1HGCT1B78GA0…

Honda

Accord

1HGCT1B78GA012598 | 1HGCT1B78GA050297; 1HGCT1B78GA073031 | 1HGCT1B78GA050705 | 1HGCT1B78GA086474 | 1HGCT1B78GA069187

1HGCT1B78GA074650; 1HGCT1B78GA067715

1HGCT1B78GA020653

1HGCT1B78GA034469; 1HGCT1B78GA027795 | 1HGCT1B78GA098415 | 1HGCT1B78GA011743 | 1HGCT1B78GA021818; 1HGCT1B78GA001780

1HGCT1B78GA051420; 1HGCT1B78GA051711 | 1HGCT1B78GA061056 | 1HGCT1B78GA099211 | 1HGCT1B78GA046931 | 1HGCT1B78GA091948 | 1HGCT1B78GA025058 | 1HGCT1B78GA098348 | 1HGCT1B78GA050168 | 1HGCT1B78GA050770; 1HGCT1B78GA088161 | 1HGCT1B78GA001469 | 1HGCT1B78GA048775 | 1HGCT1B78GA029045; 1HGCT1B78GA022340 | 1HGCT1B78GA087432 | 1HGCT1B78GA025870; 1HGCT1B78GA014173 | 1HGCT1B78GA076270 | 1HGCT1B78GA052213 | 1HGCT1B78GA051191; 1HGCT1B78GA035993 | 1HGCT1B78GA091626 | 1HGCT1B78GA039428 | 1HGCT1B78GA007501 | 1HGCT1B78GA085373 | 1HGCT1B78GA097149 | 1HGCT1B78GA035718

1HGCT1B78GA047030 | 1HGCT1B78GA085826; 1HGCT1B78GA073532 | 1HGCT1B78GA000497 | 1HGCT1B78GA083333 | 1HGCT1B78GA089164 | 1HGCT1B78GA012116 | 1HGCT1B78GA037226; 1HGCT1B78GA032107 | 1HGCT1B78GA034424 | 1HGCT1B78GA070677; 1HGCT1B78GA013038

1HGCT1B78GA038232

1HGCT1B78GA066385 | 1HGCT1B78GA046086 | 1HGCT1B78GA061140 | 1HGCT1B78GA028431 | 1HGCT1B78GA066595; 1HGCT1B78GA044550 | 1HGCT1B78GA073997 | 1HGCT1B78GA052034; 1HGCT1B78GA000788 | 1HGCT1B78GA054866 | 1HGCT1B78GA020250 | 1HGCT1B78GA051529 | 1HGCT1B78GA025741; 1HGCT1B78GA042507; 1HGCT1B78GA036190 | 1HGCT1B78GA034472 | 1HGCT1B78GA076740; 1HGCT1B78GA021768; 1HGCT1B78GA096079 | 1HGCT1B78GA057945 | 1HGCT1B78GA013203 | 1HGCT1B78GA025545; 1HGCT1B78GA010334; 1HGCT1B78GA061932; 1HGCT1B78GA038103 | 1HGCT1B78GA028526; 1HGCT1B78GA090704; 1HGCT1B78GA053278; 1HGCT1B78GA031698; 1HGCT1B78GA097622 | 1HGCT1B78GA056200 | 1HGCT1B78GA033306; 1HGCT1B78GA077919 | 1HGCT1B78GA042703 | 1HGCT1B78GA031748 | 1HGCT1B78GA020975 | 1HGCT1B78GA030325

1HGCT1B78GA004498

1HGCT1B78GA071814; 1HGCT1B78GA006073 | 1HGCT1B78GA069853 | 1HGCT1B78GA016506 | 1HGCT1B78GA072509 | 1HGCT1B78GA014772 | 1HGCT1B78GA095725 | 1HGCT1B78GA004212; 1HGCT1B78GA053104 | 1HGCT1B78GA075071 | 1HGCT1B78GA020717 | 1HGCT1B78GA022726 | 1HGCT1B78GA095045 | 1HGCT1B78GA014948; 1HGCT1B78GA028123 | 1HGCT1B78GA092548 | 1HGCT1B78GA002833 | 1HGCT1B78GA037212 | 1HGCT1B78GA035377; 1HGCT1B78GA009538 | 1HGCT1B78GA076558 | 1HGCT1B78GA051241 | 1HGCT1B78GA082683 | 1HGCT1B78GA033323 | 1HGCT1B78GA002217 | 1HGCT1B78GA097197 | 1HGCT1B78GA009622 | 1HGCT1B78GA064961

1HGCT1B78GA087088; 1HGCT1B78GA019759; 1HGCT1B78GA031832 | 1HGCT1B78GA098589 | 1HGCT1B78GA026484 | 1HGCT1B78GA047674 | 1HGCT1B78GA074728; 1HGCT1B78GA099998 | 1HGCT1B78GA051157 | 1HGCT1B78GA075443 | 1HGCT1B78GA098723 | 1HGCT1B78GA073210 | 1HGCT1B78GA007725 | 1HGCT1B78GA081159

1HGCT1B78GA076205 | 1HGCT1B78GA058335

1HGCT1B78GA038389 | 1HGCT1B78GA030261 | 1HGCT1B78GA054382

1HGCT1B78GA080853 | 1HGCT1B78GA073899; 1HGCT1B78GA083543 | 1HGCT1B78GA064720 | 1HGCT1B78GA007482; 1HGCT1B78GA084305 | 1HGCT1B78GA077001 | 1HGCT1B78GA074745 | 1HGCT1B78GA052437; 1HGCT1B78GA080738 | 1HGCT1B78GA011791 | 1HGCT1B78GA072395 | 1HGCT1B78GA017977; 1HGCT1B78GA053796; 1HGCT1B78GA056181 | 1HGCT1B78GA021740; 1HGCT1B78GA069562 | 1HGCT1B78GA075944 | 1HGCT1B78GA079816 | 1HGCT1B78GA098818 | 1HGCT1B78GA012553 | 1HGCT1B78GA005585; 1HGCT1B78GA050185 | 1HGCT1B78GA068539 | 1HGCT1B78GA034522 | 1HGCT1B78GA007448 | 1HGCT1B78GA066550; 1HGCT1B78GA007420 | 1HGCT1B78GA021852; 1HGCT1B78GA087737; 1HGCT1B78GA091898; 1HGCT1B78GA066662 | 1HGCT1B78GA066905; 1HGCT1B78GA042913

1HGCT1B78GA034553 | 1HGCT1B78GA077886 | 1HGCT1B78GA023603

1HGCT1B78GA060957; 1HGCT1B78GA002735; 1HGCT1B78GA096180

1HGCT1B78GA092310 | 1HGCT1B78GA079721 | 1HGCT1B78GA001679 | 1HGCT1B78GA096373; 1HGCT1B78GA017350; 1HGCT1B78GA097894; 1HGCT1B78GA054902; 1HGCT1B78GA064491 | 1HGCT1B78GA041583 | 1HGCT1B78GA034228 | 1HGCT1B78GA062434 | 1HGCT1B78GA048629 | 1HGCT1B78GA025013 | 1HGCT1B78GA018241; 1HGCT1B78GA000466; 1HGCT1B78GA095014; 1HGCT1B78GA052678 | 1HGCT1B78GA015677; 1HGCT1B78GA029014 | 1HGCT1B78GA058979

1HGCT1B78GA019129; 1HGCT1B78GA036691 | 1HGCT1B78GA020409 | 1HGCT1B78GA097913 | 1HGCT1B78GA097796; 1HGCT1B78GA029403; 1HGCT1B78GA028266 | 1HGCT1B78GA051000 | 1HGCT1B78GA085048 | 1HGCT1B78GA023018 | 1HGCT1B78GA076835 | 1HGCT1B78GA040949 | 1HGCT1B78GA004405 | 1HGCT1B78GA058691 | 1HGCT1B78GA088774; 1HGCT1B78GA032723 | 1HGCT1B78GA082182 | 1HGCT1B78GA018305; 1HGCT1B78GA075121 | 1HGCT1B78GA076365

1HGCT1B78GA003576 | 1HGCT1B78GA087348

1HGCT1B78GA020667 | 1HGCT1B78GA084630; 1HGCT1B78GA039266; 1HGCT1B78GA004128; 1HGCT1B78GA006011 | 1HGCT1B78GA039641; 1HGCT1B78GA030275; 1HGCT1B78GA095675 | 1HGCT1B78GA032348 | 1HGCT1B78GA067276; 1HGCT1B78GA093151 | 1HGCT1B78GA072767 | 1HGCT1B78GA097135 | 1HGCT1B78GA039638; 1HGCT1B78GA035136 | 1HGCT1B78GA047593; 1HGCT1B78GA042099 | 1HGCT1B78GA048193 | 1HGCT1B78GA044273; 1HGCT1B78GA004601 | 1HGCT1B78GA090797

1HGCT1B78GA004825 | 1HGCT1B78GA047805 | 1HGCT1B78GA009295 | 1HGCT1B78GA059632 | 1HGCT1B78GA034908 | 1HGCT1B78GA095790 | 1HGCT1B78GA010950 | 1HGCT1B78GA002072 | 1HGCT1B78GA044869 | 1HGCT1B78GA009605; 1HGCT1B78GA038666; 1HGCT1B78GA006297 | 1HGCT1B78GA015842 | 1HGCT1B78GA082845 | 1HGCT1B78GA022418 | 1HGCT1B78GA047321 | 1HGCT1B78GA075586

1HGCT1B78GA017574; 1HGCT1B78GA072039 | 1HGCT1B78GA046251 | 1HGCT1B78GA057296; 1HGCT1B78GA075684 | 1HGCT1B78GA035346 | 1HGCT1B78GA064829 | 1HGCT1B78GA092498; 1HGCT1B78GA010575 | 1HGCT1B78GA000399 | 1HGCT1B78GA061820 | 1HGCT1B78GA021592; 1HGCT1B78GA033760; 1HGCT1B78GA088449; 1HGCT1B78GA090430; 1HGCT1B78GA074339 | 1HGCT1B78GA001987 | 1HGCT1B78GA001830; 1HGCT1B78GA021866 | 1HGCT1B78GA064071 | 1HGCT1B78GA084126 | 1HGCT1B78GA077175 | 1HGCT1B78GA065124 | 1HGCT1B78GA081226; 1HGCT1B78GA045522 | 1HGCT1B78GA017073 | 1HGCT1B78GA085115 | 1HGCT1B78GA066872; 1HGCT1B78GA060974 | 1HGCT1B78GA087351

1HGCT1B78GA085132

1HGCT1B78GA092355 | 1HGCT1B78GA010379 | 1HGCT1B78GA091240 | 1HGCT1B78GA033466; 1HGCT1B78GA062921 | 1HGCT1B78GA078035 | 1HGCT1B78GA070985 | 1HGCT1B78GA064667 | 1HGCT1B78GA057489; 1HGCT1B78GA026310 | 1HGCT1B78GA074230 | 1HGCT1B78GA056469; 1HGCT1B78GA007305 | 1HGCT1B78GA070629; 1HGCT1B78GA038795 | 1HGCT1B78GA045262 | 1HGCT1B78GA038005 | 1HGCT1B78GA007272 | 1HGCT1B78GA073949 | 1HGCT1B78GA088287

1HGCT1B78GA020104 | 1HGCT1B78GA039316 | 1HGCT1B78GA043141; 1HGCT1B78GA038506 | 1HGCT1B78GA056634 | 1HGCT1B78GA049750 | 1HGCT1B78GA036853

1HGCT1B78GA022760 | 1HGCT1B78GA078813 | 1HGCT1B78GA062630 | 1HGCT1B78GA078214 | 1HGCT1B78GA081906 | 1HGCT1B78GA051577 | 1HGCT1B78GA042992 | 1HGCT1B78GA049411 | 1HGCT1B78GA041597; 1HGCT1B78GA081551 | 1HGCT1B78GA081016 | 1HGCT1B78GA061977 | 1HGCT1B78GA048694 | 1HGCT1B78GA089956; 1HGCT1B78GA024993 | 1HGCT1B78GA094476

1HGCT1B78GA072204; 1HGCT1B78GA054415 | 1HGCT1B78GA027604 | 1HGCT1B78GA021432 | 1HGCT1B78GA006994 | 1HGCT1B78GA094882

1HGCT1B78GA085891 | 1HGCT1B78GA099158; 1HGCT1B78GA007059 | 1HGCT1B78GA081856; 1HGCT1B78GA067584; 1HGCT1B78GA011841 | 1HGCT1B78GA066578 | 1HGCT1B78GA007188 | 1HGCT1B78GA005151 | 1HGCT1B78GA095529 | 1HGCT1B78GA025559 | 1HGCT1B78GA034195 | 1HGCT1B78GA005540 | 1HGCT1B78GA039090

1HGCT1B78GA054995; 1HGCT1B78GA060697 | 1HGCT1B78GA048176; 1HGCT1B78GA075829 | 1HGCT1B78GA082876; 1HGCT1B78GA090637 | 1HGCT1B78GA002055 | 1HGCT1B78GA054849 | 1HGCT1B78GA023746 | 1HGCT1B78GA060053 | 1HGCT1B78GA005733 | 1HGCT1B78GA088600 | 1HGCT1B78GA014478 | 1HGCT1B78GA002170 | 1HGCT1B78GA037839 | 1HGCT1B78GA072154 | 1HGCT1B78GA096602 | 1HGCT1B78GA049246 | 1HGCT1B78GA091819 | 1HGCT1B78GA080769 | 1HGCT1B78GA045438 | 1HGCT1B78GA012360; 1HGCT1B78GA082974; 1HGCT1B78GA008776 | 1HGCT1B78GA022516 | 1HGCT1B78GA006820 | 1HGCT1B78GA001083 | 1HGCT1B78GA035198 | 1HGCT1B78GA028428; 1HGCT1B78GA032463

1HGCT1B78GA064524 | 1HGCT1B78GA044211 | 1HGCT1B78GA008387; 1HGCT1B78GA096003; 1HGCT1B78GA067116 | 1HGCT1B78GA017669; 1HGCT1B78GA099922; 1HGCT1B78GA017882

1HGCT1B78GA067360

1HGCT1B78GA082327 | 1HGCT1B78GA036156 | 1HGCT1B78GA058500; 1HGCT1B78GA042863; 1HGCT1B78GA073322; 1HGCT1B78GA080030 | 1HGCT1B78GA089889 | 1HGCT1B78GA077984; 1HGCT1B78GA078729 | 1HGCT1B78GA075412 | 1HGCT1B78GA065236 | 1HGCT1B78GA059176 | 1HGCT1B78GA004145; 1HGCT1B78GA023567; 1HGCT1B78GA041907 | 1HGCT1B78GA085504 | 1HGCT1B78GA005988

1HGCT1B78GA074499

1HGCT1B78GA076303; 1HGCT1B78GA040255 | 1HGCT1B78GA043432 | 1HGCT1B78GA055533 | 1HGCT1B78GA024668; 1HGCT1B78GA094526 | 1HGCT1B78GA052793 | 1HGCT1B78GA092582 | 1HGCT1B78GA086023 | 1HGCT1B78GA025190; 1HGCT1B78GA085227 | 1HGCT1B78GA034973; 1HGCT1B78GA043401 | 1HGCT1B78GA028350

1HGCT1B78GA021124 | 1HGCT1B78GA034715 | 1HGCT1B78GA038649

1HGCT1B78GA040417 | 1HGCT1B78GA079007 | 1HGCT1B78GA036545; 1HGCT1B78GA028512 | 1HGCT1B78GA085194; 1HGCT1B78GA098446 | 1HGCT1B78GA056567 | 1HGCT1B78GA015839; 1HGCT1B78GA026159; 1HGCT1B78GA041728 | 1HGCT1B78GA089228 | 1HGCT1B78GA031457 | 1HGCT1B78GA044659 | 1HGCT1B78GA011127; 1HGCT1B78GA014481 | 1HGCT1B78GA038022

1HGCT1B78GA054110 | 1HGCT1B78GA044385 | 1HGCT1B78GA070999 | 1HGCT1B78GA022788 | 1HGCT1B78GA063034; 1HGCT1B78GA008700; 1HGCT1B78GA003142 | 1HGCT1B78GA097264 | 1HGCT1B78GA051546; 1HGCT1B78GA062420 | 1HGCT1B78GA057976; 1HGCT1B78GA055760; 1HGCT1B78GA092517 | 1HGCT1B78GA002573 | 1HGCT1B78GA068895 | 1HGCT1B78GA054561 | 1HGCT1B78GA008146 | 1HGCT1B78GA013718; 1HGCT1B78GA083221 | 1HGCT1B78GA038537 | 1HGCT1B78GA031412 | 1HGCT1B78GA005859 | 1HGCT1B78GA025531; 1HGCT1B78GA012343 | 1HGCT1B78GA081808 | 1HGCT1B78GA036237 | 1HGCT1B78GA032561 | 1HGCT1B78GA063289; 1HGCT1B78GA057640 | 1HGCT1B78GA049506 | 1HGCT1B78GA082179 | 1HGCT1B78GA098771 | 1HGCT1B78GA074275; 1HGCT1B78GA099449 | 1HGCT1B78GA050798; 1HGCT1B78GA059582 | 1HGCT1B78GA008437 | 1HGCT1B78GA086734 | 1HGCT1B78GA038781 | 1HGCT1B78GA025089 | 1HGCT1B78GA038697; 1HGCT1B78GA066211; 1HGCT1B78GA089939; 1HGCT1B78GA026226 | 1HGCT1B78GA090900

1HGCT1B78GA001648 | 1HGCT1B78GA075233 | 1HGCT1B78GA018448 | 1HGCT1B78GA005165 | 1HGCT1B78GA000807; 1HGCT1B78GA013072; 1HGCT1B78GA031829 | 1HGCT1B78GA016179 | 1HGCT1B78GA010673

1HGCT1B78GA020782; 1HGCT1B78GA029126 | 1HGCT1B78GA088130; 1HGCT1B78GA048081 | 1HGCT1B78GA038974 | 1HGCT1B78GA027442 | 1HGCT1B78GA041163 | 1HGCT1B78GA066192; 1HGCT1B78GA006235; 1HGCT1B78GA082165; 1HGCT1B78GA047982 | 1HGCT1B78GA082151 | 1HGCT1B78GA075703; 1HGCT1B78GA039283 | 1HGCT1B78GA056987; 1HGCT1B78GA040692; 1HGCT1B78GA089584; 1HGCT1B78GA020541 | 1HGCT1B78GA041194 | 1HGCT1B78GA013704; 1HGCT1B78GA018997 | 1HGCT1B78GA042183; 1HGCT1B78GA027862 | 1HGCT1B78GA050428; 1HGCT1B78GA066693 | 1HGCT1B78GA028946 | 1HGCT1B78GA094445 | 1HGCT1B78GA066354; 1HGCT1B78GA083283 | 1HGCT1B78GA031765 | 1HGCT1B78GA039526 | 1HGCT1B78GA082084 | 1HGCT1B78GA079220; 1HGCT1B78GA084806

1HGCT1B78GA091903; 1HGCT1B78GA067309 | 1HGCT1B78GA044922 | 1HGCT1B78GA072591 | 1HGCT1B78GA012147 | 1HGCT1B78GA030132 | 1HGCT1B78GA007191

1HGCT1B78GA079198 | 1HGCT1B78GA000967; 1HGCT1B78GA010365; 1HGCT1B78GA010883 | 1HGCT1B78GA054138 | 1HGCT1B78GA004257 | 1HGCT1B78GA089049 | 1HGCT1B78GA000869 | 1HGCT1B78GA039185 | 1HGCT1B78GA024637 | 1HGCT1B78GA080772 | 1HGCT1B78GA075815 | 1HGCT1B78GA048811; 1HGCT1B78GA016523; 1HGCT1B78GA030101 | 1HGCT1B78GA083087 | 1HGCT1B78GA082599 | 1HGCT1B78GA072428; 1HGCT1B78GA063826 | 1HGCT1B78GA024962; 1HGCT1B78GA009166 | 1HGCT1B78GA086006; 1HGCT1B78GA050266 | 1HGCT1B78GA019938 | 1HGCT1B78GA054270; 1HGCT1B78GA007370 | 1HGCT1B78GA075006 | 1HGCT1B78GA057086 | 1HGCT1B78GA025240 | 1HGCT1B78GA091982 | 1HGCT1B78GA016005; 1HGCT1B78GA057198; 1HGCT1B78GA017770; 1HGCT1B78GA009264 | 1HGCT1B78GA091707; 1HGCT1B78GA095255; 1HGCT1B78GA055466 | 1HGCT1B78GA038960; 1HGCT1B78GA091769

1HGCT1B78GA091416 | 1HGCT1B78GA016764; 1HGCT1B78GA024380 | 1HGCT1B78GA072297 | 1HGCT1B78GA078858 | 1HGCT1B78GA065379 | 1HGCT1B78GA044354 | 1HGCT1B78GA026419 | 1HGCT1B78GA099337 | 1HGCT1B78GA099421 | 1HGCT1B78GA014108; 1HGCT1B78GA053507 | 1HGCT1B78GA091304 | 1HGCT1B78GA087494 | 1HGCT1B78GA044418; 1HGCT1B78GA056438; 1HGCT1B78GA036299; 1HGCT1B78GA077483; 1HGCT1B78GA022080 | 1HGCT1B78GA083882 | 1HGCT1B78GA065642 | 1HGCT1B78GA040045 | 1HGCT1B78GA051921 | 1HGCT1B78GA081128 | 1HGCT1B78GA011709 | 1HGCT1B78GA015288 | 1HGCT1B78GA094493

1HGCT1B78GA035864; 1HGCT1B78GA070873

1HGCT1B78GA002542 | 1HGCT1B78GA053006; 1HGCT1B78GA068122 | 1HGCT1B78GA010057; 1HGCT1B78GA081372 | 1HGCT1B78GA026520 | 1HGCT1B78GA072560; 1HGCT1B78GA055936 | 1HGCT1B78GA098141; 1HGCT1B78GA046508; 1HGCT1B78GA094543

1HGCT1B78GA061865 | 1HGCT1B78GA029496; 1HGCT1B78GA001231 | 1HGCT1B78GA036187 | 1HGCT1B78GA049490 | 1HGCT1B78GA058383; 1HGCT1B78GA025092 | 1HGCT1B78GA091643 | 1HGCT1B78GA069268; 1HGCT1B78GA069335; 1HGCT1B78GA079167; 1HGCT1B78GA099144; 1HGCT1B78GA033984; 1HGCT1B78GA023424 | 1HGCT1B78GA049893; 1HGCT1B78GA012732 | 1HGCT1B78GA066368; 1HGCT1B78GA061302; 1HGCT1B78GA098799; 1HGCT1B78GA043592 | 1HGCT1B78GA065429 | 1HGCT1B78GA089763 | 1HGCT1B78GA058870 | 1HGCT1B78GA013296 | 1HGCT1B78GA070369; 1HGCT1B78GA028798 | 1HGCT1B78GA057301 | 1HGCT1B78GA006980

1HGCT1B78GA012603 | 1HGCT1B78GA097488; 1HGCT1B78GA077628 | 1HGCT1B78GA029773 | 1HGCT1B78GA052096 | 1HGCT1B78GA049554; 1HGCT1B78GA027294; 1HGCT1B78GA067617 | 1HGCT1B78GA087785 | 1HGCT1B78GA079623; 1HGCT1B78GA077306; 1HGCT1B78GA056245; 1HGCT1B78GA011614 | 1HGCT1B78GA091660 | 1HGCT1B78GA042636; 1HGCT1B78GA058321 | 1HGCT1B78GA097779 | 1HGCT1B78GA030762 | 1HGCT1B78GA091092 | 1HGCT1B78GA050218 | 1HGCT1B78GA088001 | 1HGCT1B78GA022404; 1HGCT1B78GA088340 | 1HGCT1B78GA069884; 1HGCT1B78GA032317; 1HGCT1B78GA012519 | 1HGCT1B78GA094235

1HGCT1B78GA019261 | 1HGCT1B78GA096082 | 1HGCT1B78GA097751

1HGCT1B78GA099676 | 1HGCT1B78GA040384; 1HGCT1B78GA082036; 1HGCT1B78GA099287 | 1HGCT1B78GA018501 | 1HGCT1B78GA043110

1HGCT1B78GA079539 | 1HGCT1B78GA077743; 1HGCT1B78GA057248 | 1HGCT1B78GA075927 | 1HGCT1B78GA007076 | 1HGCT1B78GA063115 | 1HGCT1B78GA069898

1HGCT1B78GA049876 | 1HGCT1B78GA044371; 1HGCT1B78GA001293

1HGCT1B78GA000192 | 1HGCT1B78GA070775

1HGCT1B78GA038490; 1HGCT1B78GA038828; 1HGCT1B78GA027196; 1HGCT1B78GA031135

1HGCT1B78GA038067; 1HGCT1B78GA031362 | 1HGCT1B78GA062305; 1HGCT1B78GA002816; 1HGCT1B78GA065155 | 1HGCT1B78GA009457 | 1HGCT1B78GA097930

1HGCT1B78GA067763; 1HGCT1B78GA065401 | 1HGCT1B78GA033998 | 1HGCT1B78GA052311 | 1HGCT1B78GA036058; 1HGCT1B78GA021673 | 1HGCT1B78GA021222; 1HGCT1B78GA068752; 1HGCT1B78GA087267; 1HGCT1B78GA072056 | 1HGCT1B78GA078228 | 1HGCT1B78GA053653 | 1HGCT1B78GA003190 | 1HGCT1B78GA092243; 1HGCT1B78GA076933; 1HGCT1B78GA089343 | 1HGCT1B78GA057587

1HGCT1B78GA045231 | 1HGCT1B78GA011385 | 1HGCT1B78GA047044; 1HGCT1B78GA061526; 1HGCT1B78GA037386 | 1HGCT1B78GA047528 | 1HGCT1B78GA061350 | 1HGCT1B78GA055631 | 1HGCT1B78GA013220; 1HGCT1B78GA031345 | 1HGCT1B78GA093473 | 1HGCT1B78GA069688 | 1HGCT1B78GA010284; 1HGCT1B78GA088581; 1HGCT1B78GA053118 | 1HGCT1B78GA002783 | 1HGCT1B78GA052616 | 1HGCT1B78GA039381; 1HGCT1B78GA036688 | 1HGCT1B78GA006834 | 1HGCT1B78GA021608 | 1HGCT1B78GA089567 | 1HGCT1B78GA070209

1HGCT1B78GA017865; 1HGCT1B78GA006431 | 1HGCT1B78GA061400 | 1HGCT1B78GA027599 | 1HGCT1B78GA057511 | 1HGCT1B78GA070968 | 1HGCT1B78GA035203 | 1HGCT1B78GA020894 | 1HGCT1B78GA080917; 1HGCT1B78GA049294; 1HGCT1B78GA027019 | 1HGCT1B78GA098320; 1HGCT1B78GA076110; 1HGCT1B78GA065057 | 1HGCT1B78GA043771; 1HGCT1B78GA060439 | 1HGCT1B78GA062272 | 1HGCT1B78GA073000; 1HGCT1B78GA022855; 1HGCT1B78GA020264 | 1HGCT1B78GA038358 | 1HGCT1B78GA080688; 1HGCT1B78GA046606 | 1HGCT1B78GA035976 | 1HGCT1B78GA097121; 1HGCT1B78GA060862 | 1HGCT1B78GA003870 | 1HGCT1B78GA016246; 1HGCT1B78GA079024; 1HGCT1B78GA088709; 1HGCT1B78GA015713; 1HGCT1B78GA044810 | 1HGCT1B78GA059744 | 1HGCT1B78GA038215; 1HGCT1B78GA098091 | 1HGCT1B78GA096048; 1HGCT1B78GA059534; 1HGCT1B78GA061784; 1HGCT1B78GA085258 | 1HGCT1B78GA099368 | 1HGCT1B78GA082568; 1HGCT1B78GA083767 | 1HGCT1B78GA069352 | 1HGCT1B78GA082778 | 1HGCT1B78GA043222; 1HGCT1B78GA052485; 1HGCT1B78GA065592 | 1HGCT1B78GA054639; 1HGCT1B78GA051126 | 1HGCT1B78GA005800 | 1HGCT1B78GA005361; 1HGCT1B78GA057413 | 1HGCT1B78GA028395; 1HGCT1B78GA035637 | 1HGCT1B78GA014898

1HGCT1B78GA026243 | 1HGCT1B78GA004291; 1HGCT1B78GA060098 | 1HGCT1B78GA093831; 1HGCT1B78GA055306

1HGCT1B78GA035881 | 1HGCT1B78GA096230 | 1HGCT1B78GA037954 | 1HGCT1B78GA070128; 1HGCT1B78GA040014; 1HGCT1B78GA012052 | 1HGCT1B78GA013315; 1HGCT1B78GA077421; 1HGCT1B78GA074311 | 1HGCT1B78GA085101

1HGCT1B78GA069609 | 1HGCT1B78GA020748 | 1HGCT1B78GA020524; 1HGCT1B78GA010866; 1HGCT1B78GA074521 | 1HGCT1B78GA062739; 1HGCT1B78GA034276 | 1HGCT1B78GA052602 | 1HGCT1B78GA090542 | 1HGCT1B78GA072493

1HGCT1B78GA074356

1HGCT1B78GA066726 | 1HGCT1B78GA068363 | 1HGCT1B78GA002220 | 1HGCT1B78GA027926 | 1HGCT1B78GA005814 | 1HGCT1B78GA045861; 1HGCT1B78GA095224 | 1HGCT1B78GA068217 | 1HGCT1B78GA084949 | 1HGCT1B78GA015551; 1HGCT1B78GA067794

1HGCT1B78GA017803 | 1HGCT1B78GA023259 | 1HGCT1B78GA089861 | 1HGCT1B78GA085583 | 1HGCT1B78GA045939; 1HGCT1B78GA046136 | 1HGCT1B78GA055550 | 1HGCT1B78GA078908; 1HGCT1B78GA050669 | 1HGCT1B78GA071151; 1HGCT1B78GA041521 | 1HGCT1B78GA025206 | 1HGCT1B78GA040062 | 1HGCT1B78GA022094 | 1HGCT1B78GA008535 | 1HGCT1B78GA092128

1HGCT1B78GA097183; 1HGCT1B78GA022421; 1HGCT1B78GA037095; 1HGCT1B78GA000824 | 1HGCT1B78GA001973; 1HGCT1B78GA006056 | 1HGCT1B78GA068606 | 1HGCT1B78GA085647; 1HGCT1B78GA035539 | 1HGCT1B78GA036917 | 1HGCT1B78GA064166 | 1HGCT1B78GA046315 | 1HGCT1B78GA010107 | 1HGCT1B78GA048212 | 1HGCT1B78GA061901 | 1HGCT1B78GA082585 | 1HGCT1B78GA077077 | 1HGCT1B78GA058688; 1HGCT1B78GA062093 | 1HGCT1B78GA052910 | 1HGCT1B78GA073692

1HGCT1B78GA056486 | 1HGCT1B78GA073434 | 1HGCT1B78GA087964 | 1HGCT1B78GA016814

1HGCT1B78GA098057; 1HGCT1B78GA013377 | 1HGCT1B78GA045875

1HGCT1B78GA053488; 1HGCT1B78GA027005; 1HGCT1B78GA064149 | 1HGCT1B78GA091996; 1HGCT1B78GA043348; 1HGCT1B78GA018191 | 1HGCT1B78GA008454 | 1HGCT1B78GA079489 | 1HGCT1B78GA032897 | 1HGCT1B78GA078133; 1HGCT1B78GA092629

1HGCT1B78GA000905 | 1HGCT1B78GA005053 | 1HGCT1B78GA021589 | 1HGCT1B78GA032740 | 1HGCT1B78GA040661 | 1HGCT1B78GA088192; 1HGCT1B78GA037856; 1HGCT1B78GA094560 | 1HGCT1B78GA078598 | 1HGCT1B78GA045150 | 1HGCT1B78GA043351; 1HGCT1B78GA093537 | 1HGCT1B78GA084692; 1HGCT1B78GA026906 | 1HGCT1B78GA070002 | 1HGCT1B78GA014576 | 1HGCT1B78GA082022; 1HGCT1B78GA027702 | 1HGCT1B78GA050929 | 1HGCT1B78GA007823; 1HGCT1B78GA062952 | 1HGCT1B78GA089598

1HGCT1B78GA056617; 1HGCT1B78GA085423 | 1HGCT1B78GA052275 | 1HGCT1B78GA022354 | 1HGCT1B78GA068881 | 1HGCT1B78GA057363; 1HGCT1B78GA054947 | 1HGCT1B78GA093957; 1HGCT1B78GA065608; 1HGCT1B78GA097829 | 1HGCT1B78GA041812; 1HGCT1B78GA066144; 1HGCT1B78GA006395 | 1HGCT1B78GA043527; 1HGCT1B78GA053054 | 1HGCT1B78GA071666 | 1HGCT1B78GA009331 | 1HGCT1B78GA062109 | 1HGCT1B78GA044483 | 1HGCT1B78GA094123 | 1HGCT1B78GA066810 | 1HGCT1B78GA030244; 1HGCT1B78GA049053; 1HGCT1B78GA048310 | 1HGCT1B78GA056830

1HGCT1B78GA035475; 1HGCT1B78GA048923 | 1HGCT1B78GA073546; 1HGCT1B78GA079363 | 1HGCT1B78GA085468 | 1HGCT1B78GA069934

1HGCT1B78GA046671 | 1HGCT1B78GA034181 | 1HGCT1B78GA099001 | 1HGCT1B78GA094381; 1HGCT1B78GA013427 | 1HGCT1B78GA004789 | 1HGCT1B78GA094431 | 1HGCT1B78GA082666 | 1HGCT1B78GA054558 | 1HGCT1B78GA076690

1HGCT1B78GA063261; 1HGCT1B78GA089505 | 1HGCT1B78GA093330 | 1HGCT1B78GA000385 | 1HGCT1B78GA085213 | 1HGCT1B78GA071067 | 1HGCT1B78GA044449 | 1HGCT1B78GA073725 | 1HGCT1B78GA032141

1HGCT1B78GA093425

1HGCT1B78GA075135 | 1HGCT1B78GA015100 | 1HGCT1B78GA007742; 1HGCT1B78GA060666; 1HGCT1B78GA018949 | 1HGCT1B78GA075734

1HGCT1B78GA009510; 1HGCT1B78GA025447 | 1HGCT1B78GA041759; 1HGCT1B78GA029580; 1HGCT1B78GA090928 | 1HGCT1B78GA004579 | 1HGCT1B78GA073157 | 1HGCT1B78GA043558; 1HGCT1B78GA085518; 1HGCT1B78GA063258; 1HGCT1B78GA009569 | 1HGCT1B78GA080528; 1HGCT1B78GA058433; 1HGCT1B78GA021995; 1HGCT1B78GA041020; 1HGCT1B78GA028879; 1HGCT1B78GA023729; 1HGCT1B78GA060778 | 1HGCT1B78GA073482 | 1HGCT1B78GA022953; 1HGCT1B78GA073420 | 1HGCT1B78GA097278 | 1HGCT1B78GA047979; 1HGCT1B78GA051109 | 1HGCT1B78GA067701

1HGCT1B78GA094350; 1HGCT1B78GA095613; 1HGCT1B78GA014593; 1HGCT1B78GA060960; 1HGCT1B78GA050316 | 1HGCT1B78GA037422 | 1HGCT1B78GA044662 | 1HGCT1B78GA007692 | 1HGCT1B78GA092419 | 1HGCT1B78GA011970; 1HGCT1B78GA026162; 1HGCT1B78GA067293 | 1HGCT1B78GA041437 | 1HGCT1B78GA014500 | 1HGCT1B78GA012813

1HGCT1B78GA038618 | 1HGCT1B78GA010480; 1HGCT1B78GA058190 | 1HGCT1B78GA073501

1HGCT1B78GA080447 | 1HGCT1B78GA035122

1HGCT1B78GA060909 | 1HGCT1B78GA069061 | 1HGCT1B78GA092551; 1HGCT1B78GA019681 | 1HGCT1B78GA070582

1HGCT1B78GA001875 | 1HGCT1B78GA021446 | 1HGCT1B78GA036626 | 1HGCT1B78GA086426 | 1HGCT1B78GA007580 | 1HGCT1B78GA050431 | 1HGCT1B78GA058738; 1HGCT1B78GA022886; 1HGCT1B78GA042412

1HGCT1B78GA005392; 1HGCT1B78GA018482; 1HGCT1B78GA009667 | 1HGCT1B78GA014142 | 1HGCT1B78GA060599 | 1HGCT1B78GA031572 | 1HGCT1B78GA019678; 1HGCT1B78GA006803; 1HGCT1B78GA091044; 1HGCT1B78GA014349 | 1HGCT1B78GA043804 | 1HGCT1B78GA097457 | 1HGCT1B78GA095353; 1HGCT1B78GA006414; 1HGCT1B78GA000113 | 1HGCT1B78GA050090 | 1HGCT1B78GA087527 | 1HGCT1B78GA065849

1HGCT1B78GA023973 | 1HGCT1B78GA096812 | 1HGCT1B78GA067214 | 1HGCT1B78GA005683; 1HGCT1B78GA021219; 1HGCT1B78GA016053 | 1HGCT1B78GA096891 | 1HGCT1B78GA057038 | 1HGCT1B78GA041888 | 1HGCT1B78GA025755 | 1HGCT1B78GA053927 | 1HGCT1B78GA072378 | 1HGCT1B78GA053152 | 1HGCT1B78GA012407 | 1HGCT1B78GA026128 | 1HGCT1B78GA043513 | 1HGCT1B78GA053541 | 1HGCT1B78GA096972; 1HGCT1B78GA075023 | 1HGCT1B78GA079525; 1HGCT1B78GA029028 | 1HGCT1B78GA025433; 1HGCT1B78GA089360; 1HGCT1B78GA074003 | 1HGCT1B78GA043544 | 1HGCT1B78GA021415 | 1HGCT1B78GA007093; 1HGCT1B78GA049439 | 1HGCT1B78GA078147; 1HGCT1B78GA028803 | 1HGCT1B78GA049585; 1HGCT1B78GA019065 | 1HGCT1B78GA047433 | 1HGCT1B78GA038036 | 1HGCT1B78GA006977 | 1HGCT1B78GA077967 | 1HGCT1B78GA065818 | 1HGCT1B78GA021687; 1HGCT1B78GA031393 | 1HGCT1B78GA084269 | 1HGCT1B78GA086555 | 1HGCT1B78GA063048; 1HGCT1B78GA024038 | 1HGCT1B78GA020359 | 1HGCT1B78GA022905 | 1HGCT1B78GA061705 | 1HGCT1B78GA045505; 1HGCT1B78GA057332 | 1HGCT1B78GA036979; 1HGCT1B78GA083719 | 1HGCT1B78GA044113 | 1HGCT1B78GA043477 | 1HGCT1B78GA085857 | 1HGCT1B78GA066533

1HGCT1B78GA029448 | 1HGCT1B78GA090864 | 1HGCT1B78GA033533 | 1HGCT1B78GA098026 | 1HGCT1B78GA097393 | 1HGCT1B78GA041549; 1HGCT1B78GA008440; 1HGCT1B78GA051871 | 1HGCT1B78GA072414; 1HGCT1B78GA095658; 1HGCT1B78GA047075 | 1HGCT1B78GA070937

