ193625 | 1GCRKSE79DZ198419; 1GCRKSE79DZ115829 | 1GCRKSE79DZ120996; 1GCRKSE79DZ198436 | 1GCRKSE79DZ172855

1GCRKSE79DZ159362; 1GCRKSE79DZ159281 | 1GCRKSE79DZ104538; 1GCRKSE79DZ198470 | 1GCRKSE79DZ107410 | 1GCRKSE79DZ138351 | 1GCRKSE79DZ167977 | 1GCRKSE79DZ117595; 1GCRKSE79DZ148104 | 1GCRKSE79DZ142125; 1GCRKSE79DZ114664; 1GCRKSE79DZ133716; 1GCRKSE79DZ181538; 1GCRKSE79DZ121680 | 1GCRKSE79DZ128502 | 1GCRKSE79DZ149964

1GCRKSE79DZ101896; 1GCRKSE79DZ197335 | 1GCRKSE79DZ149429 | 1GCRKSE79DZ157921 | 1GCRKSE79DZ166568 | 1GCRKSE79DZ197111; 1GCRKSE79DZ137393

1GCRKSE79DZ130198 | 1GCRKSE79DZ199957 | 1GCRKSE79DZ110694; 1GCRKSE79DZ132579 | 1GCRKSE79DZ126717 | 1GCRKSE79DZ195794; 1GCRKSE79DZ173679; 1GCRKSE79DZ179692 | 1GCRKSE79DZ139676 | 1GCRKSE79DZ156641 | 1GCRKSE79DZ150256 | 1GCRKSE79DZ164626 | 1GCRKSE79DZ164500 | 1GCRKSE79DZ175352 | 1GCRKSE79DZ169180; 1GCRKSE79DZ151231 | 1GCRKSE79DZ105320 | 1GCRKSE79DZ197870 | 1GCRKSE79DZ130217 | 1GCRKSE79DZ193236 | 1GCRKSE79DZ139080 | 1GCRKSE79DZ143971; 1GCRKSE79DZ138527; 1GCRKSE79DZ115118 | 1GCRKSE79DZ128872 | 1GCRKSE79DZ152931; 1GCRKSE79DZ111103; 1GCRKSE79DZ169633 | 1GCRKSE79DZ147356; 1GCRKSE79DZ103941; 1GCRKSE79DZ166327; 1GCRKSE79DZ162228 | 1GCRKSE79DZ146210; 1GCRKSE79DZ148829

1GCRKSE79DZ140486 | 1GCRKSE79DZ119783 | 1GCRKSE79DZ185167 | 1GCRKSE79DZ185234 | 1GCRKSE79DZ198954 | 1GCRKSE79DZ151343 | 1GCRKSE79DZ192264 | 1GCRKSE79DZ137815

1GCRKSE79DZ136759 | 1GCRKSE79DZ182558 | 1GCRKSE79DZ168546; 1GCRKSE79DZ123493; 1GCRKSE79DZ119590

1GCRKSE79DZ193883; 1GCRKSE79DZ144599; 1GCRKSE79DZ177621 | 1GCRKSE79DZ153240 | 1GCRKSE79DZ158485 | 1GCRKSE79DZ154520 | 1GCRKSE79DZ196976 | 1GCRKSE79DZ195164 | 1GCRKSE79DZ110811 | 1GCRKSE79DZ106600

1GCRKSE79DZ103714; 1GCRKSE79DZ102630 | 1GCRKSE79DZ111747; 1GCRKSE79DZ162276 | 1GCRKSE79DZ196430 | 1GCRKSE79DZ171964; 1GCRKSE79DZ146935 | 1GCRKSE79DZ167865; 1GCRKSE79DZ109786; 1GCRKSE79DZ130167 | 1GCRKSE79DZ145204 | 1GCRKSE79DZ114325; 1GCRKSE79DZ139788; 1GCRKSE79DZ101185 | 1GCRKSE79DZ136020 | 1GCRKSE79DZ177053 | 1GCRKSE79DZ181863 | 1GCRKSE79DZ163458; 1GCRKSE79DZ169535; 1GCRKSE79DZ119993; 1GCRKSE79DZ126667 | 1GCRKSE79DZ106273 | 1GCRKSE79DZ133487; 1GCRKSE79DZ122523; 1GCRKSE79DZ139693; 1GCRKSE79DZ141007 | 1GCRKSE79DZ100019; 1GCRKSE79DZ135949 | 1GCRKSE79DZ149947 | 1GCRKSE79DZ110033 | 1GCRKSE79DZ177618 | 1GCRKSE79DZ183712; 1GCRKSE79DZ100845 | 1GCRKSE79DZ199408 | 1GCRKSE79DZ134848 | 1GCRKSE79DZ102031; 1GCRKSE79DZ145798 | 1GCRKSE79DZ158812 | 1GCRKSE79DZ139449 | 1GCRKSE79DZ144456 | 1GCRKSE79DZ191213; 1GCRKSE79DZ132291; 1GCRKSE79DZ169325; 1GCRKSE79DZ164576 | 1GCRKSE79DZ166036 | 1GCRKSE79DZ181667 | 1GCRKSE79DZ108217

1GCRKSE79DZ165288 | 1GCRKSE79DZ121887; 1GCRKSE79DZ190305 | 1GCRKSE79DZ147907; 1GCRKSE79DZ131089; 1GCRKSE79DZ137975 | 1GCRKSE79DZ116656 | 1GCRKSE79DZ125535; 1GCRKSE79DZ119945; 1GCRKSE79DZ172953 | 1GCRKSE79DZ118455; 1GCRKSE79DZ106726 | 1GCRKSE79DZ124885 | 1GCRKSE79DZ130640; 1GCRKSE79DZ189719 | 1GCRKSE79DZ125289 | 1GCRKSE79DZ180485; 1GCRKSE79DZ158194; 1GCRKSE79DZ190692; 1GCRKSE79DZ168630

1GCRKSE79DZ172399 | 1GCRKSE79DZ178154; 1GCRKSE79DZ159328 | 1GCRKSE79DZ134803; 1GCRKSE79DZ141783 | 1GCRKSE79DZ132968 | 1GCRKSE79DZ113725 | 1GCRKSE79DZ153500 | 1GCRKSE79DZ142738 | 1GCRKSE79DZ173391 | 1GCRKSE79DZ156011 | 1GCRKSE79DZ115944 | 1GCRKSE79DZ181426; 1GCRKSE79DZ134395 | 1GCRKSE79DZ116141

1GCRKSE79DZ169230; 1GCRKSE79DZ144800 | 1GCRKSE79DZ101610 | 1GCRKSE79DZ168725; 1GCRKSE79DZ110808; 1GCRKSE79DZ162388 | 1GCRKSE79DZ154159 | 1GCRKSE79DZ129956; 1GCRKSE79DZ124935; 1GCRKSE79DZ195150; 1GCRKSE79DZ194757; 1GCRKSE79DZ120951; 1GCRKSE79DZ130721 | 1GCRKSE79DZ196217

1GCRKSE79DZ127754 | 1GCRKSE79DZ192720 | 1GCRKSE79DZ143825 | 1GCRKSE79DZ142335; 1GCRKSE79DZ164707 | 1GCRKSE79DZ159443 | 1GCRKSE79DZ157613 | 1GCRKSE79DZ133098; 1GCRKSE79DZ193740; 1GCRKSE79DZ160026 | 1GCRKSE79DZ100165 | 1GCRKSE79DZ112154; 1GCRKSE79DZ153559; 1GCRKSE79DZ143226 | 1GCRKSE79DZ174539 | 1GCRKSE79DZ152752 | 1GCRKSE79DZ175139; 1GCRKSE79DZ130900 | 1GCRKSE79DZ109156 | 1GCRKSE79DZ195262 | 1GCRKSE79DZ166781; 1GCRKSE79DZ106631 | 1GCRKSE79DZ152525 | 1GCRKSE79DZ100456 | 1GCRKSE79DZ186495; 1GCRKSE79DZ141539 | 1GCRKSE79DZ139516 | 1GCRKSE79DZ102014; 1GCRKSE79DZ164786 | 1GCRKSE79DZ130279; 1GCRKSE79DZ179739 | 1GCRKSE79DZ178915 | 1GCRKSE79DZ182074 | 1GCRKSE79DZ132498 | 1GCRKSE79DZ106192 | 1GCRKSE79DZ110999

1GCRKSE79DZ110761

1GCRKSE79DZ194970; 1GCRKSE79DZ196332 | 1GCRKSE79DZ197920 | 1GCRKSE79DZ199683; 1GCRKSE79DZ148426 | 1GCRKSE79DZ196329; 1GCRKSE79DZ144375 | 1GCRKSE79DZ191504; 1GCRKSE79DZ163556; 1GCRKSE79DZ102823 | 1GCRKSE79DZ157160 | 1GCRKSE79DZ115992 | 1GCRKSE79DZ198629 | 1GCRKSE79DZ101462; 1GCRKSE79DZ195407

1GCRKSE79DZ123901 | 1GCRKSE79DZ181474 | 1GCRKSE79DZ182933 | 1GCRKSE79DZ162777 | 1GCRKSE79DZ136468 | 1GCRKSE79DZ177778 | 1GCRKSE79DZ133182 | 1GCRKSE79DZ127768; 1GCRKSE79DZ191518; 1GCRKSE79DZ149432 | 1GCRKSE79DZ166831; 1GCRKSE79DZ141749 | 1GCRKSE79DZ193415 | 1GCRKSE79DZ100568; 1GCRKSE79DZ186562 | 1GCRKSE79DZ156400 | 1GCRKSE79DZ167204 | 1GCRKSE79DZ170183 | 1GCRKSE79DZ129780 | 1GCRKSE79DZ172452; 1GCRKSE79DZ150242 | 1GCRKSE79DZ188215 | 1GCRKSE79DZ138284 | 1GCRKSE79DZ186061

1GCRKSE79DZ109030 | 1GCRKSE79DZ190174 | 1GCRKSE79DZ155232; 1GCRKSE79DZ157109; 1GCRKSE79DZ122389 | 1GCRKSE79DZ141475 | 1GCRKSE79DZ136244; 1GCRKSE79DZ168577 | 1GCRKSE79DZ116091; 1GCRKSE79DZ164352; 1GCRKSE79DZ125048; 1GCRKSE79DZ102742 | 1GCRKSE79DZ195956; 1GCRKSE79DZ172385 | 1GCRKSE79DZ179403; 1GCRKSE79DZ154792 | 1GCRKSE79DZ171981

1GCRKSE79DZ146160 | 1GCRKSE79DZ146983 | 1GCRKSE79DZ138978 | 1GCRKSE79DZ171172 | 1GCRKSE79DZ175870; 1GCRKSE79DZ159796 | 1GCRKSE79DZ180647 | 1GCRKSE79DZ127995; 1GCRKSE79DZ153738 | 1GCRKSE79DZ126832 | 1GCRKSE79DZ125275; 1GCRKSE79DZ190577 | 1GCRKSE79DZ178574 | 1GCRKSE79DZ178221; 1GCRKSE79DZ134512 | 1GCRKSE79DZ111120 | 1GCRKSE79DZ128094 | 1GCRKSE79DZ114969 | 1GCRKSE79DZ124708 | 1GCRKSE79DZ178445 | 1GCRKSE79DZ116298 | 1GCRKSE79DZ184214; 1GCRKSE79DZ187078; 1GCRKSE79DZ144358 | 1GCRKSE79DZ129911

1GCRKSE79DZ115006; 1GCRKSE79DZ119332; 1GCRKSE79DZ171091; 1GCRKSE79DZ194225 | 1GCRKSE79DZ154338; 1GCRKSE79DZ198646; 1GCRKSE79DZ149396 | 1GCRKSE79DZ145736 | 1GCRKSE79DZ130573 | 1GCRKSE79DZ164688 | 1GCRKSE79DZ157546 | 1GCRKSE79DZ183564; 1GCRKSE79DZ189512 | 1GCRKSE79DZ151729 | 1GCRKSE79DZ104751 | 1GCRKSE79DZ197223; 1GCRKSE79DZ155361 | 1GCRKSE79DZ197271 | 1GCRKSE79DZ104815; 1GCRKSE79DZ101784 | 1GCRKSE79DZ172001 | 1GCRKSE79DZ142741 | 1GCRKSE79DZ172841 | 1GCRKSE79DZ109285

1GCRKSE79DZ191454 | 1GCRKSE79DZ135787; 1GCRKSE79DZ142643; 1GCRKSE79DZ186612 | 1GCRKSE79DZ198551; 1GCRKSE79DZ136213 | 1GCRKSE79DZ171303 | 1GCRKSE79DZ173469 | 1GCRKSE79DZ174072

1GCRKSE79DZ145090; 1GCRKSE79DZ199246 | 1GCRKSE79DZ159412; 1GCRKSE79DZ153254; 1GCRKSE79DZ103017 | 1GCRKSE79DZ132873 | 1GCRKSE79DZ170636 | 1GCRKSE79DZ136955 | 1GCRKSE79DZ123560 | 1GCRKSE79DZ146594; 1GCRKSE79DZ158082; 1GCRKSE79DZ180468; 1GCRKSE79DZ196928 | 1GCRKSE79DZ121033 | 1GCRKSE79DZ161239

1GCRKSE79DZ176517 | 1GCRKSE79DZ181233 | 1GCRKSE79DZ153917; 1GCRKSE79DZ181460 | 1GCRKSE79DZ100764

1GCRKSE79DZ142237; 1GCRKSE79DZ182656; 1GCRKSE79DZ168286; 1GCRKSE79DZ100554; 1GCRKSE79DZ118732 | 1GCRKSE79DZ196136 | 1GCRKSE79DZ185332 | 1GCRKSE79DZ193690; 1GCRKSE79DZ182365

1GCRKSE79DZ126362; 1GCRKSE79DZ174119; 1GCRKSE79DZ186934; 1GCRKSE79DZ109240; 1GCRKSE79DZ122120 | 1GCRKSE79DZ114714; 1GCRKSE79DZ120027; 1GCRKSE79DZ188795; 1GCRKSE79DZ179577 | 1GCRKSE79DZ159667; 1GCRKSE79DZ106368 | 1GCRKSE79DZ173147 | 1GCRKSE79DZ116415; 1GCRKSE79DZ110923 | 1GCRKSE79DZ199313 | 1GCRKSE79DZ143839; 1GCRKSE79DZ151049 | 1GCRKSE79DZ111750 | 1GCRKSE79DZ182320

1GCRKSE79DZ137314; 1GCRKSE79DZ109691 | 1GCRKSE79DZ132761 | 1GCRKSE79DZ121209

1GCRKSE79DZ128113; 1GCRKSE79DZ183841 | 1GCRKSE79DZ106189 | 1GCRKSE79DZ159524; 1GCRKSE79DZ184116; 1GCRKSE79DZ183337 | 1GCRKSE79DZ183063; 1GCRKSE79DZ165906 | 1GCRKSE79DZ111084 | 1GCRKSE79DZ125728 | 1GCRKSE79DZ103566 | 1GCRKSE79DZ180731 | 1GCRKSE79DZ170975 | 1GCRKSE79DZ191261 | 1GCRKSE79DZ149415 | 1GCRKSE79DZ134641 | 1GCRKSE79DZ136504 | 1GCRKSE79DZ168059 | 1GCRKSE79DZ101008 | 1GCRKSE79DZ119704 | 1GCRKSE79DZ187520; 1GCRKSE79DZ170068 | 1GCRKSE79DZ105768 | 1GCRKSE79DZ105365 | 1GCRKSE79DZ157353 | 1GCRKSE79DZ140391 | 1GCRKSE79DZ188067 | 1GCRKSE79DZ136325; 1GCRKSE79DZ123767; 1GCRKSE79DZ130556; 1GCRKSE79DZ144327; 1GCRKSE79DZ166599 | 1GCRKSE79DZ161970 | 1GCRKSE79DZ183161 | 1GCRKSE79DZ118939 | 1GCRKSE79DZ157708; 1GCRKSE79DZ103485 | 1GCRKSE79DZ105849; 1GCRKSE79DZ112283; 1GCRKSE79DZ128242; 1GCRKSE79DZ148782 | 1GCRKSE79DZ181653 | 1GCRKSE79DZ137801 | 1GCRKSE79DZ112140; 1GCRKSE79DZ155103; 1GCRKSE79DZ180955; 1GCRKSE79DZ185816; 1GCRKSE79DZ130637 | 1GCRKSE79DZ192149; 1GCRKSE79DZ116589; 1GCRKSE79DZ150404; 1GCRKSE79DZ101168 | 1GCRKSE79DZ195553 | 1GCRKSE79DZ179904; 1GCRKSE79DZ174170

1GCRKSE79DZ174766; 1GCRKSE79DZ186920; 1GCRKSE79DZ109397 | 1GCRKSE79DZ194130 | 1GCRKSE79DZ184133; 1GCRKSE79DZ112459 | 1GCRKSE79DZ105821; 1GCRKSE79DZ146434 | 1GCRKSE79DZ139659

1GCRKSE79DZ174427; 1GCRKSE79DZ137328 | 1GCRKSE79DZ125597 | 1GCRKSE79DZ190479; 1GCRKSE79DZ155926 | 1GCRKSE79DZ125373; 1GCRKSE79DZ139550 | 1GCRKSE79DZ118892 | 1GCRKSE79DZ181121 | 1GCRKSE79DZ196072 | 1GCRKSE79DZ187307 | 1GCRKSE79DZ118035 | 1GCRKSE79DZ147602 | 1GCRKSE79DZ141671; 1GCRKSE79DZ191681 | 1GCRKSE79DZ133957 | 1GCRKSE79DZ121758; 1GCRKSE79DZ161256 | 1GCRKSE79DZ108105; 1GCRKSE79DZ113692 | 1GCRKSE79DZ129892; 1GCRKSE79DZ169440; 1GCRKSE79DZ197867; 1GCRKSE79DZ108721 | 1GCRKSE79DZ178073 | 1GCRKSE79DZ101848 | 1GCRKSE79DZ103518 | 1GCRKSE79DZ120562; 1GCRKSE79DZ150953; 1GCRKSE79DZ101851 | 1GCRKSE79DZ121338 | 1GCRKSE79DZ126183 | 1GCRKSE79DZ189641 | 1GCRKSE79DZ162147 | 1GCRKSE79DZ109710 | 1GCRKSE79DZ129617; 1GCRKSE79DZ158826 | 1GCRKSE79DZ142996; 1GCRKSE79DZ132081 | 1GCRKSE79DZ197786 | 1GCRKSE79DZ155098 | 1GCRKSE79DZ146384 | 1GCRKSE79DZ182382 | 1GCRKSE79DZ149169 | 1GCRKSE79DZ145316; 1GCRKSE79DZ179501 | 1GCRKSE79DZ185119 | 1GCRKSE79DZ130203 | 1GCRKSE79DZ175481

1GCRKSE79DZ182995; 1GCRKSE79DZ102840 | 1GCRKSE79DZ146885 | 1GCRKSE79DZ163461 | 1GCRKSE79DZ131108 | 1GCRKSE79DZ112249 | 1GCRKSE79DZ179031 | 1GCRKSE79DZ119654 | 1GCRKSE79DZ187551; 1GCRKSE79DZ161564; 1GCRKSE79DZ146403 | 1GCRKSE79DZ173942 | 1GCRKSE79DZ167185 | 1GCRKSE79DZ181006; 1GCRKSE79DZ147292; 1GCRKSE79DZ115250; 1GCRKSE79DZ188764 | 1GCRKSE79DZ147700; 1GCRKSE79DZ111974 | 1GCRKSE79DZ145154; 1GCRKSE79DZ124076 | 1GCRKSE79DZ167008 | 1GCRKSE79DZ163704 | 1GCRKSE79DZ133764 | 1GCRKSE79DZ143730 | 1GCRKSE79DZ151486 | 1GCRKSE79DZ190918; 1GCRKSE79DZ171754 | 1GCRKSE79DZ182091 | 1GCRKSE79DZ177375 | 1GCRKSE79DZ145302; 1GCRKSE79DZ116849 | 1GCRKSE79DZ180910 | 1GCRKSE79DZ148362 | 1GCRKSE79DZ149379; 1GCRKSE79DZ177537 | 1GCRKSE79DZ102059 | 1GCRKSE79DZ169471; 1GCRKSE79DZ115264 | 1GCRKSE79DZ127463; 1GCRKSE79DZ140262 | 1GCRKSE79DZ108671 | 1GCRKSE79DZ153352; 1GCRKSE79DZ118567 | 1GCRKSE79DZ124983 | 1GCRKSE79DZ149205 | 1GCRKSE79DZ192622 | 1GCRKSE79DZ161161 | 1GCRKSE79DZ178235 | 1GCRKSE79DZ199005 | 1GCRKSE79DZ142285; 1GCRKSE79DZ142805 | 1GCRKSE79DZ197478; 1GCRKSE79DZ183080; 1GCRKSE79DZ123686 | 1GCRKSE79DZ153013 | 1GCRKSE79DZ174749 | 1GCRKSE79DZ177506 | 1GCRKSE79DZ121145 | 1GCRKSE79DZ176906 | 1GCRKSE79DZ131416

1GCRKSE79DZ199571 | 1GCRKSE79DZ148488 | 1GCRKSE79DZ177716; 1GCRKSE79DZ173780 | 1GCRKSE79DZ104927 | 1GCRKSE79DZ105799 | 1GCRKSE79DZ104653; 1GCRKSE79DZ163086 | 1GCRKSE79DZ185010

1GCRKSE79DZ109674

1GCRKSE79DZ173665 | 1GCRKSE79DZ194029 | 1GCRKSE79DZ112882; 1GCRKSE79DZ154548 | 1GCRKSE79DZ121341 | 1GCRKSE79DZ120478; 1GCRKSE79DZ150497; 1GCRKSE79DZ133280; 1GCRKSE79DZ138835 | 1GCRKSE79DZ151228 | 1GCRKSE79DZ146675; 1GCRKSE79DZ155229; 1GCRKSE79DZ131688 | 1GCRKSE79DZ109268; 1GCRKSE79DZ119380; 1GCRKSE79DZ107150 | 1GCRKSE79DZ154288 | 1GCRKSE79DZ126328 | 1GCRKSE79DZ168403 | 1GCRKSE79DZ130038 | 1GCRKSE79DZ160625 | 1GCRKSE79DZ144120 | 1GCRKSE79DZ128046 | 1GCRKSE79DZ174993; 1GCRKSE79DZ191194 | 1GCRKSE79DZ104426 | 1GCRKSE79DZ180325 | 1GCRKSE79DZ159149 | 1GCRKSE79DZ160074 | 1GCRKSE79DZ186352 | 1GCRKSE79DZ122330 | 1GCRKSE79DZ117466 | 1GCRKSE79DZ100800; 1GCRKSE79DZ106113; 1GCRKSE79DZ175822 | 1GCRKSE79DZ166618 | 1GCRKSE79DZ161046; 1GCRKSE79DZ198324 | 1GCRKSE79DZ105804 | 1GCRKSE79DZ106418; 1GCRKSE79DZ130394; 1GCRKSE79DZ184259 | 1GCRKSE79DZ163217 | 1GCRKSE79DZ123655; 1GCRKSE79DZ181698 | 1GCRKSE79DZ196184 | 1GCRKSE79DZ179868 | 1GCRKSE79DZ104314; 1GCRKSE79DZ114440 | 1GCRKSE79DZ184651 | 1GCRKSE79DZ195651 | 1GCRKSE79DZ163248 | 1GCRKSE79DZ166943 | 1GCRKSE79DZ150841 | 1GCRKSE79DZ102627; 1GCRKSE79DZ188649 | 1GCRKSE79DZ183113; 1GCRKSE79DZ131500 | 1GCRKSE79DZ122327 | 1GCRKSE79DZ119640; 1GCRKSE79DZ135501 | 1GCRKSE79DZ134560 | 1GCRKSE79DZ128905; 1GCRKSE79DZ177554; 1GCRKSE79DZ111957

1GCRKSE79DZ168112 | 1GCRKSE79DZ108878; 1GCRKSE79DZ159264; 1GCRKSE79DZ117936 | 1GCRKSE79DZ112347; 1GCRKSE79DZ173293 | 1GCRKSE79DZ133781 | 1GCRKSE79DZ174590; 1GCRKSE79DZ131965; 1GCRKSE79DZ190661; 1GCRKSE79DZ131903 | 1GCRKSE79DZ175836; 1GCRKSE79DZ170880; 1GCRKSE79DZ189137

1GCRKSE79DZ176128 | 1GCRKSE79DZ199036

1GCRKSE79DZ181717

1GCRKSE79DZ146689 | 1GCRKSE79DZ165811 | 1GCRKSE79DZ150306

1GCRKSE79DZ106659 | 1GCRKSE79DZ145901 | 1GCRKSE79DZ168949; 1GCRKSE79DZ106046; 1GCRKSE79DZ171737

1GCRKSE79DZ112039; 1GCRKSE79DZ194824; 1GCRKSE79DZ130248 | 1GCRKSE79DZ170829 | 1GCRKSE79DZ130735; 1GCRKSE79DZ189753 | 1GCRKSE79DZ130430 | 1GCRKSE79DZ114177

1GCRKSE79DZ176890 | 1GCRKSE79DZ159751 | 1GCRKSE79DZ158406 | 1GCRKSE79DZ181782 | 1GCRKSE79DZ104717 | 1GCRKSE79DZ104958 | 1GCRKSE79DZ109657 | 1GCRKSE79DZ144439 | 1GCRKSE79DZ162262 | 1GCRKSE79DZ108119 | 1GCRKSE79DZ166389 | 1GCRKSE79DZ197089 | 1GCRKSE79DZ104720 | 1GCRKSE79DZ101705 | 1GCRKSE79DZ131805; 1GCRKSE79DZ155604; 1GCRKSE79DZ116026 | 1GCRKSE79DZ166652 | 1GCRKSE79DZ192314 | 1GCRKSE79DZ128967 | 1GCRKSE79DZ175903 | 1GCRKSE79DZ122781; 1GCRKSE79DZ156316; 1GCRKSE79DZ199439

