5XYPGDA38HG3…

Kia

Sorento

5XYPGDA38HG307853; 5XYPGDA38HG355496 | 5XYPGDA38HG338536 | 5XYPGDA38HG331490 | 5XYPGDA38HG334566 | 5XYPGDA38HG310378

5XYPGDA38HG347866; 5XYPGDA38HG351433; 5XYPGDA38HG325821 | 5XYPGDA38HG367597; 5XYPGDA38HG316651 | 5XYPGDA38HG346961; 5XYPGDA38HG311191 | 5XYPGDA38HG362464; 5XYPGDA38HG345499 | 5XYPGDA38HG327309 | 5XYPGDA38HG324782; 5XYPGDA38HG361735 | 5XYPGDA38HG327438

5XYPGDA38HG308033 | 5XYPGDA38HG399157; 5XYPGDA38HG307299 | 5XYPGDA38HG392810 | 5XYPGDA38HG316505 | 5XYPGDA38HG327231 | 5XYPGDA38HG390801; 5XYPGDA38HG384027 | 5XYPGDA38HG371178 | 5XYPGDA38HG314737 | 5XYPGDA38HG348175

5XYPGDA38HG305908 | 5XYPGDA38HG352324 | 5XYPGDA38HG357331 | 5XYPGDA38HG323650 | 5XYPGDA38HG385906 | 5XYPGDA38HG363016 | 5XYPGDA38HG386196

5XYPGDA38HG365283 | 5XYPGDA38HG386974 | 5XYPGDA38HG399823; 5XYPGDA38HG306394; 5XYPGDA38HG399126 | 5XYPGDA38HG340108 | 5XYPGDA38HG399529 | 5XYPGDA38HG353943; 5XYPGDA38HG301521 | 5XYPGDA38HG317346 | 5XYPGDA38HG354901 | 5XYPGDA38HG373741; 5XYPGDA38HG323616; 5XYPGDA38HG394380

5XYPGDA38HG354655 | 5XYPGDA38HG321669 | 5XYPGDA38HG393021; 5XYPGDA38HG308985 | 5XYPGDA38HG384335; 5XYPGDA38HG303818

5XYPGDA38HG391737 | 5XYPGDA38HG382911 | 5XYPGDA38HG366501 | 5XYPGDA38HG349990 | 5XYPGDA38HG353344; 5XYPGDA38HG366840 | 5XYPGDA38HG368510 | 5XYPGDA38HG349360; 5XYPGDA38HG333854

5XYPGDA38HG375909; 5XYPGDA38HG310686 | 5XYPGDA38HG359547; 5XYPGDA38HG338567 | 5XYPGDA38HG332817; 5XYPGDA38HG376493 | 5XYPGDA38HG322045; 5XYPGDA38HG378549 | 5XYPGDA38HG324409 | 5XYPGDA38HG311451; 5XYPGDA38HG357944 | 5XYPGDA38HG358883 | 5XYPGDA38HG319257; 5XYPGDA38HG379930 | 5XYPGDA38HG323468; 5XYPGDA38HG325608 | 5XYPGDA38HG387350 | 5XYPGDA38HG365865 | 5XYPGDA38HG333966 | 5XYPGDA38HG380821 | 5XYPGDA38HG390703 | 5XYPGDA38HG352016 | 5XYPGDA38HG377952 | 5XYPGDA38HG303091; 5XYPGDA38HG333093 | 5XYPGDA38HG327097 | 5XYPGDA38HG357586 | 5XYPGDA38HG362819 | 5XYPGDA38HG337578 | 5XYPGDA38HG300160 | 5XYPGDA38HG321378; 5XYPGDA38HG341517 | 5XYPGDA38HG386991 | 5XYPGDA38HG356941 | 5XYPGDA38HG311224; 5XYPGDA38HG317816 | 5XYPGDA38HG341341 | 5XYPGDA38HG391477 | 5XYPGDA38HG314219 | 5XYPGDA38HG383248 | 5XYPGDA38HG317105; 5XYPGDA38HG391513; 5XYPGDA38HG336477 | 5XYPGDA38HG368409; 5XYPGDA38HG388868; 5XYPGDA38HG361783; 5XYPGDA38HG376865 | 5XYPGDA38HG316746; 5XYPGDA38HG344921 | 5XYPGDA38HG330002 | 5XYPGDA38HG311272 | 5XYPGDA38HG367051 | 5XYPGDA38HG369558 | 5XYPGDA38HG369950 | 5XYPGDA38HG368118; 5XYPGDA38HG392600 | 5XYPGDA38HG365431; 5XYPGDA38HG398011 | 5XYPGDA38HG377269 | 5XYPGDA38HG302443 | 5XYPGDA38HG381631; 5XYPGDA38HG341808 | 5XYPGDA38HG319923 | 5XYPGDA38HG369124; 5XYPGDA38HG353196 | 5XYPGDA38HG330615; 5XYPGDA38HG386604 | 5XYPGDA38HG354171; 5XYPGDA38HG300305 | 5XYPGDA38HG318478 | 5XYPGDA38HG371522 | 5XYPGDA38HG395416; 5XYPGDA38HG304144 | 5XYPGDA38HG304581 | 5XYPGDA38HG342876 | 5XYPGDA38HG351156

5XYPGDA38HG321297

5XYPGDA38HG321848 | 5XYPGDA38HG354493 | 5XYPGDA38HG378521 | 5XYPGDA38HG373772 | 5XYPGDA38HG301874; 5XYPGDA38HG366272 | 5XYPGDA38HG385792 | 5XYPGDA38HG350864 | 5XYPGDA38HG358642 | 5XYPGDA38HG356843 | 5XYPGDA38HG353425 | 5XYPGDA38HG350265 | 5XYPGDA38HG368748; 5XYPGDA38HG377580

5XYPGDA38HG399918; 5XYPGDA38HG381659 | 5XYPGDA38HG332283 | 5XYPGDA38HG361542 | 5XYPGDA38HG399191 | 5XYPGDA38HG381953 | 5XYPGDA38HG363856; 5XYPGDA38HG399515; 5XYPGDA38HG329979

5XYPGDA38HG324054; 5XYPGDA38HG305567 | 5XYPGDA38HG381614

5XYPGDA38HG366045 | 5XYPGDA38HG313605 | 5XYPGDA38HG343915 | 5XYPGDA38HG330680; 5XYPGDA38HG321395 | 5XYPGDA38HG302250; 5XYPGDA38HG399272 | 5XYPGDA38HG360276 | 5XYPGDA38HG381743; 5XYPGDA38HG349066 | 5XYPGDA38HG319579 | 5XYPGDA38HG335698 | 5XYPGDA38HG363789 | 5XYPGDA38HG363744; 5XYPGDA38HG320036; 5XYPGDA38HG371035 | 5XYPGDA38HG318819 | 5XYPGDA38HG368863 | 5XYPGDA38HG337662; 5XYPGDA38HG317895 | 5XYPGDA38HG398378; 5XYPGDA38HG324555; 5XYPGDA38HG346765; 5XYPGDA38HG304452 | 5XYPGDA38HG350573 | 5XYPGDA38HG315337; 5XYPGDA38HG379457 | 5XYPGDA38HG328816; 5XYPGDA38HG386795 | 5XYPGDA38HG328766 | 5XYPGDA38HG339167 | 5XYPGDA38HG330839 | 5XYPGDA38HG354381 | 5XYPGDA38HG352372; 5XYPGDA38HG314446 | 5XYPGDA38HG322336 | 5XYPGDA38HG303642; 5XYPGDA38HG382181; 5XYPGDA38HG394573 | 5XYPGDA38HG331196 | 5XYPGDA38HG304516

5XYPGDA38HG329335; 5XYPGDA38HG383170 | 5XYPGDA38HG389227

5XYPGDA38HG325902; 5XYPGDA38HG369589 | 5XYPGDA38HG300417; 5XYPGDA38HG304645 | 5XYPGDA38HG336186 | 5XYPGDA38HG344997 | 5XYPGDA38HG341338; 5XYPGDA38HG351996; 5XYPGDA38HG358852 | 5XYPGDA38HG300773 | 5XYPGDA38HG304872 | 5XYPGDA38HG338889 | 5XYPGDA38HG309554

5XYPGDA38HG326631 | 5XYPGDA38HG363520; 5XYPGDA38HG307187; 5XYPGDA38HG369849; 5XYPGDA38HG306766 | 5XYPGDA38HG356504 | 5XYPGDA38HG366594 | 5XYPGDA38HG351951; 5XYPGDA38HG344000 | 5XYPGDA38HG324023 | 5XYPGDA38HG349150; 5XYPGDA38HG310364 | 5XYPGDA38HG350962 | 5XYPGDA38HG303768 | 5XYPGDA38HG359404 | 5XYPGDA38HG320120 | 5XYPGDA38HG338617 | 5XYPGDA38HG301504 | 5XYPGDA38HG367356 | 5XYPGDA38HG396470

5XYPGDA38HG336446 | 5XYPGDA38HG374744; 5XYPGDA38HG340481; 5XYPGDA38HG335801 | 5XYPGDA38HG381726 | 5XYPGDA38HG336270

5XYPGDA38HG395738 | 5XYPGDA38HG395321 | 5XYPGDA38HG306315 | 5XYPGDA38HG395478 | 5XYPGDA38HG393844; 5XYPGDA38HG305035; 5XYPGDA38HG386084; 5XYPGDA38HG398235 | 5XYPGDA38HG379314 | 5XYPGDA38HG384514

5XYPGDA38HG393729; 5XYPGDA38HG343316 | 5XYPGDA38HG363212; 5XYPGDA38HG364165; 5XYPGDA38HG390572; 5XYPGDA38HG381998 | 5XYPGDA38HG374209 | 5XYPGDA38HG328878 | 5XYPGDA38HG338715; 5XYPGDA38HG328539 | 5XYPGDA38HG384268 | 5XYPGDA38HG361573; 5XYPGDA38HG329366 | 5XYPGDA38HG360570; 5XYPGDA38HG337113; 5XYPGDA38HG349004 | 5XYPGDA38HG330825 | 5XYPGDA38HG396937 | 5XYPGDA38HG306010 | 5XYPGDA38HG321963 | 5XYPGDA38HG331103; 5XYPGDA38HG385677 | 5XYPGDA38HG384495 | 5XYPGDA38HG331036 | 5XYPGDA38HG308050 | 5XYPGDA38HG355241 | 5XYPGDA38HG396131 | 5XYPGDA38HG374002; 5XYPGDA38HG331649 | 5XYPGDA38HG358253 | 5XYPGDA38HG377076; 5XYPGDA38HG352422 | 5XYPGDA38HG355417 | 5XYPGDA38HG373903; 5XYPGDA38HG372086 | 5XYPGDA38HG382424 | 5XYPGDA38HG396758; 5XYPGDA38HG352369 | 5XYPGDA38HG326810; 5XYPGDA38HG342196 | 5XYPGDA38HG319968; 5XYPGDA38HG344689 | 5XYPGDA38HG307559 | 5XYPGDA38HG312356; 5XYPGDA38HG360777; 5XYPGDA38HG390376

5XYPGDA38HG322319 | 5XYPGDA38HG358446; 5XYPGDA38HG370371

5XYPGDA38HG304905 | 5XYPGDA38HG394749 | 5XYPGDA38HG387509 | 5XYPGDA38HG379376; 5XYPGDA38HG334731; 5XYPGDA38HG393598; 5XYPGDA38HG369138 | 5XYPGDA38HG302300 | 5XYPGDA38HG312728 | 5XYPGDA38HG389812 | 5XYPGDA38HG346247 | 5XYPGDA38HG381967 | 5XYPGDA38HG366210; 5XYPGDA38HG378468 | 5XYPGDA38HG320750 | 5XYPGDA38HG360214; 5XYPGDA38HG342151 | 5XYPGDA38HG361931 | 5XYPGDA38HG341534 | 5XYPGDA38HG368717 | 5XYPGDA38HG330212; 5XYPGDA38HG313717 | 5XYPGDA38HG313281 | 5XYPGDA38HG365297; 5XYPGDA38HG346409; 5XYPGDA38HG348497

5XYPGDA38HG344353 | 5XYPGDA38HG387302 | 5XYPGDA38HG371858 | 5XYPGDA38HG345762; 5XYPGDA38HG355434 | 5XYPGDA38HG303723; 5XYPGDA38HG391298 | 5XYPGDA38HG333871 | 5XYPGDA38HG324491 | 5XYPGDA38HG300028 | 5XYPGDA38HG303964 | 5XYPGDA38HG395674 | 5XYPGDA38HG361878 | 5XYPGDA38HG330341 | 5XYPGDA38HG347074; 5XYPGDA38HG376817 | 5XYPGDA38HG336611; 5XYPGDA38HG308825; 5XYPGDA38HG358897 | 5XYPGDA38HG381905 | 5XYPGDA38HG360651 | 5XYPGDA38HG370340 | 5XYPGDA38HG316732 | 5XYPGDA38HG360620; 5XYPGDA38HG328329 | 5XYPGDA38HG349407; 5XYPGDA38HG300319 | 5XYPGDA38HG369561; 5XYPGDA38HG378325; 5XYPGDA38HG370631 | 5XYPGDA38HG372234 | 5XYPGDA38HG362156; 5XYPGDA38HG377997 | 5XYPGDA38HG386747 | 5XYPGDA38HG372153; 5XYPGDA38HG309134 | 5XYPGDA38HG368944 | 5XYPGDA38HG394847 | 5XYPGDA38HG309201 | 5XYPGDA38HG337001; 5XYPGDA38HG377868 | 5XYPGDA38HG333756 | 5XYPGDA38HG369642; 5XYPGDA38HG316990 | 5XYPGDA38HG359774 | 5XYPGDA38HG383184 | 5XYPGDA38HG357488; 5XYPGDA38HG368040

5XYPGDA38HG392404 | 5XYPGDA38HG325317 | 5XYPGDA38HG396114; 5XYPGDA38HG335846 | 5XYPGDA38HG339962; 5XYPGDA38HG399479 | 5XYPGDA38HG374811 | 5XYPGDA38HG353019 | 5XYPGDA38HG370967; 5XYPGDA38HG312910; 5XYPGDA38HG351044

5XYPGDA38HG373383 | 5XYPGDA38HG368247 | 5XYPGDA38HG399031; 5XYPGDA38HG391544; 5XYPGDA38HG380169 | 5XYPGDA38HG382049 | 5XYPGDA38HG379085 | 5XYPGDA38HG399059; 5XYPGDA38HG390359 | 5XYPGDA38HG303401; 5XYPGDA38HG360990 | 5XYPGDA38HG331781 | 5XYPGDA38HG363128; 5XYPGDA38HG327990; 5XYPGDA38HG382603; 5XYPGDA38HG340254 | 5XYPGDA38HG308386 | 5XYPGDA38HG364540 | 5XYPGDA38HG397828 | 5XYPGDA38HG350153 | 5XYPGDA38HG372556; 5XYPGDA38HG329609 | 5XYPGDA38HG328492 | 5XYPGDA38HG305410; 5XYPGDA38HG351402 | 5XYPGDA38HG380964 | 5XYPGDA38HG382763; 5XYPGDA38HG329786 | 5XYPGDA38HG362884 | 5XYPGDA38HG392791 | 5XYPGDA38HG369415; 5XYPGDA38HG339749 | 5XYPGDA38HG384528 | 5XYPGDA38HG335961; 5XYPGDA38HG384108; 5XYPGDA38HG380382; 5XYPGDA38HG368779

5XYPGDA38HG388157; 5XYPGDA38HG301700 | 5XYPGDA38HG319159 | 5XYPGDA38HG393939 | 5XYPGDA38HG349665 | 5XYPGDA38HG347124 | 5XYPGDA38HG371665; 5XYPGDA38HG322112; 5XYPGDA38HG369236; 5XYPGDA38HG321283 | 5XYPGDA38HG364103 | 5XYPGDA38HG378311 | 5XYPGDA38HG317914 | 5XYPGDA38HG364196

5XYPGDA38HG367602

5XYPGDA38HG369897 | 5XYPGDA38HG330260 | 5XYPGDA38HG388028; 5XYPGDA38HG350329 | 5XYPGDA38HG321154; 5XYPGDA38HG381516

5XYPGDA38HG379684

5XYPGDA38HG345518 | 5XYPGDA38HG373822; 5XYPGDA38HG344448 | 5XYPGDA38HG321252

5XYPGDA38HG353506 | 5XYPGDA38HG397439; 5XYPGDA38HG343154 | 5XYPGDA38HG391091 | 5XYPGDA38HG334339; 5XYPGDA38HG318920 | 5XYPGDA38HG377062 | 5XYPGDA38HG364747; 5XYPGDA38HG319551; 5XYPGDA38HG347690 | 5XYPGDA38HG391608 | 5XYPGDA38HG373299; 5XYPGDA38HG366661 | 5XYPGDA38HG367423

5XYPGDA38HG332011; 5XYPGDA38HG315936 | 5XYPGDA38HG348791; 5XYPGDA38HG378664; 5XYPGDA38HG382830 | 5XYPGDA38HG373092

5XYPGDA38HG398283; 5XYPGDA38HG329271; 5XYPGDA38HG366112 | 5XYPGDA38HG382326; 5XYPGDA38HG384321 | 5XYPGDA38HG319503

5XYPGDA38HG361329; 5XYPGDA38HG302863 | 5XYPGDA38HG381399 | 5XYPGDA38HG334096 | 5XYPGDA38HG318433; 5XYPGDA38HG321221; 5XYPGDA38HG319792 | 5XYPGDA38HG373349 | 5XYPGDA38HG378714 | 5XYPGDA38HG366952 | 5XYPGDA38HG394931 | 5XYPGDA38HG324684 | 5XYPGDA38HG393102 | 5XYPGDA38HG382004; 5XYPGDA38HG393147 | 5XYPGDA38HG332137 | 5XYPGDA38HG358592 | 5XYPGDA38HG363081 | 5XYPGDA38HG398185; 5XYPGDA38HG383458; 5XYPGDA38HG371018 | 5XYPGDA38HG324572 | 5XYPGDA38HG315497; 5XYPGDA38HG383864 | 5XYPGDA38HG348225; 5XYPGDA38HG322739; 5XYPGDA38HG318755; 5XYPGDA38HG390278 | 5XYPGDA38HG355143 | 5XYPGDA38HG376848 | 5XYPGDA38HG319937 | 5XYPGDA38HG317959; 5XYPGDA38HG309490 | 5XYPGDA38HG313555; 5XYPGDA38HG376512; 5XYPGDA38HG389034; 5XYPGDA38HG391706 | 5XYPGDA38HG337144; 5XYPGDA38HG302393 | 5XYPGDA38HG310798; 5XYPGDA38HG365963; 5XYPGDA38HG344529 | 5XYPGDA38HG340951; 5XYPGDA38HG394623 | 5XYPGDA38HG369284 | 5XYPGDA38HG324250; 5XYPGDA38HG379121; 5XYPGDA38HG356065; 5XYPGDA38HG338410 | 5XYPGDA38HG388188 | 5XYPGDA38HG385288; 5XYPGDA38HG362111 | 5XYPGDA38HG395108; 5XYPGDA38HG387896 | 5XYPGDA38HG367308 | 5XYPGDA38HG351710; 5XYPGDA38HG372072 | 5XYPGDA38HG323762 | 5XYPGDA38HG305178 | 5XYPGDA38HG346636 | 5XYPGDA38HG387381; 5XYPGDA38HG356762 | 5XYPGDA38HG352632 | 5XYPGDA38HG367048; 5XYPGDA38HG327911 | 5XYPGDA38HG368149 | 5XYPGDA38HG331506 | 5XYPGDA38HG390250 | 5XYPGDA38HG341310

5XYPGDA38HG389101 | 5XYPGDA38HG368023; 5XYPGDA38HG394962 | 5XYPGDA38HG363579 | 5XYPGDA38HG390815 | 5XYPGDA38HG369107; 5XYPGDA38HG332140 | 5XYPGDA38HG395092 | 5XYPGDA38HG392192 | 5XYPGDA38HG359564 | 5XYPGDA38HG398686 | 5XYPGDA38HG393150 | 5XYPGDA38HG394735 | 5XYPGDA38HG393214 | 5XYPGDA38HG358785 | 5XYPGDA38HG382651 | 5XYPGDA38HG350525 | 5XYPGDA38HG324846 | 5XYPGDA38HG333028 | 5XYPGDA38HG317220; 5XYPGDA38HG373545; 5XYPGDA38HG337211; 5XYPGDA38HG359483 | 5XYPGDA38HG341484 | 5XYPGDA38HG389874 | 5XYPGDA38HG362920; 5XYPGDA38HG359984 | 5XYPGDA38HG374825; 5XYPGDA38HG395853 | 5XYPGDA38HG335202 | 5XYPGDA38HG373464

5XYPGDA38HG390863 | 5XYPGDA38HG319842 | 5XYPGDA38HG372976; 5XYPGDA38HG354896 | 5XYPGDA38HG356468 | 5XYPGDA38HG328587 | 5XYPGDA38HG343932; 5XYPGDA38HG302507 | 5XYPGDA38HG376204 | 5XYPGDA38HG345437; 5XYPGDA38HG366322

5XYPGDA38HG380978; 5XYPGDA38HG319436; 5XYPGDA38HG398784; 5XYPGDA38HG301972 | 5XYPGDA38HG313748; 5XYPGDA38HG391060 | 5XYPGDA38HG347978 | 5XYPGDA38HG377823 | 5XYPGDA38HG301292; 5XYPGDA38HG340433; 5XYPGDA38HG380494 | 5XYPGDA38HG356308

5XYPGDA38HG314754 | 5XYPGDA38HG393052 | 5XYPGDA38HG373531

5XYPGDA38HG322367; 5XYPGDA38HG351478; 5XYPGDA38HG384867 | 5XYPGDA38HG329755; 5XYPGDA38HG331232 | 5XYPGDA38HG326743 | 5XYPGDA38HG353795 | 5XYPGDA38HG366689 | 5XYPGDA38HG340691 | 5XYPGDA38HG334583 | 5XYPGDA38HG338665 | 5XYPGDA38HG393312 | 5XYPGDA38HG316052 | 5XYPGDA38HG370404; 5XYPGDA38HG339931 | 5XYPGDA38HG358155 | 5XYPGDA38HG336429 | 5XYPGDA38HG399742 | 5XYPGDA38HG313765; 5XYPGDA38HG302765 | 5XYPGDA38HG373528; 5XYPGDA38HG354557; 5XYPGDA38HG372590 | 5XYPGDA38HG323910

5XYPGDA38HG398719 | 5XYPGDA38HG385842; 5XYPGDA38HG355899 | 5XYPGDA38HG304127; 5XYPGDA38HG338553 | 5XYPGDA38HG357278 | 5XYPGDA38HG352260; 5XYPGDA38HG333840; 5XYPGDA38HG369429 | 5XYPGDA38HG360973; 5XYPGDA38HG308968 | 5XYPGDA38HG306881 | 5XYPGDA38HG320733 | 5XYPGDA38HG315287 | 5XYPGDA38HG350377 | 5XYPGDA38HG361394 | 5XYPGDA38HG340173 | 5XYPGDA38HG366532; 5XYPGDA38HG387493 | 5XYPGDA38HG306850 | 5XYPGDA38HG317864; 5XYPGDA38HG326287; 5XYPGDA38HG365073 | 5XYPGDA38HG395724 | 5XYPGDA38HG321851 | 5XYPGDA38HG370659 | 5XYPGDA38HG355868 | 5XYPGDA38HG315256; 5XYPGDA38HG306475 | 5XYPGDA38HG322661; 5XYPGDA38HG370838; 5XYPGDA38HG352954 | 5XYPGDA38HG381354; 5XYPGDA38HG340576; 5XYPGDA38HG358981; 5XYPGDA38HG314396; 5XYPGDA38HG338486 | 5XYPGDA38HG392774; 5XYPGDA38HG313314 | 5XYPGDA38HG395139; 5XYPGDA38HG380415 | 5XYPGDA38HG301003 | 5XYPGDA38HG319971 | 5XYPGDA38HG362626 | 5XYPGDA38HG367549; 5XYPGDA38HG373125; 5XYPGDA38HG347138 | 5XYPGDA38HG360696; 5XYPGDA38HG310168 | 5XYPGDA38HG325706

5XYPGDA38HG322093; 5XYPGDA38HG313488 | 5XYPGDA38HG343333; 5XYPGDA38HG334888 | 5XYPGDA38HG341145 | 5XYPGDA38HG370354; 5XYPGDA38HG394332 | 5XYPGDA38HG360763

5XYPGDA38HG354767 | 5XYPGDA38HG314947 | 5XYPGDA38HG312454 | 5XYPGDA38HG354459 | 5XYPGDA38HG392595 | 5XYPGDA38HG316021; 5XYPGDA38HG337970; 5XYPGDA38HG304760 | 5XYPGDA38HG334342; 5XYPGDA38HG307478

5XYPGDA38HG354137; 5XYPGDA38HG309215 | 5XYPGDA38HG364084 | 5XYPGDA38HG336124; 5XYPGDA38HG303365 | 5XYPGDA38HG300658 | 5XYPGDA38HG320070; 5XYPGDA38HG325222 | 5XYPGDA38HG326015 | 5XYPGDA38HG380348; 5XYPGDA38HG301101; 5XYPGDA38HG351643 | 5XYPGDA38HG331053 | 5XYPGDA38HG393892 | 5XYPGDA38HG337757; 5XYPGDA38HG313409; 5XYPGDA38HG329075 | 5XYPGDA38HG314091; 5XYPGDA38HG375067; 5XYPGDA38HG387980 | 5XYPGDA38HG329738; 5XYPGDA38HG368782 | 5XYPGDA38HG382066 | 5XYPGDA38HG343459; 5XYPGDA38HG396405 | 5XYPGDA38HG338164 | 5XYPGDA38HG391821; 5XYPGDA38HG391043 | 5XYPGDA38HG321574 | 5XYPGDA38HG347446 | 5XYPGDA38HG307562; 5XYPGDA38HG335524; 5XYPGDA38HG322742 | 5XYPGDA38HG351559 | 5XYPGDA38HG320487 | 5XYPGDA38HG329397 | 5XYPGDA38HG334163 | 5XYPGDA38HG390345 | 5XYPGDA38HG355188 | 5XYPGDA38HG322157 | 5XYPGDA38HG355336; 5XYPGDA38HG313412; 5XYPGDA38HG360181 | 5XYPGDA38HG331389 | 5XYPGDA38HG335913 | 5XYPGDA38HG336298; 5XYPGDA38HG328525 | 5XYPGDA38HG337323; 5XYPGDA38HG379135; 5XYPGDA38HG323048 | 5XYPGDA38HG382343 | 5XYPGDA38HG372296 | 5XYPGDA38HG354963 | 5XYPGDA38HG314365; 5XYPGDA38HG311398 | 5XYPGDA38HG360116; 5XYPGDA38HG306928; 5XYPGDA38HG392354

5XYPGDA38HG311983; 5XYPGDA38HG341355; 5XYPGDA38HG395934; 5XYPGDA38HG330954; 5XYPGDA38HG318660 | 5XYPGDA38HG313975 | 5XYPGDA38HG367809; 5XYPGDA38HG332882; 5XYPGDA38HG367017; 5XYPGDA38HG365008 | 5XYPGDA38HG385758 | 5XYPGDA38HG364781 | 5XYPGDA38HG303561 | 5XYPGDA38HG396081 | 5XYPGDA38HG395495 | 5XYPGDA38HG339797; 5XYPGDA38HG314074 | 5XYPGDA38HG367275 | 5XYPGDA38HG397179 | 5XYPGDA38HG301843 | 5XYPGDA38HG393746; 5XYPGDA38HG344014; 5XYPGDA38HG317377 | 5XYPGDA38HG302989 | 5XYPGDA38HG338133 | 5XYPGDA38HG353327

5XYPGDA38HG315368 | 5XYPGDA38HG356373 | 5XYPGDA38HG304936 | 5XYPGDA38HG347432 | 5XYPGDA38HG389566; 5XYPGDA38HG365221; 5XYPGDA38HG388661 | 5XYPGDA38HG367454; 5XYPGDA38HG322840 | 5XYPGDA38HG310946 | 5XYPGDA38HG390992 | 5XYPGDA38HG353747; 5XYPGDA38HG318271 | 5XYPGDA38HG339122; 5XYPGDA38HG391575 | 5XYPGDA38HG340304 | 5XYPGDA38HG308940; 5XYPGDA38HG397926 | 5XYPGDA38HG384318 | 5XYPGDA38HG365526 | 5XYPGDA38HG317590 | 5XYPGDA38HG307156 | 5XYPGDA38HG345891 | 5XYPGDA38HG308632; 5XYPGDA38HG317962 | 5XYPGDA38HG313524 | 5XYPGDA38HG320411 | 5XYPGDA38HG340755