1HGCT1B78GA083624; 1HGCT1B78GA068573 | 1HGCT1B78GA077029 | 1HGCT1B78GA015226; 1HGCT1B78GA010253 | 1HGCT1B78GA049621 | 1HGCT1B78GA074664 | 1HGCT1B78GA091108 | 1HGCT1B78GA018188 | 1HGCT1B78GA085082 | 1HGCT1B78GA023777; 1HGCT1B78GA096731; 1HGCT1B78GA061185; 1HGCT1B78GA039686 | 1HGCT1B78GA025285 | 1HGCT1B78GA096941; 1HGCT1B78GA096616 | 1HGCT1B78GA083736 | 1HGCT1B78GA013654; 1HGCT1B78GA059887 | 1HGCT1B78GA054236 | 1HGCT1B78GA080724 | 1HGCT1B78GA044421; 1HGCT1B78GA085972 | 1HGCT1B78GA021785; 1HGCT1B78GA082988; 1HGCT1B78GA002881; 1HGCT1B78GA003951 | 1HGCT1B78GA041499 | 1HGCT1B78GA080657 | 1HGCT1B78GA000158 | 1HGCT1B78GA094980; 1HGCT1B78GA072672 | 1HGCT1B78GA022015; 1HGCT1B78GA001178; 1HGCT1B78GA032124; 1HGCT1B78GA077127 | 1HGCT1B78GA029059; 1HGCT1B78GA087124; 1HGCT1B78GA018143 | 1HGCT1B78GA070808 | 1HGCT1B78GA092940 | 1HGCT1B78GA014125; 1HGCT1B78GA069710; 1HGCT1B78GA098284 | 1HGCT1B78GA068704 | 1HGCT1B78GA081453; 1HGCT1B78GA077726

1HGCT1B78GA094669 | 1HGCT1B78GA049344; 1HGCT1B78GA020846 | 1HGCT1B78GA067892

1HGCT1B78GA062868; 1HGCT1B78GA014383; 1HGCT1B78GA063745 | 1HGCT1B78GA068265; 1HGCT1B78GA085356; 1HGCT1B78GA043883 | 1HGCT1B78GA062031 | 1HGCT1B78GA017722; 1HGCT1B78GA074048; 1HGCT1B78GA026551 | 1HGCT1B78GA007773 | 1HGCT1B78GA043043 | 1HGCT1B78GA017557 | 1HGCT1B78GA032785 | 1HGCT1B78GA099256; 1HGCT1B78GA062904; 1HGCT1B78GA015419; 1HGCT1B78GA057203 | 1HGCT1B78GA086958; 1HGCT1B78GA034293 | 1HGCT1B78GA018823; 1HGCT1B78GA014612; 1HGCT1B78GA010785 | 1HGCT1B78GA029479

1HGCT1B78GA072915 | 1HGCT1B78GA076124; 1HGCT1B78GA055094; 1HGCT1B78GA033175 | 1HGCT1B78GA013766 | 1HGCT1B78GA005473 | 1HGCT1B78GA072722 | 1HGCT1B78GA082070 | 1HGCT1B78GA023908 | 1HGCT1B78GA059064 | 1HGCT1B78GA025982; 1HGCT1B78GA023715 | 1HGCT1B78GA059730 | 1HGCT1B78GA090752; 1HGCT1B78GA005120 | 1HGCT1B78GA039803 | 1HGCT1B78GA022161 | 1HGCT1B78GA013590 | 1HGCT1B78GA098253; 1HGCT1B78GA051305; 1HGCT1B78GA058402 | 1HGCT1B78GA092484 | 1HGCT1B78GA048789 | 1HGCT1B78GA068928 | 1HGCT1B78GA085986 | 1HGCT1B78GA055757 | 1HGCT1B78GA066614 | 1HGCT1B78GA092159 | 1HGCT1B78GA015453; 1HGCT1B78GA047027 | 1HGCT1B78GA007465 | 1HGCT1B78GA043821 | 1HGCT1B78GA075149 | 1HGCT1B78GA049540 | 1HGCT1B78GA079508 | 1HGCT1B78GA099967; 1HGCT1B78GA093621; 1HGCT1B78GA094705; 1HGCT1B78GA026677; 1HGCT1B78GA014741 | 1HGCT1B78GA001567 | 1HGCT1B78GA027988

1HGCT1B78GA005747 | 1HGCT1B78GA067942 | 1HGCT1B78GA048873 | 1HGCT1B78GA008048 | 1HGCT1B78GA013525; 1HGCT1B78GA003187 | 1HGCT1B78GA042894 | 1HGCT1B78GA088435 | 1HGCT1B78GA003125 | 1HGCT1B78GA072588; 1HGCT1B78GA014447 | 1HGCT1B78GA061557 | 1HGCT1B78GA064717 | 1HGCT1B78GA063423 | 1HGCT1B78GA059047 | 1HGCT1B78GA060442 | 1HGCT1B78GA036898 | 1HGCT1B78GA084787 | 1HGCT1B78GA014237; 1HGCT1B78GA052325 | 1HGCT1B78GA087317 | 1HGCT1B78GA032270; 1HGCT1B78GA016571; 1HGCT1B78GA002380 | 1HGCT1B78GA035234

1HGCT1B78GA002685 | 1HGCT1B78GA083137; 1HGCT1B78GA078665; 1HGCT1B78GA002802 | 1HGCT1B78GA028459; 1HGCT1B78GA042474

1HGCT1B78GA017476; 1HGCT1B78GA056312 | 1HGCT1B78GA012245; 1HGCT1B78GA000287; 1HGCT1B78GA052907 | 1HGCT1B78GA058156; 1HGCT1B78GA033662; 1HGCT1B78GA058948 | 1HGCT1B78GA055211 | 1HGCT1B78GA015033

1HGCT1B78GA065446; 1HGCT1B78GA089276 | 1HGCT1B78GA003030 | 1HGCT1B78GA003397 | 1HGCT1B78GA001911 | 1HGCT1B78GA072252; 1HGCT1B78GA090086 | 1HGCT1B78GA051742

1HGCT1B78GA050557; 1HGCT1B78GA054611; 1HGCT1B78GA046265; 1HGCT1B78GA021107 | 1HGCT1B78GA004727 | 1HGCT1B78GA076883 | 1HGCT1B78GA006249 | 1HGCT1B78GA072025 | 1HGCT1B78GA049702; 1HGCT1B78GA062725 | 1HGCT1B78GA091237 | 1HGCT1B78GA015050 | 1HGCT1B78GA003318 | 1HGCT1B78GA075524; 1HGCT1B78GA057122 | 1HGCT1B78GA017736 | 1HGCT1B78GA008423; 1HGCT1B78GA013105

1HGCT1B78GA062000

1HGCT1B78GA093392 | 1HGCT1B78GA035010 | 1HGCT1B78GA076219

1HGCT1B78GA052423; 1HGCT1B78GA052941; 1HGCT1B78GA085728 | 1HGCT1B78GA011564; 1HGCT1B78GA040305; 1HGCT1B78GA072879 | 1HGCT1B78GA029210; 1HGCT1B78GA031927 | 1HGCT1B78GA067956 | 1HGCT1B78GA045407; 1HGCT1B78GA029501 | 1HGCT1B78GA084384; 1HGCT1B78GA075667; 1HGCT1B78GA032110 | 1HGCT1B78GA043219; 1HGCT1B78GA071330 | 1HGCT1B78GA097586 | 1HGCT1B78GA052633; 1HGCT1B78GA080982 | 1HGCT1B78GA039378 | 1HGCT1B78GA051515 | 1HGCT1B78GA009958 | 1HGCT1B78GA061882 | 1HGCT1B78GA054950; 1HGCT1B78GA041292; 1HGCT1B78GA018627 | 1HGCT1B78GA087592 | 1HGCT1B78GA080268 | 1HGCT1B78GA060070 | 1HGCT1B78GA081310 | 1HGCT1B78GA094722; 1HGCT1B78GA000256 | 1HGCT1B78GA057010 | 1HGCT1B78GA074034 | 1HGCT1B78GA081971 | 1HGCT1B78GA005263; 1HGCT1B78GA042362 | 1HGCT1B78GA011547 | 1HGCT1B78GA024363 | 1HGCT1B78GA065205 | 1HGCT1B78GA035444 | 1HGCT1B78GA008793; 1HGCT1B78GA039560; 1HGCT1B78GA070632; 1HGCT1B78GA092260 | 1HGCT1B78GA096311 | 1HGCT1B78GA085406; 1HGCT1B78GA020684; 1HGCT1B78GA057802 | 1HGCT1B78GA059906 | 1HGCT1B78GA024623; 1HGCT1B78GA075197 | 1HGCT1B78GA044614 | 1HGCT1B78GA022645; 1HGCT1B78GA084739 | 1HGCT1B78GA097233 | 1HGCT1B78GA024573 | 1HGCT1B78GA018014 | 1HGCT1B78GA020099 | 1HGCT1B78GA057864; 1HGCT1B78GA005375; 1HGCT1B78GA018790; 1HGCT1B78GA023035; 1HGCT1B78GA083252; 1HGCT1B78GA072381 | 1HGCT1B78GA024489 | 1HGCT1B78GA093702; 1HGCT1B78GA061316 | 1HGCT1B78GA063308

1HGCT1B78GA040532 | 1HGCT1B78GA073398 | 1HGCT1B78GA053538 | 1HGCT1B78GA052146 | 1HGCT1B78GA072316 | 1HGCT1B78GA065821 | 1HGCT1B78GA035590 | 1HGCT1B78GA036836

1HGCT1B78GA094784 | 1HGCT1B78GA046489 | 1HGCT1B78GA080531 | 1HGCT1B78GA077418; 1HGCT1B78GA008938; 1HGCT1B78GA013217 | 1HGCT1B78GA024878 | 1HGCT1B78GA074051 | 1HGCT1B78GA098768; 1HGCT1B78GA008065 | 1HGCT1B78GA079850; 1HGCT1B78GA080397 | 1HGCT1B78GA076091 | 1HGCT1B78GA092954 | 1HGCT1B78GA029272 | 1HGCT1B78GA056746; 1HGCT1B78GA054074; 1HGCT1B78GA007207; 1HGCT1B78GA088077 | 1HGCT1B78GA007613; 1HGCT1B78GA041051; 1HGCT1B78GA051496; 1HGCT1B78GA086278 | 1HGCT1B78GA051532 | 1HGCT1B78GA089682 | 1HGCT1B78GA068850 | 1HGCT1B78GA056925 | 1HGCT1B78GA025562 | 1HGCT1B78GA036884; 1HGCT1B78GA047867

1HGCT1B78GA014285; 1HGCT1B78GA034083 | 1HGCT1B78GA034357 | 1HGCT1B78GA010138

1HGCT1B78GA072364 | 1HGCT1B78GA007224 | 1HGCT1B78GA089651; 1HGCT1B78GA005134 | 1HGCT1B78GA016344 | 1HGCT1B78GA075913 | 1HGCT1B78GA058044; 1HGCT1B78GA081596 | 1HGCT1B78GA049389 | 1HGCT1B78GA016747

1HGCT1B78GA018577 | 1HGCT1B78GA059923 | 1HGCT1B78GA048100; 1HGCT1B78GA004615; 1HGCT1B78GA059825 | 1HGCT1B78GA021057 | 1HGCT1B78GA097300 | 1HGCT1B78GA040370 | 1HGCT1B78GA085809 | 1HGCT1B78GA065916 | 1HGCT1B78GA077404 | 1HGCT1B78GA031359; 1HGCT1B78GA072011; 1HGCT1B78GA013671 | 1HGCT1B78GA065625; 1HGCT1B78GA069626 | 1HGCT1B78GA032057 | 1HGCT1B78GA030700; 1HGCT1B78GA010754 | 1HGCT1B78GA059436 | 1HGCT1B78GA045732 | 1HGCT1B78GA011676 | 1HGCT1B78GA074549; 1HGCT1B78GA051773 | 1HGCT1B78GA059646 | 1HGCT1B78GA025027 | 1HGCT1B78GA088290 | 1HGCT1B78GA075250; 1HGCT1B78GA080271 | 1HGCT1B78GA031605 | 1HGCT1B78GA089004 | 1HGCT1B78GA089732 | 1HGCT1B78GA063812 | 1HGCT1B78GA019583 | 1HGCT1B78GA085695 | 1HGCT1B78GA041146; 1HGCT1B78GA008230 | 1HGCT1B78GA031555 | 1HGCT1B78GA045990 | 1HGCT1B78GA099175 | 1HGCT1B78GA085471; 1HGCT1B78GA030082 | 1HGCT1B78GA079461; 1HGCT1B78GA081422 | 1HGCT1B78GA084465; 1HGCT1B78GA017056; 1HGCT1B78GA081713; 1HGCT1B78GA062854; 1HGCT1B78GA090279 | 1HGCT1B78GA036920 | 1HGCT1B78GA018109 | 1HGCT1B78GA088760

1HGCT1B78GA040997 | 1HGCT1B78GA004596 | 1HGCT1B78GA009880 | 1HGCT1B78GA077838

1HGCT1B78GA004565 | 1HGCT1B78GA045245; 1HGCT1B78GA096583

1HGCT1B78GA044175 | 1HGCT1B78GA073918; 1HGCT1B78GA070534; 1HGCT1B78GA031118; 1HGCT1B78GA072834 | 1HGCT1B78GA077371 | 1HGCT1B78GA027215; 1HGCT1B78GA073613; 1HGCT1B78GA035458; 1HGCT1B78GA028901 | 1HGCT1B78GA041180 | 1HGCT1B78GA021396 | 1HGCT1B78GA008552; 1HGCT1B78GA054303; 1HGCT1B78GA042717 | 1HGCT1B78GA060733 | 1HGCT1B78GA057928 | 1HGCT1B78GA099094 | 1HGCT1B78GA030812; 1HGCT1B78GA048713 | 1HGCT1B78GA026968 | 1HGCT1B78GA061624 | 1HGCT1B78GA046010; 1HGCT1B78GA048758 | 1HGCT1B78GA059971 | 1HGCT1B78GA074213 | 1HGCT1B78GA046959; 1HGCT1B78GA030857 | 1HGCT1B78GA096955 | 1HGCT1B78GA057590 | 1HGCT1B78GA037615 | 1HGCT1B78GA068167

1HGCT1B78GA038330; 1HGCT1B78GA066130

1HGCT1B78GA062627; 1HGCT1B78GA015047 | 1HGCT1B78GA071652 | 1HGCT1B78GA053524; 1HGCT1B78GA028882 | 1HGCT1B78GA062546 | 1HGCT1B78GA069612 | 1HGCT1B78GA032480; 1HGCT1B78GA033029

1HGCT1B78GA069738; 1HGCT1B78GA050252 | 1HGCT1B78GA061963 | 1HGCT1B78GA032320; 1HGCT1B78GA029076 | 1HGCT1B78GA028865; 1HGCT1B78GA020572 | 1HGCT1B78GA023570 | 1HGCT1B78GA025643 | 1HGCT1B78GA053393 | 1HGCT1B78GA090220; 1HGCT1B78GA041664 | 1HGCT1B78GA060330; 1HGCT1B78GA003562; 1HGCT1B78GA010947 | 1HGCT1B78GA084174; 1HGCT1B78GA065303 | 1HGCT1B78GA010141; 1HGCT1B78GA026033 | 1HGCT1B78GA095708; 1HGCT1B78GA055886 | 1HGCT1B78GA000645; 1HGCT1B78GA029062 | 1HGCT1B78GA053510 | 1HGCT1B78GA072946 | 1HGCT1B78GA018921; 1HGCT1B78GA053622; 1HGCT1B78GA070727; 1HGCT1B78GA071215 | 1HGCT1B78GA063759 | 1HGCT1B78GA092873 | 1HGCT1B78GA083929 | 1HGCT1B78GA043995; 1HGCT1B78GA054544; 1HGCT1B78GA085874

1HGCT1B78GA024587 | 1HGCT1B78GA017493 | 1HGCT1B78GA054219 | 1HGCT1B78GA022046; 1HGCT1B78GA074597 | 1HGCT1B78GA064846

1HGCT1B78GA097815 | 1HGCT1B78GA047934 | 1HGCT1B78GA059288

1HGCT1B78GA053765; 1HGCT1B78GA046833; 1HGCT1B78GA050560 | 1HGCT1B78GA032902; 1HGCT1B78GA041776; 1HGCT1B78GA014397 | 1HGCT1B78GA056892

1HGCT1B78GA062465 | 1HGCT1B78GA031930 | 1HGCT1B78GA005974 | 1HGCT1B78GA089925; 1HGCT1B78GA030681 | 1HGCT1B78GA090119; 1HGCT1B78GA058982; 1HGCT1B78GA031068 | 1HGCT1B78GA098642

1HGCT1B78GA098561 | 1HGCT1B78GA014044 | 1HGCT1B78GA068458 | 1HGCT1B78GA024816 | 1HGCT1B78GA071036 | 1HGCT1B78GA064605; 1HGCT1B78GA098432 | 1HGCT1B78GA082781 | 1HGCT1B78GA048808; 1HGCT1B78GA019308 | 1HGCT1B78GA054222; 1HGCT1B78GA046458; 1HGCT1B78GA050915

1HGCT1B78GA094042

1HGCT1B78GA053720 | 1HGCT1B78GA087074; 1HGCT1B78GA084658 | 1HGCT1B78GA005666; 1HGCT1B78GA071697 | 1HGCT1B78GA029563 | 1HGCT1B78GA040157 | 1HGCT1B78GA084210 | 1HGCT1B78GA090816 | 1HGCT1B78GA029367 | 1HGCT1B78GA071618 | 1HGCT1B78GA048095; 1HGCT1B78GA074681; 1HGCT1B78GA083445; 1HGCT1B78GA068816 | 1HGCT1B78GA079265; 1HGCT1B78GA079928 | 1HGCT1B78GA085521; 1HGCT1B78GA060618 | 1HGCT1B78GA074132 | 1HGCT1B78GA068184 | 1HGCT1B78GA006638 | 1HGCT1B78GA089794 | 1HGCT1B78GA070839 | 1HGCT1B78GA075491 | 1HGCT1B78GA014268 | 1HGCT1B78GA068153; 1HGCT1B78GA038571; 1HGCT1B78GA093411; 1HGCT1B78GA051174 | 1HGCT1B78GA085535; 1HGCT1B78GA003691; 1HGCT1B78GA066497 | 1HGCT1B78GA018983; 1HGCT1B78GA016036 | 1HGCT1B78GA095983; 1HGCT1B78GA001214; 1HGCT1B78GA049943 | 1HGCT1B78GA092534 | 1HGCT1B78GA017462

1HGCT1B78GA087477

1HGCT1B78GA036285 | 1HGCT1B78GA082764 | 1HGCT1B78GA090475

1HGCT1B78GA051398; 1HGCT1B78GA027716 | 1HGCT1B78GA039204; 1HGCT1B78GA061235; 1HGCT1B78GA016389; 1HGCT1B78GA016361 | 1HGCT1B78GA091271; 1HGCT1B78GA019597 | 1HGCT1B78GA037906 | 1HGCT1B78GA051966 | 1HGCT1B78GA055371 | 1HGCT1B78GA021981 | 1HGCT1B78GA063275 | 1HGCT1B78GA099970

1HGCT1B78GA066502; 1HGCT1B78GA004050; 1HGCT1B78GA062787 | 1HGCT1B78GA046024 | 1HGCT1B78GA092596 | 1HGCT1B78GA031877 | 1HGCT1B78GA058092 | 1HGCT1B78GA063454; 1HGCT1B78GA053569 | 1HGCT1B78GA036870; 1HGCT1B78GA028154 | 1HGCT1B78GA069111; 1HGCT1B78GA066371; 1HGCT1B78GA034116; 1HGCT1B78GA091514; 1HGCT1B78GA098995; 1HGCT1B78GA095854; 1HGCT1B78GA093540 | 1HGCT1B78GA019616 | 1HGCT1B78GA028493 | 1HGCT1B78GA062112 | 1HGCT1B78GA017798; 1HGCT1B78GA045309 | 1HGCT1B78GA061476 | 1HGCT1B78GA034147 | 1HGCT1B78GA064264 | 1HGCT1B78GA015243; 1HGCT1B78GA030356; 1HGCT1B78GA064197 | 1HGCT1B78GA061333 | 1HGCT1B78GA091531 | 1HGCT1B78GA032401 | 1HGCT1B78GA057377; 1HGCT1B78GA067133 | 1HGCT1B78GA073045 | 1HGCT1B78GA093960

1HGCT1B78GA017932 | 1HGCT1B78GA060117 | 1HGCT1B78GA051272; 1HGCT1B78GA084319 | 1HGCT1B78GA093733 | 1HGCT1B78GA016859 | 1HGCT1B78GA031183 | 1HGCT1B78GA031099 | 1HGCT1B78GA042023 | 1HGCT1B78GA042748

1HGCT1B78GA046573 | 1HGCT1B78GA045942; 1HGCT1B78GA025111 | 1HGCT1B78GA064636 | 1HGCT1B78GA094820; 1HGCT1B78GA084952 | 1HGCT1B78GA067200 | 1HGCT1B78GA061817 | 1HGCT1B78GA005831 | 1HGCT1B78GA071392 | 1HGCT1B78GA016280 | 1HGCT1B78GA037064; 1HGCT1B78GA031491 | 1HGCT1B78GA086975 | 1HGCT1B78GA078648 | 1HGCT1B78GA067682 | 1HGCT1B78GA027182 | 1HGCT1B78GA000077; 1HGCT1B78GA024279; 1HGCT1B78GA036092 | 1HGCT1B78GA079394; 1HGCT1B78GA009278; 1HGCT1B78GA039199 | 1HGCT1B78GA019180; 1HGCT1B78GA044502 | 1HGCT1B78GA098804; 1HGCT1B78GA043611; 1HGCT1B78GA063051 | 1HGCT1B78GA013394

1HGCT1B78GA044323 | 1HGCT1B78GA040708 | 1HGCT1B78GA075264 | 1HGCT1B78GA081632 | 1HGCT1B78GA084501; 1HGCT1B78GA087866 | 1HGCT1B78GA015727; 1HGCT1B78GA046699 | 1HGCT1B78GA019888 | 1HGCT1B78GA095661 | 1HGCT1B78GA078844; 1HGCT1B78GA026324 | 1HGCT1B78GA080609 | 1HGCT1B78GA003450 | 1HGCT1B78GA039039 | 1HGCT1B78GA035167 | 1HGCT1B78GA059405 | 1HGCT1B78GA082134; 1HGCT1B78GA086099 | 1HGCT1B78GA055080 | 1HGCT1B78GA002153; 1HGCT1B78GA042720 | 1HGCT1B78GA030311 | 1HGCT1B78GA058657; 1HGCT1B78GA040790 | 1HGCT1B78GA059422 | 1HGCT1B78GA005618 | 1HGCT1B78GA019552 | 1HGCT1B78GA079413; 1HGCT1B78GA072641 | 1HGCT1B78GA048601 | 1HGCT1B78GA071585; 1HGCT1B78GA080349; 1HGCT1B78GA023505; 1HGCT1B78GA001827; 1HGCT1B78GA015954 | 1HGCT1B78GA094929 | 1HGCT1B78GA051840; 1HGCT1B78GA009751 | 1HGCT1B78GA071005 | 1HGCT1B78GA076737 | 1HGCT1B78GA013475 | 1HGCT1B78GA040031; 1HGCT1B78GA025710; 1HGCT1B78GA060067 | 1HGCT1B78GA043768 | 1HGCT1B78GA032611 | 1HGCT1B78GA068377 | 1HGCT1B78GA022712 | 1HGCT1B78GA063535 | 1HGCT1B78GA081940

1HGCT1B78GA064622; 1HGCT1B78GA037694 | 1HGCT1B78GA089746 | 1HGCT1B78GA045763; 1HGCT1B78GA070159

1HGCT1B78GA022211; 1HGCT1B78GA068007 | 1HGCT1B78GA082618 | 1HGCT1B78GA057217 | 1HGCT1B78GA060571 | 1HGCT1B78GA027456 | 1HGCT1B78GA013136 | 1HGCT1B78GA078696 | 1HGCT1B78GA087303 | 1HGCT1B78GA099564 | 1HGCT1B78GA071831; 1HGCT1B78GA055953; 1HGCT1B78GA067410 | 1HGCT1B78GA031426 | 1HGCT1B78GA010009 | 1HGCT1B78GA032964 | 1HGCT1B78GA026825 | 1HGCT1B78GA083025 | 1HGCT1B78GA053667 | 1HGCT1B78GA073823; 1HGCT1B78GA050994 | 1HGCT1B78GA057668; 1HGCT1B78GA015744 | 1HGCT1B78GA060084 | 1HGCT1B78GA084000 | 1HGCT1B78GA049523

1HGCT1B78GA063681 | 1HGCT1B78GA034827

1HGCT1B78GA017087 | 1HGCT1B78GA065639; 1HGCT1B78GA022449; 1HGCT1B78GA066984; 1HGCT1B78GA032981; 1HGCT1B78GA013539 | 1HGCT1B78GA035783 | 1HGCT1B78GA083607 | 1HGCT1B78GA077533 | 1HGCT1B78GA010964 | 1HGCT1B78GA042328; 1HGCT1B78GA009894; 1HGCT1B78GA018840; 1HGCT1B78GA088516 | 1HGCT1B78GA077581 | 1HGCT1B78GA068248; 1HGCT1B78GA063213; 1HGCT1B78GA054771; 1HGCT1B78GA088659 | 1HGCT1B78GA011810 | 1HGCT1B78GA068069 | 1HGCT1B78GA027070 | 1HGCT1B78GA080674; 1HGCT1B78GA075202; 1HGCT1B78GA006123; 1HGCT1B78GA060876 | 1HGCT1B78GA027165; 1HGCT1B78GA081811 | 1HGCT1B78GA077158

1HGCT1B78GA030938 | 1HGCT1B78GA079055

1HGCT1B78GA096261; 1HGCT1B78GA018319 | 1HGCT1B78GA096258; 1HGCT1B78GA071103; 1HGCT1B78GA037775 | 1HGCT1B78GA095787

1HGCT1B78GA023021 | 1HGCT1B78GA076642 | 1HGCT1B78GA023097 | 1HGCT1B78GA048033 | 1HGCT1B78GA000211 | 1HGCT1B78GA068976 | 1HGCT1B78GA010995; 1HGCT1B78GA049778 | 1HGCT1B78GA057606 | 1HGCT1B78GA005991 | 1HGCT1B78GA046718

1HGCT1B78GA052681; 1HGCT1B78GA004467 | 1HGCT1B78GA084918 | 1HGCT1B78GA050302; 1HGCT1B78GA046864 | 1HGCT1B78GA017834 | 1HGCT1B78GA029112; 1HGCT1B78GA039154 | 1HGCT1B78GA022144 | 1HGCT1B78GA017607

1HGCT1B78GA024699 | 1HGCT1B78GA076186 | 1HGCT1B78GA049635; 1HGCT1B78GA041048 | 1HGCT1B78GA009118; 1HGCT1B78GA068380 | 1HGCT1B78GA041552 | 1HGCT1B78GA046623 | 1HGCT1B78GA085454 | 1HGCT1B78GA019521; 1HGCT1B78GA019633 | 1HGCT1B78GA003349 | 1HGCT1B78GA063793

1HGCT1B78GA031295; 1HGCT1B78GA056990; 1HGCT1B78GA010558; 1HGCT1B78GA053331 | 1HGCT1B78GA008258 | 1HGCT1B78GA099497 | 1HGCT1B78GA065320; 1HGCT1B78GA021043 | 1HGCT1B78GA025822; 1HGCT1B78GA017106 | 1HGCT1B78GA053250 | 1HGCT1B78GA080416; 1HGCT1B78GA017168 | 1HGCT1B78GA039915; 1HGCT1B78GA000550; 1HGCT1B78GA075698 | 1HGCT1B78GA016876 | 1HGCT1B78GA031944 | 1HGCT1B78GA018370; 1HGCT1B78GA003674; 1HGCT1B78GA003304; 1HGCT1B78GA064510 | 1HGCT1B78GA063311 | 1HGCT1B78GA047125 | 1HGCT1B78GA022001

1HGCT1B78GA060585 | 1HGCT1B78GA044399 | 1HGCT1B78GA050123; 1HGCT1B78GA023939; 1HGCT1B78GA098849 | 1HGCT1B78GA095515 | 1HGCT1B78GA098611 | 1HGCT1B78GA011015 | 1HGCT1B78GA020247

1HGCT1B78GA080402; 1HGCT1B78GA066631; 1HGCT1B78GA010799 | 1HGCT1B78GA090721; 1HGCT1B78GA029532 | 1HGCT1B78GA002993 | 1HGCT1B78GA067844 | 1HGCT1B78GA092811

1HGCT1B78GA030387 | 1HGCT1B78GA031443

1HGCT1B78GA032544; 1HGCT1B78GA031975 | 1HGCT1B78GA065138 | 1HGCT1B78GA089066 | 1HGCT1B78GA018756; 1HGCT1B78GA006557 | 1HGCT1B78GA038554 | 1HGCT1B78GA097474 | 1HGCT1B78GA064443; 1HGCT1B78GA044001; 1HGCT1B78GA034231 | 1HGCT1B78GA013282 | 1HGCT1B78GA021849; 1HGCT1B78GA017817; 1HGCT1B78GA009555; 1HGCT1B78GA095997 | 1HGCT1B78GA034763; 1HGCT1B78GA030552; 1HGCT1B78GA062353 | 1HGCT1B78GA021477; 1HGCT1B78GA006686 | 1HGCT1B78GA042801 | 1HGCT1B78GA074115

1HGCT1B78GA074308; 1HGCT1B78GA041003 | 1HGCT1B78GA013301 | 1HGCT1B78GA082277 | 1HGCT1B78GA056441 | 1HGCT1B78GA008342 | 1HGCT1B78GA069237 | 1HGCT1B78GA028770 | 1HGCT1B78GA020314; 1HGCT1B78GA088967

1HGCT1B78GA094803 | 1HGCT1B78GA048937; 1HGCT1B78GA027098; 1HGCT1B78GA076530; 1HGCT1B78GA024492 | 1HGCT1B78GA023763; 1HGCT1B78GA005067

1HGCT1B78GA080576 | 1HGCT1B78GA008888 | 1HGCT1B78GA002332 | 1HGCT1B78GA020152; 1HGCT1B78GA044225 | 1HGCT1B78GA074065 | 1HGCT1B78GA098947

1HGCT1B78GA030115 | 1HGCT1B78GA072123

1HGCT1B78GA094364; 1HGCT1B78GA086362 | 1HGCT1B78GA006266 | 1HGCT1B78GA090248 | 1HGCT1B78GA028834; 1HGCT1B78GA017848 | 1HGCT1B78GA007546 | 1HGCT1B78GA039574 | 1HGCT1B78GA099113 | 1HGCT1B78GA050834 | 1HGCT1B78GA096745; 1HGCT1B78GA001150 | 1HGCT1B78GA028168 | 1HGCT1B78GA006347 | 1HGCT1B78GA009362 | 1HGCT1B78GA019647 | 1HGCT1B78GA047318 | 1HGCT1B78GA081405 | 1HGCT1B78GA022869 | 1HGCT1B78GA008521 | 1HGCT1B78GA093070 | 1HGCT1B78GA032706 | 1HGCT1B78GA084207 | 1HGCT1B78GA003772; 1HGCT1B78GA092887; 1HGCT1B78GA081307 | 1HGCT1B78GA086622; 1HGCT1B78GA030437; 1HGCT1B78GA084448 | 1HGCT1B78GA097507; 1HGCT1B78GA072218 | 1HGCT1B78GA083073 | 1HGCT1B78GA025075; 1HGCT1B78GA068251; 1HGCT1B78GA075779 | 1HGCT1B78GA064202 | 1HGCT1B78GA083011 | 1HGCT1B78GA089522 | 1HGCT1B78GA087480; 1HGCT1B78GA084756 | 1HGCT1B78GA087141 | 1HGCT1B78GA018868 | 1HGCT1B78GA049165; 1HGCT1B78GA050574 | 1HGCT1B78GA012620; 1HGCT1B78GA042121; 1HGCT1B78GA070856 | 1HGCT1B78GA048663 | 1HGCT1B78GA036948 | 1HGCT1B78GA055158; 1HGCT1B78GA095188

1HGCT1B78GA032852 | 1HGCT1B78GA026064 | 1HGCT1B78GA034102; 1HGCT1B78GA079203 | 1HGCT1B78GA058965 | 1HGCT1B78GA031703 | 1HGCT1B78GA088693 | 1HGCT1B78GA019177 | 1HGCT1B78GA065477 | 1HGCT1B78GA077788 | 1HGCT1B78GA049005 | 1HGCT1B78GA019535 | 1HGCT1B78GA017140 | 1HGCT1B78GA095062 | 1HGCT1B78GA002962 | 1HGCT1B78GA050347; 1HGCT1B78GA037890; 1HGCT1B78GA086703 | 1HGCT1B78GA029689 | 1HGCT1B78GA054253 | 1HGCT1B78GA062370 | 1HGCT1B78GA033855

1HGCT1B78GA078083 | 1HGCT1B78GA018532 | 1HGCT1B78GA059212 | 1HGCT1B78GA019275; 1HGCT1B78GA062532 | 1HGCT1B78GA053281 | 1HGCT1B78GA081601 | 1HGCT1B78GA068301; 1HGCT1B78GA032186 | 1HGCT1B78GA080108 | 1HGCT1B78GA092842 | 1HGCT1B78GA032267 | 1HGCT1B78GA086569; 1HGCT1B78GA032060 | 1HGCT1B78GA084563

1HGCT1B78GA006025 | 1HGCT1B78GA061266 | 1HGCT1B78GA054785; 1HGCT1B78GA005280 | 1HGCT1B78GA063082; 1HGCT1B78GA058223

1HGCT1B78GA032494; 1HGCT1B78GA023116 | 1HGCT1B78GA010544; 1HGCT1B78GA033788; 1HGCT1B78GA036402; 1HGCT1B78GA005327 | 1HGCT1B78GA056942; 1HGCT1B78GA092002 | 1HGCT1B78GA013993 | 1HGCT1B78GA098625; 1HGCT1B78GA047223 | 1HGCT1B78GA011189; 1HGCT1B78GA070257; 1HGCT1B78GA075278 | 1HGCT1B78GA063860; 1HGCT1B78GA026811; 1HGCT1B78GA094140

1HGCT1B78GA046721 | 1HGCT1B78GA012925; 1HGCT1B78GA089519 | 1HGCT1B78GA068332; 1HGCT1B78GA071537 | 1HGCT1B78GA061252; 1HGCT1B78GA057458 | 1HGCT1B78GA054821; 1HGCT1B78GA094896 | 1HGCT1B78GA012469; 1HGCT1B78GA054883 | 1HGCT1B78GA043902; 1HGCT1B78GA003139 | 1HGCT1B78GA061946; 1HGCT1B78GA093408; 1HGCT1B78GA017588 | 1HGCT1B78GA064734 | 1HGCT1B78GA002489 | 1HGCT1B78GA085342 | 1HGCT1B78GA076723 | 1HGCT1B78GA028297 | 1HGCT1B78GA082697; 1HGCT1B78GA079833 | 1HGCT1B78GA051238; 1HGCT1B78GA071375 | 1HGCT1B78GA012567 | 1HGCT1B78GA066127 | 1HGCT1B78GA006736 | 1HGCT1B78GA044628

1HGCT1B78GA080920; 1HGCT1B78GA052986 | 1HGCT1B78GA050459 | 1HGCT1B78GA006476 | 1HGCT1B78GA075345; 1HGCT1B78GA067553; 1HGCT1B78GA090041; 1HGCT1B78GA004324 | 1HGCT1B78GA076995 | 1HGCT1B78GA037534; 1HGCT1B78GA094459 | 1HGCT1B78GA056309; 1HGCT1B78GA050932 | 1HGCT1B78GA019020 | 1HGCT1B78GA098558 | 1HGCT1B78GA031166

1HGCT1B78GA045536 | 1HGCT1B78GA052650; 1HGCT1B78GA085888 | 1HGCT1B78GA084403 | 1HGCT1B78GA055810 | 1HGCT1B78GA026632

1HGCT1B78GA045584; 1HGCT1B78GA090850 | 1HGCT1B78GA007398 | 1HGCT1B78GA078861 | 1HGCT1B78GA056777 | 1HGCT1B78GA042782 | 1HGCT1B78GA096275; 1HGCT1B78GA059467 | 1HGCT1B78GA057282 | 1HGCT1B78GA092226; 1HGCT1B78GA089911 | 1HGCT1B78GA020295 | 1HGCT1B78GA078391; 1HGCT1B78GA078164 | 1HGCT1B78GA023617 | 1HGCT1B78GA026212; 1HGCT1B78GA052664 | 1HGCT1B78GA070663; 1HGCT1B78GA056410 | 1HGCT1B78GA092467; 1HGCT1B78GA047786; 1HGCT1B78GA007997 | 1HGCT1B78GA079119 | 1HGCT1B78GA015078 | 1HGCT1B78GA028199 | 1HGCT1B78GA063552; 1HGCT1B78GA062207; 1HGCT1B78GA085938; 1HGCT1B78GA087513; 1HGCT1B78GA050249 | 1HGCT1B78GA074857; 1HGCT1B78GA016084; 1HGCT1B78GA006929; 1HGCT1B78GA083154 | 1HGCT1B78GA068427 | 1HGCT1B78GA035282; 1HGCT1B78GA050624; 1HGCT1B78GA058822 | 1HGCT1B78GA089441; 1HGCT1B78GA031023 | 1HGCT1B78GA011306 | 1HGCT1B78GA025836; 1HGCT1B78GA008910

1HGCT1B78GA084868 | 1HGCT1B78GA078584; 1HGCT1B78GA033337 | 1HGCT1B78GA040904; 1HGCT1B78GA001942; 1HGCT1B78GA035556 | 1HGCT1B78GA017266 | 1HGCT1B78GA069593 | 1HGCT1B78GA029174

1HGCT1B78GA094252; 1HGCT1B78GA067357; 1HGCT1B78GA035119 | 1HGCT1B78GA063390 | 1HGCT1B78GA075894 | 1HGCT1B78GA062269 | 1HGCT1B78GA013833

1HGCT1B78GA015761; 1HGCT1B78GA032351 | 1HGCT1B78GA064541

1HGCT1B78GA049960 | 1HGCT1B78GA093697; 1HGCT1B78GA085552 | 1HGCT1B78GA018952; 1HGCT1B78GA042846; 1HGCT1B78GA034164 | 1HGCT1B78GA079153; 1HGCT1B78GA048162

1HGCT1B78GA000029 | 1HGCT1B78GA040241 | 1HGCT1B78GA095112; 1HGCT1B78GA072753; 1HGCT1B78GA084496; 1HGCT1B78GA028848 | 1HGCT1B78GA069545 | 1HGCT1B78GA009314; 1HGCT1B78GA041941; 1HGCT1B78GA076639 | 1HGCT1B78GA027957 | 1HGCT1B78GA089018; 1HGCT1B78GA056214 | 1HGCT1B78GA036965 | 1HGCT1B78GA023682 | 1HGCT1B78GA031586; 1HGCT1B78GA047612 | 1HGCT1B78GA074955 | 1HGCT1B78GA012164 | 1HGCT1B78GA094011 | 1HGCT1B78GA021320; 1HGCT1B78GA061428; 1HGCT1B78GA008695; 1HGCT1B78GA036867

1HGCT1B78GA038179; 1HGCT1B78GA019941 | 1HGCT1B78GA014559 | 1HGCT1B78GA002301 | 1HGCT1B78GA040398 | 1HGCT1B78GA044838; 1HGCT1B78GA032172 | 1HGCT1B78GA061915 | 1HGCT1B78GA010611; 1HGCT1B78GA094378 | 1HGCT1B78GA012844

1HGCT1B78GA064233 | 1HGCT1B78GA002749 | 1HGCT1B78GA064619; 1HGCT1B78GA004355 | 1HGCT1B78GA037405 | 1HGCT1B78GA038912 | 1HGCT1B78GA049747 | 1HGCT1B78GA011404 | 1HGCT1B78GA097541; 1HGCT1B78GA039431 | 1HGCT1B78GA065981 | 1HGCT1B78GA055645 | 1HGCT1B78GA025920 | 1HGCT1B78GA070596 | 1HGCT1B78GA091464 | 1HGCT1B78GA039798