1GCRKSE79DZ173455 | 1GCRKSE79DZ169213 | 1GCRKSE79DZ190241 | 1GCRKSE79DZ147809 | 1GCRKSE79DZ131061; 1GCRKSE79DZ173231; 1GCRKSE79DZ129066 | 1GCRKSE79DZ141928; 1GCRKSE79DZ180163 | 1GCRKSE79DZ152394; 1GCRKSE79DZ197657 | 1GCRKSE79DZ125356 | 1GCRKSE79DZ119458; 1GCRKSE79DZ197285; 1GCRKSE79DZ124966; 1GCRKSE79DZ116947 | 1GCRKSE79DZ132596; 1GCRKSE79DZ116799 | 1GCRKSE79DZ142920 | 1GCRKSE79DZ161273 | 1GCRKSE79DZ153576 | 1GCRKSE79DZ153447 | 1GCRKSE79DZ117001 | 1GCRKSE79DZ162584; 1GCRKSE79DZ135689; 1GCRKSE79DZ193933 | 1GCRKSE79DZ125955 | 1GCRKSE79DZ141668

1GCRKSE79DZ189414 | 1GCRKSE79DZ175335; 1GCRKSE79DZ135871; 1GCRKSE79DZ111540 | 1GCRKSE79DZ135224; 1GCRKSE79DZ160995; 1GCRKSE79DZ162620 | 1GCRKSE79DZ154162; 1GCRKSE79DZ179725 | 1GCRKSE79DZ195990

1GCRKSE79DZ104765 | 1GCRKSE79DZ118889 | 1GCRKSE79DZ182527 | 1GCRKSE79DZ188456 | 1GCRKSE79DZ133800 | 1GCRKSE79DZ122697 | 1GCRKSE79DZ176100 | 1GCRKSE79DZ170782; 1GCRKSE79DZ164657 | 1GCRKSE79DZ147051 | 1GCRKSE79DZ194614 | 1GCRKSE79DZ185282 | 1GCRKSE79DZ131934 | 1GCRKSE79DZ196699 | 1GCRKSE79DZ146126 | 1GCRKSE79DZ182978; 1GCRKSE79DZ185556; 1GCRKSE79DZ108654 | 1GCRKSE79DZ133327; 1GCRKSE79DZ138091; 1GCRKSE79DZ172824; 1GCRKSE79DZ129472; 1GCRKSE79DZ160883; 1GCRKSE79DZ170054 | 1GCRKSE79DZ189722 | 1GCRKSE79DZ107147

1GCRKSE79DZ190689 | 1GCRKSE79DZ108038; 1GCRKSE79DZ167011 | 1GCRKSE79DZ180891 | 1GCRKSE79DZ179837; 1GCRKSE79DZ148927 | 1GCRKSE79DZ131786; 1GCRKSE79DZ138124 | 1GCRKSE79DZ180146 | 1GCRKSE79DZ180969 | 1GCRKSE79DZ175917; 1GCRKSE79DZ128127 | 1GCRKSE79DZ168028; 1GCRKSE79DZ149690 | 1GCRKSE79DZ143422; 1GCRKSE79DZ134039; 1GCRKSE79DZ109190 | 1GCRKSE79DZ158115; 1GCRKSE79DZ106483 | 1GCRKSE79DZ138849; 1GCRKSE79DZ199473 | 1GCRKSE79DZ135627 | 1GCRKSE79DZ158048 | 1GCRKSE79DZ151763 | 1GCRKSE79DZ151794; 1GCRKSE79DZ181605 | 1GCRKSE79DZ165257 | 1GCRKSE79DZ128483 | 1GCRKSE79DZ169874 | 1GCRKSE79DZ160494; 1GCRKSE79DZ105219; 1GCRKSE79DZ162651 | 1GCRKSE79DZ135496; 1GCRKSE79DZ172595 | 1GCRKSE79DZ157594; 1GCRKSE79DZ116270; 1GCRKSE79DZ177425

1GCRKSE79DZ127396

1GCRKSE79DZ146062; 1GCRKSE79DZ127303

1GCRKSE79DZ194841 | 1GCRKSE79DZ104846 | 1GCRKSE79DZ187923 | 1GCRKSE79DZ181278; 1GCRKSE79DZ114194 | 1GCRKSE79DZ108962 | 1GCRKSE79DZ172774; 1GCRKSE79DZ194435 | 1GCRKSE79DZ174055

1GCRKSE79DZ169891 | 1GCRKSE79DZ187503 | 1GCRKSE79DZ159586 | 1GCRKSE79DZ162410 | 1GCRKSE79DZ160138 | 1GCRKSE79DZ143484 | 1GCRKSE79DZ173729 | 1GCRKSE79DZ159622 | 1GCRKSE79DZ160320 | 1GCRKSE79DZ120285 | 1GCRKSE79DZ158311 | 1GCRKSE79DZ196153 | 1GCRKSE79DZ184696 | 1GCRKSE79DZ101560 | 1GCRKSE79DZ195679 | 1GCRKSE79DZ134896 | 1GCRKSE79DZ163699; 1GCRKSE79DZ178493 | 1GCRKSE79DZ148202 | 1GCRKSE79DZ163993 | 1GCRKSE79DZ144702 | 1GCRKSE79DZ197190; 1GCRKSE79DZ129455; 1GCRKSE79DZ141802 | 1GCRKSE79DZ119718 | 1GCRKSE79DZ143002 | 1GCRKSE79DZ146028; 1GCRKSE79DZ157787

1GCRKSE79DZ162214; 1GCRKSE79DZ167767; 1GCRKSE79DZ120545 | 1GCRKSE79DZ114597; 1GCRKSE79DZ147213; 1GCRKSE79DZ146241; 1GCRKSE79DZ168983 | 1GCRKSE79DZ186299; 1GCRKSE79DZ164769 | 1GCRKSE79DZ139712 | 1GCRKSE79DZ186433 | 1GCRKSE79DZ174024 | 1GCRKSE79DZ121355; 1GCRKSE79DZ123865; 1GCRKSE79DZ109755; 1GCRKSE79DZ130492

1GCRKSE79DZ143131 | 1GCRKSE79DZ176954 | 1GCRKSE79DZ197674 | 1GCRKSE79DZ161886 | 1GCRKSE79DZ170863 | 1GCRKSE79DZ155957

1GCRKSE79DZ178428 | 1GCRKSE79DZ156557 | 1GCRKSE79DZ177960 | 1GCRKSE79DZ191499 | 1GCRKSE79DZ139869; 1GCRKSE79DZ119427 | 1GCRKSE79DZ133604 | 1GCRKSE79DZ153464 | 1GCRKSE79DZ114910 | 1GCRKSE79DZ122070; 1GCRKSE79DZ126961 | 1GCRKSE79DZ179918 | 1GCRKSE79DZ191759; 1GCRKSE79DZ156123 | 1GCRKSE79DZ135546 | 1GCRKSE79DZ151083 | 1GCRKSE79DZ162522; 1GCRKSE79DZ156638; 1GCRKSE79DZ162634 | 1GCRKSE79DZ182446; 1GCRKSE79DZ157983 | 1GCRKSE79DZ151388 | 1GCRKSE79DZ109254; 1GCRKSE79DZ136101 | 1GCRKSE79DZ192927 | 1GCRKSE79DZ110954 | 1GCRKSE79DZ160284; 1GCRKSE79DZ102790 | 1GCRKSE79DZ130671; 1GCRKSE79DZ164268 | 1GCRKSE79DZ159653 | 1GCRKSE79DZ134963 | 1GCRKSE79DZ162830 | 1GCRKSE79DZ146529 | 1GCRKSE79DZ160141 | 1GCRKSE79DZ115846; 1GCRKSE79DZ171415; 1GCRKSE79DZ189302; 1GCRKSE79DZ146692; 1GCRKSE79DZ152380 | 1GCRKSE79DZ167400 | 1GCRKSE79DZ162455; 1GCRKSE79DZ164948; 1GCRKSE79DZ189378 | 1GCRKSE79DZ120870; 1GCRKSE79DZ191423

1GCRKSE79DZ190675 | 1GCRKSE79DZ136096 | 1GCRKSE79DZ132307 | 1GCRKSE79DZ185265 | 1GCRKSE79DZ147180; 1GCRKSE79DZ124479; 1GCRKSE79DZ149026 | 1GCRKSE79DZ169115 | 1GCRKSE79DZ165498; 1GCRKSE79DZ136115 | 1GCRKSE79DZ133523 | 1GCRKSE79DZ166361; 1GCRKSE79DZ137619 | 1GCRKSE79DZ115491 | 1GCRKSE79DZ144635 | 1GCRKSE79DZ113482 | 1GCRKSE79DZ195147

1GCRKSE79DZ192183; 1GCRKSE79DZ185511 | 1GCRKSE79DZ138205 | 1GCRKSE79DZ127737 | 1GCRKSE79DZ100733; 1GCRKSE79DZ176050 | 1GCRKSE79DZ111392 | 1GCRKSE79DZ189591 | 1GCRKSE79DZ127852; 1GCRKSE79DZ147566 | 1GCRKSE79DZ139970; 1GCRKSE79DZ166425 | 1GCRKSE79DZ148667 | 1GCRKSE79DZ127270 | 1GCRKSE79DZ131271 | 1GCRKSE79DZ174363; 1GCRKSE79DZ131173 | 1GCRKSE79DZ193950 | 1GCRKSE79DZ152167; 1GCRKSE79DZ142092 | 1GCRKSE79DZ169194 | 1GCRKSE79DZ103664 | 1GCRKSE79DZ124580 | 1GCRKSE79DZ122361 | 1GCRKSE79DZ151469 | 1GCRKSE79DZ128385 | 1GCRKSE79DZ185928 | 1GCRKSE79DZ139905; 1GCRKSE79DZ107309 | 1GCRKSE79DZ129326 | 1GCRKSE79DZ179174 | 1GCRKSE79DZ160866 | 1GCRKSE79DZ168370 | 1GCRKSE79DZ171320; 1GCRKSE79DZ141265; 1GCRKSE79DZ125194 | 1GCRKSE79DZ198369 | 1GCRKSE79DZ138513; 1GCRKSE79DZ177182; 1GCRKSE79DZ127155 | 1GCRKSE79DZ196315 | 1GCRKSE79DZ142819

1GCRKSE79DZ170474

1GCRKSE79DZ131870 | 1GCRKSE79DZ130590 | 1GCRKSE79DZ121405 | 1GCRKSE79DZ147826 | 1GCRKSE79DZ120898 | 1GCRKSE79DZ170751 | 1GCRKSE79DZ150645 | 1GCRKSE79DZ103342; 1GCRKSE79DZ166201; 1GCRKSE79DZ119217

1GCRKSE79DZ163959; 1GCRKSE79DZ141590 | 1GCRKSE79DZ120402 | 1GCRKSE79DZ110369; 1GCRKSE79DZ175500; 1GCRKSE79DZ163718

1GCRKSE79DZ149625 | 1GCRKSE79DZ137796 | 1GCRKSE79DZ120707; 1GCRKSE79DZ157479 | 1GCRKSE79DZ100702; 1GCRKSE79DZ152542; 1GCRKSE79DZ155263 | 1GCRKSE79DZ125471; 1GCRKSE79DZ154145 | 1GCRKSE79DZ166800 | 1GCRKSE79DZ130301 | 1GCRKSE79DZ110145; 1GCRKSE79DZ162827; 1GCRKSE79DZ101624 | 1GCRKSE79DZ149723; 1GCRKSE79DZ119007 | 1GCRKSE79DZ123624; 1GCRKSE79DZ146742 | 1GCRKSE79DZ182642; 1GCRKSE79DZ174332; 1GCRKSE79DZ145185; 1GCRKSE79DZ137894 | 1GCRKSE79DZ112204 | 1GCRKSE79DZ126426 | 1GCRKSE79DZ147650 | 1GCRKSE79DZ197139 | 1GCRKSE79DZ183998; 1GCRKSE79DZ144134

1GCRKSE79DZ134459; 1GCRKSE79DZ119668 | 1GCRKSE79DZ186724; 1GCRKSE79DZ172564 | 1GCRKSE79DZ158650; 1GCRKSE79DZ119928 | 1GCRKSE79DZ126510 | 1GCRKSE79DZ165727 | 1GCRKSE79DZ193849; 1GCRKSE79DZ194306 | 1GCRKSE79DZ153190; 1GCRKSE79DZ174895; 1GCRKSE79DZ135921

1GCRKSE79DZ150483 | 1GCRKSE79DZ156820 | 1GCRKSE79DZ186089; 1GCRKSE79DZ183385; 1GCRKSE79DZ112526 | 1GCRKSE79DZ192586 | 1GCRKSE79DZ165081 | 1GCRKSE79DZ125938; 1GCRKSE79DZ181958; 1GCRKSE79DZ159121; 1GCRKSE79DZ143775; 1GCRKSE79DZ134705; 1GCRKSE79DZ138995 | 1GCRKSE79DZ143842 | 1GCRKSE79DZ108251 | 1GCRKSE79DZ105818 | 1GCRKSE79DZ163296 | 1GCRKSE79DZ172032 | 1GCRKSE79DZ178414; 1GCRKSE79DZ149950; 1GCRKSE79DZ161984; 1GCRKSE79DZ189963; 1GCRKSE79DZ100215; 1GCRKSE79DZ110839 | 1GCRKSE79DZ125759 | 1GCRKSE79DZ112395

1GCRKSE79DZ149155; 1GCRKSE79DZ155781; 1GCRKSE79DZ184231; 1GCRKSE79DZ141282 | 1GCRKSE79DZ113868; 1GCRKSE79DZ144022 | 1GCRKSE79DZ187999 | 1GCRKSE79DZ188375 | 1GCRKSE79DZ192197; 1GCRKSE79DZ165517

1GCRKSE79DZ172161; 1GCRKSE79DZ110971; 1GCRKSE79DZ112056 | 1GCRKSE79DZ126278

1GCRKSE79DZ132551; 1GCRKSE79DZ167526 | 1GCRKSE79DZ145669; 1GCRKSE79DZ128788 | 1GCRKSE79DZ117161 | 1GCRKSE79DZ179191 | 1GCRKSE79DZ125793 | 1GCRKSE79DZ123297 | 1GCRKSE79DZ111148; 1GCRKSE79DZ156381 | 1GCRKSE79DZ127382 | 1GCRKSE79DZ193091 | 1GCRKSE79DZ125468 | 1GCRKSE79DZ139614; 1GCRKSE79DZ183256; 1GCRKSE79DZ195519; 1GCRKSE79DZ107651 | 1GCRKSE79DZ162021 | 1GCRKSE79DZ128936 | 1GCRKSE79DZ141153; 1GCRKSE79DZ149558 | 1GCRKSE79DZ187467 | 1GCRKSE79DZ127978 | 1GCRKSE79DZ178896; 1GCRKSE79DZ129116 | 1GCRKSE79DZ146451 | 1GCRKSE79DZ122831; 1GCRKSE79DZ125387 | 1GCRKSE79DZ166098; 1GCRKSE79DZ170300; 1GCRKSE79DZ192331; 1GCRKSE79DZ122117; 1GCRKSE79DZ182060 | 1GCRKSE79DZ137250

1GCRKSE79DZ157174

1GCRKSE79DZ153383; 1GCRKSE79DZ174816; 1GCRKSE79DZ137958; 1GCRKSE79DZ119234 | 1GCRKSE79DZ171771; 1GCRKSE79DZ105141; 1GCRKSE79DZ105589

1GCRKSE79DZ106564; 1GCRKSE79DZ127110 | 1GCRKSE79DZ129925 | 1GCRKSE79DZ134462; 1GCRKSE79DZ102384 | 1GCRKSE79DZ151939 | 1GCRKSE79DZ138463; 1GCRKSE79DZ158387; 1GCRKSE79DZ124868

1GCRKSE79DZ183192 | 1GCRKSE79DZ115734; 1GCRKSE79DZ134445; 1GCRKSE79DZ119721 | 1GCRKSE79DZ148376 | 1GCRKSE79DZ125261 | 1GCRKSE79DZ173424 | 1GCRKSE79DZ116625 | 1GCRKSE79DZ163041 | 1GCRKSE79DZ182916; 1GCRKSE79DZ197934 | 1GCRKSE79DZ145123

1GCRKSE79DZ148748 | 1GCRKSE79DZ196654; 1GCRKSE79DZ147874; 1GCRKSE79DZ173181; 1GCRKSE79DZ116592 | 1GCRKSE79DZ103082; 1GCRKSE79DZ158969 | 1GCRKSE79DZ175786 | 1GCRKSE79DZ145915 | 1GCRKSE79DZ155120 | 1GCRKSE79DZ140052

1GCRKSE79DZ153609; 1GCRKSE79DZ163332; 1GCRKSE79DZ182463; 1GCRKSE79DZ102739 | 1GCRKSE79DZ189297 | 1GCRKSE79DZ135837; 1GCRKSE79DZ123929; 1GCRKSE79DZ118620 | 1GCRKSE79DZ178249 | 1GCRKSE79DZ167560 | 1GCRKSE79DZ198825; 1GCRKSE79DZ107066 | 1GCRKSE79DZ108685; 1GCRKSE79DZ139810; 1GCRKSE79DZ168353 | 1GCRKSE79DZ127544; 1GCRKSE79DZ189073 | 1GCRKSE79DZ170278 | 1GCRKSE79DZ156199 | 1GCRKSE79DZ189056; 1GCRKSE79DZ124112 | 1GCRKSE79DZ171351 | 1GCRKSE79DZ124241 | 1GCRKSE79DZ127138 | 1GCRKSE79DZ102904 | 1GCRKSE79DZ116222 | 1GCRKSE79DZ114826 | 1GCRKSE79DZ192619 | 1GCRKSE79DZ145042 | 1GCRKSE79DZ118052

1GCRKSE79DZ180227 | 1GCRKSE79DZ164996; 1GCRKSE79DZ115877; 1GCRKSE79DZ143355; 1GCRKSE79DZ105852 | 1GCRKSE79DZ148393 | 1GCRKSE79DZ168143 | 1GCRKSE79DZ188201; 1GCRKSE79DZ175626 | 1GCRKSE79DZ100683; 1GCRKSE79DZ184410 | 1GCRKSE79DZ136566 | 1GCRKSE79DZ103907; 1GCRKSE79DZ183547 | 1GCRKSE79DZ120626 | 1GCRKSE79DZ119203 | 1GCRKSE79DZ153433 | 1GCRKSE79DZ163251; 1GCRKSE79DZ180342; 1GCRKSE79DZ106354 | 1GCRKSE79DZ117435

1GCRKSE79DZ118584

1GCRKSE79DZ160947 | 1GCRKSE79DZ139743 | 1GCRKSE79DZ196637 | 1GCRKSE79DZ123770 | 1GCRKSE79DZ122487 | 1GCRKSE79DZ166263; 1GCRKSE79DZ116432 | 1GCRKSE79DZ195746 | 1GCRKSE79DZ132047 | 1GCRKSE79DZ126913 | 1GCRKSE79DZ135823 | 1GCRKSE79DZ143145; 1GCRKSE79DZ104460 | 1GCRKSE79DZ135515

1GCRKSE79DZ146238 | 1GCRKSE79DZ120884 | 1GCRKSE79DZ175819 | 1GCRKSE79DZ107116 | 1GCRKSE79DZ151519 | 1GCRKSE79DZ130069 | 1GCRKSE79DZ111327; 1GCRKSE79DZ163797 | 1GCRKSE79DZ192541; 1GCRKSE79DZ132355

1GCRKSE79DZ176839 | 1GCRKSE79DZ181734 | 1GCRKSE79DZ192653 | 1GCRKSE79DZ157448 | 1GCRKSE79DZ173732 | 1GCRKSE79DZ157904 | 1GCRKSE79DZ178820 | 1GCRKSE79DZ105401 | 1GCRKSE79DZ104345; 1GCRKSE79DZ199621 | 1GCRKSE79DZ165100 | 1GCRKSE79DZ157093 | 1GCRKSE79DZ113854 | 1GCRKSE79DZ118178; 1GCRKSE79DZ155523; 1GCRKSE79DZ194421 | 1GCRKSE79DZ134087 | 1GCRKSE79DZ196492 | 1GCRKSE79DZ164366 | 1GCRKSE79DZ172550 | 1GCRKSE79DZ180177 | 1GCRKSE79DZ192913 | 1GCRKSE79DZ136163; 1GCRKSE79DZ117287; 1GCRKSE79DZ116060 | 1GCRKSE79DZ171169; 1GCRKSE79DZ192202 | 1GCRKSE79DZ141993 | 1GCRKSE79DZ124014 | 1GCRKSE79DZ180132 | 1GCRKSE79DZ110436 | 1GCRKSE79DZ197237; 1GCRKSE79DZ141184 | 1GCRKSE79DZ193916 | 1GCRKSE79DZ169311

1GCRKSE79DZ120559 | 1GCRKSE79DZ184777

1GCRKSE79DZ102398 | 1GCRKSE79DZ118522; 1GCRKSE79DZ103969 | 1GCRKSE79DZ118164 | 1GCRKSE79DZ105513 | 1GCRKSE79DZ137698 | 1GCRKSE79DZ108797; 1GCRKSE79DZ173598 | 1GCRKSE79DZ122294 | 1GCRKSE79DZ122683; 1GCRKSE79DZ160107 | 1GCRKSE79DZ167817 | 1GCRKSE79DZ125678 | 1GCRKSE79DZ152959 | 1GCRKSE79DZ112235; 1GCRKSE79DZ169924 | 1GCRKSE79DZ154114; 1GCRKSE79DZ152203 | 1GCRKSE79DZ162293 | 1GCRKSE79DZ187517 | 1GCRKSE79DZ134283 | 1GCRKSE79DZ180115 | 1GCRKSE79DZ135305 | 1GCRKSE79DZ167414; 1GCRKSE79DZ194497

1GCRKSE79DZ160303; 1GCRKSE79DZ188652 | 1GCRKSE79DZ195648 | 1GCRKSE79DZ188666; 1GCRKSE79DZ197349; 1GCRKSE79DZ139466 | 1GCRKSE79DZ171608 | 1GCRKSE79DZ100229

1GCRKSE79DZ133022 | 1GCRKSE79DZ108816; 1GCRKSE79DZ109237; 1GCRKSE79DZ102837

1GCRKSE79DZ155022; 1GCRKSE79DZ143467 | 1GCRKSE79DZ146997 | 1GCRKSE79DZ153626 | 1GCRKSE79DZ133179

1GCRKSE79DZ163539 | 1GCRKSE79DZ179451; 1GCRKSE79DZ114616; 1GCRKSE79DZ176680 | 1GCRKSE79DZ124403 | 1GCRKSE79DZ114986 | 1GCRKSE79DZ124949 | 1GCRKSE79DZ109366 | 1GCRKSE79DZ126698

1GCRKSE79DZ199554; 1GCRKSE79DZ184407 | 1GCRKSE79DZ179126; 1GCRKSE79DZ153951; 1GCRKSE79DZ112803 | 1GCRKSE79DZ173004; 1GCRKSE79DZ144408 | 1GCRKSE79DZ107746

1GCRKSE79DZ114096

1GCRKSE79DZ129293 | 1GCRKSE79DZ149236 | 1GCRKSE79DZ137877; 1GCRKSE79DZ140441 | 1GCRKSE79DZ138687 | 1GCRKSE79DZ106144; 1GCRKSE79DZ135451 | 1GCRKSE79DZ149124 | 1GCRKSE79DZ190966 | 1GCRKSE79DZ165078

1GCRKSE79DZ129276 | 1GCRKSE79DZ138625; 1GCRKSE79DZ192989 | 1GCRKSE79DZ112705 | 1GCRKSE79DZ121324

1GCRKSE79DZ182270

1GCRKSE79DZ114941 | 1GCRKSE79DZ188361 | 1GCRKSE79DZ182298 | 1GCRKSE79DZ112560; 1GCRKSE79DZ175688; 1GCRKSE79DZ180079

1GCRKSE79DZ196640; 1GCRKSE79DZ157692; 1GCRKSE79DZ186674 | 1GCRKSE79DZ149916; 1GCRKSE79DZ169373; 1GCRKSE79DZ193172 | 1GCRKSE79DZ167350 | 1GCRKSE79DZ146806 | 1GCRKSE79DZ156459; 1GCRKSE79DZ194550 | 1GCRKSE79DZ184584 | 1GCRKSE79DZ143632; 1GCRKSE79DZ198341 | 1GCRKSE79DZ158079; 1GCRKSE79DZ179482 | 1GCRKSE79DZ110887; 1GCRKSE79DZ138415; 1GCRKSE79DZ114874 | 1GCRKSE79DZ177411

1GCRKSE79DZ161368; 1GCRKSE79DZ142769 | 1GCRKSE79DZ190630

1GCRKSE79DZ198100 | 1GCRKSE79DZ145333 | 1GCRKSE79DZ108802 | 1GCRKSE79DZ181801 | 1GCRKSE79DZ189042; 1GCRKSE79DZ198288 | 1GCRKSE79DZ158342 | 1GCRKSE79DZ119086 | 1GCRKSE79DZ172533; 1GCRKSE79DZ167042 | 1GCRKSE79DZ149480; 1GCRKSE79DZ182740 | 1GCRKSE79DZ130699; 1GCRKSE79DZ168627