5XYPGDA38HG344367 | 5XYPGDA38HG393441 | 5XYPGDA38HG338357 | 5XYPGDA38HG329707; 5XYPGDA38HG385145 | 5XYPGDA38HG300272 | 5XYPGDA38HG356096 | 5XYPGDA38HG329772 | 5XYPGDA38HG339024 | 5XYPGDA38HG318190 | 5XYPGDA38HG334907; 5XYPGDA38HG332624 | 5XYPGDA38HG391365; 5XYPGDA38HG314804; 5XYPGDA38HG335460 | 5XYPGDA38HG317573; 5XYPGDA38HG333367 | 5XYPGDA38HG327777; 5XYPGDA38HG341601; 5XYPGDA38HG331943 | 5XYPGDA38HG369303; 5XYPGDA38HG357104 | 5XYPGDA38HG362450 | 5XYPGDA38HG304922 | 5XYPGDA38HG362299 | 5XYPGDA38HG352615; 5XYPGDA38HG303673; 5XYPGDA38HG300689 | 5XYPGDA38HG360908; 5XYPGDA38HG329450 | 5XYPGDA38HG317802; 5XYPGDA38HG352193; 5XYPGDA38HG358110

5XYPGDA38HG334759 | 5XYPGDA38HG327360; 5XYPGDA38HG378633 | 5XYPGDA38HG302670 | 5XYPGDA38HG371102; 5XYPGDA38HG365879; 5XYPGDA38HG392869 | 5XYPGDA38HG329724 | 5XYPGDA38HG391916 | 5XYPGDA38HG377238; 5XYPGDA38HG343753 | 5XYPGDA38HG358270 | 5XYPGDA38HG341193

5XYPGDA38HG319663 | 5XYPGDA38HG342456 | 5XYPGDA38HG347737 | 5XYPGDA38HG392970 | 5XYPGDA38HG318545 | 5XYPGDA38HG383685 | 5XYPGDA38HG375537 | 5XYPGDA38HG330713 | 5XYPGDA38HG319338; 5XYPGDA38HG338892 | 5XYPGDA38HG305228; 5XYPGDA38HG345681; 5XYPGDA38HG366059 | 5XYPGDA38HG344692 | 5XYPGDA38HG326449 | 5XYPGDA38HG302068; 5XYPGDA38HG322580 | 5XYPGDA38HG395268; 5XYPGDA38HG323888 | 5XYPGDA38HG337869; 5XYPGDA38HG318870; 5XYPGDA38HG329500 | 5XYPGDA38HG322031; 5XYPGDA38HG360942; 5XYPGDA38HG376834; 5XYPGDA38HG323180 | 5XYPGDA38HG324460; 5XYPGDA38HG383993; 5XYPGDA38HG385193; 5XYPGDA38HG389311

5XYPGDA38HG399076; 5XYPGDA38HG347298 | 5XYPGDA38HG351917; 5XYPGDA38HG304614 | 5XYPGDA38HG371360; 5XYPGDA38HG373240 | 5XYPGDA38HG368488 | 5XYPGDA38HG350430 | 5XYPGDA38HG366739; 5XYPGDA38HG326371 | 5XYPGDA38HG375781; 5XYPGDA38HG310302 | 5XYPGDA38HG362061; 5XYPGDA38HG309067

5XYPGDA38HG375845; 5XYPGDA38HG328170 | 5XYPGDA38HG393858

5XYPGDA38HG328251

5XYPGDA38HG311353 | 5XYPGDA38HG377773; 5XYPGDA38HG304774

5XYPGDA38HG370466 | 5XYPGDA38HG311210; 5XYPGDA38HG373951 | 5XYPGDA38HG338942; 5XYPGDA38HG395058 | 5XYPGDA38HG378079; 5XYPGDA38HG358284; 5XYPGDA38HG378762 | 5XYPGDA38HG391415 | 5XYPGDA38HG367258; 5XYPGDA38HG380172 | 5XYPGDA38HG373447; 5XYPGDA38HG316150

5XYPGDA38HG362318 | 5XYPGDA38HG313751; 5XYPGDA38HG381130 | 5XYPGDA38HG317637 | 5XYPGDA38HG343364; 5XYPGDA38HG344059; 5XYPGDA38HG343123

5XYPGDA38HG385923 | 5XYPGDA38HG312776 | 5XYPGDA38HG389213; 5XYPGDA38HG382682; 5XYPGDA38HG348824; 5XYPGDA38HG317511; 5XYPGDA38HG344949; 5XYPGDA38HG313569; 5XYPGDA38HG368457 | 5XYPGDA38HG342862; 5XYPGDA38HG373643 | 5XYPGDA38HG398607 | 5XYPGDA38HG332946; 5XYPGDA38HG397232 | 5XYPGDA38HG372377; 5XYPGDA38HG339802 | 5XYPGDA38HG370273; 5XYPGDA38HG330999; 5XYPGDA38HG335443 | 5XYPGDA38HG321039; 5XYPGDA38HG349777 | 5XYPGDA38HG323406 | 5XYPGDA38HG377949; 5XYPGDA38HG312700; 5XYPGDA38HG341128 | 5XYPGDA38HG312888

5XYPGDA38HG348693; 5XYPGDA38HG327424 | 5XYPGDA38HG314298 | 5XYPGDA38HG379698 | 5XYPGDA38HG323731

5XYPGDA38HG372606 | 5XYPGDA38HG338648 | 5XYPGDA38HG373027 | 5XYPGDA38HG386800 | 5XYPGDA38HG382293 | 5XYPGDA38HG378552

5XYPGDA38HG384738 | 5XYPGDA38HG385565; 5XYPGDA38HG300093 | 5XYPGDA38HG364943; 5XYPGDA38HG303480 | 5XYPGDA38HG384691 | 5XYPGDA38HG355255; 5XYPGDA38HG393696 | 5XYPGDA38HG356552; 5XYPGDA38HG330033; 5XYPGDA38HG365509 | 5XYPGDA38HG302118; 5XYPGDA38HG310056 | 5XYPGDA38HG360455; 5XYPGDA38HG300532 | 5XYPGDA38HG346085 | 5XYPGDA38HG385162; 5XYPGDA38HG340836 | 5XYPGDA38HG371567 | 5XYPGDA38HG333188 | 5XYPGDA38HG379023; 5XYPGDA38HG352792; 5XYPGDA38HG347088 | 5XYPGDA38HG397456

5XYPGDA38HG320425 | 5XYPGDA38HG313801; 5XYPGDA38HG337564 | 5XYPGDA38HG313877; 5XYPGDA38HG395870 | 5XYPGDA38HG327133; 5XYPGDA38HG335216 | 5XYPGDA38HG319372 | 5XYPGDA38HG385534

5XYPGDA38HG317587; 5XYPGDA38HG333112; 5XYPGDA38HG354994 | 5XYPGDA38HG348662; 5XYPGDA38HG341162 | 5XYPGDA38HG350198 | 5XYPGDA38HG322904 | 5XYPGDA38HG329044 | 5XYPGDA38HG327813 | 5XYPGDA38HG398560; 5XYPGDA38HG314673 | 5XYPGDA38HG399546 | 5XYPGDA38HG319453 | 5XYPGDA38HG320330 | 5XYPGDA38HG384836 | 5XYPGDA38HG302930; 5XYPGDA38HG306668 | 5XYPGDA38HG313734; 5XYPGDA38HG360861 | 5XYPGDA38HG343560; 5XYPGDA38HG324278 | 5XYPGDA38HG304967 | 5XYPGDA38HG314138

5XYPGDA38HG392323; 5XYPGDA38HG339590

5XYPGDA38HG375196 | 5XYPGDA38HG347530; 5XYPGDA38HG376963

5XYPGDA38HG314768; 5XYPGDA38HG326788 | 5XYPGDA38HG335426 | 5XYPGDA38HG308551 | 5XYPGDA38HG366725 | 5XYPGDA38HG350119 | 5XYPGDA38HG311059; 5XYPGDA38HG394363 | 5XYPGDA38HG370662; 5XYPGDA38HG304628; 5XYPGDA38HG372251; 5XYPGDA38HG379944

5XYPGDA38HG306265 | 5XYPGDA38HG393259 | 5XYPGDA38HG350993 | 5XYPGDA38HG379118; 5XYPGDA38HG304239 | 5XYPGDA38HG302927; 5XYPGDA38HG383654; 5XYPGDA38HG340318 | 5XYPGDA38HG319355; 5XYPGDA38HG380284 | 5XYPGDA38HG341937; 5XYPGDA38HG388983 | 5XYPGDA38HG359080 | 5XYPGDA38HG352484; 5XYPGDA38HG369379 | 5XYPGDA38HG350752 | 5XYPGDA38HG338858 | 5XYPGDA38HG308484 | 5XYPGDA38HG365719; 5XYPGDA38HG331344

5XYPGDA38HG330520 | 5XYPGDA38HG388398 | 5XYPGDA38HG305648; 5XYPGDA38HG335197 | 5XYPGDA38HG306430; 5XYPGDA38HG359211; 5XYPGDA38HG380849 | 5XYPGDA38HG341274 | 5XYPGDA38HG327410; 5XYPGDA38HG302877; 5XYPGDA38HG323471 | 5XYPGDA38HG377594; 5XYPGDA38HG397022 | 5XYPGDA38HG313149 | 5XYPGDA38HG345227 | 5XYPGDA38HG315466 | 5XYPGDA38HG356728; 5XYPGDA38HG371519; 5XYPGDA38HG310249; 5XYPGDA38HG323230; 5XYPGDA38HG333689 | 5XYPGDA38HG355398 | 5XYPGDA38HG309098 | 5XYPGDA38HG378423 | 5XYPGDA38HG381581 | 5XYPGDA38HG379054; 5XYPGDA38HG365056; 5XYPGDA38HG320456 | 5XYPGDA38HG305861 | 5XYPGDA38HG314284 | 5XYPGDA38HG345387; 5XYPGDA38HG338231; 5XYPGDA38HG377420 | 5XYPGDA38HG362108; 5XYPGDA38HG352890 | 5XYPGDA38HG364764 | 5XYPGDA38HG319467; 5XYPGDA38HG364229 | 5XYPGDA38HG344143; 5XYPGDA38HG324202 | 5XYPGDA38HG355577; 5XYPGDA38HG387624 | 5XYPGDA38HG334082 | 5XYPGDA38HG350959

5XYPGDA38HG304001; 5XYPGDA38HG367311; 5XYPGDA38HG356907; 5XYPGDA38HG389261; 5XYPGDA38HG319582 | 5XYPGDA38HG321526 | 5XYPGDA38HG310963 | 5XYPGDA38HG308436 | 5XYPGDA38HG399904 | 5XYPGDA38HG321641; 5XYPGDA38HG324541 | 5XYPGDA38HG342621 | 5XYPGDA38HG314608 | 5XYPGDA38HG360259 | 5XYPGDA38HG320134; 5XYPGDA38HG345955 | 5XYPGDA38HG375411 | 5XYPGDA38HG344725 | 5XYPGDA38HG331473 | 5XYPGDA38HG301406

5XYPGDA38HG345406 | 5XYPGDA38HG307383; 5XYPGDA38HG392077 | 5XYPGDA38HG301888 | 5XYPGDA38HG328282 | 5XYPGDA38HG373917; 5XYPGDA38HG398929 | 5XYPGDA38HG348922 | 5XYPGDA38HG373982; 5XYPGDA38HG386070; 5XYPGDA38HG308338; 5XYPGDA38HG378017 | 5XYPGDA38HG372833 | 5XYPGDA38HG390314 | 5XYPGDA38HG345597 | 5XYPGDA38HG380625 | 5XYPGDA38HG378759 | 5XYPGDA38HG312695; 5XYPGDA38HG364537; 5XYPGDA38HG360097; 5XYPGDA38HG370287 | 5XYPGDA38HG356518 | 5XYPGDA38HG306704 | 5XYPGDA38HG392466; 5XYPGDA38HG361766 | 5XYPGDA38HG377546; 5XYPGDA38HG303222 | 5XYPGDA38HG348578 | 5XYPGDA38HG338620; 5XYPGDA38HG331988; 5XYPGDA38HG351979 | 5XYPGDA38HG300577 | 5XYPGDA38HG370533 | 5XYPGDA38HG354266 | 5XYPGDA38HG377255; 5XYPGDA38HG314981 | 5XYPGDA38HG355465 | 5XYPGDA38HG312891; 5XYPGDA38HG344983 | 5XYPGDA38HG399692 | 5XYPGDA38HG330923 | 5XYPGDA38HG318528 | 5XYPGDA38HG381001; 5XYPGDA38HG310574; 5XYPGDA38HG365025 | 5XYPGDA38HG311515 | 5XYPGDA38HG353845 | 5XYPGDA38HG371746; 5XYPGDA38HG332879 | 5XYPGDA38HG309084 | 5XYPGDA38HG303012; 5XYPGDA38HG375621 | 5XYPGDA38HG341730 | 5XYPGDA38HG324538; 5XYPGDA38HG384576; 5XYPGDA38HG327164 | 5XYPGDA38HG325656; 5XYPGDA38HG338679; 5XYPGDA38HG357801 | 5XYPGDA38HG347768 | 5XYPGDA38HG387526; 5XYPGDA38HG327598 | 5XYPGDA38HG321784 | 5XYPGDA38HG379328; 5XYPGDA38HG335118 | 5XYPGDA38HG305536 | 5XYPGDA38HG301678; 5XYPGDA38HG364215; 5XYPGDA38HG335992 | 5XYPGDA38HG335491 | 5XYPGDA38HG396744 | 5XYPGDA38HG397070; 5XYPGDA38HG339783

5XYPGDA38HG336091; 5XYPGDA38HG312597 | 5XYPGDA38HG345888; 5XYPGDA38HG375943 | 5XYPGDA38HG339976 | 5XYPGDA38HG329318

5XYPGDA38HG313684; 5XYPGDA38HG333952 | 5XYPGDA38HG324264; 5XYPGDA38HG350220 | 5XYPGDA38HG340156; 5XYPGDA38HG387154; 5XYPGDA38HG338794 | 5XYPGDA38HG399708 | 5XYPGDA38HG317170 | 5XYPGDA38HG318481; 5XYPGDA38HG314687; 5XYPGDA38HG321011

5XYPGDA38HG316486

5XYPGDA38HG395528 | 5XYPGDA38HG320652; 5XYPGDA38HG326435; 5XYPGDA38HG373156; 5XYPGDA38HG332493 | 5XYPGDA38HG302572; 5XYPGDA38HG315547; 5XYPGDA38HG378650 | 5XYPGDA38HG323129 | 5XYPGDA38HG362979; 5XYPGDA38HG353103; 5XYPGDA38HG363047 | 5XYPGDA38HG329531 | 5XYPGDA38HG349374 | 5XYPGDA38HG311434; 5XYPGDA38HG394685 | 5XYPGDA38HG396033; 5XYPGDA38HG397201 | 5XYPGDA38HG379829 | 5XYPGDA38HG341405; 5XYPGDA38HG392564

5XYPGDA38HG397893; 5XYPGDA38HG368829; 5XYPGDA38HG397652 | 5XYPGDA38HG342375 | 5XYPGDA38HG338245 | 5XYPGDA38HG362352; 5XYPGDA38HG349827; 5XYPGDA38HG383766 | 5XYPGDA38HG377854 | 5XYPGDA38HG398221 | 5XYPGDA38HG371732 | 5XYPGDA38HG395643; 5XYPGDA38HG359242; 5XYPGDA38HG353263; 5XYPGDA38HG369740; 5XYPGDA38HG376168 | 5XYPGDA38HG325446 | 5XYPGDA38HG345874; 5XYPGDA38HG320442

5XYPGDA38HG392001 | 5XYPGDA38HG319548; 5XYPGDA38HG377451 | 5XYPGDA38HG302281 | 5XYPGDA38HG331019 | 5XYPGDA38HG370743 | 5XYPGDA38HG355031 | 5XYPGDA38HG314303

5XYPGDA38HG365882

5XYPGDA38HG319226; 5XYPGDA38HG378616 | 5XYPGDA38HG304368 | 5XYPGDA38HG322272 | 5XYPGDA38HG334065

5XYPGDA38HG327049 | 5XYPGDA38HG354851 | 5XYPGDA38HG389471

5XYPGDA38HG301809; 5XYPGDA38HG325818; 5XYPGDA38HG325740 | 5XYPGDA38HG353117; 5XYPGDA38HG377188; 5XYPGDA38HG392760 | 5XYPGDA38HG331859 | 5XYPGDA38HG365784 | 5XYPGDA38HG308307 | 5XYPGDA38HG338309 | 5XYPGDA38HG390796 | 5XYPGDA38HG308582 | 5XYPGDA38HG310784 | 5XYPGDA38HG343039

5XYPGDA38HG378177 | 5XYPGDA38HG340335; 5XYPGDA38HG346054 | 5XYPGDA38HG350170 | 5XYPGDA38HG386456 | 5XYPGDA38HG309568 | 5XYPGDA38HG303981; 5XYPGDA38HG370788 | 5XYPGDA38HG380902 | 5XYPGDA38HG320103 | 5XYPGDA38HG358222 | 5XYPGDA38HG302569; 5XYPGDA38HG363145 | 5XYPGDA38HG332784; 5XYPGDA38HG305603 | 5XYPGDA38HG398963 | 5XYPGDA38HG374212 | 5XYPGDA38HG379474; 5XYPGDA38HG321705; 5XYPGDA38HG343591 | 5XYPGDA38HG370936; 5XYPGDA38HG317654 | 5XYPGDA38HG332316 | 5XYPGDA38HG309411; 5XYPGDA38HG346538 | 5XYPGDA38HG374663; 5XYPGDA38HG365736; 5XYPGDA38HG316066 | 5XYPGDA38HG338777 | 5XYPGDA38HG306945; 5XYPGDA38HG310073; 5XYPGDA38HG323941 | 5XYPGDA38HG323907; 5XYPGDA38HG324801; 5XYPGDA38HG343929

5XYPGDA38HG358589; 5XYPGDA38HG379295

5XYPGDA38HG372959 | 5XYPGDA38HG332171 | 5XYPGDA38HG349939 | 5XYPGDA38HG377000 | 5XYPGDA38HG368751 | 5XYPGDA38HG359578 | 5XYPGDA38HG363470 | 5XYPGDA38HG383752 | 5XYPGDA38HG396159; 5XYPGDA38HG369351; 5XYPGDA38HG343669 | 5XYPGDA38HG366479

5XYPGDA38HG342697; 5XYPGDA38HG313068; 5XYPGDA38HG385632; 5XYPGDA38HG325396 | 5XYPGDA38HG389583; 5XYPGDA38HG322823; 5XYPGDA38HG327536

5XYPGDA38HG398638 | 5XYPGDA38HG332476 | 5XYPGDA38HG362755

5XYPGDA38HG392550; 5XYPGDA38HG315449 | 5XYPGDA38HG339105 | 5XYPGDA38HG303253; 5XYPGDA38HG318576 | 5XYPGDA38HG362903; 5XYPGDA38HG324667; 5XYPGDA38HG334194 | 5XYPGDA38HG310672; 5XYPGDA38HG311692 | 5XYPGDA38HG373075 | 5XYPGDA38HG369222; 5XYPGDA38HG353974 | 5XYPGDA38HG324586 | 5XYPGDA38HG348712 | 5XYPGDA38HG383167

5XYPGDA38HG383735 | 5XYPGDA38HG310199

5XYPGDA38HG345325; 5XYPGDA38HG304709 | 5XYPGDA38HG340299; 5XYPGDA38HG340917; 5XYPGDA38HG397523 | 5XYPGDA38HG383489; 5XYPGDA38HG376252 | 5XYPGDA38HG315189; 5XYPGDA38HG348905 | 5XYPGDA38HG392211

5XYPGDA38HG347799 | 5XYPGDA38HG306489; 5XYPGDA38HG366207 | 5XYPGDA38HG345079 | 5XYPGDA38HG348029 | 5XYPGDA38HG343347 | 5XYPGDA38HG387221; 5XYPGDA38HG333398 | 5XYPGDA38HG380799; 5XYPGDA38HG396825 | 5XYPGDA38HG371214 | 5XYPGDA38HG374095 | 5XYPGDA38HG390880; 5XYPGDA38HG304287; 5XYPGDA38HG353781

5XYPGDA38HG347947 | 5XYPGDA38HG311174 | 5XYPGDA38HG360262 | 5XYPGDA38HG316200 | 5XYPGDA38HG370841; 5XYPGDA38HG329982 | 5XYPGDA38HG353456; 5XYPGDA38HG367292; 5XYPGDA38HG324099; 5XYPGDA38HG361220; 5XYPGDA38HG342411 | 5XYPGDA38HG342988 | 5XYPGDA38HG349469 | 5XYPGDA38HG349522; 5XYPGDA38HG301552; 5XYPGDA38HG372685; 5XYPGDA38HG342246; 5XYPGDA38HG307920; 5XYPGDA38HG331134 | 5XYPGDA38HG369348 | 5XYPGDA38HG308176 | 5XYPGDA38HG377045

5XYPGDA38HG354574 | 5XYPGDA38HG364022; 5XYPGDA38HG346748; 5XYPGDA38HG391009; 5XYPGDA38HG391480 | 5XYPGDA38HG358124 | 5XYPGDA38HG301681 | 5XYPGDA38HG387946 | 5XYPGDA38HG312549; 5XYPGDA38HG314978 | 5XYPGDA38HG345552; 5XYPGDA38HG396050 | 5XYPGDA38HG392497 | 5XYPGDA38HG398350; 5XYPGDA38HG390202; 5XYPGDA38HG308212; 5XYPGDA38HG386067; 5XYPGDA38HG354106; 5XYPGDA38HG360634 | 5XYPGDA38HG387722 | 5XYPGDA38HG336754 | 5XYPGDA38HG331909; 5XYPGDA38HG340397 | 5XYPGDA38HG300286; 5XYPGDA38HG384206; 5XYPGDA38HG384805 | 5XYPGDA38HG336267 | 5XYPGDA38HG300711; 5XYPGDA38HG327696; 5XYPGDA38HG308100 | 5XYPGDA38HG340268 | 5XYPGDA38HG349052 | 5XYPGDA38HG368264 | 5XYPGDA38HG362416 | 5XYPGDA38HG382360

5XYPGDA38HG383315; 5XYPGDA38HG388062 | 5XYPGDA38HG359368 | 5XYPGDA38HG309814 | 5XYPGDA38HG370886 | 5XYPGDA38HG389969 | 5XYPGDA38HG347284 | 5XYPGDA38HG336835 | 5XYPGDA38HG312647 | 5XYPGDA38HG373030; 5XYPGDA38HG379796 | 5XYPGDA38HG301812 | 5XYPGDA38HG364618 | 5XYPGDA38HG311319 | 5XYPGDA38HG374856 | 5XYPGDA38HG365980 | 5XYPGDA38HG369706; 5XYPGDA38HG324992 | 5XYPGDA38HG338276 | 5XYPGDA38HG327293; 5XYPGDA38HG367499; 5XYPGDA38HG300871 | 5XYPGDA38HG306511 | 5XYPGDA38HG381600 | 5XYPGDA38HG314320 | 5XYPGDA38HG333577

5XYPGDA38HG374517

5XYPGDA38HG315046; 5XYPGDA38HG374467 | 5XYPGDA38HG342098; 5XYPGDA38HG376381; 5XYPGDA38HG359175 | 5XYPGDA38HG387249; 5XYPGDA38HG304970 | 5XYPGDA38HG322014 | 5XYPGDA38HG321879 | 5XYPGDA38HG358026; 5XYPGDA38HG397571 | 5XYPGDA38HG342120; 5XYPGDA38HG326919; 5XYPGDA38HG362559 | 5XYPGDA38HG328623 | 5XYPGDA38HG389485; 5XYPGDA38HG308047; 5XYPGDA38HG307951 | 5XYPGDA38HG304824; 5XYPGDA38HG316407 | 5XYPGDA38HG312244; 5XYPGDA38HG399899 | 5XYPGDA38HG348080 | 5XYPGDA38HG387297; 5XYPGDA38HG315614; 5XYPGDA38HG388482 | 5XYPGDA38HG340030; 5XYPGDA38HG376719 | 5XYPGDA38HG355871 | 5XYPGDA38HG370418; 5XYPGDA38HG338987 | 5XYPGDA38HG372797 | 5XYPGDA38HG342165 | 5XYPGDA38HG313667; 5XYPGDA38HG369401 | 5XYPGDA38HG346359; 5XYPGDA38HG394864 | 5XYPGDA38HG346250; 5XYPGDA38HG357426 | 5XYPGDA38HG347155 | 5XYPGDA38HG363940 | 5XYPGDA38HG304242 | 5XYPGDA38HG378602 | 5XYPGDA38HG345034 | 5XYPGDA38HG372069; 5XYPGDA38HG339072; 5XYPGDA38HG318514; 5XYPGDA38HG393570 | 5XYPGDA38HG317976 | 5XYPGDA38HG397800 | 5XYPGDA38HG345535 | 5XYPGDA38HG350637 | 5XYPGDA38HG317265; 5XYPGDA38HG393133 | 5XYPGDA38HG375425; 5XYPGDA38HG389924 | 5XYPGDA38HG351268; 5XYPGDA38HG304354; 5XYPGDA38HG321946 | 5XYPGDA38HG380642 | 5XYPGDA38HG305388 | 5XYPGDA38HG367650; 5XYPGDA38HG357958 | 5XYPGDA38HG343803 | 5XYPGDA38HG325978 | 5XYPGDA38HG399448 | 5XYPGDA38HG303740 | 5XYPGDA38HG378745 | 5XYPGDA38HG352808 | 5XYPGDA38HG358141

5XYPGDA38HG348256; 5XYPGDA38HG385968 | 5XYPGDA38HG331358; 5XYPGDA38HG361718; 5XYPGDA38HG357183; 5XYPGDA38HG373870 | 5XYPGDA38HG330078 | 5XYPGDA38HG309750 | 5XYPGDA38HG396615 | 5XYPGDA38HG387185 | 5XYPGDA38HG379748 | 5XYPGDA38HG313054; 5XYPGDA38HG363484 | 5XYPGDA38HG384349 | 5XYPGDA38HG398106 | 5XYPGDA38HG341081 | 5XYPGDA38HG362528; 5XYPGDA38HG335166 | 5XYPGDA38HG301602; 5XYPGDA38HG365669; 5XYPGDA38HG359502 | 5XYPGDA38HG331148; 5XYPGDA38HG314950; 5XYPGDA38HG340187 | 5XYPGDA38HG383332; 5XYPGDA38HG364554 | 5XYPGDA38HG383346 | 5XYPGDA38HG399790; 5XYPGDA38HG315127; 5XYPGDA38HG330145 | 5XYPGDA38HG361203 | 5XYPGDA38HG373111 | 5XYPGDA38HG385694; 5XYPGDA38HG369902 | 5XYPGDA38HG391429

5XYPGDA38HG334678; 5XYPGDA38HG352453 | 5XYPGDA38HG325303 | 5XYPGDA38HG391351 | 5XYPGDA38HG368278 | 5XYPGDA38HG386506; 5XYPGDA38HG390927 | 5XYPGDA38HG335040; 5XYPGDA38HG395464; 5XYPGDA38HG358818

5XYPGDA38HG328069 | 5XYPGDA38HG374520 | 5XYPGDA38HG308923

5XYPGDA38HG328962 | 5XYPGDA38HG382147 | 5XYPGDA38HG329349; 5XYPGDA38HG335278; 5XYPGDA38HG330016 | 5XYPGDA38HG382648

5XYPGDA38HG317203 | 5XYPGDA38HG322501; 5XYPGDA38HG395027 | 5XYPGDA38HG304547 | 5XYPGDA38HG352985 | 5XYPGDA38HG384870 | 5XYPGDA38HG352033 | 5XYPGDA38HG314186 | 5XYPGDA38HG399420 | 5XYPGDA38HG394072; 5XYPGDA38HG326323 | 5XYPGDA38HG331750 | 5XYPGDA38HG313698 | 5XYPGDA38HG326712 | 5XYPGDA38HG327665