1HGCT1B78GA036223; 1HGCT1B78GA038201; 1HGCT1B78GA094848 | 1HGCT1B78GA063096 | 1HGCT1B78GA097071 | 1HGCT1B78GA015632 | 1HGCT1B78GA088855 | 1HGCT1B78GA044208; 1HGCT1B78GA087530 | 1HGCT1B78GA098687 | 1HGCT1B78GA055516 | 1HGCT1B78GA031894 | 1HGCT1B78GA086832 | 1HGCT1B78GA018210; 1HGCT1B78GA019292 | 1HGCT1B78GA096101 | 1HGCT1B78GA036416 | 1HGCT1B78GA049232 | 1HGCT1B78GA072932; 1HGCT1B78GA042961 | 1HGCT1B78GA033094 | 1HGCT1B78GA009698 | 1HGCT1B78GA031815 | 1HGCT1B78GA066743; 1HGCT1B78GA017204 | 1HGCT1B78GA028218 | 1HGCT1B78GA084367 | 1HGCT1B78GA053989; 1HGCT1B78GA069299 | 1HGCT1B78GA055354

1HGCT1B78GA068279 | 1HGCT1B78GA095692; 1HGCT1B78GA072073 | 1HGCT1B78GA085289 | 1HGCT1B78GA065575 | 1HGCT1B78GA048825 | 1HGCT1B78GA009524 | 1HGCT1B78GA081324; 1HGCT1B78GA002900

1HGCT1B78GA003299; 1HGCT1B78GA022127; 1HGCT1B78GA078682 | 1HGCT1B78GA073059 | 1HGCT1B78GA061560; 1HGCT1B78GA091058 | 1HGCT1B78GA026873; 1HGCT1B78GA005795 | 1HGCT1B78GA020166 | 1HGCT1B78GA089701; 1HGCT1B78GA073644

1HGCT1B78GA038151; 1HGCT1B78GA007904; 1HGCT1B78GA044676 | 1HGCT1B78GA094008 | 1HGCT1B78GA022791

1HGCT1B78GA040563 | 1HGCT1B78GA035699 | 1HGCT1B78GA079217; 1HGCT1B78GA048582 | 1HGCT1B78GA024735 | 1HGCT1B78GA050087 | 1HGCT1B78GA045195 | 1HGCT1B78GA033578; 1HGCT1B78GA079704; 1HGCT1B78GA055337; 1HGCT1B78GA003285 | 1HGCT1B78GA088886 | 1HGCT1B78GA086880 | 1HGCT1B78GA095272; 1HGCT1B78GA051613 | 1HGCT1B78GA036254 | 1HGCT1B78GA004906 | 1HGCT1B78GA088614

1HGCT1B78GA039476 | 1HGCT1B78GA066581 | 1HGCT1B78GA038425 | 1HGCT1B78GA077063; 1HGCT1B78GA025867

1HGCT1B78GA017445; 1HGCT1B78GA090024 | 1HGCT1B78GA023889 | 1HGCT1B78GA074695 | 1HGCT1B78GA063163 | 1HGCT1B78GA081517 | 1HGCT1B78GA016070 | 1HGCT1B78GA056651; 1HGCT1B78GA071148; 1HGCT1B78GA047139 | 1HGCT1B78GA086801 | 1HGCT1B78GA060831; 1HGCT1B78GA092565; 1HGCT1B78GA069643 | 1HGCT1B78GA035704 | 1HGCT1B78GA010012; 1HGCT1B78GA099435 | 1HGCT1B78GA090184 | 1HGCT1B78GA018451 | 1HGCT1B78GA066340; 1HGCT1B78GA098690 | 1HGCT1B78GA031328 | 1HGCT1B78GA043981; 1HGCT1B78GA084515; 1HGCT1B78GA077192; 1HGCT1B78GA014531 | 1HGCT1B78GA081095; 1HGCT1B78GA085325 | 1HGCT1B78GA043365

1HGCT1B78GA042135 | 1HGCT1B78GA071120; 1HGCT1B78GA043270; 1HGCT1B78GA068038 | 1HGCT1B78GA063292

1HGCT1B78GA046797 | 1HGCT1B78GA098883; 1HGCT1B78GA031474 | 1HGCT1B78GA077113 | 1HGCT1B78GA032043; 1HGCT1B78GA042037 | 1HGCT1B78GA062059; 1HGCT1B78GA099032; 1HGCT1B78GA014402; 1HGCT1B78GA049926 | 1HGCT1B78GA020135; 1HGCT1B78GA055743 | 1HGCT1B78GA086538 | 1HGCT1B78GA070498 | 1HGCT1B78GA054852; 1HGCT1B78GA071943 | 1HGCT1B78GA067455 | 1HGCT1B78GA052194 | 1HGCT1B78GA065043 | 1HGCT1B78GA040482; 1HGCT1B78GA030373 | 1HGCT1B78GA000094; 1HGCT1B78GA002699 | 1HGCT1B78GA045701 | 1HGCT1B78GA020832 | 1HGCT1B78GA025514 | 1HGCT1B78GA024928

1HGCT1B78GA067150 | 1HGCT1B78GA025383 | 1HGCT1B78GA052065

1HGCT1B78GA030860 | 1HGCT1B78GA025500; 1HGCT1B78GA038148; 1HGCT1B78GA009359; 1HGCT1B78GA016649; 1HGCT1B78GA016134; 1HGCT1B78GA042832; 1HGCT1B78GA034262; 1HGCT1B78GA046248 | 1HGCT1B78GA078875 | 1HGCT1B78GA018742 | 1HGCT1B78GA079329; 1HGCT1B78GA033211 | 1HGCT1B78GA068072; 1HGCT1B78GA090489 | 1HGCT1B78GA014092 | 1HGCT1B78GA069979 | 1HGCT1B78GA086216; 1HGCT1B78GA071327; 1HGCT1B78GA040854; 1HGCT1B78GA019714 | 1HGCT1B78GA060828 | 1HGCT1B78GA082103

1HGCT1B78GA049330 | 1HGCT1B78GA079640 | 1HGCT1B78GA039056 | 1HGCT1B78GA025416 | 1HGCT1B78GA078990 | 1HGCT1B78GA002847; 1HGCT1B78GA021754 | 1HGCT1B78GA056133; 1HGCT1B78GA089634 | 1HGCT1B78GA020829; 1HGCT1B78GA098043; 1HGCT1B78GA037873; 1HGCT1B78GA093649 | 1HGCT1B78GA058285 | 1HGCT1B78GA087396 | 1HGCT1B78GA012682 | 1HGCT1B78GA030471 | 1HGCT1B78GA069903; 1HGCT1B78GA086765; 1HGCT1B78GA074437; 1HGCT1B78GA062708; 1HGCT1B78GA053460

1HGCT1B78GA073224 | 1HGCT1B78GA084188; 1HGCT1B78GA082604 | 1HGCT1B78GA093764; 1HGCT1B78GA099385 | 1HGCT1B78GA005005; 1HGCT1B78GA066838 | 1HGCT1B78GA052566; 1HGCT1B78GA082926; 1HGCT1B78GA024752; 1HGCT1B78GA064006; 1HGCT1B78GA014075 | 1HGCT1B78GA082330 | 1HGCT1B78GA069075 | 1HGCT1B78GA086054 | 1HGCT1B78GA049148 | 1HGCT1B78GA065365; 1HGCT1B78GA083896 | 1HGCT1B78GA096535; 1HGCT1B78GA091884 | 1HGCT1B78GA022662 | 1HGCT1B78GA073806 | 1HGCT1B78GA002329; 1HGCT1B78GA018658

1HGCT1B78GA030096; 1HGCT1B78GA031619 | 1HGCT1B78GA057699; 1HGCT1B78GA027800 | 1HGCT1B78GA091710 | 1HGCT1B78GA057346 | 1HGCT1B78GA014545; 1HGCT1B78GA004534 | 1HGCT1B78GA077953 | 1HGCT1B78GA071845 | 1HGCT1B78GA011340 | 1HGCT1B78GA058626; 1HGCT1B78GA086510 | 1HGCT1B78GA067388 | 1HGCT1B78GA047707 | 1HGCT1B78GA042457 | 1HGCT1B78GA056052 | 1HGCT1B78GA039753; 1HGCT1B78GA005635 | 1HGCT1B78GA081887 | 1HGCT1B78GA087740 | 1HGCT1B78GA002010; 1HGCT1B78GA096017 | 1HGCT1B78GA069531 | 1HGCT1B78GA098494 | 1HGCT1B78GA063776; 1HGCT1B78GA061462; 1HGCT1B78GA085034 | 1HGCT1B78GA056682 | 1HGCT1B78GA009913; 1HGCT1B78GA002184; 1HGCT1B78GA042443 | 1HGCT1B78GA007840 | 1HGCT1B78GA011368; 1HGCT1B78GA058805; 1HGCT1B78GA039865 | 1HGCT1B78GA027067 | 1HGCT1B78GA036013 | 1HGCT1B78GA020149 | 1HGCT1B78GA071232; 1HGCT1B78GA040515; 1HGCT1B78GA001956 | 1HGCT1B78GA059162 | 1HGCT1B78GA094249 | 1HGCT1B78GA064099; 1HGCT1B78GA047349; 1HGCT1B78GA065706 | 1HGCT1B78GA019311; 1HGCT1B78GA044127; 1HGCT1B78GA027778

1HGCT1B78GA058545 | 1HGCT1B78GA000337; 1HGCT1B78GA055077 | 1HGCT1B78GA020930 | 1HGCT1B78GA041406

1HGCT1B78GA082411 | 1HGCT1B78GA018935; 1HGCT1B78GA021558; 1HGCT1B78GA014819 | 1HGCT1B78GA027361 | 1HGCT1B78GA002394 | 1HGCT1B78GA057041; 1HGCT1B78GA086412 | 1HGCT1B78GA012259 | 1HGCT1B78GA082358 | 1HGCT1B78GA041650 | 1HGCT1B78GA057430; 1HGCT1B78GA033824; 1HGCT1B78GA056147; 1HGCT1B78GA011029

1HGCT1B78GA013881 | 1HGCT1B78GA039705 | 1HGCT1B78GA060716 | 1HGCT1B78GA047481; 1HGCT1B78GA062935 | 1HGCT1B78GA078178 | 1HGCT1B78GA068959 | 1HGCT1B78GA049277 | 1HGCT1B78GA092338 | 1HGCT1B78GA011936; 1HGCT1B78GA037663; 1HGCT1B78GA051031 | 1HGCT1B78GA001116 | 1HGCT1B78GA066158 | 1HGCT1B78GA022600; 1HGCT1B78GA003402; 1HGCT1B78GA007675 | 1HGCT1B78GA052339 | 1HGCT1B78GA085129 | 1HGCT1B78GA012195 | 1HGCT1B78GA035329

1HGCT1B78GA014352; 1HGCT1B78GA017297; 1HGCT1B78GA029983 | 1HGCT1B78GA027750 | 1HGCT1B78GA075801 | 1HGCT1B78GA031734 | 1HGCT1B78GA091447 | 1HGCT1B78GA075636; 1HGCT1B78GA067987; 1HGCT1B78GA016652; 1HGCT1B78GA011192 | 1HGCT1B78GA052356 | 1HGCT1B78GA021916 | 1HGCT1B78GA038392 | 1HGCT1B78GA064183; 1HGCT1B78GA057427 | 1HGCT1B78GA026114; 1HGCT1B78GA061509 | 1HGCT1B78GA066869; 1HGCT1B78GA020801; 1HGCT1B78GA011077; 1HGCT1B78GA024086; 1HGCT1B78GA057475 | 1HGCT1B78GA021267 | 1HGCT1B78GA005358; 1HGCT1B78GA092758; 1HGCT1B78GA022628 | 1HGCT1B78GA076320 | 1HGCT1B78GA001388 | 1HGCT1B78GA051725; 1HGCT1B78GA052504

1HGCT1B78GA096843

1HGCT1B78GA020460; 1HGCT1B78GA049473 | 1HGCT1B78GA084238 | 1HGCT1B78GA045827 | 1HGCT1B78GA008227; 1HGCT1B78GA076141; 1HGCT1B78GA014884; 1HGCT1B78GA071165 | 1HGCT1B78GA046282; 1HGCT1B78GA079315 | 1HGCT1B78GA057816; 1HGCT1B78GA057380 | 1HGCT1B78GA039980 | 1HGCT1B78GA041678 | 1HGCT1B78GA033192; 1HGCT1B78GA081243 | 1HGCT1B78GA076852 | 1HGCT1B78GA013492; 1HGCT1B78GA065253 | 1HGCT1B78GA097510 | 1HGCT1B78GA068220 | 1HGCT1B78GA091433 | 1HGCT1B78GA061168 | 1HGCT1B78GA024282 | 1HGCT1B78GA018062; 1HGCT1B78GA006462 | 1HGCT1B78GA083932; 1HGCT1B78GA062742 | 1HGCT1B78GA020765 | 1HGCT1B78GA013749 | 1HGCT1B78GA068024 | 1HGCT1B78GA011063 | 1HGCT1B78GA067262; 1HGCT1B78GA020734; 1HGCT1B78GA050171 | 1HGCT1B78GA076592 | 1HGCT1B78GA098124 | 1HGCT1B78GA086197; 1HGCT1B78GA045018; 1HGCT1B78GA030406 | 1HGCT1B78GA016439 | 1HGCT1B78GA015808 | 1HGCT1B78GA014870 | 1HGCT1B78GA045746 | 1HGCT1B78GA062885; 1HGCT1B78GA092307 | 1HGCT1B78GA026338 | 1HGCT1B78GA070050 | 1HGCT1B78GA096194; 1HGCT1B78GA022838 | 1HGCT1B78GA069514 | 1HGCT1B78GA009619; 1HGCT1B78GA067813 | 1HGCT1B78GA038084; 1HGCT1B78GA024976; 1HGCT1B78GA050073 | 1HGCT1B78GA054897 | 1HGCT1B78GA062594 | 1HGCT1B78GA075863; 1HGCT1B78GA097555; 1HGCT1B78GA029904 | 1HGCT1B78GA056696; 1HGCT1B78GA035332; 1HGCT1B78GA098267; 1HGCT1B78GA058951 | 1HGCT1B78GA074910 | 1HGCT1B78GA032950 | 1HGCT1B78GA055323 | 1HGCT1B78GA066760; 1HGCT1B78GA042829; 1HGCT1B78GA059663 | 1HGCT1B78GA066077 | 1HGCT1B78GA099743; 1HGCT1B78GA035315 | 1HGCT1B78GA059243 | 1HGCT1B78GA088337; 1HGCT1B78GA002119; 1HGCT1B78GA073353 | 1HGCT1B78GA003948; 1HGCT1B78GA050588 | 1HGCT1B78GA086717 | 1HGCT1B78GA058318; 1HGCT1B78GA001715; 1HGCT1B78GA001018 | 1HGCT1B78GA027375

1HGCT1B78GA096292 | 1HGCT1B78GA089231; 1HGCT1B78GA078777; 1HGCT1B78GA019213

1HGCT1B78GA031104 | 1HGCT1B78GA044564 | 1HGCT1B78GA060005 | 1HGCT1B78GA066418

1HGCT1B78GA041924 | 1HGCT1B78GA098480 | 1HGCT1B78GA068198

1HGCT1B78GA053782; 1HGCT1B78GA060358 | 1HGCT1B78GA004758 | 1HGCT1B78GA049067 | 1HGCT1B78GA041423

1HGCT1B78GA056164 | 1HGCT1B78GA026386 | 1HGCT1B78GA004243; 1HGCT1B78GA053295

1HGCT1B78GA077144; 1HGCT1B78GA013055; 1HGCT1B78GA012004 | 1HGCT1B78GA027733 | 1HGCT1B78GA081470 | 1HGCT1B78GA038859 | 1HGCT1B78GA082280 | 1HGCT1B78GA015341; 1HGCT1B78GA076172 | 1HGCT1B78GA001634 | 1HGCT1B78GA005845; 1HGCT1B78GA069318 | 1HGCT1B78GA016716 | 1HGCT1B78GA013945 | 1HGCT1B78GA045021 | 1HGCT1B78GA074633 | 1HGCT1B78GA092033 | 1HGCT1B78GA043317; 1HGCT1B78GA052048; 1HGCT1B78GA078021 | 1HGCT1B78GA062336; 1HGCT1B78GA018613 | 1HGCT1B78GA065527 | 1HGCT1B78GA063924; 1HGCT1B78GA047870 | 1HGCT1B78GA029336; 1HGCT1B78GA002654 | 1HGCT1B78GA007434 | 1HGCT1B78GA020412; 1HGCT1B78GA095904; 1HGCT1B78GA060750 | 1HGCT1B78GA046167; 1HGCT1B78GA043916 | 1HGCT1B78GA019258 | 1HGCT1B78GA084031; 1HGCT1B78GA009832 | 1HGCT1B78GA034696 | 1HGCT1B78GA079590 | 1HGCT1B78GA048761 | 1HGCT1B78GA000564 | 1HGCT1B78GA081615; 1HGCT1B78GA060747 | 1HGCT1B78GA089553 | 1HGCT1B78GA073840 | 1HGCT1B78GA089858 | 1HGCT1B78GA074440 | 1HGCT1B78GA050378 | 1HGCT1B78GA068296 | 1HGCT1B78GA014786; 1HGCT1B78GA051837 | 1HGCT1B78GA054348 | 1HGCT1B78GA098138; 1HGCT1B78GA000371; 1HGCT1B78GA043463 | 1HGCT1B78GA086653 | 1HGCT1B78GA057685; 1HGCT1B78GA027974 | 1HGCT1B78GA011628; 1HGCT1B78GA020569; 1HGCT1B78GA017123

1HGCT1B78GA024444; 1HGCT1B78GA037257 | 1HGCT1B78GA015534 | 1HGCT1B78GA033693 | 1HGCT1B78GA065558; 1HGCT1B78GA037789; 1HGCT1B78GA003688 | 1HGCT1B78GA022998 | 1HGCT1B78GA063762 | 1HGCT1B78GA047691 | 1HGCT1B78GA023293 | 1HGCT1B78GA078097 | 1HGCT1B78GA045648; 1HGCT1B78GA002251; 1HGCT1B78GA054592; 1HGCT1B78GA016103; 1HGCT1B78GA071182 | 1HGCT1B78GA068833; 1HGCT1B78GA030485 | 1HGCT1B78GA042314 | 1HGCT1B78GA027571; 1HGCT1B78GA017218 | 1HGCT1B78GA067035 | 1HGCT1B78GA076429 | 1HGCT1B78GA086345 | 1HGCT1B78GA077354; 1HGCT1B78GA033385 | 1HGCT1B78GA061722 | 1HGCT1B78GA066290 | 1HGCT1B78GA053975 | 1HGCT1B78GA080481

1HGCT1B78GA047304 | 1HGCT1B78GA000483

1HGCT1B78GA056455; 1HGCT1B78GA019485; 1HGCT1B78GA077659; 1HGCT1B78GA076253 | 1HGCT1B78GA051482 | 1HGCT1B78GA033404 | 1HGCT1B78GA094137 | 1HGCT1B78GA077323

1HGCT1B78GA032656 | 1HGCT1B78GA033807

1HGCT1B78GA024217; 1HGCT1B78GA020989 | 1HGCT1B78GA028283 | 1HGCT1B78GA082635 | 1HGCT1B78GA049313 | 1HGCT1B78GA003061 | 1HGCT1B78GA079864

1HGCT1B78GA012035; 1HGCT1B78GA086183 | 1HGCT1B78GA093389 | 1HGCT1B78GA036500 | 1HGCT1B78GA061283 | 1HGCT1B78GA029482 | 1HGCT1B78GA004548; 1HGCT1B78GA002525 | 1HGCT1B78GA060506 | 1HGCT1B78GA036786 | 1HGCT1B78GA017591 | 1HGCT1B78GA095269; 1HGCT1B78GA079900

1HGCT1B78GA059470 | 1HGCT1B78GA088841

1HGCT1B78GA058724 | 1HGCT1B78GA009135; 1HGCT1B78GA009460 | 1HGCT1B78GA083638 | 1HGCT1B78GA016487; 1HGCT1B78GA048467; 1HGCT1B78GA030776 | 1HGCT1B78GA085051; 1HGCT1B78GA030194; 1HGCT1B78GA013041 | 1HGCT1B78GA036142 | 1HGCT1B78GA014299; 1HGCT1B78GA017851; 1HGCT1B78GA074485 | 1HGCT1B78GA023620; 1HGCT1B78GA095305 | 1HGCT1B78GA030793 | 1HGCT1B78GA022967; 1HGCT1B78GA019499 | 1HGCT1B78GA008728 | 1HGCT1B78GA007157 | 1HGCT1B78GA080822 | 1HGCT1B78GA041602; 1HGCT1B78GA009023 | 1HGCT1B78GA052292 | 1HGCT1B78GA098365 | 1HGCT1B78GA042765

1HGCT1B78GA098706 | 1HGCT1B78GA079735; 1HGCT1B78GA013895; 1HGCT1B78GA010706; 1HGCT1B78GA002976 | 1HGCT1B78GA054057 | 1HGCT1B78GA065298 | 1HGCT1B78GA094591 | 1HGCT1B78GA086166; 1HGCT1B78GA009104; 1HGCT1B78GA054379; 1HGCT1B78GA063065; 1HGCT1B78GA040756 | 1HGCT1B78GA006333 | 1HGCT1B78GA083378 | 1HGCT1B78GA075054; 1HGCT1B78GA012276 | 1HGCT1B78GA049814; 1HGCT1B78GA050543; 1HGCT1B78GA069657; 1HGCT1B78GA012696 | 1HGCT1B78GA056763; 1HGCT1B78GA062918

1HGCT1B78GA039591; 1HGCT1B78GA035301 | 1HGCT1B78GA036304 | 1HGCT1B78GA060246 | 1HGCT1B78GA099645 | 1HGCT1B78GA025951 | 1HGCT1B78GA085714 | 1HGCT1B78GA032933 | 1HGCT1B78GA031717; 1HGCT1B78GA009149

1HGCT1B78GA037971; 1HGCT1B78GA021530 | 1HGCT1B78GA022063 | 1HGCT1B78GA015517; 1HGCT1B78GA079654 | 1HGCT1B78GA029319 | 1HGCT1B78GA071571 | 1HGCT1B78GA053023 | 1HGCT1B78GA030907 | 1HGCT1B78GA059226 | 1HGCT1B78GA013167; 1HGCT1B78GA057931 | 1HGCT1B78GA057251 | 1HGCT1B78GA033869; 1HGCT1B78GA000757

1HGCT1B78GA090329 | 1HGCT1B78GA061347 | 1HGCT1B78GA034519 | 1HGCT1B78GA099516 | 1HGCT1B78GA022290; 1HGCT1B78GA030504 | 1HGCT1B78GA069447; 1HGCT1B78GA099760; 1HGCT1B78GA001309

1HGCT1B78GA063177 | 1HGCT1B78GA079797 | 1HGCT1B78GA086331 | 1HGCT1B78GA072347 | 1HGCT1B78GA024301 | 1HGCT1B78GA090007 | 1HGCT1B78GA078388 | 1HGCT1B78GA006302; 1HGCT1B78GA048498 | 1HGCT1B78GA036657 | 1HGCT1B78GA004999 | 1HGCT1B78GA060036 | 1HGCT1B78GA043849 | 1HGCT1B78GA091772

1HGCT1B78GA088628; 1HGCT1B78GA010639; 1HGCT1B78GA039669 | 1HGCT1B78GA081341 | 1HGCT1B78GA089021; 1HGCT1B78GA046119; 1HGCT1B78GA058187; 1HGCT1B78GA036108 | 1HGCT1B78GA021804 | 1HGCT1B78GA063633 | 1HGCT1B78GA002444; 1HGCT1B78GA025495 | 1HGCT1B78GA066998; 1HGCT1B78GA039493; 1HGCT1B78GA089388; 1HGCT1B78GA022287; 1HGCT1B78GA038196 | 1HGCT1B78GA032219; 1HGCT1B78GA098236; 1HGCT1B78GA018272 | 1HGCT1B78GA087222 | 1HGCT1B78GA057749 | 1HGCT1B78GA039011 | 1HGCT1B78GA067696

1HGCT1B78GA020877 | 1HGCT1B78GA016263 | 1HGCT1B78GA036450; 1HGCT1B78GA065768 | 1HGCT1B78GA021950 | 1HGCT1B78GA023102 | 1HGCT1B78GA086605; 1HGCT1B78GA090671 | 1HGCT1B78GA082859 | 1HGCT1B78GA068010

1HGCT1B78GA011502 | 1HGCT1B78GA050364 | 1HGCT1B78GA094638; 1HGCT1B78GA012424 | 1HGCT1B78GA071523 | 1HGCT1B78GA018725; 1HGCT1B78GA044242

1HGCT1B78GA021933 | 1HGCT1B78GA018708 | 1HGCT1B78GA034410; 1HGCT1B78GA030163 | 1HGCT1B78GA061672; 1HGCT1B78GA039462 | 1HGCT1B78GA092064; 1HGCT1B78GA072686 | 1HGCT1B78GA051224 | 1HGCT1B78GA038375; 1HGCT1B78GA073739; 1HGCT1B78GA033273 | 1HGCT1B78GA082490 | 1HGCT1B78GA006865 | 1HGCT1B78GA064698 | 1HGCT1B78GA017901 | 1HGCT1B78GA019793 | 1HGCT1B78GA029191 | 1HGCT1B78GA024329 | 1HGCT1B78GA031216 | 1HGCT1B78GA070226 | 1HGCT1B78GA052261; 1HGCT1B78GA098821 | 1HGCT1B78GA048064; 1HGCT1B78GA073109 | 1HGCT1B78GA077676; 1HGCT1B78GA071733 | 1HGCT1B78GA014867; 1HGCT1B78GA077869; 1HGCT1B78GA050199 | 1HGCT1B78GA079931 | 1HGCT1B78GA054284; 1HGCT1B78GA091805 | 1HGCT1B78GA078102 | 1HGCT1B78GA059341; 1HGCT1B78GA063857 | 1HGCT1B78GA096020 | 1HGCT1B78GA079122

1HGCT1B78GA001746 | 1HGCT1B78GA089407 | 1HGCT1B78GA014304; 1HGCT1B78GA074602 | 1HGCT1B78GA021284 | 1HGCT1B78GA029269 | 1HGCT1B78GA065222 | 1HGCT1B78GA092632 | 1HGCT1B78GA019244 | 1HGCT1B78GA044158 | 1HGCT1B78GA017154 | 1HGCT1B78GA074373 | 1HGCT1B78GA002041 | 1HGCT1B78GA094090 | 1HGCT1B78GA087236 | 1HGCT1B78GA005148 | 1HGCT1B78GA069433 | 1HGCT1B78GA001262; 1HGCT1B78GA007899 | 1HGCT1B78GA074759 | 1HGCT1B78GA044600; 1HGCT1B78GA089150; 1HGCT1B78GA000046; 1HGCT1B78GA034018 | 1HGCT1B78GA043964 | 1HGCT1B78GA070887 | 1HGCT1B78GA005697 | 1HGCT1B78GA096969 | 1HGCT1B78GA043740; 1HGCT1B78GA012956; 1HGCT1B78GA024539 | 1HGCT1B78GA029871; 1HGCT1B78GA090363 | 1HGCT1B78GA009975

1HGCT1B78GA073921; 1HGCT1B78GA031054; 1HGCT1B78GA036352

1HGCT1B78GA010320 | 1HGCT1B78GA096759; 1HGCT1B78GA045553 | 1HGCT1B78GA061638 | 1HGCT1B78GA000855; 1HGCT1B78GA050641 | 1HGCT1B78GA092999 | 1HGCT1B78GA056102; 1HGCT1B78GA066757; 1HGCT1B78GA096325; 1HGCT1B78GA036335 | 1HGCT1B78GA042247; 1HGCT1B78GA087768 | 1HGCT1B78GA095756

1HGCT1B78GA035878; 1HGCT1B78GA058397 | 1HGCT1B78GA055614; 1HGCT1B78GA040109; 1HGCT1B78GA048596; 1HGCT1B78GA020796; 1HGCT1B78GA047996 | 1HGCT1B78GA050462 | 1HGCT1B78GA078486 | 1HGCT1B78GA064877 | 1HGCT1B78GA096468 | 1HGCT1B78GA013959 | 1HGCT1B78GA015338 | 1HGCT1B78GA014206; 1HGCT1B78GA019857; 1HGCT1B78GA076964; 1HGCT1B78GA029224; 1HGCT1B78GA091965

1HGCT1B78GA023486 | 1HGCT1B78GA024069 | 1HGCT1B78GA091402 | 1HGCT1B78GA064393 | 1HGCT1B78GA017333 | 1HGCT1B78GA084675 | 1HGCT1B78GA053748 | 1HGCT1B78GA047335 | 1HGCT1B78GA060019 | 1HGCT1B78GA064653 | 1HGCT1B78GA009684 | 1HGCT1B78GA003898 | 1HGCT1B78GA081923 | 1HGCT1B78GA050980

1HGCT1B78GA081050 | 1HGCT1B78GA067391 | 1HGCT1B78GA090069; 1HGCT1B78GA048338; 1HGCT1B78GA061199 | 1HGCT1B78GA009734 | 1HGCT1B78GA078374 | 1HGCT1B78GA092968; 1HGCT1B78GA002623; 1HGCT1B78GA087544 | 1HGCT1B78GA046198 | 1HGCT1B78GA058366 | 1HGCT1B78GA070386 | 1HGCT1B78GA024704 | 1HGCT1B78GA040174; 1HGCT1B78GA038814; 1HGCT1B78GA017672; 1HGCT1B78GA076513 | 1HGCT1B78GA000676; 1HGCT1B78GA021897 | 1HGCT1B78GA099161 | 1HGCT1B78GA043530 | 1HGCT1B78GA015890 | 1HGCT1B78GA026680; 1HGCT1B78GA089455; 1HGCT1B78GA033676 | 1HGCT1B78GA044791 | 1HGCT1B78GA050963; 1HGCT1B78GA010169; 1HGCT1B78GA009863; 1HGCT1B78GA049327

1HGCT1B78GA088368 | 1HGCT1B78GA025223; 1HGCT1B78GA082991; 1HGCT1B78GA005439 | 1HGCT1B78GA008941; 1HGCT1B78GA063549 | 1HGCT1B78GA078939; 1HGCT1B78GA015131; 1HGCT1B78GA063339; 1HGCT1B78GA015873

1HGCT1B78GA091559; 1HGCT1B78GA046301; 1HGCT1B78GA092923 | 1HGCT1B78GA089679 | 1HGCT1B78GA049991 | 1HGCT1B78GA085020; 1HGCT1B78GA014657 | 1HGCT1B78GA073126; 1HGCT1B78GA047383 | 1HGCT1B78GA006719 | 1HGCT1B78GA050655; 1HGCT1B78GA007711 | 1HGCT1B78GA082098 | 1HGCT1B78GA050445 | 1HGCT1B78GA087849; 1HGCT1B78GA007143 | 1HGCT1B78GA004033 | 1HGCT1B78GA065219

1HGCT1B78GA087687; 1HGCT1B78GA045083 | 1HGCT1B78GA004792; 1HGCT1B78GA069691 | 1HGCT1B78GA016490 | 1HGCT1B78GA047576; 1HGCT1B78GA069139 | 1HGCT1B78GA063342; 1HGCT1B78GA096521 | 1HGCT1B78GA067231 | 1HGCT1B78GA031006 | 1HGCT1B78GA012892 | 1HGCT1B78GA002797 | 1HGCT1B78GA077810 | 1HGCT1B78GA028185 | 1HGCT1B78GA037940 | 1HGCT1B78GA090251; 1HGCT1B78GA007000

1HGCT1B78GA058819 | 1HGCT1B78GA065687 | 1HGCT1B78GA057766

1HGCT1B78GA093280 | 1HGCT1B78GA039087 | 1HGCT1B78GA035752 | 1HGCT1B78GA043723; 1HGCT1B78GA046962 | 1HGCT1B78GA013332 | 1HGCT1B78GA056861 | 1HGCT1B78GA094283

1HGCT1B78GA023441 | 1HGCT1B78GA096826; 1HGCT1B78GA022936 | 1HGCT1B78GA019454; 1HGCT1B78GA066404 | 1HGCT1B78GA016702; 1HGCT1B78GA080139; 1HGCT1B78GA083834 | 1HGCT1B78GA064992; 1HGCT1B78GA090072 | 1HGCT1B78GA042359; 1HGCT1B78GA033239 | 1HGCT1B78GA009930; 1HGCT1B78GA051904 | 1HGCT1B78GA088743 | 1HGCT1B78GA026744 | 1HGCT1B78GA063986 | 1HGCT1B78GA039171 | 1HGCT1B78GA004419; 1HGCT1B78GA011662 | 1HGCT1B78GA001603; 1HGCT1B78GA025612; 1HGCT1B78GA076818; 1HGCT1B78GA022371 | 1HGCT1B78GA004985; 1HGCT1B78GA062613 | 1HGCT1B78GA010172 | 1HGCT1B78GA010513 | 1HGCT1B78GA021155

1HGCT1B78GA007045; 1HGCT1B78GA099466 | 1HGCT1B78GA054477; 1HGCT1B78GA025934

1HGCT1B78GA030602; 1HGCT1B78GA041714 | 1HGCT1B78GA045844 | 1HGCT1B78GA098981 | 1HGCT1B78GA005330 | 1HGCT1B78GA044726 | 1HGCT1B78GA087298 | 1HGCT1B78GA076169; 1HGCT1B78GA031409; 1HGCT1B78GA096681 | 1HGCT1B78GA030051 | 1HGCT1B78GA019356; 1HGCT1B78GA095949; 1HGCT1B78GA034150 | 1HGCT1B78GA005716 | 1HGCT1B78GA028008 | 1HGCT1B78GA076866 | 1HGCT1B78GA098270 | 1HGCT1B78GA059677 | 1HGCT1B78GA000161 | 1HGCT1B78GA095031 | 1HGCT1B78GA013850 | 1HGCT1B78GA015968; 1HGCT1B78GA053037 | 1HGCT1B78GA087835 | 1HGCT1B78GA027411 | 1HGCT1B78GA024296 | 1HGCT1B78GA062479 | 1HGCT1B78GA034178; 1HGCT1B78GA096115; 1HGCT1B78GA068282 | 1HGCT1B78GA060148 | 1HGCT1B78GA095501 | 1HGCT1B78GA071098; 1HGCT1B78GA082960

1HGCT1B78GA046783 | 1HGCT1B78GA087818; 1HGCT1B78GA050977 | 1HGCT1B78GA024346 | 1HGCT1B78GA060389 | 1HGCT1B78GA053491; 1HGCT1B78GA083963; 1HGCT1B78GA031331 | 1HGCT1B78GA011712 | 1HGCT1B78GA015257

1HGCT1B78GA070744 | 1HGCT1B78GA043124; 1HGCT1B78GA073174; 1HGCT1B78GA033791

1HGCT1B78GA006221

1HGCT1B78GA076950; 1HGCT1B78GA093991 | 1HGCT1B78GA060456 | 1HGCT1B78GA004484; 1HGCT1B78GA016537; 1HGCT1B78GA067536 | 1HGCT1B78GA049604; 1HGCT1B78GA079766; 1HGCT1B78GA040966 | 1HGCT1B78GA052972; 1HGCT1B78GA063941

1HGCT1B78GA073255 | 1HGCT1B78GA021026; 1HGCT1B78GA092713 | 1HGCT1B78GA052289 | 1HGCT1B78GA029255; 1HGCT1B78GA075930 | 1HGCT1B78GA060604 | 1HGCT1B78GA043897 | 1HGCT1B78GA054320; 1HGCT1B78GA067651 | 1HGCT1B78GA040868; 1HGCT1B78GA082456 | 1HGCT1B78GA067889 | 1HGCT1B78GA096907 | 1HGCT1B78GA046900 | 1HGCT1B78GA056391; 1HGCT1B78GA038523 | 1HGCT1B78GA012472; 1HGCT1B78GA095871; 1HGCT1B78GA048002; 1HGCT1B78GA006624 | 1HGCT1B78GA003383 | 1HGCT1B78GA092503 | 1HGCT1B78GA041504 | 1HGCT1B78GA020376 | 1HGCT1B78GA064054; 1HGCT1B78GA007210 | 1HGCT1B78GA028042; 1HGCT1B78GA078911; 1HGCT1B78GA085180 | 1HGCT1B78GA066564; 1HGCT1B78GA000144 | 1HGCT1B78GA081677 | 1HGCT1B78GA080707 | 1HGCT1B78GA009071; 1HGCT1B78GA010205 | 1HGCT1B78GA037596 | 1HGCT1B78GA014514 | 1HGCT1B78GA068864; 1HGCT1B78GA021902 | 1HGCT1B78GA020507 | 1HGCT1B78GA023830 | 1HGCT1B78GA081873 | 1HGCT1B78GA048968; 1HGCT1B78GA051076 | 1HGCT1B78GA076060; 1HGCT1B78GA099290 | 1HGCT1B78GA009068; 1HGCT1B78GA092792 | 1HGCT1B78GA092839 | 1HGCT1B78GA026856; 1HGCT1B78GA069965 | 1HGCT1B78GA073241 | 1HGCT1B78GA016991 | 1HGCT1B78GA016229 | 1HGCT1B78GA022581; 1HGCT1B78GA012455 | 1HGCT1B78GA019566

1HGCT1B78GA056620; 1HGCT1B78GA086846 | 1HGCT1B78GA039672 | 1HGCT1B78GA045617 | 1HGCT1B78GA060022; 1HGCT1B78GA078116

1HGCT1B78GA034942; 1HGCT1B78GA013556; 1HGCT1B78GA072106; 1HGCT1B78GA086202 | 1HGCT1B78GA061090; 1HGCT1B78GA088953

1HGCT1B78GA075751; 1HGCT1B78GA034875 | 1HGCT1B78GA023407 | 1HGCT1B78GA054012; 1HGCT1B78GA009961; 1HGCT1B78GA047156 | 1HGCT1B78GA061669 | 1HGCT1B78GA098639 | 1HGCT1B78GA002346; 1HGCT1B78GA027666 | 1HGCT1B78GA090976 | 1HGCT1B78GA008678

1HGCT1B78GA031197 | 1HGCT1B78GA026307 | 1HGCT1B78GA080710 | 1HGCT1B78GA015128 | 1HGCT1B78GA095806; 1HGCT1B78GA086250 | 1HGCT1B78GA034701 | 1HGCT1B78GA017784; 1HGCT1B78GA021544; 1HGCT1B78GA097216 | 1HGCT1B78GA013508 | 1HGCT1B78GA064362; 1HGCT1B78GA074244; 1HGCT1B78GA027621 | 1HGCT1B78GA063079 | 1HGCT1B78GA039140 | 1HGCT1B78GA000712 | 1HGCT1B78GA019891 | 1HGCT1B78GA026260; 1HGCT1B78GA063700 | 1HGCT1B78GA038702 | 1HGCT1B78GA023410

1HGCT1B78GA039509; 1HGCT1B78GA093571 | 1HGCT1B78GA043169 | 1HGCT1B78GA051918 | 1HGCT1B78GA033838 | 1HGCT1B78GA055600; 1HGCT1B78GA053040 | 1HGCT1B78GA076009 | 1HGCT1B78GA032429 | 1HGCT1B78GA073773 | 1HGCT1B78GA081209; 1HGCT1B78GA023374 | 1HGCT1B78GA018112; 1HGCT1B78GA052051 | 1HGCT1B78GA018918 | 1HGCT1B78GA068945; 1HGCT1B78GA045780; 1HGCT1B78GA059789; 1HGCT1B78GA056729; 1HGCT1B78GA092677 | 1HGCT1B78GA090315