1GCRKSE79DZ129178 | 1GCRKSE79DZ179305

1GCRKSE79DZ118066

1GCRKSE79DZ127849 | 1GCRKSE79DZ141346; 1GCRKSE79DZ162987 | 1GCRKSE79DZ160124 | 1GCRKSE79DZ160222 | 1GCRKSE79DZ163430; 1GCRKSE79DZ107715 | 1GCRKSE79DZ147275 | 1GCRKSE79DZ191650 | 1GCRKSE79DZ100277 | 1GCRKSE79DZ154615 | 1GCRKSE79DZ169020 | 1GCRKSE79DZ114454

1GCRKSE79DZ149222 | 1GCRKSE79DZ189039 | 1GCRKSE79DZ194418 | 1GCRKSE79DZ173701 | 1GCRKSE79DZ164089; 1GCRKSE79DZ128256 | 1GCRKSE79DZ159961 | 1GCRKSE79DZ157224

1GCRKSE79DZ136390 | 1GCRKSE79DZ156851 | 1GCRKSE79DZ122893; 1GCRKSE79DZ144117 | 1GCRKSE79DZ146787 | 1GCRKSE79DZ191440 | 1GCRKSE79DZ108329 | 1GCRKSE79DZ116737 | 1GCRKSE79DZ113045

1GCRKSE79DZ115183; 1GCRKSE79DZ131397 | 1GCRKSE79DZ170930; 1GCRKSE79DZ131755 | 1GCRKSE79DZ135255 | 1GCRKSE79DZ165677; 1GCRKSE79DZ126796 | 1GCRKSE79DZ159295; 1GCRKSE79DZ147731 | 1GCRKSE79DZ161340 | 1GCRKSE79DZ152136

1GCRKSE79DZ148569 | 1GCRKSE79DZ152654 | 1GCRKSE79DZ196573; 1GCRKSE79DZ111439 | 1GCRKSE79DZ193589 | 1GCRKSE79DZ186187; 1GCRKSE79DZ108007; 1GCRKSE79DZ154467; 1GCRKSE79DZ120321; 1GCRKSE79DZ150015; 1GCRKSE79DZ118861; 1GCRKSE79DZ162939 | 1GCRKSE79DZ198811; 1GCRKSE79DZ182480 | 1GCRKSE79DZ110615 | 1GCRKSE79DZ115863 | 1GCRKSE79DZ109304 | 1GCRKSE79DZ186464 | 1GCRKSE79DZ154694 | 1GCRKSE79DZ135272; 1GCRKSE79DZ123431; 1GCRKSE79DZ196668 | 1GCRKSE79DZ148698 | 1GCRKSE79DZ149656 | 1GCRKSE79DZ187114 | 1GCRKSE79DZ120061; 1GCRKSE79DZ159202 | 1GCRKSE79DZ110596; 1GCRKSE79DZ189204 | 1GCRKSE79DZ153125 | 1GCRKSE79DZ149978 | 1GCRKSE79DZ119511 | 1GCRKSE79DZ125969 | 1GCRKSE79DZ154310

1GCRKSE79DZ175528 | 1GCRKSE79DZ140049 | 1GCRKSE79DZ136180 | 1GCRKSE79DZ105639 | 1GCRKSE79DZ125714 | 1GCRKSE79DZ127026; 1GCRKSE79DZ153318 | 1GCRKSE79DZ150922; 1GCRKSE79DZ101820

1GCRKSE79DZ128225; 1GCRKSE79DZ141444 | 1GCRKSE79DZ120819; 1GCRKSE79DZ181216 | 1GCRKSE79DZ196055; 1GCRKSE79DZ178333 | 1GCRKSE79DZ173178; 1GCRKSE79DZ126538; 1GCRKSE79DZ156042 | 1GCRKSE79DZ115507; 1GCRKSE79DZ166084 | 1GCRKSE79DZ109920; 1GCRKSE79DZ142934 | 1GCRKSE79DZ187758; 1GCRKSE79DZ125891 | 1GCRKSE79DZ104328 | 1GCRKSE79DZ116804 | 1GCRKSE79DZ127379 | 1GCRKSE79DZ134378; 1GCRKSE79DZ132503 | 1GCRKSE79DZ154131 | 1GCRKSE79DZ118911 | 1GCRKSE79DZ167705 | 1GCRKSE79DZ110842 | 1GCRKSE79DZ187940; 1GCRKSE79DZ104233; 1GCRKSE79DZ159104 | 1GCRKSE79DZ104989; 1GCRKSE79DZ159510 | 1GCRKSE79DZ138107 | 1GCRKSE79DZ163427 | 1GCRKSE79DZ196363; 1GCRKSE79DZ162200 | 1GCRKSE79DZ120738 | 1GCRKSE79DZ116995 | 1GCRKSE79DZ121422; 1GCRKSE79DZ106824 | 1GCRKSE79DZ106810 | 1GCRKSE79DZ153044 | 1GCRKSE79DZ119010 | 1GCRKSE79DZ194838; 1GCRKSE79DZ191552 | 1GCRKSE79DZ120710; 1GCRKSE79DZ186948; 1GCRKSE79DZ113661 | 1GCRKSE79DZ197450 | 1GCRKSE79DZ156946 | 1GCRKSE79DZ155408 | 1GCRKSE79DZ170085; 1GCRKSE79DZ143808 | 1GCRKSE79DZ101932

1GCRKSE79DZ143050

1GCRKSE79DZ176386 | 1GCRKSE79DZ118570 | 1GCRKSE79DZ137510 | 1GCRKSE79DZ142500 | 1GCRKSE79DZ145929; 1GCRKSE79DZ121744 | 1GCRKSE79DZ193222 | 1GCRKSE79DZ178090 | 1GCRKSE79DZ192958; 1GCRKSE79DZ121159; 1GCRKSE79DZ150709 | 1GCRKSE79DZ131660; 1GCRKSE79DZ112509

1GCRKSE79DZ185170

1GCRKSE79DZ135918 | 1GCRKSE79DZ147499 | 1GCRKSE79DZ186271 | 1GCRKSE79DZ195388 | 1GCRKSE79DZ161385 | 1GCRKSE79DZ189705 | 1GCRKSE79DZ159037; 1GCRKSE79DZ162486

1GCRKSE79DZ105835; 1GCRKSE79DZ146871

1GCRKSE79DZ119556 | 1GCRKSE79DZ158504; 1GCRKSE79DZ122599; 1GCRKSE79DZ148846 | 1GCRKSE79DZ105494 | 1GCRKSE79DZ181328 | 1GCRKSE79DZ170510 | 1GCRKSE79DZ142870

1GCRKSE79DZ111845 | 1GCRKSE79DZ114955 | 1GCRKSE79DZ100098; 1GCRKSE79DZ182592; 1GCRKSE79DZ163542 | 1GCRKSE79DZ175299 | 1GCRKSE79DZ178770 | 1GCRKSE79DZ163346 | 1GCRKSE79DZ174265 | 1GCRKSE79DZ158681 | 1GCRKSE79DZ159894 | 1GCRKSE79DZ184469; 1GCRKSE79DZ189803 | 1GCRKSE79DZ120786; 1GCRKSE79DZ140116 | 1GCRKSE79DZ107987 | 1GCRKSE79DZ117094 | 1GCRKSE79DZ144523 | 1GCRKSE79DZ190126

1GCRKSE79DZ128404 | 1GCRKSE79DZ121386; 1GCRKSE79DZ152864; 1GCRKSE79DZ132534 | 1GCRKSE79DZ144330 | 1GCRKSE79DZ195701 | 1GCRKSE79DZ142027; 1GCRKSE79DZ133425; 1GCRKSE79DZ192233 | 1GCRKSE79DZ142450; 1GCRKSE79DZ192376 | 1GCRKSE79DZ140374 | 1GCRKSE79DZ175433 | 1GCRKSE79DZ135840 | 1GCRKSE79DZ197514 | 1GCRKSE79DZ137720; 1GCRKSE79DZ171205; 1GCRKSE79DZ131254; 1GCRKSE79DZ127060; 1GCRKSE79DZ144487 | 1GCRKSE79DZ107567 | 1GCRKSE79DZ146773 | 1GCRKSE79DZ114938 | 1GCRKSE79DZ164304; 1GCRKSE79DZ105236; 1GCRKSE79DZ108069 | 1GCRKSE79DZ197433 | 1GCRKSE79DZ160611; 1GCRKSE79DZ108637 | 1GCRKSE79DZ118150; 1GCRKSE79DZ161953; 1GCRKSE79DZ126460; 1GCRKSE79DZ100490 | 1GCRKSE79DZ142111 | 1GCRKSE79DZ186769 | 1GCRKSE79DZ142206; 1GCRKSE79DZ150421

1GCRKSE79DZ135739; 1GCRKSE79DZ110985 | 1GCRKSE79DZ137457; 1GCRKSE79DZ111313 | 1GCRKSE79DZ185668; 1GCRKSE79DZ148734; 1GCRKSE79DZ138642

1GCRKSE79DZ160575 | 1GCRKSE79DZ159930 | 1GCRKSE79DZ188117; 1GCRKSE79DZ144621; 1GCRKSE79DZ137300; 1GCRKSE79DZ184603; 1GCRKSE79DZ181619 | 1GCRKSE79DZ172418 | 1GCRKSE79DZ141976 | 1GCRKSE79DZ164092; 1GCRKSE79DZ191969; 1GCRKSE79DZ186903; 1GCRKSE79DZ171592 | 1GCRKSE79DZ109626 | 1GCRKSE79DZ119296 | 1GCRKSE79DZ180793 | 1GCRKSE79DZ125664 | 1GCRKSE79DZ197738 | 1GCRKSE79DZ151455; 1GCRKSE79DZ164920 | 1GCRKSE79DZ174668; 1GCRKSE79DZ199327 | 1GCRKSE79DZ140763; 1GCRKSE79DZ119508; 1GCRKSE79DZ145882; 1GCRKSE79DZ159426 | 1GCRKSE79DZ173472; 1GCRKSE79DZ183046 | 1GCRKSE79DZ170233 | 1GCRKSE79DZ154422; 1GCRKSE79DZ183354 | 1GCRKSE79DZ105172 | 1GCRKSE79DZ183838

1GCRKSE79DZ188134 | 1GCRKSE79DZ163752

1GCRKSE79DZ197366 | 1GCRKSE79DZ177005 | 1GCRKSE79DZ169597 | 1GCRKSE79DZ103700 | 1GCRKSE79DZ124496

1GCRKSE79DZ120464; 1GCRKSE79DZ141895; 1GCRKSE79DZ191566 | 1GCRKSE79DZ149219 | 1GCRKSE79DZ114311; 1GCRKSE79DZ173987; 1GCRKSE79DZ169101 | 1GCRKSE79DZ183922; 1GCRKSE79DZ118410 | 1GCRKSE79DZ185377 | 1GCRKSE79DZ108959; 1GCRKSE79DZ104507 | 1GCRKSE79DZ117502

1GCRKSE79DZ112266 | 1GCRKSE79DZ175416; 1GCRKSE79DZ186500 | 1GCRKSE79DZ150533 | 1GCRKSE79DZ181099; 1GCRKSE79DZ121694 | 1GCRKSE79DZ126202 | 1GCRKSE79DZ178798 | 1GCRKSE79DZ140536

1GCRKSE79DZ152069; 1GCRKSE79DZ180566 | 1GCRKSE79DZ131139 | 1GCRKSE79DZ122957 | 1GCRKSE79DZ168076 | 1GCRKSE79DZ182821 | 1GCRKSE79DZ127012

1GCRKSE79DZ126443 | 1GCRKSE79DZ152038

1GCRKSE79DZ133246 | 1GCRKSE79DZ193270; 1GCRKSE79DZ147129 | 1GCRKSE79DZ118956

1GCRKSE79DZ128712 | 1GCRKSE79DZ169499 | 1GCRKSE79DZ178400 | 1GCRKSE79DZ182429; 1GCRKSE79DZ129388 | 1GCRKSE79DZ180552

1GCRKSE79DZ110758

1GCRKSE79DZ198842; 1GCRKSE79DZ118309; 1GCRKSE79DZ125163 | 1GCRKSE79DZ193592 | 1GCRKSE79DZ137622 | 1GCRKSE79DZ128032; 1GCRKSE79DZ100506 | 1GCRKSE79DZ124692 | 1GCRKSE79DZ193317; 1GCRKSE79DZ190532 | 1GCRKSE79DZ175559; 1GCRKSE79DZ156414; 1GCRKSE79DZ181443 | 1GCRKSE79DZ123834 | 1GCRKSE79DZ103213; 1GCRKSE79DZ191549 | 1GCRKSE79DZ175562 | 1GCRKSE79DZ185976 | 1GCRKSE79DZ126877 | 1GCRKSE79DZ141945; 1GCRKSE79DZ190644 | 1GCRKSE79DZ119153 | 1GCRKSE79DZ149771; 1GCRKSE79DZ111232 | 1GCRKSE79DZ153870; 1GCRKSE79DZ116446 | 1GCRKSE79DZ160432 | 1GCRKSE79DZ101431 | 1GCRKSE79DZ132467; 1GCRKSE79DZ169826 | 1GCRKSE79DZ147101 | 1GCRKSE79DZ134834 | 1GCRKSE79DZ108699 | 1GCRKSE79DZ186884 | 1GCRKSE79DZ163525 | 1GCRKSE79DZ155764; 1GCRKSE79DZ184830 | 1GCRKSE79DZ115717; 1GCRKSE79DZ178817 | 1GCRKSE79DZ159216 | 1GCRKSE79DZ167302 | 1GCRKSE79DZ185492 | 1GCRKSE79DZ144036 | 1GCRKSE79DZ157823; 1GCRKSE79DZ194953; 1GCRKSE79DZ171253; 1GCRKSE79DZ186822

1GCRKSE79DZ154789; 1GCRKSE79DZ107858; 1GCRKSE79DZ157028 | 1GCRKSE79DZ187713; 1GCRKSE79DZ131836 | 1GCRKSE79DZ190921 | 1GCRKSE79DZ119833; 1GCRKSE79DZ148409 | 1GCRKSE79DZ142061 | 1GCRKSE79DZ143405 | 1GCRKSE79DZ159345 | 1GCRKSE79DZ152444 | 1GCRKSE79DZ122618 | 1GCRKSE79DZ113756 | 1GCRKSE79DZ195049 | 1GCRKSE79DZ168501 | 1GCRKSE79DZ165050; 1GCRKSE79DZ156543 | 1GCRKSE79DZ194807 | 1GCRKSE79DZ112879; 1GCRKSE79DZ183130; 1GCRKSE79DZ137670 | 1GCRKSE79DZ173634 | 1GCRKSE79DZ185136 | 1GCRKSE79DZ144215 | 1GCRKSE79DZ147583 | 1GCRKSE79DZ165131 | 1GCRKSE79DZ189218

1GCRKSE79DZ178025

1GCRKSE79DZ132114; 1GCRKSE79DZ191017; 1GCRKSE79DZ131707 | 1GCRKSE79DZ139791 | 1GCRKSE79DZ103079 | 1GCRKSE79DZ136888 | 1GCRKSE79DZ192135; 1GCRKSE79DZ195696; 1GCRKSE79DZ126345

1GCRKSE79DZ179269; 1GCRKSE79DZ103597; 1GCRKSE79DZ159992; 1GCRKSE79DZ147924 | 1GCRKSE79DZ106516 | 1GCRKSE79DZ196105

1GCRKSE79DZ190014 | 1GCRKSE79DZ179286 | 1GCRKSE79DZ143582 | 1GCRKSE79DZ138267; 1GCRKSE79DZ133926 | 1GCRKSE79DZ126507 | 1GCRKSE79DZ106158; 1GCRKSE79DZ195925 | 1GCRKSE79DZ155585

1GCRKSE79DZ174752 | 1GCRKSE79DZ112865 | 1GCRKSE79DZ155652 | 1GCRKSE79DZ130511; 1GCRKSE79DZ149320 | 1GCRKSE79DZ107665 | 1GCRKSE79DZ125566 | 1GCRKSE79DZ131609; 1GCRKSE79DZ156865

1GCRKSE79DZ112350 | 1GCRKSE79DZ176372 | 1GCRKSE79DZ122165; 1GCRKSE79DZ145705; 1GCRKSE79DZ147468 | 1GCRKSE79DZ186710 | 1GCRKSE79DZ131092 | 1GCRKSE79DZ191793; 1GCRKSE79DZ176761; 1GCRKSE79DZ100876

1GCRKSE79DZ179255 | 1GCRKSE79DZ135465 | 1GCRKSE79DZ185606 | 1GCRKSE79DZ120206; 1GCRKSE79DZ158065; 1GCRKSE79DZ131593; 1GCRKSE79DZ117788 | 1GCRKSE79DZ179059 | 1GCRKSE79DZ116978 | 1GCRKSE79DZ132419

1GCRKSE79DZ158213 | 1GCRKSE79DZ144540 | 1GCRKSE79DZ117791 | 1GCRKSE79DZ169552 | 1GCRKSE79DZ152086

1GCRKSE79DZ198078; 1GCRKSE79DZ128709 | 1GCRKSE79DZ100179 | 1GCRKSE79DZ178056 | 1GCRKSE79DZ125339 | 1GCRKSE79DZ131691; 1GCRKSE79DZ197061; 1GCRKSE79DZ158633; 1GCRKSE79DZ143100 | 1GCRKSE79DZ151827; 1GCRKSE79DZ105124 | 1GCRKSE79DZ105334 | 1GCRKSE79DZ183368; 1GCRKSE79DZ195309; 1GCRKSE79DZ188540

1GCRKSE79DZ183760; 1GCRKSE79DZ168420 | 1GCRKSE79DZ183600; 1GCRKSE79DZ140553 | 1GCRKSE79DZ186691; 1GCRKSE79DZ190353 | 1GCRKSE79DZ135482; 1GCRKSE79DZ157241; 1GCRKSE79DZ146000 | 1GCRKSE79DZ129858 | 1GCRKSE79DZ146613; 1GCRKSE79DZ123851; 1GCRKSE79DZ103115 | 1GCRKSE79DZ181927

1GCRKSE79DZ199294 | 1GCRKSE79DZ103129; 1GCRKSE79DZ167056 | 1GCRKSE79DZ142982 | 1GCRKSE79DZ110680 | 1GCRKSE79DZ179384; 1GCRKSE79DZ119167; 1GCRKSE79DZ169860; 1GCRKSE79DZ189896; 1GCRKSE79DZ124465 | 1GCRKSE79DZ102983 | 1GCRKSE79DZ110551 | 1GCRKSE79DZ178039 | 1GCRKSE79DZ187744; 1GCRKSE79DZ186836 | 1GCRKSE79DZ179773; 1GCRKSE79DZ126748 | 1GCRKSE79DZ111196 | 1GCRKSE79DZ112848 | 1GCRKSE79DZ117077 | 1GCRKSE79DZ141735 | 1GCRKSE79DZ140245 | 1GCRKSE79DZ193088; 1GCRKSE79DZ187971 | 1GCRKSE79DZ198968 | 1GCRKSE79DZ113837 | 1GCRKSE79DZ150046 | 1GCRKSE79DZ150810 | 1GCRKSE79DZ195391 | 1GCRKSE79DZ173116 | 1GCRKSE79DZ172631 | 1GCRKSE79DZ166151 | 1GCRKSE79DZ148524 | 1GCRKSE79DZ149446 | 1GCRKSE79DZ104684; 1GCRKSE79DZ196749 | 1GCRKSE79DZ112834 | 1GCRKSE79DZ112512; 1GCRKSE79DZ116012

1GCRKSE79DZ187789 | 1GCRKSE79DZ189106 | 1GCRKSE79DZ120769 | 1GCRKSE79DZ161015 | 1GCRKSE79DZ151052; 1GCRKSE79DZ195066 | 1GCRKSE79DZ120903 | 1GCRKSE79DZ186819

1GCRKSE79DZ109450; 1GCRKSE79DZ134624; 1GCRKSE79DZ144604 | 1GCRKSE79DZ189400 | 1GCRKSE79DZ112316 | 1GCRKSE79DZ149317 | 1GCRKSE79DZ176159 | 1GCRKSE79DZ153674 | 1GCRKSE79DZ117497; 1GCRKSE79DZ166344 | 1GCRKSE79DZ165128; 1GCRKSE79DZ160818

1GCRKSE79DZ192748 | 1GCRKSE79DZ174606 | 1GCRKSE79DZ104037 | 1GCRKSE79DZ198310; 1GCRKSE79DZ137037 | 1GCRKSE79DZ114308 | 1GCRKSE79DZ192443 | 1GCRKSE79DZ111280 | 1GCRKSE79DZ161628 | 1GCRKSE79DZ145039

1GCRKSE79DZ110095 | 1GCRKSE79DZ146644 | 1GCRKSE79DZ150757; 1GCRKSE79DZ109819 | 1GCRKSE79DZ177926 | 1GCRKSE79DZ140326 | 1GCRKSE79DZ118407 | 1GCRKSE79DZ159054 | 1GCRKSE79DZ182303

1GCRKSE79DZ181622 | 1GCRKSE79DZ144893 | 1GCRKSE79DZ141962 | 1GCRKSE79DZ191115 | 1GCRKSE79DZ110386 | 1GCRKSE79DZ193043 | 1GCRKSE79DZ193754 | 1GCRKSE79DZ125762 | 1GCRKSE79DZ142142 | 1GCRKSE79DZ130329 | 1GCRKSE79DZ180602; 1GCRKSE79DZ174282 | 1GCRKSE79DZ101428 | 1GCRKSE79DZ106015 | 1GCRKSE79DZ144277 | 1GCRKSE79DZ109299; 1GCRKSE79DZ115667; 1GCRKSE79DZ184648 | 1GCRKSE79DZ167199

1GCRKSE79DZ150449

1GCRKSE79DZ172130 | 1GCRKSE79DZ185489 | 1GCRKSE79DZ169521 | 1GCRKSE79DZ107794 | 1GCRKSE79DZ124787; 1GCRKSE79DZ157675; 1GCRKSE79DZ191390 | 1GCRKSE79DZ131478 | 1GCRKSE79DZ173830; 1GCRKSE79DZ138530

1GCRKSE79DZ166280 | 1GCRKSE79DZ102711

1GCRKSE79DZ136521; 1GCRKSE79DZ106998 | 1GCRKSE79DZ162665 | 1GCRKSE79DZ143517 | 1GCRKSE79DZ128533; 1GCRKSE79DZ117872; 1GCRKSE79DZ137880; 1GCRKSE79DZ147082; 1GCRKSE79DZ181572 | 1GCRKSE79DZ108413 | 1GCRKSE79DZ185458 | 1GCRKSE79DZ155294 | 1GCRKSE79DZ115314 | 1GCRKSE79DZ157157 | 1GCRKSE79DZ177957 | 1GCRKSE79DZ192779 | 1GCRKSE79DZ137569 | 1GCRKSE79DZ154923; 1GCRKSE79DZ199425

1GCRKSE79DZ145008 | 1GCRKSE79DZ122019 | 1GCRKSE79DZ188165 | 1GCRKSE79DZ198730 | 1GCRKSE79DZ186027; 1GCRKSE79DZ105656 | 1GCRKSE79DZ178848 | 1GCRKSE79DZ101509 | 1GCRKSE79DZ113319 | 1GCRKSE79DZ198808; 1GCRKSE79DZ102126; 1GCRKSE79DZ101400; 1GCRKSE79DZ123610; 1GCRKSE79DZ156154 | 1GCRKSE79DZ146143 | 1GCRKSE79DZ192491; 1GCRKSE79DZ151875 | 1GCRKSE79DZ153822; 1GCRKSE79DZ182477 | 1GCRKSE79DZ174637 | 1GCRKSE79DZ160172 | 1GCRKSE79DZ172029 | 1GCRKSE79DZ164979 | 1GCRKSE79DZ135790; 1GCRKSE79DZ157496; 1GCRKSE79DZ160821 | 1GCRKSE79DZ149303; 1GCRKSE79DZ124627; 1GCRKSE79DZ156090 | 1GCRKSE79DZ135613 | 1GCRKSE79DZ107617; 1GCRKSE79DZ127916 | 1GCRKSE79DZ167834 | 1GCRKSE79DZ150466 | 1GCRKSE79DZ136406 | 1GCRKSE79DZ161452; 1GCRKSE79DZ104104; 1GCRKSE79DZ147535 | 1GCRKSE79DZ131156; 1GCRKSE79DZ120433 | 1GCRKSE79DZ199733 | 1GCRKSE79DZ152492 | 1GCRKSE79DZ156137 | 1GCRKSE79DZ120335 | 1GCRKSE79DZ104006 | 1GCRKSE79DZ150760; 1GCRKSE79DZ133330; 1GCRKSE79DZ105396 | 1GCRKSE79DZ162052 | 1GCRKSE79DZ100036 | 1GCRKSE79DZ158602 | 1GCRKSE79DZ121940; 1GCRKSE79DZ107889; 1GCRKSE79DZ144764

1GCRKSE79DZ155392 | 1GCRKSE79DZ161127 | 1GCRKSE79DZ172709 | 1GCRKSE79DZ149527 | 1GCRKSE79DZ176629 | 1GCRKSE79DZ116303 | 1GCRKSE79DZ143985; 1GCRKSE79DZ191373 | 1GCRKSE79DZ110727