5XYPGDA38HG357684 | 5XYPGDA38HG397912 | 5XYPGDA38HG350282 | 5XYPGDA38HG365929 | 5XYPGDA38HG398400 | 5XYPGDA38HG366885

5XYPGDA38HG315502 | 5XYPGDA38HG332686 | 5XYPGDA38HG380897; 5XYPGDA38HG331845; 5XYPGDA38HG369799; 5XYPGDA38HG381337 | 5XYPGDA38HG390846 | 5XYPGDA38HG376347

5XYPGDA38HG376784 | 5XYPGDA38HG342330 | 5XYPGDA38HG348418 | 5XYPGDA38HG342182 | 5XYPGDA38HG380463 | 5XYPGDA38HG389731 | 5XYPGDA38HG364439; 5XYPGDA38HG375392 | 5XYPGDA38HG354221 | 5XYPGDA38HG340769; 5XYPGDA38HG323759 | 5XYPGDA38HG356826 | 5XYPGDA38HG386053 | 5XYPGDA38HG349715 | 5XYPGDA38HG327567

5XYPGDA38HG368183 | 5XYPGDA38HG341954 | 5XYPGDA38HG305469 | 5XYPGDA38HG309473; 5XYPGDA38HG315953; 5XYPGDA38HG345244 | 5XYPGDA38HG393410 | 5XYPGDA38HG334857 | 5XYPGDA38HG396467 | 5XYPGDA38HG351352; 5XYPGDA38HG381757 | 5XYPGDA38HG301390 | 5XYPGDA38HG365915 | 5XYPGDA38HG323728 | 5XYPGDA38HG378566 | 5XYPGDA38HG316603 | 5XYPGDA38HG396436 | 5XYPGDA38HG383055 | 5XYPGDA38HG305486

5XYPGDA38HG388109 | 5XYPGDA38HG389244 | 5XYPGDA38HG369432 | 5XYPGDA38HG308209 | 5XYPGDA38HG306041; 5XYPGDA38HG321350 | 5XYPGDA38HG312745 | 5XYPGDA38HG331831 | 5XYPGDA38HG309375; 5XYPGDA38HG304130 | 5XYPGDA38HG337824 | 5XYPGDA38HG382410; 5XYPGDA38HG385663 | 5XYPGDA38HG335684; 5XYPGDA38HG310994; 5XYPGDA38HG315662 | 5XYPGDA38HG390054 | 5XYPGDA38HG373089 | 5XYPGDA38HG367924 | 5XYPGDA38HG307576; 5XYPGDA38HG327228; 5XYPGDA38HG368376 | 5XYPGDA38HG371844 | 5XYPGDA38HG330596 | 5XYPGDA38HG317010

5XYPGDA38HG388675 | 5XYPGDA38HG347205 | 5XYPGDA38HG306296; 5XYPGDA38HG346734; 5XYPGDA38HG346233 | 5XYPGDA38HG332459 | 5XYPGDA38HG310090 | 5XYPGDA38HG344479 | 5XYPGDA38HG381225 | 5XYPGDA38HG335510 | 5XYPGDA38HG385064 | 5XYPGDA38HG364862 | 5XYPGDA38HG394993 | 5XYPGDA38HG395402; 5XYPGDA38HG320201

5XYPGDA38HG313510 | 5XYPGDA38HG337595; 5XYPGDA38HG391964 | 5XYPGDA38HG372136; 5XYPGDA38HG399661 | 5XYPGDA38HG324345; 5XYPGDA38HG302328; 5XYPGDA38HG365560; 5XYPGDA38HG324930; 5XYPGDA38HG376638 | 5XYPGDA38HG390961 | 5XYPGDA38HG363985 | 5XYPGDA38HG344806 | 5XYPGDA38HG311269; 5XYPGDA38HG322191 | 5XYPGDA38HG398476

5XYPGDA38HG308887 | 5XYPGDA38HG385050

5XYPGDA38HG345373 | 5XYPGDA38HG352226 | 5XYPGDA38HG327553; 5XYPGDA38HG329285 | 5XYPGDA38HG358303 | 5XYPGDA38HG396629 | 5XYPGDA38HG372041 | 5XYPGDA38HG389356; 5XYPGDA38HG305326 | 5XYPGDA38HG375487; 5XYPGDA38HG301955 | 5XYPGDA38HG305827 | 5XYPGDA38HG336415 | 5XYPGDA38HG316343 | 5XYPGDA38HG326239 | 5XYPGDA38HG391818; 5XYPGDA38HG392726; 5XYPGDA38HG359015 | 5XYPGDA38HG349228 | 5XYPGDA38HG375294 | 5XYPGDA38HG386652 | 5XYPGDA38HG387963 | 5XYPGDA38HG390104 | 5XYPGDA38HG388823

5XYPGDA38HG383217 | 5XYPGDA38HG378258 | 5XYPGDA38HG392838; 5XYPGDA38HG367910 | 5XYPGDA38HG321767

5XYPGDA38HG309036; 5XYPGDA38HG318805; 5XYPGDA38HG347995 | 5XYPGDA38HG387459; 5XYPGDA38HG337810 | 5XYPGDA38HG300403 | 5XYPGDA38HG342649; 5XYPGDA38HG380513 | 5XYPGDA38HG310669; 5XYPGDA38HG340190 | 5XYPGDA38HG344028; 5XYPGDA38HG357829; 5XYPGDA38HG328685; 5XYPGDA38HG347091 | 5XYPGDA38HG351545 | 5XYPGDA38HG382908; 5XYPGDA38HG356275 | 5XYPGDA38HG335152; 5XYPGDA38HG365350 | 5XYPGDA38HG353909

5XYPGDA38HG317489

5XYPGDA38HG344790 | 5XYPGDA38HG367096 | 5XYPGDA38HG389163 | 5XYPGDA38HG393648 | 5XYPGDA38HG389468 | 5XYPGDA38HG339752 | 5XYPGDA38HG311952 | 5XYPGDA38HG388336; 5XYPGDA38HG353859 | 5XYPGDA38HG387672

5XYPGDA38HG376137 | 5XYPGDA38HG306993 | 5XYPGDA38HG368569 | 5XYPGDA38HG366031 | 5XYPGDA38HG392807 | 5XYPGDA38HG349293 | 5XYPGDA38HG347642 | 5XYPGDA38HG316987 | 5XYPGDA38HG329142 | 5XYPGDA38HG325575

5XYPGDA38HG380043 | 5XYPGDA38HG381838 | 5XYPGDA38HG359550 | 5XYPGDA38HG326290 | 5XYPGDA38HG386599 | 5XYPGDA38HG301924; 5XYPGDA38HG371407; 5XYPGDA38HG324183 | 5XYPGDA38HG310123; 5XYPGDA38HG302233; 5XYPGDA38HG374260; 5XYPGDA38HG339864 | 5XYPGDA38HG361282 | 5XYPGDA38HG322787 | 5XYPGDA38HG368880 | 5XYPGDA38HG390331 | 5XYPGDA38HG365235 | 5XYPGDA38HG372640 | 5XYPGDA38HG339735 | 5XYPGDA38HG399434

5XYPGDA38HG394525 | 5XYPGDA38HG384660 | 5XYPGDA38HG329559; 5XYPGDA38HG392886; 5XYPGDA38HG334924; 5XYPGDA38HG315404 | 5XYPGDA38HG303933 | 5XYPGDA38HG385081 | 5XYPGDA38HG381970 | 5XYPGDA38HG389258; 5XYPGDA38HG375165 | 5XYPGDA38HG329478; 5XYPGDA38HG353862 | 5XYPGDA38HG314317 | 5XYPGDA38HG306380 | 5XYPGDA38HG349102 | 5XYPGDA38HG341209 | 5XYPGDA38HG342201 | 5XYPGDA38HG344966; 5XYPGDA38HG358625

5XYPGDA38HG368524; 5XYPGDA38HG309540 | 5XYPGDA38HG371150

5XYPGDA38HG361475 | 5XYPGDA38HG326998; 5XYPGDA38HG302586 | 5XYPGDA38HG388515 | 5XYPGDA38HG346846; 5XYPGDA38HG348936 | 5XYPGDA38HG379586 | 5XYPGDA38HG375666; 5XYPGDA38HG301745; 5XYPGDA38HG357572 | 5XYPGDA38HG386585 | 5XYPGDA38HG373335 | 5XYPGDA38HG368197 | 5XYPGDA38HG319906 | 5XYPGDA38HG379927; 5XYPGDA38HG360648; 5XYPGDA38HG319243 | 5XYPGDA38HG325723 | 5XYPGDA38HG335099; 5XYPGDA38HG337404 | 5XYPGDA38HG380107 | 5XYPGDA38HG345941 | 5XYPGDA38HG324751 | 5XYPGDA38HG385176; 5XYPGDA38HG374968 | 5XYPGDA38HG385999; 5XYPGDA38HG365316; 5XYPGDA38HG396453 | 5XYPGDA38HG327519 | 5XYPGDA38HG373576 | 5XYPGDA38HG348273; 5XYPGDA38HG311031; 5XYPGDA38HG397604 | 5XYPGDA38HG354669 | 5XYPGDA38HG339959; 5XYPGDA38HG393066 | 5XYPGDA38HG378972 | 5XYPGDA38HG303379; 5XYPGDA38HG300692

5XYPGDA38HG399644; 5XYPGDA38HG314124 | 5XYPGDA38HG392922; 5XYPGDA38HG376803 | 5XYPGDA38HG367731 | 5XYPGDA38HG350797 | 5XYPGDA38HG394024 | 5XYPGDA38HG308405 | 5XYPGDA38HG378132 | 5XYPGDA38HG337077 | 5XYPGDA38HG395089 | 5XYPGDA38HG301518 | 5XYPGDA38HG347916 | 5XYPGDA38HG388577 | 5XYPGDA38HG310509; 5XYPGDA38HG324040 | 5XYPGDA38HG335538

5XYPGDA38HG334177 | 5XYPGDA38HG346751; 5XYPGDA38HG357023; 5XYPGDA38HG340271 | 5XYPGDA38HG319341 | 5XYPGDA38HG352663; 5XYPGDA38HG354364 | 5XYPGDA38HG394377 | 5XYPGDA38HG376428 | 5XYPGDA38HG378373; 5XYPGDA38HG339492 | 5XYPGDA38HG328038; 5XYPGDA38HG376199 | 5XYPGDA38HG330601; 5XYPGDA38HG399269 | 5XYPGDA38HG332736; 5XYPGDA38HG316228 | 5XYPGDA38HG309294; 5XYPGDA38HG332199 | 5XYPGDA38HG368281 | 5XYPGDA38HG340609 | 5XYPGDA38HG309781; 5XYPGDA38HG316312 | 5XYPGDA38HG382469 | 5XYPGDA38HG319839 | 5XYPGDA38HG377109 | 5XYPGDA38HG387817; 5XYPGDA38HG370693 | 5XYPGDA38HG365946; 5XYPGDA38HG354199; 5XYPGDA38HG378776 | 5XYPGDA38HG316813; 5XYPGDA38HG320084 | 5XYPGDA38HG303205 | 5XYPGDA38HG334518; 5XYPGDA38HG313362; 5XYPGDA38HG367213 | 5XYPGDA38HG322529 | 5XYPGDA38HG394122 | 5XYPGDA38HG370628; 5XYPGDA38HG324328 | 5XYPGDA38HG306959; 5XYPGDA38HG382035; 5XYPGDA38HG364649 | 5XYPGDA38HG393536; 5XYPGDA38HG359306 | 5XYPGDA38HG334258; 5XYPGDA38HG399806 | 5XYPGDA38HG372170; 5XYPGDA38HG343543 | 5XYPGDA38HG344756

5XYPGDA38HG382746

5XYPGDA38HG367194 | 5XYPGDA38HG318884; 5XYPGDA38HG396730; 5XYPGDA38HG311658 | 5XYPGDA38HG360326 | 5XYPGDA38HG361217 | 5XYPGDA38HG356809 | 5XYPGDA38HG383119 | 5XYPGDA38HG366174 | 5XYPGDA38HG372525

5XYPGDA38HG350749 | 5XYPGDA38HG349455 | 5XYPGDA38HG318092 | 5XYPGDA38HG393830 | 5XYPGDA38HG320831; 5XYPGDA38HG309733 | 5XYPGDA38HG391348 | 5XYPGDA38HG346877; 5XYPGDA38HG307819 | 5XYPGDA38HG399160 | 5XYPGDA38HG346099; 5XYPGDA38HG362139; 5XYPGDA38HG370824 | 5XYPGDA38HG357300

5XYPGDA38HG368684 | 5XYPGDA38HG314057; 5XYPGDA38HG316455 | 5XYPGDA38HG317931 | 5XYPGDA38HG311806 | 5XYPGDA38HG334261 | 5XYPGDA38HG395237 | 5XYPGDA38HG375005; 5XYPGDA38HG359533 | 5XYPGDA38HG366224 | 5XYPGDA38HG303298; 5XYPGDA38HG302782 | 5XYPGDA38HG308341 | 5XYPGDA38HG372380 | 5XYPGDA38HG305214 | 5XYPGDA38HG384562; 5XYPGDA38HG394198; 5XYPGDA38HG382861 | 5XYPGDA38HG394413; 5XYPGDA38HG301213 | 5XYPGDA38HG308663 | 5XYPGDA38HG376767; 5XYPGDA38HG393682 | 5XYPGDA38HG377983 | 5XYPGDA38HG315922; 5XYPGDA38HG341615; 5XYPGDA38HG364604; 5XYPGDA38HG334146 | 5XYPGDA38HG301728; 5XYPGDA38HG390040; 5XYPGDA38HG370760 | 5XYPGDA38HG387347 | 5XYPGDA38HG325284; 5XYPGDA38HG348015

5XYPGDA38HG356244; 5XYPGDA38HG358172 | 5XYPGDA38HG319890 | 5XYPGDA38HG346166; 5XYPGDA38HG306556 | 5XYPGDA38HG326483 | 5XYPGDA38HG302278; 5XYPGDA38HG389521

5XYPGDA38HG380723; 5XYPGDA38HG357040; 5XYPGDA38HG354686 | 5XYPGDA38HG346684 | 5XYPGDA38HG390121 | 5XYPGDA38HG383539; 5XYPGDA38HG378924 | 5XYPGDA38HG321719 | 5XYPGDA38HG383427

5XYPGDA38HG363694 | 5XYPGDA38HG329268 | 5XYPGDA38HG348032 | 5XYPGDA38HG392368 | 5XYPGDA38HG374453; 5XYPGDA38HG343848 | 5XYPGDA38HG361248 | 5XYPGDA38HG344868 | 5XYPGDA38HG325270; 5XYPGDA38HG385226; 5XYPGDA38HG355790; 5XYPGDA38HG342683 | 5XYPGDA38HG349813 | 5XYPGDA38HG371004 | 5XYPGDA38HG300966

5XYPGDA38HG323924 | 5XYPGDA38HG332297 | 5XYPGDA38HG377904

5XYPGDA38HG378339 | 5XYPGDA38HG355160 | 5XYPGDA38HG373500 | 5XYPGDA38HG390166 | 5XYPGDA38HG314429; 5XYPGDA38HG385680 | 5XYPGDA38HG340741 | 5XYPGDA38HG367907; 5XYPGDA38HG353652; 5XYPGDA38HG381287; 5XYPGDA38HG380866 | 5XYPGDA38HG354218 | 5XYPGDA38HG364392

5XYPGDA38HG362593 | 5XYPGDA38HG369026 | 5XYPGDA38HG346197 | 5XYPGDA38HG357507; 5XYPGDA38HG320909 | 5XYPGDA38HG333000 | 5XYPGDA38HG356700 | 5XYPGDA38HG316083 | 5XYPGDA38HG379653; 5XYPGDA38HG367440 | 5XYPGDA38HG323664; 5XYPGDA38HG345339 | 5XYPGDA38HG355479 | 5XYPGDA38HG310137; 5XYPGDA38HG312857; 5XYPGDA38HG384397 | 5XYPGDA38HG399143; 5XYPGDA38HG374145; 5XYPGDA38HG303303; 5XYPGDA38HG357751 | 5XYPGDA38HG373934; 5XYPGDA38HG306718 | 5XYPGDA38HG396890 | 5XYPGDA38HG329254; 5XYPGDA38HG365820 | 5XYPGDA38HG308677; 5XYPGDA38HG344062; 5XYPGDA38HG333269 | 5XYPGDA38HG340416; 5XYPGDA38HG303429 | 5XYPGDA38HG348595 | 5XYPGDA38HG344076 | 5XYPGDA38HG306072 | 5XYPGDA38HG329190; 5XYPGDA38HG359919; 5XYPGDA38HG360987

5XYPGDA38HG300613; 5XYPGDA38HG349925 | 5XYPGDA38HG337256

5XYPGDA38HG390605 | 5XYPGDA38HG336625 | 5XYPGDA38HG357541

5XYPGDA38HG377434; 5XYPGDA38HG392953 | 5XYPGDA38HG395366 | 5XYPGDA38HG332056 | 5XYPGDA38HG389860

5XYPGDA38HG395979; 5XYPGDA38HG311241; 5XYPGDA38HG311157 | 5XYPGDA38HG395271 | 5XYPGDA38HG360438 | 5XYPGDA38HG351223 | 5XYPGDA38HG360486; 5XYPGDA38HG301325 | 5XYPGDA38HG339394 | 5XYPGDA38HG347348; 5XYPGDA38HG357281 | 5XYPGDA38HG377367 | 5XYPGDA38HG391799

5XYPGDA38HG389972 | 5XYPGDA38HG333353 | 5XYPGDA38HG371794 | 5XYPGDA38HG353697 | 5XYPGDA38HG312390 | 5XYPGDA38HG350914 | 5XYPGDA38HG383749; 5XYPGDA38HG323440 | 5XYPGDA38HG323695; 5XYPGDA38HG389079 | 5XYPGDA38HG366658 | 5XYPGDA38HG385209 | 5XYPGDA38HG326564; 5XYPGDA38HG339475; 5XYPGDA38HG320926 | 5XYPGDA38HG381466 | 5XYPGDA38HG338973; 5XYPGDA38HG345356; 5XYPGDA38HG353148 | 5XYPGDA38HG356793; 5XYPGDA38HG358611; 5XYPGDA38HG335295 | 5XYPGDA38HG363839 | 5XYPGDA38HG341971 | 5XYPGDA38HG391334 | 5XYPGDA38HG389616; 5XYPGDA38HG393343 | 5XYPGDA38HG348094; 5XYPGDA38HG377627; 5XYPGDA38HG371925 | 5XYPGDA38HG387476; 5XYPGDA38HG351139; 5XYPGDA38HG324989 | 5XYPGDA38HG311501 | 5XYPGDA38HG377322; 5XYPGDA38HG385646 | 5XYPGDA38HG339654 | 5XYPGDA38HG307593 | 5XYPGDA38HG360035 | 5XYPGDA38HG374923

5XYPGDA38HG309358; 5XYPGDA38HG342148; 5XYPGDA38HG376820; 5XYPGDA38HG344045 | 5XYPGDA38HG351450 | 5XYPGDA38HG354803 | 5XYPGDA38HG343297 | 5XYPGDA38HG305696 | 5XYPGDA38HG345390 | 5XYPGDA38HG356213 | 5XYPGDA38HG388658 | 5XYPGDA38HG328542 | 5XYPGDA38HG328802 | 5XYPGDA38HG369964 | 5XYPGDA38HG378728; 5XYPGDA38HG360553 | 5XYPGDA38HG396811 | 5XYPGDA38HG301499 | 5XYPGDA38HG333241

5XYPGDA38HG306184 | 5XYPGDA38HG396517 | 5XYPGDA38HG378504 | 5XYPGDA38HG398588 | 5XYPGDA38HG383508 | 5XYPGDA38HG353991 | 5XYPGDA38HG343302 | 5XYPGDA38HG382665; 5XYPGDA38HG315175; 5XYPGDA38HG337791 | 5XYPGDA38HG305553; 5XYPGDA38HG318531 | 5XYPGDA38HG307318; 5XYPGDA38HG300840 | 5XYPGDA38HG353649; 5XYPGDA38HG341906 | 5XYPGDA38HG366305 | 5XYPGDA38HG378230; 5XYPGDA38HG355174 | 5XYPGDA38HG321638 | 5XYPGDA38HG366515; 5XYPGDA38HG305505 | 5XYPGDA38HG372721; 5XYPGDA38HG381869 | 5XYPGDA38HG342523; 5XYPGDA38HG374064 | 5XYPGDA38HG398428; 5XYPGDA38HG335376 | 5XYPGDA38HG371570; 5XYPGDA38HG330761; 5XYPGDA38HG341050

5XYPGDA38HG371276

5XYPGDA38HG399207 | 5XYPGDA38HG386411 | 5XYPGDA38HG317069; 5XYPGDA38HG358320 | 5XYPGDA38HG303754

5XYPGDA38HG380155 | 5XYPGDA38HG389745; 5XYPGDA38HG395626 | 5XYPGDA38HG361024 | 5XYPGDA38HG385744

5XYPGDA38HG364036; 5XYPGDA38HG364490; 5XYPGDA38HG309246 | 5XYPGDA38HG388904 | 5XYPGDA38HG391012 | 5XYPGDA38HG354543 | 5XYPGDA38HG306864; 5XYPGDA38HG382780; 5XYPGDA38HG349276 | 5XYPGDA38HG359967 | 5XYPGDA38HG349584 | 5XYPGDA38HG372928; 5XYPGDA38HG356485

5XYPGDA38HG354395 | 5XYPGDA38HG358012; 5XYPGDA38HG337225 | 5XYPGDA38HG326872; 5XYPGDA38HG397506

5XYPGDA38HG313622; 5XYPGDA38HG367082 | 5XYPGDA38HG338102 | 5XYPGDA38HG379104 | 5XYPGDA38HG351657; 5XYPGDA38HG378597 | 5XYPGDA38HG391169 | 5XYPGDA38HG370399 | 5XYPGDA38HG345700 | 5XYPGDA38HG370189; 5XYPGDA38HG367521; 5XYPGDA38HG376249 | 5XYPGDA38HG333272 | 5XYPGDA38HG362710; 5XYPGDA38HG352467; 5XYPGDA38HG303639 | 5XYPGDA38HG304306 | 5XYPGDA38HG339136

5XYPGDA38HG370239; 5XYPGDA38HG354932 | 5XYPGDA38HG311093 | 5XYPGDA38HG356888 | 5XYPGDA38HG358950 | 5XYPGDA38HG363548 | 5XYPGDA38HG320585 | 5XYPGDA38HG390099 | 5XYPGDA38HG310610 | 5XYPGDA38HG375988

5XYPGDA38HG368958 | 5XYPGDA38HG308906 | 5XYPGDA38HG329867 | 5XYPGDA38HG379426; 5XYPGDA38HG380933 | 5XYPGDA38HG348340

5XYPGDA38HG381340 | 5XYPGDA38HG333675; 5XYPGDA38HG343056 | 5XYPGDA38HG311563 | 5XYPGDA38HG390877 | 5XYPGDA38HG306248; 5XYPGDA38HG314415 | 5XYPGDA38HG347835 | 5XYPGDA38HG314155; 5XYPGDA38HG396176 | 5XYPGDA38HG300188 | 5XYPGDA38HG313359 | 5XYPGDA38HG316469; 5XYPGDA38HG378146 | 5XYPGDA38HG366742; 5XYPGDA38HG331893; 5XYPGDA38HG359516 | 5XYPGDA38HG360732; 5XYPGDA38HG306637 | 5XYPGDA38HG303477 | 5XYPGDA38HG350945 | 5XYPGDA38HG307724 | 5XYPGDA38HG308128 | 5XYPGDA38HG334230 | 5XYPGDA38HG336592 | 5XYPGDA38HG359757 | 5XYPGDA38HG385436 | 5XYPGDA38HG390930; 5XYPGDA38HG340044 | 5XYPGDA38HG380303 | 5XYPGDA38HG394959 | 5XYPGDA38HG349309 | 5XYPGDA38HG302216; 5XYPGDA38HG365932 | 5XYPGDA38HG368135 | 5XYPGDA38HG355630; 5XYPGDA38HG305004 | 5XYPGDA38HG385811; 5XYPGDA38HG325947; 5XYPGDA38HG343798; 5XYPGDA38HG356406; 5XYPGDA38HG307710 | 5XYPGDA38HG393049 | 5XYPGDA38HG366790 | 5XYPGDA38HG394296 | 5XYPGDA38HG373223 | 5XYPGDA38HG340965

5XYPGDA38HG398977 | 5XYPGDA38HG309585; 5XYPGDA38HG300806 | 5XYPGDA38HG312826 | 5XYPGDA38HG329593; 5XYPGDA38HG323437; 5XYPGDA38HG372511 | 5XYPGDA38HG325351 | 5XYPGDA38HG381192 | 5XYPGDA38HG364957; 5XYPGDA38HG317458 | 5XYPGDA38HG358768 | 5XYPGDA38HG398249 | 5XYPGDA38HG358558 | 5XYPGDA38HG359466; 5XYPGDA38HG328346

5XYPGDA38HG300823; 5XYPGDA38HG329433 | 5XYPGDA38HG318058 | 5XYPGDA38HG382472; 5XYPGDA38HG341761 | 5XYPGDA38HG337533 | 5XYPGDA38HG308811 | 5XYPGDA38HG315810 | 5XYPGDA38HG388417 | 5XYPGDA38HG398543 | 5XYPGDA38HG368622 | 5XYPGDA38HG336284 | 5XYPGDA38HG307139; 5XYPGDA38HG319050 | 5XYPGDA38HG326824; 5XYPGDA38HG393407; 5XYPGDA38HG395190

5XYPGDA38HG357961 | 5XYPGDA38HG351481

5XYPGDA38HG338035 | 5XYPGDA38HG399238 | 5XYPGDA38HG393519; 5XYPGDA38HG366353; 5XYPGDA38HG302149 | 5XYPGDA38HG387719 | 5XYPGDA38HG336639 | 5XYPGDA38HG332672 | 5XYPGDA38HG396016 | 5XYPGDA38HG318559; 5XYPGDA38HG320523; 5XYPGDA38HG355126 | 5XYPGDA38HG363159 | 5XYPGDA38HG315452 | 5XYPGDA38HG342568 | 5XYPGDA38HG315158 | 5XYPGDA38HG322806 | 5XYPGDA38HG340657; 5XYPGDA38HG309893 | 5XYPGDA38HG367437 | 5XYPGDA38HG380365 | 5XYPGDA38HG358494 | 5XYPGDA38HG336009; 5XYPGDA38HG303706

5XYPGDA38HG364389; 5XYPGDA38HG338021; 5XYPGDA38HG390216 | 5XYPGDA38HG336916; 5XYPGDA38HG392371 | 5XYPGDA38HG353599; 5XYPGDA38HG334700 | 5XYPGDA38HG373268 | 5XYPGDA38HG304323 | 5XYPGDA38HG388501; 5XYPGDA38HG329447 | 5XYPGDA38HG376994 | 5XYPGDA38HG314639 | 5XYPGDA38HG330677 | 5XYPGDA38HG324362 | 5XYPGDA38HG351903; 5XYPGDA38HG353893 | 5XYPGDA38HG307996 | 5XYPGDA38HG313779; 5XYPGDA38HG362223 | 5XYPGDA38HG332252 | 5XYPGDA38HG305763; 5XYPGDA38HG321087; 5XYPGDA38HG381919 | 5XYPGDA38HG364411; 5XYPGDA38HG326094 | 5XYPGDA38HG304712 | 5XYPGDA38HG362397 | 5XYPGDA38HG378261 | 5XYPGDA38HG304161 | 5XYPGDA38HG397859 | 5XYPGDA38HG350590; 5XYPGDA38HG369656; 5XYPGDA38HG379331 | 5XYPGDA38HG339170 | 5XYPGDA38HG346507 | 5XYPGDA38HG304418 | 5XYPGDA38HG342554; 5XYPGDA38HG371293 | 5XYPGDA38HG326886 | 5XYPGDA38HG357443 | 5XYPGDA38HG312311; 5XYPGDA38HG330744 | 5XYPGDA38HG365400