1HGCT1B78GA003044; 1HGCT1B78GA042281; 1HGCT1B78GA070436 | 1HGCT1B78GA081985 | 1HGCT1B78GA022743

1HGCT1B78GA004131 | 1HGCT1B78GA090444 | 1HGCT1B78GA039333 | 1HGCT1B78GA024525; 1HGCT1B78GA058559 | 1HGCT1B78GA028400 | 1HGCT1B78GA051188 | 1HGCT1B78GA071764 | 1HGCT1B78GA083123; 1HGCT1B78GA099354 | 1HGCT1B78GA008115 | 1HGCT1B78GA035671; 1HGCT1B78GA071876 | 1HGCT1B78GA009197 | 1HGCT1B78GA005344; 1HGCT1B78GA010625 | 1HGCT1B78GA089780; 1HGCT1B78GA018966 | 1HGCT1B78GA020118 | 1HGCT1B78GA014626; 1HGCT1B78GA077449 | 1HGCT1B78GA005294 | 1HGCT1B78GA034486 | 1HGCT1B78GA029000 | 1HGCT1B78GA079184 | 1HGCT1B78GA067469 | 1HGCT1B78GA034861

1HGCT1B78GA065012 | 1HGCT1B78GA091349 | 1HGCT1B78GA058027; 1HGCT1B78GA089424 | 1HGCT1B78GA019017 | 1HGCT1B78GA095398 | 1HGCT1B78GA042541 | 1HGCT1B78GA025366; 1HGCT1B78GA035296; 1HGCT1B78GA089617 | 1HGCT1B78GA041339 | 1HGCT1B78GA037517 | 1HGCT1B78GA059159; 1HGCT1B78GA048520; 1HGCT1B78GA019230 | 1HGCT1B78GA024198; 1HGCT1B78GA070100 | 1HGCT1B78GA098009 | 1HGCT1B78GA058934; 1HGCT1B78GA082389; 1HGCT1B78GA013900 | 1HGCT1B78GA085065 | 1HGCT1B78GA078293 | 1HGCT1B78GA030986 | 1HGCT1B78GA028543 | 1HGCT1B78GA031913 | 1HGCT1B78GA062563 | 1HGCT1B78GA006767 | 1HGCT1B78GA052535; 1HGCT1B78GA089892 | 1HGCT1B78GA027117; 1HGCT1B78GA080044 | 1HGCT1B78GA070310 | 1HGCT1B78GA015758 | 1HGCT1B78GA030616; 1HGCT1B78GA081680 | 1HGCT1B78GA087608; 1HGCT1B78GA070954 | 1HGCT1B78GA014061; 1HGCT1B78GA036027 | 1HGCT1B78GA022208; 1HGCT1B78GA066239 | 1HGCT1B78GA078469 | 1HGCT1B78GA028705; 1HGCT1B78GA055032; 1HGCT1B78GA032639 | 1HGCT1B78GA049201 | 1HGCT1B78GA003643; 1HGCT1B78GA099063; 1HGCT1B78GA022550 | 1HGCT1B78GA013122 | 1HGCT1B78GA064104 | 1HGCT1B78GA023231 | 1HGCT1B78GA013802 | 1HGCT1B78GA072543 | 1HGCT1B78GA062773; 1HGCT1B78GA055192

1HGCT1B78GA000872; 1HGCT1B78GA048839 | 1HGCT1B78GA074129 | 1HGCT1B78GA072574; 1HGCT1B78GA021172; 1HGCT1B78GA068444 | 1HGCT1B78GA029952; 1HGCT1B78GA042605; 1HGCT1B78GA002928 | 1HGCT1B78GA066452 | 1HGCT1B78GA066094 | 1HGCT1B78GA014240; 1HGCT1B78GA098530; 1HGCT1B78GA029529 | 1HGCT1B78GA011869; 1HGCT1B78GA009121

1HGCT1B78GA004209 | 1HGCT1B78GA081968; 1HGCT1B78GA051756; 1HGCT1B78GA090170 | 1HGCT1B78GA099810; 1HGCT1B78GA070260 | 1HGCT1B78GA087379 | 1HGCT1B78GA026209 | 1HGCT1B78GA092162 | 1HGCT1B78GA033287

1HGCT1B78GA012746 | 1HGCT1B78GA094977 | 1HGCT1B78GA086667 | 1HGCT1B78GA008633 | 1HGCT1B78GA000760 | 1HGCT1B78GA072803 | 1HGCT1B78GA077399 | 1HGCT1B78GA096485 | 1HGCT1B78GA079427 | 1HGCT1B78GA006722; 1HGCT1B78GA083669; 1HGCT1B78GA003237; 1HGCT1B78GA081484; 1HGCT1B78GA084224; 1HGCT1B78GA048324

1HGCT1B78GA013816 | 1HGCT1B78GA043107 | 1HGCT1B78GA031992; 1HGCT1B78GA006154 | 1HGCT1B78GA020703 | 1HGCT1B78GA085275; 1HGCT1B78GA025657 | 1HGCT1B78GA096096 | 1HGCT1B78GA071974; 1HGCT1B78GA055628 | 1HGCT1B78GA071750; 1HGCT1B78GA050879

1HGCT1B78GA046475 | 1HGCT1B78GA040143 | 1HGCT1B78GA094218 | 1HGCT1B78GA097006

1HGCT1B78GA087947 | 1HGCT1B78GA041227; 1HGCT1B78GA011161 | 1HGCT1B78GA028476 | 1HGCT1B78GA097958; 1HGCT1B78GA065656 | 1HGCT1B78GA015520; 1HGCT1B78GA002640 | 1HGCT1B78GA026582 | 1HGCT1B78GA089312

1HGCT1B78GA083901; 1HGCT1B78GA046752; 1HGCT1B78GA057069

1HGCT1B78GA058996 | 1HGCT1B78GA086829 | 1HGCT1B78GA096924 | 1HGCT1B78GA068749 | 1HGCT1B78GA070470 | 1HGCT1B78GA027473 | 1HGCT1B78GA045326; 1HGCT1B78GA093232; 1HGCT1B78GA091741 | 1HGCT1B78GA009779 | 1HGCT1B78GA039624; 1HGCT1B78GA064555 | 1HGCT1B78GA024900; 1HGCT1B78GA097166; 1HGCT1B78GA031653; 1HGCT1B78GA044130 | 1HGCT1B78GA025688; 1HGCT1B78GA036044 | 1HGCT1B78GA012388; 1HGCT1B78GA068783 | 1HGCT1B78GA055905; 1HGCT1B78GA096132 | 1HGCT1B78GA045066 | 1HGCT1B78GA077032 | 1HGCT1B78GA074454 | 1HGCT1B78GA057637; 1HGCT1B78GA006087 | 1HGCT1B78GA061980 | 1HGCT1B78GA040496; 1HGCT1B78GA022256 | 1HGCT1B78GA067990 | 1HGCT1B78GA045102 | 1HGCT1B78GA077211 | 1HGCT1B78GA094462; 1HGCT1B78GA083820 | 1HGCT1B78GA002198

1HGCT1B78GA076334 | 1HGCT1B78GA072719 | 1HGCT1B78GA087852; 1HGCT1B78GA046217; 1HGCT1B78GA063020 | 1HGCT1B78GA019700; 1HGCT1B78GA082716 | 1HGCT1B78GA094879 | 1HGCT1B78GA083946 | 1HGCT1B78GA090590

1HGCT1B78GA017137 | 1HGCT1B78GA041342 | 1HGCT1B78GA084580; 1HGCT1B78GA055385 | 1HGCT1B78GA047531; 1HGCT1B78GA019342

1HGCT1B78GA006610 | 1HGCT1B78GA053670 | 1HGCT1B78GA081212; 1HGCT1B78GA017929 | 1HGCT1B78GA082361 | 1HGCT1B78GA013637 | 1HGCT1B78GA044435 | 1HGCT1B78GA018059 | 1HGCT1B78GA016456; 1HGCT1B78GA063387 | 1HGCT1B78GA091223; 1HGCT1B78GA020202; 1HGCT1B78GA063650 | 1HGCT1B78GA044936 | 1HGCT1B78GA021429 | 1HGCT1B78GA087981; 1HGCT1B78GA010852; 1HGCT1B78GA094171; 1HGCT1B78GA038229; 1HGCT1B78GA043785 | 1HGCT1B78GA074972 | 1HGCT1B78GA006817 | 1HGCT1B78GA098396 | 1HGCT1B78GA041986 | 1HGCT1B78GA037811 | 1HGCT1B78GA089245 | 1HGCT1B78GA025321 | 1HGCT1B78GA071084; 1HGCT1B78GA039820; 1HGCT1B78GA057914; 1HGCT1B78GA037646 | 1HGCT1B78GA032012 | 1HGCT1B78GA083493

1HGCT1B78GA036383; 1HGCT1B78GA020331 | 1HGCT1B78GA097037 | 1HGCT1B78GA001486; 1HGCT1B78GA068413 | 1HGCT1B78GA011239 | 1HGCT1B78GA003545 | 1HGCT1B78GA016683; 1HGCT1B78GA008082 | 1HGCT1B78GA012987 | 1HGCT1B78GA018238; 1HGCT1B78GA044404 | 1HGCT1B78GA092663 | 1HGCT1B78GA041213 | 1HGCT1B78GA072770 | 1HGCT1B78GA030566 | 1HGCT1B78GA047688; 1HGCT1B78GA099192 | 1HGCT1B78GA092985

1HGCT1B78GA077256

1HGCT1B78GA053359 | 1HGCT1B78GA007756 | 1HGCT1B78GA097961; 1HGCT1B78GA025142 | 1HGCT1B78GA067830 | 1HGCT1B78GA088533 | 1HGCT1B78GA091013 | 1HGCT1B78GA032804 | 1HGCT1B78GA036805 | 1HGCT1B78GA039123 | 1HGCT1B78GA036366 | 1HGCT1B78GA003027; 1HGCT1B78GA018806; 1HGCT1B78GA068055 | 1HGCT1B78GA026291 | 1HGCT1B78GA018126; 1HGCT1B78GA026470 | 1HGCT1B78GA016750 | 1HGCT1B78GA038019

1HGCT1B78GA092520; 1HGCT1B78GA002914 | 1HGCT1B78GA048632 | 1HGCT1B78GA085485 | 1HGCT1B78GA097877 | 1HGCT1B78GA031538 | 1HGCT1B78GA084904 | 1HGCT1B78GA058867; 1HGCT1B78GA015680 | 1HGCT1B78GA090539 | 1HGCT1B78GA023262 | 1HGCT1B78GA018269 | 1HGCT1B78GA052177; 1HGCT1B78GA050011 | 1HGCT1B78GA050493 | 1HGCT1B78GA088936; 1HGCT1B78GA066712; 1HGCT1B78GA023732 | 1HGCT1B78GA041938; 1HGCT1B78GA011371; 1HGCT1B78GA023438 | 1HGCT1B78GA074552 | 1HGCT1B78GA002587; 1HGCT1B78GA039879 | 1HGCT1B78GA057220 | 1HGCT1B78GA064703 | 1HGCT1B78GA005604; 1HGCT1B78GA003223 | 1HGCT1B78GA029515 | 1HGCT1B78GA092291 | 1HGCT1B78GA046444 | 1HGCT1B78GA050042; 1HGCT1B78GA032334; 1HGCT1B78GA047352; 1HGCT1B78GA068346 | 1HGCT1B78GA008812; 1HGCT1B78GA058674 | 1HGCT1B78GA021771 | 1HGCT1B78GA043737 | 1HGCT1B78GA014643; 1HGCT1B78GA001391 | 1HGCT1B78GA095952

1HGCT1B78GA027991

1HGCT1B78GA035055; 1HGCT1B78GA037372; 1HGCT1B78GA024251

1HGCT1B78GA051028 | 1HGCT1B78GA001729; 1HGCT1B78GA099550 | 1HGCT1B78GA063678 | 1HGCT1B78GA033550; 1HGCT1B78GA006039 | 1HGCT1B78GA076821 | 1HGCT1B78GA026646; 1HGCT1B78GA001455 | 1HGCT1B78GA061221; 1HGCT1B78GA083977 | 1HGCT1B78GA089116; 1HGCT1B78GA070453; 1HGCT1B78GA085499; 1HGCT1B78GA028669 | 1HGCT1B78GA094347; 1HGCT1B78GA011516

1HGCT1B78GA062126; 1HGCT1B78GA048047 | 1HGCT1B78GA096387; 1HGCT1B78GA018885; 1HGCT1B78GA054981; 1HGCT1B78GA033127; 1HGCT1B78GA092047 | 1HGCT1B78GA022533; 1HGCT1B78GA031247

1HGCT1B78GA000225 | 1HGCT1B78GA004274 | 1HGCT1B78GA034326; 1HGCT1B78GA081890 | 1HGCT1B78GA073403 | 1HGCT1B78GA079248 | 1HGCT1B78GA026047 | 1HGCT1B78GA076012; 1HGCT1B78GA092081 | 1HGCT1B78GA047951 | 1HGCT1B78GA021513 | 1HGCT1B78GA096499; 1HGCT1B78GA008650 | 1HGCT1B78GA094266; 1HGCT1B78GA070517 | 1HGCT1B78GA087902; 1HGCT1B78GA077502 | 1HGCT1B78GA078553

1HGCT1B78GA072235

1HGCT1B78GA078195; 1HGCT1B78GA026193 | 1HGCT1B78GA048999 | 1HGCT1B78GA085311 | 1HGCT1B78GA078956; 1HGCT1B78GA038246 | 1HGCT1B78GA053412 | 1HGCT1B78GA090296; 1HGCT1B78GA063597 | 1HGCT1B78GA065964; 1HGCT1B78GA019227 | 1HGCT1B78GA037369 | 1HGCT1B78GA086491 | 1HGCT1B78GA068797 | 1HGCT1B78GA070906 | 1HGCT1B78GA050333

1HGCT1B78GA060912 | 1HGCT1B78GA008020; 1HGCT1B78GA094073 | 1HGCT1B78GA088225 | 1HGCT1B78GA070713; 1HGCT1B78GA027859; 1HGCT1B78GA035413; 1HGCT1B78GA028610 | 1HGCT1B78GA059727; 1HGCT1B78GA054687 | 1HGCT1B78GA089990 | 1HGCT1B78GA099306 | 1HGCT1B78GA077645; 1HGCT1B78GA089729 | 1HGCT1B78GA094963; 1HGCT1B78GA050008; 1HGCT1B78GA029949 | 1HGCT1B78GA060621 | 1HGCT1B78GA026548

1HGCT1B78GA059548 | 1HGCT1B78GA030745; 1HGCT1B78GA059100

1HGCT1B78GA030731 | 1HGCT1B78GA085096 | 1HGCT1B78GA016294

1HGCT1B78GA037548 | 1HGCT1B78GA064152; 1HGCT1B78GA070730 | 1HGCT1B78GA085602 | 1HGCT1B78GA053877 | 1HGCT1B78GA057279

1HGCT1B78GA076351; 1HGCT1B78GA072669

1HGCT1B78GA099872 | 1HGCT1B78GA054799 | 1HGCT1B78GA041566 | 1HGCT1B78GA079749 | 1HGCT1B78GA001276 | 1HGCT1B78GA089133 | 1HGCT1B78GA028087 | 1HGCT1B78GA018045

1HGCT1B78GA031779; 1HGCT1B78GA098205 | 1HGCT1B78GA083798 | 1HGCT1B78GA095286; 1HGCT1B78GA069755 | 1HGCT1B78GA087205; 1HGCT1B78GA039400; 1HGCT1B78GA025481 | 1HGCT1B78GA086636 | 1HGCT1B78GA044709 | 1HGCT1B78GA029787 | 1HGCT1B78GA004100 | 1HGCT1B78GA052955

1HGCT1B78GA086460 | 1HGCT1B78GA041244 | 1HGCT1B78GA023472; 1HGCT1B78GA012973; 1HGCT1B78GA078519 | 1HGCT1B78GA054432 | 1HGCT1B78GA010835 | 1HGCT1B78GA069125 | 1HGCT1B78GA042488; 1HGCT1B78GA066435; 1HGCT1B78GA095126; 1HGCT1B78GA074907; 1HGCT1B78GA068671 | 1HGCT1B78GA079783

1HGCT1B78GA070162 | 1HGCT1B78GA063373 | 1HGCT1B78GA055225 | 1HGCT1B78GA085079

1HGCT1B78GA019406 | 1HGCT1B78GA078794; 1HGCT1B78GA011113 | 1HGCT1B78GA047562; 1HGCT1B78GA082196; 1HGCT1B78GA025707 | 1HGCT1B78GA095210 | 1HGCT1B78GA049151; 1HGCT1B78GA004176 | 1HGCT1B78GA005103 | 1HGCT1B78GA064832 | 1HGCT1B78GA055919 | 1HGCT1B78GA001424; 1HGCT1B78GA029188; 1HGCT1B78GA085776; 1HGCT1B78GA089102 | 1HGCT1B78GA073854 | 1HGCT1B78GA094557 | 1HGCT1B78GA062322; 1HGCT1B78GA041096; 1HGCT1B78GA055774 | 1HGCT1B78GA023553; 1HGCT1B78GA060229 | 1HGCT1B78GA073367 | 1HGCT1B78GA065494 | 1HGCT1B78GA051465 | 1HGCT1B78GA040448 | 1HGCT1B78GA018594; 1HGCT1B78GA063972; 1HGCT1B78GA090332

1HGCT1B78GA003352 | 1HGCT1B78GA093828 | 1HGCT1B78GA002265; 1HGCT1B78GA010527 | 1HGCT1B78GA069951

1HGCT1B78GA075359 | 1HGCT1B78GA080951 | 1HGCT1B78GA021964

1HGCT1B78GA055595 | 1HGCT1B78GA037131 | 1HGCT1B78GA031541 | 1HGCT1B78GA051336; 1HGCT1B78GA069402 | 1HGCT1B78GA099662 | 1HGCT1B78GA059453 | 1HGCT1B78GA089987 | 1HGCT1B78GA071294 | 1HGCT1B78GA078357; 1HGCT1B78GA022189 | 1HGCT1B78GA068461; 1HGCT1B78GA001858 | 1HGCT1B78GA062675

1HGCT1B78GA010415 | 1HGCT1B78GA077936 | 1HGCT1B78GA017011 | 1HGCT1B78GA040269 | 1HGCT1B78GA072140 | 1HGCT1B78GA077208 | 1HGCT1B78GA072526; 1HGCT1B78GA026498 | 1HGCT1B78GA069156; 1HGCT1B78GA046069 | 1HGCT1B78GA007532; 1HGCT1B78GA054351; 1HGCT1B78GA056018 | 1HGCT1B78GA073935; 1HGCT1B78GA003481 | 1HGCT1B78GA081825 | 1HGCT1B78GA032205; 1HGCT1B78GA035363 | 1HGCT1B78GA034052 | 1HGCT1B78GA060859 | 1HGCT1B78GA009491 | 1HGCT1B78GA074809 | 1HGCT1B78GA014058; 1HGCT1B78GA079542; 1HGCT1B78GA005196

1HGCT1B78GA088239 | 1HGCT1B78GA087446 | 1HGCT1B78GA041857; 1HGCT1B78GA072784; 1HGCT1B78GA006896 | 1HGCT1B78GA063616; 1HGCT1B78GA036125 | 1HGCT1B78GA041874 | 1HGCT1B78GA051062; 1HGCT1B78GA005943 | 1HGCT1B78GA067908 | 1HGCT1B78GA003982

1HGCT1B78GA082909; 1HGCT1B78GA039347 | 1HGCT1B78GA016909 | 1HGCT1B78GA096034 | 1HGCT1B78GA013914 | 1HGCT1B78GA016828 | 1HGCT1B78GA052938 | 1HGCT1B78GA006798 | 1HGCT1B78GA071909 | 1HGCT1B78GA078472; 1HGCT1B78GA003965 | 1HGCT1B78GA079458; 1HGCT1B78GA049781 | 1HGCT1B78GA014674; 1HGCT1B78GA064927; 1HGCT1B78GA003741

1HGCT1B78GA028333 | 1HGCT1B78GA018871 | 1HGCT1B78GA067634 | 1HGCT1B78GA060196 | 1HGCT1B78GA008499; 1HGCT1B78GA039817; 1HGCT1B78GA021298; 1HGCT1B78GA023925 | 1HGCT1B78GA007241; 1HGCT1B78GA061039 | 1HGCT1B78GA001522

1HGCT1B78GA008809 | 1HGCT1B78GA042622 | 1HGCT1B78GA053572; 1HGCT1B78GA073076; 1HGCT1B78GA048677; 1HGCT1B78GA088998 | 1HGCT1B78GA025125 | 1HGCT1B78GA012794 | 1HGCT1B78GA087575 | 1HGCT1B78GA024654 | 1HGCT1B78GA024511; 1HGCT1B78GA075152 | 1HGCT1B78GA007921 | 1HGCT1B78GA017283 | 1HGCT1B78GA031636 | 1HGCT1B78GA047254

1HGCT1B78GA081758 | 1HGCT1B78GA046640; 1HGCT1B78GA063583; 1HGCT1B78GA020216 | 1HGCT1B78GA066855 | 1HGCT1B78GA067164 | 1HGCT1B78GA035606; 1HGCT1B78GA024234 | 1HGCT1B78GA035962 | 1HGCT1B78GA097989 | 1HGCT1B78GA040479; 1HGCT1B78GA009572 | 1HGCT1B78GA011550 | 1HGCT1B78GA019468 | 1HGCT1B78GA000838 | 1HGCT1B78GA006560 | 1HGCT1B78GA035394; 1HGCT1B78GA022130; 1HGCT1B78GA046878 | 1HGCT1B78GA055421 | 1HGCT1B78GA000208 | 1HGCT1B78GA019650 | 1HGCT1B78GA077046 | 1HGCT1B78GA086281 | 1HGCT1B78GA068590 | 1HGCT1B78GA037730 | 1HGCT1B78GA091187; 1HGCT1B78GA081002; 1HGCT1B78GA092095 | 1HGCT1B78GA000614 | 1HGCT1B78GA055662 | 1HGCT1B78GA048680

1HGCT1B78GA071957; 1HGCT1B78GA086720 | 1HGCT1B78GA079430 | 1HGCT1B78GA058075; 1HGCT1B78GA005599 | 1HGCT1B78GA094624

1HGCT1B78GA062790; 1HGCT1B78GA012102 | 1HGCT1B78GA040319; 1HGCT1B78GA039946 | 1HGCT1B78GA063230; 1HGCT1B78GA058531 | 1HGCT1B78GA087365; 1HGCT1B78GA002136 | 1HGCT1B78GA081937 | 1HGCT1B78GA006607

1HGCT1B78GA048453 | 1HGCT1B78GA045519; 1HGCT1B78GA060554; 1HGCT1B78GA007255 | 1HGCT1B78GA040921; 1HGCT1B78GA042667 | 1HGCT1B78GA031958; 1HGCT1B78GA049103; 1HGCT1B78GA062014 | 1HGCT1B78GA069769 | 1HGCT1B78GA072459 | 1HGCT1B78GA070467 | 1HGCT1B78GA077709 | 1HGCT1B78GA015582 | 1HGCT1B78GA000368; 1HGCT1B78GA061686 | 1HGCT1B78GA071683 | 1HGCT1B78GA037792 | 1HGCT1B78GA042796; 1HGCT1B78GA053216 | 1HGCT1B78GA087401 | 1HGCT1B78GA073577 | 1HGCT1B78GA051112 | 1HGCT1B78GA008583 | 1HGCT1B78GA091383

1HGCT1B78GA013573 | 1HGCT1B78GA013489; 1HGCT1B78GA084420 | 1HGCT1B78GA036531; 1HGCT1B78GA084370; 1HGCT1B78GA030289 | 1HGCT1B78GA025660 | 1HGCT1B78GA045956 | 1HGCT1B78GA087754 | 1HGCT1B78GA060408 | 1HGCT1B78GA005523; 1HGCT1B78GA052521; 1HGCT1B78GA089200; 1HGCT1B78GA055709; 1HGCT1B78GA029546 | 1HGCT1B78GA069285; 1HGCT1B78GA041731 | 1HGCT1B78GA038280 | 1HGCT1B78GA093618 | 1HGCT1B78GA049229 | 1HGCT1B78GA009653; 1HGCT1B78GA057735 | 1HGCT1B78GA055497 | 1HGCT1B78GA048470; 1HGCT1B78GA082215 | 1HGCT1B78GA033516; 1HGCT1B78GA020538

1HGCT1B78GA003447; 1HGCT1B78GA018174 | 1HGCT1B78GA050638; 1HGCT1B78GA016926

1HGCT1B78GA014979; 1HGCT1B78GA048131 | 1HGCT1B78GA056598; 1HGCT1B78GA051014 | 1HGCT1B78GA093635 | 1HGCT1B78GA023391; 1HGCT1B78GA096504; 1HGCT1B78GA069920 | 1HGCT1B78GA097247 | 1HGCT1B78GA049568 | 1HGCT1B78GA083347

1HGCT1B78GA083509; 1HGCT1B78GA093490; 1HGCT1B78GA014660

1HGCT1B78GA030342; 1HGCT1B78GA069772

1HGCT1B78GA073319; 1HGCT1B78GA055290 | 1HGCT1B78GA052924; 1HGCT1B78GA077824 | 1HGCT1B78GA041518 | 1HGCT1B78GA095370; 1HGCT1B78GA073904; 1HGCT1B78GA092288; 1HGCT1B78GA095742

1HGCT1B78GA010298 | 1HGCT1B78GA014321; 1HGCT1B78GA021012; 1HGCT1B78GA024119; 1HGCT1B78GA023147 | 1HGCT1B78GA025948; 1HGCT1B78GA061851; 1HGCT1B78GA065351

1HGCT1B78GA076026 | 1HGCT1B78GA013119; 1HGCT1B78GA000290 | 1HGCT1B78GA096633 | 1HGCT1B78GA035380; 1HGCT1B78GA055435; 1HGCT1B78GA005442 | 1HGCT1B78GA002511

1HGCT1B78GA078245; 1HGCT1B78GA043835 | 1HGCT1B78GA020426 | 1HGCT1B78GA035945; 1HGCT1B78GA079993 | 1HGCT1B78GA047609 | 1HGCT1B78GA095076 | 1HGCT1B78GA026257 | 1HGCT1B78GA036061; 1HGCT1B78GA032446 | 1HGCT1B78GA040420 | 1HGCT1B78GA005506 | 1HGCT1B78GA064863 | 1HGCT1B78GA048842 | 1HGCT1B78GA037419; 1HGCT1B78GA078262 | 1HGCT1B78GA093098; 1HGCT1B78GA090167 | 1HGCT1B78GA080254; 1HGCT1B78GA076284; 1HGCT1B78GA046296; 1HGCT1B78GA051689 | 1HGCT1B78GA026095 | 1HGCT1B78GA001682; 1HGCT1B78GA035721 | 1HGCT1B78GA049795

1HGCT1B78GA011600 | 1HGCT1B78GA028896; 1HGCT1B78GA022502; 1HGCT1B78GA087110 | 1HGCT1B78GA058755 | 1HGCT1B78GA030728

1HGCT1B78GA037520

1HGCT1B78GA005408 | 1HGCT1B78GA042927 | 1HGCT1B78GA034682; 1HGCT1B78GA073269 | 1HGCT1B78GA080500 | 1HGCT1B78GA075720; 1HGCT1B78GA081338 | 1HGCT1B78GA027120 | 1HGCT1B78GA009488

1HGCT1B78GA084689; 1HGCT1B78GA089620

1HGCT1B78GA042149 | 1HGCT1B78GA065995 | 1HGCT1B78GA055368 | 1HGCT1B78GA005411 | 1HGCT1B78GA048565 | 1HGCT1B78GA046539 | 1HGCT1B78GA003254 | 1HGCT1B78GA072137 | 1HGCT1B78GA097863; 1HGCT1B78GA017431 | 1HGCT1B78GA052258 | 1HGCT1B78GA090511 | 1HGCT1B78GA054060 | 1HGCT1B78GA058786 | 1HGCT1B78GA010236 | 1HGCT1B78GA029966; 1HGCT1B78GA045925

1HGCT1B78GA012293 | 1HGCT1B78GA081954 | 1HGCT1B78GA069173; 1HGCT1B78GA095465 | 1HGCT1B78GA016666

1HGCT1B78GA014822 | 1HGCT1B78GA035279 | 1HGCT1B78GA099130 | 1HGCT1B78GA068119

1HGCT1B78GA084109; 1HGCT1B78GA077872 | 1HGCT1B78GA001066 | 1HGCT1B78GA081100 | 1HGCT1B78GA023133; 1HGCT1B78GA021334 | 1HGCT1B78GA080352; 1HGCT1B78GA012651; 1HGCT1B78GA052874; 1HGCT1B78GA019972; 1HGCT1B78GA073496 | 1HGCT1B78GA090265 | 1HGCT1B78GA093926; 1HGCT1B78GA023388 | 1HGCT1B78GA054169 | 1HGCT1B78GA083364

1HGCT1B78GA032625 | 1HGCT1B78GA095868; 1HGCT1B78GA069741 | 1HGCT1B78GA000001 | 1HGCT1B78GA069092; 1HGCT1B78GA070811 | 1HGCT1B78GA001536 | 1HGCT1B78GA076916

1HGCT1B78GA038800 | 1HGCT1B78GA036612 | 1HGCT1B78GA093554 | 1HGCT1B78GA055841 | 1HGCT1B78GA001519 | 1HGCT1B78GA046492; 1HGCT1B78GA019146; 1HGCT1B78GA006946; 1HGCT1B78GA005621 | 1HGCT1B78GA093084 | 1HGCT1B78GA002590; 1HGCT1B78GA094641 | 1HGCT1B78GA081193 | 1HGCT1B78GA051255; 1HGCT1B78GA041308; 1HGCT1B78GA055998; 1HGCT1B78GA011080 | 1HGCT1B78GA010656 | 1HGCT1B78GA015467; 1HGCT1B78GA022242; 1HGCT1B78GA082439 | 1HGCT1B78GA074812 | 1HGCT1B78GA019163; 1HGCT1B78GA099127 | 1HGCT1B78GA047402 | 1HGCT1B78GA012634 | 1HGCT1B78GA037291

1HGCT1B78GA053930 | 1HGCT1B78GA008275 | 1HGCT1B78GA061123 | 1HGCT1B78GA038568 | 1HGCT1B78GA055970 | 1HGCT1B78GA085292 | 1HGCT1B78GA009328 | 1HGCT1B78GA016473 | 1HGCT1B78GA020233 | 1HGCT1B78GA069366; 1HGCT1B78GA016392 | 1HGCT1B78GA015601 | 1HGCT1B78GA054608 | 1HGCT1B78GA012763 | 1HGCT1B78GA040689 | 1HGCT1B78GA091688 | 1HGCT1B78GA038716

1HGCT1B78GA093666

1HGCT1B78GA073465; 1HGCT1B78GA001505

1HGCT1B78GA030955 | 1HGCT1B78GA097782 | 1HGCT1B78GA047061; 1HGCT1B78GA054124; 1HGCT1B78GA099046; 1HGCT1B78GA031782; 1HGCT1B78GA015002; 1HGCT1B78GA043267; 1HGCT1B78GA035895 | 1HGCT1B78GA092100; 1HGCT1B78GA063325 | 1HGCT1B78GA059968 | 1HGCT1B78GA039851 | 1HGCT1B78GA070825 | 1HGCT1B78GA088032; 1HGCT1B78GA086295 | 1HGCT1B78GA015548 | 1HGCT1B78GA001181; 1HGCT1B78GA087723; 1HGCT1B78GA070971 | 1HGCT1B78GA051563; 1HGCT1B78GA054513

1HGCT1B78GA025786; 1HGCT1B78GA076267 | 1HGCT1B78GA066161 | 1HGCT1B78GA029742; 1HGCT1B78GA045570 | 1HGCT1B78GA019194; 1HGCT1B78GA056570; 1HGCT1B78GA085700 | 1HGCT1B78GA040028 | 1HGCT1B78GA083848 | 1HGCT1B78GA003058 | 1HGCT1B78GA019471 | 1HGCT1B78GA062286 | 1HGCT1B78GA035069 | 1HGCT1B78GA023827 | 1HGCT1B78GA095434 | 1HGCT1B78GA069271 | 1HGCT1B78GA056066

1HGCT1B78GA094168 | 1HGCT1B78GA020992 | 1HGCT1B78GA054317; 1HGCT1B78GA006641 | 1HGCT1B78GA059050; 1HGCT1B78GA065169

1HGCT1B78GA012570

1HGCT1B78GA034598 | 1HGCT1B78GA033581 | 1HGCT1B78GA042815 | 1HGCT1B78GA079637

1HGCT1B78GA055984 | 1HGCT1B78GA070193; 1HGCT1B78GA065348; 1HGCT1B78GA012018 | 1HGCT1B78GA059324

1HGCT1B78GA078343 | 1HGCT1B78GA073286 | 1HGCT1B78GA047884 | 1HGCT1B78GA046895 | 1HGCT1B78GA014965; 1HGCT1B78GA059498; 1HGCT1B78GA027151 | 1HGCT1B78GA074017 | 1HGCT1B78GA011001; 1HGCT1B78GA032379 | 1HGCT1B78GA007515 | 1HGCT1B78GA058058; 1HGCT1B78GA055340 | 1HGCT1B78GA010933 | 1HGCT1B78GA097345; 1HGCT1B78GA029756 | 1HGCT1B78GA058271; 1HGCT1B78GA087804

1HGCT1B78GA006171; 1HGCT1B78GA003822; 1HGCT1B78GA006042; 1HGCT1B78GA000547 | 1HGCT1B78GA007837; 1HGCT1B78GA033659; 1HGCT1B78GA070081; 1HGCT1B78GA099533 | 1HGCT1B78GA031684; 1HGCT1B78GA032253; 1HGCT1B78GA059257 | 1HGCT1B78GA055547 | 1HGCT1B78GA042250 | 1HGCT1B78GA034343 | 1HGCT1B78GA059551; 1HGCT1B78GA000595 | 1HGCT1B78GA037632; 1HGCT1B78GA047559 | 1HGCT1B78GA062899 | 1HGCT1B78GA077614

1HGCT1B78GA072168

1HGCT1B78GA096308; 1HGCT1B78GA024721 | 1HGCT1B78GA097104 | 1HGCT1B78GA041017 | 1HGCT1B78GA077760

1HGCT1B78GA036707; 1HGCT1B78GA088404; 1HGCT1B78GA052647 | 1HGCT1B78GA097698 | 1HGCT1B78GA050526

1HGCT1B78GA024671 | 1HGCT1B78GA096163; 1HGCT1B78GA080948 | 1HGCT1B78GA030339 | 1HGCT1B78GA049182 | 1HGCT1B78GA062255 | 1HGCT1B78GA019860 | 1HGCT1B78GA033774 | 1HGCT1B78GA095451 | 1HGCT1B78GA071358

1HGCT1B78GA088385 | 1HGCT1B78GA061607 | 1HGCT1B78GA017395 | 1HGCT1B78GA060120; 1HGCT1B78GA073305; 1HGCT1B78GA078536 | 1HGCT1B78GA029806; 1HGCT1B78GA006879; 1HGCT1B78GA013279

1HGCT1B78GA015386; 1HGCT1B78GA045634 | 1HGCT1B78GA098172; 1HGCT1B78GA070503; 1HGCT1B78GA061171 | 1HGCT1B78GA052860 | 1HGCT1B78GA050901 | 1HGCT1B78GA051630 | 1HGCT1B78GA045813 | 1HGCT1B78GA075555 | 1HGCT1B78GA050719; 1HGCT1B78GA096650 | 1HGCT1B78GA008311 | 1HGCT1B78GA061929 | 1HGCT1B78GA081260 | 1HGCT1B78GA010897 | 1HGCT1B78GA048856 | 1HGCT1B78GA061042 | 1HGCT1B78GA060201 | 1HGCT1B78GA065690 | 1HGCT1B78GA012939 | 1HGCT1B78GA053717 | 1HGCT1B78GA084644

1HGCT1B78GA056519; 1HGCT1B78GA080111 | 1HGCT1B78GA022399 | 1HGCT1B78GA042376 | 1HGCT1B78GA010124; 1HGCT1B78GA044998 | 1HGCT1B78GA009992; 1HGCT1B78GA012777 | 1HGCT1B78GA027277; 1HGCT1B78GA060179 | 1HGCT1B78GA095594 | 1HGCT1B78GA022922 | 1HGCT1B78GA017414

1HGCT1B78GA033841 | 1HGCT1B78GA021270 | 1HGCT1B78GA080299

1HGCT1B78GA099015; 1HGCT1B78GA006901; 1HGCT1B78GA028574 | 1HGCT1B78GA058089 | 1HGCT1B78GA044645 | 1HGCT1B78GA038635 | 1HGCT1B78GA062711; 1HGCT1B78GA038361; 1HGCT1B78GA067620 | 1HGCT1B78GA097653 | 1HGCT1B78GA012178 | 1HGCT1B78GA083588 | 1HGCT1B78GA002377; 1HGCT1B78GA044774 | 1HGCT1B78GA016196

1HGCT1B78GA056116; 1HGCT1B78GA005070 | 1HGCT1B78GA055791 | 1HGCT1B78GA011760 | 1HGCT1B78GA062756 | 1HGCT1B78GA048016; 1HGCT1B78GA004954 | 1HGCT1B78GA078617

1HGCT1B78GA077290; 1HGCT1B78GA013542 | 1HGCT1B78GA025769; 1HGCT1B78GA036996 | 1HGCT1B78GA016568; 1HGCT1B78GA045214 | 1HGCT1B78GA092114; 1HGCT1B78GA073983; 1HGCT1B78GA077757 | 1HGCT1B78GA068668; 1HGCT1B78GA092744 | 1HGCT1B78GA047710; 1HGCT1B78GA088824 | 1HGCT1B78GA015937

1HGCT1B78GA077807 | 1HGCT1B78GA011046; 1HGCT1B78GA000323 | 1HGCT1B78GA015307 | 1HGCT1B78GA018353 | 1HGCT1B78GA078259 | 1HGCT1B78GA053992 | 1HGCT1B78GA090413; 1HGCT1B78GA024248 | 1HGCT1B78GA075247; 1HGCT1B78GA083042 | 1HGCT1B78GA056939 | 1HGCT1B78GA040871; 1HGCT1B78GA036559; 1HGCT1B78GA094994 | 1HGCT1B78GA072820 | 1HGCT1B78GA073188 | 1HGCT1B78GA097667 | 1HGCT1B78GA073062 | 1HGCT1B78GA094588; 1HGCT1B78GA061896 | 1HGCT1B78GA011984; 1HGCT1B78GA097636; 1HGCT1B78GA040725; 1HGCT1B78GA006381 | 1HGCT1B78GA037680 | 1HGCT1B78GA086443 | 1HGCT1B78GA099239 | 1HGCT1B78GA087138 | 1HGCT1B78GA084112 | 1HGCT1B78GA012536

1HGCT1B78GA092937 | 1HGCT1B78GA056049; 1HGCT1B78GA019003; 1HGCT1B78GA084837; 1HGCT1B78GA020913 | 1HGCT1B78GA056178; 1HGCT1B78GA070288 | 1HGCT1B78GA029997 | 1HGCT1B78GA036240 | 1HGCT1B78GA006445 | 1HGCT1B78GA079038; 1HGCT1B78GA081274 | 1HGCT1B78GA065897 | 1HGCT1B78GA059114; 1HGCT1B78GA030292 | 1HGCT1B78GA019048 | 1HGCT1B78GA032947

1HGCT1B78GA091254; 1HGCT1B78GA063891; 1HGCT1B78GA097605; 1HGCT1B78GA041356 | 1HGCT1B78GA095823 | 1HGCT1B78GA099614 | 1HGCT1B78GA082506 | 1HGCT1B78GA029143 | 1HGCT1B78GA014156