1GCRKSE79DZ187002 | 1GCRKSE79DZ112655 | 1GCRKSE79DZ112137; 1GCRKSE79DZ154369 | 1GCRKSE79DZ139046 | 1GCRKSE79DZ178851; 1GCRKSE79DZ171088 | 1GCRKSE79DZ171544 | 1GCRKSE79DZ143260 | 1GCRKSE79DZ147972; 1GCRKSE79DZ124837; 1GCRKSE79DZ185539 | 1GCRKSE79DZ141864 | 1GCRKSE79DZ123378 | 1GCRKSE79DZ167607 | 1GCRKSE79DZ187596; 1GCRKSE79DZ114812 | 1GCRKSE79DZ103325; 1GCRKSE79DZ148751 | 1GCRKSE79DZ139161; 1GCRKSE79DZ117743 | 1GCRKSE79DZ171818 | 1GCRKSE79DZ162424 | 1GCRKSE79DZ148281 | 1GCRKSE79DZ171933 | 1GCRKSE79DZ182110 | 1GCRKSE79DZ163735 | 1GCRKSE79DZ189476 | 1GCRKSE79DZ148197 | 1GCRKSE79DZ101719 | 1GCRKSE79DZ109822; 1GCRKSE79DZ114468 | 1GCRKSE79DZ123915 | 1GCRKSE79DZ130072 | 1GCRKSE79DZ138589; 1GCRKSE79DZ189087 | 1GCRKSE79DZ161905 | 1GCRKSE79DZ117774 | 1GCRKSE79DZ111571 | 1GCRKSE79DZ128970

1GCRKSE79DZ116835 | 1GCRKSE79DZ165713; 1GCRKSE79DZ147664

1GCRKSE79DZ170250 | 1GCRKSE79DZ173777 | 1GCRKSE79DZ195634 | 1GCRKSE79DZ130282 | 1GCRKSE79DZ120674 | 1GCRKSE79DZ150001; 1GCRKSE79DZ123185 | 1GCRKSE79DZ122277 | 1GCRKSE79DZ154730; 1GCRKSE79DZ109111; 1GCRKSE79DZ166733 | 1GCRKSE79DZ127107 | 1GCRKSE79DZ158860; 1GCRKSE79DZ131321 | 1GCRKSE79DZ188862; 1GCRKSE79DZ126894

1GCRKSE79DZ133456; 1GCRKSE79DZ148118 | 1GCRKSE79DZ118813 | 1GCRKSE79DZ140522; 1GCRKSE79DZ166473 | 1GCRKSE79DZ181250

1GCRKSE79DZ138673; 1GCRKSE79DZ109867 | 1GCRKSE79DZ186349 | 1GCRKSE79DZ152511; 1GCRKSE79DZ183807; 1GCRKSE79DZ162908; 1GCRKSE79DZ150614; 1GCRKSE79DZ140150; 1GCRKSE79DZ141377 | 1GCRKSE79DZ112476 | 1GCRKSE79DZ142075 | 1GCRKSE79DZ168899 | 1GCRKSE79DZ192068; 1GCRKSE79DZ165937 | 1GCRKSE79DZ111005 | 1GCRKSE79DZ127317 | 1GCRKSE79DZ161418 | 1GCRKSE79DZ117385; 1GCRKSE79DZ104264 | 1GCRKSE79DZ110131

1GCRKSE79DZ105947 | 1GCRKSE79DZ106693; 1GCRKSE79DZ179014; 1GCRKSE79DZ102465; 1GCRKSE79DZ176842 | 1GCRKSE79DZ164240; 1GCRKSE79DZ139662; 1GCRKSE79DZ159782; 1GCRKSE79DZ184844 | 1GCRKSE79DZ118505 | 1GCRKSE79DZ119041; 1GCRKSE79DZ185248; 1GCRKSE79DZ136342 | 1GCRKSE79DZ183516 | 1GCRKSE79DZ152508 | 1GCRKSE79DZ126782 | 1GCRKSE79DZ175450 | 1GCRKSE79DZ104782 | 1GCRKSE79DZ154386; 1GCRKSE79DZ167154; 1GCRKSE79DZ164013

1GCRKSE79DZ185864; 1GCRKSE79DZ197027; 1GCRKSE79DZ187856 | 1GCRKSE79DZ153271 | 1GCRKSE79DZ188229 | 1GCRKSE79DZ186139 | 1GCRKSE79DZ165226 | 1GCRKSE79DZ186657; 1GCRKSE79DZ183791

1GCRKSE79DZ151178; 1GCRKSE79DZ179496; 1GCRKSE79DZ158938; 1GCRKSE79DZ148779 | 1GCRKSE79DZ155859; 1GCRKSE79DZ197562; 1GCRKSE79DZ170961 | 1GCRKSE79DZ138043 | 1GCRKSE79DZ114583 | 1GCRKSE79DZ156686; 1GCRKSE79DZ186450; 1GCRKSE79DZ108220 | 1GCRKSE79DZ174069 | 1GCRKSE79DZ100604 | 1GCRKSE79DZ138074 | 1GCRKSE79DZ167445 | 1GCRKSE79DZ172127; 1GCRKSE79DZ169289 | 1GCRKSE79DZ190885 | 1GCRKSE79DZ160754 | 1GCRKSE79DZ183726 | 1GCRKSE79DZ178526; 1GCRKSE79DZ119315; 1GCRKSE79DZ144862; 1GCRKSE79DZ110520 | 1GCRKSE79DZ189090 | 1GCRKSE79DZ115474 | 1GCRKSE79DZ103535 | 1GCRKSE79DZ137443; 1GCRKSE79DZ174184

1GCRKSE79DZ170703 | 1GCRKSE79DZ178087 | 1GCRKSE79DZ188487 | 1GCRKSE79DZ186030; 1GCRKSE79DZ156431 | 1GCRKSE79DZ149673 | 1GCRKSE79DZ172502 | 1GCRKSE79DZ148975; 1GCRKSE79DZ129357 | 1GCRKSE79DZ180812 | 1GCRKSE79DZ199893; 1GCRKSE79DZ163511 | 1GCRKSE79DZ124689

1GCRKSE79DZ107133; 1GCRKSE79DZ145350; 1GCRKSE79DZ192684 | 1GCRKSE79DZ181362; 1GCRKSE79DZ106127 | 1GCRKSE79DZ191776 | 1GCRKSE79DZ119878 | 1GCRKSE79DZ114633 | 1GCRKSE79DZ103146 | 1GCRKSE79DZ112932; 1GCRKSE79DZ148989 | 1GCRKSE79DZ177313; 1GCRKSE79DZ196427 | 1GCRKSE79DZ136812; 1GCRKSE79DZ161550

1GCRKSE79DZ184892 | 1GCRKSE79DZ151357

1GCRKSE79DZ109447 | 1GCRKSE79DZ194094; 1GCRKSE79DZ153593; 1GCRKSE79DZ198307 | 1GCRKSE79DZ112686 | 1GCRKSE79DZ121517; 1GCRKSE79DZ142271; 1GCRKSE79DZ106712 | 1GCRKSE79DZ166876; 1GCRKSE79DZ164819 | 1GCRKSE79DZ143744 | 1GCRKSE79DZ171186

1GCRKSE79DZ175884 | 1GCRKSE79DZ165663; 1GCRKSE79DZ107780 | 1GCRKSE79DZ178509; 1GCRKSE79DZ134770; 1GCRKSE79DZ146272 | 1GCRKSE79DZ163573 | 1GCRKSE79DZ158891 | 1GCRKSE79DZ103020

1GCRKSE79DZ195102 | 1GCRKSE79DZ101753

1GCRKSE79DZ119914 | 1GCRKSE79DZ106676 | 1GCRKSE79DZ176825; 1GCRKSE79DZ121677 | 1GCRKSE79DZ121601 | 1GCRKSE79DZ169129; 1GCRKSE79DZ184536 | 1GCRKSE79DZ123543 | 1GCRKSE79DZ125616 | 1GCRKSE79DZ157580; 1GCRKSE79DZ108184; 1GCRKSE79DZ196962

1GCRKSE79DZ186805 | 1GCRKSE79DZ194144 | 1GCRKSE79DZ198565; 1GCRKSE79DZ128371; 1GCRKSE79DZ185072; 1GCRKSE79DZ117953; 1GCRKSE79DZ137555; 1GCRKSE79DZ135210 | 1GCRKSE79DZ108136 | 1GCRKSE79DZ155814 | 1GCRKSE79DZ194628 | 1GCRKSE79DZ119413 | 1GCRKSE79DZ152489 | 1GCRKSE79DZ152704 | 1GCRKSE79DZ112364; 1GCRKSE79DZ189848; 1GCRKSE79DZ176520; 1GCRKSE79DZ187162; 1GCRKSE79DZ193429; 1GCRKSE79DZ111151; 1GCRKSE79DZ128208 | 1GCRKSE79DZ145395 | 1GCRKSE79DZ145994 | 1GCRKSE79DZ152041 | 1GCRKSE79DZ123316 | 1GCRKSE79DZ189834 | 1GCRKSE79DZ158857; 1GCRKSE79DZ100652; 1GCRKSE79DZ147860; 1GCRKSE79DZ167316; 1GCRKSE79DZ106905; 1GCRKSE79DZ193737 | 1GCRKSE79DZ162696; 1GCRKSE79DZ105723 | 1GCRKSE79DZ187842; 1GCRKSE79DZ189980 | 1GCRKSE79DZ163198 | 1GCRKSE79DZ101476 | 1GCRKSE79DZ179370; 1GCRKSE79DZ173858; 1GCRKSE79DZ193527

1GCRKSE79DZ113028; 1GCRKSE79DZ183483; 1GCRKSE79DZ104748 | 1GCRKSE79DZ194113; 1GCRKSE79DZ143047; 1GCRKSE79DZ141797 | 1GCRKSE79DZ178347 | 1GCRKSE79DZ101137; 1GCRKSE79DZ165470 | 1GCRKSE79DZ112008; 1GCRKSE79DZ196007; 1GCRKSE79DZ151889 | 1GCRKSE79DZ197254 | 1GCRKSE79DZ133845; 1GCRKSE79DZ103499 | 1GCRKSE79DZ180101; 1GCRKSE79DZ156462 | 1GCRKSE79DZ193480 | 1GCRKSE79DZ172726 | 1GCRKSE79DZ136471; 1GCRKSE79DZ129195 | 1GCRKSE79DZ117225 | 1GCRKSE79DZ154517; 1GCRKSE79DZ114129

1GCRKSE79DZ143792 | 1GCRKSE79DZ161788 | 1GCRKSE79DZ133070; 1GCRKSE79DZ149589 | 1GCRKSE79DZ128743; 1GCRKSE79DZ160060 | 1GCRKSE79DZ146840

1GCRKSE79DZ157191 | 1GCRKSE79DZ141718 | 1GCRKSE79DZ198792 | 1GCRKSE79DZ134929 | 1GCRKSE79DZ150774; 1GCRKSE79DZ113711; 1GCRKSE79DZ131531; 1GCRKSE79DZ174136

1GCRKSE79DZ195939 | 1GCRKSE79DZ189347 | 1GCRKSE79DZ174573 | 1GCRKSE79DZ172984

1GCRKSE79DZ168398; 1GCRKSE79DZ170622

1GCRKSE79DZ174086

1GCRKSE79DZ133635 | 1GCRKSE79DZ192751 | 1GCRKSE79DZ176534 | 1GCRKSE79DZ171561 | 1GCRKSE79DZ189199 | 1GCRKSE79DZ131044

1GCRKSE79DZ126250 | 1GCRKSE79DZ100828

1GCRKSE79DZ104197; 1GCRKSE79DZ117239 | 1GCRKSE79DZ186125 | 1GCRKSE79DZ114860; 1GCRKSE79DZ164271 | 1GCRKSE79DZ131853; 1GCRKSE79DZ129732 | 1GCRKSE79DZ106385 | 1GCRKSE79DZ109125 | 1GCRKSE79DZ151424; 1GCRKSE79DZ199134 | 1GCRKSE79DZ108735; 1GCRKSE79DZ134140; 1GCRKSE79DZ120075 | 1GCRKSE79DZ108296 | 1GCRKSE79DZ175318 | 1GCRKSE79DZ130265 | 1GCRKSE79DZ130833; 1GCRKSE79DZ147406; 1GCRKSE79DZ131450 | 1GCRKSE79DZ197710; 1GCRKSE79DZ153285

1GCRKSE79DZ163136 | 1GCRKSE79DZ167879 | 1GCRKSE79DZ136289 | 1GCRKSE79DZ120092; 1GCRKSE79DZ126006 | 1GCRKSE79DZ146319 | 1GCRKSE79DZ149687 | 1GCRKSE79DZ132548 | 1GCRKSE79DZ139600 | 1GCRKSE79DZ161936 | 1GCRKSE79DZ188991; 1GCRKSE79DZ122571 | 1GCRKSE79DZ118102 | 1GCRKSE79DZ137667 | 1GCRKSE79DZ183631 | 1GCRKSE79DZ191258 | 1GCRKSE79DZ145235 | 1GCRKSE79DZ162374 | 1GCRKSE79DZ174475; 1GCRKSE79DZ114146; 1GCRKSE79DZ145526; 1GCRKSE79DZ184486 | 1GCRKSE79DZ161676 | 1GCRKSE79DZ131769

1GCRKSE79DZ177876 | 1GCRKSE79DZ120173 | 1GCRKSE79DZ105706; 1GCRKSE79DZ164139 | 1GCRKSE79DZ197996; 1GCRKSE79DZ113353

1GCRKSE79DZ143341 | 1GCRKSE79DZ103891 | 1GCRKSE79DZ140942 | 1GCRKSE79DZ135885; 1GCRKSE79DZ141105 | 1GCRKSE79DZ117046; 1GCRKSE79DZ121081

1GCRKSE79DZ164724 | 1GCRKSE79DZ129505; 1GCRKSE79DZ142528; 1GCRKSE79DZ123476; 1GCRKSE79DZ198517 | 1GCRKSE79DZ189784; 1GCRKSE79DZ114387 | 1GCRKSE79DZ111361 | 1GCRKSE79DZ160785 | 1GCRKSE79DZ136440; 1GCRKSE79DZ131481 | 1GCRKSE79DZ116768 | 1GCRKSE79DZ107892 | 1GCRKSE79DZ128323 | 1GCRKSE79DZ167347 | 1GCRKSE79DZ191096; 1GCRKSE79DZ168000 | 1GCRKSE79DZ123011 | 1GCRKSE79DZ133344 | 1GCRKSE79DZ197688; 1GCRKSE79DZ156249 | 1GCRKSE79DZ107374 | 1GCRKSE79DZ127723 | 1GCRKSE79DZ177912 | 1GCRKSE79DZ187646 | 1GCRKSE79DZ180700 | 1GCRKSE79DZ162035; 1GCRKSE79DZ138057; 1GCRKSE79DZ145610; 1GCRKSE79DZ156848; 1GCRKSE79DZ123381 | 1GCRKSE79DZ136907 | 1GCRKSE79DZ137507 | 1GCRKSE79DZ162245; 1GCRKSE79DZ107732 | 1GCRKSE79DZ190384 | 1GCRKSE79DZ186383; 1GCRKSE79DZ117600; 1GCRKSE79DZ149091 | 1GCRKSE79DZ191082 | 1GCRKSE79DZ190451 | 1GCRKSE79DZ153612 | 1GCRKSE79DZ110453 | 1GCRKSE79DZ115023 | 1GCRKSE79DZ190952; 1GCRKSE79DZ159880; 1GCRKSE79DZ167459; 1GCRKSE79DZ124224 | 1GCRKSE79DZ110744; 1GCRKSE79DZ110372 | 1GCRKSE79DZ174251; 1GCRKSE79DZ115295 | 1GCRKSE79DZ172905 | 1GCRKSE79DZ155635; 1GCRKSE79DZ198503 | 1GCRKSE79DZ104040 | 1GCRKSE79DZ158180; 1GCRKSE79DZ180261; 1GCRKSE79DZ117337 | 1GCRKSE79DZ175142 | 1GCRKSE79DZ110047 | 1GCRKSE79DZ115555; 1GCRKSE79DZ163492; 1GCRKSE79DZ147955

1GCRKSE79DZ164397 | 1GCRKSE79DZ111263 | 1GCRKSE79DZ195486 | 1GCRKSE79DZ172757; 1GCRKSE79DZ119864; 1GCRKSE79DZ185329; 1GCRKSE79DZ159197; 1GCRKSE79DZ133053 | 1GCRKSE79DZ139807; 1GCRKSE79DZ133909 | 1GCRKSE79DZ175724 | 1GCRKSE79DZ184617; 1GCRKSE79DZ181748 | 1GCRKSE79DZ193365 | 1GCRKSE79DZ152816 | 1GCRKSE79DZ176677 | 1GCRKSE79DZ173584 | 1GCRKSE79DZ148863 | 1GCRKSE79DZ123803; 1GCRKSE79DZ136938; 1GCRKSE79DZ120254 | 1GCRKSE79DZ104510; 1GCRKSE79DZ126247; 1GCRKSE79DZ128581; 1GCRKSE79DZ169275 | 1GCRKSE79DZ129049 | 1GCRKSE79DZ138964 | 1GCRKSE79DZ147857 | 1GCRKSE79DZ157465; 1GCRKSE79DZ172421 | 1GCRKSE79DZ141833 | 1GCRKSE79DZ163654 | 1GCRKSE79DZ109528; 1GCRKSE79DZ111599; 1GCRKSE79DZ140312 | 1GCRKSE79DZ151505; 1GCRKSE79DZ146546 | 1GCRKSE79DZ168482; 1GCRKSE79DZ133392 | 1GCRKSE79DZ186142; 1GCRKSE79DZ179899 | 1GCRKSE79DZ118858 | 1GCRKSE79DZ169812 | 1GCRKSE79DZ185749

1GCRKSE79DZ107231 | 1GCRKSE79DZ197013 | 1GCRKSE79DZ128676

1GCRKSE79DZ174413 | 1GCRKSE79DZ102367; 1GCRKSE79DZ183886; 1GCRKSE79DZ123722; 1GCRKSE79DZ137782; 1GCRKSE79DZ146059 | 1GCRKSE79DZ177683; 1GCRKSE79DZ192880; 1GCRKSE79DZ182043; 1GCRKSE79DZ148331 | 1GCRKSE79DZ160981 | 1GCRKSE79DZ166456 | 1GCRKSE79DZ136843; 1GCRKSE79DZ112428; 1GCRKSE79DZ112719

1GCRKSE79DZ128189 | 1GCRKSE79DZ126040; 1GCRKSE79DZ169745

1GCRKSE79DZ184004 | 1GCRKSE79DZ111795

1GCRKSE79DZ197559; 1GCRKSE79DZ166764 | 1GCRKSE79DZ113112 | 1GCRKSE79DZ114101 | 1GCRKSE79DZ135661 | 1GCRKSE79DZ169485

1GCRKSE79DZ153545

1GCRKSE79DZ135059; 1GCRKSE79DZ145137 | 1GCRKSE79DZ169034 | 1GCRKSE79DZ105866; 1GCRKSE79DZ105771 | 1GCRKSE79DZ134865 | 1GCRKSE79DZ157255; 1GCRKSE79DZ149138 | 1GCRKSE79DZ107696 | 1GCRKSE79DZ170927; 1GCRKSE79DZ171687 | 1GCRKSE79DZ143968 | 1GCRKSE79DZ103356

1GCRKSE79DZ157451 | 1GCRKSE79DZ156297; 1GCRKSE79DZ152220; 1GCRKSE79DZ194015; 1GCRKSE79DZ169132 | 1GCRKSE79DZ183855; 1GCRKSE79DZ181152 | 1GCRKSE79DZ187436; 1GCRKSE79DZ107262; 1GCRKSE79DZ129620 | 1GCRKSE79DZ176601 | 1GCRKSE79DZ124210; 1GCRKSE79DZ127205; 1GCRKSE79DZ136809; 1GCRKSE79DZ161774 | 1GCRKSE79DZ125129 | 1GCRKSE79DZ180471 | 1GCRKSE79DZ134123 | 1GCRKSE79DZ144845 | 1GCRKSE79DZ189879 | 1GCRKSE79DZ166103; 1GCRKSE79DZ192569 | 1GCRKSE79DZ115085; 1GCRKSE79DZ149267; 1GCRKSE79DZ149849

1GCRKSE79DZ116124

1GCRKSE79DZ167221 | 1GCRKSE79DZ154761 | 1GCRKSE79DZ125650 | 1GCRKSE79DZ147938; 1GCRKSE79DZ195293; 1GCRKSE79DZ128290; 1GCRKSE79DZ134252; 1GCRKSE79DZ146837 | 1GCRKSE79DZ143128; 1GCRKSE79DZ138897; 1GCRKSE79DZ193396; 1GCRKSE79DZ184939 | 1GCRKSE79DZ130704; 1GCRKSE79DZ163766 | 1GCRKSE79DZ104894; 1GCRKSE79DZ139032

1GCRKSE79DZ199103 | 1GCRKSE79DZ150628; 1GCRKSE79DZ164691; 1GCRKSE79DZ146188 | 1GCRKSE79DZ124398 | 1GCRKSE79DZ174511 | 1GCRKSE79DZ199764

1GCRKSE79DZ169955 | 1GCRKSE79DZ128824 | 1GCRKSE79DZ178512 | 1GCRKSE79DZ188585 | 1GCRKSE79DZ165260 | 1GCRKSE79DZ114552 | 1GCRKSE79DZ122490 | 1GCRKSE79DZ192474 | 1GCRKSE79DZ168417 | 1GCRKSE79DZ183094; 1GCRKSE79DZ128693 | 1GCRKSE79DZ164061 | 1GCRKSE79DZ117905 | 1GCRKSE79DZ156106 | 1GCRKSE79DZ164447; 1GCRKSE79DZ193608 | 1GCRKSE79DZ101011 | 1GCRKSE79DZ139435 | 1GCRKSE79DZ130895 | 1GCRKSE79DZ106743 | 1GCRKSE79DZ199151; 1GCRKSE79DZ175934 | 1GCRKSE79DZ105964; 1GCRKSE79DZ176369; 1GCRKSE79DZ195245 | 1GCRKSE79DZ105155; 1GCRKSE79DZ166392; 1GCRKSE79DZ148037 | 1GCRKSE79DZ159944 | 1GCRKSE79DZ175576

1GCRKSE79DZ162911 | 1GCRKSE79DZ159068 | 1GCRKSE79DZ126586; 1GCRKSE79DZ143677 | 1GCRKSE79DZ112378 | 1GCRKSE79DZ122604 | 1GCRKSE79DZ150726 | 1GCRKSE79DZ105026

1GCRKSE79DZ198162 | 1GCRKSE79DZ164643 | 1GCRKSE79DZ155831; 1GCRKSE79DZ138365; 1GCRKSE79DZ168188 | 1GCRKSE79DZ169308 | 1GCRKSE79DZ103857; 1GCRKSE79DZ164495 | 1GCRKSE79DZ175285 | 1GCRKSE79DZ111344 | 1GCRKSE79DZ155246

1GCRKSE79DZ189445 | 1GCRKSE79DZ191065; 1GCRKSE79DZ141251; 1GCRKSE79DZ168384 | 1GCRKSE79DZ160043 | 1GCRKSE79DZ188358 | 1GCRKSE79DZ135126 | 1GCRKSE79DZ178199 | 1GCRKSE79DZ124482; 1GCRKSE79DZ128631 | 1GCRKSE79DZ185959 | 1GCRKSE79DZ158325; 1GCRKSE79DZ150984; 1GCRKSE79DZ113269 | 1GCRKSE79DZ119539; 1GCRKSE79DZ135109 | 1GCRKSE79DZ152993 | 1GCRKSE79DZ143873 | 1GCRKSE79DZ113773 | 1GCRKSE79DZ188845 | 1GCRKSE79DZ130251 | 1GCRKSE79DZ180387 | 1GCRKSE79DZ106550; 1GCRKSE79DZ117192

1GCRKSE79DZ130170 | 1GCRKSE79DZ188148 | 1GCRKSE79DZ199490 | 1GCRKSE79DZ127320; 1GCRKSE79DZ168756 | 1GCRKSE79DZ161791 | 1GCRKSE79DZ194919 | 1GCRKSE79DZ159748; 1GCRKSE79DZ141427; 1GCRKSE79DZ106080; 1GCRKSE79DZ132257; 1GCRKSE79DZ137281 | 1GCRKSE79DZ121713 | 1GCRKSE79DZ190790 | 1GCRKSE79DZ156901 | 1GCRKSE79DZ121906 | 1GCRKSE79DZ100988 | 1GCRKSE79DZ111473; 1GCRKSE79DZ157482; 1GCRKSE79DZ113790 | 1GCRKSE79DZ129083 | 1GCRKSE79DZ100313 | 1GCRKSE79DZ181281; 1GCRKSE79DZ127415 | 1GCRKSE79DZ197044 | 1GCRKSE79DZ101154; 1GCRKSE79DZ107620 | 1GCRKSE79DZ109738; 1GCRKSE79DZ173049 | 1GCRKSE79DZ148085 | 1GCRKSE79DZ131710; 1GCRKSE79DZ180924 | 1GCRKSE79DZ164934; 1GCRKSE79DZ156896; 1GCRKSE79DZ177652; 1GCRKSE79DZ176940 | 1GCRKSE79DZ103583; 1GCRKSE79DZ199666

1GCRKSE79DZ175514 | 1GCRKSE79DZ169714 | 1GCRKSE79DZ167462 | 1GCRKSE79DZ193866; 1GCRKSE79DZ195455; 1GCRKSE79DZ157627; 1GCRKSE79DZ104443