5XYPGDA38HG313295; 5XYPGDA38HG359886; 5XYPGDA38HG343607; 5XYPGDA38HG352503; 5XYPGDA38HG354333 | 5XYPGDA38HG321400 | 5XYPGDA38HG397294; 5XYPGDA38HG385713 | 5XYPGDA38HG370516 | 5XYPGDA38HG370984; 5XYPGDA38HG365347

5XYPGDA38HG359614; 5XYPGDA38HG376560 | 5XYPGDA38HG313071; 5XYPGDA38HG310543; 5XYPGDA38HG324832 | 5XYPGDA38HG362951; 5XYPGDA38HG329206; 5XYPGDA38HG389762 | 5XYPGDA38HG305794

5XYPGDA38HG337659 | 5XYPGDA38HG320280 | 5XYPGDA38HG309649

5XYPGDA38HG342781; 5XYPGDA38HG360911; 5XYPGDA38HG355966; 5XYPGDA38HG340495 | 5XYPGDA38HG303849 | 5XYPGDA38HG331862 | 5XYPGDA38HG394766; 5XYPGDA38HG391155 | 5XYPGDA38HG301096 | 5XYPGDA38HG311465 | 5XYPGDA38HG345180; 5XYPGDA38HG389096 | 5XYPGDA38HG342439 | 5XYPGDA38HG342909; 5XYPGDA38HG318416; 5XYPGDA38HG341842 | 5XYPGDA38HG324247 | 5XYPGDA38HG342537 | 5XYPGDA38HG343736; 5XYPGDA38HG336334 | 5XYPGDA38HG340996; 5XYPGDA38HG351724; 5XYPGDA38HG315063 | 5XYPGDA38HG368443; 5XYPGDA38HG319727; 5XYPGDA38HG386814; 5XYPGDA38HG319128; 5XYPGDA38HG347334 | 5XYPGDA38HG371231 | 5XYPGDA38HG344904; 5XYPGDA38HG328380 | 5XYPGDA38HG390636 | 5XYPGDA38HG318321 | 5XYPGDA38HG345664 | 5XYPGDA38HG387865; 5XYPGDA38HG347317 | 5XYPGDA38HG339833 | 5XYPGDA38HG364232 | 5XYPGDA38HG359161 | 5XYPGDA38HG341422; 5XYPGDA38HG359077 | 5XYPGDA38HG303897

5XYPGDA38HG332655 | 5XYPGDA38HG317301 | 5XYPGDA38HG374999 | 5XYPGDA38HG379345 | 5XYPGDA38HG399336 | 5XYPGDA38HG324880 | 5XYPGDA38HG386280

5XYPGDA38HG372489; 5XYPGDA38HG307271; 5XYPGDA38HG336205; 5XYPGDA38HG343414

5XYPGDA38HG391141; 5XYPGDA38HG322854 | 5XYPGDA38HG305858; 5XYPGDA38HG384982; 5XYPGDA38HG350850 | 5XYPGDA38HG364635 | 5XYPGDA38HG354431 | 5XYPGDA38HG310719; 5XYPGDA38HG322207 | 5XYPGDA38HG318593; 5XYPGDA38HG398140

5XYPGDA38HG307772 | 5XYPGDA38HG355059

5XYPGDA38HG360472 | 5XYPGDA38HG385789 | 5XYPGDA38HG385114 | 5XYPGDA38HG356051 | 5XYPGDA38HG354056 | 5XYPGDA38HG397313; 5XYPGDA38HG330971 | 5XYPGDA38HG352386 | 5XYPGDA38HG378244; 5XYPGDA38HG354428 | 5XYPGDA38HG360164; 5XYPGDA38HG395240; 5XYPGDA38HG385937 | 5XYPGDA38HG391771 | 5XYPGDA38HG327245 | 5XYPGDA38HG348709 | 5XYPGDA38HG368989; 5XYPGDA38HG388689 | 5XYPGDA38HG369110 | 5XYPGDA38HG362867; 5XYPGDA38HG393813 | 5XYPGDA38HG363937; 5XYPGDA38HG326533; 5XYPGDA38HG321218; 5XYPGDA38HG356857; 5XYPGDA38HG390362 | 5XYPGDA38HG381046 | 5XYPGDA38HG357622 | 5XYPGDA38HG308873 | 5XYPGDA38HG303138 | 5XYPGDA38HG369012; 5XYPGDA38HG308243; 5XYPGDA38HG333613; 5XYPGDA38HG376395; 5XYPGDA38HG350332; 5XYPGDA38HG370063 | 5XYPGDA38HG313197 | 5XYPGDA38HG351349; 5XYPGDA38HG375957; 5XYPGDA38HG362335 | 5XYPGDA38HG337337 | 5XYPGDA38HG315824 | 5XYPGDA38HG377126 | 5XYPGDA38HG307321 | 5XYPGDA38HG399014; 5XYPGDA38HG323809 | 5XYPGDA38HG316214

5XYPGDA38HG312759 | 5XYPGDA38HG345549 | 5XYPGDA38HG320604 | 5XYPGDA38HG325320; 5XYPGDA38HG381709 | 5XYPGDA38HG352730

5XYPGDA38HG336365 | 5XYPGDA38HG360374 | 5XYPGDA38HG320358 | 5XYPGDA38HG345471 | 5XYPGDA38HG334034 | 5XYPGDA38HG352470; 5XYPGDA38HG355742; 5XYPGDA38HG352596; 5XYPGDA38HG376851; 5XYPGDA38HG333224 | 5XYPGDA38HG364280; 5XYPGDA38HG301017 | 5XYPGDA38HG335068; 5XYPGDA38HG354347 | 5XYPGDA38HG308145; 5XYPGDA38HG337922; 5XYPGDA38HG329822; 5XYPGDA38HG364425 | 5XYPGDA38HG388305; 5XYPGDA38HG384237 | 5XYPGDA38HG362562 | 5XYPGDA38HG379619

5XYPGDA38HG364716; 5XYPGDA38HG340593 | 5XYPGDA38HG364263 | 5XYPGDA38HG330727 | 5XYPGDA38HG316973; 5XYPGDA38HG350461; 5XYPGDA38HG376056; 5XYPGDA38HG342361; 5XYPGDA38HG379815; 5XYPGDA38HG371987; 5XYPGDA38HG341775 | 5XYPGDA38HG312633 | 5XYPGDA38HG301437; 5XYPGDA38HG383668; 5XYPGDA38HG333059 | 5XYPGDA38HG369575; 5XYPGDA38HG389891 | 5XYPGDA38HG351058 | 5XYPGDA38HG387977 | 5XYPGDA38HG341520; 5XYPGDA38HG390944; 5XYPGDA38HG307433 | 5XYPGDA38HG337287 | 5XYPGDA38HG386876 | 5XYPGDA38HG377658 | 5XYPGDA38HG323096; 5XYPGDA38HG314558; 5XYPGDA38HG358804; 5XYPGDA38HG384688 | 5XYPGDA38HG331098; 5XYPGDA38HG324426 | 5XYPGDA38HG322773 | 5XYPGDA38HG381760; 5XYPGDA38HG389020 | 5XYPGDA38HG320375 | 5XYPGDA38HG351383; 5XYPGDA38HG381189; 5XYPGDA38HG335233 | 5XYPGDA38HG303575; 5XYPGDA38HG316939 | 5XYPGDA38HG370001; 5XYPGDA38HG347429 | 5XYPGDA38HG399319 | 5XYPGDA38HG310462 | 5XYPGDA38HG352968; 5XYPGDA38HG362254 | 5XYPGDA38HG389003; 5XYPGDA38HG381628; 5XYPGDA38HG322532 | 5XYPGDA38HG304791 | 5XYPGDA38HG385260; 5XYPGDA38HG325642 | 5XYPGDA38HG368698 | 5XYPGDA38HG327682 | 5XYPGDA38HG391978 | 5XYPGDA38HG385761; 5XYPGDA38HG357099; 5XYPGDA38HG329903 | 5XYPGDA38HG354509 | 5XYPGDA38HG356163 | 5XYPGDA38HG303169 | 5XYPGDA38HG395786; 5XYPGDA38HG367230; 5XYPGDA38HG338925 | 5XYPGDA38HG307531 | 5XYPGDA38HG344403 | 5XYPGDA38HG307240; 5XYPGDA38HG343770 | 5XYPGDA38HG392340; 5XYPGDA38HG338181 | 5XYPGDA38HG359208 | 5XYPGDA38HG300563 | 5XYPGDA38HG328220 | 5XYPGDA38HG356387 | 5XYPGDA38HG310980; 5XYPGDA38HG362190 | 5XYPGDA38HG384559 | 5XYPGDA38HG367969 | 5XYPGDA38HG319940 | 5XYPGDA38HG385369 | 5XYPGDA38HG306654 | 5XYPGDA38HG354462 | 5XYPGDA38HG349830; 5XYPGDA38HG347365; 5XYPGDA38HG326001; 5XYPGDA38HG388434 | 5XYPGDA38HG361346; 5XYPGDA38HG316777 | 5XYPGDA38HG339329 | 5XYPGDA38HG327147 | 5XYPGDA38HG385467 | 5XYPGDA38HG318366

5XYPGDA38HG355756 | 5XYPGDA38HG376106; 5XYPGDA38HG363310 | 5XYPGDA38HG369785 | 5XYPGDA38HG308369 | 5XYPGDA38HG320246 | 5XYPGDA38HG352517

5XYPGDA38HG358107 | 5XYPGDA38HG345583 | 5XYPGDA38HG377353 | 5XYPGDA38HG334714; 5XYPGDA38HG323177 | 5XYPGDA38HG335927 | 5XYPGDA38HG383606 | 5XYPGDA38HG308503 | 5XYPGDA38HG322725 | 5XYPGDA38HG387607 | 5XYPGDA38HG356292; 5XYPGDA38HG315631 | 5XYPGDA38HG349892 | 5XYPGDA38HG333336 | 5XYPGDA38HG346426 | 5XYPGDA38HG383573; 5XYPGDA38HG330498 | 5XYPGDA38HG332851 | 5XYPGDA38HG396291 | 5XYPGDA38HG388935; 5XYPGDA38HG334325 | 5XYPGDA38HG320716 | 5XYPGDA38HG330551 | 5XYPGDA38HG398168; 5XYPGDA38HG381368; 5XYPGDA38HG384402; 5XYPGDA38HG326354 | 5XYPGDA38HG359838 | 5XYPGDA38HG394444 | 5XYPGDA38HG385422 | 5XYPGDA38HG369835 | 5XYPGDA38HG396579 | 5XYPGDA38HG371861

5XYPGDA38HG340674 | 5XYPGDA38HG327634; 5XYPGDA38HG336849 | 5XYPGDA38HG301177

5XYPGDA38HG383945; 5XYPGDA38HG367714

5XYPGDA38HG366420

5XYPGDA38HG375036; 5XYPGDA38HG397666 | 5XYPGDA38HG369172 | 5XYPGDA38HG343400 | 5XYPGDA38HG324636 | 5XYPGDA38HG332266; 5XYPGDA38HG379703; 5XYPGDA38HG307481; 5XYPGDA38HG339265 | 5XYPGDA38HG359290; 5XYPGDA38HG340013 | 5XYPGDA38HG352601 | 5XYPGDA38HG372945; 5XYPGDA38HG338052; 5XYPGDA38HG334213; 5XYPGDA38HG356339 | 5XYPGDA38HG339282 | 5XYPGDA38HG360598; 5XYPGDA38HG375733 | 5XYPGDA38HG307285 | 5XYPGDA38HG397120 | 5XYPGDA38HG329805 | 5XYPGDA38HG394945 | 5XYPGDA38HG327357 | 5XYPGDA38HG353473; 5XYPGDA38HG399983 | 5XYPGDA38HG352582 | 5XYPGDA38HG348452

5XYPGDA38HG338049 | 5XYPGDA38HG393780

5XYPGDA38HG350721; 5XYPGDA38HG304192 | 5XYPGDA38HG386635 | 5XYPGDA38HG389714 | 5XYPGDA38HG350315; 5XYPGDA38HG364358 | 5XYPGDA38HG371956 | 5XYPGDA38HG385274 | 5XYPGDA38HG303219 | 5XYPGDA38HG381693 | 5XYPGDA38HG349178 | 5XYPGDA38HG394430 | 5XYPGDA38HG322059 | 5XYPGDA38HG350279; 5XYPGDA38HG305147; 5XYPGDA38HG344658; 5XYPGDA38HG340710 | 5XYPGDA38HG385954 | 5XYPGDA38HG368202 | 5XYPGDA38HG372931; 5XYPGDA38HG385808 | 5XYPGDA38HG358074 | 5XYPGDA38HG353392; 5XYPGDA38HG367129 | 5XYPGDA38HG360665; 5XYPGDA38HG338293 | 5XYPGDA38HG354042 | 5XYPGDA38HG376736; 5XYPGDA38HG355529 | 5XYPGDA38HG320666; 5XYPGDA38HG326385 | 5XYPGDA38HG373965; 5XYPGDA38HG307304; 5XYPGDA38HG310722 | 5XYPGDA38HG309666 | 5XYPGDA38HG301793 | 5XYPGDA38HG337709; 5XYPGDA38HG311921; 5XYPGDA38HG353165 | 5XYPGDA38HG398218 | 5XYPGDA38HG316911; 5XYPGDA38HG369625; 5XYPGDA38HG371634 | 5XYPGDA38HG377403 | 5XYPGDA38HG324507; 5XYPGDA38HG349083; 5XYPGDA38HG383007; 5XYPGDA38HG356714 | 5XYPGDA38HG381404 | 5XYPGDA38HG358415 | 5XYPGDA38HG372444 | 5XYPGDA38HG329125; 5XYPGDA38HG366062; 5XYPGDA38HG344644 | 5XYPGDA38HG324779; 5XYPGDA38HG366708 | 5XYPGDA38HG310560; 5XYPGDA38HG352288; 5XYPGDA38HG318738 | 5XYPGDA38HG340111 | 5XYPGDA38HG353635 | 5XYPGDA38HG303351

5XYPGDA38HG398641; 5XYPGDA38HG391883; 5XYPGDA38HG341629; 5XYPGDA38HG303348 | 5XYPGDA38HG359189; 5XYPGDA38HG323647 | 5XYPGDA38HG360245; 5XYPGDA38HG384481; 5XYPGDA38HG373657 | 5XYPGDA38HG346023 | 5XYPGDA38HG308792; 5XYPGDA38HG305200 | 5XYPGDA38HG332154 | 5XYPGDA38HG375442; 5XYPGDA38HG354929 | 5XYPGDA38HG307691 | 5XYPGDA38HG383556; 5XYPGDA38HG327861 | 5XYPGDA38HG387378 | 5XYPGDA38HG320294; 5XYPGDA38HG326032; 5XYPGDA38HG341940 | 5XYPGDA38HG337855 | 5XYPGDA38HG372654; 5XYPGDA38HG321591 | 5XYPGDA38HG396680; 5XYPGDA38HG383279; 5XYPGDA38HG307027 | 5XYPGDA38HG375098 | 5XYPGDA38HG386439; 5XYPGDA38HG348788; 5XYPGDA38HG374100 | 5XYPGDA38HG350895 | 5XYPGDA38HG332848 | 5XYPGDA38HG311482 | 5XYPGDA38HG317735; 5XYPGDA38HG331635 | 5XYPGDA38HG316388 | 5XYPGDA38HG369978; 5XYPGDA38HG348323; 5XYPGDA38HG392418 | 5XYPGDA38HG368961

5XYPGDA38HG362044 | 5XYPGDA38HG317461 | 5XYPGDA38HG309912; 5XYPGDA38HG375456 | 5XYPGDA38HG312342 | 5XYPGDA38HG361945

5XYPGDA38HG343588; 5XYPGDA38HG313216 | 5XYPGDA38HG331005 | 5XYPGDA38HG376977; 5XYPGDA38HG351321 | 5XYPGDA38HG361959 | 5XYPGDA38HG350427 | 5XYPGDA38HG353828 | 5XYPGDA38HG364814 | 5XYPGDA38HG385100 | 5XYPGDA38HG376896; 5XYPGDA38HG392032 | 5XYPGDA38HG384142 | 5XYPGDA38HG315984; 5XYPGDA38HG349682; 5XYPGDA38HG352341

5XYPGDA38HG366921; 5XYPGDA38HG343476

5XYPGDA38HG312731; 5XYPGDA38HG341470; 5XYPGDA38HG346863 | 5XYPGDA38HG346281; 5XYPGDA38HG360505 | 5XYPGDA38HG373108 | 5XYPGDA38HG322109 | 5XYPGDA38HG332414 | 5XYPGDA38HG349746 | 5XYPGDA38HG318934 | 5XYPGDA38HG327200 | 5XYPGDA38HG382584 | 5XYPGDA38HG373688 | 5XYPGDA38HG339718; 5XYPGDA38HG358902; 5XYPGDA38HG386425 | 5XYPGDA38HG351495 | 5XYPGDA38HG378857; 5XYPGDA38HG328928; 5XYPGDA38HG355286 | 5XYPGDA38HG315144; 5XYPGDA38HG307397; 5XYPGDA38HG389437 | 5XYPGDA38HG331912; 5XYPGDA38HG343865 | 5XYPGDA38HG352291 | 5XYPGDA38HG315905 | 5XYPGDA38HG377966 | 5XYPGDA38HG313099 | 5XYPGDA38HG320182

5XYPGDA38HG332073 | 5XYPGDA38HG317492

5XYPGDA38HG319873; 5XYPGDA38HG335619 | 5XYPGDA38HG369933 | 5XYPGDA38HG365378; 5XYPGDA38HG371374; 5XYPGDA38HG386117; 5XYPGDA38HG354607 | 5XYPGDA38HG303057; 5XYPGDA38HG326581 | 5XYPGDA38HG357071; 5XYPGDA38HG370080 | 5XYPGDA38HG354591; 5XYPGDA38HG384304; 5XYPGDA38HG300742; 5XYPGDA38HG332705 | 5XYPGDA38HG340707; 5XYPGDA38HG390023 | 5XYPGDA38HG394721; 5XYPGDA38HG330985; 5XYPGDA38HG352646 | 5XYPGDA38HG368295 | 5XYPGDA38HG391205 | 5XYPGDA38HG335829 | 5XYPGDA38HG330842; 5XYPGDA38HG312552 | 5XYPGDA38HG310638 | 5XYPGDA38HG346460 | 5XYPGDA38HG399787 | 5XYPGDA38HG389552; 5XYPGDA38HG331229 | 5XYPGDA38HG301941 | 5XYPGDA38HG302703 | 5XYPGDA38HG335250; 5XYPGDA38HG316424; 5XYPGDA38HG390538; 5XYPGDA38HG384643; 5XYPGDA38HG399613 | 5XYPGDA38HG318948 | 5XYPGDA38HG352971 | 5XYPGDA38HG302183 | 5XYPGDA38HG391804 | 5XYPGDA38HG353957 | 5XYPGDA38HG330534; 5XYPGDA38HG304399 | 5XYPGDA38HG382259

5XYPGDA38HG324720; 5XYPGDA38HG363923 | 5XYPGDA38HG339914; 5XYPGDA38HG366868

5XYPGDA38HG334826; 5XYPGDA38HG349388 | 5XYPGDA38HG384786; 5XYPGDA38HG364506 | 5XYPGDA38HG307545 | 5XYPGDA38HG326760; 5XYPGDA38HG327651; 5XYPGDA38HG351576 | 5XYPGDA38HG351013 | 5XYPGDA38HG319744 | 5XYPGDA38HG364117 | 5XYPGDA38HG344370; 5XYPGDA38HG386022 | 5XYPGDA38HG397991 | 5XYPGDA38HG380396 | 5XYPGDA38HG334020 | 5XYPGDA38HG312504 | 5XYPGDA38HG372542; 5XYPGDA38HG342750 | 5XYPGDA38HG389230 | 5XYPGDA38HG357376; 5XYPGDA38HG394900 | 5XYPGDA38HG382133 | 5XYPGDA38HG331523 | 5XYPGDA38HG379412 | 5XYPGDA38HG337046; 5XYPGDA38HG329691 | 5XYPGDA38HG392628; 5XYPGDA38HG363257 | 5XYPGDA38HG329416 | 5XYPGDA38HG314902; 5XYPGDA38HG313457 | 5XYPGDA38HG338522; 5XYPGDA38HG385890 | 5XYPGDA38HG393763 | 5XYPGDA38HG357409; 5XYPGDA38HG342747

5XYPGDA38HG398199; 5XYPGDA38HG351271 | 5XYPGDA38HG332722 | 5XYPGDA38HG343512

5XYPGDA38HG302829; 5XYPGDA38HG346328 | 5XYPGDA38HG369494 | 5XYPGDA38HG328668

5XYPGDA38HG380026 | 5XYPGDA38HG383718; 5XYPGDA38HG303320 | 5XYPGDA38HG358673 | 5XYPGDA38HG349598; 5XYPGDA38HG311336 | 5XYPGDA38HG327486; 5XYPGDA38HG336673 | 5XYPGDA38HG348063

5XYPGDA38HG370712; 5XYPGDA38HG332168; 5XYPGDA38HG336883 | 5XYPGDA38HG386540 | 5XYPGDA38HG368636; 5XYPGDA38HG323504

5XYPGDA38HG377935 | 5XYPGDA38HG301633

5XYPGDA38HG390894 | 5XYPGDA38HG394301 | 5XYPGDA38HG350105 | 5XYPGDA38HG344160 | 5XYPGDA38HG340285 | 5XYPGDA38HG371651; 5XYPGDA38HG318013 | 5XYPGDA38HG390488; 5XYPGDA38HG372301; 5XYPGDA38HG341839 | 5XYPGDA38HG342053; 5XYPGDA38HG321431 | 5XYPGDA38HG394783 | 5XYPGDA38HG385243; 5XYPGDA38HG381841 | 5XYPGDA38HG361458; 5XYPGDA38HG345695 | 5XYPGDA38HG377319 | 5XYPGDA38HG391558; 5XYPGDA38HG328458 | 5XYPGDA38HG353733 | 5XYPGDA38HG341985 | 5XYPGDA38HG320781 | 5XYPGDA38HG392743 | 5XYPGDA38HG398252 | 5XYPGDA38HG380138 | 5XYPGDA38HG376039 | 5XYPGDA38HG347172; 5XYPGDA38HG334132; 5XYPGDA38HG358740; 5XYPGDA38HG371875 | 5XYPGDA38HG354252; 5XYPGDA38HG309604; 5XYPGDA38HG329920; 5XYPGDA38HG313541 | 5XYPGDA38HG385033; 5XYPGDA38HG339086 | 5XYPGDA38HG361119 | 5XYPGDA38HG387056 | 5XYPGDA38HG346622 | 5XYPGDA38HG312969 | 5XYPGDA38HG351190 | 5XYPGDA38HG374601; 5XYPGDA38HG312258; 5XYPGDA38HG309487 | 5XYPGDA38HG364473; 5XYPGDA38HG347902

5XYPGDA38HG323891; 5XYPGDA38HG397960; 5XYPGDA38HG345454 | 5XYPGDA38HG312471; 5XYPGDA38HG330095 | 5XYPGDA38HG342859 | 5XYPGDA38HG306346 | 5XYPGDA38HG354087; 5XYPGDA38HG346362; 5XYPGDA38HG392435; 5XYPGDA38HG362786; 5XYPGDA38HG398526 | 5XYPGDA38HG371813 | 5XYPGDA38HG377675; 5XYPGDA38HG351853

5XYPGDA38HG322255 | 5XYPGDA38HG337192 | 5XYPGDA38HG316391 | 5XYPGDA38HG330503; 5XYPGDA38HG392385; 5XYPGDA38HG394119 | 5XYPGDA38HG360519; 5XYPGDA38HG336379 | 5XYPGDA38HG317623; 5XYPGDA38HG350976 | 5XYPGDA38HG300336 | 5XYPGDA38HG333725; 5XYPGDA38HG312874; 5XYPGDA38HG379846 | 5XYPGDA38HG393956; 5XYPGDA38HG376669; 5XYPGDA38HG374159 | 5XYPGDA38HG334681 | 5XYPGDA38HG305441 | 5XYPGDA38HG394315; 5XYPGDA38HG395691; 5XYPGDA38HG394458; 5XYPGDA38HG311594 | 5XYPGDA38HG323986

5XYPGDA38HG318996

5XYPGDA38HG343171 | 5XYPGDA38HG383198; 5XYPGDA38HG326225; 5XYPGDA38HG385372; 5XYPGDA38HG358527; 5XYPGDA38HG314530 | 5XYPGDA38HG366403 | 5XYPGDA38HG396372 | 5XYPGDA38HG386148 | 5XYPGDA38HG342313 | 5XYPGDA38HG327746 | 5XYPGDA38HG319193 | 5XYPGDA38HG340125 | 5XYPGDA38HG332543; 5XYPGDA38HG345213 | 5XYPGDA38HG322062; 5XYPGDA38HG391897 | 5XYPGDA38HG303687; 5XYPGDA38HG387882

5XYPGDA38HG398039 | 5XYPGDA38HG369480 | 5XYPGDA38HG378518 | 5XYPGDA38HG322966 | 5XYPGDA38HG313880 | 5XYPGDA38HG389888

5XYPGDA38HG333434; 5XYPGDA38HG355854; 5XYPGDA38HG383637 | 5XYPGDA38HG353022; 5XYPGDA38HG392287; 5XYPGDA38HG385047 | 5XYPGDA38HG334051 | 5XYPGDA38HG327472 | 5XYPGDA38HG367373 | 5XYPGDA38HG355319 | 5XYPGDA38HG373254; 5XYPGDA38HG338018 | 5XYPGDA38HG336608 | 5XYPGDA38HG320649 | 5XYPGDA38HG318187 | 5XYPGDA38HG354882; 5XYPGDA38HG317525 | 5XYPGDA38HG396713 | 5XYPGDA38HG375361 | 5XYPGDA38HG330436; 5XYPGDA38HG319615; 5XYPGDA38HG341663 | 5XYPGDA38HG317234 | 5XYPGDA38HG316262; 5XYPGDA38HG329917 | 5XYPGDA38HG302197; 5XYPGDA38HG324510; 5XYPGDA38HG340867; 5XYPGDA38HG375554 | 5XYPGDA38HG335541; 5XYPGDA38HG367132; 5XYPGDA38HG366000; 5XYPGDA38HG383122; 5XYPGDA38HG307352 | 5XYPGDA38HG342926 | 5XYPGDA38HG372217

5XYPGDA38HG359712 | 5XYPGDA38HG346457 | 5XYPGDA38HG349889; 5XYPGDA38HG386344 | 5XYPGDA38HG301230 | 5XYPGDA38HG395741; 5XYPGDA38HG315872

5XYPGDA38HG346586 | 5XYPGDA38HG392676 | 5XYPGDA38HG322918 | 5XYPGDA38HG382570 | 5XYPGDA38HG319274 | 5XYPGDA38HG332588; 5XYPGDA38HG393777 | 5XYPGDA38HG303382; 5XYPGDA38HG377174

5XYPGDA38HG307464; 5XYPGDA38HG373352 | 5XYPGDA38HG380950; 5XYPGDA38HG390748 | 5XYPGDA38HG379801 | 5XYPGDA38HG393553 | 5XYPGDA38HG357832; 5XYPGDA38HG397134; 5XYPGDA38HG331215; 5XYPGDA38HG308601 | 5XYPGDA38HG358530; 5XYPGDA38HG307982; 5XYPGDA38HG302622; 5XYPGDA38HG398090 | 5XYPGDA38HG370855; 5XYPGDA38HG311966; 5XYPGDA38HG368765 | 5XYPGDA38HG371309 | 5XYPGDA38HG359449 | 5XYPGDA38HG311630 | 5XYPGDA38HG302457; 5XYPGDA38HG365834 | 5XYPGDA38HG349651; 5XYPGDA38HG303785

5XYPGDA38HG337919 | 5XYPGDA38HG398879; 5XYPGDA38HG310347 | 5XYPGDA38HG306735 | 5XYPGDA38HG383475 | 5XYPGDA38HG330047

5XYPGDA38HG348385; 5XYPGDA38HG331067; 5XYPGDA38HG385520; 5XYPGDA38HG361234 | 5XYPGDA38HG364246; 5XYPGDA38HG308520 | 5XYPGDA38HG301258; 5XYPGDA38HG342103; 5XYPGDA38HG338228; 5XYPGDA38HG391074 | 5XYPGDA38HG346569 | 5XYPGDA38HG312793; 5XYPGDA38HG361749