1HGCT1B78GA002279 | 1HGCT1B78GA083090; 1HGCT1B78GA007885 | 1HGCT1B78GA097717; 1HGCT1B78GA012312 | 1HGCT1B78GA041969

1HGCT1B78GA071747

1HGCT1B78GA028929 | 1HGCT1B78GA027960 | 1HGCT1B78GA004288; 1HGCT1B78GA014190 | 1HGCT1B78GA020815 | 1HGCT1B78GA008597 | 1HGCT1B78GA095773 | 1HGCT1B78GA091562 | 1HGCT1B78GA044015; 1HGCT1B78GA027313; 1HGCT1B78GA074194; 1HGCT1B78GA055239; 1HGCT1B78GA041972 | 1HGCT1B78GA086085 | 1HGCT1B78GA046055; 1HGCT1B78GA085860; 1HGCT1B78GA037243; 1HGCT1B78GA019437 | 1HGCT1B78GA069528; 1HGCT1B78GA051823 | 1HGCT1B78GA000936 | 1HGCT1B78GA078441 | 1HGCT1B78GA081582 | 1HGCT1B78GA011807 | 1HGCT1B78GA053457; 1HGCT1B78GA052759; 1HGCT1B78GA090556 | 1HGCT1B78GA009474; 1HGCT1B78GA079802 | 1HGCT1B78GA017610 | 1HGCT1B78GA065110

1HGCT1B78GA043818 | 1HGCT1B78GA015372 | 1HGCT1B78GA010429 | 1HGCT1B78GA024881; 1HGCT1B78GA077970 | 1HGCT1B78GA069223; 1HGCT1B78GA070923; 1HGCT1B78GA002878; 1HGCT1B78GA043057 | 1HGCT1B78GA085566; 1HGCT1B78GA029885; 1HGCT1B78GA039557; 1HGCT1B78GA057900 | 1HGCT1B78GA010737 | 1HGCT1B78GA043589 | 1HGCT1B78GA069559 | 1HGCT1B78GA082425

1HGCT1B78GA013380 | 1HGCT1B78GA090458 | 1HGCT1B78GA059680 | 1HGCT1B78GA025271 | 1HGCT1B78GA076625 | 1HGCT1B78GA039882 | 1HGCT1B78GA029658; 1HGCT1B78GA008017 | 1HGCT1B78GA028252; 1HGCT1B78GA032849; 1HGCT1B78GA070212 | 1HGCT1B78GA005277 | 1HGCT1B78GA000662 | 1HGCT1B78GA015176 | 1HGCT1B78GA081646; 1HGCT1B78GA086071; 1HGCT1B78GA034620 | 1HGCT1B78GA033208; 1HGCT1B78GA088015 | 1HGCT1B78GA023245 | 1HGCT1B78GA090105; 1HGCT1B78GA025903; 1HGCT1B78GA070324 | 1HGCT1B78GA018496 | 1HGCT1B78GA096051 | 1HGCT1B78GA054107 | 1HGCT1B78GA092808; 1HGCT1B78GA038411; 1HGCT1B78GA053779 | 1HGCT1B78GA036903; 1HGCT1B78GA048954 | 1HGCT1B78GA050607 | 1HGCT1B78GA037159 | 1HGCT1B78GA076138 | 1HGCT1B78GA052227 | 1HGCT1B78GA029935; 1HGCT1B78GA055418; 1HGCT1B78GA095403; 1HGCT1B78GA077094 | 1HGCT1B78GA018255 | 1HGCT1B78GA036481 | 1HGCT1B78GA069867 | 1HGCT1B78GA090380; 1HGCT1B78GA078231 | 1HGCT1B78GA004761; 1HGCT1B78GA060215 | 1HGCT1B78GA023701; 1HGCT1B78GA009233; 1HGCT1B78GA087916 | 1HGCT1B78GA081663 | 1HGCT1B78GA036769; 1HGCT1B78GA032589; 1HGCT1B78GA035928 | 1HGCT1B78GA017896; 1HGCT1B78GA043639; 1HGCT1B78GA027618 | 1HGCT1B78GA097328 | 1HGCT1B78GA008874 | 1HGCT1B78GA062448; 1HGCT1B78GA003514; 1HGCT1B78GA010561 | 1HGCT1B78GA090802; 1HGCT1B78GA091576 | 1HGCT1B78GA012858 | 1HGCT1B78GA022659 | 1HGCT1B78GA010026 | 1HGCT1B78GA064037; 1HGCT1B78GA031250; 1HGCT1B78GA047920

1HGCT1B78GA061879 | 1HGCT1B78GA077712 | 1HGCT1B78GA042071; 1HGCT1B78GA034097 | 1HGCT1B78GA049957 | 1HGCT1B78GA094865 | 1HGCT1B78GA016330 | 1HGCT1B78GA053944 | 1HGCT1B78GA002413 | 1HGCT1B78GA028140; 1HGCT1B78GA076107 | 1HGCT1B78GA036318 | 1HGCT1B78GA034133 | 1HGCT1B78GA016408 | 1HGCT1B78GA083574 | 1HGCT1B78GA067021 | 1HGCT1B78GA037002 | 1HGCT1B78GA090346; 1HGCT1B78GA035184; 1HGCT1B78GA066483; 1HGCT1B78GA001889 | 1HGCT1B78GA065530; 1HGCT1B78GA044368; 1HGCT1B78GA081792 | 1HGCT1B78GA030969 | 1HGCT1B78GA025299; 1HGCT1B78GA024203 | 1HGCT1B78GA008602; 1HGCT1B78GA098902 | 1HGCT1B78GA076396 | 1HGCT1B78GA054026 | 1HGCT1B78GA028672 | 1HGCT1B78GA090394 | 1HGCT1B78GA092274

1HGCT1B78GA083462 | 1HGCT1B78GA003173 | 1HGCT1B78GA045441; 1HGCT1B78GA087642; 1HGCT1B78GA061011; 1HGCT1B78GA078004; 1HGCT1B78GA086782 | 1HGCT1B78GA020197 | 1HGCT1B78GA099418; 1HGCT1B78GA076656 | 1HGCT1B78GA058450; 1HGCT1B78GA079959 | 1HGCT1B78GA031152; 1HGCT1B78GA022273 | 1HGCT1B78GA082750 | 1HGCT1B78GA058254; 1HGCT1B78GA075104 | 1HGCT1B78GA097426 | 1HGCT1B78GA024914; 1HGCT1B78GA080433 | 1HGCT1B78GA011466; 1HGCT1B78GA028171 | 1HGCT1B78GA067312; 1HGCT1B78GA004551 | 1HGCT1B78GA076673 | 1HGCT1B78GA004873 | 1HGCT1B78GA055676; 1HGCT1B78GA002430 | 1HGCT1B78GA064779; 1HGCT1B78GA065740; 1HGCT1B78GA065270; 1HGCT1B78GA048288 | 1HGCT1B78GA087382

1HGCT1B78GA052552 | 1HGCT1B78GA086894 | 1HGCT1B78GA054205 | 1HGCT1B78GA040529 | 1HGCT1B78GA071389 | 1HGCT1B78GA067732

1HGCT1B78GA086149 | 1HGCT1B78GA002704; 1HGCT1B78GA007160 | 1HGCT1B78GA045147 | 1HGCT1B78GA009815 | 1HGCT1B78GA099080; 1HGCT1B78GA080173 | 1HGCT1B78GA004677; 1HGCT1B78GA042409 | 1HGCT1B78GA008986 | 1HGCT1B78GA077130; 1HGCT1B78GA035668 | 1HGCT1B78GA054429 | 1HGCT1B78GA090377 | 1HGCT1B78GA090895 | 1HGCT1B78GA057444 | 1HGCT1B78GA006137 | 1HGCT1B78GA015856 | 1HGCT1B78GA020636; 1HGCT1B78GA099953; 1HGCT1B78GA082148 | 1HGCT1B78GA093988; 1HGCT1B78GA069240 | 1HGCT1B78GA071277; 1HGCT1B78GA059792; 1HGCT1B78GA071604 | 1HGCT1B78GA004937 | 1HGCT1B78GA061395 | 1HGCT1B78GA078732 | 1HGCT1B78GA047058 | 1HGCT1B78GA005215 | 1HGCT1B78GA074020 | 1HGCT1B78GA067648; 1HGCT1B78GA062188 | 1HGCT1B78GA028588 | 1HGCT1B78GA033726; 1HGCT1B78GA028963 | 1HGCT1B78GA036495 | 1HGCT1B78GA052549 | 1HGCT1B78GA033418 | 1HGCT1B78GA009054; 1HGCT1B78GA083641 | 1HGCT1B78GA059128 | 1HGCT1B78GA084417 | 1HGCT1B78GA032169 | 1HGCT1B78GA044953; 1HGCT1B78GA040806 | 1HGCT1B78GA068637

1HGCT1B78GA000628; 1HGCT1B78GA075796; 1HGCT1B78GA067326; 1HGCT1B78GA098110 | 1HGCT1B78GA032835

1HGCT1B78GA072705 | 1HGCT1B78GA024542 | 1HGCT1B78GA073627; 1HGCT1B78GA092694 | 1HGCT1B78GA093523 | 1HGCT1B78GA040403 | 1HGCT1B78GA058528 | 1HGCT1B78GA085812; 1HGCT1B78GA042684 | 1HGCT1B78GA043446; 1HGCT1B78GA076561; 1HGCT1B78GA019440 | 1HGCT1B78GA008163; 1HGCT1B78GA088838 | 1HGCT1B78GA001472 | 1HGCT1B78GA084627 | 1HGCT1B78GA029305; 1HGCT1B78GA011225 | 1HGCT1B78GA004629 | 1HGCT1B78GA065673 | 1HGCT1B78GA016618; 1HGCT1B78GA094199; 1HGCT1B78GA052244 | 1HGCT1B78GA060635 | 1HGCT1B78GA093845 | 1HGCT1B78GA048128 | 1HGCT1B78GA017705; 1HGCT1B78GA011953 | 1HGCT1B78GA007806; 1HGCT1B78GA087172 | 1HGCT1B78GA019132 | 1HGCT1B78GA046038 | 1HGCT1B78GA012410; 1HGCT1B78GA021317 | 1HGCT1B78GA070145; 1HGCT1B78GA072462 | 1HGCT1B78GA091495; 1HGCT1B78GA009877 | 1HGCT1B78GA076804; 1HGCT1B78GA070064 | 1HGCT1B78GA014982 | 1HGCT1B78GA003769 | 1HGCT1B78GA077547 | 1HGCT1B78GA020040 | 1HGCT1B78GA069304 | 1HGCT1B78GA090654 | 1HGCT1B78GA034259 | 1HGCT1B78GA043320 | 1HGCT1B78GA073630; 1HGCT1B78GA001245; 1HGCT1B78GA059193 | 1HGCT1B78GA013024; 1HGCT1B78GA074292 | 1HGCT1B78GA036643

1HGCT1B78GA065561; 1HGCT1B78GA031278 | 1HGCT1B78GA045469; 1HGCT1B78GA082523; 1HGCT1B78GA098429 | 1HGCT1B78GA049036 | 1HGCT1B78GA095109; 1HGCT1B78GA056956; 1HGCT1B78GA070551 | 1HGCT1B78GA063521

1HGCT1B78GA028221

1HGCT1B78GA004016; 1HGCT1B78GA080190 | 1HGCT1B78GA027537; 1HGCT1B78GA062062 | 1HGCT1B78GA079878 | 1HGCT1B78GA064751 | 1HGCT1B78GA060845 | 1HGCT1B78GA025884; 1HGCT1B78GA068623 | 1HGCT1B78GA079718; 1HGCT1B78GA052857 | 1HGCT1B78GA004632

1HGCT1B78GA086992; 1HGCT1B78GA056231 | 1HGCT1B78GA058593 | 1HGCT1B78GA064295 | 1HGCT1B78GA085163; 1HGCT1B78GA054334; 1HGCT1B78GA076687 | 1HGCT1B78GA046380; 1HGCT1B78GA023892 | 1HGCT1B78GA039302 | 1HGCT1B78GA011354 | 1HGCT1B78GA071988 | 1HGCT1B78GA059596 | 1HGCT1B78GA092730; 1HGCT1B78GA093683 | 1HGCT1B78GA094039 | 1HGCT1B78GA095336 | 1HGCT1B78GA069724 | 1HGCT1B78GA087270 | 1HGCT1B78GA005571 | 1HGCT1B78GA002637 | 1HGCT1B78GA061994; 1HGCT1B78GA072994 | 1HGCT1B78GA024850; 1HGCT1B78GA049716 | 1HGCT1B78GA076415; 1HGCT1B78GA035959 | 1HGCT1B78GA078200

1HGCT1B78GA007031 | 1HGCT1B78GA031085

1HGCT1B78GA081839; 1HGCT1B78GA034648 | 1HGCT1B78GA039025 | 1HGCT1B78GA032415 | 1HGCT1B78GA063938 | 1HGCT1B78GA005828; 1HGCT1B78GA044693; 1HGCT1B78GA021365; 1HGCT1B78GA056584; 1HGCT1B78GA051384 | 1HGCT1B78GA064474 | 1HGCT1B78GA089214 | 1HGCT1B78GA094610 | 1HGCT1B78GA090573 | 1HGCT1B78GA014027 | 1HGCT1B78GA074289 | 1HGCT1B78GA016277 | 1HGCT1B78GA033919; 1HGCT1B78GA083428 | 1HGCT1B78GA070274 | 1HGCT1B78GA075877 | 1HGCT1B78GA017655 | 1HGCT1B78GA054155 | 1HGCT1B78GA066421 | 1HGCT1B78GA000998 | 1HGCT1B78GA056908 | 1HGCT1B78GA027506; 1HGCT1B78GA010074 | 1HGCT1B78GA029238 | 1HGCT1B78GA007935

1HGCT1B78GA047853 | 1HGCT1B78GA065611; 1HGCT1B78GA063194 | 1HGCT1B78GA061834 | 1HGCT1B78GA053233; 1HGCT1B78GA067679 | 1HGCT1B78GA037100 | 1HGCT1B78GA014187 | 1HGCT1B78GA043799 | 1HGCT1B78GA058061 | 1HGCT1B78GA022466 | 1HGCT1B78GA083526; 1HGCT1B78GA021138 | 1HGCT1B78GA010317 | 1HGCT1B78GA065334; 1HGCT1B78GA045116 | 1HGCT1B78GA051319; 1HGCT1B78GA050221; 1HGCT1B78GA052714 | 1HGCT1B78GA042698 | 1HGCT1B78GA013699; 1HGCT1B78GA013363 | 1HGCT1B78GA090749; 1HGCT1B78GA007952; 1HGCT1B78GA005487; 1HGCT1B78GA018286 | 1HGCT1B78GA047397 | 1HGCT1B78GA037338; 1HGCT1B78GA011418 | 1HGCT1B78GA024766 | 1HGCT1B78GA088676; 1HGCT1B78GA039042 | 1HGCT1B78GA071862; 1HGCT1B78GA093120; 1HGCT1B78GA030809; 1HGCT1B78GA092906 | 1HGCT1B78GA062577

1HGCT1B78GA040983

1HGCT1B78GA078360; 1HGCT1B78GA014738 | 1HGCT1B78GA048730; 1HGCT1B78GA074924 | 1HGCT1B78GA082943

1HGCT1B78GA005568 | 1HGCT1B78GA041115

1HGCT1B78GA090492; 1HGCT1B78GA099791 | 1HGCT1B78GA023844; 1HGCT1B78GA033225 | 1HGCT1B78GA014495 | 1HGCT1B78GA063180; 1HGCT1B78GA091366; 1HGCT1B78GA058917; 1HGCT1B78GA047285; 1HGCT1B78GA004890 | 1HGCT1B78GA019079; 1HGCT1B78GA042295 | 1HGCT1B78GA083705 | 1HGCT1B78GA071280 | 1HGCT1B78GA061610; 1HGCT1B78GA026842 | 1HGCT1B78GA000841 | 1HGCT1B78GA065091; 1HGCT1B78GA077340; 1HGCT1B78GA075488 | 1HGCT1B78GA017980 | 1HGCT1B78GA099984; 1HGCT1B78GA095577; 1HGCT1B78GA085793 | 1HGCT1B78GA088712 | 1HGCT1B78GA073515; 1HGCT1B78GA044161 | 1HGCT1B78GA087043 | 1HGCT1B78GA097572; 1HGCT1B78GA072980; 1HGCT1B78GA036576 | 1HGCT1B78GA065480 | 1HGCT1B78GA055063; 1HGCT1B78GA012150 | 1HGCT1B78GA055189 | 1HGCT1B78GA071859

1HGCT1B78GA086524; 1HGCT1B78GA016988; 1HGCT1B78GA096549 | 1HGCT1B78GA037923 | 1HGCT1B78GA065172

1HGCT1B78GA087334; 1HGCT1B78GA074647 | 1HGCT1B78GA043687 | 1HGCT1B78GA075622; 1HGCT1B78GA053894 | 1HGCT1B78GA010687 | 1HGCT1B78GA059131 | 1HGCT1B78GA089830 | 1HGCT1B78GA033435 | 1HGCT1B78GA068394; 1HGCT1B78GA085244; 1HGCT1B78GA035685 | 1HGCT1B78GA062238

1HGCT1B78GA074227 | 1HGCT1B78GA097359 | 1HGCT1B78GA033242 | 1HGCT1B78GA032592 | 1HGCT1B78GA085230 | 1HGCT1B78GA093439 | 1HGCT1B78GA002508; 1HGCT1B78GA041468

1HGCT1B78GA013413 | 1HGCT1B78GA038778; 1HGCT1B78GA032513 | 1HGCT1B78GA014609 | 1HGCT1B78GA064328; 1HGCT1B78GA021799; 1HGCT1B78GA028817; 1HGCT1B78GA052406; 1HGCT1B78GA051983 | 1HGCT1B78GA044192 | 1HGCT1B78GA064538 | 1HGCT1B78GA008244 | 1HGCT1B78GA074423 | 1HGCT1B78GA001665 | 1HGCT1B78GA022483 | 1HGCT1B78GA089603; 1HGCT1B78GA006218 | 1HGCT1B78GA028736; 1HGCT1B78GA095935 | 1HGCT1B78GA067486; 1HGCT1B78GA071070 | 1HGCT1B78GA007658; 1HGCT1B78GA004162

1HGCT1B78GA018398; 1HGCT1B78GA071263 | 1HGCT1B78GA022810; 1HGCT1B78GA025819

1HGCT1B78GA072199; 1HGCT1B78GA006400 | 1HGCT1B78GA095739

1HGCT1B78GA080383 | 1HGCT1B78GA042670 | 1HGCT1B78GA028932 | 1HGCT1B78GA044516 | 1HGCT1B78GA087933 | 1HGCT1B78GA007739 | 1HGCT1B78GA097040

1HGCT1B78GA039901 | 1HGCT1B78GA064930; 1HGCT1B78GA071540 | 1HGCT1B78GA053913; 1HGCT1B78GA023536 | 1HGCT1B78GA004775 | 1HGCT1B78GA096678 | 1HGCT1B78GA056813; 1HGCT1B78GA007062 | 1HGCT1B78GA037033 | 1HGCT1B78GA071487 | 1HGCT1B78GA061543; 1HGCT1B78GA066774 | 1HGCT1B78GA010981; 1HGCT1B78GA000709 | 1HGCT1B78GA015484; 1HGCT1B78GA089052 | 1HGCT1B78GA016621; 1HGCT1B78GA028994; 1HGCT1B78GA083297; 1HGCT1B78GA037727 | 1HGCT1B78GA083879 | 1HGCT1B78GA039252; 1HGCT1B78GA019762 | 1HGCT1B78GA089293; 1HGCT1B78GA064586 | 1HGCT1B78GA039770 | 1HGCT1B78GA062417; 1HGCT1B78GA092775; 1HGCT1B78GA050509

1HGCT1B78GA006090 | 1HGCT1B78GA087026 | 1HGCT1B78GA051806 | 1HGCT1B78GA026145 | 1HGCT1B78GA015498; 1HGCT1B78GA004226; 1HGCT1B78GA055869 | 1HGCT1B78GA093229

1HGCT1B78GA092615

1HGCT1B78GA059694 | 1HGCT1B78GA058142; 1HGCT1B78GA051434; 1HGCT1B78GA057329 | 1HGCT1B78GA082053 | 1HGCT1B78GA052180 | 1HGCT1B78GA023651 | 1HGCT1B78GA003805 | 1HGCT1B78GA055807

1HGCT1B78GA058853

1HGCT1B78GA071960 | 1HGCT1B78GA029790; 1HGCT1B78GA082313; 1HGCT1B78GA018093 | 1HGCT1B78GA059940 | 1HGCT1B78GA049618; 1HGCT1B78GA009541; 1HGCT1B78GA081257; 1HGCT1B78GA075183

1HGCT1B78GA037145 | 1HGCT1B78GA022158 | 1HGCT1B78GA042118 | 1HGCT1B78GA075085; 1HGCT1B78GA094655 | 1HGCT1B78GA047643; 1HGCT1B78GA028767 | 1HGCT1B78GA096888 | 1HGCT1B78GA071778 | 1HGCT1B78GA034830 | 1HGCT1B78GA013086; 1HGCT1B78GA052440 | 1HGCT1B78GA046749 | 1HGCT1B78GA081999 | 1HGCT1B78GA028137; 1HGCT1B78GA065026 | 1HGCT1B78GA087771; 1HGCT1B78GA052230 | 1HGCT1B78GA018563 | 1HGCT1B78GA093263

1HGCT1B78GA099273; 1HGCT1B78GA096406 | 1HGCT1B78GA096342 | 1HGCT1B78GA071456 | 1HGCT1B78GA069464; 1HGCT1B78GA036478 | 1HGCT1B78GA075460 | 1HGCT1B78GA071022

1HGCT1B78GA089259; 1HGCT1B78GA008325 | 1HGCT1B78GA087219; 1HGCT1B78GA080884 | 1HGCT1B78GA024105; 1HGCT1B78GA078651 | 1HGCT1B78GA036772; 1HGCT1B78GA060327

1HGCT1B78GA065415; 1HGCT1B78GA031524 | 1HGCT1B78GA028364; 1HGCT1B78GA080545 | 1HGCT1B78GA072817; 1HGCT1B78GA088306; 1HGCT1B78GA058352 | 1HGCT1B78GA073580; 1HGCT1B78GA052826; 1HGCT1B78GA023665 | 1HGCT1B78GA033032 | 1HGCT1B78GA013976 | 1HGCT1B78GA040823 | 1HGCT1B78GA063731 | 1HGCT1B78GA044063 | 1HGCT1B78GA045312 | 1HGCT1B78GA034844; 1HGCT1B78GA013184; 1HGCT1B78GA032236; 1HGCT1B78GA018336; 1HGCT1B78GA026081 | 1HGCT1B78GA050154

1HGCT1B78GA041843 | 1HGCT1B78GA004341 | 1HGCT1B78GA010463 | 1HGCT1B78GA032530; 1HGCT1B78GA092436 | 1HGCT1B78GA033872 | 1HGCT1B78GA056715 | 1HGCT1B78GA019051 | 1HGCT1B78GA053734 | 1HGCT1B78GA056875; 1HGCT1B78GA039073; 1HGCT1B78GA061803 | 1HGCT1B78GA016733 | 1HGCT1B78GA094932 | 1HGCT1B78GA023195; 1HGCT1B78GA074826; 1HGCT1B78GA020720 | 1HGCT1B78GA049828 | 1HGCT1B78GA050381 | 1HGCT1B78GA091870 | 1HGCT1B78GA084921 | 1HGCT1B78GA095093 | 1HGCT1B78GA038604 | 1HGCT1B78GA087639 | 1HGCT1B78GA012066 | 1HGCT1B78GA004114 | 1HGCT1B78GA082621; 1HGCT1B78GA084997 | 1HGCT1B78GA027814; 1HGCT1B78GA007630 | 1HGCT1B78GA074762 | 1HGCT1B78GA037209; 1HGCT1B78GA095322; 1HGCT1B78GA072896 | 1HGCT1B78GA001374 | 1HGCT1B78GA053099 | 1HGCT1B78GA011323 | 1HGCT1B78GA097085; 1HGCT1B78GA052597 | 1HGCT1B78GA097331 | 1HGCT1B78GA052132

1HGCT1B78GA052700; 1HGCT1B78GA063907; 1HGCT1B78GA004002; 1HGCT1B78GA022595; 1HGCT1B78GA026565 | 1HGCT1B78GA062210 | 1HGCT1B78GA031720 | 1HGCT1B78GA070291 | 1HGCT1B78GA011435; 1HGCT1B78GA027232 | 1HGCT1B78GA010589

1HGCT1B78GA017171 | 1HGCT1B78GA022306 | 1HGCT1B78GA066273 | 1HGCT1B78GA003853 | 1HGCT1B78GA061204 | 1HGCT1B78GA034990; 1HGCT1B78GA062367 | 1HGCT1B78GA094316 | 1HGCT1B78GA006770; 1HGCT1B78GA012374 | 1HGCT1B78GA012231 | 1HGCT1B78GA018160 | 1HGCT1B78GA029398 | 1HGCT1B78GA029630 | 1HGCT1B78GA033757; 1HGCT1B78GA022077 | 1HGCT1B78GA093117; 1HGCT1B78GA038893 | 1HGCT1B78GA025335; 1HGCT1B78GA023200

1HGCT1B78GA015274 | 1HGCT1B78GA077242; 1HGCT1B78GA047724; 1HGCT1B78GA001925 | 1HGCT1B78GA020345 | 1HGCT1B78GA036447 | 1HGCT1B78GA090699 | 1HGCT1B78GA043382; 1HGCT1B78GA039932 | 1HGCT1B78GA072350 | 1HGCT1B78GA096437; 1HGCT1B78GA054723 | 1HGCT1B78GA062191 | 1HGCT1B78GA062076 | 1HGCT1B78GA012908 | 1HGCT1B78GA038988; 1HGCT1B78GA064880; 1HGCT1B78GA008485 | 1HGCT1B78GA060313 | 1HGCT1B78GA097250 | 1HGCT1B78GA091612; 1HGCT1B78GA070307 | 1HGCT1B78GA067228; 1HGCT1B78GA059369; 1HGCT1B78GA067102 | 1HGCT1B78GA069254; 1HGCT1B78GA019874; 1HGCT1B78GA077998 | 1HGCT1B78GA026596 | 1HGCT1B78GA029160 | 1HGCT1B78GA006882; 1HGCT1B78GA078066 | 1HGCT1B78GA099595

1HGCT1B78GA020779 | 1HGCT1B78GA023519 | 1HGCT1B78GA045052; 1HGCT1B78GA019695

1HGCT1B78GA076978; 1HGCT1B78GA061848; 1HGCT1B78GA049537; 1HGCT1B78GA044886; 1HGCT1B78GA042653 | 1HGCT1B78GA038070; 1HGCT1B78GA002461 | 1HGCT1B78GA099208 | 1HGCT1B78GA069397; 1HGCT1B78GA020491 | 1HGCT1B78GA056388 | 1HGCT1B78GA006963 | 1HGCT1B78GA032799 | 1HGCT1B78GA039767 | 1HGCT1B78GA098964 | 1HGCT1B78GA091657 | 1HGCT1B78GA038473 | 1HGCT1B78GA053684 | 1HGCT1B78GA015887 | 1HGCT1B78GA001133; 1HGCT1B78GA001441

1HGCT1B78GA091352 | 1HGCT1B78GA006915 | 1HGCT1B78GA095482 | 1HGCT1B78GA003156; 1HGCT1B78GA075670

1HGCT1B78GA045567; 1HGCT1B78GA093196 | 1HGCT1B78GA005456 | 1HGCT1B78GA076379; 1HGCT1B78GA054401 | 1HGCT1B78GA086118; 1HGCT1B78GA004940 | 1HGCT1B78GA056360 | 1HGCT1B78GA097362 | 1HGCT1B78GA014271 | 1HGCT1B78GA052809 | 1HGCT1B78GA050803 | 1HGCT1B78GA036562; 1HGCT1B78GA041700; 1HGCT1B78GA082442 | 1HGCT1B78GA017963; 1HGCT1B78GA005957 | 1HGCT1B78GA084854 | 1HGCT1B78GA047240 | 1HGCT1B78GA062949 | 1HGCT1B78GA088466 | 1HGCT1B78GA011872 | 1HGCT1B78GA025402 | 1HGCT1B78GA075409 | 1HGCT1B78GA002203; 1HGCT1B78GA058514 | 1HGCT1B78GA001990 | 1HGCT1B78GA050820; 1HGCT1B78GA099788 | 1HGCT1B78GA059503 | 1HGCT1B78GA096860; 1HGCT1B78GA003612 | 1HGCT1B78GA013797 | 1HGCT1B78GA094607 | 1HGCT1B78GA006543 | 1HGCT1B78GA035105; 1HGCT1B78GA043429; 1HGCT1B78GA035573 | 1HGCT1B78GA025464; 1HGCT1B78GA085597; 1HGCT1B78GA079069; 1HGCT1B78GA054804 | 1HGCT1B78GA066046 | 1HGCT1B78GA065107 | 1HGCT1B78GA045908 | 1HGCT1B78GA091111; 1HGCT1B78GA035640 | 1HGCT1B78GA003013; 1HGCT1B78GA034777 | 1HGCT1B78GA034939 | 1HGCT1B78GA089181 | 1HGCT1B78GA064670 | 1HGCT1B78GA042779

1HGCT1B78GA033645 | 1HGCT1B78GA008647 | 1HGCT1B78GA030079

1HGCT1B78GA083140 | 1HGCT1B78GA014335 | 1HGCT1B78GA067018; 1HGCT1B78GA040465; 1HGCT1B78GA098334 | 1HGCT1B78GA025030 | 1HGCT1B78GA088242 | 1HGCT1B78GA099340; 1HGCT1B78GA074678; 1HGCT1B78GA060568; 1HGCT1B78GA020670 | 1HGCT1B78GA070761; 1HGCT1B78GA043088 | 1HGCT1B78GA082733 | 1HGCT1B78GA030521; 1HGCT1B78GA071635; 1HGCT1B78GA000242 | 1HGCT1B78GA074941; 1HGCT1B78GA016117 | 1HGCT1B78GA046203; 1HGCT1B78GA071795 | 1HGCT1B78GA062501 | 1HGCT1B78GA097927 | 1HGCT1B78GA099399; 1HGCT1B78GA067973 | 1HGCT1B78GA044712 | 1HGCT1B78GA000533 | 1HGCT1B78GA029899 | 1HGCT1B78GA039106 | 1HGCT1B78GA077287; 1HGCT1B78GA034892; 1HGCT1B78GA002475 | 1HGCT1B78GA042068 | 1HGCT1B78GA012097 | 1HGCT1B78GA088418 | 1HGCT1B78GA088550 | 1HGCT1B78GA099578; 1HGCT1B78GA045424; 1HGCT1B78GA092050 | 1HGCT1B78GA057539

1HGCT1B78GA033046; 1HGCT1B78GA000063 | 1HGCT1B78GA045598 | 1HGCT1B78GA069190

1HGCT1B78GA080870; 1HGCT1B78GA030664; 1HGCT1B78GA002363 | 1HGCT1B78GA076348 | 1HGCT1B78GA032088; 1HGCT1B78GA057542 | 1HGCT1B78GA061087; 1HGCT1B78GA084885

1HGCT1B78GA038487 | 1HGCT1B78GA052695 | 1HGCT1B78GA065267; 1HGCT1B78GA008406; 1HGCT1B78GA057525; 1HGCT1B78GA022564 | 1HGCT1B78GA088497 | 1HGCT1B78GA097118; 1HGCT1B78GA044760 | 1HGCT1B78GA064782 | 1HGCT1B78GA023164

1HGCT1B78GA004081; 1HGCT1B78GA095711; 1HGCT1B78GA039445

1HGCT1B78GA080741; 1HGCT1B78GA007949 | 1HGCT1B78GA059985; 1HGCT1B78GA098107 | 1HGCT1B78GA014755; 1HGCT1B78GA092209; 1HGCT1B78GA047898 | 1HGCT1B78GA076477; 1HGCT1B78GA077905 | 1HGCT1B78GA023066 | 1HGCT1B78GA060425; 1HGCT1B78GA014707 | 1HGCT1B78GA037128; 1HGCT1B78GA052891 | 1HGCT1B78GA099774; 1HGCT1B78GA070646; 1HGCT1B78GA022337 | 1HGCT1B78GA093361; 1HGCT1B78GA010494 | 1HGCT1B78GA090623 | 1HGCT1B78GA062658 | 1HGCT1B78GA072400 | 1HGCT1B78GA062529 | 1HGCT1B78GA069870 | 1HGCT1B78GA019969; 1HGCT1B78GA030924; 1HGCT1B78GA018515; 1HGCT1B78GA096938 | 1HGCT1B78GA084093 | 1HGCT1B78GA013461; 1HGCT1B78GA098527

1HGCT1B78GA049652 | 1HGCT1B78GA038182 | 1HGCT1B78GA045620 | 1HGCT1B78GA064250 | 1HGCT1B78GA022693; 1HGCT1B78GA003903 | 1HGCT1B78GA001584; 1HGCT1B78GA069027 | 1HGCT1B78GA059713 | 1HGCT1B78GA045133; 1HGCT1B78GA040059; 1HGCT1B78GA074096; 1HGCT1B78GA043575 | 1HGCT1B78GA036321 | 1HGCT1B78GA017459 | 1HGCT1B78GA075331; 1HGCT1B78GA047660; 1HGCT1B78GA052387 | 1HGCT1B78GA068041; 1HGCT1B78GA012584 | 1HGCT1B78GA086698 | 1HGCT1B78GA045360; 1HGCT1B78GA064572 | 1HGCT1B78GA018322 | 1HGCT1B78GA052115 | 1HGCT1B78GA010088; 1HGCT1B78GA016148; 1HGCT1B78GA016912 | 1HGCT1B78GA043978; 1HGCT1B78GA046041 | 1HGCT1B78GA093456 | 1HGCT1B78GA041387 | 1HGCT1B78GA094834 | 1HGCT1B78GA023052 | 1HGCT1B78GA022807 | 1HGCT1B78GA049425 | 1HGCT1B78GA095174 | 1HGCT1B78GA027148; 1HGCT1B78GA053698 | 1HGCT1B78GA056844; 1HGCT1B78GA046976 | 1HGCT1B78GA088645 | 1HGCT1B78GA016943 | 1HGCT1B78GA085146; 1HGCT1B78GA059484; 1HGCT1B78GA056262

1HGCT1B78GA039543 | 1HGCT1B78GA057881; 1HGCT1B78GA008129; 1HGCT1B78GA003724 | 1HGCT1B78GA017428 | 1HGCT1B78GA093652 | 1HGCT1B78GA052731 | 1HGCT1B78GA084451 | 1HGCT1B78GA086748 | 1HGCT1B78GA006140 | 1HGCT1B78GA072283 | 1HGCT1B78GA032737

1HGCT1B78GA021639

1HGCT1B78GA041440 | 1HGCT1B78GA038764; 1HGCT1B78GA067780; 1HGCT1B78GA083199

1HGCT1B78GA031507 | 1HGCT1B78GA086586 | 1HGCT1B78GA002007 | 1HGCT1B78GA082201 | 1HGCT1B78GA011824; 1HGCT1B78GA069108; 1HGCT1B78GA076222 | 1HGCT1B78GA024153

1HGCT1B78GA068105

1HGCT1B78GA027487; 1HGCT1B78GA029921; 1HGCT1B78GA080559 | 1HGCT1B78GA047187; 1HGCT1B78GA062160 | 1HGCT1B78GA083512 | 1HGCT1B78GA030468 | 1HGCT1B78GA031488; 1HGCT1B78GA001892 | 1HGCT1B78GA073756; 1HGCT1B78GA015355 | 1HGCT1B78GA021656 | 1HGCT1B78GA085440; 1HGCT1B78GA091724 | 1HGCT1B78GA059355; 1HGCT1B78GA021575 | 1HGCT1B78GA083817; 1HGCT1B78GA067598; 1HGCT1B78GA085017 | 1HGCT1B78GA011774 | 1HGCT1B78GA032916 | 1HGCT1B78GA006008; 1HGCT1B78GA085003; 1HGCT1B78GA088175 | 1HGCT1B78GA080805 | 1HGCT1B78GA021236; 1HGCT1B78GA019115; 1HGCT1B78GA016974 | 1HGCT1B78GA001410 | 1HGCT1B78GA050476 | 1HGCT1B78GA067603; 1HGCT1B78GA012309 | 1HGCT1B78GA092257 | 1HGCT1B78GA009152; 1HGCT1B78GA044807 | 1HGCT1B78GA080898 | 1HGCT1B78GA073885; 1HGCT1B78GA096227 | 1HGCT1B78GA092369; 1HGCT1B78GA093568 | 1HGCT1B78GA025478 | 1HGCT1B78GA095367 | 1HGCT1B78GA091755; 1HGCT1B78GA065771 | 1HGCT1B78GA046668

1HGCT1B78GA044189; 1HGCT1B78GA075989 | 1HGCT1B78GA045486

1HGCT1B78GA088094; 1HGCT1B78GA074891 | 1HGCT1B78GA053815 | 1HGCT1B78GA053121; 1HGCT1B78GA039249; 1HGCT1B78GA072736; 1HGCT1B78GA017199

1HGCT1B78GA089410 | 1HGCT1B78GA095496 | 1HGCT1B78GA010270; 1HGCT1B78GA011421 | 1HGCT1B78GA050946; 1HGCT1B78GA026369 | 1HGCT1B78GA053619; 1HGCT1B78GA081114; 1HGCT1B78GA022435 | 1HGCT1B78GA066032 | 1HGCT1B78GA002234; 1HGCT1B78GA048503; 1HGCT1B78GA038876 | 1HGCT1B78GA012827 | 1HGCT1B78GA022192; 1HGCT1B78GA059811; 1HGCT1B78GA008471 | 1HGCT1B78GA049800 | 1HGCT1B78GA003464; 1HGCT1B78GA062319 | 1HGCT1B78GA063003 | 1HGCT1B78GA086457 | 1HGCT1B78GA081355; 1HGCT1B78GA096289; 1HGCT1B78GA022824; 1HGCT1B78GA023858 | 1HGCT1B78GA084398 | 1HGCT1B78GA057508; 1HGCT1B78GA020183 | 1HGCT1B78GA033368 | 1HGCT1B78GA081047 | 1HGCT1B78GA008180 | 1HGCT1B78GA049084 | 1HGCT1B78GA077578 | 1HGCT1B78GA011967 | 1HGCT1B78GA072851 | 1HGCT1B78GA049022 | 1HGCT1B78GA046346

1HGCT1B78GA052969; 1HGCT1B78GA041311

1HGCT1B78GA049859 | 1HGCT1B78GA075992 | 1HGCT1B78GA090945 | 1HGCT1B78GA040191; 1HGCT1B78GA078973; 1HGCT1B78GA053961 | 1HGCT1B78GA012911 | 1HGCT1B78GA041390 | 1HGCT1B78GA048159; 1HGCT1B78GA021625 | 1HGCT1B78GA038408

1HGCT1B78GA007319; 1HGCT1B78GA097734 | 1HGCT1B78GA012486; 1HGCT1B78GA088211 | 1HGCT1B78GA097801 | 1HGCT1B78GA086359 | 1HGCT1B78GA026923 | 1HGCT1B78GA050395; 1HGCT1B78GA038344 | 1HGCT1B78GA013962 | 1HGCT1B78GA064684; 1HGCT1B78GA037081; 1HGCT1B78GA070758 | 1HGCT1B78GA089486 | 1HGCT1B78GA053314; 1HGCT1B78GA043673 | 1HGCT1B78GA011175 | 1HGCT1B78GA024802 | 1HGCT1B78GA013251 | 1HGCT1B78GA048355 | 1HGCT1B78GA061218; 1HGCT1B78GA031796 | 1HGCT1B78GA051885

1HGCT1B78GA064488; 1HGCT1B78GA030518 | 1HGCT1B78GA011757 | 1HGCT1B78GA051899 | 1HGCT1B78GA056083 | 1HGCT1B78GA007787 | 1HGCT1B78GA055127 | 1HGCT1B78GA074535; 1HGCT1B78GA091593 | 1HGCT1B78GA018711 | 1HGCT1B78GA062028 | 1HGCT1B78GA085731; 1HGCT1B78GA026050; 1HGCT1B78GA084742 | 1HGCT1B78GA028557; 1HGCT1B78GA060781 | 1HGCT1B78GA034388 | 1HGCT1B78GA013444 | 1HGCT1B78GA016201 | 1HGCT1B78GA059095 | 1HGCT1B78GA018644