1GCRKSE79DZ137278; 1GCRKSE79DZ174167; 1GCRKSE79DZ100537

1GCRKSE79DZ103406; 1GCRKSE79DZ157417 | 1GCRKSE79DZ130220 | 1GCRKSE79DZ184018; 1GCRKSE79DZ115989 | 1GCRKSE79DZ109903; 1GCRKSE79DZ177196 | 1GCRKSE79DZ130864; 1GCRKSE79DZ103390 | 1GCRKSE79DZ174198 | 1GCRKSE79DZ156476 | 1GCRKSE79DZ148457

1GCRKSE79DZ167980; 1GCRKSE79DZ130931 | 1GCRKSE79DZ144831 | 1GCRKSE79DZ179675 | 1GCRKSE79DZ187341; 1GCRKSE79DZ186688 | 1GCRKSE79DZ163864 | 1GCRKSE79DZ176310 | 1GCRKSE79DZ166134 | 1GCRKSE79DZ123204 | 1GCRKSE79DZ165467

1GCRKSE79DZ115457; 1GCRKSE79DZ168157 | 1GCRKSE79DZ108525 | 1GCRKSE79DZ196900 | 1GCRKSE79DZ165016; 1GCRKSE79DZ190272 | 1GCRKSE79DZ105009; 1GCRKSE79DZ108279 | 1GCRKSE79DZ106628 | 1GCRKSE79DZ117421; 1GCRKSE79DZ114356; 1GCRKSE79DZ156669 | 1GCRKSE79DZ166411 | 1GCRKSE79DZ195035 | 1GCRKSE79DZ162875 | 1GCRKSE79DZ173388; 1GCRKSE79DZ192507

1GCRKSE79DZ172466; 1GCRKSE79DZ175948; 1GCRKSE79DZ177666 | 1GCRKSE79DZ148071

1GCRKSE79DZ146465; 1GCRKSE79DZ140472; 1GCRKSE79DZ125437 | 1GCRKSE79DZ113031; 1GCRKSE79DZ160348 | 1GCRKSE79DZ188814; 1GCRKSE79DZ108606 | 1GCRKSE79DZ153268

1GCRKSE79DZ199540; 1GCRKSE79DZ128418 | 1GCRKSE79DZ167588; 1GCRKSE79DZ112994; 1GCRKSE79DZ195858 | 1GCRKSE79DZ171902 | 1GCRKSE79DZ129990 | 1GCRKSE79DZ192894 | 1GCRKSE79DZ105110; 1GCRKSE79DZ100232

1GCRKSE79DZ151472; 1GCRKSE79DZ187419 | 1GCRKSE79DZ188344; 1GCRKSE79DZ192510 | 1GCRKSE79DZ175660 | 1GCRKSE79DZ145414 | 1GCRKSE79DZ133294; 1GCRKSE79DZ154064 | 1GCRKSE79DZ176713 | 1GCRKSE79DZ196993 | 1GCRKSE79DZ145168 | 1GCRKSE79DZ137426; 1GCRKSE79DZ157899; 1GCRKSE79DZ163301 | 1GCRKSE79DZ127351 | 1GCRKSE79DZ113420

1GCRKSE79DZ175030; 1GCRKSE79DZ139113; 1GCRKSE79DZ109724; 1GCRKSE79DZ111229 | 1GCRKSE79DZ180597 | 1GCRKSE79DZ147194 | 1GCRKSE79DZ168868 | 1GCRKSE79DZ158146 | 1GCRKSE79DZ198632 | 1GCRKSE79DZ131612 | 1GCRKSE79DZ107388 | 1GCRKSE79DZ150919 | 1GCRKSE79DZ167171; 1GCRKSE79DZ135403 | 1GCRKSE79DZ103504 | 1GCRKSE79DZ174802; 1GCRKSE79DZ132842 | 1GCRKSE79DZ173133 | 1GCRKSE79DZ126152

1GCRKSE79DZ193009; 1GCRKSE79DZ158924

1GCRKSE79DZ180034 | 1GCRKSE79DZ197576; 1GCRKSE79DZ177862 | 1GCRKSE79DZ144182

1GCRKSE79DZ139872 | 1GCRKSE79DZ160091; 1GCRKSE79DZ177635 | 1GCRKSE79DZ170121 | 1GCRKSE79DZ104944 | 1GCRKSE79DZ180907; 1GCRKSE79DZ100778; 1GCRKSE79DZ177327 | 1GCRKSE79DZ106032 | 1GCRKSE79DZ190501 | 1GCRKSE79DZ187324; 1GCRKSE79DZ191809; 1GCRKSE79DZ174380 | 1GCRKSE79DZ112672; 1GCRKSE79DZ138303 | 1GCRKSE79DZ155375 | 1GCRKSE79DZ147115; 1GCRKSE79DZ193642 | 1GCRKSE79DZ181765; 1GCRKSE79DZ161869; 1GCRKSE79DZ131884 | 1GCRKSE79DZ131738 | 1GCRKSE79DZ149785 | 1GCRKSE79DZ161077 | 1GCRKSE79DZ144912 | 1GCRKSE79DZ122649

1GCRKSE79DZ108587; 1GCRKSE79DZ155151; 1GCRKSE79DZ195133; 1GCRKSE79DZ138222; 1GCRKSE79DZ190224; 1GCRKSE79DZ113742 | 1GCRKSE79DZ108363 | 1GCRKSE79DZ101588 | 1GCRKSE79DZ189235 | 1GCRKSE79DZ187274 | 1GCRKSE79DZ177845 | 1GCRKSE79DZ123848 | 1GCRKSE79DZ130606 | 1GCRKSE79DZ180521; 1GCRKSE79DZ163668 | 1GCRKSE79DZ121596; 1GCRKSE79DZ164674 | 1GCRKSE79DZ103227 | 1GCRKSE79DZ155747 | 1GCRKSE79DZ166408; 1GCRKSE79DZ193267 | 1GCRKSE79DZ183399; 1GCRKSE79DZ109576 | 1GCRKSE79DZ152640; 1GCRKSE79DZ198484; 1GCRKSE79DZ158941; 1GCRKSE79DZ126975; 1GCRKSE79DZ170135; 1GCRKSE79DZ173195 | 1GCRKSE79DZ193320 | 1GCRKSE79DZ125907 | 1GCRKSE79DZ129522 | 1GCRKSE79DZ122411 | 1GCRKSE79DZ150399 | 1GCRKSE79DZ192295 | 1GCRKSE79DZ135241 | 1GCRKSE79DZ110775 | 1GCRKSE79DZ178736 | 1GCRKSE79DZ122439 | 1GCRKSE79DZ116558; 1GCRKSE79DZ132338

1GCRKSE79DZ177098 | 1GCRKSE79DZ104829; 1GCRKSE79DZ127611 | 1GCRKSE79DZ191857 | 1GCRKSE79DZ101493; 1GCRKSE79DZ158714 | 1GCRKSE79DZ130461; 1GCRKSE79DZ104572; 1GCRKSE79DZ188022 | 1GCRKSE79DZ116477 | 1GCRKSE79DZ105575 | 1GCRKSE79DZ156932 | 1GCRKSE79DZ124238 | 1GCRKSE79DZ134476; 1GCRKSE79DZ135028 | 1GCRKSE79DZ194077 | 1GCRKSE79DZ104779; 1GCRKSE79DZ102773 | 1GCRKSE79DZ198663 | 1GCRKSE79DZ109688

1GCRKSE79DZ109769 | 1GCRKSE79DZ112669 | 1GCRKSE79DZ161306 | 1GCRKSE79DZ138477; 1GCRKSE79DZ189915; 1GCRKSE79DZ161967 | 1GCRKSE79DZ116575 | 1GCRKSE79DZ122960

1GCRKSE79DZ175268

1GCRKSE79DZ187033; 1GCRKSE79DZ175478 | 1GCRKSE79DZ169356 | 1GCRKSE79DZ103759 | 1GCRKSE79DZ165680; 1GCRKSE79DZ105740; 1GCRKSE79DZ170569; 1GCRKSE79DZ169065 | 1GCRKSE79DZ199120 | 1GCRKSE79DZ193561 | 1GCRKSE79DZ158549 | 1GCRKSE79DZ164416 | 1GCRKSE79DZ193219; 1GCRKSE79DZ169647; 1GCRKSE79DZ143453 | 1GCRKSE79DZ113059 | 1GCRKSE79DZ197173 | 1GCRKSE79DZ166246 | 1GCRKSE79DZ129665; 1GCRKSE79DZ144070; 1GCRKSE79DZ167543 | 1GCRKSE79DZ154596 | 1GCRKSE79DZ195052; 1GCRKSE79DZ154680 | 1GCRKSE79DZ158423 | 1GCRKSE79DZ184942 | 1GCRKSE79DZ157059 | 1GCRKSE79DZ183614

1GCRKSE79DZ199988; 1GCRKSE79DZ160852 | 1GCRKSE79DZ164593 | 1GCRKSE79DZ178946 | 1GCRKSE79DZ127091; 1GCRKSE79DZ192846 | 1GCRKSE79DZ182012; 1GCRKSE79DZ112753 | 1GCRKSE79DZ112607; 1GCRKSE79DZ131657 | 1GCRKSE79DZ142755 | 1GCRKSE79DZ151214; 1GCRKSE79DZ119444; 1GCRKSE79DZ155702 | 1GCRKSE79DZ100716 | 1GCRKSE79DZ135062 | 1GCRKSE79DZ142545

1GCRKSE79DZ111859 | 1GCRKSE79DZ185993 | 1GCRKSE79DZ147681; 1GCRKSE79DZ166649; 1GCRKSE79DZ157286; 1GCRKSE79DZ165405 | 1GCRKSE79DZ116916 | 1GCRKSE79DZ194631 | 1GCRKSE79DZ154243 | 1GCRKSE79DZ116852; 1GCRKSE79DZ181670; 1GCRKSE79DZ185508; 1GCRKSE79DZ156784

1GCRKSE79DZ109898; 1GCRKSE79DZ166022

1GCRKSE79DZ122201 | 1GCRKSE79DZ191485 | 1GCRKSE79DZ160009 | 1GCRKSE79DZ110422 | 1GCRKSE79DZ155909 | 1GCRKSE79DZ106936 | 1GCRKSE79DZ179224; 1GCRKSE79DZ126572 | 1GCRKSE79DZ176081; 1GCRKSE79DZ127687 | 1GCRKSE79DZ110663 | 1GCRKSE79DZ179630 | 1GCRKSE79DZ153772; 1GCRKSE79DZ172239; 1GCRKSE79DZ175237

1GCRKSE79DZ159958; 1GCRKSE79DZ143209; 1GCRKSE79DZ164111; 1GCRKSE79DZ148300 | 1GCRKSE79DZ191292

1GCRKSE79DZ143095 | 1GCRKSE79DZ198114 | 1GCRKSE79DZ160902 | 1GCRKSE79DZ165923; 1GCRKSE79DZ145896 | 1GCRKSE79DZ147891; 1GCRKSE79DZ124577 | 1GCRKSE79DZ103437 | 1GCRKSE79DZ106662

1GCRKSE79DZ188490; 1GCRKSE79DZ188893 | 1GCRKSE79DZ176789 | 1GCRKSE79DZ125986; 1GCRKSE79DZ186593; 1GCRKSE79DZ196525

1GCRKSE79DZ142352 | 1GCRKSE79DZ127401; 1GCRKSE79DZ182219; 1GCRKSE79DZ183967 | 1GCRKSE79DZ142030 | 1GCRKSE79DZ153691 | 1GCRKSE79DZ172872 | 1GCRKSE79DZ132615 | 1GCRKSE79DZ168174 | 1GCRKSE79DZ167476 | 1GCRKSE79DZ198873; 1GCRKSE79DZ142612; 1GCRKSE79DZ138012 | 1GCRKSE79DZ110341 | 1GCRKSE79DZ173150; 1GCRKSE79DZ115961 | 1GCRKSE79DZ195441 | 1GCRKSE79DZ147793 | 1GCRKSE79DZ113871; 1GCRKSE79DZ186738; 1GCRKSE79DZ163363 | 1GCRKSE79DZ186917 | 1GCRKSE79DZ194788 |
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCRKSE79DZ1.
1GCRKSE79DZ148099

1GCRKSE79DZ191468; 1GCRKSE79DZ189252; 1GCRKSE79DZ150080 | 1GCRKSE79DZ132632; 1GCRKSE79DZ126815 | 1GCRKSE79DZ112218 | 1GCRKSE79DZ190515 | 1GCRKSE79DZ172404 | 1GCRKSE79DZ116480; 1GCRKSE79DZ101204 | 1GCRKSE79DZ128211; 1GCRKSE79DZ129536 | 1GCRKSE79DZ181815 | 1GCRKSE79DZ123963; 1GCRKSE79DZ152850; 1GCRKSE79DZ188750 | 1GCRKSE79DZ105169 | 1GCRKSE79DZ129309 | 1GCRKSE79DZ193057; 1GCRKSE79DZ162732; 1GCRKSE79DZ153450; 1GCRKSE79DZ134638 | 1GCRKSE79DZ186741 | 1GCRKSE79DZ171575; 1GCRKSE79DZ100618 | 1GCRKSE79DZ100814 | 1GCRKSE79DZ151858; 1GCRKSE79DZ185038 | 1GCRKSE79DZ199411; 1GCRKSE79DZ189994 | 1GCRKSE79DZ199814

1GCRKSE79DZ183905; 1GCRKSE79DZ108380

1GCRKSE79DZ157742; 1GCRKSE79DZ129245 | 1GCRKSE79DZ118794 | 1GCRKSE79DZ142044 | 1GCRKSE79DZ136437 | 1GCRKSE79DZ180616; 1GCRKSE79DZ171074 | 1GCRKSE79DZ155070 | 1GCRKSE79DZ116494; 1GCRKSE79DZ139094 | 1GCRKSE79DZ190711 | 1GCRKSE79DZ165386 | 1GCRKSE79DZ158972 | 1GCRKSE79DZ160205; 1GCRKSE79DZ190143; 1GCRKSE79DZ110646 | 1GCRKSE79DZ153030 | 1GCRKSE79DZ137152 | 1GCRKSE79DZ149057 | 1GCRKSE79DZ144554; 1GCRKSE79DZ143548 | 1GCRKSE79DZ146756 | 1GCRKSE79DZ138110

1GCRKSE79DZ179997; 1GCRKSE79DZ158454; 1GCRKSE79DZ186013 | 1GCRKSE79DZ192345 | 1GCRKSE79DZ197805 | 1GCRKSE79DZ124093 | 1GCRKSE79DZ179840 | 1GCRKSE79DZ129648 | 1GCRKSE79DZ101302 | 1GCRKSE79DZ178686 | 1GCRKSE79DZ182124 | 1GCRKSE79DZ179921; 1GCRKSE79DZ102305 | 1GCRKSE79DZ161760 | 1GCRKSE79DZ189249 | 1GCRKSE79DZ184925 | 1GCRKSE79DZ156333 | 1GCRKSE79DZ118665 | 1GCRKSE79DZ155456 | 1GCRKSE79DZ107424 | 1GCRKSE79DZ162231 | 1GCRKSE79DZ194502 | 1GCRKSE79DZ106922; 1GCRKSE79DZ190594 | 1GCRKSE79DZ133120; 1GCRKSE79DZ191230; 1GCRKSE79DZ181331 | 1GCRKSE79DZ140665 | 1GCRKSE79DZ184083; 1GCRKSE79DZ161659; 1GCRKSE79DZ134588 | 1GCRKSE79DZ154873 | 1GCRKSE79DZ133229 | 1GCRKSE79DZ131027; 1GCRKSE79DZ193379 | 1GCRKSE79DZ140388 | 1GCRKSE79DZ117015 | 1GCRKSE79DZ149141 | 1GCRKSE79DZ117855

1GCRKSE79DZ172323 | 1GCRKSE79DZ170412; 1GCRKSE79DZ105625 | 1GCRKSE79DZ110968 | 1GCRKSE79DZ109402 | 1GCRKSE79DZ192037; 1GCRKSE79DZ108458 | 1GCRKSE79DZ144649 | 1GCRKSE79DZ179952; 1GCRKSE79DZ169843 | 1GCRKSE79DZ198694 | 1GCRKSE79DZ153223 | 1GCRKSE79DZ119542 | 1GCRKSE79DZ118245; 1GCRKSE79DZ109433 | 1GCRKSE79DZ157367; 1GCRKSE79DZ165047 | 1GCRKSE79DZ125857 | 1GCRKSE79DZ175321 | 1GCRKSE79DZ106256; 1GCRKSE79DZ124532 | 1GCRKSE79DZ187081 | 1GCRKSE79DZ148992 | 1GCRKSE79DZ153982 | 1GCRKSE79DZ111070 | 1GCRKSE79DZ156736 | 1GCRKSE79DZ196251; 1GCRKSE79DZ190238 | 1GCRKSE79DZ161029; 1GCRKSE79DZ154095; 1GCRKSE79DZ105138 | 1GCRKSE79DZ190000

1GCRKSE79DZ134414 | 1GCRKSE79DZ180518 | 1GCRKSE79DZ189736 | 1GCRKSE79DZ140780 | 1GCRKSE79DZ134736 | 1GCRKSE79DZ107505 | 1GCRKSE79DZ117368 | 1GCRKSE79DZ135708 | 1GCRKSE79DZ141072 | 1GCRKSE79DZ115510 | 1GCRKSE79DZ189901 | 1GCRKSE79DZ106161; 1GCRKSE79DZ102000 | 1GCRKSE79DZ102921 | 1GCRKSE79DZ171334

1GCRKSE79DZ153089 | 1GCRKSE79DZ154940; 1GCRKSE79DZ163685 | 1GCRKSE79DZ132162 | 1GCRKSE79DZ106855; 1GCRKSE79DZ156753; 1GCRKSE79DZ187338 | 1GCRKSE79DZ102689; 1GCRKSE79DZ193785 | 1GCRKSE79DZ196895 | 1GCRKSE79DZ130346 | 1GCRKSE79DZ104023 | 1GCRKSE79DZ112588; 1GCRKSE79DZ126099 | 1GCRKSE79DZ182186 | 1GCRKSE79DZ140214; 1GCRKSE79DZ180275; 1GCRKSE79DZ150824 | 1GCRKSE79DZ131402 | 1GCRKSE79DZ193656 | 1GCRKSE79DZ172449; 1GCRKSE79DZ195178; 1GCRKSE79DZ130458 | 1GCRKSE79DZ157014 | 1GCRKSE79DZ133439; 1GCRKSE79DZ129987 | 1GCRKSE79DZ197383 | 1GCRKSE79DZ185640; 1GCRKSE79DZ127480 | 1GCRKSE79DZ144392 | 1GCRKSE79DZ179093 | 1GCRKSE79DZ105463 | 1GCRKSE79DZ163153 | 1GCRKSE79DZ136485 | 1GCRKSE79DZ144263

1GCRKSE79DZ182141 | 1GCRKSE79DZ112610 | 1GCRKSE79DZ127446 | 1GCRKSE79DZ147261; 1GCRKSE79DZ179756 | 1GCRKSE79DZ197268; 1GCRKSE79DZ125843 | 1GCRKSE79DZ194032

1GCRKSE79DZ105284; 1GCRKSE79DZ150354 | 1GCRKSE79DZ162066 | 1GCRKSE79DZ168238 | 1GCRKSE79DZ195715 | 1GCRKSE79DZ194662 | 1GCRKSE79DZ161922 | 1GCRKSE79DZ143324

1GCRKSE79DZ167736; 1GCRKSE79DZ130623 | 1GCRKSE79DZ140956 | 1GCRKSE79DZ140228 | 1GCRKSE79DZ113062 | 1GCRKSE79DZ140682; 1GCRKSE79DZ172581; 1GCRKSE79DZ125972 | 1GCRKSE79DZ120920; 1GCRKSE79DZ114230 | 1GCRKSE79DZ192717 | 1GCRKSE79DZ102417 | 1GCRKSE79DZ159085

1GCRKSE79DZ178431; 1GCRKSE79DZ125017 | 1GCRKSE79DZ173567; 1GCRKSE79DZ135675; 1GCRKSE79DZ191051 | 1GCRKSE79DZ104586; 1GCRKSE79DZ139385 | 1GCRKSE79DZ112185 | 1GCRKSE79DZ146255 | 1GCRKSE79DZ156560 | 1GCRKSE79DZ104054 | 1GCRKSE79DZ100263; 1GCRKSE79DZ154209 | 1GCRKSE79DZ177490 | 1GCRKSE79DZ184164 | 1GCRKSE79DZ154985

1GCRKSE79DZ177201

1GCRKSE79DZ117578 | 1GCRKSE79DZ155277 | 1GCRKSE79DZ177456; 1GCRKSE79DZ174587; 1GCRKSE79DZ151651 | 1GCRKSE79DZ107973 | 1GCRKSE79DZ130587 | 1GCRKSE79DZ150225; 1GCRKSE79DZ189266 | 1GCRKSE79DZ144425 | 1GCRKSE79DZ136583

1GCRKSE79DZ111991 | 1GCRKSE79DZ103048 | 1GCRKSE79DZ110260 | 1GCRKSE79DZ191812; 1GCRKSE79DZ144943 | 1GCRKSE79DZ147437 | 1GCRKSE79DZ151553 | 1GCRKSE79DZ183709

1GCRKSE79DZ191129; 1GCRKSE79DZ124515; 1GCRKSE79DZ124840 | 1GCRKSE79DZ114535; 1GCRKSE79DZ194449 | 1GCRKSE79DZ102756 | 1GCRKSE79DZ183550 | 1GCRKSE79DZ137734 | 1GCRKSE79DZ136230 | 1GCRKSE79DZ143887; 1GCRKSE79DZ121792 | 1GCRKSE79DZ174833 | 1GCRKSE79DZ165940 | 1GCRKSE79DZ184357; 1GCRKSE79DZ137863; 1GCRKSE79DZ128810 | 1GCRKSE79DZ101395 | 1GCRKSE79DZ175643 | 1GCRKSE79DZ158096; 1GCRKSE79DZ113157

1GCRKSE79DZ165310 | 1GCRKSE79DZ116169 | 1GCRKSE79DZ165176 | 1GCRKSE79DZ106791 | 1GCRKSE79DZ138883; 1GCRKSE79DZ113952; 1GCRKSE79DZ163234 | 1GCRKSE79DZ180003

1GCRKSE79DZ156929; 1GCRKSE79DZ169468 | 1GCRKSE79DZ148345 | 1GCRKSE79DZ196864; 1GCRKSE79DZ160110 | 1GCRKSE79DZ197481; 1GCRKSE79DZ148653 | 1GCRKSE79DZ166294; 1GCRKSE79DZ104474; 1GCRKSE79DZ135174 | 1GCRKSE79DZ115443 | 1GCRKSE79DZ150550 | 1GCRKSE79DZ137474; 1GCRKSE79DZ115233 | 1GCRKSE79DZ118701 | 1GCRKSE79DZ133358 | 1GCRKSE79DZ199697 | 1GCRKSE79DZ165579

1GCRKSE79DZ149737 | 1GCRKSE79DZ123641 | 1GCRKSE79DZ121095 | 1GCRKSE79DZ162715; 1GCRKSE79DZ128869; 1GCRKSE79DZ141136 | 1GCRKSE79DZ161113 | 1GCRKSE79DZ171222; 1GCRKSE79DZ115796; 1GCRKSE79DZ194774 | 1GCRKSE79DZ162925; 1GCRKSE79DZ121467 | 1GCRKSE79DZ125812 | 1GCRKSE79DZ121999 | 1GCRKSE79DZ185315; 1GCRKSE79DZ107083 | 1GCRKSE79DZ170586; 1GCRKSE79DZ176551; 1GCRKSE79DZ191762 | 1GCRKSE79DZ131626 | 1GCRKSE79DZ177232 | 1GCRKSE79DZ178591 | 1GCRKSE79DZ132775 | 1GCRKSE79DZ176470 | 1GCRKSE79DZ158230 | 1GCRKSE79DZ133666

1GCRKSE79DZ138785 | 1GCRKSE79DZ140584 | 1GCRKSE79DZ161872; 1GCRKSE79DZ159278; 1GCRKSE79DZ132243 | 1GCRKSE79DZ191177; 1GCRKSE79DZ134655; 1GCRKSE79DZ198887; 1GCRKSE79DZ195777; 1GCRKSE79DZ157739; 1GCRKSE79DZ193060; 1GCRKSE79DZ165341 | 1GCRKSE79DZ161600 | 1GCRKSE79DZ157031 | 1GCRKSE79DZ121825 | 1GCRKSE79DZ128984

1GCRKSE79DZ198453 | 1GCRKSE79DZ144926 | 1GCRKSE79DZ190322 | 1GCRKSE79DZ178218 | 1GCRKSE79DZ135191 | 1GCRKSE79DZ111098 | 1GCRKSE79DZ101283 | 1GCRKSE79DZ188683; 1GCRKSE79DZ122022 | 1GCRKSE79DZ186609; 1GCRKSE79DZ191891 | 1GCRKSE79DZ162794; 1GCRKSE79DZ119847 | 1GCRKSE79DZ171060 | 1GCRKSE79DZ177294; 1GCRKSE79DZ144828 | 1GCRKSE79DZ132033 | 1GCRKSE79DZ179272; 1GCRKSE79DZ187372 | 1GCRKSE79DZ114566 | 1GCRKSE79DZ114132 | 1GCRKSE79DZ145428 | 1GCRKSE79DZ122845 | 1GCRKSE79DZ198209 | 1GCRKSE79DZ189610; 1GCRKSE79DZ188330 | 1GCRKSE79DZ175738; 1GCRKSE79DZ139399; 1GCRKSE79DZ173715 | 1GCRKSE79DZ187260 | 1GCRKSE79DZ121419 | 1GCRKSE79DZ130976; 1GCRKSE79DZ135336; 1GCRKSE79DZ106242 | 1GCRKSE79DZ177781 | 1GCRKSE79DZ170362 | 1GCRKSE79DZ185878; 1GCRKSE79DZ137054; 1GCRKSE79DZ100022 | 1GCRKSE79DZ152265; 1GCRKSE79DZ162407 | 1GCRKSE79DZ168885 | 1GCRKSE79DZ103650 | 1GCRKSE79DZ120657 | 1GCRKSE79DZ133148 | 1GCRKSE79DZ108704; 1GCRKSE79DZ180194; 1GCRKSE79DZ175190 | 1GCRKSE79DZ136857; 1GCRKSE79DZ181054 | 1GCRKSE79DZ111764 | 1GCRKSE79DZ125390; 1GCRKSE79DZ190269; 1GCRKSE79DZ195181 | 1GCRKSE79DZ135286 | 1GCRKSE79DZ160446 | 1GCRKSE79DZ129861 | 1GCRKSE79DZ190529; 1GCRKSE79DZ111702; 1GCRKSE79DZ156008 | 1GCRKSE79DZ155067; 1GCRKSE79DZ145591; 1GCRKSE79DZ173603