5XYPGDA38HG379300

5XYPGDA38HG369804 | 5XYPGDA38HG352548 | 5XYPGDA38HG351075; 5XYPGDA38HG383069 | 5XYPGDA38HG355353; 5XYPGDA38HG342344; 5XYPGDA38HG306220; 5XYPGDA38HG349519 | 5XYPGDA38HG302488; 5XYPGDA38HG394461 | 5XYPGDA38HG356695 | 5XYPGDA38HG302961 | 5XYPGDA38HG340903 | 5XYPGDA38HG360391

5XYPGDA38HG398347; 5XYPGDA38HG367552 | 5XYPGDA38HG372007; 5XYPGDA38HG341694 | 5XYPGDA38HG312339 | 5XYPGDA38HG379751; 5XYPGDA38HG342912; 5XYPGDA38HG334292 | 5XYPGDA38HG352419 | 5XYPGDA38HG374324; 5XYPGDA38HG320473 | 5XYPGDA38HG359418 | 5XYPGDA38HG381676 | 5XYPGDA38HG390264; 5XYPGDA38HG328508 | 5XYPGDA38HG354073; 5XYPGDA38HG317217 | 5XYPGDA38HG300031 | 5XYPGDA38HG337175; 5XYPGDA38HG349956

5XYPGDA38HG381578 | 5XYPGDA38HG384626 | 5XYPGDA38HG311286; 5XYPGDA38HG325799 | 5XYPGDA38HG366787

5XYPGDA38HG349696 | 5XYPGDA38HG381550 | 5XYPGDA38HG390233 | 5XYPGDA38HG301910; 5XYPGDA38HG317847 | 5XYPGDA38HG376901 | 5XYPGDA38HG322935; 5XYPGDA38HG357135 | 5XYPGDA38HG340562

5XYPGDA38HG391317

5XYPGDA38HG318237; 5XYPGDA38HG383590; 5XYPGDA38HG319484; 5XYPGDA38HG312938 | 5XYPGDA38HG359354 | 5XYPGDA38HG345745 | 5XYPGDA38HG328847 | 5XYPGDA38HG335796 | 5XYPGDA38HG322000 | 5XYPGDA38HG390958; 5XYPGDA38HG347351

5XYPGDA38HG305780 | 5XYPGDA38HG399658 | 5XYPGDA38HG372962; 5XYPGDA38HG386988; 5XYPGDA38HG334549; 5XYPGDA38HG344384 | 5XYPGDA38HG304158; 5XYPGDA38HG307450 | 5XYPGDA38HG325771 | 5XYPGDA38HG345468 | 5XYPGDA38HG382732 | 5XYPGDA38HG370709 | 5XYPGDA38HG344708 | 5XYPGDA38HG323521 | 5XYPGDA38HG392788 | 5XYPGDA38HG379202 | 5XYPGDA38HG365364 | 5XYPGDA38HG387316 | 5XYPGDA38HG396307 | 5XYPGDA38HG329383; 5XYPGDA38HG385310; 5XYPGDA38HG325785; 5XYPGDA38HG336172 | 5XYPGDA38HG328749; 5XYPGDA38HG304564 | 5XYPGDA38HG331439; 5XYPGDA38HG383010 | 5XYPGDA38HG305892 | 5XYPGDA38HG377742 | 5XYPGDA38HG302717; 5XYPGDA38HG354848; 5XYPGDA38HG309330 | 5XYPGDA38HG333191 | 5XYPGDA38HG376090 | 5XYPGDA38HG315208 | 5XYPGDA38HG353554 | 5XYPGDA38HG318769; 5XYPGDA38HG307934; 5XYPGDA38HG365851; 5XYPGDA38HG346264; 5XYPGDA38HG358219

5XYPGDA38HG331361 | 5XYPGDA38HG368393 | 5XYPGDA38HG385517 | 5XYPGDA38HG350783; 5XYPGDA38HG332820; 5XYPGDA38HG399403; 5XYPGDA38HG343994; 5XYPGDA38HG357393; 5XYPGDA38HG371827

5XYPGDA38HG354512; 5XYPGDA38HG366448; 5XYPGDA38HG322353 | 5XYPGDA38HG380544

5XYPGDA38HG380687 | 5XYPGDA38HG397974 | 5XYPGDA38HG315628 | 5XYPGDA38HG331991 | 5XYPGDA38HG340092; 5XYPGDA38HG302376 | 5XYPGDA38HG357085 | 5XYPGDA38HG302104 | 5XYPGDA38HG337838 | 5XYPGDA38HG317444 | 5XYPGDA38HG317248 | 5XYPGDA38HG378289; 5XYPGDA38HG306136 | 5XYPGDA38HG375019 | 5XYPGDA38HG394850 | 5XYPGDA38HG389681; 5XYPGDA38HG358575; 5XYPGDA38HG300109 | 5XYPGDA38HG383265; 5XYPGDA38HG397358 | 5XYPGDA38HG334874; 5XYPGDA38HG330758; 5XYPGDA38HG323597 | 5XYPGDA38HG338505 | 5XYPGDA38HG325754 | 5XYPGDA38HG313927 | 5XYPGDA38HG380317; 5XYPGDA38HG368121; 5XYPGDA38HG314799; 5XYPGDA38HG391172; 5XYPGDA38HG305407 | 5XYPGDA38HG394914 | 5XYPGDA38HG331263; 5XYPGDA38HG309778; 5XYPGDA38HG375215 | 5XYPGDA38HG325026 | 5XYPGDA38HG375618 | 5XYPGDA38HG374937 | 5XYPGDA38HG390118; 5XYPGDA38HG354400 | 5XYPGDA38HG307416

5XYPGDA38HG342943; 5XYPGDA38HG326127; 5XYPGDA38HG398056 | 5XYPGDA38HG370970 | 5XYPGDA38HG307500; 5XYPGDA38HG386473; 5XYPGDA38HG324457; 5XYPGDA38HG387574 | 5XYPGDA38HG321610 | 5XYPGDA38HG362240 | 5XYPGDA38HG396498 | 5XYPGDA38HG398610; 5XYPGDA38HG325592 | 5XYPGDA38HG321137 | 5XYPGDA38HG314723; 5XYPGDA38HG335930; 5XYPGDA38HG320621; 5XYPGDA38HG367163 | 5XYPGDA38HG350671; 5XYPGDA38HG325768 | 5XYPGDA38HG335037 | 5XYPGDA38HG340450

5XYPGDA38HG313832; 5XYPGDA38HG367387 | 5XYPGDA38HG348239 | 5XYPGDA38HG361895 | 5XYPGDA38HG375179; 5XYPGDA38HG349021 | 5XYPGDA38HG375649 | 5XYPGDA38HG361797 | 5XYPGDA38HG357233

5XYPGDA38HG382858; 5XYPGDA38HG358396; 5XYPGDA38HG375991 | 5XYPGDA38HG356499 | 5XYPGDA38HG344224; 5XYPGDA38HG358429 | 5XYPGDA38HG314463 | 5XYPGDA38HG302054 | 5XYPGDA38HG399675; 5XYPGDA38HG343283 | 5XYPGDA38HG327312 | 5XYPGDA38HG312325 | 5XYPGDA38HG303513; 5XYPGDA38HG394637; 5XYPGDA38HG392905

5XYPGDA38HG390460 | 5XYPGDA38HG339301 | 5XYPGDA38HG306590 | 5XYPGDA38HG393097

5XYPGDA38HG343817; 5XYPGDA38HG364408; 5XYPGDA38HG349536; 5XYPGDA38HG355191; 5XYPGDA38HG360682; 5XYPGDA38HG361380 | 5XYPGDA38HG305911; 5XYPGDA38HG394797 | 5XYPGDA38HG385825; 5XYPGDA38HG368006 | 5XYPGDA38HG327973 | 5XYPGDA38HG326421 | 5XYPGDA38HG348421 | 5XYPGDA38HG393701

5XYPGDA38HG341260 | 5XYPGDA38HG361976

5XYPGDA38HG379040 | 5XYPGDA38HG341419 | 5XYPGDA38HG355837 | 5XYPGDA38HG327035; 5XYPGDA38HG370676; 5XYPGDA38HG303060; 5XYPGDA38HG313815 | 5XYPGDA38HG318206 | 5XYPGDA38HG300997; 5XYPGDA38HG360813; 5XYPGDA38HG372184 | 5XYPGDA38HG338830 | 5XYPGDA38HG385095

5XYPGDA38HG344191 | 5XYPGDA38HG371780 | 5XYPGDA38HG350010 | 5XYPGDA38HG310395; 5XYPGDA38HG339766 | 5XYPGDA38HG343445 | 5XYPGDA38HG324894 | 5XYPGDA38HG378678 | 5XYPGDA38HG349732 | 5XYPGDA38HG362822 | 5XYPGDA38HG335412 | 5XYPGDA38HG391768 | 5XYPGDA38HG349679 | 5XYPGDA38HG372573 | 5XYPGDA38HG317363 | 5XYPGDA38HG371326; 5XYPGDA38HG375814 | 5XYPGDA38HG384352 | 5XYPGDA38HG334860

5XYPGDA38HG320876 | 5XYPGDA38HG389535; 5XYPGDA38HG358821 | 5XYPGDA38HG302524 | 5XYPGDA38HG387588 | 5XYPGDA38HG307917; 5XYPGDA38HG315418; 5XYPGDA38HG337645 | 5XYPGDA38HG368426 | 5XYPGDA38HG332638 | 5XYPGDA38HG361850 | 5XYPGDA38HG325088; 5XYPGDA38HG360083

5XYPGDA38HG315290 | 5XYPGDA38HG387008; 5XYPGDA38HG399398; 5XYPGDA38HG310039 | 5XYPGDA38HG356549; 5XYPGDA38HG369009 | 5XYPGDA38HG359323; 5XYPGDA38HG347236 | 5XYPGDA38HG315015; 5XYPGDA38HG311868 | 5XYPGDA38HG385498; 5XYPGDA38HG349195; 5XYPGDA38HG343106; 5XYPGDA38HG321901 | 5XYPGDA38HG399689 | 5XYPGDA38HG337466 | 5XYPGDA38HG325477 | 5XYPGDA38HG345017; 5XYPGDA38HG395304 | 5XYPGDA38HG346118 | 5XYPGDA38HG325737 | 5XYPGDA38HG380222 | 5XYPGDA38HG310820 | 5XYPGDA38HG343140 | 5XYPGDA38HG363100; 5XYPGDA38HG323681

5XYPGDA38HG324913 | 5XYPGDA38HG351934; 5XYPGDA38HG363730 | 5XYPGDA38HG366465 | 5XYPGDA38HG357006; 5XYPGDA38HG376624; 5XYPGDA38HG346894 | 5XYPGDA38HG358477 | 5XYPGDA38HG399837 | 5XYPGDA38HG348614 | 5XYPGDA38HG315399; 5XYPGDA38HG301891; 5XYPGDA38HG336060 | 5XYPGDA38HG336513 | 5XYPGDA38HG377837; 5XYPGDA38HG342599; 5XYPGDA38HG336026 | 5XYPGDA38HG334521 | 5XYPGDA38HG370998; 5XYPGDA38HG306377; 5XYPGDA38HG300630 | 5XYPGDA38HG319498 | 5XYPGDA38HG347009; 5XYPGDA38HG317749 | 5XYPGDA38HG311370

5XYPGDA38HG339427

5XYPGDA38HG323373; 5XYPGDA38HG387638; 5XYPGDA38HG362772 | 5XYPGDA38HG360617 | 5XYPGDA38HG328315 | 5XYPGDA38HG385341 | 5XYPGDA38HG340612; 5XYPGDA38HG307867; 5XYPGDA38HG352338 | 5XYPGDA38HG376509 | 5XYPGDA38HG394041; 5XYPGDA38HG355322 | 5XYPGDA38HG364330 | 5XYPGDA38HG333532; 5XYPGDA38HG395352; 5XYPGDA38HG366630 | 5XYPGDA38HG356390; 5XYPGDA38HG392421 | 5XYPGDA38HG303432 | 5XYPGDA38HG311708 | 5XYPGDA38HG326497; 5XYPGDA38HG307612 | 5XYPGDA38HG306069 | 5XYPGDA38HG300157 | 5XYPGDA38HG321199; 5XYPGDA38HG369737; 5XYPGDA38HG372847

5XYPGDA38HG379863 | 5XYPGDA38HG366983 | 5XYPGDA38HG399756 | 5XYPGDA38HG347754 | 5XYPGDA38HG305620; 5XYPGDA38HG335717; 5XYPGDA38HG381984 | 5XYPGDA38HG370497 | 5XYPGDA38HG310929 | 5XYPGDA38HG375652 | 5XYPGDA38HG393911 | 5XYPGDA38HG351755 | 5XYPGDA38HG306122; 5XYPGDA38HG370791; 5XYPGDA38HG365123 | 5XYPGDA38HG377336 | 5XYPGDA38HG311627 | 5XYPGDA38HG323342 | 5XYPGDA38HG327522; 5XYPGDA38HG328413 | 5XYPGDA38HG366076; 5XYPGDA38HG346216 | 5XYPGDA38HG374405; 5XYPGDA38HG346474 | 5XYPGDA38HG359581

5XYPGDA38HG308162 | 5XYPGDA38HG342490 | 5XYPGDA38HG365638 | 5XYPGDA38HG321123 | 5XYPGDA38HG306217 | 5XYPGDA38HG398770 | 5XYPGDA38HG322711 | 5XYPGDA38HG373271; 5XYPGDA38HG396694; 5XYPGDA38HG388949; 5XYPGDA38HG316794 | 5XYPGDA38HG362769 | 5XYPGDA38HG386036; 5XYPGDA38HG346801 | 5XYPGDA38HG391527; 5XYPGDA38HG324149 | 5XYPGDA38HG328735 | 5XYPGDA38HG310185; 5XYPGDA38HG349987 | 5XYPGDA38HG358737; 5XYPGDA38HG326970; 5XYPGDA38HG395609; 5XYPGDA38HG372914; 5XYPGDA38HG391382 | 5XYPGDA38HG330257; 5XYPGDA38HG344465 | 5XYPGDA38HG371116; 5XYPGDA38HG364148; 5XYPGDA38HG388322 | 5XYPGDA38HG365770; 5XYPGDA38HG342795 | 5XYPGDA38HG319386 | 5XYPGDA38HG367325

5XYPGDA38HG352050 | 5XYPGDA38HG326662 | 5XYPGDA38HG396632 | 5XYPGDA38HG318951 | 5XYPGDA38HG313166; 5XYPGDA38HG334843 | 5XYPGDA38HG390443 | 5XYPGDA38HG335586 | 5XYPGDA38HG316441 | 5XYPGDA38HG338584 | 5XYPGDA38HG318318 | 5XYPGDA38HG322160; 5XYPGDA38HG357216 | 5XYPGDA38HG316326 | 5XYPGDA38HG361721; 5XYPGDA38HG371472

5XYPGDA38HG303107 | 5XYPGDA38HG319856; 5XYPGDA38HG318609

5XYPGDA38HG306413 | 5XYPGDA38HG300644 | 5XYPGDA38HG328184; 5XYPGDA38HG324233 | 5XYPGDA38HG357989 | 5XYPGDA38HG318304 | 5XYPGDA38HG306105 | 5XYPGDA38HG348502; 5XYPGDA38HG321817; 5XYPGDA38HG365087 | 5XYPGDA38HG301065 | 5XYPGDA38HG376025 | 5XYPGDA38HG350296; 5XYPGDA38HG316598 | 5XYPGDA38HG342702 | 5XYPGDA38HG367888; 5XYPGDA38HG346572

5XYPGDA38HG353067; 5XYPGDA38HG311675; 5XYPGDA38HG345728 | 5XYPGDA38HG314821; 5XYPGDA38HG382438; 5XYPGDA38HG320635

5XYPGDA38HG332235 | 5XYPGDA38HG317251; 5XYPGDA38HG377689; 5XYPGDA38HG345678 | 5XYPGDA38HG339623

5XYPGDA38HG366126 | 5XYPGDA38HG323874 | 5XYPGDA38HG372864

5XYPGDA38HG306492 | 5XYPGDA38HG367759; 5XYPGDA38HG370192; 5XYPGDA38HG372198 | 5XYPGDA38HG300854 | 5XYPGDA38HG351741 | 5XYPGDA38HG313376; 5XYPGDA38HG380320; 5XYPGDA38HG346555; 5XYPGDA38HG350038 | 5XYPGDA38HG312907; 5XYPGDA38HG329836 | 5XYPGDA38HG395707; 5XYPGDA38HG338391

5XYPGDA38HG347575 | 5XYPGDA38HG323387 | 5XYPGDA38HG307741 | 5XYPGDA38HG348306 | 5XYPGDA38HG361279 | 5XYPGDA38HG332431 | 5XYPGDA38HG370077 | 5XYPGDA38HG319677 | 5XYPGDA38HG355823

5XYPGDA38HG322952 | 5XYPGDA38HG342618 | 5XYPGDA38HG319534 | 5XYPGDA38HG357524 | 5XYPGDA38HG321204 | 5XYPGDA38HG326175 | 5XYPGDA38HG340626

5XYPGDA38HG305472 | 5XYPGDA38HG319212

5XYPGDA38HG375697 | 5XYPGDA38HG311871; 5XYPGDA38HG304757 | 5XYPGDA38HG347480 | 5XYPGDA38HG399885; 5XYPGDA38HG382309 | 5XYPGDA38HG377417

5XYPGDA38HG373626; 5XYPGDA38HG300515

5XYPGDA38HG366871 | 5XYPGDA38HG363002 | 5XYPGDA38HG334986; 5XYPGDA38HG360102 | 5XYPGDA38HG391835 | 5XYPGDA38HG336799; 5XYPGDA38HG347527 | 5XYPGDA38HG349780; 5XYPGDA38HG384464; 5XYPGDA38HG314382; 5XYPGDA38HG348838

5XYPGDA38HG357118; 5XYPGDA38HG329626 | 5XYPGDA38HG325804 | 5XYPGDA38HG382617

5XYPGDA38HG353702 | 5XYPGDA38HG300370; 5XYPGDA38HG371617 | 5XYPGDA38HG383542

5XYPGDA38HG369155 | 5XYPGDA38HG319131; 5XYPGDA38HG342845 | 5XYPGDA38HG337130; 5XYPGDA38HG399773; 5XYPGDA38HG309764; 5XYPGDA38HG367776; 5XYPGDA38HG347253 | 5XYPGDA38HG357720; 5XYPGDA38HG358382 | 5XYPGDA38HG356356 | 5XYPGDA38HG311479 | 5XYPGDA38HG391673 | 5XYPGDA38HG389499 | 5XYPGDA38HG350475 | 5XYPGDA38HG372282 | 5XYPGDA38HG306055 | 5XYPGDA38HG353215 | 5XYPGDA38HG335331

5XYPGDA38HG392631 | 5XYPGDA38HG394427 | 5XYPGDA38HG395318 | 5XYPGDA38HG309022 | 5XYPGDA38HG395903; 5XYPGDA38HG338956 | 5XYPGDA38HG385582 | 5XYPGDA38HG390782 | 5XYPGDA38HG372105 | 5XYPGDA38HG319162 | 5XYPGDA38HG382522 | 5XYPGDA38HG310428; 5XYPGDA38HG324863; 5XYPGDA38HG399210 | 5XYPGDA38HG368085 | 5XYPGDA38HG339430 | 5XYPGDA38HG381936

5XYPGDA38HG310008 | 5XYPGDA38HG393293; 5XYPGDA38HG326953 | 5XYPGDA38HG341856; 5XYPGDA38HG324653 | 5XYPGDA38HG308114 | 5XYPGDA38HG387235 | 5XYPGDA38HG339184; 5XYPGDA38HG367471 | 5XYPGDA38HG391639

5XYPGDA38HG327052 | 5XYPGDA38HG343624 | 5XYPGDA38HG381161 | 5XYPGDA38HG399109 | 5XYPGDA38HG373819; 5XYPGDA38HG320540; 5XYPGDA38HG333496; 5XYPGDA38HG338939; 5XYPGDA38HG341680 | 5XYPGDA38HG375375; 5XYPGDA38HG396324; 5XYPGDA38HG390989 | 5XYPGDA38HG396002 | 5XYPGDA38HG347964 | 5XYPGDA38HG322692; 5XYPGDA38HG335667 | 5XYPGDA38HG326936 | 5XYPGDA38HG309182 | 5XYPGDA38HG323390

5XYPGDA38HG384707; 5XYPGDA38HG363971 | 5XYPGDA38HG375506; 5XYPGDA38HG303446 | 5XYPGDA38HG373920 | 5XYPGDA38HG373593 | 5XYPGDA38HG310655; 5XYPGDA38HG356311 | 5XYPGDA38HG308839; 5XYPGDA38HG331070 | 5XYPGDA38HG314625; 5XYPGDA38HG375540

5XYPGDA38HG309747 | 5XYPGDA38HG339296; 5XYPGDA38HG372735; 5XYPGDA38HG347589; 5XYPGDA38HG301440; 5XYPGDA38HG345423 | 5XYPGDA38HG330081 | 5XYPGDA38HG376171; 5XYPGDA38HG321994; 5XYPGDA38HG370600 | 5XYPGDA38HG344188 | 5XYPGDA38HG368734; 5XYPGDA38HG318125 | 5XYPGDA38HG371584; 5XYPGDA38HG386358; 5XYPGDA38HG397831 | 5XYPGDA38HG329481 | 5XYPGDA38HG357328 | 5XYPGDA38HG361430 | 5XYPGDA38HG321929 | 5XYPGDA38HG367146 | 5XYPGDA38HG320697 | 5XYPGDA38HG330288 | 5XYPGDA38HG393326; 5XYPGDA38HG377241 | 5XYPGDA38HG398722

5XYPGDA38HG356115; 5XYPGDA38HG371729 | 5XYPGDA38HG383413 | 5XYPGDA38HG371911 | 5XYPGDA38HG314205 | 5XYPGDA38HG350511; 5XYPGDA38HG329092; 5XYPGDA38HG336317; 5XYPGDA38HG364070 | 5XYPGDA38HG391950; 5XYPGDA38HG339668; 5XYPGDA38HG341596 | 5XYPGDA38HG395898; 5XYPGDA38HG328752; 5XYPGDA38HG327875 | 5XYPGDA38HG349570; 5XYPGDA38HG369639 | 5XYPGDA38HG391446; 5XYPGDA38HG364652 | 5XYPGDA38HG366188; 5XYPGDA38HG351870 | 5XYPGDA38HG359810; 5XYPGDA38HG338827 | 5XYPGDA38HG318027; 5XYPGDA38HG374176; 5XYPGDA38HG362027; 5XYPGDA38HG323258 | 5XYPGDA38HG365168; 5XYPGDA38HG377756 | 5XYPGDA38HG353246 | 5XYPGDA38HG388286 | 5XYPGDA38HG356423 | 5XYPGDA38HG355367 | 5XYPGDA38HG367227 | 5XYPGDA38HG311854 | 5XYPGDA38HG368927 | 5XYPGDA38HG386523 | 5XYPGDA38HG387557 | 5XYPGDA38HG381595 | 5XYPGDA38HG331974; 5XYPGDA38HG398462 | 5XYPGDA38HG339248

5XYPGDA38HG331795

5XYPGDA38HG344885 | 5XYPGDA38HG314480 | 5XYPGDA38HG312230 | 5XYPGDA38HG364666; 5XYPGDA38HG304550; 5XYPGDA38HG350072; 5XYPGDA38HG327987; 5XYPGDA38HG357054 | 5XYPGDA38HG395755; 5XYPGDA38HG317038; 5XYPGDA38HG334650 | 5XYPGDA38HG366269; 5XYPGDA38HG331585 | 5XYPGDA38HG394833 | 5XYPGDA38HG367700 | 5XYPGDA38HG323115 | 5XYPGDA38HG310087 | 5XYPGDA38HG352873 | 5XYPGDA38HG318562; 5XYPGDA38HG316729; 5XYPGDA38HG394542 | 5XYPGDA38HG397148; 5XYPGDA38HG396761; 5XYPGDA38HG331165 | 5XYPGDA38HG319422

5XYPGDA38HG362433 | 5XYPGDA38HG395576 | 5XYPGDA38HG356020 | 5XYPGDA38HG356616 | 5XYPGDA38HG361153; 5XYPGDA38HG309232 | 5XYPGDA38HG358091; 5XYPGDA38HG344482 | 5XYPGDA38HG395836; 5XYPGDA38HG330968 | 5XYPGDA38HG388854 | 5XYPGDA38HG397375 | 5XYPGDA38HG303026 | 5XYPGDA38HG369611; 5XYPGDA38HG325141 | 5XYPGDA38HG318822; 5XYPGDA38HG305679; 5XYPGDA38HG375585; 5XYPGDA38HG308291 | 5XYPGDA38HG346880; 5XYPGDA38HG396193; 5XYPGDA38HG338861 | 5XYPGDA38HG382844 | 5XYPGDA38HG342733 | 5XYPGDA38HG316665 | 5XYPGDA38HG336110; 5XYPGDA38HG377028 | 5XYPGDA38HG340528

5XYPGDA38HG353084 | 5XYPGDA38HG329061 | 5XYPGDA38HG317993 | 5XYPGDA38HG332123; 5XYPGDA38HG362691; 5XYPGDA38HG373416; 5XYPGDA38HG308890 | 5XYPGDA38HG300837

5XYPGDA38HG380088 | 5XYPGDA38HG366966 | 5XYPGDA38HG350184; 5XYPGDA38HG305374 | 5XYPGDA38HG333126 | 5XYPGDA38HG354090; 5XYPGDA38HG348192

5XYPGDA38HG345096

5XYPGDA38HG362660 | 5XYPGDA38HG328959 | 5XYPGDA38HG385775 | 5XYPGDA38HG310817; 5XYPGDA38HG349861 | 5XYPGDA38HG303527 | 5XYPGDA38HG313250

5XYPGDA38HG320344 | 5XYPGDA38HG309800 | 5XYPGDA38HG328136; 5XYPGDA38HG393309 | 5XYPGDA38HG373674 | 5XYPGDA38HG334647 | 5XYPGDA38HG370242 | 5XYPGDA38HG317704

5XYPGDA38HG348855 | 5XYPGDA38HG305519 | 5XYPGDA38HG371682 | 5XYPGDA38HG347933 | 5XYPGDA38HG386697; 5XYPGDA38HG387610 | 5XYPGDA38HG386120; 5XYPGDA38HG379958; 5XYPGDA38HG338598; 5XYPGDA38HG391494; 5XYPGDA38HG395920

5XYPGDA38HG353179; 5XYPGDA38HG394508 | 5XYPGDA38HG302135 | 5XYPGDA38HG338472; 5XYPGDA38HG362447 | 5XYPGDA38HG351318; 5XYPGDA38HG398932 | 5XYPGDA38HG380639 | 5XYPGDA38HG303916 | 5XYPGDA38HG308713; 5XYPGDA38HG379782 | 5XYPGDA38HG355689; 5XYPGDA38HG381791 | 5XYPGDA38HG331599; 5XYPGDA38HG377479 | 5XYPGDA38HG332008 | 5XYPGDA38HG371147; 5XYPGDA38HG317296 | 5XYPGDA38HG393360; 5XYPGDA38HG382200 | 5XYPGDA38HG364120 | 5XYPGDA38HG300661; 5XYPGDA38HG392841 | 5XYPGDA38HG366367 | 5XYPGDA38HG315838 | 5XYPGDA38HG301731

5XYPGDA38HG325866; 5XYPGDA38HG374422; 5XYPGDA38HG365137; 5XYPGDA38HG351674; 5XYPGDA38HG351531; 5XYPGDA38HG333997 | 5XYPGDA38HG336480 | 5XYPGDA38HG337368 | 5XYPGDA38HG315077 | 5XYPGDA38HG375117 | 5XYPGDA38HG347852; 5XYPGDA38HG339637 | 5XYPGDA38HG319470 | 5XYPGDA38HG392533 | 5XYPGDA38HG366997 | 5XYPGDA38HG352694 | 5XYPGDA38HG363131 | 5XYPGDA38HG346149; 5XYPGDA38HG330114 | 5XYPGDA38HG327794 | 5XYPGDA38HG319629; 5XYPGDA38HG370032 | 5XYPGDA38HG325172; 5XYPGDA38HG363677; 5XYPGDA38HG363873 | 5XYPGDA38HG333515 | 5XYPGDA38HG337449 | 5XYPGDA38HG300238 | 5XYPGDA38HG322837 | 5XYPGDA38HG308226 | 5XYPGDA38HG394489; 5XYPGDA38HG368412 | 5XYPGDA38HG368667 | 5XYPGDA38HG360133 | 5XYPGDA38HG364327 | 5XYPGDA38HG322997 | 5XYPGDA38HG374551 | 5XYPGDA38HG388093 | 5XYPGDA38HG348998; 5XYPGDA38HG309408