1HGCT1B78GA000581; 1HGCT1B78GA013752; 1HGCT1B78GA052079; 1HGCT1B78GA036464; 1HGCT1B78GA008549; 1HGCT1B78GA082246 | 1HGCT1B78GA081534; 1HGCT1B78GA000418 | 1HGCT1B78GA078570; 1HGCT1B78GA097491 | 1HGCT1B78GA002850; 1HGCT1B78GA088984 | 1HGCT1B78GA066807; 1HGCT1B78GA061798; 1HGCT1B78GA040613 | 1HGCT1B78GA091156 | 1HGCT1B78GA091089; 1HGCT1B78GA014917 | 1HGCT1B78GA036089; 1HGCT1B78GA001228; 1HGCT1B78GA072090 | 1HGCT1B78GA009944 | 1HGCT1B78GA012679 | 1HGCT1B78GA045035; 1HGCT1B78GA047190; 1HGCT1B78GA091285; 1HGCT1B78GA096714 | 1HGCT1B78GA096597; 1HGCT1B78GA005702 | 1HGCT1B78GA075541 | 1HGCT1B78GA093506 | 1HGCT1B78GA047092 | 1HGCT1B78GA066645; 1HGCT1B78GA033564; 1HGCT1B78GA075510 | 1HGCT1B78GA021141; 1HGCT1B78GA054298; 1HGCT1B78GA084546 | 1HGCT1B78GA090525 | 1HGCT1B78GA001035 | 1HGCT1B78GA086135; 1HGCT1B78GA061073; 1HGCT1B78GA053636; 1HGCT1B78GA023648 | 1HGCT1B78GA009796; 1HGCT1B78GA065284 | 1HGCT1B78GA059310 | 1HGCT1B78GA000273 | 1HGCT1B78GA019549 | 1HGCT1B78GA025917

1HGCT1B78GA004923 | 1HGCT1B78GA012326 | 1HGCT1B78GA048422

1HGCT1B78GA087673; 1HGCT1B78GA068492 | 1HGCT1B78GA047237

1HGCT1B78GA058125 | 1HGCT1B78GA004694; 1HGCT1B78GA050672; 1HGCT1B78GA064975 | 1HGCT1B78GA062143; 1HGCT1B78GA009426 | 1HGCT1B78GA032818 | 1HGCT1B78GA051627; 1HGCT1B78GA060277 | 1HGCT1B78GA030308; 1HGCT1B78GA079296 | 1HGCT1B78GA016795 | 1HGCT1B78GA030633

1HGCT1B78GA019387 | 1HGCT1B78GA075717 | 1HGCT1B78GA057184 | 1HGCT1B78GA029918; 1HGCT1B78GA064314 | 1HGCT1B78GA061512 | 1HGCT1B78GA044967 | 1HGCT1B78GA040658

1HGCT1B78GA095238 | 1HGCT1B78GA023861

1HGCT1B78GA011208 | 1HGCT1B78GA006512; 1HGCT1B78GA006283 | 1HGCT1B78GA019843 | 1HGCT1B78GA090203 | 1HGCT1B78GA016358 | 1HGCT1B78GA001052 | 1HGCT1B78GA040207; 1HGCT1B78GA092646 | 1HGCT1B78GA050784 | 1HGCT1B78GA029207 | 1HGCT1B78GA066970

1HGCT1B78GA023214 | 1HGCT1B78GA060134 | 1HGCT1B78GA044757 | 1HGCT1B78GA003917; 1HGCT1B78GA042216; 1HGCT1B78GA010432 | 1HGCT1B78GA032608 | 1HGCT1B78GA075961 | 1HGCT1B78GA079346 | 1HGCT1B78GA026274; 1HGCT1B78GA036593; 1HGCT1B78GA087012; 1HGCT1B78GA041082

1HGCT1B78GA001813

1HGCT1B78GA006378 | 1HGCT1B78GA000340 | 1HGCT1B78GA097281; 1HGCT1B78GA023696

1HGCT1B78GA027392; 1HGCT1B78GA014366 | 1HGCT1B78GA003979 | 1HGCT1B78GA094817 | 1HGCT1B78GA084322

1HGCT1B78GA072882 | 1HGCT1B78GA051207; 1HGCT1B78GA031300 | 1HGCT1B78GA046511; 1HGCT1B78GA023455 | 1HGCT1B78GA012181 | 1HGCT1B78GA066189 | 1HGCT1B78GA048114 | 1HGCT1B78GA020586; 1HGCT1B78GA086409 | 1HGCT1B78GA023312 | 1HGCT1B78GA026453; 1HGCT1B78GA009393; 1HGCT1B78GA097684; 1HGCT1B78GA004646 | 1HGCT1B78GA038750 | 1HGCT1B78GA076897; 1HGCT1B78GA071411 | 1HGCT1B78GA088726 | 1HGCT1B78GA029692 | 1HGCT1B78GA051594; 1HGCT1B78GA068542 | 1HGCT1B78GA068508 | 1HGCT1B78GA046430 | 1HGCT1B78GA086376 | 1HGCT1B78GA021642; 1HGCT1B78GA040594; 1HGCT1B78GA064345 | 1HGCT1B78GA093103 | 1HGCT1B78GA049280; 1HGCT1B78GA002024 | 1HGCT1B78GA038831 | 1HGCT1B78GA018580 | 1HGCT1B78GA094333 | 1HGCT1B78GA083784 | 1HGCT1B78GA000726 | 1HGCT1B78GA044872 | 1HGCT1B78GA060764; 1HGCT1B78GA016151 | 1HGCT1B78GA099886 | 1HGCT1B78GA028106; 1HGCT1B78GA092789 | 1HGCT1B78GA053071 | 1HGCT1B78GA055015 | 1HGCT1B78GA091142 | 1HGCT1B78GA013878 | 1HGCT1B78GA014254 | 1HGCT1B78GA008356 | 1HGCT1B78GA037758; 1HGCT1B78GA045715 | 1HGCT1B78GA024170 | 1HGCT1B78GA072607

1HGCT1B78GA047450 | 1HGCT1B78GA084191; 1HGCT1B78GA043303 | 1HGCT1B78GA039994 | 1HGCT1B78GA050896 | 1HGCT1B78GA049599; 1HGCT1B78GA017526 | 1HGCT1B78GA055208 | 1HGCT1B78GA034309; 1HGCT1B78GA096390; 1HGCT1B78GA078892 | 1HGCT1B78GA074177; 1HGCT1B78GA008468 | 1HGCT1B78GA037310 | 1HGCT1B78GA083770; 1HGCT1B78GA032432; 1HGCT1B78GA015811 | 1HGCT1B78GA076463 | 1HGCT1B78GA014450; 1HGCT1B78GA085308; 1HGCT1B78GA065317 | 1HGCT1B78GA060165 | 1HGCT1B78GA028851 | 1HGCT1B78GA030888; 1HGCT1B78GA005389 | 1HGCT1B78GA081775; 1HGCT1B78GA093246 | 1HGCT1B78GA079492 | 1HGCT1B78GA009409 | 1HGCT1B78GA001200 | 1HGCT1B78GA045858; 1HGCT1B78GA023875 | 1HGCT1B78GA061008; 1HGCT1B78GA029031 | 1HGCT1B78GA085387; 1HGCT1B78GA092193; 1HGCT1B78GA018403

1HGCT1B78GA019325 | 1HGCT1B78GA009748

1HGCT1B78GA026940; 1HGCT1B78GA083803; 1HGCT1B78GA095157

1HGCT1B78GA058173

The car appears to be a Honda.
The specific car is a Accord according to our records.
Find details on VINs that start with 1HGCT1B78GA0.
1HGCT1B78GA000080 | 1HGCT1B78GA086572; 1HGCT1B78GA057993 | 1HGCT1B78GA019728 | 1HGCT1B78GA002931 | 1HGCT1B78GA058478; 1HGCT1B78GA086264 | 1HGCT1B78GA013265 | 1HGCT1B78GA074874; 1HGCT1B78GA054463 | 1HGCT1B78GA057394 | 1HGCT1B78GA068685 | 1HGCT1B78GA063969; 1HGCT1B78GA056665 | 1HGCT1B78GA062837 | 1HGCT1B78GA026839 | 1HGCT1B78GA090766; 1HGCT1B78GA004582; 1HGCT1B78GA011578 | 1HGCT1B78GA085616; 1HGCT1B78GA084711; 1HGCT1B78GA066113 | 1HGCT1B78GA082537 | 1HGCT1B78GA056374; 1HGCT1B78GA004338; 1HGCT1B78GA036397 | 1HGCT1B78GA099483; 1HGCT1B78GA028719; 1HGCT1B78GA034441 | 1HGCT1B78GA028462; 1HGCT1B78GA093201 | 1HGCT1B78GA001651 | 1HGCT1B78GA015145 | 1HGCT1B78GA022225 | 1HGCT1B78GA013430; 1HGCT1B78GA072266 | 1HGCT1B78GA062241 | 1HGCT1B78GA034035; 1HGCT1B78GA082120 | 1HGCT1B78GA056679; 1HGCT1B78GA089438

1HGCT1B78GA049571 | 1HGCT1B78GA096664 | 1HGCT1B78GA004887

1HGCT1B78GA003108 | 1HGCT1B78GA011399 | 1HGCT1B78GA019826; 1HGCT1B78GA099919 | 1HGCT1B78GA045679 | 1HGCT1B78GA064958; 1HGCT1B78GA044824 | 1HGCT1B78GA044077 | 1HGCT1B78GA055824 | 1HGCT1B78GA027683; 1HGCT1B78GA065382 | 1HGCT1B78GA015629; 1HGCT1B78GA036710 | 1HGCT1B78GA019731 | 1HGCT1B78GA024136 | 1HGCT1B78GA041485 | 1HGCT1B78GA099189 | 1HGCT1B78GA061106 | 1HGCT1B78GA094428 | 1HGCT1B78GA015565 | 1HGCT1B78GA027084; 1HGCT1B78GA027134 | 1HGCT1B78GA080092 | 1HGCT1B78GA052390; 1HGCT1B78GA073384; 1HGCT1B78GA082229 | 1HGCT1B78GA042040 | 1HGCT1B78GA020006 | 1HGCT1B78GA016120 | 1HGCT1B78GA039607 | 1HGCT1B78GA031863; 1HGCT1B78GA080142; 1HGCT1B78GA091822 | 1HGCT1B78GA026579 | 1HGCT1B78GA080903

1HGCT1B78GA082473; 1HGCT1B78GA092856 | 1HGCT1B78GA063146; 1HGCT1B78GA072512; 1HGCT1B78GA094414 | 1HGCT1B78GA055726 | 1HGCT1B78GA035654 | 1HGCT1B78GA000032 | 1HGCT1B78GA019910 | 1HGCT1B78GA004968

1HGCT1B78GA023584 | 1HGCT1B78GA029420

1HGCT1B78GA076298; 1HGCT1B78GA045987 | 1HGCT1B78GA041745; 1HGCT1B78GA052342 | 1HGCT1B78GA075832 | 1HGCT1B78GA039784 | 1HGCT1B78GA088189 | 1HGCT1B78GA034200 | 1HGCT1B78GA095059 | 1HGCT1B78GA044094 | 1HGCT1B78GA040451; 1HGCT1B78GA001164 | 1HGCT1B78GA042569; 1HGCT1B78GA010477; 1HGCT1B78GA042619; 1HGCT1B78GA000452; 1HGCT1B78GA022385 | 1HGCT1B78GA002752; 1HGCT1B78GA067424 | 1HGCT1B78GA098544 | 1HGCT1B78GA049697 | 1HGCT1B78GA024167 | 1HGCT1B78GA049179; 1HGCT1B78GA021821 | 1HGCT1B78GA026985; 1HGCT1B78GA025738 | 1HGCT1B78GA071425

1HGCT1B78GA025352 | 1HGCT1B78GA044452 | 1HGCT1B78GA018417 | 1HGCT1B78GA090931 | 1HGCT1B78GA010916; 1HGCT1B78GA021463 | 1HGCT1B78GA084899 | 1HGCT1B78GA012875; 1HGCT1B78GA041289

1HGCT1B78GA007112 | 1HGCT1B78GA064815; 1HGCT1B78GA040627; 1HGCT1B78GA008339 | 1HGCT1B78GA094672 | 1HGCT1B78GA057024 | 1HGCT1B78GA004078 | 1HGCT1B78GA011919; 1HGCT1B78GA094106; 1HGCT1B78GA053832; 1HGCT1B78GA016327 | 1HGCT1B78GA003092; 1HGCT1B78GA023004

1HGCT1B78GA055693 | 1HGCT1B78GA055659 | 1HGCT1B78GA012715; 1HGCT1B78GA094686 | 1HGCT1B78GA009989 | 1HGCT1B78GA042510

1HGCT1B78GA021348 | 1HGCT1B78GA026372 | 1HGCT1B78GA035170 | 1HGCT1B78GA031233 | 1HGCT1B78GA065737 | 1HGCT1B78GA077564 | 1HGCT1B78GA004047 | 1HGCT1B78GA000015; 1HGCT1B78GA038621; 1HGCT1B78GA069836; 1HGCT1B78GA003934 | 1HGCT1B78GA087978; 1HGCT1B78GA030065; 1HGCT1B78GA083106 | 1HGCT1B78GA015159 | 1HGCT1B78GA084255; 1HGCT1B78GA093909; 1HGCT1B78GA019390; 1HGCT1B78GA032009 | 1HGCT1B78GA034987 | 1HGCT1B78GA071781 | 1HGCT1B78GA084790; 1HGCT1B78GA063129

1HGCT1B78GA043656 | 1HGCT1B78GA066466; 1HGCT1B78GA006168 | 1HGCT1B78GA028686; 1HGCT1B78GA069044; 1HGCT1B78GA048551 | 1HGCT1B78GA028509 | 1HGCT1B78GA044029 | 1HGCT1B78GA099838

1HGCT1B78GA003495; 1HGCT1B78GA039364 | 1HGCT1B78GA057153 | 1HGCT1B78GA028624 | 1HGCT1B78GA091920; 1HGCT1B78GA011256

1HGCT1B78GA010091 | 1HGCT1B78GA059419 | 1HGCT1B78GA001326; 1HGCT1B78GA095837; 1HGCT1B78GA048226 | 1HGCT1B78GA010530 | 1HGCT1B78GA052454 | 1HGCT1B78GA072042 | 1HGCT1B78GA069674; 1HGCT1B78GA095207 | 1HGCT1B78GA017221; 1HGCT1B78GA076849 | 1HGCT1B78GA070579 | 1HGCT1B78GA083039 | 1HGCT1B78GA093893; 1HGCT1B78GA088158 | 1HGCT1B78GA021401

1HGCT1B78GA034732 | 1HGCT1B78GA000791 | 1HGCT1B78GA045228; 1HGCT1B78GA082294; 1HGCT1B78GA048534; 1HGCT1B78GA034925; 1HGCT1B78GA015503; 1HGCT1B78GA008101 | 1HGCT1B78GA065804 | 1HGCT1B78GA071912 | 1HGCT1B78GA013623; 1HGCT1B78GA028655; 1HGCT1B78GA025996; 1HGCT1B78GA050039

1HGCT1B78GA064801 | 1HGCT1B78GA030678 | 1HGCT1B78GA024413 | 1HGCT1B78GA033502; 1HGCT1B78GA099709; 1HGCT1B78GA085762 | 1HGCT1B78GA006364

1HGCT1B78GA053586; 1HGCT1B78GA088502 | 1HGCT1B78GA024394 | 1HGCT1B78GA053474; 1HGCT1B78GA089875 | 1HGCT1B78GA013735 | 1HGCT1B78GA073272; 1HGCT1B78GA037355 | 1HGCT1B78GA068525 | 1HGCT1B78GA047545 | 1HGCT1B78GA088046 | 1HGCT1B78GA071490

1HGCT1B78GA009703; 1HGCT1B78GA061753 | 1HGCT1B78GA081694

1HGCT1B78GA034536; 1HGCT1B78GA076155; 1HGCT1B78GA080612; 1HGCT1B78GA036514; 1HGCT1B78GA059372 | 1HGCT1B78GA007627; 1HGCT1B78GA033452 | 1HGCT1B78GA051451 | 1HGCT1B78GA056522 | 1HGCT1B78GA090198 | 1HGCT1B78GA059274 | 1HGCT1B78GA013721 | 1HGCT1B78GA051269

1HGCT1B78GA068914 | 1HGCT1B78GA090783; 1HGCT1B78GA043026 | 1HGCT1B78GA011130 | 1HGCT1B78GA058304; 1HGCT1B78GA037078 | 1HGCT1B78GA058562; 1HGCT1B78GA048940 | 1HGCT1B78GA003321 | 1HGCT1B78GA064040; 1HGCT1B78GA038862 | 1HGCT1B78GA089908; 1HGCT1B78GA040093; 1HGCT1B78GA099757 | 1HGCT1B78GA029840

1HGCT1B78GA093294 | 1HGCT1B78GA001004 | 1HGCT1B78GA041955 | 1HGCT1B78GA015694 | 1HGCT1B78GA043690 | 1HGCT1B78GA091545; 1HGCT1B78GA016957 | 1HGCT1B78GA073594; 1HGCT1B78GA009099 | 1HGCT1B78GA050753 | 1HGCT1B78GA012438; 1HGCT1B78GA097524; 1HGCT1B78GA030423; 1HGCT1B78GA079671; 1HGCT1B78GA063471; 1HGCT1B78GA061154 | 1HGCT1B78GA093277 | 1HGCT1B78GA056326

1HGCT1B78GA051370; 1HGCT1B78GA077841 | 1HGCT1B78GA062224; 1HGCT1B78GA041860; 1HGCT1B78GA071408; 1HGCT1B78GA089648 | 1HGCT1B78GA060103 | 1HGCT1B78GA059081 | 1HGCT1B78GA015940 | 1HGCT1B78GA008261; 1HGCT1B78GA098222 | 1HGCT1B78GA079170 | 1HGCT1B78GA040840

1HGCT1B78GA012861; 1HGCT1B78GA003500 | 1HGCT1B78GA022841; 1HGCT1B78GA009085; 1HGCT1B78GA067522; 1HGCT1B78GA043947; 1HGCT1B78GA079332 | 1HGCT1B78GA093814; 1HGCT1B78GA073417 | 1HGCT1B78GA076902 | 1HGCT1B78GA066841 | 1HGCT1B78GA095899 | 1HGCT1B78GA059291 | 1HGCT1B78GA043298; 1HGCT1B78GA016411 | 1HGCT1B78GA092470

1HGCT1B78GA083168 | 1HGCT1B78GA079234 | 1HGCT1B78GA003710 | 1HGCT1B78GA015193; 1HGCT1B78GA095546 | 1HGCT1B78GA004811 | 1HGCT1B78GA026176 | 1HGCT1B78GA004713; 1HGCT1B78GA077595 | 1HGCT1B78GA013458 | 1HGCT1B78GA028025 | 1HGCT1B78GA002539 | 1HGCT1B78GA047903 | 1HGCT1B78GA025853; 1HGCT1B78GA052308

1HGCT1B78GA072333

1HGCT1B78GA032687; 1HGCT1B78GA031121 | 1HGCT1B78GA060473 | 1HGCT1B78GA082392; 1HGCT1B78GA084577 | 1HGCT1B78GA059758; 1HGCT1B78GA082554 | 1HGCT1B78GA080156; 1HGCT1B78GA008096 | 1HGCT1B78GA020863 | 1HGCT1B78GA064944 | 1HGCT1B78GA029675

1HGCT1B78GA059856; 1HGCT1B78GA057959 | 1HGCT1B78GA029353 | 1HGCT1B78GA055502; 1HGCT1B78GA068847 | 1HGCT1B78GA015596 | 1HGCT1B78GA079105; 1HGCT1B78GA098060; 1HGCT1B78GA023780 | 1HGCT1B78GA079511; 1HGCT1B78GA070355 | 1HGCT1B78GA000127; 1HGCT1B78GA009250; 1HGCT1B78GA049764 | 1HGCT1B78GA074969; 1HGCT1B78GA002718 | 1HGCT1B78GA007496 | 1HGCT1B78GA005912 | 1HGCT1B78GA069206; 1HGCT1B78GA097376; 1HGCT1B78GA087186; 1HGCT1B78GA041891 | 1HGCT1B78GA070176 | 1HGCT1B78GA085941; 1HGCT1B78GA038926; 1HGCT1B78GA092145 | 1HGCT1B78GA015016; 1HGCT1B78GA096700 | 1HGCT1B78GA010396 | 1HGCT1B78GA030826 | 1HGCT1B78GA008177; 1HGCT1B78GA069058 | 1HGCT1B78GA078942 | 1HGCT1B78GA018661; 1HGCT1B78GA083459 | 1HGCT1B78GA093716 | 1HGCT1B78GA083610 | 1HGCT1B78GA047089 | 1HGCT1B78GA087009 | 1HGCT1B78GA047738 | 1HGCT1B78GA024430 | 1HGCT1B78GA021091 | 1HGCT1B78GA047500 | 1HGCT1B78GA058030 | 1HGCT1B78GA074390 | 1HGCT1B78GA030549 | 1HGCT1B78GA000810; 1HGCT1B78GA086541; 1HGCT1B78GA022631 | 1HGCT1B78GA066399 | 1HGCT1B78GA085437; 1HGCT1B78GA031569; 1HGCT1B78GA004730 | 1HGCT1B78GA061493 | 1HGCT1B78GA018689 | 1HGCT1B78GA002959 | 1HGCT1B78GA024508 | 1HGCT1B78GA008731; 1HGCT1B78GA007384 | 1HGCT1B78GA014805; 1HGCT1B78GA094512; 1HGCT1B78GA071716 | 1HGCT1B78GA083476 | 1HGCT1B78GA040076; 1HGCT1B78GA068203; 1HGCT1B78GA005909; 1HGCT1B78GA087799; 1HGCT1B78GA036822 | 1HGCT1B78GA049733 | 1HGCT1B78GA026517; 1HGCT1B78GA056472 | 1HGCT1B78GA077774 | 1HGCT1B78GA031460 | 1HGCT1B78GA074714 | 1HGCT1B78GA010592; 1HGCT1B78GA089309 | 1HGCT1B78GA018787 | 1HGCT1B78GA037324 | 1HGCT1B78GA009636; 1HGCT1B78GA054446 | 1HGCT1B78GA048484; 1HGCT1B78GA034679 | 1HGCT1B78GA072445 | 1HGCT1B78GA008857; 1HGCT1B78GA021009 | 1HGCT1B78GA055273 | 1HGCT1B78GA017686; 1HGCT1B78GA048372 | 1HGCT1B78GA010219 | 1HGCT1B78GA012729 | 1HGCT1B78GA032866 | 1HGCT1B78GA026999 | 1HGCT1B78GA076785 | 1HGCT1B78GA054480 | 1HGCT1B78GA022547 | 1HGCT1B78GA088869 | 1HGCT1B78GA056536; 1HGCT1B78GA077550 | 1HGCT1B78GA093005 | 1HGCT1B78GA059890 | 1HGCT1B78GA078634; 1HGCT1B78GA067729 | 1HGCT1B78GA049909 | 1HGCT1B78GA054768; 1HGCT1B78GA076446 | 1HGCT1B78GA007014; 1HGCT1B78GA070372 | 1HGCT1B78GA007451 | 1HGCT1B78GA004386 | 1HGCT1B78GA060411 | 1HGCT1B78GA000743 | 1HGCT1B78GA056424 | 1HGCT1B78GA062840 | 1HGCT1B78GA042166; 1HGCT1B78GA016604 | 1HGCT1B78GA017381 | 1HGCT1B78GA096213 | 1HGCT1B78GA045889 | 1HGCT1B78GA088483 | 1HGCT1B78GA042524 | 1HGCT1B78GA001553; 1HGCT1B78GA083431 | 1HGCT1B78GA031281; 1HGCT1B78GA036738; 1HGCT1B78GA005182; 1HGCT1B78GA036349 | 1HGCT1B78GA053362 | 1HGCT1B78GA021110 | 1HGCT1B78GA058237 | 1HGCT1B78GA023150; 1HGCT1B78GA067911 | 1HGCT1B78GA068735 | 1HGCT1B78GA008213 | 1HGCT1B78GA011290; 1HGCT1B78GA002945; 1HGCT1B78GA000600 | 1HGCT1B78GA059565 | 1HGCT1B78GA067875 | 1HGCT1B78GA015730 | 1HGCT1B78GA000659

1HGCT1B78GA021253 | 1HGCT1B78GA005084; 1HGCT1B78GA009586 | 1HGCT1B78GA007403 | 1HGCT1B78GA073207; 1HGCT1B78GA087995; 1HGCT1B78GA059209; 1HGCT1B78GA074731

1HGCT1B78GA029577; 1HGCT1B78GA088080 | 1HGCT1B78GA017042 | 1HGCT1B78GA029627 | 1HGCT1B78GA027053; 1HGCT1B78GA062823; 1HGCT1B78GA034603 | 1HGCT1B78GA086068 | 1HGCT1B78GA027425; 1HGCT1B78GA073675 | 1HGCT1B78GA084336; 1HGCT1B78GA068329 | 1HGCT1B78GA040885; 1HGCT1B78GA058240; 1HGCT1B78GA042491

1HGCT1B78GA097409; 1HGCT1B78GA007367; 1HGCT1B78GA055452 | 1HGCT1B78GA051322 | 1HGCT1B78GA004310 | 1HGCT1B78GA046394 | 1HGCT1B78GA055144; 1HGCT1B78GA011533 | 1HGCT1B78GA075605; 1HGCT1B78GA037260 | 1HGCT1B78GA033483 | 1HGCT1B78GA067097 | 1HGCT1B78GA043155; 1HGCT1B78GA004680 | 1HGCT1B78GA044547; 1HGCT1B78GA015405; 1HGCT1B78GA055256 | 1HGCT1B78GA075376; 1HGCT1B78GA005781

1HGCT1B78GA008907; 1HGCT1B78GA059520 | 1HGCT1B78GA075118; 1HGCT1B78GA049392; 1HGCT1B78GA006509 | 1HGCT1B78GA056827; 1HGCT1B78GA078455 | 1HGCT1B78GA034780 | 1HGCT1B78GA024024 | 1HGCT1B78GA015209 | 1HGCT1B78GA090038 | 1HGCT1B78GA024864 | 1HGCT1B78GA050851 | 1HGCT1B78GA015064 | 1HGCT1B78GA069819; 1HGCT1B78GA066600 | 1HGCT1B78GA088452; 1HGCT1B78GA004422 | 1HGCT1B78GA070520; 1HGCT1B78GA073014 | 1HGCT1B78GA085969 | 1HGCT1B78GA030020 | 1HGCT1B78GA091853 | 1HGCT1B78GA091075 | 1HGCT1B78GA034374; 1HGCT1B78GA080660 | 1HGCT1B78GA082487; 1HGCT1B78GA027327 | 1HGCT1B78GA093313 | 1HGCT1B78GA085681; 1HGCT1B78GA098933; 1HGCT1B78GA082747; 1HGCT1B78GA057878; 1HGCT1B78GA021978

1HGCT1B78GA024041 | 1HGCT1B78GA005537 | 1HGCT1B78GA024931

1HGCT1B78GA099712; 1HGCT1B78GA072221 | 1HGCT1B78GA047917; 1HGCT1B78GA095921 | 1HGCT1B78GA059260; 1HGCT1B78GA026727 | 1HGCT1B78GA009846 | 1HGCT1B78GA088872 | 1HGCT1B78GA045794

1HGCT1B78GA083056; 1HGCT1B78GA089827; 1HGCT1B78GA091397 | 1HGCT1B78GA069013 | 1HGCT1B78GA038456; 1HGCT1B78GA087253; 1HGCT1B78GA012889 | 1HGCT1B78GA029370 | 1HGCT1B78GA034455 | 1HGCT1B78GA057167 | 1HGCT1B78GA097832 | 1HGCT1B78GA052776; 1HGCT1B78GA007028 | 1HGCT1B78GA007689; 1HGCT1B78GA024007; 1HGCT1B78GA078780 | 1HGCT1B78GA036139 | 1HGCT1B78GA075765 | 1HGCT1B78GA038294 | 1HGCT1B78GA013170; 1HGCT1B78GA014951 | 1HGCT1B78GA069576 | 1HGCT1B78GA057847; 1HGCT1B78GA005876 | 1HGCT1B78GA081789

1HGCT1B78GA044984 | 1HGCT1B78GA090881 | 1HGCT1B78GA030129 | 1HGCT1B78GA010060; 1HGCT1B78GA030258

1HGCT1B78GA070484 | 1HGCT1B78GA021303 | 1HGCT1B78GA093182 | 1HGCT1B78GA002315; 1HGCT1B78GA004159 | 1HGCT1B78GA054494 | 1HGCT1B78GA065589

1HGCT1B78GA009040 | 1HGCT1B78GA099404 | 1HGCT1B78GA041535; 1HGCT1B78GA024184 | 1HGCT1B78GA005232; 1HGCT1B78GA056407; 1HGCT1B78GA006204 | 1HGCT1B78GA012228 | 1HGCT1B78GA044287; 1HGCT1B78GA082795 | 1HGCT1B78GA023178 | 1HGCT1B78GA050235 | 1HGCT1B78GA079881; 1HGCT1B78GA047464 | 1HGCT1B78GA029644; 1HGCT1B78GA029594; 1HGCT1B78GA052843; 1HGCT1B78GA051367 | 1HGCT1B78GA027358; 1HGCT1B78GA031846 | 1HGCT1B78GA005036; 1HGCT1B78GA079475 | 1HGCT1B78GA092890; 1HGCT1B78GA067245; 1HGCT1B78GA080187 | 1HGCT1B78GA040577 | 1HGCT1B78GA074986; 1HGCT1B78GA030874; 1HGCT1B78GA057721 | 1HGCT1B78GA024315 | 1HGCT1B78GA062157 | 1HGCT1B78GA024718

1HGCT1B78GA094087 | 1HGCT1B78GA015615 | 1HGCT1B78GA016067 | 1HGCT1B78GA035153 | 1HGCT1B78GA050512; 1HGCT1B78GA017249; 1HGCT1B78GA098401 | 1HGCT1B78GA006199; 1HGCT1B78GA046332; 1HGCT1B78GA058495 | 1HGCT1B78GA034391

1HGCT1B78GA086488 | 1HGCT1B78GA040210 | 1HGCT1B78GA022497; 1HGCT1B78GA051692; 1HGCT1B78GA058108 | 1HGCT1B78GA064765 | 1HGCT1B78GA070341; 1HGCT1B78GA043138; 1HGCT1B78GA066256 | 1HGCT1B78GA029093; 1HGCT1B78GA015825 | 1HGCT1B78GA064331

1HGCT1B78GA023309; 1HGCT1B78GA088564 | 1HGCT1B78GA060537 | 1HGCT1B78GA037016 | 1HGCT1B78GA008518 | 1HGCT1B78GA056732 | 1HGCT1B78GA045181; 1HGCT1B78GA008079 | 1HGCT1B78GA072977; 1HGCT1B78GA064457; 1HGCT1B78GA084434

1HGCT1B78GA005960; 1HGCT1B78GA036030 | 1HGCT1B78GA016215; 1HGCT1B78GA070095 | 1HGCT1B78GA054933 | 1HGCT1B78GA070890 | 1HGCT1B78GA098513 | 1HGCT1B78GA091125 | 1HGCT1B78GA046993 | 1HGCT1B78GA028347 | 1HGCT1B78GA099225

1HGCT1B78GA047478 | 1HGCT1B78GA042278; 1HGCT1B78GA054172; 1HGCT1B78GA001312; 1HGCT1B78GA056293; 1HGCT1B78GA029854 | 1HGCT1B78GA025979 | 1HGCT1B78GA015212 | 1HGCT1B78GA004744 | 1HGCT1B78GA054396 | 1HGCT1B78GA053197 | 1HGCT1B78GA071599 | 1HGCT1B78GA072848 | 1HGCT1B78GA040837 | 1HGCT1B78GA098740 | 1HGCT1B78GA019289

1HGCT1B78GA033614 | 1HGCT1B78GA037582; 1HGCT1B78GA039588 | 1HGCT1B78GA040434; 1HGCT1B78GA054656

1HGCT1B78GA066922 | 1HGCT1B78GA059601 | 1HGCT1B78GA047173 | 1HGCT1B78GA035749; 1HGCT1B78GA095448 | 1HGCT1B78GA004369 | 1HGCT1B78GA090668; 1HGCT1B78GA017543 | 1HGCT1B78GA075975 | 1HGCT1B78GA040773 | 1HGCT1B78GA003366

1HGCT1B78GA063955 | 1HGCT1B78GA065852 | 1HGCT1B78GA036528 | 1HGCT1B78GA015162 | 1HGCT1B78GA085745; 1HGCT1B78GA012665; 1HGCT1B78GA099841 | 1HGCT1B78GA037825 | 1HGCT1B78GA032222; 1HGCT1B78GA017512 | 1HGCT1B78GA089813 | 1HGCT1B78GA061736; 1HGCT1B78GA083591; 1HGCT1B78GA021527 | 1HGCT1B78GA002895; 1HGCT1B78GA085549; 1HGCT1B78GA093148 | 1HGCT1B78GA065866 | 1HGCT1B78GA089844 | 1HGCT1B78GA071201 | 1HGCT1B78GA009927; 1HGCT1B78GA020037; 1HGCT1B78GA023326 | 1HGCT1B78GA015260 | 1HGCT1B78GA001861

1HGCT1B78GA033936; 1HGCT1B78GA092761; 1HGCT1B78GA086233 | 1HGCT1B78GA069478 | 1HGCT1B78GA022919

1HGCT1B78GA080786 | 1HGCT1B78GA058612; 1HGCT1B78GA014691 | 1HGCT1B78GA096518 | 1HGCT1B78GA080691; 1HGCT1B78GA027554; 1HGCT1B78GA020068 | 1HGCT1B78GA027229; 1HGCT1B78GA051997 | 1HGCT1B78GA005764; 1HGCT1B78GA066886; 1HGCT1B78GA008969 | 1HGCT1B78GA011838; 1HGCT1B78GA074261 | 1HGCT1B78GA062806 | 1HGCT1B78GA027246 | 1HGCT1B78GA066547; 1HGCT1B78GA030695; 1HGCT1B78GA067827; 1HGCT1B78GA034813 | 1HGCT1B78GA070565 | 1HGCT1B78GA067178 | 1HGCT1B78GA098916 | 1HGCT1B78GA043172; 1HGCT1B78GA055855; 1HGCT1B78GA017560 | 1HGCT1B78GA001102 | 1HGCT1B78GA090217; 1HGCT1B78GA039963

1HGCT1B78GA003416 | 1HGCT1B78GA005313; 1HGCT1B78GA001701; 1HGCT1B78GA003657 | 1HGCT1B78GA080464 | 1HGCT1B78GA070548 | 1HGCT1B78GA069948 | 1HGCT1B78GA006851 | 1HGCT1B78GA028235; 1HGCT1B78GA090508

1HGCT1B78GA087060

1HGCT1B78GA088922 | 1HGCT1B78GA096454; 1HGCT1B78GA063566 | 1HGCT1B78GA009006 | 1HGCT1B78GA088788 | 1HGCT1B78GA046914 | 1HGCT1B78GA030454; 1HGCT1B78GA054088 | 1HGCT1B78GA019096 | 1HGCT1B78GA011855 | 1HGCT1B78GA062661; 1HGCT1B78GA081498; 1HGCT1B78GA035217 | 1HGCT1B78GA063602

1HGCT1B78GA027103 | 1HGCT1B78GA048341; 1HGCT1B78GA097314 | 1HGCT1B78GA011595 | 1HGCT1B78GA028591; 1HGCT1B78GA089195 | 1HGCT1B78GA022614; 1HGCT1B78GA028820 | 1HGCT1B78GA098351

1HGCT1B78GA034214; 1HGCT1B78GA054009 | 1HGCT1B78GA014464; 1HGCT1B78GA060487; 1HGCT1B78GA043480; 1HGCT1B78GA001696 | 1HGCT1B78GA064359 | 1HGCT1B78GA083686 | 1HGCT1B78GA003559

1HGCT1B78GA088421; 1HGCT1B78GA067052; 1HGCT1B78GA091691; 1HGCT1B78GA030843 | 1HGCT1B78GA098897 | 1HGCT1B78GA005649; 1HGCT1B78GA064376; 1HGCT1B78GA020961; 1HGCT1B78GA074101; 1HGCT1B78GA054527; 1HGCT1B78GA060893 | 1HGCT1B78GA069917 | 1HGCT1B78GA069822 | 1HGCT1B78GA005201 | 1HGCT1B78GA004517 | 1HGCT1B78GA090301; 1HGCT1B78GA023343 | 1HGCT1B78GA089097 | 1HGCT1B78GA025268; 1HGCT1B78GA018224 | 1HGCT1B78GA028607 | 1HGCT1B78GA045892 | 1HGCT1B78GA098219

1HGCT1B78GA085650; 1HGCT1B78GA065799 | 1HGCT1B78GA020054 | 1HGCT1B78GA071828; 1HGCT1B78GA006185 | 1HGCT1B78GA078052 | 1HGCT1B78GA051501; 1HGCT1B78GA069481 | 1HGCT1B78GA010043; 1HGCT1B78GA067861; 1HGCT1B78GA078679; 1HGCT1B78GA005862 | 1HGCT1B78GA071568

1HGCT1B78GA050686; 1HGCT1B78GA016442 | 1HGCT1B78GA060649 | 1HGCT1B78GA057797; 1HGCT1B78GA046184

1HGCT1B78GA009801 | 1HGCT1B78GA091321 | 1HGCT1B78GA070405

1HGCT1B78GA046007 | 1HGCT1B78GA047626 | 1HGCT1B78GA000922 | 1HGCT1B78GA076494

1HGCT1B78GA066953; 1HGCT1B78GA011242 | 1HGCT1B78GA054365

1HGCT1B78GA077662 | 1HGCT1B78GA072008; 1HGCT1B78GA016232 | 1HGCT1B78GA028560; 1HGCT1B78GA041681 | 1HGCT1B78GA069500 | 1HGCT1B78GA051787; 1HGCT1B78GA017879; 1HGCT1B78GA095384 | 1HGCT1B78GA046329 | 1HGCT1B78GA024122; 1HGCT1B78GA096986; 1HGCT1B78GA024895 | 1HGCT1B78GA013329 | 1HGCT1B78GA020474 | 1HGCT1B78GA073661; 1HGCT1B78GA016585; 1HGCT1B78GA042264; 1HGCT1B78GA024590 | 1HGCT1B78GA069142 | 1HGCT1B78GA033290 | 1HGCT1B78GA041261 | 1HGCT1B78GA040935 | 1HGCT1B78GA068170; 1HGCT1B78GA003819; 1HGCT1B78GA008373 | 1HGCT1B78GA062983 | 1HGCT1B78GA078276

1HGCT1B78GA041258; 1HGCT1B78GA055483 | 1HGCT1B78GA080979 | 1HGCT1B78GA043074 | 1HGCT1B78GA061381; 1HGCT1B78GA078309; 1HGCT1B78GA090735; 1HGCT1B78GA047268; 1HGCT1B78GA046704 | 1HGCT1B78GA033158 | 1HGCT1B78GA029868 | 1HGCT1B78GA063874 | 1HGCT1B78GA081288 | 1HGCT1B78GA058710

1HGCT1B78GA050025 | 1HGCT1B78GA063244 | 1HGCT1B78GA006784; 1HGCT1B78GA038540; 1HGCT1B78GA028316; 1HGCT1B78GA048646; 1HGCT1B78GA059954; 1HGCT1B78GA019504; 1HGCT1B78GA005652 | 1HGCT1B78GA038053; 1HGCT1B78GA078438 | 1HGCT1B78GA049019; 1HGCT1B78GA021074