1GCRKSE79DZ123512; 1GCRKSE79DZ163203 | 1GCRKSE79DZ102045; 1GCRKSE79DZ135479 | 1GCRKSE79DZ103616 | 1GCRKSE79DZ165582 | 1GCRKSE79DZ101557 | 1GCRKSE79DZ184956; 1GCRKSE79DZ135417

1GCRKSE79DZ176288 | 1GCRKSE79DZ173407; 1GCRKSE79DZ115815 | 1GCRKSE79DZ158163; 1GCRKSE79DZ101316 | 1GCRKSE79DZ167686; 1GCRKSE79DZ109917; 1GCRKSE79DZ153075 | 1GCRKSE79DZ129486

1GCRKSE79DZ136678 | 1GCRKSE79DZ155313; 1GCRKSE79DZ121775 | 1GCRKSE79DZ126992 | 1GCRKSE79DZ118116; 1GCRKSE79DZ193768 | 1GCRKSE79DZ126636 | 1GCRKSE79DZ106984; 1GCRKSE79DZ182026 | 1GCRKSE79DZ102112 | 1GCRKSE79DZ100666; 1GCRKSE79DZ124305 | 1GCRKSE79DZ118908 | 1GCRKSE79DZ116351 | 1GCRKSE79DZ188439 | 1GCRKSE79DZ181037 | 1GCRKSE79DZ138379 | 1GCRKSE79DZ160916 | 1GCRKSE79DZ113286; 1GCRKSE79DZ126409 | 1GCRKSE79DZ143243 | 1GCRKSE79DZ175691; 1GCRKSE79DZ113997; 1GCRKSE79DZ105592 | 1GCRKSE79DZ122585; 1GCRKSE79DZ126944; 1GCRKSE79DZ129519; 1GCRKSE79DZ178753; 1GCRKSE79DZ137099

1GCRKSE79DZ186321; 1GCRKSE79DZ156526 | 1GCRKSE79DZ159605 | 1GCRKSE79DZ166991 | 1GCRKSE79DZ118214; 1GCRKSE79DZ169938; 1GCRKSE79DZ193639 | 1GCRKSE79DZ160656

1GCRKSE79DZ144988; 1GCRKSE79DZ116544 | 1GCRKSE79DZ107875 | 1GCRKSE79DZ175982; 1GCRKSE79DZ170023; 1GCRKSE79DZ113224

1GCRKSE79DZ144506; 1GCRKSE79DZ104619; 1GCRKSE79DZ189929 | 1GCRKSE79DZ199196; 1GCRKSE79DZ176582; 1GCRKSE79DZ117676; 1GCRKSE79DZ136051 | 1GCRKSE79DZ111988; 1GCRKSE79DZ197612 | 1GCRKSE79DZ132999 | 1GCRKSE79DZ191308 | 1GCRKSE79DZ166859; 1GCRKSE79DZ168742 | 1GCRKSE79DZ169227; 1GCRKSE79DZ103387; 1GCRKSE79DZ185704 | 1GCRKSE79DZ141914; 1GCRKSE79DZ193298; 1GCRKSE79DZ132629 | 1GCRKSE79DZ143758 | 1GCRKSE79DZ191244 | 1GCRKSE79DZ145493

1GCRKSE79DZ199831; 1GCRKSE79DZ108864 | 1GCRKSE79DZ170491; 1GCRKSE79DZ159023 | 1GCRKSE79DZ162617; 1GCRKSE79DZ167333

1GCRKSE79DZ139760 | 1GCRKSE79DZ163606 | 1GCRKSE79DZ159846 | 1GCRKSE79DZ166148 | 1GCRKSE79DZ133313 | 1GCRKSE79DZ111604 | 1GCRKSE79DZ178316 | 1GCRKSE79DZ130489; 1GCRKSE79DZ130878; 1GCRKSE79DZ157403 | 1GCRKSE79DZ136079; 1GCRKSE79DZ150094; 1GCRKSE79DZ140276 | 1GCRKSE79DZ192054 | 1GCRKSE79DZ100473 | 1GCRKSE79DZ159233

1GCRKSE79DZ133568 | 1GCRKSE79DZ110338; 1GCRKSE79DZ198405 | 1GCRKSE79DZ119959 | 1GCRKSE79DZ106838 | 1GCRKSE79DZ105608 | 1GCRKSE79DZ149852 | 1GCRKSE79DZ172600 | 1GCRKSE79DZ155568; 1GCRKSE79DZ193821 | 1GCRKSE79DZ141606 | 1GCRKSE79DZ166196; 1GCRKSE79DZ119525 | 1GCRKSE79DZ153786; 1GCRKSE79DZ107486; 1GCRKSE79DZ142299

1GCRKSE79DZ144246 | 1GCRKSE79DZ183306 | 1GCRKSE79DZ127589 | 1GCRKSE79DZ165999; 1GCRKSE79DZ196069 | 1GCRKSE79DZ118925; 1GCRKSE79DZ176307 | 1GCRKSE79DZ197898 | 1GCRKSE79DZ140147 | 1GCRKSE79DZ154128; 1GCRKSE79DZ133375 | 1GCRKSE79DZ185623; 1GCRKSE79DZ113806 | 1GCRKSE79DZ129021; 1GCRKSE79DZ140455; 1GCRKSE79DZ121632; 1GCRKSE79DZ158843 | 1GCRKSE79DZ198212 | 1GCRKSE79DZ197156; 1GCRKSE79DZ107178 | 1GCRKSE79DZ141878 | 1GCRKSE79DZ179398 | 1GCRKSE79DZ111246 | 1GCRKSE79DZ114003

1GCRKSE79DZ131187; 1GCRKSE79DZ186402 | 1GCRKSE79DZ133862; 1GCRKSE79DZ113708 | 1GCRKSE79DZ176436 | 1GCRKSE79DZ132145 | 1GCRKSE79DZ104376; 1GCRKSE79DZ196024

1GCRKSE79DZ166604 | 1GCRKSE79DZ176274 | 1GCRKSE79DZ156140 | 1GCRKSE79DZ192734; 1GCRKSE79DZ177800 | 1GCRKSE79DZ137376 | 1GCRKSE79DZ147132; 1GCRKSE79DZ117211; 1GCRKSE79DZ111442 | 1GCRKSE79DZ157305; 1GCRKSE79DZ143470; 1GCRKSE79DZ168045; 1GCRKSE79DZ198274

1GCRKSE79DZ188389 | 1GCRKSE79DZ110212

1GCRKSE79DZ115152 | 1GCRKSE79DZ104118

1GCRKSE79DZ122876 | 1GCRKSE79DZ156350 | 1GCRKSE79DZ117127 | 1GCRKSE79DZ110405 | 1GCRKSE79DZ141038; 1GCRKSE79DZ172113 | 1GCRKSE79DZ171107

1GCRKSE79DZ115622 | 1GCRKSE79DZ172760 | 1GCRKSE79DZ163072; 1GCRKSE79DZ131206 | 1GCRKSE79DZ115068; 1GCRKSE79DZ172337; 1GCRKSE79DZ147888; 1GCRKSE79DZ137460 | 1GCRKSE79DZ173553; 1GCRKSE79DZ189459 | 1GCRKSE79DZ173617 | 1GCRKSE79DZ177330; 1GCRKSE79DZ177702; 1GCRKSE79DZ154453; 1GCRKSE79DZ147762; 1GCRKSE79DZ101199 | 1GCRKSE79DZ104068 | 1GCRKSE79DZ162519; 1GCRKSE79DZ182771; 1GCRKSE79DZ152007

1GCRKSE79DZ102806 | 1GCRKSE79DZ164223; 1GCRKSE79DZ119623 | 1GCRKSE79DZ191843 | 1GCRKSE79DZ127253 | 1GCRKSE79DZ186514 | 1GCRKSE79DZ142688 | 1GCRKSE79DZ125308 | 1GCRKSE79DZ194984; 1GCRKSE79DZ141220 | 1GCRKSE79DZ143436; 1GCRKSE79DZ189817 | 1GCRKSE79DZ107584; 1GCRKSE79DZ134042 | 1GCRKSE79DZ143565; 1GCRKSE79DZ182138 | 1GCRKSE79DZ137264 | 1GCRKSE79DZ165629 | 1GCRKSE79DZ100361; 1GCRKSE79DZ184620 | 1GCRKSE79DZ107763 | 1GCRKSE79DZ107844 | 1GCRKSE79DZ194709 | 1GCRKSE79DZ179336

1GCRKSE79DZ115426

1GCRKSE79DZ187887 | 1GCRKSE79DZ164075 | 1GCRKSE79DZ104250 | 1GCRKSE79DZ106869 | 1GCRKSE79DZ156963 | 1GCRKSE79DZ161578; 1GCRKSE79DZ191583; 1GCRKSE79DZ153139 | 1GCRKSE79DZ152878 | 1GCRKSE79DZ178557 | 1GCRKSE79DZ111635; 1GCRKSE79DZ115720; 1GCRKSE79DZ106578; 1GCRKSE79DZ124725; 1GCRKSE79DZ138608 | 1GCRKSE79DZ130024; 1GCRKSE79DZ101980

1GCRKSE79DZ198601; 1GCRKSE79DZ126300 | 1GCRKSE79DZ154954 | 1GCRKSE79DZ180096 | 1GCRKSE79DZ139130 | 1GCRKSE79DZ194161 | 1GCRKSE79DZ151567 | 1GCRKSE79DZ122456 | 1GCRKSE79DZ194046 | 1GCRKSE79DZ187212 | 1GCRKSE79DZ108265 | 1GCRKSE79DZ100117 | 1GCRKSE79DZ170832; 1GCRKSE79DZ108122 | 1GCRKSE79DZ128015; 1GCRKSE79DZ154887 | 1GCRKSE79DZ134879; 1GCRKSE79DZ117189; 1GCRKSE79DZ190708 | 1GCRKSE79DZ162441 | 1GCRKSE79DZ109707 | 1GCRKSE79DZ157143 | 1GCRKSE79DZ123672; 1GCRKSE79DZ185895 | 1GCRKSE79DZ135563; 1GCRKSE79DZ138141 | 1GCRKSE79DZ142593; 1GCRKSE79DZ113918 | 1GCRKSE79DZ101770 | 1GCRKSE79DZ145686; 1GCRKSE79DZ158356 | 1GCRKSE79DZ132663; 1GCRKSE79DZ116057; 1GCRKSE79DZ187601 | 1GCRKSE79DZ108041; 1GCRKSE79DZ135000 | 1GCRKSE79DZ135806 | 1GCRKSE79DZ178378; 1GCRKSE79DZ113403

1GCRKSE79DZ186772 | 1GCRKSE79DZ182690 | 1GCRKSE79DZ138270 | 1GCRKSE79DZ155893

1GCRKSE79DZ124269 | 1GCRKSE79DZ132954 | 1GCRKSE79DZ191535 | 1GCRKSE79DZ112963; 1GCRKSE79DZ120609

1GCRKSE79DZ164884 | 1GCRKSE79DZ183936 | 1GCRKSE79DZ103261 | 1GCRKSE79DZ167784 | 1GCRKSE79DZ156512 | 1GCRKSE79DZ195195; 1GCRKSE79DZ133019; 1GCRKSE79DZ179109; 1GCRKSE79DZ187808; 1GCRKSE79DZ175223 | 1GCRKSE79DZ176355 | 1GCRKSE79DZ123607 | 1GCRKSE79DZ110632; 1GCRKSE79DZ127706; 1GCRKSE79DZ165968 | 1GCRKSE79DZ147485 | 1GCRKSE79DZ181376 | 1GCRKSE79DZ150208 | 1GCRKSE79DZ182835 | 1GCRKSE79DZ121291; 1GCRKSE79DZ148684; 1GCRKSE79DZ162326 | 1GCRKSE79DZ179708; 1GCRKSE79DZ182057; 1GCRKSE79DZ175206 | 1GCRKSE79DZ131464 | 1GCRKSE79DZ163881 | 1GCRKSE79DZ171947 | 1GCRKSE79DZ171916 | 1GCRKSE79DZ155134; 1GCRKSE79DZ185220 | 1GCRKSE79DZ167848 | 1GCRKSE79DZ160849 | 1GCRKSE79DZ115779 | 1GCRKSE79DZ122098; 1GCRKSE79DZ121534 | 1GCRKSE79DZ102997; 1GCRKSE79DZ119394 | 1GCRKSE79DZ115197

1GCRKSE79DZ143906 | 1GCRKSE79DZ124353; 1GCRKSE79DZ133165 | 1GCRKSE79DZ132050; 1GCRKSE79DZ119170 | 1GCRKSE79DZ140746; 1GCRKSE79DZ158244 | 1GCRKSE79DZ152119 | 1GCRKSE79DZ102885 | 1GCRKSE79DZ132064 | 1GCRKSE79DZ100201

1GCRKSE79DZ196203; 1GCRKSE79DZ195472 | 1GCRKSE79DZ104796 | 1GCRKSE79DZ155571; 1GCRKSE79DZ103731; 1GCRKSE79DZ191910 | 1GCRKSE79DZ154971; 1GCRKSE79DZ101736 | 1GCRKSE79DZ126765 | 1GCRKSE79DZ133506 | 1GCRKSE79DZ167218 | 1GCRKSE79DZ165825 | 1GCRKSE79DZ154274; 1GCRKSE79DZ129830

1GCRKSE79DZ164836; 1GCRKSE79DZ169177

1GCRKSE79DZ107603 | 1GCRKSE79DZ190420; 1GCRKSE79DZ175125; 1GCRKSE79DZ117967 | 1GCRKSE79DZ150161 | 1GCRKSE79DZ107391 | 1GCRKSE79DZ187131 | 1GCRKSE79DZ137071 | 1GCRKSE79DZ129729 | 1GCRKSE79DZ149897 | 1GCRKSE79DZ104281; 1GCRKSE79DZ172211 | 1GCRKSE79DZ192412

1GCRKSE79DZ187453; 1GCRKSE79DZ111568 | 1GCRKSE79DZ151164

1GCRKSE79DZ101543 | 1GCRKSE79DZ163623 | 1GCRKSE79DZ122943 | 1GCRKSE79DZ118388 | 1GCRKSE79DZ140973 | 1GCRKSE79DZ164206 | 1GCRKSE79DZ173889; 1GCRKSE79DZ141816; 1GCRKSE79DZ122182 | 1GCRKSE79DZ158731 | 1GCRKSE79DZ104801; 1GCRKSE79DZ172077 | 1GCRKSE79DZ177117 | 1GCRKSE79DZ157322 | 1GCRKSE79DZ196413 | 1GCRKSE79DZ139256 | 1GCRKSE79DZ155621 | 1GCRKSE79DZ147342; 1GCRKSE79DZ162892 | 1GCRKSE79DZ119346 | 1GCRKSE79DZ109139 | 1GCRKSE79DZ180695 | 1GCRKSE79DZ115362; 1GCRKSE79DZ189672 | 1GCRKSE79DZ152105 | 1GCRKSE79DZ126569; 1GCRKSE79DZ145977; 1GCRKSE79DZ152721; 1GCRKSE79DZ178932

1GCRKSE79DZ192555; 1GCRKSE79DZ191745; 1GCRKSE79DZ175089 | 1GCRKSE79DZ124529; 1GCRKSE79DZ163184 | 1GCRKSE79DZ165873; 1GCRKSE79DZ168319 | 1GCRKSE79DZ166117; 1GCRKSE79DZ134753 | 1GCRKSE79DZ144697

1GCRKSE79DZ169549 | 1GCRKSE79DZ129228; 1GCRKSE79DZ111294; 1GCRKSE79DZ115538 | 1GCRKSE79DZ188604; 1GCRKSE79DZ154193; 1GCRKSE79DZ196847; 1GCRKSE79DZ100926 | 1GCRKSE79DZ179871 | 1GCRKSE79DZ157420 | 1GCRKSE79DZ132372; 1GCRKSE79DZ112736; 1GCRKSE79DZ162813 | 1GCRKSE79DZ143811; 1GCRKSE79DZ126023; 1GCRKSE79DZ173746 | 1GCRKSE79DZ148877 | 1GCRKSE79DZ147521 | 1GCRKSE79DZ193074 | 1GCRKSE79DZ120982; 1GCRKSE79DZ120724; 1GCRKSE79DZ172144; 1GCRKSE79DZ135630 | 1GCRKSE79DZ100893; 1GCRKSE79DZ137748 | 1GCRKSE79DZ160530 | 1GCRKSE79DZ174847; 1GCRKSE79DZ106029; 1GCRKSE79DZ100327 | 1GCRKSE79DZ140083 | 1GCRKSE79DZ132517 | 1GCRKSE79DZ131724 | 1GCRKSE79DZ167672 | 1GCRKSE79DZ161449 | 1GCRKSE79DZ197691; 1GCRKSE79DZ119122 | 1GCRKSE79DZ188702; 1GCRKSE79DZ135529; 1GCRKSE79DZ172015

1GCRKSE79DZ157532 | 1GCRKSE79DZ189851 | 1GCRKSE79DZ173259 | 1GCRKSE79DZ117080 | 1GCRKSE79DZ103311 | 1GCRKSE79DZ140701; 1GCRKSE79DZ105558 | 1GCRKSE79DZ142531 | 1GCRKSE79DZ188831 | 1GCRKSE79DZ125292 | 1GCRKSE79DZ112042 | 1GCRKSE79DZ109772 | 1GCRKSE79DZ180986 | 1GCRKSE79DZ119198; 1GCRKSE79DZ123445 | 1GCRKSE79DZ172693 | 1GCRKSE79DZ183273 | 1GCRKSE79DZ188053 | 1GCRKSE79DZ195665 | 1GCRKSE79DZ185007 | 1GCRKSE79DZ196542; 1GCRKSE79DZ158647; 1GCRKSE79DZ197965 | 1GCRKSE79DZ101042 | 1GCRKSE79DZ120089 | 1GCRKSE79DZ172659 | 1GCRKSE79DZ135904 | 1GCRKSE79DZ101087 | 1GCRKSE79DZ158020; 1GCRKSE79DZ118374 | 1GCRKSE79DZ171656 | 1GCRKSE79DZ196119; 1GCRKSE79DZ188800

1GCRKSE79DZ190868 | 1GCRKSE79DZ105379; 1GCRKSE79DZ145767 | 1GCRKSE79DZ136387; 1GCRKSE79DZ198761; 1GCRKSE79DZ153657 | 1GCRKSE79DZ173813; 1GCRKSE79DZ115359 | 1GCRKSE79DZ193981 | 1GCRKSE79DZ103521; 1GCRKSE79DZ198744 | 1GCRKSE79DZ152590 | 1GCRKSE79DZ110873; 1GCRKSE79DZ127642; 1GCRKSE79DZ160396 | 1GCRKSE79DZ142254

1GCRKSE79DZ144750; 1GCRKSE79DZ124028; 1GCRKSE79DZ134977; 1GCRKSE79DZ148295; 1GCRKSE79DZ139581; 1GCRKSE79DZ195200 | 1GCRKSE79DZ143159

1GCRKSE79DZ125213 | 1GCRKSE79DZ116334 | 1GCRKSE79DZ150337; 1GCRKSE79DZ149883 | 1GCRKSE79DZ161757 | 1GCRKSE79DZ152458 | 1GCRKSE79DZ119573 | 1GCRKSE79DZ199926 | 1GCRKSE79DZ158308 | 1GCRKSE79DZ170698 | 1GCRKSE79DZ146630; 1GCRKSE79DZ193169; 1GCRKSE79DZ170488; 1GCRKSE79DZ142948 | 1GCRKSE79DZ121971 | 1GCRKSE79DZ190949 | 1GCRKSE79DZ160561 | 1GCRKSE79DZ132260 | 1GCRKSE79DZ181796; 1GCRKSE79DZ172936 | 1GCRKSE79DZ174217 | 1GCRKSE79DZ141850 | 1GCRKSE79DZ157806; 1GCRKSE79DZ195892 | 1GCRKSE79DZ188411 | 1GCRKSE79DZ112297 | 1GCRKSE79DZ159829 | 1GCRKSE79DZ119119

1GCRKSE79DZ163489; 1GCRKSE79DZ161614 | 1GCRKSE79DZ176744 | 1GCRKSE79DZ167770 | 1GCRKSE79DZ159698; 1GCRKSE79DZ190725; 1GCRKSE79DZ157773 | 1GCRKSE79DZ171589

1GCRKSE79DZ185881 | 1GCRKSE79DZ176808

1GCRKSE79DZ145025; 1GCRKSE79DZ125101; 1GCRKSE79DZ110484; 1GCRKSE79DZ108542 | 1GCRKSE79DZ192670; 1GCRKSE79DZ136261

1GCRKSE79DZ195911

1GCRKSE79DZ185217 | 1GCRKSE79DZ120299

1GCRKSE79DZ165243 | 1GCRKSE79DZ199912; 1GCRKSE79DZ142724 | 1GCRKSE79DZ136941 | 1GCRKSE79DZ187257; 1GCRKSE79DZ123395

1GCRKSE79DZ190062 | 1GCRKSE79DZ123266 | 1GCRKSE79DZ174878 | 1GCRKSE79DZ135658; 1GCRKSE79DZ189607 | 1GCRKSE79DZ125079 | 1GCRKSE79DZ116074; 1GCRKSE79DZ169163 | 1GCRKSE79DZ103874 | 1GCRKSE79DZ157112 | 1GCRKSE79DZ134946; 1GCRKSE79DZ131674; 1GCRKSE79DZ147423 | 1GCRKSE79DZ139967 | 1GCRKSE79DZ143372; 1GCRKSE79DZ178865 | 1GCRKSE79DZ189123 | 1GCRKSE79DZ142478 | 1GCRKSE79DZ170541; 1GCRKSE79DZ189932 | 1GCRKSE79DZ130959; 1GCRKSE79DZ187680 | 1GCRKSE79DZ127222 | 1GCRKSE79DZ164738 | 1GCRKSE79DZ130122 | 1GCRKSE79DZ140830 | 1GCRKSE79DZ198596 | 1GCRKSE79DZ158518 | 1GCRKSE79DZ180020

1GCRKSE79DZ168109 | 1GCRKSE79DZ198047 | 1GCRKSE79DZ175495 | 1GCRKSE79DZ148068 | 1GCRKSE79DZ153920 | 1GCRKSE79DZ148815 | 1GCRKSE79DZ136647 | 1GCRKSE79DZ162049 | 1GCRKSE79DZ176095 | 1GCRKSE79DZ122828; 1GCRKSE79DZ123039 | 1GCRKSE79DZ111019 | 1GCRKSE79DZ126068 | 1GCRKSE79DZ171379 | 1GCRKSE79DZ104247 | 1GCRKSE79DZ124160

1GCRKSE79DZ131996; 1GCRKSE79DZ139497 | 1GCRKSE79DZ101901 | 1GCRKSE79DZ151035 | 1GCRKSE79DZ128029; 1GCRKSE79DZ164383 | 1GCRKSE79DZ168272

1GCRKSE79DZ135157 | 1GCRKSE79DZ128600 | 1GCRKSE79DZ190496; 1GCRKSE79DZ170944; 1GCRKSE79DZ136728

1GCRKSE79DZ102952; 1GCRKSE79DZ180311 | 1GCRKSE79DZ131013 | 1GCRKSE79DZ161080 | 1GCRKSE79DZ159832; 1GCRKSE79DZ125549

1GCRKSE79DZ100392; 1GCRKSE79DZ113448 | 1GCRKSE79DZ153769 | 1GCRKSE79DZ189283

1GCRKSE79DZ123106 | 1GCRKSE79DZ145347 | 1GCRKSE79DZ195312 | 1GCRKSE79DZ196301 | 1GCRKSE79DZ194886 | 1GCRKSE79DZ188425 | 1GCRKSE79DZ146031 | 1GCRKSE79DZ101882 | 1GCRKSE79DZ122621 | 1GCRKSE79DZ123462 | 1GCRKSE79DZ181409; 1GCRKSE79DZ125910 | 1GCRKSE79DZ146109 | 1GCRKSE79DZ123526 | 1GCRKSE79DZ154839; 1GCRKSE79DZ172354 | 1GCRKSE79DZ134090 | 1GCRKSE79DZ107228 | 1GCRKSE79DZ183404 | 1GCRKSE79DZ148541 | 1GCRKSE79DZ128807; 1GCRKSE79DZ137605; 1GCRKSE79DZ183175 | 1GCRKSE79DZ188974 | 1GCRKSE79DZ115328 | 1GCRKSE79DZ196265 | 1GCRKSE79DZ196718 | 1GCRKSE79DZ169454 | 1GCRKSE79DZ117709 | 1GCRKSE79DZ174850 | 1GCRKSE79DZ194239 | 1GCRKSE79DZ146496; 1GCRKSE79DZ187209; 1GCRKSE79DZ129438 | 1GCRKSE79DZ120965; 1GCRKSE79DZ191731 | 1GCRKSE79DZ124806 | 1GCRKSE79DZ161192; 1GCRKSE79DZ119184 | 1GCRKSE79DZ194158