5XYPGDA38HG341114; 5XYPGDA38HG332929

5XYPGDA38HG394881; 5XYPGDA38HG336396 | 5XYPGDA38HG343008 | 5XYPGDA38HG386490; 5XYPGDA38HG336785 | 5XYPGDA38HG368538 | 5XYPGDA38HG316276; 5XYPGDA38HG344515 | 5XYPGDA38HG349505 | 5XYPGDA38HG336690

5XYPGDA38HG386778 | 5XYPGDA38HG386943 | 5XYPGDA38HG320988; 5XYPGDA38HG310350; 5XYPGDA38HG371357 | 5XYPGDA38HG398994 | 5XYPGDA38HG333417

5XYPGDA38HG395111 | 5XYPGDA38HG377563 | 5XYPGDA38HG311207; 5XYPGDA38HG353618 | 5XYPGDA38HG303009; 5XYPGDA38HG390667 | 5XYPGDA38HG341291 | 5XYPGDA38HG307769 | 5XYPGDA38HG312177 | 5XYPGDA38HG347561 | 5XYPGDA38HG327021; 5XYPGDA38HG379071 | 5XYPGDA38HG389440 | 5XYPGDA38HG317430; 5XYPGDA38HG361184

5XYPGDA38HG372119 | 5XYPGDA38HG383038 | 5XYPGDA38HG302846 | 5XYPGDA38HG329870 | 5XYPGDA38HG351867; 5XYPGDA38HG314611; 5XYPGDA38HG312003; 5XYPGDA38HG394329; 5XYPGDA38HG300062; 5XYPGDA38HG356101; 5XYPGDA38HG347401; 5XYPGDA38HG389650 | 5XYPGDA38HG307688 | 5XYPGDA38HG363534; 5XYPGDA38HG347057; 5XYPGDA38HG307061; 5XYPGDA38HG373786 | 5XYPGDA38HG391611; 5XYPGDA38HG388871

5XYPGDA38HG329495 | 5XYPGDA38HG399451 | 5XYPGDA38HG368331; 5XYPGDA38HG356034 | 5XYPGDA38HG390670 | 5XYPGDA38HG340061; 5XYPGDA38HG396677; 5XYPGDA38HG314740; 5XYPGDA38HG385730

5XYPGDA38HG388126 | 5XYPGDA38HG344546 | 5XYPGDA38HG349648; 5XYPGDA38HG384612; 5XYPGDA38HG342389 | 5XYPGDA38HG323079; 5XYPGDA38HG356440 | 5XYPGDA38HG371777 | 5XYPGDA38HG344241

5XYPGDA38HG387591

5XYPGDA38HG361668 | 5XYPGDA38HG376770 | 5XYPGDA38HG343266 | 5XYPGDA38HG324670; 5XYPGDA38HG388840 | 5XYPGDA38HG302409 | 5XYPGDA38HG305102

5XYPGDA38HG318299 | 5XYPGDA38HG384075 | 5XYPGDA38HG341016 | 5XYPGDA38HG348953; 5XYPGDA38HG391284; 5XYPGDA38HG389647 | 5XYPGDA38HG393617 | 5XYPGDA38HG309635 | 5XYPGDA38HG371312; 5XYPGDA38HG398834 | 5XYPGDA38HG344899 | 5XYPGDA38HG335975 | 5XYPGDA38HG355627 | 5XYPGDA38HG307254 | 5XYPGDA38HG328850 | 5XYPGDA38HG393181

5XYPGDA38HG322420; 5XYPGDA38HG372346 | 5XYPGDA38HG374971 | 5XYPGDA38HG305245; 5XYPGDA38HG360844 | 5XYPGDA38HG328573 | 5XYPGDA38HG381063 | 5XYPGDA38HG383220 | 5XYPGDA38HG371200; 5XYPGDA38HG380379; 5XYPGDA38HG348869 | 5XYPGDA38HG346670; 5XYPGDA38HG370564; 5XYPGDA38HG301485 | 5XYPGDA38HG395500 | 5XYPGDA38HG328086; 5XYPGDA38HG335359 | 5XYPGDA38HG356986 | 5XYPGDA38HG358236; 5XYPGDA38HG343185 | 5XYPGDA38HG345082 | 5XYPGDA38HG342666; 5XYPGDA38HG380754 | 5XYPGDA38HG325138; 5XYPGDA38HG303267

5XYPGDA38HG301373 | 5XYPGDA38HG391754; 5XYPGDA38HG374940; 5XYPGDA38HG355210; 5XYPGDA38HG343509 | 5XYPGDA38HG328363; 5XYPGDA38HG373660 | 5XYPGDA38HG335457 | 5XYPGDA38HG358267; 5XYPGDA38HG359337 | 5XYPGDA38HG331697; 5XYPGDA38HG371343

5XYPGDA38HG314771; 5XYPGDA38HG351920

5XYPGDA38HG397263; 5XYPGDA38HG343638 | 5XYPGDA38HG328167

5XYPGDA38HG354879; 5XYPGDA38HG340805 | 5XYPGDA38HG372508 | 5XYPGDA38HG323454; 5XYPGDA38HG312213 | 5XYPGDA38HG323146 | 5XYPGDA38HG305598 | 5XYPGDA38HG335023

5XYPGDA38HG363842 | 5XYPGDA38HG329089 | 5XYPGDA38HG375280

5XYPGDA38HG322286; 5XYPGDA38HG323003 | 5XYPGDA38HG364344; 5XYPGDA38HG368801

5XYPGDA38HG306170 | 5XYPGDA38HG380060; 5XYPGDA38HG374081 | 5XYPGDA38HG348547 | 5XYPGDA38HG310316 | 5XYPGDA38HG320005; 5XYPGDA38HG375389 | 5XYPGDA38HG399093 | 5XYPGDA38HG357457 | 5XYPGDA38HG336348 | 5XYPGDA38HG376672; 5XYPGDA38HG381032 | 5XYPGDA38HG329853 | 5XYPGDA38HG363078

5XYPGDA38HG326113 | 5XYPGDA38HG326368; 5XYPGDA38HG355594; 5XYPGDA38HG341131 | 5XYPGDA38HG322448; 5XYPGDA38HG361847 | 5XYPGDA38HG342778 | 5XYPGDA38HG337158 | 5XYPGDA38HG375893 | 5XYPGDA38HG385629; 5XYPGDA38HG395447 | 5XYPGDA38HG358009 | 5XYPGDA38HG384156; 5XYPGDA38HG375702 | 5XYPGDA38HG395044 | 5XYPGDA38HG383881 | 5XYPGDA38HG324412 | 5XYPGDA38HG354204 | 5XYPGDA38HG347494 | 5XYPGDA38HG353764; 5XYPGDA38HG306461; 5XYPGDA38HG305259; 5XYPGDA38HG360343 | 5XYPGDA38HG359029

5XYPGDA38HG324975 | 5XYPGDA38HG320313 | 5XYPGDA38HG302958 | 5XYPGDA38HG308615 | 5XYPGDA38HG308761 | 5XYPGDA38HG362125 | 5XYPGDA38HG391995 | 5XYPGDA38HG383024 | 5XYPGDA38HG352002 | 5XYPGDA38HG346152 | 5XYPGDA38HG326256; 5XYPGDA38HG329402; 5XYPGDA38HG311787; 5XYPGDA38HG311661 | 5XYPGDA38HG319047 | 5XYPGDA38HG389776 | 5XYPGDA38HG396162 | 5XYPGDA38HG367843; 5XYPGDA38HG324765 | 5XYPGDA38HG371830 | 5XYPGDA38HG393438 | 5XYPGDA38HG386165 | 5XYPGDA38HG326550 | 5XYPGDA38HG381256 | 5XYPGDA38HG304015 | 5XYPGDA38HG343882 | 5XYPGDA38HG345230; 5XYPGDA38HG345308; 5XYPGDA38HG384092; 5XYPGDA38HG323860

5XYPGDA38HG304080 | 5XYPGDA38HG345714; 5XYPGDA38HG322658; 5XYPGDA38HG342232 | 5XYPGDA38HG399305 | 5XYPGDA38HG318075; 5XYPGDA38HG359130 | 5XYPGDA38HG337760 | 5XYPGDA38HG380530 | 5XYPGDA38HG316181 | 5XYPGDA38HG346667 | 5XYPGDA38HG349617 | 5XYPGDA38HG310025 | 5XYPGDA38HG344711

5XYPGDA38HG340237 | 5XYPGDA38HG306329; 5XYPGDA38HG309831; 5XYPGDA38HG301535 | 5XYPGDA38HG366823 | 5XYPGDA38HG317881

5XYPGDA38HG372671 | 5XYPGDA38HG312535; 5XYPGDA38HG375764 | 5XYPGDA38HG382388 | 5XYPGDA38HG332395 | 5XYPGDA38HG346782; 5XYPGDA38HG303589; 5XYPGDA38HG334504 | 5XYPGDA38HG325415 | 5XYPGDA38HG348158 | 5XYPGDA38HG320327; 5XYPGDA38HG300059 | 5XYPGDA38HG352064 | 5XYPGDA38HG321090; 5XYPGDA38HG345101

5XYPGDA38HG359645 | 5XYPGDA38HG374372 | 5XYPGDA38HG314110; 5XYPGDA38HG306119 | 5XYPGDA38HG369852 | 5XYPGDA38HG308646; 5XYPGDA38HG393276; 5XYPGDA38HG357782 | 5XYPGDA38HG340089 | 5XYPGDA38HG312048; 5XYPGDA38HG312812 | 5XYPGDA38HG354736 | 5XYPGDA38HG360150; 5XYPGDA38HG349245; 5XYPGDA38HG374632 | 5XYPGDA38HG311076 | 5XYPGDA38HG378275; 5XYPGDA38HG344157; 5XYPGDA38HG334695 | 5XYPGDA38HG399580; 5XYPGDA38HG363954 | 5XYPGDA38HG327116; 5XYPGDA38HG305018; 5XYPGDA38HG311546 | 5XYPGDA38HG369320 | 5XYPGDA38HG346037; 5XYPGDA38HG332381; 5XYPGDA38HG368300 | 5XYPGDA38HG379894; 5XYPGDA38HG367857; 5XYPGDA38HG312650 | 5XYPGDA38HG387140 | 5XYPGDA38HG326340; 5XYPGDA38HG322563; 5XYPGDA38HG393942 | 5XYPGDA38HG383928; 5XYPGDA38HG300076 | 5XYPGDA38HG316570 | 5XYPGDA38HG333174

5XYPGDA38HG375683 | 5XYPGDA38HG359936 | 5XYPGDA38HG375599 | 5XYPGDA38HG363503 | 5XYPGDA38HG374582 | 5XYPGDA38HG375408 | 5XYPGDA38HG317122 | 5XYPGDA38HG384366 | 5XYPGDA38HG331828 | 5XYPGDA38HG367583 | 5XYPGDA38HG359807 | 5XYPGDA38HG343218 | 5XYPGDA38HG310624 | 5XYPGDA38HG344336 | 5XYPGDA38HG390295; 5XYPGDA38HG329612 | 5XYPGDA38HG397733; 5XYPGDA38HG325186; 5XYPGDA38HG327830 | 5XYPGDA38HG346698 | 5XYPGDA38HG330694; 5XYPGDA38HG363792 | 5XYPGDA38HG382598 | 5XYPGDA38HG385002 | 5XYPGDA38HG341095 | 5XYPGDA38HG305164; 5XYPGDA38HG341579; 5XYPGDA38HG309652 | 5XYPGDA38HG338813; 5XYPGDA38HG349231 | 5XYPGDA38HG325429; 5XYPGDA38HG366191 | 5XYPGDA38HG309859 | 5XYPGDA38HG319260 | 5XYPGDA38HG350623; 5XYPGDA38HG362576 | 5XYPGDA38HG333370 | 5XYPGDA38HG375912 | 5XYPGDA38HG393908 | 5XYPGDA38HG368068 | 5XYPGDA38HG366336

5XYPGDA38HG362805; 5XYPGDA38HG367390; 5XYPGDA38HG308193 | 5XYPGDA38HG386408; 5XYPGDA38HG389115 | 5XYPGDA38HG347110 | 5XYPGDA38HG303883; 5XYPGDA38HG368314 | 5XYPGDA38HG376591; 5XYPGDA38HG396534 | 5XYPGDA38HG327102 | 5XYPGDA38HG324197; 5XYPGDA38HG353523; 5XYPGDA38HG337371; 5XYPGDA38HG364991 | 5XYPGDA38HG327617 | 5XYPGDA38HG336852; 5XYPGDA38HG321686 | 5XYPGDA38HG313118 | 5XYPGDA38HG386098; 5XYPGDA38HG306895; 5XYPGDA38HG381807; 5XYPGDA38HG396064 | 5XYPGDA38HG315273 | 5XYPGDA38HG334275; 5XYPGDA38HG337189 | 5XYPGDA38HG355224; 5XYPGDA38HG347396; 5XYPGDA38HG344854 | 5XYPGDA38HG321235 | 5XYPGDA38HG308498; 5XYPGDA38HG371973 | 5XYPGDA38HG340206 | 5XYPGDA38HG302037; 5XYPGDA38HG350203; 5XYPGDA38HG354526 | 5XYPGDA38HG389504; 5XYPGDA38HG337872 | 5XYPGDA38HG315841; 5XYPGDA38HG364487 | 5XYPGDA38HG305584

5XYPGDA38HG387445

5XYPGDA38HG351447 | 5XYPGDA38HG326967 | 5XYPGDA38HG374341 | 5XYPGDA38HG351562 | 5XYPGDA38HG370323; 5XYPGDA38HG328945 | 5XYPGDA38HG378471 | 5XYPGDA38HG314592; 5XYPGDA38HG300546 | 5XYPGDA38HG306833; 5XYPGDA38HG381094 | 5XYPGDA38HG382245; 5XYPGDA38HG322479; 5XYPGDA38HG396582; 5XYPGDA38HG369205 | 5XYPGDA38HG328511

5XYPGDA38HG340643 | 5XYPGDA38HG381824; 5XYPGDA38HG309845; 5XYPGDA38HG337547 | 5XYPGDA38HG361492; 5XYPGDA38HG396226 | 5XYPGDA38HG338438; 5XYPGDA38HG308324 | 5XYPGDA38HG376008 | 5XYPGDA38HG360018; 5XYPGDA38HG343381 | 5XYPGDA38HG306525 | 5XYPGDA38HG300496; 5XYPGDA38HG388997 | 5XYPGDA38HG348970 | 5XYPGDA38HG373321; 5XYPGDA38HG399854 | 5XYPGDA38HG341047 | 5XYPGDA38HG380270 | 5XYPGDA38HG368541; 5XYPGDA38HG341677; 5XYPGDA38HG359628 | 5XYPGDA38HG390037; 5XYPGDA38HG308372

5XYPGDA38HG376297; 5XYPGDA38HG318173; 5XYPGDA38HG348046 | 5XYPGDA38HG385419; 5XYPGDA38HG377806; 5XYPGDA38HG380575 | 5XYPGDA38HG324376 | 5XYPGDA38HG386313 | 5XYPGDA38HG341565; 5XYPGDA38HG363680; 5XYPGDA38HG361086 | 5XYPGDA38HG393987 | 5XYPGDA38HG383301 | 5XYPGDA38HG387803 | 5XYPGDA38HG315791; 5XYPGDA38HG347379 | 5XYPGDA38HG354719 | 5XYPGDA38HG333661 | 5XYPGDA38HG383878; 5XYPGDA38HG326676; 5XYPGDA38HG300627 | 5XYPGDA38HG318285; 5XYPGDA38HG330789 | 5XYPGDA38HG329562; 5XYPGDA38HG356454 | 5XYPGDA38HG345275; 5XYPGDA38HG394203 | 5XYPGDA38HG325981 | 5XYPGDA38HG374128; 5XYPGDA38HG333627; 5XYPGDA38HG398882 | 5XYPGDA38HG386683 | 5XYPGDA38HG302331 | 5XYPGDA38HG397411; 5XYPGDA38HG371259 | 5XYPGDA38HG370113 | 5XYPGDA38HG369043; 5XYPGDA38HG378440; 5XYPGDA38HG308971 | 5XYPGDA38HG333742 | 5XYPGDA38HG307089 | 5XYPGDA38HG321557 | 5XYPGDA38HG387137 | 5XYPGDA38HG311062 | 5XYPGDA38HG391589; 5XYPGDA38HG302894 | 5XYPGDA38HG380298; 5XYPGDA38HG370905 | 5XYPGDA38HG301454; 5XYPGDA38HG392452 | 5XYPGDA38HG339704

5XYPGDA38HG338746 | 5XYPGDA38HG303799 | 5XYPGDA38HG356678 | 5XYPGDA38HG344935

5XYPGDA38HG361525; 5XYPGDA38HG305844 | 5XYPGDA38HG388031 | 5XYPGDA38HG304726 | 5XYPGDA38HG314494 | 5XYPGDA38HG363243; 5XYPGDA38HG337502 | 5XYPGDA38HG345258 | 5XYPGDA38HG323518; 5XYPGDA38HG370581 | 5XYPGDA38HG357913 | 5XYPGDA38HG393620; 5XYPGDA38HG348726 | 5XYPGDA38HG305715 | 5XYPGDA38HG387283 | 5XYPGDA38HG389728 | 5XYPGDA38HG362836 | 5XYPGDA38HG373707 | 5XYPGDA38HG338214; 5XYPGDA38HG332932 | 5XYPGDA38HG329545; 5XYPGDA38HG377515

5XYPGDA38HG378101 | 5XYPGDA38HG318223 | 5XYPGDA38HG358799 | 5XYPGDA38HG356745 | 5XYPGDA38HG396288; 5XYPGDA38HG378826

5XYPGDA38HG341713 | 5XYPGDA38HG312602 | 5XYPGDA38HG324927 | 5XYPGDA38HG337290 | 5XYPGDA38HG358463 | 5XYPGDA38HG396839; 5XYPGDA38HG345860 | 5XYPGDA38HG329030; 5XYPGDA38HG392063 | 5XYPGDA38HG318383; 5XYPGDA38HG377112 | 5XYPGDA38HG389017 | 5XYPGDA38HG306444

5XYPGDA38HG371021; 5XYPGDA38HG382827; 5XYPGDA38HG300269; 5XYPGDA38HG340660 | 5XYPGDA38HG379068

5XYPGDA38HG312972 | 5XYPGDA38HG340402 | 5XYPGDA38HG344093; 5XYPGDA38HG384917; 5XYPGDA38HG305293 | 5XYPGDA38HG328153; 5XYPGDA38HG349794 | 5XYPGDA38HG365493 | 5XYPGDA38HG339010 | 5XYPGDA38HG342067 | 5XYPGDA38HG339444; 5XYPGDA38HG325298; 5XYPGDA38HG303494; 5XYPGDA38HG303608

5XYPGDA38HG397246; 5XYPGDA38HG318061 | 5XYPGDA38HG311918 | 5XYPGDA38HG317315; 5XYPGDA38HG353716 | 5XYPGDA38HG364733 | 5XYPGDA38HG305777 | 5XYPGDA38HG382553; 5XYPGDA38HG314849 | 5XYPGDA38HG368720 | 5XYPGDA38HG318268 | 5XYPGDA38HG392645 | 5XYPGDA38HG323065 | 5XYPGDA38HG363596; 5XYPGDA38HG396601; 5XYPGDA38HG358401 | 5XYPGDA38HG363274 | 5XYPGDA38HG315712 | 5XYPGDA38HG330243; 5XYPGDA38HG304810 | 5XYPGDA38HG319145; 5XYPGDA38HG355580; 5XYPGDA38HG381788; 5XYPGDA38HG379247 | 5XYPGDA38HG378499 | 5XYPGDA38HG380740 | 5XYPGDA38HG391625 | 5XYPGDA38HG320957 | 5XYPGDA38HG310011

5XYPGDA38HG345504; 5XYPGDA38HG369544 | 5XYPGDA38HG372038 | 5XYPGDA38HG335653

5XYPGDA38HG375568; 5XYPGDA38HG341307

5XYPGDA38HG394220 | 5XYPGDA38HG377210; 5XYPGDA38HG385016; 5XYPGDA38HG382567; 5XYPGDA38HG388711 | 5XYPGDA38HG372430; 5XYPGDA38HG359371

5XYPGDA38HG361332

5XYPGDA38HG317668 | 5XYPGDA38HG327603 | 5XYPGDA38HG349634

5XYPGDA38HG307822; 5XYPGDA38HG313202 | 5XYPGDA38HG320764; 5XYPGDA38HG359709; 5XYPGDA38HG381645; 5XYPGDA38HG356776 | 5XYPGDA38HG314897; 5XYPGDA38HG328332 | 5XYPGDA38HG352212 | 5XYPGDA38HG319114 | 5XYPGDA38HG395951 | 5XYPGDA38HG307755 | 5XYPGDA38HG369382; 5XYPGDA38HG336057; 5XYPGDA38HG309991 | 5XYPGDA38HG331960 | 5XYPGDA38HG378700; 5XYPGDA38HG319601; 5XYPGDA38HG374629 | 5XYPGDA38HG352825 | 5XYPGDA38HG335989 | 5XYPGDA38HG307111 | 5XYPGDA38HG358043 | 5XYPGDA38HG301180 | 5XYPGDA38HG379989 | 5XYPGDA38HG378731; 5XYPGDA38HG370449 | 5XYPGDA38HG349357; 5XYPGDA38HG303771 | 5XYPGDA38HG369608 | 5XYPGDA38HG388885 | 5XYPGDA38HG344563 | 5XYPGDA38HG343090 | 5XYPGDA38HG377739; 5XYPGDA38HG328217; 5XYPGDA38HG385355

5XYPGDA38HG327732 | 5XYPGDA38HG356177; 5XYPGDA38HG300367 | 5XYPGDA38HG323955 | 5XYPGDA38HG331554 | 5XYPGDA38HG311188

5XYPGDA38HG305195 | 5XYPGDA38HG355644 | 5XYPGDA38HG360827 | 5XYPGDA38HG378860 | 5XYPGDA38HG398381 | 5XYPGDA38HG332347 | 5XYPGDA38HG317427 | 5XYPGDA38HG302779

5XYPGDA38HG339900; 5XYPGDA38HG301079

5XYPGDA38HG336527; 5XYPGDA38HG342229 | 5XYPGDA38HG318657 | 5XYPGDA38HG378874 | 5XYPGDA38HG371990

5XYPGDA38HG343672 | 5XYPGDA38HG317721; 5XYPGDA38HG342134 | 5XYPGDA38HG304838

5XYPGDA38HG356180 | 5XYPGDA38HG360178 | 5XYPGDA38HG312566

5XYPGDA38HG330467 | 5XYPGDA38HG387364

5XYPGDA38HG318965; 5XYPGDA38HG349181 | 5XYPGDA38HG303334; 5XYPGDA38HG343042 | 5XYPGDA38HG344269; 5XYPGDA38HG304662 | 5XYPGDA38HG375263; 5XYPGDA38HG327391 | 5XYPGDA38HG377787 | 5XYPGDA38HG300885 | 5XYPGDA38HG309702 | 5XYPGDA38HG309053; 5XYPGDA38HG325950 | 5XYPGDA38HG395965; 5XYPGDA38HG325625; 5XYPGDA38HG304595 | 5XYPGDA38HG366854 | 5XYPGDA38HG339847; 5XYPGDA38HG357619 | 5XYPGDA38HG332025; 5XYPGDA38HG393455 | 5XYPGDA38HG371701 | 5XYPGDA38HG399577 | 5XYPGDA38HG369477 | 5XYPGDA38HG330291; 5XYPGDA38HG327942; 5XYPGDA38HG310736; 5XYPGDA38HG337905; 5XYPGDA38HG376266 | 5XYPGDA38HG386005; 5XYPGDA38HG361136 | 5XYPGDA38HG393262; 5XYPGDA38HG348967 | 5XYPGDA38HG364909; 5XYPGDA38HG348287 | 5XYPGDA38HG330663 | 5XYPGDA38HG315743 | 5XYPGDA38HG374274 | 5XYPGDA38HG305682 | 5XYPGDA38HG363226 | 5XYPGDA38HG387090; 5XYPGDA38HG327892 | 5XYPGDA38HG399000 | 5XYPGDA38HG371391; 5XYPGDA38HG375232; 5XYPGDA38HG325611; 5XYPGDA38HG395514; 5XYPGDA38HG344319 | 5XYPGDA38HG305701; 5XYPGDA38HG342585 | 5XYPGDA38HG384478; 5XYPGDA38HG341453 | 5XYPGDA38HG331425

5XYPGDA38HG304046; 5XYPGDA38HG309165; 5XYPGDA38HG369754 | 5XYPGDA38HG396047; 5XYPGDA38HG344451; 5XYPGDA38HG380771 | 5XYPGDA38HG355045 | 5XYPGDA38HG367115 | 5XYPGDA38HG389065 | 5XYPGDA38HG392516 | 5XYPGDA38HG359046; 5XYPGDA38HG371049 | 5XYPGDA38HG325589

5XYPGDA38HG319291; 5XYPGDA38HG395688 | 5XYPGDA38HG322899 | 5XYPGDA38HG304953; 5XYPGDA38HG343428 | 5XYPGDA38HG344501; 5XYPGDA38HG331022 | 5XYPGDA38HG393200; 5XYPGDA38HG393469 | 5XYPGDA38HG365798; 5XYPGDA38HG360536 | 5XYPGDA38HG348144 | 5XYPGDA38HG364974 | 5XYPGDA38HG308159 | 5XYPGDA38HG382052 | 5XYPGDA38HG383976 | 5XYPGDA38HG364019; 5XYPGDA38HG343025 | 5XYPGDA38HG335328; 5XYPGDA38HG397635 | 5XYPGDA38HG372167 | 5XYPGDA38HG317752; 5XYPGDA38HG325382 | 5XYPGDA38HG382018

5XYPGDA38HG335071 | 5XYPGDA38HG355062; 5XYPGDA38HG328461; 5XYPGDA38HG376607 | 5XYPGDA38HG378048; 5XYPGDA38HG304337 | 5XYPGDA38HG317783 | 5XYPGDA38HG373948; 5XYPGDA38HG330338; 5XYPGDA38HG305312; 5XYPGDA38HG368975 | 5XYPGDA38HG341632 | 5XYPGDA38HG396145 | 5XYPGDA38HG314432 | 5XYPGDA38HG367812 | 5XYPGDA38HG308517 | 5XYPGDA38HG355420; 5XYPGDA38HG304371 | 5XYPGDA38HG348404 | 5XYPGDA38HG336561; 5XYPGDA38HG391057; 5XYPGDA38HG380334; 5XYPGDA38HG336706 | 5XYPGDA38HG392984; 5XYPGDA38HG306749 | 5XYPGDA38HG395254; 5XYPGDA38HG323227 | 5XYPGDA38HG396842; 5XYPGDA38HG367485; 5XYPGDA38HG333109; 5XYPGDA38HG365218

5XYPGDA38HG346488; 5XYPGDA38HG368846 | 5XYPGDA38HG362982 | 5XYPGDA38HG310459; 5XYPGDA38HG324815 | 5XYPGDA38HG380074; 5XYPGDA38HG302121 | 5XYPGDA38HG360794; 5XYPGDA38HG379152; 5XYPGDA38HG313507 | 5XYPGDA38HG333806; 5XYPGDA38HG386912 | 5XYPGDA38HG314222 | 5XYPGDA38HG340898; 5XYPGDA38HG359869 | 5XYPGDA38HG331442

5XYPGDA38HG324605; 5XYPGDA38HG330629; 5XYPGDA38HG328377; 5XYPGDA38HG347026 | 5XYPGDA38HG326709 | 5XYPGDA38HG363811; 5XYPGDA38HG308727; 5XYPGDA38HG387199 | 5XYPGDA38HG365817 | 5XYPGDA38HG325530; 5XYPGDA38HG325205 | 5XYPGDA38HG318397 | 5XYPGDA38HG386229