1HGCT1B78GA045259 | 1HGCT1B78GA028073 | 1HGCT1B78GA073563 | 1HGCT1B78GA043186; 1HGCT1B78GA058268 | 1HGCT1B78GA035816 | 1HGCT1B78GA007594 | 1HGCT1B78GA081064; 1HGCT1B78GA037601 | 1HGCT1B78GA018434; 1HGCT1B78GA029837; 1HGCT1B78GA092386 | 1HGCT1B78GA007918; 1HGCT1B78GA007109 | 1HGCT1B78GA033421 | 1HGCT1B78GA046685

1HGCT1B78GA041034 | 1HGCT1B78GA087558; 1HGCT1B78GA098186 | 1HGCT1B78GA057007; 1HGCT1B78GA047111; 1HGCT1B78GA065883; 1HGCT1B78GA009300 | 1HGCT1B78GA069321 | 1HGCT1B78GA054835 | 1HGCT1B78GA097569 | 1HGCT1B78GA031264; 1HGCT1B78GA063132; 1HGCT1B78GA087155 | 1HGCT1B78GA030891 | 1HGCT1B78GA000502; 1HGCT1B78GA039655 | 1HGCT1B78GA094204 | 1HGCT1B78GA093375 | 1HGCT1B78GA098303; 1HGCT1B78GA038117 | 1HGCT1B78GA032138

1HGCT1B78GA043625; 1HGCT1B78GA077452 | 1HGCT1B78GA068766 | 1HGCT1B78GA098673

1HGCT1B78GA029465 | 1HGCT1B78GA067505 | 1HGCT1B78GA078312

1HGCT1B78GA043205; 1HGCT1B78GA023990; 1HGCT1B78GA081291 | 1HGCT1B78GA061431; 1HGCT1B78GA050140 | 1HGCT1B78GA033743; 1HGCT1B78GA001360 | 1HGCT1B78GA070419 | 1HGCT1B78GA057136 | 1HGCT1B78GA061445 | 1HGCT1B78GA061364; 1HGCT1B78GA048727 | 1HGCT1B78GA011144 | 1HGCT1B78GA084353 | 1HGCT1B78GA064569 | 1HGCT1B78GA066628; 1HGCT1B78GA008759; 1HGCT1B78GA002069 | 1HGCT1B78GA026730 | 1HGCT1B78GA094798 | 1HGCT1B78GA033113; 1HGCT1B78GA088323 | 1HGCT1B78GA010849 | 1HGCT1B78GA021723 | 1HGCT1B78GA019812; 1HGCT1B78GA042880 | 1HGCT1B78GA056889 | 1HGCT1B78GA045682 | 1HGCT1B78GA051580; 1HGCT1B78GA018479; 1HGCT1B78GA063809 | 1HGCT1B78GA000189 | 1HGCT1B78GA077466; 1HGCT1B78GA052762 | 1HGCT1B78GA015095 | 1HGCT1B78GA045696 | 1HGCT1B78GA028039 | 1HGCT1B78GA009443 | 1HGCT1B78GA067259; 1HGCT1B78GA023049 | 1HGCT1B78GA078049 | 1HGCT1B78GA057704; 1HGCT1B78GA063406; 1HGCT1B78GA089035 | 1HGCT1B78GA009037; 1HGCT1B78GA084871 | 1HGCT1B78GA029286 | 1HGCT1B78GA079573; 1HGCT1B78GA016313 | 1HGCT1B78GA095000 | 1HGCT1B78GA019101 | 1HGCT1B78GA012780 | 1HGCT1B78GA004260 | 1HGCT1B78GA082005; 1HGCT1B78GA039896 | 1HGCT1B78GA041647 | 1HGCT1B78GA063485; 1HGCT1B78GA016599 | 1HGCT1B78GA099628 | 1HGCT1B78GA064748 | 1HGCT1B78GA057556 | 1HGCT1B78GA048792 | 1HGCT1B78GA093165 | 1HGCT1B78GA020393 | 1HGCT1B78GA000886 | 1HGCT1B78GA003240; 1HGCT1B78GA049117 | 1HGCT1B78GA038327; 1HGCT1B78GA053880; 1HGCT1B78GA009717; 1HGCT1B78GA090010 | 1HGCT1B78GA029241; 1HGCT1B78GA023360; 1HGCT1B78GA001049 | 1HGCT1B78GA093487 | 1HGCT1B78GA073448 | 1HGCT1B78GA059999

1HGCT1B78GA048257; 1HGCT1B78GA046220 | 1HGCT1B78GA091335; 1HGCT1B78GA087625; 1HGCT1B78GA046461; 1HGCT1B78GA093179 | 1HGCT1B78GA027022

1HGCT1B78GA070047 | 1HGCT1B78GA080643 | 1HGCT1B78GA064118

1HGCT1B78GA024945 | 1HGCT1B78GA089973 | 1HGCT1B78GA066175 | 1HGCT1B78GA037887 | 1HGCT1B78GA088578 | 1HGCT1B78GA092341 | 1HGCT1B78GA043415; 1HGCT1B78GA097443 | 1HGCT1B78GA004520 | 1HGCT1B78GA037744; 1HGCT1B78GA059517; 1HGCT1B78GA017090 | 1HGCT1B78GA056195 | 1HGCT1B78GA084532 | 1HGCT1B78GA064460; 1HGCT1B78GA043561; 1HGCT1B78GA052373 | 1HGCT1B78GA092324; 1HGCT1B78GA066659; 1HGCT1B78GA072087 | 1HGCT1B78GA082375

1HGCT1B78GA071702 | 1HGCT1B78GA006932; 1HGCT1B78GA098608 | 1HGCT1B78GA013685 | 1HGCT1B78GA069982 | 1HGCT1B78GA025044 | 1HGCT1B78GA036206 | 1HGCT1B78GA030177; 1HGCT1B78GA005926 | 1HGCT1B78GA026601 | 1HGCT1B78GA082893 | 1HGCT1B78GA028249 | 1HGCT1B78GA052017 | 1HGCT1B78GA098656 | 1HGCT1B78GA010608; 1HGCT1B78GA098866; 1HGCT1B78GA000984 | 1HGCT1B78GA035850 | 1HGCT1B78GA094302 | 1HGCT1B78GA047755 | 1HGCT1B78GA066029 | 1HGCT1B78GA089696; 1HGCT1B78GA031202 | 1HGCT1B78GA000175; 1HGCT1B78GA033922; 1HGCT1B78GA034438; 1HGCT1B78GA030017; 1HGCT1B78GA078150 | 1HGCT1B78GA016022 | 1HGCT1B78GA084840 | 1HGCT1B78GA076754 | 1HGCT1B78GA026792 | 1HGCT1B78GA024377 | 1HGCT1B78GA035489 | 1HGCT1B78GA054964 | 1HGCT1B78GA087463

1HGCT1B78GA077922 | 1HGCT1B78GA004095 | 1HGCT1B78GA093750 | 1HGCT1B78GA036271

1HGCT1B78GA027649 | 1HGCT1B78GA074163; 1HGCT1B78GA090718; 1HGCT1B78GA002671 | 1HGCT1B78GA062997; 1HGCT1B78GA038747; 1HGCT1B78GA073093 | 1HGCT1B78GA000130 | 1HGCT1B78GA083185 | 1HGCT1B78GA058741 | 1HGCT1B78GA069383; 1HGCT1B78GA013864; 1HGCT1B78GA035525 | 1HGCT1B78GA090234 | 1HGCT1B78GA053264 | 1HGCT1B78GA008826 | 1HGCT1B78GA008664; 1HGCT1B78GA061591 | 1HGCT1B78GA090427 | 1HGCT1B78GA095191 | 1HGCT1B78GA025156 | 1HGCT1B78GA080836; 1HGCT1B78GA060294 | 1HGCT1B78GA081419 | 1HGCT1B78GA048890 | 1HGCT1B78GA014836 | 1HGCT1B78GA033810; 1HGCT1B78GA018157 | 1HGCT1B78GA081162 | 1HGCT1B78GA062515; 1HGCT1B78GA097023; 1HGCT1B78GA016540

1HGCT1B78GA017316; 1HGCT1B78GA010821; 1HGCT1B78GA042538

1HGCT1B78GA091674; 1HGCT1B78GA020605 | 1HGCT1B78GA075426 | 1HGCT1B78GA003593; 1HGCT1B78GA067665 | 1HGCT1B78GA010186 | 1HGCT1B78GA074146 | 1HGCT1B78GA035847 | 1HGCT1B78GA025254 | 1HGCT1B78GA074888 | 1HGCT1B78GA003609 | 1HGCT1B78GA021169; 1HGCT1B78GA036674 | 1HGCT1B78GA032575 | 1HGCT1B78GA061249; 1HGCT1B78GA048436 | 1HGCT1B78GA050056; 1HGCT1B78GA072185 | 1HGCT1B78GA060361; 1HGCT1B78GA049098; 1HGCT1B78GA080285 | 1HGCT1B78GA087415; 1HGCT1B78GA046122 | 1HGCT1B78GA013783 | 1HGCT1B78GA096809 | 1HGCT1B78GA009202 | 1HGCT1B78GA071473 | 1HGCT1B78GA055578 | 1HGCT1B78GA099659 | 1HGCT1B78GA054267

1HGCT1B78GA055712 | 1HGCT1B78GA007563 | 1HGCT1B78GA072929; 1HGCT1B78GA055404; 1HGCT1B78GA026971 | 1HGCT1B78GA071179 | 1HGCT1B78GA084613

1HGCT1B78GA099807; 1HGCT1B78GA043060 | 1HGCT1B78GA078715 | 1HGCT1B78GA068315; 1HGCT1B78GA096776 | 1HGCT1B78GA030583; 1HGCT1B78GA054916 | 1HGCT1B78GA062398 | 1HGCT1B78GA098088; 1HGCT1B78GA039512 | 1HGCT1B78GA030390

1HGCT1B78GA073658 | 1HGCT1B78GA004839; 1HGCT1B78GA024783; 1HGCT1B78GA035833 | 1HGCT1B78GA091738; 1HGCT1B78GA032382

1HGCT1B78GA001570; 1HGCT1B78GA081503 | 1HGCT1B78GA005778 | 1HGCT1B78GA030227 | 1HGCT1B78GA032074 | 1HGCT1B78GA053829 | 1HGCT1B78GA086104; 1HGCT1B78GA004663; 1HGCT1B78GA090833 | 1HGCT1B78GA088547 | 1HGCT1B78GA028784 | 1HGCT1B78GA070694 | 1HGCT1B78GA080318

1HGCT1B78GA087690; 1HGCT1B78GA050350 | 1HGCT1B78GA024010; 1HGCT1B78GA065463; 1HGCT1B78GA088631 | 1HGCT1B78GA070033 | 1HGCT1B78GA019373; 1HGCT1B78GA083915; 1HGCT1B78GA037307; 1HGCT1B78GA098852

1HGCT1B78GA083753

1HGCT1B78GA074325; 1HGCT1B78GA051093

1HGCT1B78GA044595 | 1HGCT1B78GA010978 | 1HGCT1B78GA003755 | 1HGCT1B78GA038585; 1HGCT1B78GA091450 | 1HGCT1B78GA027408 | 1HGCT1B78GA067181 | 1HGCT1B78GA053846; 1HGCT1B78GA017638; 1HGCT1B78GA055872 | 1HGCT1B78GA058643 | 1HGCT1B78GA071361 | 1HGCT1B78GA021379 | 1HGCT1B78GA021737; 1HGCT1B78GA025397 | 1HGCT1B78GA058836 | 1HGCT1B78GA057072 | 1HGCT1B78GA012990 | 1HGCT1B78GA037162 | 1HGCT1B78GA028204; 1HGCT1B78GA003111 | 1HGCT1B78GA083218 | 1HGCT1B78GA010348; 1HGCT1B78GA003626; 1HGCT1B78GA057962 | 1HGCT1B78GA099855 | 1HGCT1B78GA087706 | 1HGCT1B78GA004436 | 1HGCT1B78GA017008; 1HGCT1B78GA020555; 1HGCT1B78GA069416 | 1HGCT1B78GA088807; 1HGCT1B78GA056973; 1HGCT1B78GA000421; 1HGCT1B78GA064426; 1HGCT1B78GA086913 | 1HGCT1B78GA086863 | 1HGCT1B78GA047772 | 1HGCT1B78GA084062 | 1HGCT1B78GA072655; 1HGCT1B78GA014853 | 1HGCT1B78GA035427 | 1HGCT1B78GA026887; 1HGCT1B78GA065947 | 1HGCT1B78GA022757 | 1HGCT1B78GA049196 | 1HGCT1B78GA019034 | 1HGCT1B78GA017235

1HGCT1B78GA007854; 1HGCT1B78GA056553 | 1HGCT1B78GA071991 | 1HGCT1B78GA071053

1HGCT1B78GA020281 | 1HGCT1B78GA044340; 1HGCT1B78GA096356 | 1HGCT1B78GA049649 | 1HGCT1B78GA035041 | 1HGCT1B78GA091299 | 1HGCT1B78GA008132; 1HGCT1B78GA035265 | 1HGCT1B78GA090587 | 1HGCT1B78GA047819 | 1HGCT1B78GA072963 | 1HGCT1B78GA076768 | 1HGCT1B78GA008955 | 1HGCT1B78GA088273; 1HGCT1B78GA028722 | 1HGCT1B78GA080867 | 1HGCT1B78GA040272 | 1HGCT1B78GA097846 | 1HGCT1B78GA034004 | 1HGCT1B78GA002282 | 1HGCT1B78GA067567; 1HGCT1B78GA067472; 1HGCT1B78GA007708; 1HGCT1B78GA038313 | 1HGCT1B78GA036951 | 1HGCT1B78GA082408 | 1HGCT1B78GA060991; 1HGCT1B78GA094025 | 1HGCT1B78GA092680

1HGCT1B78GA002668 | 1HGCT1B78GA094509; 1HGCT1B78GA033015 | 1HGCT1B78GA044533; 1HGCT1B78GA096552; 1HGCT1B78GA098978 | 1HGCT1B78GA063499 | 1HGCT1B78GA054673 | 1HGCT1B78GA074180 | 1HGCT1B78GA082263 | 1HGCT1B78GA094946 | 1HGCT1B78GA039395 | 1HGCT1B78GA082831; 1HGCT1B78GA082800 | 1HGCT1B78GA091268 | 1HGCT1B78GA097412 | 1HGCT1B78GA059937 | 1HGCT1B78GA028381 | 1HGCT1B78GA089536; 1HGCT1B78GA026629; 1HGCT1B78GA000774 | 1HGCT1B78GA074616; 1HGCT1B78GA099077; 1HGCT1B78GA079699 | 1HGCT1B78GA067777 | 1HGCT1B78GA075619 | 1HGCT1B78GA042751; 1HGCT1B78GA025450; 1HGCT1B78GA034570; 1HGCT1B78GA080058; 1HGCT1B78GA060683; 1HGCT1B78GA048209 | 1HGCT1B78GA086507 | 1HGCT1B78GA047108; 1HGCT1B78GA013234 | 1HGCT1B78GA003867 | 1HGCT1B78GA034245; 1HGCT1B78GA062451; 1HGCT1B78GA055001; 1HGCT1B78GA045374 | 1HGCT1B78GA084725 | 1HGCT1B78GA013587 | 1HGCT1B78GA021561 | 1HGCT1B78GA049375 | 1HGCT1B78GA087107 | 1HGCT1B78GA012441 | 1HGCT1B78GA025528; 1HGCT1B78GA056035 | 1HGCT1B78GA068654 | 1HGCT1B78GA084935 | 1HGCT1B78GA032026; 1HGCT1B78GA001794 | 1HGCT1B78GA003271 | 1HGCT1B78GA026078

1HGCT1B78GA037193 | 1HGCT1B78GA026341 | 1HGCT1B78GA083980 | 1HGCT1B78GA038599

1HGCT1B78GA044970 | 1HGCT1B78GA096177; 1HGCT1B78GA034584 | 1HGCT1B78GA015663 | 1HGCT1B78GA065513 | 1HGCT1B78GA018739

1HGCT1B78GA070131 | 1HGCT1B78GA005229 | 1HGCT1B78GA027764; 1HGCT1B78GA093943; 1HGCT1B78GA094767; 1HGCT1B78GA049408; 1HGCT1B78GA074504; 1HGCT1B78GA015324; 1HGCT1B78GA066080 | 1HGCT1B78GA089391; 1HGCT1B78GA028977; 1HGCT1B78GA000631 | 1HGCT1B78GA030499; 1HGCT1B78GA012617; 1HGCT1B78GA009345

1HGCT1B78GA052745 | 1HGCT1B78GA024475 | 1HGCT1B78GA003920

1HGCT1B78GA054818 | 1HGCT1B78GA057105 | 1HGCT1B78GA073689 | 1HGCT1B78GA086670 | 1HGCT1B78GA065902 | 1HGCT1B78GA016425 | 1HGCT1B78GA008972; 1HGCT1B78GA099452

1HGCT1B78GA026422 | 1HGCT1B78GA054690 | 1HGCT1B78GA068878 | 1HGCT1B78GA021611 | 1HGCT1B78GA043866; 1HGCT1B78GA037761 | 1HGCT1B78GA088144; 1HGCT1B78GA015291 | 1HGCT1B78GA074700 | 1HGCT1B78GA081386 | 1HGCT1B78GA074583

1HGCT1B78GA059307 | 1HGCT1B78GA088399 | 1HGCT1B78GA083350 | 1HGCT1B78GA010723 | 1HGCT1B78GA073451 | 1HGCT1B78GA071344 | 1HGCT1B78GA070422; 1HGCT1B78GA071506 | 1HGCT1B78GA078620 | 1HGCT1B78GA034729 | 1HGCT1B78GA056276; 1HGCT1B78GA037985; 1HGCT1B78GA073966 | 1HGCT1B78GA038943; 1HGCT1B78GA055242; 1HGCT1B78GA003707; 1HGCT1B78GA031670 | 1HGCT1B78GA054978

1HGCT1B78GA084773 | 1HGCT1B78GA066449; 1HGCT1B78GA072901; 1HGCT1B78GA007529; 1HGCT1B78GA041132

1HGCT1B78GA040126 | 1HGCT1B78GA025139 | 1HGCT1B78GA046363 | 1HGCT1B78GA076608 | 1HGCT1B78GA038683; 1HGCT1B78GA057234; 1HGCT1B78GA026131 | 1HGCT1B78GA069660 | 1HGCT1B78GA026016

1HGCT1B78GA053247; 1HGCT1B78GA011287; 1HGCT1B78GA016862 | 1HGCT1B78GA035542 | 1HGCT1B78GA034889; 1HGCT1B78GA029157; 1HGCT1B78GA065186 | 1HGCT1B78GA076382

1HGCT1B78GA015789 | 1HGCT1B78GA020085 | 1HGCT1B78GA023987 | 1HGCT1B78GA083204 | 1HGCT1B78GA017994 | 1HGCT1B78GA064300; 1HGCT1B78GA086877; 1HGCT1B78GA002167 | 1HGCT1B78GA073191 | 1HGCT1B78GA037436

1HGCT1B78GA021186 | 1HGCT1B78GA033712 | 1HGCT1B78GA043091; 1HGCT1B78GA021883 | 1HGCT1B78GA031040; 1HGCT1B78GA016554; 1HGCT1B78GA046816 | 1HGCT1B78GA040000 | 1HGCT1B78GA024556 | 1HGCT1B78GA031667 | 1HGCT1B78GA014920 | 1HGCT1B78GA082344; 1HGCT1B78GA003738; 1HGCT1B78GA027344 | 1HGCT1B78GA095630 | 1HGCT1B78GA084661 | 1HGCT1B78GA035038; 1HGCT1B78GA083672

1HGCT1B78GA049361 | 1HGCT1B78GA082862; 1HGCT1B78GA029823; 1HGCT1B78GA076981; 1HGCT1B78GA001908 | 1HGCT1B78GA071926 | 1HGCT1B78GA086989; 1HGCT1B78GA003089 | 1HGCT1B78GA006669 | 1HGCT1B78GA037274

1HGCT1B78GA017347 | 1HGCT1B78GA040160 | 1HGCT1B78GA093859 | 1HGCT1B78GA088371 | 1HGCT1B78GA049862; 1HGCT1B78GA093974 | 1HGCT1B78GA014934; 1HGCT1B78GA048906; 1HGCT1B78GA051675; 1HGCT1B78GA029613 | 1HGCT1B78GA042197; 1HGCT1B78GA046654

1HGCT1B78GA040630 | 1HGCT1B78GA030230 | 1HGCT1B78GA070338

1HGCT1B78GA075166; 1HGCT1B78GA044239

1HGCT1B78GA093876 | 1HGCT1B78GA064894 | 1HGCT1B78GA079282; 1HGCT1B78GA033189; 1HGCT1B78GA016893; 1HGCT1B78GA010267; 1HGCT1B78GA094395; 1HGCT1B78GA030972; 1HGCT1B78GA026288; 1HGCT1B78GA084272 | 1HGCT1B78GA004470; 1HGCT1B78GA011659; 1HGCT1B78GA028753 | 1HGCT1B78GA016778 | 1HGCT1B78GA096440 | 1HGCT1B78GA013606 | 1HGCT1B78GA031622; 1HGCT1B78GA010902

1HGCT1B78GA093067 | 1HGCT1B78GA017302 | 1HGCT1B78GA029322 | 1HGCT1B78GA045200 | 1HGCT1B78GA012083 | 1HGCT1B78GA047495 | 1HGCT1B78GA027635; 1HGCT1B78GA013248 | 1HGCT1B78GA080996; 1HGCT1B78GA023956 | 1HGCT1B78GA008051 | 1HGCT1B78GA089357 | 1HGCT1B78GA020488 | 1HGCT1B78GA041616; 1HGCT1B78GA032303 | 1HGCT1B78GA062045; 1HGCT1B78GA066824; 1HGCT1B78GA049845 | 1HGCT1B78GA089715; 1HGCT1B78GA024685 | 1HGCT1B78GA083414 | 1HGCT1B78GA035914; 1HGCT1B78GA045391 | 1HGCT1B78GA093599; 1HGCT1B78GA081629; 1HGCT1B78GA042202 | 1HGCT1B78GA032298 | 1HGCT1B78GA039929 | 1HGCT1B78GA079847 | 1HGCT1B78GA057265 | 1HGCT1B78GA018031 | 1HGCT1B78GA042054; 1HGCT1B78GA032771; 1HGCT1B78GA035511; 1HGCT1B78GA079606; 1HGCT1B78GA033449 | 1HGCT1B78GA033144 | 1HGCT1B78GA063017 | 1HGCT1B78GA093036; 1HGCT1B78GA046427 | 1HGCT1B78GA022709 | 1HGCT1B78GA088970; 1HGCT1B78GA078410 | 1HGCT1B78GA067939; 1HGCT1B78GA041633 | 1HGCT1B78GA032396 | 1HGCT1B78GA058660; 1HGCT1B78GA014528 | 1HGCT1B78GA091206 | 1HGCT1B78GA093862 | 1HGCT1B78GA085678 | 1HGCT1B78GA022774; 1HGCT1B78GA090461 | 1HGCT1B78GA050817; 1HGCT1B78GA046847 | 1HGCT1B78GA085390 | 1HGCT1B78GA077273; 1HGCT1B78GA062482 | 1HGCT1B78GA080075 | 1HGCT1B78GA032558; 1HGCT1B78GA040546; 1HGCT1B78GA038957 | 1HGCT1B78GA075099 | 1HGCT1B78GA043608 | 1HGCT1B78GA033709 | 1HGCT1B78GA001617; 1HGCT1B78GA094056 | 1HGCT1B78GA070680; 1HGCT1B78GA027831 | 1HGCT1B78GA086037 | 1HGCT1B78GA061719; 1HGCT1B78GA011922 | 1HGCT1B78GA034858; 1HGCT1B78GA099905 | 1HGCT1B78GA080223; 1HGCT1B78GA065544 | 1HGCT1B78GA060926 | 1HGCT1B78GA023911; 1HGCT1B78GA016165

1HGCT1B78GA017400 | 1HGCT1B78GA058139

1HGCT1B78GA026713; 1HGCT1B78GA010690

1HGCT1B78GA093019; 1HGCT1B78GA005117; 1HGCT1B78GA038263

1HGCT1B78GA015579; 1HGCT1B78GA012648 | 1HGCT1B78GA070601 | 1HGCT1B78GA013346 | 1HGCT1B78GA075295; 1HGCT1B78GA099726 | 1HGCT1B78GA084479 | 1HGCT1B78GA067746 | 1HGCT1B78GA020121; 1HGCT1B78GA071246 | 1HGCT1B78GA063227; 1HGCT1B78GA053703 | 1HGCT1B78GA095966; 1HGCT1B78GA068556; 1HGCT1B78GA037050 | 1HGCT1B78GA060151 | 1HGCT1B78GA058769 | 1HGCT1B78GA086961 | 1HGCT1B78GA004064 | 1HGCT1B78GA027490 | 1HGCT1B78GA039221; 1HGCT1B78GA030714 | 1HGCT1B78GA033967

1HGCT1B78GA033905 | 1HGCT1B78GA066709; 1HGCT1B78GA019776 | 1HGCT1B78GA084143

1HGCT1B78GA025805; 1HGCT1B78GA021088 | 1HGCT1B78GA065785; 1HGCT1B78GA008194 | 1HGCT1B78GA091027 | 1HGCT1B78GA067441 | 1HGCT1B78GA055161; 1HGCT1B78GA049442; 1HGCT1B78GA028011 | 1HGCT1B78GA054737 | 1HGCT1B78GA077239 | 1HGCT1B78GA064796 | 1HGCT1B78GA007174 | 1HGCT1B78GA001732 | 1HGCT1B78GA046279 | 1HGCT1B78GA079380 | 1HGCT1B78GA041762

1HGCT1B78GA033497 | 1HGCT1B78GA092078 | 1HGCT1B78GA060988 | 1HGCT1B78GA082828 | 1HGCT1B78GA066063 | 1HGCT1B78GA095417 | 1HGCT1B78GA088810; 1HGCT1B78GA028915; 1HGCT1B78GA066242 | 1HGCT1B78GA034746; 1HGCT1B78GA009281 | 1HGCT1B78GA017039 | 1HGCT1B78GA054642

1HGCT1B78GA028414 | 1HGCT1B78GA068640 | 1HGCT1B78GA095479; 1HGCT1B78GA088595 | 1HGCT1B78GA006350 | 1HGCT1B78GA026467 | 1HGCT1B78GA093912 | 1HGCT1B78GA018465 | 1HGCT1B78GA006526 | 1HGCT1B78GA023357 | 1HGCT1B78GA037114 | 1HGCT1B78GA093747 | 1HGCT1B78GA083302 | 1HGCT1B78GA045603 | 1HGCT1B78GA078889 | 1HGCT1B78GA020362 | 1HGCT1B78GA066015 | 1HGCT1B78GA085924; 1HGCT1B78GA019423 | 1HGCT1B78GA036982 | 1HGCT1B78GA026503 | 1HGCT1B78GA063504; 1HGCT1B78GA053068 | 1HGCT1B78GA059016 | 1HGCT1B78GA007286; 1HGCT1B78GA056701; 1HGCT1B78GA024959; 1HGCT1B78GA081520; 1HGCT1B78GA087429 | 1HGCT1B78GA067858; 1HGCT1B78GA047965 | 1HGCT1B78GA071196 | 1HGCT1B78GA048260 | 1HGCT1B78GA018837 | 1HGCT1B78GA007353; 1HGCT1B78GA015369; 1HGCT1B78GA044743

1HGCT1B78GA072865 | 1HGCT1B78GA051210 | 1HGCT1B78GA053135; 1HGCT1B78GA040952 | 1HGCT1B78GA007983 | 1HGCT1B78GA099693 | 1HGCT1B78GA003836 | 1HGCT1B78GA044841 | 1HGCT1B78GA043236 | 1HGCT1B78GA001939 | 1HGCT1B78GA040322

1HGCT1B78GA037503; 1HGCT1B78GA082649; 1HGCT1B78GA089942; 1HGCT1B78GA036934; 1HGCT1B78GA034505 | 1HGCT1B78GA045276 | 1HGCT1B78GA005554; 1HGCT1B78GA073742 | 1HGCT1B78GA096874 | 1HGCT1B78GA078763

1HGCT1B78GA033001 | 1HGCT1B78GA078505 | 1HGCT1B78GA090993 | 1HGCT1B78GA049215 | 1HGCT1B78GA066936; 1HGCT1B78GA032768; 1HGCT1B78GA002427

1HGCT1B78GA079685 | 1HGCT1B78GA039610 | 1HGCT1B78GA030213 | 1HGCT1B78GA028980 | 1HGCT1B78GA030650; 1HGCT1B78GA099502 | 1HGCT1B78GA093585

1HGCT1B78GA063728; 1HGCT1B78GA004808 | 1HGCT1B78GA008616 | 1HGCT1B78GA073143; 1HGCT1B78GA064989; 1HGCT1B78GA057055 | 1HGCT1B78GA055287; 1HGCT1B78GA045343 | 1HGCT1B78GA039459; 1HGCT1B78GA071019

1HGCT1B78GA064913

1HGCT1B78GA025898 | 1HGCT1B78GA029384 | 1HGCT1B78GA019664; 1HGCT1B78GA058111 | 1HGCT1B78GA090055; 1HGCT1B78GA006655 | 1HGCT1B78GA047948 | 1HGCT1B78GA063437; 1HGCT1B78GA067147 | 1HGCT1B78GA015999; 1HGCT1B78GA035248 | 1HGCT1B78GA045911 | 1HGCT1B78GA036433 | 1HGCT1B78GA056648 | 1HGCT1B78GA023522 | 1HGCT1B78GA076480; 1HGCT1B78GA085633 | 1HGCT1B78GA024427; 1HGCT1B78GA037937 | 1HGCT1B78GA033547 | 1HGCT1B78GA098785; 1HGCT1B78GA001343 | 1HGCT1B78GA011886 | 1HGCT1B78GA020619; 1HGCT1B78GA018854 | 1HGCT1B78GA012214 | 1HGCT1B78GA080237 | 1HGCT1B78GA046735; 1HGCT1B78GA012522 | 1HGCT1B78GA065933 | 1HGCT1B78GA072431; 1HGCT1B78GA097880 | 1HGCT1B78GA088208 | 1HGCT1B78GA005246 | 1HGCT1B78GA098155; 1HGCT1B78GA059775; 1HGCT1B78GA010155; 1HGCT1B78GA005022; 1HGCT1B78GA065978; 1HGCT1B78GA015114; 1HGCT1B78GA023469; 1HGCT1B78GA092176 | 1HGCT1B78GA069450; 1HGCT1B78GA059615; 1HGCT1B78GA051045 | 1HGCT1B78GA075538; 1HGCT1B78GA091478; 1HGCT1B78GA077791; 1HGCT1B78GA046542

1HGCT1B78GA048579 | 1HGCT1B78GA080478; 1HGCT1B78GA019986 | 1HGCT1B78GA061770 | 1HGCT1B78GA045472 | 1HGCT1B78GA044080 | 1HGCT1B78GA053202 | 1HGCT1B78GA078018; 1HGCT1B78GA055581 | 1HGCT1B78GA043754; 1HGCT1B78GA067343; 1HGCT1B78GA086121 | 1HGCT1B78GA060652 | 1HGCT1B78GA014562; 1HGCT1B78GA077080

1HGCT1B78GA064085; 1HGCT1B78GA013640 | 1HGCT1B78GA000516; 1HGCT1B78GA070114; 1HGCT1B78GA068962; 1HGCT1B78GA038439 | 1HGCT1B78GA073529 | 1HGCT1B78GA037551

1HGCT1B78GA057895 | 1HGCT1B78GA043009; 1HGCT1B78GA060375 | 1HGCT1B78GA014996; 1HGCT1B78GA046945; 1HGCT1B78GA025304 | 1HGCT1B78GA055967

1HGCT1B78GA086314 | 1HGCT1B78GA024606 | 1HGCT1B78GA059873; 1HGCT1B78GA063101; 1HGCT1B78GA099631 | 1HGCT1B78GA076057 | 1HGCT1B78GA028378 | 1HGCT1B78GA053958; 1HGCT1B78GA068475 | 1HGCT1B78GA081842 | 1HGCT1B78GA051143; 1HGCT1B78GA064247 | 1HGCT1B78GA061297 | 1HGCT1B78GA068489; 1HGCT1B78GA088791 | 1HGCT1B78GA060800 | 1HGCT1B78GA090847 | 1HGCT1B78GA083266; 1HGCT1B78GA055113 | 1HGCT1B78GA039736

1HGCT1B78GA075328; 1HGCT1B78GA090962

1HGCT1B78GA063910 | 1HGCT1B78GA057119

1HGCT1B78GA011693 | 1HGCT1B78GA045097; 1HGCT1B78GA072638 | 1HGCT1B78GA043334 | 1HGCT1B78GA071649

1HGCT1B78GA082652 | 1HGCT1B78GA026761

1HGCT1B78GA060814 | 1HGCT1B78GA008762 | 1HGCT1B78GA065754 | 1HGCT1B78GA048145 | 1HGCT1B78GA044905; 1HGCT1B78GA027523; 1HGCT1B78GA076706 | 1HGCT1B78GA046170

1HGCT1B78GA040918 | 1HGCT1B78GA083249; 1HGCT1B78GA081078; 1HGCT1B78GA074258 | 1HGCT1B78GA002086; 1HGCT1B78GA022984; 1HGCT1B78GA025318; 1HGCT1B78GA048548 | 1HGCT1B78GA055788; 1HGCT1B78GA066516; 1HGCT1B78GA071621; 1HGCT1B78GA079962; 1HGCT1B78GA052888 | 1HGCT1B78GA090685; 1HGCT1B78GA093795 | 1HGCT1B78GA041079; 1HGCT1B78GA021205 | 1HGCT1B78GA031037; 1HGCT1B78GA055922 | 1HGCT1B78GA039977; 1HGCT1B78GA003528 | 1HGCT1B78GA095885

1HGCT1B78GA053376 | 1HGCT1B78GA035587 | 1HGCT1B78GA002766; 1HGCT1B78GA045164; 1HGCT1B78GA087057; 1HGCT1B78GA053166 | 1HGCT1B78GA031376; 1HGCT1B78GA040224; 1HGCT1B78GA039719 | 1HGCT1B78GA017641 | 1HGCT1B78GA094915 | 1HGCT1B78GA060232; 1HGCT1B78GA030647 | 1HGCT1B78GA099869 | 1HGCT1B78GA030003 | 1HGCT1B78GA088029 | 1HGCT1B78GA086927; 1HGCT1B78GA062692 | 1HGCT1B78GA028090

1HGCT1B78GA091030 | 1HGCT1B78GA053409

1HGCT1B78GA031880 | 1HGCT1B78GA050204 | 1HGCT1B78GA061588; 1HGCT1B78GA058903 | 1HGCT1B78GA009829 | 1HGCT1B78GA084482; 1HGCT1B78GA045973 | 1HGCT1B78GA039008 | 1HGCT1B78GA076544; 1HGCT1B78GA020698 | 1HGCT1B78GA067438; 1HGCT1B78GA091917 | 1HGCT1B78GA026694 | 1HGCT1B78GA035766; 1HGCT1B78GA042975 | 1HGCT1B78GA027747 | 1HGCT1B78GA004971; 1HGCT1B78GA039834 | 1HGCT1B78GA087091 | 1HGCT1B78GA040742; 1HGCT1B78GA073868; 1HGCT1B78GA054740 | 1HGCT1B78GA020880 | 1HGCT1B78GA046072 | 1HGCT1B78GA006588 | 1HGCT1B78GA035735 | 1HGCT1B78GA022029 | 1HGCT1B78GA018367 | 1HGCT1B78GA005098 | 1HGCT1B78GA018384 | 1HGCT1B78GA019082 | 1HGCT1B78GA082232 | 1HGCT1B78GA051448; 1HGCT1B78GA004372 | 1HGCT1B78GA084014 | 1HGCT1B78GA083851; 1HGCT1B78GA023228 | 1HGCT1B78GA086815 | 1HGCT1B78GA078925 | 1HGCT1B78GA011581 | 1HGCT1B78GA070792; 1HGCT1B78GA068587

1HGCT1B78GA080495

1HGCT1B78GA011905; 1HGCT1B78GA007322 | 1HGCT1B78GA004842; 1HGCT1B78GA064278 | 1HGCT1B78GA030146

1HGCT1B78GA022113 | 1HGCT1B78GA002864; 1HGCT1B78GA080965 | 1HGCT1B78GA088905 | 1HGCT1B78GA032642; 1HGCT1B78GA097944; 1HGCT1B78GA082117 | 1HGCT1B78GA052163

1HGCT1B78GA092016 | 1HGCT1B78GA015923 | 1HGCT1B78GA024265 | 1HGCT1B78GA025626 | 1HGCT1B78GA023813 | 1HGCT1B78GA004453 | 1HGCT1B78GA029661 | 1HGCT1B78GA080304; 1HGCT1B78GA067049; 1HGCT1B78GA060523 | 1HGCT1B78GA083722; 1HGCT1B78GA078424 | 1HGCT1B78GA017624 | 1HGCT1B78GA001357 | 1HGCT1B78GA002248 | 1HGCT1B78GA050137; 1HGCT1B78GA077189 | 1HGCT1B78GA000970; 1HGCT1B78GA048419 | 1HGCT1B78GA008714; 1HGCT1B78GA014903 | 1HGCT1B78GA054141

1HGCT1B78GA082571 | 1HGCT1B78GA084286 | 1HGCT1B78GA035797; 1HGCT1B78GA009216 | 1HGCT1B78GA006316 | 1HGCT1B78GA009507; 1HGCT1B78GA050283

1HGCT1B78GA033628; 1HGCT1B78GA070789 | 1HGCT1B78GA017252; 1HGCT1B78GA098575 | 1HGCT1B78GA094297; 1HGCT1B78GA013928 | 1HGCT1B78GA078522 | 1HGCT1B78GA017719 | 1HGCT1B78GA045357 | 1HGCT1B78GA043284; 1HGCT1B78GA089472 | 1HGCT1B78GA098477 | 1HGCT1B78GA018420; 1HGCT1B78GA061459; 1HGCT1B78GA014139; 1HGCT1B78GA006574 | 1HGCT1B78GA027893 | 1HGCT1B78GA016845

1HGCT1B78GA064412 | 1HGCT1B78GA097460 | 1HGCT1B78GA007966 | 1HGCT1B78GA029451 | 1HGCT1B78GA025691; 1HGCT1B78GA096762 | 1HGCT1B78GA026808 | 1HGCT1B78GA042572; 1HGCT1B78GA094154

1HGCT1B78GA038991 | 1HGCT1B78GA097720 | 1HGCT1B78GA059033; 1HGCT1B78GA053605; 1HGCT1B78GA077225 | 1HGCT1B78GA078567 | 1HGCT1B78GA000693 | 1HGCT1B78GA094753; 1HGCT1B78GA026405; 1HGCT1B78GA058772 | 1HGCT1B78GA056505 | 1HGCT1B78GA017378 | 1HGCT1B78GA047447; 1HGCT1B78GA045004 | 1HGCT1B78GA063356

1HGCT1B78GA093344

1HGCT1B78GA081467 | 1HGCT1B78GA002296 | 1HGCT1B78GA027912; 1HGCT1B78GA040787 | 1HGCT1B78GA075362 | 1HGCT1B78GA073787; 1HGCT1B78GA034634; 1HGCT1B78GA003206 | 1HGCT1B78GA051854; 1HGCT1B78GA063440 | 1HGCT1B78GA040112 | 1HGCT1B78GA022872; 1HGCT1B78GA025173 | 1HGCT1B78GA079136; 1HGCT1B78GA044032; 1HGCT1B78GA075068