1GCRKSE79DZ154503; 1GCRKSE79DZ160012; 1GCRKSE79DZ120383 | 1GCRKSE79DZ140407 | 1GCRKSE79DZ139631 | 1GCRKSE79DZ108668

1GCRKSE79DZ197464; 1GCRKSE79DZ159331; 1GCRKSE79DZ163928 | 1GCRKSE79DZ104930 | 1GCRKSE79DZ131898 | 1GCRKSE79DZ107214 | 1GCRKSE79DZ165159 | 1GCRKSE79DZ127074 | 1GCRKSE79DZ197075 | 1GCRKSE79DZ105785 | 1GCRKSE79DZ114289 | 1GCRKSE79DZ175772; 1GCRKSE79DZ157210 | 1GCRKSE79DZ157756 | 1GCRKSE79DZ102515; 1GCRKSE79DZ194404

1GCRKSE79DZ184746; 1GCRKSE79DZ191941 | 1GCRKSE79DZ102871; 1GCRKSE79DZ105303; 1GCRKSE79DZ127818 | 1GCRKSE79DZ147549 | 1GCRKSE79DZ148491 | 1GCRKSE79DZ175075; 1GCRKSE79DZ103423 | 1GCRKSE79DZ134168 | 1GCRKSE79DZ112929 | 1GCRKSE79DZ182687 | 1GCRKSE79DZ118651

1GCRKSE79DZ131058 | 1GCRKSE79DZ125177; 1GCRKSE79DZ186979; 1GCRKSE79DZ143680; 1GCRKSE79DZ118181 | 1GCRKSE79DZ138155 | 1GCRKSE79DZ169342 | 1GCRKSE79DZ177733; 1GCRKSE79DZ108847; 1GCRKSE79DZ127298 | 1GCRKSE79DZ180728; 1GCRKSE79DZ113160 | 1GCRKSE79DZ153321; 1GCRKSE79DZ199635 | 1GCRKSE79DZ169793 | 1GCRKSE79DZ123154 | 1GCRKSE79DZ188988 | 1GCRKSE79DZ129715; 1GCRKSE79DZ187985 | 1GCRKSE79DZ171673 | 1GCRKSE79DZ110209 | 1GCRKSE79DZ142447 | 1GCRKSE79DZ183032; 1GCRKSE79DZ193303 | 1GCRKSE79DZ104541; 1GCRKSE79DZ162567 | 1GCRKSE79DZ173164 | 1GCRKSE79DZ114549

1GCRKSE79DZ151617 | 1GCRKSE79DZ134266 | 1GCRKSE79DZ126488 | 1GCRKSE79DZ195004 | 1GCRKSE79DZ164318 | 1GCRKSE79DZ111862; 1GCRKSE79DZ159989 | 1GCRKSE79DZ157885 | 1GCRKSE79DZ122540 | 1GCRKSE79DZ170989 | 1GCRKSE79DZ146336 | 1GCRKSE79DZ183466 | 1GCRKSE79DZ111375 | 1GCRKSE79DZ170457 | 1GCRKSE79DZ148880 | 1GCRKSE79DZ162701; 1GCRKSE79DZ185945 | 1GCRKSE79DZ147163; 1GCRKSE79DZ198291 | 1GCRKSE79DZ166067; 1GCRKSE79DZ168191

1GCRKSE79DZ136633 | 1GCRKSE79DZ176162 | 1GCRKSE79DZ124188 | 1GCRKSE79DZ140987 | 1GCRKSE79DZ172614; 1GCRKSE79DZ192457; 1GCRKSE79DZ139225; 1GCRKSE79DZ101073 | 1GCRKSE79DZ107245; 1GCRKSE79DZ141881; 1GCRKSE79DZ182561 | 1GCRKSE79DZ145820; 1GCRKSE79DZ176646 | 1GCRKSE79DZ120593 | 1GCRKSE79DZ165520 | 1GCRKSE79DZ121842 | 1GCRKSE79DZ115278 | 1GCRKSE79DZ107861 | 1GCRKSE79DZ103972 | 1GCRKSE79DZ185363 | 1GCRKSE79DZ167140 | 1GCRKSE79DZ176632; 1GCRKSE79DZ123574 | 1GCRKSE79DZ113885; 1GCRKSE79DZ155800 | 1GCRKSE79DZ134591; 1GCRKSE79DZ126054 | 1GCRKSE79DZ193205 | 1GCRKSE79DZ187355; 1GCRKSE79DZ112445 | 1GCRKSE79DZ181832 | 1GCRKSE79DZ132484; 1GCRKSE79DZ167168

1GCRKSE79DZ167073; 1GCRKSE79DZ133084 | 1GCRKSE79DZ139936 | 1GCRKSE79DZ106340 | 1GCRKSE79DZ141332 | 1GCRKSE79DZ118259; 1GCRKSE79DZ138981; 1GCRKSE79DZ119606 | 1GCRKSE79DZ177120

1GCRKSE79DZ194693 | 1GCRKSE79DZ196461 | 1GCRKSE79DZ175965

1GCRKSE79DZ181555; 1GCRKSE79DZ171883 | 1GCRKSE79DZ185203

1GCRKSE79DZ156719 | 1GCRKSE79DZ157711 | 1GCRKSE79DZ188828 | 1GCRKSE79DZ121730; 1GCRKSE79DZ130752 | 1GCRKSE79DZ159152 | 1GCRKSE79DZ190076 | 1GCRKSE79DZ161662 | 1GCRKSE79DZ102286; 1GCRKSE79DZ166909

1GCRKSE79DZ173682 | 1GCRKSE79DZ130945 | 1GCRKSE79DZ140634; 1GCRKSE79DZ115281; 1GCRKSE79DZ196041 | 1GCRKSE79DZ159507 | 1GCRKSE79DZ117256 | 1GCRKSE79DZ129231 | 1GCRKSE79DZ198727 | 1GCRKSE79DZ170605 | 1GCRKSE79DZ114728 | 1GCRKSE79DZ165324 | 1GCRKSE79DZ179076 | 1GCRKSE79DZ167624; 1GCRKSE79DZ154307 | 1GCRKSE79DZ152895 | 1GCRKSE79DZ125258

1GCRKSE79DZ145512 | 1GCRKSE79DZ184441; 1GCRKSE79DZ168210 | 1GCRKSE79DZ148670 | 1GCRKSE79DZ107407 | 1GCRKSE79DZ128287 | 1GCRKSE79DZ141301 | 1GCRKSE79DZ100781 | 1GCRKSE79DZ191602 | 1GCRKSE79DZ149639; 1GCRKSE79DZ164335 | 1GCRKSE79DZ189882; 1GCRKSE79DZ122800; 1GCRKSE79DZ156073

1GCRKSE79DZ196671; 1GCRKSE79DZ119055 | 1GCRKSE79DZ185525; 1GCRKSE79DZ190157 | 1GCRKSE79DZ174007 | 1GCRKSE79DZ100425 | 1GCRKSE79DZ158129 | 1GCRKSE79DZ135160 | 1GCRKSE79DZ174041 | 1GCRKSE79DZ160771 | 1GCRKSE79DZ129679 | 1GCRKSE79DZ153142 | 1GCRKSE79DZ165453 | 1GCRKSE79DZ161435 | 1GCRKSE79DZ135112

1GCRKSE79DZ145770 | 1GCRKSE79DZ192040 | 1GCRKSE79DZ139757 | 1GCRKSE79DZ199845; 1GCRKSE79DZ140777; 1GCRKSE79DZ185783; 1GCRKSE79DZ138754 | 1GCRKSE79DZ157918 | 1GCRKSE79DZ128466 | 1GCRKSE79DZ197397 | 1GCRKSE79DZ195942 | 1GCRKSE79DZ143999; 1GCRKSE79DZ145834 | 1GCRKSE79DZ197853 | 1GCRKSE79DZ168966; 1GCRKSE79DZ146904; 1GCRKSE79DZ141198 | 1GCRKSE79DZ175240 | 1GCRKSE79DZ114857 | 1GCRKSE79DZ121064

1GCRKSE79DZ195844; 1GCRKSE79DZ133652; 1GCRKSE79DZ170538; 1GCRKSE79DZ135773 | 1GCRKSE79DZ136535; 1GCRKSE79DZ101865 | 1GCRKSE79DZ158695 | 1GCRKSE79DZ156221 | 1GCRKSE79DZ178719 | 1GCRKSE79DZ110078; 1GCRKSE79DZ153805 | 1GCRKSE79DZ129763; 1GCRKSE79DZ130119; 1GCRKSE79DZ198260 | 1GCRKSE79DZ185542 | 1GCRKSE79DZ139998 | 1GCRKSE79DZ159393; 1GCRKSE79DZ199084 | 1GCRKSE79DZ140875; 1GCRKSE79DZ132565 | 1GCRKSE79DZ185301 | 1GCRKSE79DZ134509 | 1GCRKSE79DZ121078 | 1GCRKSE79DZ124174; 1GCRKSE79DZ123414; 1GCRKSE79DZ129469 | 1GCRKSE79DZ114115; 1GCRKSE79DZ120741 | 1GCRKSE79DZ120867

1GCRKSE79DZ103289 | 1GCRKSE79DZ182530; 1GCRKSE79DZ190434; 1GCRKSE79DZ189350

1GCRKSE79DZ144280 | 1GCRKSE79DZ159975 | 1GCRKSE79DZ143856; 1GCRKSE79DZ129018 | 1GCRKSE79DZ162729; 1GCRKSE79DZ116673; 1GCRKSE79DZ157689 | 1GCRKSE79DZ107729 | 1GCRKSE79DZ152122 | 1GCRKSE79DZ122103

1GCRKSE79DZ166182 | 1GCRKSE79DZ110274 | 1GCRKSE79DZ187226 | 1GCRKSE79DZ171446

1GCRKSE79DZ136227; 1GCRKSE79DZ120772; 1GCRKSE79DZ189767 | 1GCRKSE79DZ112123 | 1GCRKSE79DZ128063 | 1GCRKSE79DZ171012; 1GCRKSE79DZ148944 | 1GCRKSE79DZ198758 | 1GCRKSE79DZ161533 | 1GCRKSE79DZ156767 | 1GCRKSE79DZ157935; 1GCRKSE79DZ132131 | 1GCRKSE79DZ115121 | 1GCRKSE79DZ198159 | 1GCRKSE79DZ107004; 1GCRKSE79DZ157658; 1GCRKSE79DZ176033 | 1GCRKSE79DZ103695 | 1GCRKSE79DZ144005; 1GCRKSE79DZ113904 | 1GCRKSE79DZ178476

1GCRKSE79DZ172662; 1GCRKSE79DZ189381 | 1GCRKSE79DZ100375; 1GCRKSE79DZ160513 | 1GCRKSE79DZ142979; 1GCRKSE79DZ132601

1GCRKSE79DZ131576; 1GCRKSE79DZ164125 | 1GCRKSE79DZ188926 | 1GCRKSE79DZ189655 | 1GCRKSE79DZ143940 | 1GCRKSE79DZ109500; 1GCRKSE79DZ145946 | 1GCRKSE79DZ118195 | 1GCRKSE79DZ168563

1GCRKSE79DZ130363 | 1GCRKSE79DZ162097; 1GCRKSE79DZ184391 | 1GCRKSE79DZ180230; 1GCRKSE79DZ151746; 1GCRKSE79DZ164903 | 1GCRKSE79DZ134316 | 1GCRKSE79DZ157871 | 1GCRKSE79DZ147518; 1GCRKSE79DZ171530 | 1GCRKSE79DZ105687; 1GCRKSE79DZ139015 | 1GCRKSE79DZ142481; 1GCRKSE79DZ143579; 1GCRKSE79DZ154050 | 1GCRKSE79DZ129570; 1GCRKSE79DZ188036 | 1GCRKSE79DZ126121 | 1GCRKSE79DZ194595 | 1GCRKSE79DZ135269; 1GCRKSE79DZ169261 | 1GCRKSE79DZ168790

1GCRKSE79DZ132856 | 1GCRKSE79DZ112638 | 1GCRKSE79DZ187064 | 1GCRKSE79DZ183287 | 1GCRKSE79DZ125180; 1GCRKSE79DZ123879 | 1GCRKSE79DZ143212; 1GCRKSE79DZ111716; 1GCRKSE79DZ188263 | 1GCRKSE79DZ163802 | 1GCRKSE79DZ166814 | 1GCRKSE79DZ197707; 1GCRKSE79DZ118830 | 1GCRKSE79DZ194810 | 1GCRKSE79DZ147759; 1GCRKSE79DZ101378; 1GCRKSE79DZ160253; 1GCRKSE79DZ187968; 1GCRKSE79DZ143369 | 1GCRKSE79DZ162343 | 1GCRKSE79DZ101140; 1GCRKSE79DZ168031 | 1GCRKSE79DZ151536 | 1GCRKSE79DZ140343 | 1GCRKSE79DZ139824 | 1GCRKSE79DZ193852 | 1GCRKSE79DZ149804 | 1GCRKSE79DZ117371

1GCRKSE79DZ187825 | 1GCRKSE79DZ164853 | 1GCRKSE79DZ129410; 1GCRKSE79DZ107522 | 1GCRKSE79DZ160236 | 1GCRKSE79DZ159250; 1GCRKSE79DZ122926 | 1GCRKSE79DZ157319

1GCRKSE79DZ160737 | 1GCRKSE79DZ179448; 1GCRKSE79DZ195603 | 1GCRKSE79DZ137149; 1GCRKSE79DZ185430 | 1GCRKSE79DZ151200 | 1GCRKSE79DZ122506; 1GCRKSE79DZ133442 | 1GCRKSE79DZ178669; 1GCRKSE79DZ155778 | 1GCRKSE79DZ180972 | 1GCRKSE79DZ105544; 1GCRKSE79DZ114261 | 1GCRKSE79DZ110016 | 1GCRKSE79DZ111537; 1GCRKSE79DZ167395 | 1GCRKSE79DZ154341; 1GCRKSE79DZ181300; 1GCRKSE79DZ161337 | 1GCRKSE79DZ139306; 1GCRKSE79DZ108203; 1GCRKSE79DZ187159 | 1GCRKSE79DZ102580 | 1GCRKSE79DZ109092 | 1GCRKSE79DZ160835 | 1GCRKSE79DZ184908; 1GCRKSE79DZ158776; 1GCRKSE79DZ139354; 1GCRKSE79DZ138804; 1GCRKSE79DZ101915; 1GCRKSE79DZ131920

1GCRKSE79DZ108072 | 1GCRKSE79DZ108945 | 1GCRKSE79DZ182589; 1GCRKSE79DZ177943; 1GCRKSE79DZ146286; 1GCRKSE79DZ190417; 1GCRKSE79DZ135952; 1GCRKSE79DZ182415; 1GCRKSE79DZ165808; 1GCRKSE79DZ122716 | 1GCRKSE79DZ156252; 1GCRKSE79DZ150600

1GCRKSE79DZ103177; 1GCRKSE79DZ108282; 1GCRKSE79DZ112798; 1GCRKSE79DZ175058 | 1GCRKSE79DZ179479 | 1GCRKSE79DZ185847; 1GCRKSE79DZ180051 | 1GCRKSE79DZ145171; 1GCRKSE79DZ134221 | 1GCRKSE79DZ155599 | 1GCRKSE79DZ131545; 1GCRKSE79DZ109142; 1GCRKSE79DZ190028; 1GCRKSE79DZ184570 | 1GCRKSE79DZ196279 | 1GCRKSE79DZ164044; 1GCRKSE79DZ122067 | 1GCRKSE79DZ177036; 1GCRKSE79DZ176324 | 1GCRKSE79DZ105060 | 1GCRKSE79DZ113949 | 1GCRKSE79DZ103096 | 1GCRKSE79DZ131268; 1GCRKSE79DZ187839; 1GCRKSE79DZ130993; 1GCRKSE79DZ128659 | 1GCRKSE79DZ180874; 1GCRKSE79DZ172998 | 1GCRKSE79DZ126779 | 1GCRKSE79DZ166893 | 1GCRKSE79DZ128161; 1GCRKSE79DZ159488; 1GCRKSE79DZ101090

1GCRKSE79DZ152945 | 1GCRKSE79DZ147146 | 1GCRKSE79DZ184293; 1GCRKSE79DZ181488 | 1GCRKSE79DZ171978 | 1GCRKSE79DZ119671 | 1GCRKSE79DZ148586 | 1GCRKSE79DZ126197

1GCRKSE79DZ176968 | 1GCRKSE79DZ143338; 1GCRKSE79DZ128368; 1GCRKSE79DZ101218 | 1GCRKSE79DZ106452 | 1GCRKSE79DZ163475; 1GCRKSE79DZ158955 | 1GCRKSE79DZ168787 | 1GCRKSE79DZ133117; 1GCRKSE79DZ128435; 1GCRKSE79DZ124109 | 1GCRKSE79DZ147311; 1GCRKSE79DZ177697; 1GCRKSE79DZ148250 | 1GCRKSE79DZ188943 | 1GCRKSE79DZ136874 | 1GCRKSE79DZ124448

1GCRKSE79DZ147454 | 1GCRKSE79DZ176291 | 1GCRKSE79DZ178672; 1GCRKSE79DZ172628 | 1GCRKSE79DZ121453 | 1GCRKSE79DZ196685 | 1GCRKSE79DZ108914 | 1GCRKSE79DZ144490 | 1GCRKSE79DZ199568; 1GCRKSE79DZ109643 | 1GCRKSE79DZ176565; 1GCRKSE79DZ199148; 1GCRKSE79DZ163329

1GCRKSE79DZ122134; 1GCRKSE79DZ133361; 1GCRKSE79DZ140908; 1GCRKSE79DZ115071; 1GCRKSE79DZ114504 | 1GCRKSE79DZ170913; 1GCRKSE79DZ137166 | 1GCRKSE79DZ133618; 1GCRKSE79DZ127494 | 1GCRKSE79DZ139841 | 1GCRKSE79DZ166635 | 1GCRKSE79DZ150855 | 1GCRKSE79DZ160088 | 1GCRKSE79DZ167820

1GCRKSE79DZ134204 | 1GCRKSE79DZ131030; 1GCRKSE79DZ155537 | 1GCRKSE79DZ120979 | 1GCRKSE79DZ194547

1GCRKSE79DZ110713; 1GCRKSE79DZ134199; 1GCRKSE79DZ149902 | 1GCRKSE79DZ117662 | 1GCRKSE79DZ110193 | 1GCRKSE79DZ113241

1GCRKSE79DZ127575 | 1GCRKSE79DZ188733; 1GCRKSE79DZ118469 | 1GCRKSE79DZ133814; 1GCRKSE79DZ174900 | 1GCRKSE79DZ121436 | 1GCRKSE79DZ147941 | 1GCRKSE79DZ133747 | 1GCRKSE79DZ121288 | 1GCRKSE79DZ190448 | 1GCRKSE79DZ146823; 1GCRKSE79DZ183340 | 1GCRKSE79DZ176985; 1GCRKSE79DZ189025 | 1GCRKSE79DZ153948

1GCRKSE79DZ144795; 1GCRKSE79DZ108881 | 1GCRKSE79DZ169888; 1GCRKSE79DZ145655; 1GCRKSE79DZ164951 | 1GCRKSE79DZ158390

1GCRKSE79DZ182169

1GCRKSE79DZ126314 | 1GCRKSE79DZ129200; 1GCRKSE79DZ114907 | 1GCRKSE79DZ184729 | 1GCRKSE79DZ158986; 1GCRKSE79DZ113563 | 1GCRKSE79DZ150869; 1GCRKSE79DZ106886; 1GCRKSE79DZ185590 | 1GCRKSE79DZ123042 | 1GCRKSE79DZ110159 | 1GCRKSE79DZ116205 | 1GCRKSE79DZ104300; 1GCRKSE79DZ160608 | 1GCRKSE79DZ147034; 1GCRKSE79DZ102076; 1GCRKSE79DZ191678 | 1GCRKSE79DZ188621; 1GCRKSE79DZ155795 | 1GCRKSE79DZ125941 | 1GCRKSE79DZ172645 | 1GCRKSE79DZ150936 | 1GCRKSE79DZ145641 | 1GCRKSE79DZ180762 | 1GCRKSE79DZ171317 | 1GCRKSE79DZ156882; 1GCRKSE79DZ151004 | 1GCRKSE79DZ196783 | 1GCRKSE79DZ103633 | 1GCRKSE79DZ117158; 1GCRKSE79DZ147745

1GCRKSE79DZ132744; 1GCRKSE79DZ143162 | 1GCRKSE79DZ106581 | 1GCRKSE79DZ177392 | 1GCRKSE79DZ150662; 1GCRKSE79DZ152539; 1GCRKSE79DZ183869 | 1GCRKSE79DZ139726 | 1GCRKSE79DZ128158 | 1GCRKSE79DZ176694; 1GCRKSE79DZ174220 | 1GCRKSE79DZ141640 | 1GCRKSE79DZ161063

1GCRKSE79DZ181412 | 1GCRKSE79DZ105978; 1GCRKSE79DZ148328 | 1GCRKSE79DZ139211; 1GCRKSE79DZ164514; 1GCRKSE79DZ170992 | 1GCRKSE79DZ122151; 1GCRKSE79DZ162469 | 1GCRKSE79DZ186237; 1GCRKSE79DZ108024; 1GCRKSE79DZ185024 | 1GCRKSE79DZ190563

1GCRKSE79DZ192166 | 1GCRKSE79DZ114700 | 1GCRKSE79DZ198372 | 1GCRKSE79DZ102241; 1GCRKSE79DZ149740 | 1GCRKSE79DZ104331 | 1GCRKSE79DZ180308 | 1GCRKSE79DZ112252; 1GCRKSE79DZ166330 | 1GCRKSE79DZ185413; 1GCRKSE79DZ131433 | 1GCRKSE79DZ194516 | 1GCRKSE79DZ131366; 1GCRKSE79DZ187579; 1GCRKSE79DZ192328 | 1GCRKSE79DZ171642; 1GCRKSE79DZ150791 | 1GCRKSE79DZ168207 | 1GCRKSE79DZ143923 | 1GCRKSE79DZ155280; 1GCRKSE79DZ150581; 1GCRKSE79DZ194564 | 1GCRKSE79DZ189669 | 1GCRKSE79DZ136664 | 1GCRKSE79DZ126958 | 1GCRKSE79DZ127219 | 1GCRKSE79DZ113899 | 1GCRKSE79DZ191227

1GCRKSE79DZ160298 | 1GCRKSE79DZ120304 | 1GCRKSE79DZ144957; 1GCRKSE79DZ145574 | 1GCRKSE79DZ180633 | 1GCRKSE79DZ123221 | 1GCRKSE79DZ140102 | 1GCRKSE79DZ126734 | 1GCRKSE79DZ162181 | 1GCRKSE79DZ127057 | 1GCRKSE79DZ193141; 1GCRKSE79DZ120240; 1GCRKSE79DZ199022; 1GCRKSE79DZ180583; 1GCRKSE79DZ143193 | 1GCRKSE79DZ136969 | 1GCRKSE79DZ187632 | 1GCRKSE79DZ109979 | 1GCRKSE79DZ167137; 1GCRKSE79DZ143498 | 1GCRKSE79DZ133554; 1GCRKSE79DZ109027 | 1GCRKSE79DZ135935 | 1GCRKSE79DZ147230 | 1GCRKSE79DZ181183; 1GCRKSE79DZ165002 | 1GCRKSE79DZ195326 | 1GCRKSE79DZ165615 | 1GCRKSE79DZ180860 | 1GCRKSE79DZ181703 | 1GCRKSE79DZ124661 | 1GCRKSE79DZ152010 | 1GCRKSE79DZ100599 | 1GCRKSE79DZ178302; 1GCRKSE79DZ197092; 1GCRKSE79DZ156722 | 1GCRKSE79DZ112767; 1GCRKSE79DZ173651 | 1GCRKSE79DZ191356 | 1GCRKSE79DZ146014; 1GCRKSE79DZ153528; 1GCRKSE79DZ147065

1GCRKSE79DZ107360 | 1GCRKSE79DZ125731 | 1GCRKSE79DZ158583 | 1GCRKSE79DZ156705 | 1GCRKSE79DZ107018 | 1GCRKSE79DZ128645 | 1GCRKSE79DZ186898; 1GCRKSE79DZ113093; 1GCRKSE79DZ109206 | 1GCRKSE79DZ185962; 1GCRKSE79DZ108895; 1GCRKSE79DZ168451; 1GCRKSE79DZ199506; 1GCRKSE79DZ142240; 1GCRKSE79DZ172287

1GCRKSE79DZ175657 | 1GCRKSE79DZ113305 | 1GCRKSE79DZ181541; 1GCRKSE79DZ124854 | 1GCRKSE79DZ136177; 1GCRKSE79DZ154176; 1GCRKSE79DZ118598; 1GCRKSE79DZ152556; 1GCRKSE79DZ149351 | 1GCRKSE79DZ195360 | 1GCRKSE79DZ111733; 1GCRKSE79DZ101445 | 1GCRKSE79DZ195570 | 1GCRKSE79DZ153996; 1GCRKSE79DZ111828 | 1GCRKSE79DZ164660