5XYPGDA38HG379779 | 5XYPGDA38HG351805 | 5XYPGDA38HG309229; 5XYPGDA38HG318464; 5XYPGDA38HG361914 | 5XYPGDA38HG321820 | 5XYPGDA38HG320974 | 5XYPGDA38HG300434 | 5XYPGDA38HG386957; 5XYPGDA38HG321803; 5XYPGDA38HG397540

5XYPGDA38HG309313 | 5XYPGDA38HG376915; 5XYPGDA38HG395917 | 5XYPGDA38HG334891 | 5XYPGDA38HG393228 | 5XYPGDA38HG388269 | 5XYPGDA38HG334227; 5XYPGDA38HG338469

5XYPGDA38HG353912

5XYPGDA38HG340545 | 5XYPGDA38HG304385; 5XYPGDA38HG319954; 5XYPGDA38HG315533 | 5XYPGDA38HG369298 | 5XYPGDA38HG381502 | 5XYPGDA38HG383931 | 5XYPGDA38HG330422 | 5XYPGDA38HG394055 | 5XYPGDA38HG370144; 5XYPGDA38HG383721 | 5XYPGDA38HG377725; 5XYPGDA38HG306783; 5XYPGDA38HG354283 | 5XYPGDA38HG342487; 5XYPGDA38HG379037; 5XYPGDA38HG361122; 5XYPGDA38HG396971; 5XYPGDA38HG312261 | 5XYPGDA38HG366692; 5XYPGDA38HG363999 | 5XYPGDA38HG394086; 5XYPGDA38HG356082; 5XYPGDA38HG305276 | 5XYPGDA38HG390720 | 5XYPGDA38HG308260; 5XYPGDA38HG347849; 5XYPGDA38HG379717 | 5XYPGDA38HG378793 | 5XYPGDA38HG309389 | 5XYPGDA38HG309005 | 5XYPGDA38HG354705 | 5XYPGDA38HG396596 | 5XYPGDA38HG334101; 5XYPGDA38HG304919; 5XYPGDA38HG372492; 5XYPGDA38HG357877 | 5XYPGDA38HG318500 | 5XYPGDA38HG332557 | 5XYPGDA38HG386487 | 5XYPGDA38HG331652; 5XYPGDA38HG382987 | 5XYPGDA38HG344675; 5XYPGDA38HG371486; 5XYPGDA38HG308355 | 5XYPGDA38HG394640; 5XYPGDA38HG347267 | 5XYPGDA38HG366319; 5XYPGDA38HG330484 | 5XYPGDA38HG374775; 5XYPGDA38HG341582 | 5XYPGDA38HG395884 | 5XYPGDA38HG397330 | 5XYPGDA38HG338696; 5XYPGDA38HG370547 | 5XYPGDA38HG384044; 5XYPGDA38HG335121; 5XYPGDA38HG361508; 5XYPGDA38HG320778 | 5XYPGDA38HG365610; 5XYPGDA38HG391401; 5XYPGDA38HG391236 | 5XYPGDA38HG366028 | 5XYPGDA38HG327584 | 5XYPGDA38HG309277; 5XYPGDA38HG395562; 5XYPGDA38HG323017 | 5XYPGDA38HG363713 | 5XYPGDA38HG310753; 5XYPGDA38HG346040 | 5XYPGDA38HG348600 | 5XYPGDA38HG381113 | 5XYPGDA38HG341176 | 5XYPGDA38HG344207 | 5XYPGDA38HG347723 | 5XYPGDA38HG331747; 5XYPGDA38HG302605 | 5XYPGDA38HG384416; 5XYPGDA38HG389857

5XYPGDA38HG380527 | 5XYPGDA38HG398509 | 5XYPGDA38HG392936; 5XYPGDA38HG390071 | 5XYPGDA38HG308131 | 5XYPGDA38HG370208; 5XYPGDA38HG391785; 5XYPGDA38HG350718 | 5XYPGDA38HG321462 | 5XYPGDA38HG376011

5XYPGDA38HG340321; 5XYPGDA38HG300448 | 5XYPGDA38HG340383 | 5XYPGDA38HG332428; 5XYPGDA38HG317945; 5XYPGDA38HG393679; 5XYPGDA38HG306878 | 5XYPGDA38HG335863 | 5XYPGDA38HG342070 | 5XYPGDA38HG361069 | 5XYPGDA38HG364845 | 5XYPGDA38HG308937 | 5XYPGDA38HG318982; 5XYPGDA38HG346524 | 5XYPGDA38HG303043 | 5XYPGDA38HG346913

5XYPGDA38HG303821 | 5XYPGDA38HG315239; 5XYPGDA38HG360701 | 5XYPGDA38HG304483 | 5XYPGDA38HG398171; 5XYPGDA38HG373139 | 5XYPGDA38HG337631 | 5XYPGDA38HG336804

5XYPGDA38HG364893 | 5XYPGDA38HG332607 | 5XYPGDA38HG384240 | 5XYPGDA38HG364361 | 5XYPGDA38HG323082 | 5XYPGDA38HG373710 | 5XYPGDA38HG348533 | 5XYPGDA38HG357717 | 5XYPGDA38HG360312 | 5XYPGDA38HG397277 | 5XYPGDA38HG305116 | 5XYPGDA38HG352310 | 5XYPGDA38HG386859 | 5XYPGDA38HG383153 | 5XYPGDA38HG371097; 5XYPGDA38HG332915 | 5XYPGDA38HG313670; 5XYPGDA38HG313104 | 5XYPGDA38HG363405; 5XYPGDA38HG358169

5XYPGDA38HG386179 | 5XYPGDA38HG341887 | 5XYPGDA38HG393424; 5XYPGDA38HG344496; 5XYPGDA38HG304676 | 5XYPGDA38HG353683 | 5XYPGDA38HG342473 | 5XYPGDA38HG346510 | 5XYPGDA38HG384061 | 5XYPGDA38HG385727 | 5XYPGDA38HG397442 | 5XYPGDA38HG368474; 5XYPGDA38HG313393; 5XYPGDA38HG334745; 5XYPGDA38HG316097; 5XYPGDA38HG353280; 5XYPGDA38HG360441 | 5XYPGDA38HG352761; 5XYPGDA38HG346104 | 5XYPGDA38HG328993; 5XYPGDA38HG344532 | 5XYPGDA38HG374873; 5XYPGDA38HG372816 | 5XYPGDA38HG367745 | 5XYPGDA38HG371262

5XYPGDA38HG351965; 5XYPGDA38HG308016 | 5XYPGDA38HG366434 | 5XYPGDA38HG387168 | 5XYPGDA38HG366238 | 5XYPGDA38HG360830 | 5XYPGDA38HG314818; 5XYPGDA38HG305813 | 5XYPGDA38HG397795

5XYPGDA38HG303074 | 5XYPGDA38HG373559 | 5XYPGDA38HG337161; 5XYPGDA38HG365803 | 5XYPGDA38HG340884; 5XYPGDA38HG348757 | 5XYPGDA38HG312387; 5XYPGDA38HG340822; 5XYPGDA38HG330808 | 5XYPGDA38HG316522 | 5XYPGDA38HG360309 | 5XYPGDA38HG305052 | 5XYPGDA38HG339332 | 5XYPGDA38HG342828 | 5XYPGDA38HG388210; 5XYPGDA38HG305133 | 5XYPGDA38HG383234 | 5XYPGDA38HG355918 | 5XYPGDA38HG384013; 5XYPGDA38HG326242; 5XYPGDA38HG380611 | 5XYPGDA38HG399711; 5XYPGDA38HG389597 | 5XYPGDA38HG384853 | 5XYPGDA38HG366014; 5XYPGDA38HG371696; 5XYPGDA38HG379538; 5XYPGDA38HG399174 | 5XYPGDA38HG336222 | 5XYPGDA38HG353568; 5XYPGDA38HG370175 | 5XYPGDA38HG385596 | 5XYPGDA38HG367406 | 5XYPGDA38HG375747 | 5XYPGDA38HG362383 | 5XYPGDA38HG362612 | 5XYPGDA38HG310333 | 5XYPGDA38HG360066; 5XYPGDA38HG332980 | 5XYPGDA38HG397845 | 5XYPGDA38HG358088 | 5XYPGDA38HG364683; 5XYPGDA38HG315970

5XYPGDA38HG303656 | 5XYPGDA38HG377272 | 5XYPGDA38HG338262 | 5XYPGDA38HG381533

5XYPGDA38HG370922

5XYPGDA38HG387932 | 5XYPGDA38HG308856; 5XYPGDA38HG383833 | 5XYPGDA38HG395299

5XYPGDA38HG303284 | 5XYPGDA38HG325110 | 5XYPGDA38HG320232 | 5XYPGDA38HG301549; 5XYPGDA38HG364795; 5XYPGDA38HG337208; 5XYPGDA38HG347513; 5XYPGDA38HG355269; 5XYPGDA38HG311577 | 5XYPGDA38HG303902; 5XYPGDA38HG358348 | 5XYPGDA38HG369883 | 5XYPGDA38HG382231 | 5XYPGDA38HG307125; 5XYPGDA38HG338701; 5XYPGDA38HG303236 | 5XYPGDA38HG372802 | 5XYPGDA38HG328606 | 5XYPGDA38HG395545 | 5XYPGDA38HG353490; 5XYPGDA38HG353232 | 5XYPGDA38HG398431

5XYPGDA38HG312423 | 5XYPGDA38HG329173

5XYPGDA38HG301714 | 5XYPGDA38HG369365 | 5XYPGDA38HG358849; 5XYPGDA38HG336947 | 5XYPGDA38HG321588 | 5XYPGDA38HG343896; 5XYPGDA38HG355370

5XYPGDA38HG316178 | 5XYPGDA38HG381421 | 5XYPGDA38HG396873 | 5XYPGDA38HG332087; 5XYPGDA38HG358978; 5XYPGDA38HG374386; 5XYPGDA38HG369088 | 5XYPGDA38HG311109 | 5XYPGDA38HG373738; 5XYPGDA38HG325513 | 5XYPGDA38HG329948 | 5XYPGDA38HG336088 | 5XYPGDA38HG335605; 5XYPGDA38HG305889; 5XYPGDA38HG316102; 5XYPGDA38HG336964; 5XYPGDA38HG349844 | 5XYPGDA38HG301826; 5XYPGDA38HG393651 | 5XYPGDA38HG379491; 5XYPGDA38HG339489 | 5XYPGDA38HG333322 | 5XYPGDA38HG336141; 5XYPGDA38HG362030 | 5XYPGDA38HG320862 | 5XYPGDA38HG346989 | 5XYPGDA38HG300479 | 5XYPGDA38HG350699 | 5XYPGDA38HG367079 | 5XYPGDA38HG339539 | 5XYPGDA38HG301423 | 5XYPGDA38HG333451; 5XYPGDA38HG306721; 5XYPGDA38HG311417 | 5XYPGDA38HG375327; 5XYPGDA38HG361962; 5XYPGDA38HG322465; 5XYPGDA38HG370757; 5XYPGDA38HG377661 | 5XYPGDA38HG376588; 5XYPGDA38HG384965; 5XYPGDA38HG367535; 5XYPGDA38HG302362 | 5XYPGDA38HG365042 | 5XYPGDA38HG300580; 5XYPGDA38HG317718 | 5XYPGDA38HG338407 | 5XYPGDA38HG362500 | 5XYPGDA38HG368913

5XYPGDA38HG337483; 5XYPGDA38HG326869 | 5XYPGDA38HG399952; 5XYPGDA38HG310588 | 5XYPGDA38HG351285; 5XYPGDA38HG343395 | 5XYPGDA38HG377711 | 5XYPGDA38HG310106 | 5XYPGDA38HG389048; 5XYPGDA38HG301969 | 5XYPGDA38HG327259 | 5XYPGDA38HG350640 | 5XYPGDA38HG354915; 5XYPGDA38HG357510

5XYPGDA38HG376462 | 5XYPGDA38HG315306; 5XYPGDA38HG391396 | 5XYPGDA38HG328248 | 5XYPGDA38HG369463 | 5XYPGDA38HG326029; 5XYPGDA38HG313894 | 5XYPGDA38HG394671; 5XYPGDA38HG377305 | 5XYPGDA38HG330890 | 5XYPGDA38HG300787 | 5XYPGDA38HG381290 | 5XYPGDA38HG337743; 5XYPGDA38HG389759 | 5XYPGDA38HG326189; 5XYPGDA38HG317282; 5XYPGDA38HG398025 | 5XYPGDA38HG372749; 5XYPGDA38HG376882; 5XYPGDA38HG329237 | 5XYPGDA38HG369981; 5XYPGDA38HG388014 | 5XYPGDA38HG316875 | 5XYPGDA38HG322708 | 5XYPGDA38HG318108

5XYPGDA38HG308548; 5XYPGDA38HG314351 | 5XYPGDA38HG375490 | 5XYPGDA38HG324748; 5XYPGDA38HG308002; 5XYPGDA38HG326466; 5XYPGDA38HG355028; 5XYPGDA38HG398767; 5XYPGDA38HG329027 | 5XYPGDA38HG307075 | 5XYPGDA38HG375134 | 5XYPGDA38HG352355 | 5XYPGDA38HG367647 | 5XYPGDA38HG366109; 5XYPGDA38HG327083 | 5XYPGDA38HG333711 | 5XYPGDA38HG325379 | 5XYPGDA38HG315421; 5XYPGDA38HG370368; 5XYPGDA38HG331683 | 5XYPGDA38HG339220; 5XYPGDA38HG329657 | 5XYPGDA38HG313829 | 5XYPGDA38HG376283 | 5XYPGDA38HG388952

5XYPGDA38HG316679; 5XYPGDA38HG305343 | 5XYPGDA38HG346376 | 5XYPGDA38HG301468 | 5XYPGDA38HG352940 | 5XYPGDA38HG336642 | 5XYPGDA38HG379393 | 5XYPGDA38HG306847; 5XYPGDA38HG338732 | 5XYPGDA38HG318254 | 5XYPGDA38HG311112; 5XYPGDA38HG336558 | 5XYPGDA38HG355076 | 5XYPGDA38HG373433; 5XYPGDA38HG319176 | 5XYPGDA38HG344918; 5XYPGDA38HG358317; 5XYPGDA38HG388756; 5XYPGDA38HG389308; 5XYPGDA38HG353053; 5XYPGDA38HG320165; 5XYPGDA38HG318979 | 5XYPGDA38HG387543 | 5XYPGDA38HG352565 | 5XYPGDA38HG309571 | 5XYPGDA38HG311384 | 5XYPGDA38HG345969 | 5XYPGDA38HG307190 | 5XYPGDA38HG316908; 5XYPGDA38HG318674 | 5XYPGDA38HG341727

5XYPGDA38HG365705; 5XYPGDA38HG370211 | 5XYPGDA38HG364294; 5XYPGDA38HG399594; 5XYPGDA38HG306699; 5XYPGDA38HG379524; 5XYPGDA38HG308758

5XYPGDA38HG391740

5XYPGDA38HG307223; 5XYPGDA38HG368572 | 5XYPGDA38HG366384 | 5XYPGDA38HG365185; 5XYPGDA38HG326046 | 5XYPGDA38HG382696 | 5XYPGDA38HG388000 | 5XYPGDA38HG381855 | 5XYPGDA38HG352680; 5XYPGDA38HG339041 | 5XYPGDA38HG366160 | 5XYPGDA38HG339038 | 5XYPGDA38HG302684

5XYPGDA38HG347382 | 5XYPGDA38HG332378 | 5XYPGDA38HG361427 | 5XYPGDA38HG348645; 5XYPGDA38HG346930 | 5XYPGDA38HG372895; 5XYPGDA38HG300241; 5XYPGDA38HG367633 | 5XYPGDA38HG363632; 5XYPGDA38HG369267 | 5XYPGDA38HG388837 | 5XYPGDA38HG379720 | 5XYPGDA38HG320960 | 5XYPGDA38HG310641 | 5XYPGDA38HG361265; 5XYPGDA38HG373173

5XYPGDA38HG373142 | 5XYPGDA38HG359399 | 5XYPGDA38HG379099 | 5XYPGDA38HG346183; 5XYPGDA38HG357264

5XYPGDA38HG301616; 5XYPGDA38HG343980; 5XYPGDA38HG397098; 5XYPGDA38HG345521 | 5XYPGDA38HG326158 | 5XYPGDA38HG300353 | 5XYPGDA38HG300112; 5XYPGDA38HG308744 | 5XYPGDA38HG347320 | 5XYPGDA38HG348516 | 5XYPGDA38HG394010

5XYPGDA38HG336771

5XYPGDA38HG332364; 5XYPGDA38HG379622 | 5XYPGDA38HG339007; 5XYPGDA38HG379264

5XYPGDA38HG354011 | 5XYPGDA38HG300255 | 5XYPGDA38HG361055 | 5XYPGDA38HG347950; 5XYPGDA38HG348130; 5XYPGDA38HG351609; 5XYPGDA38HG315774 | 5XYPGDA38HG399966 | 5XYPGDA38HG307609; 5XYPGDA38HG381242 | 5XYPGDA38HG331182 | 5XYPGDA38HG363498; 5XYPGDA38HG319369 | 5XYPGDA38HG337399; 5XYPGDA38HG305066 | 5XYPGDA38HG353294; 5XYPGDA38HG354445 | 5XYPGDA38HG319033 | 5XYPGDA38HG314107; 5XYPGDA38HG313037 | 5XYPGDA38HG395397 | 5XYPGDA38HG311725 | 5XYPGDA38HG394699 | 5XYPGDA38HG365624 | 5XYPGDA38HG372475 | 5XYPGDA38HG342991; 5XYPGDA38HG370869 | 5XYPGDA38HG392242 | 5XYPGDA38HG330100; 5XYPGDA38HG320991

5XYPGDA38HG328105 | 5XYPGDA38HG321980 | 5XYPGDA38HG377160

5XYPGDA38HG306007; 5XYPGDA38HG351366 | 5XYPGDA38HG339363 | 5XYPGDA38HG343526 | 5XYPGDA38HG382634; 5XYPGDA38HG371939 | 5XYPGDA38HG343249

5XYPGDA38HG321476; 5XYPGDA38HG355675 | 5XYPGDA38HG335894 | 5XYPGDA38HG383797; 5XYPGDA38HG302152 | 5XYPGDA38HG392015 | 5XYPGDA38HG362321; 5XYPGDA38HG372329

5XYPGDA38HG379913 | 5XYPGDA38HG381273 | 5XYPGDA38HG357295; 5XYPGDA38HG394475 | 5XYPGDA38HG312132 | 5XYPGDA38HG310591 | 5XYPGDA38HG378910 | 5XYPGDA38HG365204 | 5XYPGDA38HG325253 | 5XYPGDA38HG344417; 5XYPGDA38HG363663 | 5XYPGDA38HG398493 | 5XYPGDA38HG336589; 5XYPGDA38HG398669; 5XYPGDA38HG389082

5XYPGDA38HG347043 | 5XYPGDA38HG346068

5XYPGDA38HG318349; 5XYPGDA38HG385212 | 5XYPGDA38HG391866; 5XYPGDA38HG366580 | 5XYPGDA38HG387123; 5XYPGDA38HG324300 | 5XYPGDA38HG346832

5XYPGDA38HG326578; 5XYPGDA38HG396243 | 5XYPGDA38HG363646 | 5XYPGDA38HG363565; 5XYPGDA38HG372315; 5XYPGDA38HG369687 | 5XYPGDA38HG389941; 5XYPGDA38HG395996

5XYPGDA38HG391253; 5XYPGDA38HG391849

5XYPGDA38HG303317 | 5XYPGDA38HG310445; 5XYPGDA38HG315581; 5XYPGDA38HG375330; 5XYPGDA38HG339993 | 5XYPGDA38HG370807; 5XYPGDA38HG306234 | 5XYPGDA38HG328718

5XYPGDA38HG387994 | 5XYPGDA38HG388319 | 5XYPGDA38HG323051 | 5XYPGDA38HG369074

5XYPGDA38HG387395; 5XYPGDA38HG346944 | 5XYPGDA38HG351108 | 5XYPGDA38HG313619 | 5XYPGDA38HG302345; 5XYPGDA38HG396551 | 5XYPGDA38HG320747 | 5XYPGDA38HG341436 | 5XYPGDA38HG330517; 5XYPGDA38HG386666 | 5XYPGDA38HG314589 | 5XYPGDA38HG386621; 5XYPGDA38HG376140 | 5XYPGDA38HG375439; 5XYPGDA38HG316309 | 5XYPGDA38HG346779; 5XYPGDA38HG330369 | 5XYPGDA38HG363324; 5XYPGDA38HG387333; 5XYPGDA38HG332400 | 5XYPGDA38HG380673

5XYPGDA38HG331537 | 5XYPGDA38HG360729 | 5XYPGDA38HG311000 | 5XYPGDA38HG395173 | 5XYPGDA38HG365543 | 5XYPGDA38HG355157 | 5XYPGDA38HG392998; 5XYPGDA38HG321896 | 5XYPGDA38HG382942 | 5XYPGDA38HG370130 | 5XYPGDA38HG398736 | 5XYPGDA38HG320814 | 5XYPGDA38HG338083 | 5XYPGDA38HG344174; 5XYPGDA38HG349701 | 5XYPGDA38HG353988 | 5XYPGDA38HG338150

5XYPGDA38HG381080 | 5XYPGDA38HG329321; 5XYPGDA38HG350444 | 5XYPGDA38HG394928 | 5XYPGDA38HG341002 | 5XYPGDA38HG337032 | 5XYPGDA38HG358964

5XYPGDA38HG319100 | 5XYPGDA38HG328833

5XYPGDA38HG397036; 5XYPGDA38HG326693 | 5XYPGDA38HG301907

5XYPGDA38HG395657

5XYPGDA38HG394007; 5XYPGDA38HG395819 | 5XYPGDA38HG351982 | 5XYPGDA38HG352159 | 5XYPGDA38HG350122; 5XYPGDA38HG378647; 5XYPGDA38HG340786 | 5XYPGDA38HG360424; 5XYPGDA38HG324703 | 5XYPGDA38HG387218; 5XYPGDA38HG326547 | 5XYPGDA38HG307660; 5XYPGDA38HG327908 | 5XYPGDA38HG338424 | 5XYPGDA38HG316147 | 5XYPGDA38HG337239; 5XYPGDA38HG336494; 5XYPGDA38HG351304; 5XYPGDA38HG374419 | 5XYPGDA38HG377207 | 5XYPGDA38HG346958; 5XYPGDA38HG328122 | 5XYPGDA38HG390751; 5XYPGDA38HG397554 | 5XYPGDA38HG367261; 5XYPGDA38HG356230 | 5XYPGDA38HG306976; 5XYPGDA38HG386571 | 5XYPGDA38HG387929

5XYPGDA38HG396906 | 5XYPGDA38HG390717; 5XYPGDA38HG313989; 5XYPGDA38HG366756 | 5XYPGDA38HG330632; 5XYPGDA38HG398512 | 5XYPGDA38HG346491 | 5XYPGDA38HG316293 | 5XYPGDA38HG357359 | 5XYPGDA38HG302202; 5XYPGDA38HG332641; 5XYPGDA38HG357667 | 5XYPGDA38HG347477

5XYPGDA38HG362688 | 5XYPGDA38HG333787 | 5XYPGDA38HG336933 | 5XYPGDA38HG331876; 5XYPGDA38HG354154 | 5XYPGDA38HG334180 | 5XYPGDA38HG339685 | 5XYPGDA38HG351187; 5XYPGDA38HG348211 | 5XYPGDA38HG375862; 5XYPGDA38HG394136 | 5XYPGDA38HG315757 | 5XYPGDA38HG365199 | 5XYPGDA38HG386716 | 5XYPGDA38HG392239 | 5XYPGDA38HG310431 | 5XYPGDA38HG343378 | 5XYPGDA38HG312843 | 5XYPGDA38HG313782 | 5XYPGDA38HG349200 | 5XYPGDA38HG388790; 5XYPGDA38HG366613 | 5XYPGDA38HG332994 | 5XYPGDA38HG315371

5XYPGDA38HG329996 | 5XYPGDA38HG362268 | 5XYPGDA38HG305360

5XYPGDA38HG302698; 5XYPGDA38HG395867 | 5XYPGDA38HG380706

5XYPGDA38HG376154 | 5XYPGDA38HG309862 | 5XYPGDA38HG323812; 5XYPGDA38HG331540 | 5XYPGDA38HG382679; 5XYPGDA38HG327441 | 5XYPGDA38HG395822; 5XYPGDA38HG307402; 5XYPGDA38HG322630; 5XYPGDA38HG399367 | 5XYPGDA38HG320554

5XYPGDA38HG377501; 5XYPGDA38HG336107 | 5XYPGDA38HG396856 | 5XYPGDA38HG344109 | 5XYPGDA38HG394976; 5XYPGDA38HG300174 | 5XYPGDA38HG352209; 5XYPGDA38HG357037 | 5XYPGDA38HG363419 | 5XYPGDA38HG327178 | 5XYPGDA38HG389633; 5XYPGDA38HG313460 | 5XYPGDA38HG353750 | 5XYPGDA38HG346006 | 5XYPGDA38HG320148 | 5XYPGDA38HG348564; 5XYPGDA38HG316195 | 5XYPGDA38HG317024 | 5XYPGDA38HG309943 | 5XYPGDA38HG361654 | 5XYPGDA38HG306279; 5XYPGDA38HG334437 | 5XYPGDA38HG395559; 5XYPGDA38HG334552; 5XYPGDA38HG320196; 5XYPGDA38HG364697 | 5XYPGDA38HG381418; 5XYPGDA38HG309425 | 5XYPGDA38HG312518 | 5XYPGDA38HG308596; 5XYPGDA38HG357880 | 5XYPGDA38HG303155; 5XYPGDA38HG302085

5XYPGDA38HG398364 | 5XYPGDA38HG350816 | 5XYPGDA38HG364313 | 5XYPGDA38HG384190 | 5XYPGDA38HG397778; 5XYPGDA38HG386845 | 5XYPGDA38HG388529 | 5XYPGDA38HG386392 | 5XYPGDA38HG382715 | 5XYPGDA38HG325334; 5XYPGDA38HG351836; 5XYPGDA38HG302412 | 5XYPGDA38HG383640; 5XYPGDA38HG381922; 5XYPGDA38HG359385 | 5XYPGDA38HG337953 | 5XYPGDA38HG301597 | 5XYPGDA38HG386327; 5XYPGDA38HG396078 | 5XYPGDA38HG351125; 5XYPGDA38HG374839; 5XYPGDA38HG333448 | 5XYPGDA38HG380477; 5XYPGDA38HG381127; 5XYPGDA38HG386215; 5XYPGDA38HG331330 | 5XYPGDA38HG383587 | 5XYPGDA38HG347544 | 5XYPGDA38HG376798 | 5XYPGDA38HG373318 | 5XYPGDA38HG315709 | 5XYPGDA38HG368930; 5XYPGDA38HG342442 | 5XYPGDA38HG356048 | 5XYPGDA38HG312289 | 5XYPGDA38HG391947; 5XYPGDA38HG381872 | 5XYPGDA38HG380012; 5XYPGDA38HG327195 | 5XYPGDA38HG377157; 5XYPGDA38HG360567; 5XYPGDA38HG387252 | 5XYPGDA38HG392158; 5XYPGDA38HG396260 | 5XYPGDA38HG312115; 5XYPGDA38HG358656 | 5XYPGDA38HG357894 | 5XYPGDA38HG359063; 5XYPGDA38HG350492 | 5XYPGDA38HG351707; 5XYPGDA38HG358205 | 5XYPGDA38HG397005 | 5XYPGDA38HG334017; 5XYPGDA38HG356146 | 5XYPGDA38HG355014; 5XYPGDA38HG321333; 5XYPGDA38HG388613 | 5XYPGDA38HG313930 | 5XYPGDA38HG393245 | 5XYPGDA38HG307237 | 5XYPGDA38HG332042; 5XYPGDA38HG354722 | 5XYPGDA38HG365753; 5XYPGDA38HG305651 | 5XYPGDA38HG359824 | 5XYPGDA38HG307836; 5XYPGDA38HG324698; 5XYPGDA38HG348743 | 5XYPGDA38HG338312; 5XYPGDA38HG308453 | 5XYPGDA38HG378003 | 5XYPGDA38HG327925; 5XYPGDA38HG318030