1HGCT1B78GA053183 | 1HGCT1B78GA084241 | 1HGCT1B78GA000404; 1HGCT1B78GA069996

1HGCT1B78GA028302; 1HGCT1B78GA040336 | 1HGCT1B78GA046556 | 1HGCT1B78GA055838 | 1HGCT1B78GA036741 | 1HGCT1B78GA012391; 1HGCT1B78GA035900 | 1HGCT1B78GA026355

1HGCT1B78GA087883 | 1HGCT1B78GA075474 | 1HGCT1B78GA032365 | 1HGCT1B78GA099029 | 1HGCT1B78GA070842; 1HGCT1B78GA040899 | 1HGCT1B78GA050610; 1HGCT1B78GA015646; 1HGCT1B78GA048307; 1HGCT1B78GA051286 | 1HGCT1B78GA003335 | 1HGCT1B78GA081727; 1HGCT1B78GA094221 | 1HGCT1B78GA054706 | 1HGCT1B78GA072557 | 1HGCT1B78GA036268 | 1HGCT1B78GA042877 | 1HGCT1B78GA075037 | 1HGCT1B78GA091951; 1HGCT1B78GA042426; 1HGCT1B78GA037677 | 1HGCT1B78GA058447; 1HGCT1B78GA095160 | 1HGCT1B78GA034567 | 1HGCT1B78GA027568; 1HGCT1B78GA023942 | 1HGCT1B78GA079279

1HGCT1B78GA000306 | 1HGCT1B78GA012021; 1HGCT1B78GA021494 | 1HGCT1B78GA042331 | 1HGCT1B78GA076527 | 1HGCT1B78GA058206; 1HGCT1B78GA095028 | 1HGCT1B78GA025724

1HGCT1B78GA045455 | 1HGCT1B78GA092422 | 1HGCT1B78GA047299 | 1HGCT1B78GA051952 | 1HGCT1B78GA074468; 1HGCT1B78GA010303; 1HGCT1B78GA071893 | 1HGCT1B78GA059842 | 1HGCT1B78GA011497 | 1HGCT1B78GA072302

1HGCT1B78GA051868; 1HGCT1B78GA061655 | 1HGCT1B78GA057315; 1HGCT1B78GA007417 | 1HGCT1B78GA042393 | 1HGCT1B78GA066287; 1HGCT1B78GA090959; 1HGCT1B78GA083395; 1HGCT1B78GA060702 | 1HGCT1B78GA071554 | 1HGCT1B78GA038277 | 1HGCT1B78GA034021 | 1HGCT1B78GA007790 | 1HGCT1B78GA019745 | 1HGCT1B78GA068900 | 1HGCT1B78GA086247; 1HGCT1B78GA064409 | 1HGCT1B78GA054186 | 1HGCT1B78GA034665; 1HGCT1B78GA036609; 1HGCT1B78GA075507 | 1HGCT1B78GA029417; 1HGCT1B78GA091190 | 1HGCT1B78GA071117; 1HGCT1B78GA056603 | 1HGCT1B78GA060540; 1HGCT1B78GA013153

1HGCT1B78GA006428 | 1HGCT1B78GA021706 | 1HGCT1B78GA051479

1HGCT1B78GA096793 | 1HGCT1B78GA074938

1HGCT1B78GA030440; 1HGCT1B78GA062174 | 1HGCT1B78GA035251 | 1HGCT1B78GA040238; 1HGCT1B78GA087821 | 1HGCT1B78GA023634 | 1HGCT1B78GA018076 | 1HGCT1B78GA027909 | 1HGCT1B78GA079251 | 1HGCT1B78GA077600; 1HGCT1B78GA065141 | 1HGCT1B78GA021382 | 1HGCT1B78GA006705; 1HGCT1B78GA084059 | 1HGCT1B78GA030180 | 1HGCT1B78GA033595

1HGCT1B78GA013847; 1HGCT1B78GA012942 | 1HGCT1B78GA091786; 1HGCT1B78GA076401; 1HGCT1B78GA027179 | 1HGCT1B78GA071134 | 1HGCT1B78GA009376; 1HGCT1B78GA008891 | 1HGCT1B78GA079041; 1HGCT1B78GA061025 | 1HGCT1B78GA093134 | 1HGCT1B78GA064068 | 1HGCT1B78GA046153 | 1HGCT1B78GA088354 | 1HGCT1B78GA096065 | 1HGCT1B78GA066225 | 1HGCT1B78GA050865; 1HGCT1B78GA037484; 1HGCT1B78GA075958; 1HGCT1B78GA070615

1HGCT1B78GA059761 | 1HGCT1B78GA048369 | 1HGCT1B78GA017753 | 1HGCT1B78GA059386 | 1HGCT1B78GA077631 | 1HGCT1B78GA015985; 1HGCT1B78GA048985 | 1HGCT1B78GA092372 | 1HGCT1B78GA051658 | 1HGCT1B78GA056343; 1HGCT1B78GA018546 | 1HGCT1B78GA017946 | 1HGCT1B78GA089469; 1HGCT1B78GA096146 | 1HGCT1B78GA015310 | 1HGCT1B78GA071229 | 1HGCT1B78GA034911; 1HGCT1B78GA026002

1HGCT1B78GA064135; 1HGCT1B78GA086684; 1HGCT1B78GA061414; 1HGCT1B78GA026775 | 1HGCT1B78GA075300; 1HGCT1B78GA091139; 1HGCT1B78GA069349 | 1HGCT1B78GA044290 | 1HGCT1B78GA022452 | 1HGCT1B78GA046234 | 1HGCT1B78GA093053 | 1HGCT1B78GA088662; 1HGCT1B78GA087897 | 1HGCT1B78GA010768; 1HGCT1B78GA020927; 1HGCT1B78GA061767 | 1HGCT1B78GA047836 | 1HGCT1B78GA002105

1HGCT1B78GA056097; 1HGCT1B78GA054754; 1HGCT1B78GA020328; 1HGCT1B78GA093022 | 1HGCT1B78GA009782; 1HGCT1B78GA002606 | 1HGCT1B78GA059002

1HGCT1B78GA086393 | 1HGCT1B78GA065950; 1HGCT1B78GA041471

1HGCT1B78GA090914 | 1HGCT1B78GA085759 | 1HGCT1B78GA048971

1HGCT1B78GA063695

1HGCT1B78GA081730 | 1HGCT1B78GA068511 | 1HGCT1B78GA013069 | 1HGCT1B78GA054530; 1HGCT1B78GA097670 | 1HGCT1B78GA006848 | 1HGCT1B78GA047142; 1HGCT1B78GA098169 | 1HGCT1B78GA025061; 1HGCT1B78GA056021 | 1HGCT1B78GA055449 | 1HGCT1B78GA002492 | 1HGCT1B78GA073112 | 1HGCT1B78GA047769 | 1HGCT1B78GA078746 | 1HGCT1B78GA024461 | 1HGCT1B78GA040286 | 1HGCT1B78GA006753 | 1HGCT1B78GA048744 | 1HGCT1B78GA069805 | 1HGCT1B78GA006106 | 1HGCT1B78GA006459

1HGCT1B78GA024797 | 1HGCT1B78GA076589 | 1HGCT1B78GA036724

1HGCT1B78GA016800; 1HGCT1B78GA099824; 1HGCT1B78GA016019 | 1HGCT1B78GA053328 | 1HGCT1B78GA087611

1HGCT1B78GA029711 | 1HGCT1B78GA076074; 1HGCT1B78GA010110 | 1HGCT1B78GA025576 | 1HGCT1B78GA032673

1HGCT1B78GA041177 | 1HGCT1B78GA083560; 1HGCT1B78GA040675 | 1HGCT1B78GA019809; 1HGCT1B78GA003478; 1HGCT1B78GA075653 | 1HGCT1B78GA038845 | 1HGCT1B78GA014013 | 1HGCT1B78GA096471 | 1HGCT1B78GA025772 | 1HGCT1B78GA080819; 1HGCT1B78GA006591; 1HGCT1B78GA099371 | 1HGCT1B78GA009720 | 1HGCT1B78GA052518; 1HGCT1B78GA076611 | 1HGCT1B78GA099242 | 1HGCT1B78GA021480 | 1HGCT1B78GA050722; 1HGCT1B78GA037498

1HGCT1B78GA044578 | 1HGCT1B78GA080321 | 1HGCT1B78GA042734 | 1HGCT1B78GA025674

1HGCT1B78GA092579 | 1HGCT1B78GA025187 | 1HGCT1B78GA048050; 1HGCT1B78GA074387; 1HGCT1B78GA055564 | 1HGCT1B78GA019955 | 1HGCT1B78GA079086 | 1HGCT1B78GA072624; 1HGCT1B78GA096129

1HGCT1B78GA091318

1HGCT1B78GA075040 | 1HGCT1B78GA018000 | 1HGCT1B78GA011211; 1HGCT1B78GA040501

1HGCT1B78GA095644 | 1HGCT1B78GA072476 | 1HGCT1B78GA083008; 1HGCT1B78GA098754 | 1HGCT1B78GA053149 | 1HGCT1B78GA098835; 1HGCT1B78GA059808; 1HGCT1B78GA086751 | 1HGCT1B78GA011998

1HGCT1B78GA095319 | 1HGCT1B78GA005490 | 1HGCT1B78GA040353 | 1HGCT1B78GA044256 | 1HGCT1B78GA051353; 1HGCT1B78GA012701; 1HGCT1B78GA026937; 1HGCT1B78GA034651 | 1HGCT1B78GA038098 | 1HGCT1B78GA027876 | 1HGCT1B78GA023679

1HGCT1B78GA083381 | 1HGCT1B78GA026954 | 1HGCT1B78GA018692; 1HGCT1B78GA066337 | 1HGCT1B78GA069707 | 1HGCT1B78GA005425 | 1HGCT1B78GA011483 | 1HGCT1B78GA021835 | 1HGCT1B78GA097748; 1HGCT1B78GA088919 | 1HGCT1B78GA031510

1HGCT1B78GA043950 | 1HGCT1B78GA019907; 1HGCT1B78GA042085 | 1HGCT1B78GA025609 | 1HGCT1B78GA027439 | 1HGCT1B78GA032091 | 1HGCT1B78GA033399 | 1HGCT1B78GA031801 | 1HGCT1B78GA090606; 1HGCT1B78GA049831 | 1HGCT1B78GA028445 | 1HGCT1B78GA043494 | 1HGCT1B78GA045777 | 1HGCT1B78GA008843 | 1HGCT1B78GA078181 | 1HGCT1B78GA073711 | 1HGCT1B78GA056911; 1HGCT1B78GA026789 | 1HGCT1B78GA000239 | 1HGCT1B78GA077161 | 1HGCT1B78GA030910 | 1HGCT1B78GA027845 | 1HGCT1B78GA064281; 1HGCT1B78GA033080 | 1HGCT1B78GA073837; 1HGCT1B78GA032527 | 1HGCT1B78GA076799 | 1HGCT1B78GA048615 | 1HGCT1B78GA070016 | 1HGCT1B78GA027540; 1HGCT1B78GA078830; 1HGCT1B78GA014710 | 1HGCT1B78GA033631; 1HGCT1B78GA011452 | 1HGCT1B78GA067066 | 1HGCT1B78GA097068 | 1HGCT1B78GA064023 | 1HGCT1B78GA055175 | 1HGCT1B78GA064216 | 1HGCT1B78GA021947 | 1HGCT1B78GA032477 | 1HGCT1B78GA001147; 1HGCT1B78GA095532

1HGCT1B78GA046637; 1HGCT1B78GA040367 | 1HGCT1B78GA045178; 1HGCT1B78GA058349 | 1HGCT1B78GA035220

1HGCT1B78GA025593 | 1HGCT1B78GA039414; 1HGCT1B78GA005179 | 1HGCT1B78GA008292 | 1HGCT1B78GA001620 | 1HGCT1B78GA053801 | 1HGCT1B78GA025237; 1HGCT1B78GA078326

1HGCT1B78GA064507 | 1HGCT1B78GA008003 | 1HGCT1B78GA053751 | 1HGCT1B78GA050736; 1HGCT1B78GA069030; 1HGCT1B78GA049666 | 1HGCT1B78GA043706; 1HGCT1B78GA078407; 1HGCT1B78GA027330; 1HGCT1B78GA013931 | 1HGCT1B78GA068721 | 1HGCT1B78GA097765; 1HGCT1B78GA026758 | 1HGCT1B78GA036075

1HGCT1B78GA047741 | 1HGCT1B78GA060392 | 1HGCT1B78GA086040 | 1HGCT1B78GA077693 | 1HGCT1B78GA052082 | 1HGCT1B78GA000354; 1HGCT1B78GA094770 | 1HGCT1B78GA026534; 1HGCT1B78GA072249 | 1HGCT1B78GA046587 | 1HGCT1B78GA017025

1HGCT1B78GA027585 | 1HGCT1B78GA076947 | 1HGCT1B78GA085664 | 1HGCT1B78GA049070 | 1HGCT1B78GA080755 | 1HGCT1B78GA096339; 1HGCT1B78GA064121 | 1HGCT1B78GA056794 | 1HGCT1B78GA047366; 1HGCT1B78GA079587 | 1HGCT1B78GA029109; 1HGCT1B78GA033970; 1HGCT1B78GA050400 | 1HGCT1B78GA044337 | 1HGCT1B78GA033953; 1HGCT1B78GA026436 | 1HGCT1B78GA040188; 1HGCT1B78GA004193 | 1HGCT1B78GA063468 | 1HGCT1B78GA072798 | 1HGCT1B78GA030597 | 1HGCT1B78GA019602 | 1HGCT1B78GA001021; 1HGCT1B78GA081436; 1HGCT1B78GA036819

1HGCT1B78GA082540 | 1HGCT1B78GA063518 | 1HGCT1B78GA081176; 1HGCT1B78GA010740; 1HGCT1B78GA084076 | 1HGCT1B78GA071800

1HGCT1B78GA021060; 1HGCT1B78GA065009; 1HGCT1B78GA037842 | 1HGCT1B78GA079752 | 1HGCT1B78GA008289 | 1HGCT1B78GA096695; 1HGCT1B78GA093358 | 1HGCT1B78GA050767 | 1HGCT1B78GA035086 | 1HGCT1B78GA074082

1HGCT1B78GA087561; 1HGCT1B78GA068430 | 1HGCT1B78GA095918; 1HGCT1B78GA032754 | 1HGCT1B78GA041910 | 1HGCT1B78GA032284

1HGCT1B78GA088256 | 1HGCT1B78GA020622; 1HGCT1B78GA094400 | 1HGCT1B78GA014223; 1HGCT1B78GA003660; 1HGCT1B78GA010222 | 1HGCT1B78GA032883; 1HGCT1B78GA083171 | 1HGCT1B78GA015792 | 1HGCT1B78GA010401; 1HGCT1B78GA051708 | 1HGCT1B78GA037453 | 1HGCT1B78GA018904; 1HGCT1B78GA035072 | 1HGCT1B78GA027201

1HGCT1B78GA008681 | 1HGCT1B78GA022676 | 1HGCT1B78GA010818; 1HGCT1B78GA074406 | 1HGCT1B78GA012200; 1HGCT1B78GA096244 | 1HGCT1B78GA048517 | 1HGCT1B78GA019924 | 1HGCT1B78GA054043

1HGCT1B78GA057461 | 1HGCT1B78GA011788; 1HGCT1B78GA066208

1HGCT1B78GA008745; 1HGCT1B78GA098950; 1HGCT1B78GA032821 | 1HGCT1B78GA060263 | 1HGCT1B78GA075846; 1HGCT1B78GA043253; 1HGCT1B78GA086619; 1HGCT1B78GA070243 | 1HGCT1B78GA083400 | 1HGCT1B78GA007661 | 1HGCT1B78GA095241 | 1HGCT1B78GA052003 | 1HGCT1B78GA011273 | 1HGCT1B78GA022323 | 1HGCT1B78GA009247; 1HGCT1B78GA074860; 1HGCT1B78GA011449 | 1HGCT1B78GA077385 | 1HGCT1B78GA048243; 1HGCT1B78GA010351 | 1HGCT1B78GA026100 | 1HGCT1B78GA081579 | 1HGCT1B78GA037470; 1HGCT1B78GA096423; 1HGCT1B78GA075748; 1HGCT1B78GA067083 | 1HGCT1B78GA086328

1HGCT1B78GA042944; 1HGCT1B78GA065835 | 1HGCT1B78GA060490 | 1HGCT1B78GA063647; 1HGCT1B78GA007644 | 1HGCT1B78GA001844 | 1HGCT1B78GA049912; 1HGCT1B78GA058013 | 1HGCT1B78GA062403; 1HGCT1B78GA029708; 1HGCT1B78GA041129 | 1HGCT1B78GA092212; 1HGCT1B78GA097992 | 1HGCT1B78GA037288

1HGCT1B78GA062689; 1HGCT1B78GA030034 | 1HGCT1B78GA063664; 1HGCT1B78GA068993 | 1HGCT1B78GA076088 | 1HGCT1B78GA027652 | 1HGCT1B78GA004307 | 1HGCT1B78GA052812 | 1HGCT1B78GA035508 | 1HGCT1B78GA033161 | 1HGCT1B78GA033340; 1HGCT1B78GA066676 | 1HGCT1B78GA044306 | 1HGCT1B78GA043379

1HGCT1B78GA097152 | 1HGCT1B78GA060943; 1HGCT1B78GA083865 | 1HGCT1B78GA079444 | 1HGCT1B78GA003531 | 1HGCT1B78GA075216 | 1HGCT1B78GA098737; 1HGCT1B78GA063888; 1HGCT1B78GA067195 | 1HGCT1B78GA042989 | 1HGCT1B78GA054575 | 1HGCT1B78GA010804 | 1HGCT1B78GA084160 | 1HGCT1B78GA049988 | 1HGCT1B78GA031989; 1HGCT1B78GA015971; 1HGCT1B78GA058707 | 1HGCT1B78GA037579 | 1HGCT1B78GA088757; 1HGCT1B78GA049263 | 1HGCT1B78GA038652 | 1HGCT1B78GA050414; 1HGCT1B78GA053085 | 1HGCT1B78GA009412; 1HGCT1B78GA027280 | 1HGCT1B78GA012262 | 1HGCT1B78GA042233 | 1HGCT1B78GA045388 | 1HGCT1B78GA074566 | 1HGCT1B78GA042958 | 1HGCT1B78GA048274 | 1HGCT1B78GA015470 | 1HGCT1B78GA022032 | 1HGCT1B78GA037176 | 1HGCT1B78GA081548; 1HGCT1B78GA077516 | 1HGCT1B78GA057833 | 1HGCT1B78GA047416 | 1HGCT1B78GA068699; 1HGCT1B78GA039235 | 1HGCT1B78GA045665 | 1HGCT1B78GA094736; 1HGCT1B78GA020278 | 1HGCT1B78GA082912 | 1HGCT1B78GA022175 | 1HGCT1B78GA078827; 1HGCT1B78GA045729; 1HGCT1B78GA050591; 1HGCT1B78GA027263; 1HGCT1B78GA034617 | 1HGCT1B78GA080562 | 1HGCT1B78GA043642; 1HGCT1B78GA024847 | 1HGCT1B78GA065432 | 1HGCT1B78GA042006; 1HGCT1B78GA014111; 1HGCT1B78GA008860 | 1HGCT1B78GA063714; 1HGCT1B78GA051160 | 1HGCT1B78GA095627; 1HGCT1B78GA018899 | 1HGCT1B78GA062644

1HGCT1B78GA071442 | 1HGCT1B78GA080027; 1HGCT1B78GA091173 | 1HGCT1B78GA024055 | 1HGCT1B78GA079668 | 1HGCT1B78GA084966 | 1HGCT1B78GA097975 | 1HGCT1B78GA016098 | 1HGCT1B78GA085339; 1HGCT1B78GA029725 | 1HGCT1B78GA032155 | 1HGCT1B78GA050882 | 1HGCT1B78GA017820 | 1HGCT1B78GA096647 | 1HGCT1B78GA020023; 1HGCT1B78GA080089; 1HGCT1B78GA027697 | 1HGCT1B78GA073370; 1HGCT1B78GA022970 | 1HGCT1B78GA002038 | 1HGCT1B78GA059078 | 1HGCT1B78GA016960 | 1HGCT1B78GA076575 | 1HGCT1B78GA066323; 1HGCT1B78GA034794 | 1HGCT1B78GA014030; 1HGCT1B78GA094719 | 1HGCT1B78GA015436 | 1HGCT1B78GA013511 | 1HGCT1B78GA071313; 1HGCT1B78GA036111 | 1HGCT1B78GA068086 | 1HGCT1B78GA080013 | 1HGCT1B78GA091481 | 1HGCT1B78GA092971 | 1HGCT1B78GA038134 | 1HGCT1B78GA023598; 1HGCT1B78GA089326 | 1HGCT1B78GA057573 | 1HGCT1B78GA079556 | 1HGCT1B78GA020457; 1HGCT1B78GA079895; 1HGCT1B78GA059629 | 1HGCT1B78GA082067; 1HGCT1B78GA053426; 1HGCT1B78GA046590 | 1HGCT1B78GA059839 | 1HGCT1B78GA047822; 1HGCT1B78GA021690 | 1HGCT1B78GA027781 | 1HGCT1B78GA057752 | 1HGCT1B78GA051403; 1HGCT1B78GA037808 | 1HGCT1B78GA093604 | 1HGCT1B78GA001407 | 1HGCT1B78GA013668 | 1HGCT1B78GA090153 | 1HGCT1B78GA098379 | 1HGCT1B78GA001598 | 1HGCT1B78GA080240

1HGCT1B78GA094574; 1HGCT1B78GA084594 | 1HGCT1B78GA046802 | 1HGCT1B78GA053863; 1HGCT1B78GA037467 | 1HGCT1B78GA097619 | 1HGCT1B78GA007868 | 1HGCT1B78GA077368; 1HGCT1B78GA046766 | 1HGCT1B78GA076043; 1HGCT1B78GA073479 | 1HGCT1B78GA020958 | 1HGCT1B78GA070940 | 1HGCT1B78GA007238

1HGCT1B78GA035931 | 1HGCT1B78GA052468 | 1HGCT1B78GA091867 | 1HGCT1B78GA073790

1HGCT1B78GA012830; 1HGCT1B78GA086152 | 1HGCT1B78GA011337 | 1HGCT1B78GA045651 | 1HGCT1B78GA096910; 1HGCT1B78GA087320; 1HGCT1B78GA033077; 1HGCT1B78GA081761; 1HGCT1B78GA089665 | 1HGCT1B78GA045410 | 1HGCT1B78GA001777 | 1HGCT1B78GA033354 | 1HGCT1B78GA057718; 1HGCT1B78GA022239 | 1HGCT1B78GA037713 | 1HGCT1B78GA051059; 1HGCT1B78GA056150 | 1HGCT1B78GA010642 | 1HGCT1B78GA046105 | 1HGCT1B78GA089570

1HGCT1B78GA027943 | 1HGCT1B78GA056780; 1HGCT1B78GA024640; 1HGCT1B78GA077435; 1HGCT1B78GA057671; 1HGCT1B78GA095420 | 1HGCT1B78GA090282 | 1HGCT1B78GA099581 | 1HGCT1B78GA014416 | 1HGCT1B78GA016831 | 1HGCT1B78GA036755; 1HGCT1B78GA028638; 1HGCT1B78GA092453 | 1HGCT1B78GA081131 | 1HGCT1B78GA049974 | 1HGCT1B78GA052728 | 1HGCT1B78GA090122 | 1HGCT1B78GA099547 | 1HGCT1B78GA056259; 1HGCT1B78GA005893 | 1HGCT1B78GA073708 | 1HGCT1B78GA081033; 1HGCT1B78GA033600; 1HGCT1B78GA017767; 1HGCT1B78GA043933; 1HGCT1B78GA045293; 1HGCT1B78GA055399 | 1HGCT1B78GA047013

1HGCT1B78GA047514 | 1HGCT1B78GA096857 | 1HGCT1B78GA081369 | 1HGCT1B78GA047657 | 1HGCT1B78GA046881 | 1HGCT1B78GA002556 | 1HGCT1B78GA052583 | 1HGCT1B78GA074518 | 1HGCT1B78GA005750 | 1HGCT1B78GA034407; 1HGCT1B78GA031071 | 1HGCT1B78GA053443 | 1HGCT1B78GA081081 | 1HGCT1B78GA090136; 1HGCT1B78GA009183 | 1HGCT1B78GA067407; 1HGCT1B78GA049456 | 1HGCT1B78GA093215 | 1HGCT1B78GA062580 | 1HGCT1B78GA044466 | 1HGCT1B78GA095840 | 1HGCT1B78GA009670 | 1HGCT1B78GA079010; 1HGCT1B78GA042300 | 1HGCT1B78GA083557; 1HGCT1B78GA011094; 1HGCT1B78GA076771; 1HGCT1B78GA005019

1HGCT1B78GA067519 | 1HGCT1B78GA098463 | 1HGCT1B78GA061137; 1HGCT1B78GA008308; 1HGCT1B78GA025108 | 1HGCT1B78GA024332; 1HGCT1B78GA092825; 1HGCT1B78GA036660 | 1HGCT1B78GA076432 | 1HGCT1B78GA008566; 1HGCT1B78GA086779 | 1HGCT1B78GA049120 | 1HGCT1B78GA059145 | 1HGCT1B78GA098012; 1HGCT1B78GA041230 | 1HGCT1B78GA033371 | 1HGCT1B78GA079377 | 1HGCT1B78GA052129

1HGCT1B78GA091979; 1HGCT1B78GA026890 | 1HGCT1B78GA031149; 1HGCT1B78GA074471 | 1HGCT1B78GA051790 | 1HGCT1B78GA046850 | 1HGCT1B78GA053555; 1HGCT1B78GA030759; 1HGCT1B78GA099600 | 1HGCT1B78GA085910 | 1HGCT1B78GA014318; 1HGCT1B78GA041373 | 1HGCT1B78GA039350; 1HGCT1B78GA001195; 1HGCT1B78GA095580 | 1HGCT1B78GA039168 | 1HGCT1B78GA026663 | 1HGCT1B78GA013010 | 1HGCT1B78GA023794 | 1HGCT1B78GA032978 | 1HGCT1B78GA078603 | 1HGCT1B78GA033063 | 1HGCT1B78GA061641 | 1HGCT1B78GA039722 | 1HGCT1B78GA003884 | 1HGCT1B78GA086796

1HGCT1B78GA002458; 1HGCT1B78GA069089

1HGCT1B78GA073336 | 1HGCT1B78GA003268 | 1HGCT1B78GA067925; 1HGCT1B78GA010446 | 1HGCT1B78GA022368 | 1HGCT1B78GA007336 | 1HGCT1B78GA087589 | 1HGCT1B78GA013198 | 1HGCT1B78GA069495 | 1HGCT1B78GA027389 | 1HGCT1B78GA047206; 1HGCT1B78GA048405 | 1HGCT1B78GA035007 | 1HGCT1B78GA073160

1HGCT1B78GA082814 | 1HGCT1B78GA077337; 1HGCT1B78GA062496; 1HGCT1B78GA094901; 1HGCT1B78GA048291; 1HGCT1B78GA003786 | 1HGCT1B78GA037999 | 1HGCT1B78GA053345 | 1HGCT1B78GA097054 | 1HGCT1B78GA058898; 1HGCT1B78GA087284 | 1HGCT1B78GA093442; 1HGCT1B78GA094851 | 1HGCT1B78GA044497 | 1HGCT1B78GA090640 | 1HGCT1B78GA044855; 1HGCT1B78GA034956 | 1HGCT1B78GA041826 | 1HGCT1B78GA090878 | 1HGCT1B78GA081145 | 1HGCT1B78GA093778; 1HGCT1B78GA054625; 1HGCT1B78GA023181 | 1HGCT1B78GA033256 | 1HGCT1B78GA068234 | 1HGCT1B78GA052499 | 1HGCT1B78GA008034 | 1HGCT1B78GA041065 | 1HGCT1B78GA074843; 1HGCT1B78GA000578 | 1HGCT1B78GA041793

1HGCT1B78GA080125 | 1HGCT1B78GA097703 | 1HGCT1B78GA058576 | 1HGCT1B78GA094185 | 1HGCT1B78GA063843 | 1HGCT1B78GA018529 | 1HGCT1B78GA007126 | 1HGCT1B78GA002122; 1HGCT1B78GA066001 | 1HGCT1B78GA018773 | 1HGCT1B78GA030048 | 1HGCT1B78GA092727; 1HGCT1B78GA006493; 1HGCT1B78GA078701 | 1HGCT1B78GA092405 | 1HGCT1B78GA037341; 1HGCT1B78GA001438; 1HGCT1B78GA017915; 1HGCT1B78GA035461; 1HGCT1B78GA079976 | 1HGCT1B78GA046413 | 1HGCT1B78GA003433; 1HGCT1B78GA066919 | 1HGCT1B78GA079945

1HGCT1B78GA066967 | 1HGCT1B78GA084983

1HGCT1B78GA073871 | 1HGCT1B78GA089262 | 1HGCT1B78GA067374 | 1HGCT1B78GA069786; 1HGCT1B78GA017185; 1HGCT1B78GA039137

1HGCT1B78GA036173 | 1HGCT1B78GA083655 | 1HGCT1B78GA051935

1HGCT1B78GA011032 | 1HGCT1B78GA085261; 1HGCT1B78GA066306; 1HGCT1B78GA038165; 1HGCT1B78GA057654; 1HGCT1B78GA075569; 1HGCT1B78GA075880 | 1HGCT1B78GA086944 | 1HGCT1B78GA040739 | 1HGCT1B78GA083994 | 1HGCT1B78GA001763; 1HGCT1B78GA000919; 1HGCT1B78GA085907 | 1HGCT1B78GA056357 | 1HGCT1B78GA091528 | 1HGCT1B78GA072610 | 1HGCT1B78GA002721 | 1HGCT1B78GA057170; 1HGCT1B78GA061574 | 1HGCT1B78GA079914; 1HGCT1B78GA080061 | 1HGCT1B78GA037968; 1HGCT1B78GA046377

1HGCT1B78GA007269 | 1HGCT1B78GA003075 | 1HGCT1B78GA051644; 1HGCT1B78GA008390 | 1HGCT1B78GA087656

1HGCT1B78GA044788 | 1HGCT1B78GA049487 | 1HGCT1B78GA057850; 1HGCT1B78GA046525 | 1HGCT1B78GA065396 | 1HGCT1B78GA098382 | 1HGCT1B78GA080514 | 1HGCT1B78GA075281 | 1HGCT1B78GA014724 | 1HGCT1B78GA084823; 1HGCT1B78GA007577 | 1HGCT1B78GA065074; 1HGCT1B78GA034360 | 1HGCT1B78GA082702 | 1HGCT1B78GA079072 | 1HGCT1B78GA018630 | 1HGCT1B78GA027036 | 1HGCT1B78GA093327 | 1HGCT1B78GA081744 | 1HGCT1B78GA028056 | 1HGCT1B78GA054589; 1HGCT1B78GA037629 | 1HGCT1B78GA040580; 1HGCT1B78GA016635; 1HGCT1B78GA024833 | 1HGCT1B78GA031751; 1HGCT1B78GA038909; 1HGCT1B78GA011645 | 1HGCT1B78GA033886; 1HGCT1B78GA024749 | 1HGCT1B78GA059338 | 1HGCT1B78GA011158; 1HGCT1B78GA052471; 1HGCT1B78GA023276

1HGCT1B78GA037047; 1HGCT1B78GA060280 | 1HGCT1B78GA049134; 1HGCT1B78GA019339 | 1HGCT1B78GA039218; 1HGCT1B78GA042555 | 1HGCT1B78GA043012; 1HGCT1B78GA087169 | 1HGCT1B78GA032995 | 1HGCT1B78GA080366 | 1HGCT1B78GA073952; 1HGCT1B78GA016781 | 1HGCT1B78GA014688 | 1HGCT1B78GA095143 | 1HGCT1B78GA033130 | 1HGCT1B78GA075572 | 1HGCT1B78GA051417 | 1HGCT1B78GA027828 | 1HGCT1B78GA092131 | 1HGCT1B78GA009765 | 1HGCT1B78GA096566 | 1HGCT1B78GA001259 | 1HGCT1B78GA042152 | 1HGCT1B78GA068931 | 1HGCT1B78GA098298; 1HGCT1B78GA060795 | 1HGCT1B78GA075314 | 1HGCT1B78GA098074; 1HGCT1B78GA084157; 1HGCT1B78GA044144 | 1HGCT1B78GA097538

1HGCT1B78GA058464 | 1HGCT1B78GA044581; 1HGCT1B78GA080335; 1HGCT1B78GA074079 | 1HGCT1B78GA018207; 1HGCT1B78GA047271 | 1HGCT1B78GA075457; 1HGCT1B78GA006252

1HGCT1B78GA015906 | 1HGCT1B78GA025965; 1HGCT1B78GA058609 | 1HGCT1B78GA035024; 1HGCT1B78GA004503 | 1HGCT1B78GA082019; 1HGCT1B78GA042345 | 1HGCT1B78GA062871; 1HGCT1B78GA011631; 1HGCT1B78GA040644; 1HGCT1B78GA065723; 1HGCT1B78GA053300; 1HGCT1B78GA016375; 1HGCT1B78GA099323 | 1HGCT1B78GA058920; 1HGCT1B78GA058884 | 1HGCT1B78GA048386 | 1HGCT1B78GA000435; 1HGCT1B78GA038442 | 1HGCT1B78GA000449 | 1HGCT1B78GA014089 | 1HGCT1B78GA018675 | 1HGCT1B78GA023083 | 1HGCT1B78GA062966; 1HGCT1B78GA084045; 1HGCT1B78GA070078 | 1HGCT1B78GA055130 | 1HGCT1B78GA010771; 1HGCT1B78GA089147 | 1HGCT1B78GA075782 | 1HGCT1B78GA049358; 1HGCT1B78GA012357 | 1HGCT1B78GA096728; 1HGCT1B78GA042586 | 1HGCT1B78GA083235 | 1HGCT1B78GA051661 | 1HGCT1B78GA062384 | 1HGCT1B78GA098317; 1HGCT1B78GA035802 | 1HGCT1B78GA052020; 1HGCT1B78GA014433; 1HGCT1B78GA092601; 1HGCT1B78GA040711; 1HGCT1B78GA065060; 1HGCT1B78GA044046; 1HGCT1B78GA008504 | 1HGCT1B78GA091836; 1HGCT1B78GA051949 | 1HGCT1B78GA034312 | 1HGCT1B78GA082957; 1HGCT1B78GA097295; 1HGCT1B78GA074793 | 1HGCT1B78GA043852; 1HGCT1B78GA018028; 1HGCT1B78GA068718

1HGCT1B78GA074776 | 1HGCT1B78GA089178 | 1HGCT1B78GA079301 | 1HGCT1B78GA049683 | 1HGCT1B78GA020300 | 1HGCT1B78GA041809 | 1HGCT1B78GA068802; 1HGCT1B78GA065088; 1HGCT1B78GA055046 | 1HGCT1B78GA020443 | 1HGCT1B78GA056228 | 1HGCT1B78GA004856; 1HGCT1B78GA016182; 1HGCT1B78GA045049 | 1HGCT1B78GA066788 | 1HGCT1B78GA020751 | 1HGCT1B78GA013007; 1HGCT1B78GA095563 | 1HGCT1B78GA042930; 1HGCT1B78GA088113 | 1HGCT1B78GA031961 | 1HGCT1B78GA067004 | 1HGCT1B78GA050106 | 1HGCT1B78GA029434 | 1HGCT1B78GA083316 | 1HGCT1B78GA061378 | 1HGCT1B78GA038733 | 1HGCT1B78GA054091; 1HGCT1B78GA038120 | 1HGCT1B78GA029739; 1HGCT1B78GA084529 | 1HGCT1B78GA077015 | 1HGCT1B78GA075393 | 1HGCT1B78GA081565 | 1HGCT1B78GA035492 | 1HGCT1B78GA091500 | 1HGCT1B78GA076236

1HGCT1B78GA089777; 1HGCT1B78GA057623 | 1HGCT1B78GA093800 | 1HGCT1B78GA041454 | 1HGCT1B78GA093781; 1HGCT1B78GA016697 | 1HGCT1B78GA045830 | 1HGCT1B78GA051739 | 1HGCT1B78GA097202 | 1HGCT1B78GA068136 | 1HGCT1B78GA007871 | 1HGCT1B78GA091609 | 1HGCT1B78GA017364 | 1HGCT1B78GA041695 | 1HGCT1B78GA085955 | 1HGCT1B78GA059579; 1HGCT1B78GA080206 | 1HGCT1B78GA074342 | 1HGCT1B78GA031314; 1HGCT1B78GA028641 | 1HGCT1B78GA044919 | 1HGCT1B78GA085843 | 1HGCT1B78GA000953; 1HGCT1B78GA007479 | 1HGCT1B78GA015081; 1HGCT1B78GA055029 | 1HGCT1B78GA030535 | 1HGCT1B78GA060344; 1HGCT1B78GA086930 | 1HGCT1B78GA048887 | 1HGCT1B78GA050848 | 1HGCT1B78GA024458 | 1HGCT1B78GA024220 | 1HGCT1B78GA078987; 1HGCT1B78GA089083; 1HGCT1B78GA066791; 1HGCT1B78GA020944 | 1HGCT1B78GA006672; 1HGCT1B78GA084708 | 1HGCT1B78GA041275; 1HGCT1B78GA012049; 1HGCT1B78GA088063; 1HGCT1B78GA017509 | 1HGCT1B78GA052101 | 1HGCT1B78GA058299

1HGCT1B78GA025349 | 1HGCT1B78GA042460 | 1HGCT1B78GA015422 | 1HGCT1B78GA021351; 1HGCT1B78GA060182; 1HGCT1B78GA084028 | 1HGCT1B78GA035623 | 1HGCT1B78GA067570 | 1HGCT1B78GA003996 | 1HGCT1B78GA097099; 1HGCT1B78GA086300

1HGCT1B78GA015775; 1HGCT1B78GA080450

1HGCT1B78GA088127; 1HGCT1B78GA057492 | 1HGCT1B78GA034049 | 1HGCT1B78GA032690 | 1HGCT1B78GA046928; 1HGCT1B78GA044631; 1HGCT1B78GA039848 | 1HGCT1B78GA042104 | 1HGCT1B78GA041325; 1HGCT1B78GA043396 | 1HGCT1B78GA091934 | 1HGCT1B78GA020071; 1HGCT1B78GA080626; 1HGCT1B78GA001097; 1HGCT1B78GA058481 | 1HGCT1B78GA012505 | 1HGCT1B78GA008924 | 1HGCT1B78GA080934 | 1HGCT1B78GA091061; 1HGCT1B78GA073238 | 1HGCT1B78GA080593 | 1HGCT1B78GA012133 | 1HGCT1B78GA056004; 1HGCT1B78GA076317 | 1HGCT1B78GA039297 | 1HGCT1B78GA085177 | 1HGCT1B78GA098592 | 1HGCT1B78GA022578 | 1HGCT1B78GA030941; 1HGCT1B78GA048078 | 1HGCT1B78GA077497; 1HGCT1B78GA058416 | 1HGCT1B78GA095689

1HGCT1B78GA041101 | 1HGCT1B78GA057783 | 1HGCT1B78GA056858 | 1HGCT1B78GA010382 | 1HGCT1B78GA073028 | 1HGCT1B78GA077855 | 1HGCT1B78GA014769 | 1HGCT1B78GA087950 | 1HGCT1B78GA035430 | 1HGCT1B78GA089374 | 1HGCT1B78GA034066 | 1HGCT1B78GA099936 | 1HGCT1B78GA011726; 1HGCT1B78GA020510; 1HGCT1B78GA071439 | 1HGCT1B78GA072171 | 1HGCT1B78GA037565 | 1HGCT1B78GA024072; 1HGCT1B78GA019518 | 1HGCT1B78GA026615;