1GCRKSE79DZ164349; 1GCRKSE79DZ193544 | 1GCRKSE79DZ161404 | 1GCRKSE79DZ124286; 1GCRKSE79DZ101025 | 1GCRKSE79DZ160155 | 1GCRKSE79DZ195620 | 1GCRKSE79DZ195908 | 1GCRKSE79DZ150435

1GCRKSE79DZ100294 | 1GCRKSE79DZ164108

1GCRKSE79DZ175111 | 1GCRKSE79DZ129567 | 1GCRKSE79DZ198839; 1GCRKSE79DZ117130 | 1GCRKSE79DZ132386 | 1GCRKSE79DZ184519

1GCRKSE79DZ173861 | 1GCRKSE79DZ126376; 1GCRKSE79DZ109321 | 1GCRKSE79DZ180373 | 1GCRKSE79DZ136082 | 1GCRKSE79DZ196380; 1GCRKSE79DZ186416

1GCRKSE79DZ110002 | 1GCRKSE79DZ159717 | 1GCRKSE79DZ117712 | 1GCRKSE79DZ142156 | 1GCRKSE79DZ126295; 1GCRKSE79DZ169387; 1GCRKSE79DZ171740; 1GCRKSE79DZ133134 | 1GCRKSE79DZ146482 | 1GCRKSE79DZ128886; 1GCRKSE79DZ189624 | 1GCRKSE79DZ137197 | 1GCRKSE79DZ195214 | 1GCRKSE79DZ170166 | 1GCRKSE79DZ102403 | 1GCRKSE79DZ139502

1GCRKSE79DZ173827 | 1GCRKSE79DZ152055; 1GCRKSE79DZ116897 | 1GCRKSE79DZ197948 | 1GCRKSE79DZ150967

1GCRKSE79DZ151570; 1GCRKSE79DZ123283; 1GCRKSE79DZ147678; 1GCRKSE79DZ142836; 1GCRKSE79DZ107357 | 1GCRKSE79DZ155960; 1GCRKSE79DZ110470; 1GCRKSE79DZ109996; 1GCRKSE79DZ139774; 1GCRKSE79DZ170524 | 1GCRKSE79DZ100439

1GCRKSE79DZ166070 | 1GCRKSE79DZ154713; 1GCRKSE79DZ129553 | 1GCRKSE79DZ105348 | 1GCRKSE79DZ100120 | 1GCRKSE79DZ194208 | 1GCRKSE79DZ121839 | 1GCRKSE79DZ107102 | 1GCRKSE79DZ118343 | 1GCRKSE79DZ124000

1GCRKSE79DZ172869; 1GCRKSE79DZ129942 | 1GCRKSE79DZ108783; 1GCRKSE79DZ122425; 1GCRKSE79DZ156283 | 1GCRKSE79DZ199067 | 1GCRKSE79DZ168952 | 1GCRKSE79DZ113370

1GCRKSE79DZ130380 | 1GCRKSE79DZ116379; 1GCRKSE79DZ125003; 1GCRKSE79DZ150838 | 1GCRKSE79DZ124031 | 1GCRKSE79DZ126166; 1GCRKSE79DZ121663 | 1GCRKSE79DZ163878; 1GCRKSE79DZ182950 | 1GCRKSE79DZ185346 | 1GCRKSE79DZ113921; 1GCRKSE79DZ159765 | 1GCRKSE79DZ184861; 1GCRKSE79DZ157563; 1GCRKSE79DZ149754 | 1GCRKSE79DZ161497

1GCRKSE79DZ138558 | 1GCRKSE79DZ183189 | 1GCRKSE79DZ110324 | 1GCRKSE79DZ117449 | 1GCRKSE79DZ136129 | 1GCRKSE79DZ164402; 1GCRKSE79DZ153898 | 1GCRKSE79DZ114423; 1GCRKSE79DZ115460 | 1GCRKSE79DZ159734 | 1GCRKSE79DZ111912 | 1GCRKSE79DZ138737 | 1GCRKSE79DZ111652; 1GCRKSE79DZ194760 | 1GCRKSE79DZ141847

1GCRKSE79DZ174704 | 1GCRKSE79DZ107634 | 1GCRKSE79DZ176226 | 1GCRKSE79DZ121811 | 1GCRKSE79DZ111781 | 1GCRKSE79DZ123400 | 1GCRKSE79DZ161466; 1GCRKSE79DZ106757 | 1GCRKSE79DZ130010 | 1GCRKSE79DZ126135; 1GCRKSE79DZ105690

1GCRKSE79DZ141217; 1GCRKSE79DZ109075; 1GCRKSE79DZ164562 | 1GCRKSE79DZ142366 | 1GCRKSE79DZ189316; 1GCRKSE79DZ173911; 1GCRKSE79DZ183418 | 1GCRKSE79DZ112901 | 1GCRKSE79DZ180504; 1GCRKSE79DZ180809; 1GCRKSE79DZ157076 | 1GCRKSE79DZ149768; 1GCRKSE79DZ183452 | 1GCRKSE79DZ101171 | 1GCRKSE79DZ192992; 1GCRKSE79DZ199215 | 1GCRKSE79DZ199263; 1GCRKSE79DZ174329; 1GCRKSE79DZ177439; 1GCRKSE79DZ175545 | 1GCRKSE79DZ141329; 1GCRKSE79DZ192524 | 1GCRKSE79DZ135577 | 1GCRKSE79DZ107925 | 1GCRKSE79DZ107052 | 1GCRKSE79DZ135143 | 1GCRKSE79DZ125230 | 1GCRKSE79DZ174671; 1GCRKSE79DZ106175 | 1GCRKSE79DZ115488; 1GCRKSE79DZ135093 | 1GCRKSE79DZ101879; 1GCRKSE79DZ134297 | 1GCRKSE79DZ176971 | 1GCRKSE79DZ112574; 1GCRKSE79DZ163380

1GCRKSE79DZ156803 | 1GCRKSE79DZ139452; 1GCRKSE79DZ123705; 1GCRKSE79DZ183662; 1GCRKSE79DZ149172 | 1GCRKSE79DZ179823; 1GCRKSE79DZ157370 | 1GCRKSE79DZ108153 | 1GCRKSE79DZ105432 | 1GCRKSE79DZ195116 | 1GCRKSE79DZ109562; 1GCRKSE79DZ132582 | 1GCRKSE79DZ190482 | 1GCRKSE79DZ178607 | 1GCRKSE79DZ109478 | 1GCRKSE79DZ109383

1GCRKSE79DZ191714 | 1GCRKSE79DZ141573 | 1GCRKSE79DZ199117 | 1GCRKSE79DZ168871; 1GCRKSE79DZ146420 | 1GCRKSE79DZ184682 | 1GCRKSE79DZ174153 | 1GCRKSE79DZ193026 | 1GCRKSE79DZ185461; 1GCRKSE79DZ160544 | 1GCRKSE79DZ163671 | 1GCRKSE79DZ177523 | 1GCRKSE79DZ104488; 1GCRKSE79DZ135742 | 1GCRKSE79DZ133828; 1GCRKSE79DZ171026 | 1GCRKSE79DZ169082; 1GCRKSE79DZ170409

1GCRKSE79DZ145784; 1GCRKSE79DZ175867 | 1GCRKSE79DZ165887; 1GCRKSE79DZ150578 | 1GCRKSE79DZ150659 | 1GCRKSE79DZ189946 | 1GCRKSE79DZ139273; 1GCRKSE79DZ151925 | 1GCRKSE79DZ168515 | 1GCRKSE79DZ181507; 1GCRKSE79DZ117452 | 1GCRKSE79DZ107990; 1GCRKSE79DZ199361 | 1GCRKSE79DZ154582; 1GCRKSE79DZ156610; 1GCRKSE79DZ126846; 1GCRKSE79DZ168580 | 1GCRKSE79DZ183810 | 1GCRKSE79DZ166716; 1GCRKSE79DZ156445; 1GCRKSE79DZ178364 | 1GCRKSE79DZ146093

1GCRKSE79DZ193494; 1GCRKSE79DZ145056 | 1GCRKSE79DZ132176; 1GCRKSE79DZ171625; 1GCRKSE79DZ188781; 1GCRKSE79DZ161838; 1GCRKSE79DZ117838; 1GCRKSE79DZ142433 | 1GCRKSE79DZ125745; 1GCRKSE79DZ138611; 1GCRKSE79DZ164867; 1GCRKSE79DZ136003 | 1GCRKSE79DZ153349 | 1GCRKSE79DZ168093; 1GCRKSE79DZ153867 | 1GCRKSE79DZ117757 | 1GCRKSE79DZ166120; 1GCRKSE79DZ126264 | 1GCRKSE79DZ142318 | 1GCRKSE79DZ177599 | 1GCRKSE79DZ106547; 1GCRKSE79DZ139953 | 1GCRKSE79DZ132789 | 1GCRKSE79DZ159376 | 1GCRKSE79DZ162942 | 1GCRKSE79DZ144652; 1GCRKSE79DZ114762 | 1GCRKSE79DZ126880 | 1GCRKSE79DZ178980

1GCRKSE79DZ105642; 1GCRKSE79DZ180180; 1GCRKSE79DZ137779

1GCRKSE79DZ132159 | 1GCRKSE79DZ115782; 1GCRKSE79DZ112722; 1GCRKSE79DZ190840; 1GCRKSE79DZ112106; 1GCRKSE79DZ167106 | 1GCRKSE79DZ156672 | 1GCRKSE79DZ167932 | 1GCRKSE79DZ149592 | 1GCRKSE79DZ181393; 1GCRKSE79DZ102935 | 1GCRKSE79DZ100635 | 1GCRKSE79DZ134381 | 1GCRKSE79DZ149561; 1GCRKSE79DZ194242 | 1GCRKSE79DZ152184 | 1GCRKSE79DZ116172; 1GCRKSE79DZ153688; 1GCRKSE79DZ192538 | 1GCRKSE79DZ121307 | 1GCRKSE79DZ199750 | 1GCRKSE79DZ103986

1GCRKSE79DZ144165 | 1GCRKSE79DZ173097; 1GCRKSE79DZ186965; 1GCRKSE79DZ148765 | 1GCRKSE79DZ110629

1GCRKSE79DZ131318; 1GCRKSE79DZ104698; 1GCRKSE79DZ145557 | 1GCRKSE79DZ154436

1GCRKSE79DZ112171; 1GCRKSE79DZ120500 | 1GCRKSE79DZ166053 | 1GCRKSE79DZ162102; 1GCRKSE79DZ129164; 1GCRKSE79DZ109089 | 1GCRKSE79DZ116088 | 1GCRKSE79DZ101834 | 1GCRKSE79DZ171804; 1GCRKSE79DZ189865 | 1GCRKSE79DZ121372; 1GCRKSE79DZ107164; 1GCRKSE79DZ126037; 1GCRKSE79DZ175593 | 1GCRKSE79DZ130816 | 1GCRKSE79DZ108623 | 1GCRKSE79DZ115958 | 1GCRKSE79DZ133103 | 1GCRKSE79DZ143789 | 1GCRKSE79DZ170801 | 1GCRKSE79DZ134011; 1GCRKSE79DZ154842; 1GCRKSE79DZ191437; 1GCRKSE79DZ150032; 1GCRKSE79DZ106239 | 1GCRKSE79DZ103888; 1GCRKSE79DZ130377 | 1GCRKSE79DZ199280 | 1GCRKSE79DZ177585 | 1GCRKSE79DZ166358 | 1GCRKSE79DZ178171 | 1GCRKSE79DZ155618; 1GCRKSE79DZ147308 | 1GCRKSE79DZ142707 | 1GCRKSE79DZ131223 | 1GCRKSE79DZ177022 | 1GCRKSE79DZ133389 | 1GCRKSE79DZ185900 | 1GCRKSE79DZ155750 | 1GCRKSE79DZ115541 | 1GCRKSE79DZ181197; 1GCRKSE79DZ180213; 1GCRKSE79DZ178994 | 1GCRKSE79DZ119248 | 1GCRKSE79DZ156025 | 1GCRKSE79DZ123249 | 1GCRKSE79DZ132002 | 1GCRKSE79DZ166487; 1GCRKSE79DZ197321 | 1GCRKSE79DZ103809 | 1GCRKSE79DZ110288; 1GCRKSE79DZ120836 | 1GCRKSE79DZ101803 | 1GCRKSE79DZ158471; 1GCRKSE79DZ116236

1GCRKSE79DZ145378 | 1GCRKSE79DZ112493; 1GCRKSE79DZ146532 | 1GCRKSE79DZ134249; 1GCRKSE79DZ146322; 1GCRKSE79DZ170037; 1GCRKSE79DZ197416 | 1GCRKSE79DZ128273 | 1GCRKSE79DZ106323 | 1GCRKSE79DZ104913; 1GCRKSE79DZ105737; 1GCRKSE79DZ134994 | 1GCRKSE79DZ157952; 1GCRKSE79DZ160169; 1GCRKSE79DZ137636 | 1GCRKSE79DZ151620; 1GCRKSE79DZ163962 | 1GCRKSE79DZ187937 | 1GCRKSE79DZ188294; 1GCRKSE79DZ151830 | 1GCRKSE79DZ153058; 1GCRKSE79DZ152072; 1GCRKSE79DZ156624

1GCRKSE79DZ118200 | 1GCRKSE79DZ135319 | 1GCRKSE79DZ191633 | 1GCRKSE79DZ101722 | 1GCRKSE79DZ168739 | 1GCRKSE79DZ176792 | 1GCRKSE79DZ152749 | 1GCRKSE79DZ120223 | 1GCRKSE79DZ113935 | 1GCRKSE79DZ144781

1GCRKSE79DZ138060 | 1GCRKSE79DZ107276 | 1GCRKSE79DZ150192 | 1GCRKSE79DZ150063 | 1GCRKSE79DZ147695 | 1GCRKSE79DZ180941; 1GCRKSE79DZ147339 | 1GCRKSE79DZ115104 | 1GCRKSE79DZ184181; 1GCRKSE79DZ183676 | 1GCRKSE79DZ179689 | 1GCRKSE79DZ195889 | 1GCRKSE79DZ153660 | 1GCRKSE79DZ121985; 1GCRKSE79DZ186528; 1GCRKSE79DZ123008 | 1GCRKSE79DZ128239 | 1GCRKSE79DZ149835 | 1GCRKSE79DZ198971 | 1GCRKSE79DZ136132; 1GCRKSE79DZ109335 | 1GCRKSE79DZ155991 | 1GCRKSE79DZ103308 | 1GCRKSE79DZ168823 | 1GCRKSE79DZ193110; 1GCRKSE79DZ113658 | 1GCRKSE79DZ105480 | 1GCRKSE79DZ167753 | 1GCRKSE79DZ141234 | 1GCRKSE79DZ132520 | 1GCRKSE79DZ149799 | 1GCRKSE79DZ171124 | 1GCRKSE79DZ108234 | 1GCRKSE79DZ179661 | 1GCRKSE79DZ180678; 1GCRKSE79DZ121484 | 1GCRKSE79DZ140181 | 1GCRKSE79DZ115569 | 1GCRKSE79DZ163119 | 1GCRKSE79DZ161547 | 1GCRKSE79DZ126684

1GCRKSE79DZ163833; 1GCRKSE79DZ181345

1GCRKSE79DZ175707 | 1GCRKSE79DZ156039 | 1GCRKSE79DZ114342 | 1GCRKSE79DZ107326 | 1GCRKSE79DZ189493 | 1GCRKSE79DZ199201 | 1GCRKSE79DZ140620; 1GCRKSE79DZ155442; 1GCRKSE79DZ160382 | 1GCRKSE79DZ151195 | 1GCRKSE79DZ159913

1GCRKSE79DZ159801 | 1GCRKSE79DZ187047 | 1GCRKSE79DZ175013; 1GCRKSE79DZ109481; 1GCRKSE79DZ127964 | 1GCRKSE79DZ163721 | 1GCRKSE79DZ172242 | 1GCRKSE79DZ101364 | 1GCRKSE79DZ135711 | 1GCRKSE79DZ198081 | 1GCRKSE79DZ193284 | 1GCRKSE79DZ121226 | 1GCRKSE79DZ111456; 1GCRKSE79DZ187176 | 1GCRKSE79DZ138480 | 1GCRKSE79DZ137362; 1GCRKSE79DZ103471 | 1GCRKSE79DZ132016 | 1GCRKSE79DZ152735 | 1GCRKSE79DZ100196; 1GCRKSE79DZ173035; 1GCRKSE79DZ177764 | 1GCRKSE79DZ137488 | 1GCRKSE79DZ158521; 1GCRKSE79DZ116219 | 1GCRKSE79DZ187310; 1GCRKSE79DZ151309; 1GCRKSE79DZ133831; 1GCRKSE79DZ182625 | 1GCRKSE79DZ121579 | 1GCRKSE79DZ156087; 1GCRKSE79DZ190367; 1GCRKSE79DZ192636; 1GCRKSE79DZ166828; 1GCRKSE79DZ185637 | 1GCRKSE79DZ181930; 1GCRKSE79DZ175304; 1GCRKSE79DZ185718 | 1GCRKSE79DZ135353

1GCRKSE79DZ143646; 1GCRKSE79DZ102918 | 1GCRKSE79DZ113546 | 1GCRKSE79DZ115040 | 1GCRKSE79DZ167591 | 1GCRKSE79DZ123347 | 1GCRKSE79DZ119136 | 1GCRKSE79DZ152198; 1GCRKSE79DZ155974; 1GCRKSE79DZ170572 | 1GCRKSE79DZ144909

1GCRKSE79DZ198064 | 1GCRKSE79DZ142173; 1GCRKSE79DZ148183 | 1GCRKSE79DZ111067; 1GCRKSE79DZ199604 | 1GCRKSE79DZ155666 | 1GCRKSE79DZ139001 | 1GCRKSE79DZ180650 | 1GCRKSE79DZ175156 | 1GCRKSE79DZ169048 | 1GCRKSE79DZ145980 | 1GCRKSE79DZ197755 | 1GCRKSE79DZ152573 | 1GCRKSE79DZ113532 | 1GCRKSE79DZ133733 | 1GCRKSE79DZ100344 | 1GCRKSE79DZ199358 | 1GCRKSE79DZ184522 | 1GCRKSE79DZ112414 | 1GCRKSE79DZ105057; 1GCRKSE79DZ183421; 1GCRKSE79DZ198257 | 1GCRKSE79DZ157398 | 1GCRKSE79DZ184035 | 1GCRKSE79DZ164464; 1GCRKSE79DZ111554; 1GCRKSE79DZ149575 | 1GCRKSE79DZ118553; 1GCRKSE79DZ127690 | 1GCRKSE79DZ103843; 1GCRKSE79DZ142514; 1GCRKSE79DZ198985; 1GCRKSE79DZ153710; 1GCRKSE79DZ182723 | 1GCRKSE79DZ190160; 1GCRKSE79DZ106788; 1GCRKSE79DZ120030 | 1GCRKSE79DZ128922 | 1GCRKSE79DZ183290 | 1GCRKSE79DZ174945; 1GCRKSE79DZ176758 | 1GCRKSE79DZ153092; 1GCRKSE79DZ136423 | 1GCRKSE79DZ102322 | 1GCRKSE79DZ117340 | 1GCRKSE79DZ199019 | 1GCRKSE79DZ164822; 1GCRKSE79DZ196394 | 1GCRKSE79DZ165484; 1GCRKSE79DZ110307; 1GCRKSE79DZ141458 | 1GCRKSE79DZ169096; 1GCRKSE79DZ149818 | 1GCRKSE79DZ148278 | 1GCRKSE79DZ108198

1GCRKSE79DZ146207 | 1GCRKSE79DZ116527 | 1GCRKSE79DZ197819 | 1GCRKSE79DZ132923 | 1GCRKSE79DZ181247; 1GCRKSE79DZ144148 | 1GCRKSE79DZ153402 | 1GCRKSE79DZ140892 | 1GCRKSE79DZ173939 | 1GCRKSE79DZ167428 | 1GCRKSE79DZ110890 | 1GCRKSE79DZ131822 | 1GCRKSE79DZ181636 | 1GCRKSE79DZ195343 | 1GCRKSE79DZ153481; 1GCRKSE79DZ125485 | 1GCRKSE79DZ160589; 1GCRKSE79DZ112431 | 1GCRKSE79DZ128726 | 1GCRKSE79DZ143596 | 1GCRKSE79DZ116818; 1GCRKSE79DZ193401; 1GCRKSE79DZ162150; 1GCRKSE79DZ190983; 1GCRKSE79DZ105611 | 1GCRKSE79DZ162536 | 1GCRKSE79DZ128760 | 1GCRKSE79DZ165033; 1GCRKSE79DZ182396; 1GCRKSE79DZ140925 | 1GCRKSE79DZ108086 | 1GCRKSE79DZ184553 | 1GCRKSE79DZ170152 | 1GCRKSE79DZ193513; 1GCRKSE79DZ195505; 1GCRKSE79DZ161855 | 1GCRKSE79DZ122408 | 1GCRKSE79DZ152623 | 1GCRKSE79DZ119475 | 1GCRKSE79DZ178641; 1GCRKSE79DZ171477 | 1GCRKSE79DZ100182 | 1GCRKSE79DZ179529 | 1GCRKSE79DZ197299 | 1GCRKSE79DZ111022; 1GCRKSE79DZ183659 | 1GCRKSE79DZ133585 | 1GCRKSE79DZ166862 | 1GCRKSE79DZ174914; 1GCRKSE79DZ139919 | 1GCRKSE79DZ113272; 1GCRKSE79DZ191180

1GCRKSE79DZ119105 | 1GCRKSE79DZ136597; 1GCRKSE79DZ161824; 1GCRKSE79DZ152833 | 1GCRKSE79DZ170815 | 1GCRKSE79DZ147387 | 1GCRKSE79DZ184987 | 1GCRKSE79DZ173908; 1GCRKSE79DZ134722 | 1GCRKSE79DZ146563 | 1GCRKSE79DZ181720 | 1GCRKSE79DZ197187 | 1GCRKSE79DZ129908 | 1GCRKSE79DZ181569; 1GCRKSE79DZ109514; 1GCRKSE79DZ199800; 1GCRKSE79DZ171835; 1GCRKSE79DZ190627 | 1GCRKSE79DZ162312 | 1GCRKSE79DZ192216 | 1GCRKSE79DZ171009; 1GCRKSE79DZ182964

1GCRKSE79DZ143503 | 1GCRKSE79DZ110176 | 1GCRKSE79DZ149186 | 1GCRKSE79DZ173245; 1GCRKSE79DZ185752 | 1GCRKSE79DZ128144 | 1GCRKSE79DZ176937 | 1GCRKSE79DZ124420 | 1GCRKSE79DZ101235 | 1GCRKSE79DZ178624; 1GCRKSE79DZ162598

1GCRKSE79DZ117659 | 1GCRKSE79DZ124711 | 1GCRKSE79DZ167929 | 1GCRKSE79DZ193155 | 1GCRKSE79DZ195357; 1GCRKSE79DZ187484 | 1GCRKSE79DZ169602 | 1GCRKSE79DZ124952 | 1GCRKSE79DZ198615; 1GCRKSE79DZ185685; 1GCRKSE79DZ110548 | 1GCRKSE79DZ100909 | 1GCRKSE79DZ118682 | 1GCRKSE79DZ180129; 1GCRKSE79DZ144019; 1GCRKSE79DZ139192 | 1GCRKSE79DZ155411 | 1GCRKSE79DZ180244 | 1GCRKSE79DZ101106; 1GCRKSE79DZ145509 | 1GCRKSE79DZ130668; 1GCRKSE79DZ120612 | 1GCRKSE79DZ152282 | 1GCRKSE79DZ169762 | 1GCRKSE79DZ138236; 1GCRKSE79DZ114759; 1GCRKSE79DZ106130; 1GCRKSE79DZ144053 | 1GCRKSE79DZ184701 | 1GCRKSE79DZ135448 | 1GCRKSE79DZ117614; 1GCRKSE79DZ171110 | 1GCRKSE79DZ151701; 1GCRKSE79DZ100067 | 1GCRKSE79DZ116950

1GCRKSE79DZ192118 | 1GCRKSE79DZ180440

1GCRKSE79DZ166697 | 1GCRKSE79DZ151777 | 1GCRKSE79DZ147728; 1GCRKSE79DZ183015; 1GCRKSE79DZ194385; 1GCRKSE79DZ181135 | 1GCRKSE79DZ176596

1GCRKSE79DZ113501 | 1GCRKSE79DZ118729 | 1GCRKSE79DZ190255; 1GCRKSE79DZ158762; 1GCRKSE79DZ151441 | 1GCRKSE79DZ148510; 1GCRKSE79DZ118617 | 1GCRKSE79DZ167509; 1GCRKSE79DZ199991; 1GCRKSE79DZ119900; 1GCRKSE79DZ163038; 1GCRKSE79DZ132971; 1GCRKSE79DZ103924 | 1GCRKSE79DZ145266 | 1GCRKSE79DZ129701 | 1GCRKSE79DZ184424 | 1GCRKSE79DZ151181 | 1GCRKSE79DZ178879 | 1GCRKSE79DZ196914 | 1GCRKSE79DZ165856 | 1GCRKSE79DZ171527; 1GCRKSE79DZ161287; 1GCRKSE79DZ148913 | 1GCRKSE79DZ128306; 1GCRKSE79DZ110498 | 1GCRKSE79DZ120139 | 1GCRKSE79DZ195875 | 1GCRKSE79DZ107181

1GCRKSE79DZ127432; 1GCRKSE79DZ166988 | 1GCRKSE79DZ154629 | 1GCRKSE79DZ128578 |