5XYPGDA38HG358060

5XYPGDA38HG321364; 5XYPGDA38HG394248; 5XYPGDA38HG306198 | 5XYPGDA38HG376459 | 5XYPGDA38HG331411 | 5XYPGDA38HG300952 | 5XYPGDA38HG323289 | 5XYPGDA38HG309716 | 5XYPGDA38HG382228; 5XYPGDA38HG369253 | 5XYPGDA38HG331120 | 5XYPGDA38HG378065 | 5XYPGDA38HG301339 | 5XYPGDA38HG343610 | 5XYPGDA38HG390135; 5XYPGDA38HG322398; 5XYPGDA38HG374808 | 5XYPGDA38HG385128 | 5XYPGDA38HG326418 | 5XYPGDA38HG309456 | 5XYPGDA38HG301308; 5XYPGDA38HG388059 | 5XYPGDA38HG321428 | 5XYPGDA38HG312583; 5XYPGDA38HG352629 | 5XYPGDA38HG374646; 5XYPGDA38HG323339 | 5XYPGDA38HG389549; 5XYPGDA38HG325561; 5XYPGDA38HG319078 | 5XYPGDA38HG305150 | 5XYPGDA38HG317380 | 5XYPGDA38HG355546; 5XYPGDA38HG309117 | 5XYPGDA38HG345115 | 5XYPGDA38HG323602 | 5XYPGDA38HG390619 | 5XYPGDA38HG336687; 5XYPGDA38HG355840 | 5XYPGDA38HG314835 | 5XYPGDA38HG350136; 5XYPGDA38HG383282 | 5XYPGDA38HG399465 | 5XYPGDA38HG312678 | 5XYPGDA38HG328041; 5XYPGDA38HG348550 | 5XYPGDA38HG360892; 5XYPGDA38HG388045 | 5XYPGDA38HG350931; 5XYPGDA38HG329299 | 5XYPGDA38HG385307 | 5XYPGDA38HG374758; 5XYPGDA38HG317539; 5XYPGDA38HG316634 | 5XYPGDA38HG327956 | 5XYPGDA38HG335409; 5XYPGDA38HG379832; 5XYPGDA38HG328475; 5XYPGDA38HG316889

5XYPGDA38HG317475 | 5XYPGDA38HG371908; 5XYPGDA38HG314933; 5XYPGDA38HG370774; 5XYPGDA38HG312096; 5XYPGDA38HG311790

5XYPGDA38HG358544 | 5XYPGDA38HG363582

5XYPGDA38HG387641

5XYPGDA38HG358365 | 5XYPGDA38HG345812 | 5XYPGDA38HG395125 | 5XYPGDA38HG304578 | 5XYPGDA38HG360360 | 5XYPGDA38HG378163; 5XYPGDA38HG342179; 5XYPGDA38HG324068; 5XYPGDA38HG313152 | 5XYPGDA38HG306752 | 5XYPGDA38HG395481; 5XYPGDA38HG385873; 5XYPGDA38HG308629 | 5XYPGDA38HG350766

5XYPGDA38HG312440 | 5XYPGDA38HG308565 | 5XYPGDA38HG365140 | 5XYPGDA38HG321977; 5XYPGDA38HG307786 | 5XYPGDA38HG387042; 5XYPGDA38HG333868

5XYPGDA38HG351514; 5XYPGDA38HG326502; 5XYPGDA38HG364750; 5XYPGDA38HG325091 | 5XYPGDA38HG363386 | 5XYPGDA38HG357460 | 5XYPGDA38HG346300 | 5XYPGDA38HG380267 | 5XYPGDA38HG382116 | 5XYPGDA38HG377031 | 5XYPGDA38HG314348 | 5XYPGDA38HG330873 | 5XYPGDA38HG336320 | 5XYPGDA38HG363209 | 5XYPGDA38HG312406 | 5XYPGDA38HG310977 | 5XYPGDA38HG338651 | 5XYPGDA38HG395982 | 5XYPGDA38HG368586; 5XYPGDA38HG334776 | 5XYPGDA38HG344286 | 5XYPGDA38HG320263; 5XYPGDA38HG330324 | 5XYPGDA38HG348077; 5XYPGDA38HG350735 | 5XYPGDA38HG386831 | 5XYPGDA38HG317007; 5XYPGDA38HG388403 | 5XYPGDA38HG304340; 5XYPGDA38HG378308; 5XYPGDA38HG381175; 5XYPGDA38HG369690

5XYPGDA38HG395383 | 5XYPGDA38HG304497; 5XYPGDA38HG347169

5XYPGDA38HG339606 | 5XYPGDA38HG377448 | 5XYPGDA38HG379281; 5XYPGDA38HG387400 | 5XYPGDA38HG370256 | 5XYPGDA38HG337628; 5XYPGDA38HG321302

5XYPGDA38HG378681 | 5XYPGDA38HG333482; 5XYPGDA38HG322594; 5XYPGDA38HG393875 | 5XYPGDA38HG310171

5XYPGDA38HG396548

5XYPGDA38HG300739 | 5XYPGDA38HG350802 | 5XYPGDA38HG318707 | 5XYPGDA38HG307013; 5XYPGDA38HG376929 | 5XYPGDA38HG327763

5XYPGDA38HG310803 | 5XYPGDA38HG322885 | 5XYPGDA38HG332901 | 5XYPGDA38HG387266 | 5XYPGDA38HG324295 | 5XYPGDA38HG398395; 5XYPGDA38HG320439; 5XYPGDA38HG360021 | 5XYPGDA38HG388644 | 5XYPGDA38HG374484 | 5XYPGDA38HG363307 | 5XYPGDA38HG332462 | 5XYPGDA38HG344613 | 5XYPGDA38HG321347; 5XYPGDA38HG371942 | 5XYPGDA38HG386649 | 5XYPGDA38HG321414 | 5XYPGDA38HG301048 | 5XYPGDA38HG323826 | 5XYPGDA38HG366563; 5XYPGDA38HG362643; 5XYPGDA38HG308095 | 5XYPGDA38HG334129 | 5XYPGDA38HG365977 | 5XYPGDA38HG363176 | 5XYPGDA38HG307657; 5XYPGDA38HG301227 | 5XYPGDA38HG380446 | 5XYPGDA38HG378891 | 5XYPGDA38HG325916 | 5XYPGDA38HG383251; 5XYPGDA38HG319789; 5XYPGDA38HG325494

5XYPGDA38HG348659; 5XYPGDA38HG323325 | 5XYPGDA38HG330582; 5XYPGDA38HG354140; 5XYPGDA38HG334387 | 5XYPGDA38HG311997; 5XYPGDA38HG380835 | 5XYPGDA38HG353960; 5XYPGDA38HG365249 | 5XYPGDA38HG348581 | 5XYPGDA38HG331084; 5XYPGDA38HG368152 | 5XYPGDA38HG398073; 5XYPGDA38HG322188; 5XYPGDA38HG350248; 5XYPGDA38HG335104 | 5XYPGDA38HG358723

5XYPGDA38HG374310 | 5XYPGDA38HG320277

5XYPGDA38HG310932; 5XYPGDA38HG311305; 5XYPGDA38HG388627; 5XYPGDA38HG370015; 5XYPGDA38HG307495; 5XYPGDA38HG316956 | 5XYPGDA38HG375182 | 5XYPGDA38HG313006 | 5XYPGDA38HG372279; 5XYPGDA38HG301082 | 5XYPGDA38HG321753; 5XYPGDA38HG304273; 5XYPGDA38HG363453 | 5XYPGDA38HG372458 | 5XYPGDA38HG387414; 5XYPGDA38HG352520 | 5XYPGDA38HG343235 | 5XYPGDA38HG333207 | 5XYPGDA38HG370502; 5XYPGDA38HG360469; 5XYPGDA38HG365686

5XYPGDA38HG335006; 5XYPGDA38HG310607; 5XYPGDA38HG323499 | 5XYPGDA38HG376705 | 5XYPGDA38HG383962 | 5XYPGDA38HG334485; 5XYPGDA38HG333045; 5XYPGDA38HG347804; 5XYPGDA38HG317072; 5XYPGDA38HG339251

5XYPGDA38HG343963

5XYPGDA38HG332509

5XYPGDA38HG327181 | 5XYPGDA38HG321607; 5XYPGDA38HG303947; 5XYPGDA38HG349763; 5XYPGDA38HG319405; 5XYPGDA38HG357698; 5XYPGDA38HG360410 | 5XYPGDA38HG310140 | 5XYPGDA38HG318643 | 5XYPGDA38HG318688; 5XYPGDA38HG314642 | 5XYPGDA38HG322403 | 5XYPGDA38HG313023 | 5XYPGDA38HG321459 | 5XYPGDA38HG389986; 5XYPGDA38HG330565 | 5XYPGDA38HG354378 | 5XYPGDA38HG318240; 5XYPGDA38HG353358 | 5XYPGDA38HG339315; 5XYPGDA38HG306539 | 5XYPGDA38HG340531 | 5XYPGDA38HG368071 | 5XYPGDA38HG306542 | 5XYPGDA38HG339640

5XYPGDA38HG301986 | 5XYPGDA38HG303852 | 5XYPGDA38HG353375

5XYPGDA38HG362514; 5XYPGDA38HG381015; 5XYPGDA38HG371469 | 5XYPGDA38HG369446; 5XYPGDA38HG359287; 5XYPGDA38HG337841 | 5XYPGDA38HG351593

5XYPGDA38HG302491 | 5XYPGDA38HG351240; 5XYPGDA38HG360939; 5XYPGDA38HG324961 | 5XYPGDA38HG322921 | 5XYPGDA38HG323938 | 5XYPGDA38HG312664 | 5XYPGDA38HG349567 | 5XYPGDA38HG310493; 5XYPGDA38HG354350 | 5XYPGDA38HG338603; 5XYPGDA38HG334597 | 5XYPGDA38HG386618; 5XYPGDA38HG329769

5XYPGDA38HG361007 | 5XYPGDA38HG324216; 5XYPGDA38HG327679 | 5XYPGDA38HG325236 | 5XYPGDA38HG316536; 5XYPGDA38HG375358 | 5XYPGDA38HG352162 | 5XYPGDA38HG378941; 5XYPGDA38HG301244 | 5XYPGDA38HG382407; 5XYPGDA38HG389602 | 5XYPGDA38HG310851; 5XYPGDA38HG319825 | 5XYPGDA38HG335636 | 5XYPGDA38HG334115 | 5XYPGDA38HG326807; 5XYPGDA38HG344126; 5XYPGDA38HG322028; 5XYPGDA38HG366904

5XYPGDA38HG302555; 5XYPGDA38HG312034; 5XYPGDA38HG319310 | 5XYPGDA38HG300045 | 5XYPGDA38HG335622 | 5XYPGDA38HG396789 | 5XYPGDA38HG379572 | 5XYPGDA38HG373805 | 5XYPGDA38HG367891 | 5XYPGDA38HG326208 | 5XYPGDA38HG351173; 5XYPGDA38HG347141 | 5XYPGDA38HG337340 | 5XYPGDA38HG381239; 5XYPGDA38HG356289 | 5XYPGDA38HG359998 | 5XYPGDA38HG386909 | 5XYPGDA38HG323678 | 5XYPGDA38HG312986 | 5XYPGDA38HG349858; 5XYPGDA38HG393505; 5XYPGDA38HG301860; 5XYPGDA38HG362089; 5XYPGDA38HG392189 | 5XYPGDA38HG356521 | 5XYPGDA38HG312020

5XYPGDA38HG341226 | 5XYPGDA38HG321073; 5XYPGDA38HG308999; 5XYPGDA38HG309327

5XYPGDA38HG387848 | 5XYPGDA38HG345194 | 5XYPGDA38HG330775

5XYPGDA38HG321056; 5XYPGDA38HG362545 | 5XYPGDA38HG304208; 5XYPGDA38HG364988 | 5XYPGDA38HG332204 | 5XYPGDA38HG362870 | 5XYPGDA38HG304886 | 5XYPGDA38HG383105 | 5XYPGDA38HG320599 | 5XYPGDA38HG360603 | 5XYPGDA38HG346815 | 5XYPGDA38HG331926 | 5XYPGDA38HG351027 | 5XYPGDA38HG392399; 5XYPGDA38HG392449; 5XYPGDA38HG302510 | 5XYPGDA38HG326063; 5XYPGDA38HG388708 | 5XYPGDA38HG335488 | 5XYPGDA38HG335779; 5XYPGDA38HG331618; 5XYPGDA38HG373769; 5XYPGDA38HG361587; 5XYPGDA38HG377577; 5XYPGDA38HG396968 | 5XYPGDA38HG315354 | 5XYPGDA38HG375313; 5XYPGDA38HG328301 | 5XYPGDA38HG371181 | 5XYPGDA38HG303088; 5XYPGDA38HG382794 | 5XYPGDA38HG333031 | 5XYPGDA38HG344577

5XYPGDA38HG376445 | 5XYPGDA38HG369947 | 5XYPGDA38HG310770 | 5XYPGDA38HG392113 | 5XYPGDA38HG331117 | 5XYPGDA38HG389518; 5XYPGDA38HG352999 | 5XYPGDA38HG342036 | 5XYPGDA38HG380592 | 5XYPGDA38HG397215 | 5XYPGDA38HG311756; 5XYPGDA38HG398042 | 5XYPGDA38HG388191 | 5XYPGDA38HG391592 | 5XYPGDA38HG316830 | 5XYPGDA38HG355658; 5XYPGDA38HG303804 | 5XYPGDA38HG384383; 5XYPGDA38HG393603; 5XYPGDA38HG319713; 5XYPGDA38HG387655 | 5XYPGDA38HG325463; 5XYPGDA38HG365722 | 5XYPGDA38HG392709 | 5XYPGDA38HG366546 | 5XYPGDA38HG319761

5XYPGDA38HG347415

5XYPGDA38HG390913; 5XYPGDA38HG354817; 5XYPGDA38HG326161 | 5XYPGDA38HG339671 | 5XYPGDA38HG324524 | 5XYPGDA38HG370337; 5XYPGDA38HG374131 | 5XYPGDA38HG387851 | 5XYPGDA38HG306508 | 5XYPGDA38HG365767; 5XYPGDA38HG306458

5XYPGDA38HG353442; 5XYPGDA38HG328881; 5XYPGDA38HG341744 | 5XYPGDA38HG337807 | 5XYPGDA38HG315919 | 5XYPGDA38HG392290; 5XYPGDA38HG315869 | 5XYPGDA38HG360049 | 5XYPGDA38HG301762 | 5XYPGDA38HG393116; 5XYPGDA38HG398946; 5XYPGDA38HG354297; 5XYPGDA38HG376378 | 5XYPGDA38HG314690; 5XYPGDA38HG359841 | 5XYPGDA38HG342635 | 5XYPGDA38HG359144; 5XYPGDA38HG356891

5XYPGDA38HG341372 | 5XYPGDA38HG378082 | 5XYPGDA38HG353537 | 5XYPGDA38HG376042; 5XYPGDA38HG338178 | 5XYPGDA38HG371763 | 5XYPGDA38HG383914 | 5XYPGDA38HG305181

5XYPGDA38HG322871; 5XYPGDA38HG346703 | 5XYPGDA38HG361752

5XYPGDA38HG376316; 5XYPGDA38HG351237; 5XYPGDA38HG383847 | 5XYPGDA38HG362142

5XYPGDA38HG386246; 5XYPGDA38HG390829; 5XYPGDA38HG386201

5XYPGDA38HG323308

5XYPGDA38HG313247 | 5XYPGDA38HG339380 | 5XYPGDA38HG360004; 5XYPGDA38HG335555 | 5XYPGDA38HG362898 | 5XYPGDA38HG346605 | 5XYPGDA38HG308419 | 5XYPGDA38HG362402 | 5XYPGDA38HG381712; 5XYPGDA38HG373478 | 5XYPGDA38HG361072 | 5XYPGDA38HG360715; 5XYPGDA38HG323793 | 5XYPGDA38HG306606 | 5XYPGDA38HG373853; 5XYPGDA38HG392967 | 5XYPGDA38HG304600

5XYPGDA38HG337726 | 5XYPGDA38HG341212

5XYPGDA38HG306802 | 5XYPGDA38HG360889 | 5XYPGDA38HG329528 | 5XYPGDA38HG392175 | 5XYPGDA38HG313958; 5XYPGDA38HG336821; 5XYPGDA38HG354316; 5XYPGDA38HG326614 | 5XYPGDA38HG355904 | 5XYPGDA38HG386134 | 5XYPGDA38HG320408 | 5XYPGDA38HG341503 | 5XYPGDA38HG347656 | 5XYPGDA38HG367986 | 5XYPGDA38HG357653; 5XYPGDA38HG393004 | 5XYPGDA38HG367020; 5XYPGDA38HG389132; 5XYPGDA38HG370385; 5XYPGDA38HG354672 | 5XYPGDA38HG398302 | 5XYPGDA38HG313085 | 5XYPGDA38HG361041 | 5XYPGDA38HG355952 | 5XYPGDA38HG326404 | 5XYPGDA38HG387686 | 5XYPGDA38HG324135 | 5XYPGDA38HG325060 | 5XYPGDA38HG318741 | 5XYPGDA38HG377529 | 5XYPGDA38HG328976 | 5XYPGDA38HG333420; 5XYPGDA38HG339346 | 5XYPGDA38HG332218 | 5XYPGDA38HG374761

5XYPGDA38HG398980; 5XYPGDA38HG328055; 5XYPGDA38HG311840; 5XYPGDA38HG311837; 5XYPGDA38HG320179 | 5XYPGDA38HG365476 | 5XYPGDA38HG379541 | 5XYPGDA38HG307965; 5XYPGDA38HG347639 | 5XYPGDA38HG329741 | 5XYPGDA38HG374291 | 5XYPGDA38HG312809; 5XYPGDA38HG385453 | 5XYPGDA38HG315192 | 5XYPGDA38HG314544 | 5XYPGDA38HG329304; 5XYPGDA38HG344398 | 5XYPGDA38HG333790 | 5XYPGDA38HG376543; 5XYPGDA38HG328783 | 5XYPGDA38HG335572 | 5XYPGDA38HG374713; 5XYPGDA38HG369768 | 5XYPGDA38HG370578 | 5XYPGDA38HG308808 | 5XYPGDA38HG365641 | 5XYPGDA38HG370550; 5XYPGDA38HG345048 | 5XYPGDA38HG350606 | 5XYPGDA38HG315225 | 5XYPGDA38HG331313; 5XYPGDA38HG382777; 5XYPGDA38HG328699

5XYPGDA38HG366529 | 5XYPGDA38HG384898; 5XYPGDA38HG336043; 5XYPGDA38HG344580; 5XYPGDA38HG334423 | 5XYPGDA38HG356860 | 5XYPGDA38HG342358; 5XYPGDA38HG360200; 5XYPGDA38HG315578 | 5XYPGDA38HG381211; 5XYPGDA38HG389129; 5XYPGDA38HG378390 | 5XYPGDA38HG338066 | 5XYPGDA38HG369317 | 5XYPGDA38HG387073 | 5XYPGDA38HG374727; 5XYPGDA38HG323549 | 5XYPGDA38HG367180; 5XYPGDA38HG317699 | 5XYPGDA38HG300398 | 5XYPGDA38HG378356; 5XYPGDA38HG375828 | 5XYPGDA38HG387462 | 5XYPGDA38HG389843 | 5XYPGDA38HG310218; 5XYPGDA38HG320618; 5XYPGDA38HG304256; 5XYPGDA38HG356972; 5XYPGDA38HG391379 | 5XYPGDA38HG338729 | 5XYPGDA38HG351772; 5XYPGDA38HG364831; 5XYPGDA38HG368250; 5XYPGDA38HG381158; 5XYPGDA38HG362237 | 5XYPGDA38HG389177; 5XYPGDA38HG353621; 5XYPGDA38HG312941 | 5XYPGDA38HG339198 | 5XYPGDA38HG348161; 5XYPGDA38HG387106; 5XYPGDA38HG380009 | 5XYPGDA38HG335300; 5XYPGDA38HG343204; 5XYPGDA38HG317556 | 5XYPGDA38HG377790; 5XYPGDA38HG373206 | 5XYPGDA38HG311899 | 5XYPGDA38HG325401

5XYPGDA38HG315161 | 5XYPGDA38HG389289 | 5XYPGDA38HG372637 | 5XYPGDA38HG380253 | 5XYPGDA38HG307206 | 5XYPGDA38HG300451 | 5XYPGDA38HG341064

5XYPGDA38HG396999 | 5XYPGDA38HG321042 | 5XYPGDA38HG367244 | 5XYPGDA38HG337550 | 5XYPGDA38HG383430

5XYPGDA38HG394606 | 5XYPGDA38HG332798; 5XYPGDA38HG399921; 5XYPGDA38HG307447 | 5XYPGDA38HG382150 | 5XYPGDA38HG346717 | 5XYPGDA38HG392855; 5XYPGDA38HG301115; 5XYPGDA38HG387204 | 5XYPGDA38HG354235; 5XYPGDA38HG335264; 5XYPGDA38HG397702; 5XYPGDA38HG307870; 5XYPGDA38HG328430

5XYPGDA38HG366627; 5XYPGDA38HG350380

5XYPGDA38HG356566; 5XYPGDA38HG313992; 5XYPGDA38HG387798; 5XYPGDA38HG322224 | 5XYPGDA38HG343574

5XYPGDA38HG342263 | 5XYPGDA38HG352176; 5XYPGDA38HG356129; 5XYPGDA38HG301342 | 5XYPGDA38HG386764 | 5XYPGDA38HG389454 | 5XYPGDA38HG380947; 5XYPGDA38HG301471; 5XYPGDA38HG383296; 5XYPGDA38HG358706; 5XYPGDA38HG348984 | 5XYPGDA38HG360407; 5XYPGDA38HG349147 | 5XYPGDA38HG363517 | 5XYPGDA38HG393486 | 5XYPGDA38HG312499; 5XYPGDA38HG361590 | 5XYPGDA38HG337516; 5XYPGDA38HG353571 | 5XYPGDA38HG325687 | 5XYPGDA38HG300675; 5XYPGDA38HG385548; 5XYPGDA38HG337984 | 5XYPGDA38HG332350 | 5XYPGDA38HG314477; 5XYPGDA38HG364201 | 5XYPGDA38HG351660 | 5XYPGDA38HG343901; 5XYPGDA38HG329951 | 5XYPGDA38HG362609 | 5XYPGDA38HG395660 | 5XYPGDA38HG321493 | 5XYPGDA38HG342800 | 5XYPGDA38HG309960; 5XYPGDA38HG399563 | 5XYPGDA38HG379216 | 5XYPGDA38HG306153 | 5XYPGDA38HG319758 | 5XYPGDA38HG372699; 5XYPGDA38HG342814; 5XYPGDA38HG325897; 5XYPGDA38HG321865; 5XYPGDA38HG388370 | 5XYPGDA38HG386926

5XYPGDA38HG337936; 5XYPGDA38HG300482 | 5XYPGDA38HG339928; 5XYPGDA38HG363341 | 5XYPGDA38HG386019 | 5XYPGDA38HG356955; 5XYPGDA38HG346331; 5XYPGDA38HG304225; 5XYPGDA38HG383461 | 5XYPGDA38HG351464

5XYPGDA38HG341257 | 5XYPGDA38HG334809; 5XYPGDA38HG399112; 5XYPGDA38HG314916

5XYPGDA38HG302006 | 5XYPGDA38HG315760 | 5XYPGDA38HG369592 | 5XYPGDA38HG390524 | 5XYPGDA38HG345566; 5XYPGDA38HG391222; 5XYPGDA38HG307044 | 5XYPGDA38HG340948 | 5XYPGDA38HG367566 | 5XYPGDA38HG355708; 5XYPGDA38HG380219; 5XYPGDA38HG344742; 5XYPGDA38HG367762; 5XYPGDA38HG351030; 5XYPGDA38HG330579 | 5XYPGDA38HG383900; 5XYPGDA38HG374954 | 5XYPGDA38HG349326 | 5XYPGDA38HG397182; 5XYPGDA38HG388563 | 5XYPGDA38HG345342; 5XYPGDA38HG396128 | 5XYPGDA38HG382178 | 5XYPGDA38HG330162; 5XYPGDA38HG394668; 5XYPGDA38HG314785; 5XYPGDA38HG347706 | 5XYPGDA38HG302913 | 5XYPGDA38HG371603 | 5XYPGDA38HG338147 | 5XYPGDA38HG302720 | 5XYPGDA38HG354560 | 5XYPGDA38HG398705; 5XYPGDA38HG359726; 5XYPGDA38HG379877

5XYPGDA38HG348127; 5XYPGDA38HG330159 | 5XYPGDA38HG334289; 5XYPGDA38HG333918 | 5XYPGDA38HG305990 | 5XYPGDA38HG358639; 5XYPGDA38HG311126; 5XYPGDA38HG316472; 5XYPGDA38HG393178; 5XYPGDA38HG315385 | 5XYPGDA38HG357166 | 5XYPGDA38HG309151; 5XYPGDA38HG341792; 5XYPGDA38HG384271; 5XYPGDA38HG316553 | 5XYPGDA38HG398154; 5XYPGDA38HG339055 | 5XYPGDA38HG309148 | 5XYPGDA38HG350024; 5XYPGDA38HG354039 | 5XYPGDA38HG354414; 5XYPGDA38HG339556 | 5XYPGDA38HG359032; 5XYPGDA38HG302796 | 5XYPGDA38HG339945 | 5XYPGDA38HG388160; 5XYPGDA38HG359094 | 5XYPGDA38HG339816; 5XYPGDA38HG332106 | 5XYPGDA38HG383816 | 5XYPGDA38HG343820; 5XYPGDA38HG368877; 5XYPGDA38HG343879 | 5XYPGDA38HG315676 | 5XYPGDA38HG330209 | 5XYPGDA38HG398137 | 5XYPGDA38HG311885; 5XYPGDA38HG302944 | 5XYPGDA38HG353070 | 5XYPGDA38HG315550 | 5XYPGDA38HG348628; 5XYPGDA38HG332963; 5XYPGDA38HG365591; 5XYPGDA38HG327827 | 5XYPGDA38HG348337; 5XYPGDA38HG398266 | 5XYPGDA38HG325883 | 5XYPGDA38HG385484 | 5XYPGDA38HG355305; 5XYPGDA38HG345826; 5XYPGDA38HG397392 | 5XYPGDA38HG330405 | 5XYPGDA38HG313913 | 5XYPGDA38HG316567 | 5XYPGDA38HG394878 | 5XYPGDA38HG374615; 5XYPGDA38HG384450; 5XYPGDA38HG344787; 5XYPGDA38HG378227 | 5XYPGDA38HG391902; 5XYPGDA38HG347558 | 5XYPGDA38HG395772 | 5XYPGDA38HG393472 | 5XYPGDA38HG338097 | 5XYPGDA38HG318853 | 5XYPGDA38HG399949; 5XYPGDA38HG391219; 5XYPGDA38HG355885

5XYPGDA38HG324734

5XYPGDA38HG302748 | 5XYPGDA38HG365333 | 5XYPGDA38HG339573; 5XYPGDA38HG391186

5XYPGDA38HG393083; 5XYPGDA38HG359239 | 5XYPGDA38HG352114

5XYPGDA38HG391690 | 5XYPGDA38HG367468 | 5XYPGDA38HG322305 | 5XYPGDA38HG391320

5XYPGDA38HG384223; 5XYPGDA38HG303396 | 5XYPGDA38HG350556 | 5XYPGDA38HG387770 | 5XYPGDA38HG312101 | 5XYPGDA38HG395593 | 5XYPGDA38HG320229; 5XYPGDA38HG394184 | 5XYPGDA38HG395433; 5XYPGDA38HG371066 | 5XYPGDA38HG391026 | 5XYPGDA38HG392872; 5XYPGDA38HG356681 | 5XYPGDA38HG365266; 5XYPGDA38HG355613; 5XYPGDA38HG381144; 5XYPGDA38HG342277 | 5XYPGDA38HG313653; 5XYPGDA38HG382939 | 5XYPGDA38HG359743; 5XYPGDA38HG314267; 5XYPGDA38HG302295 | 5XYPGDA38HG305987 | 5XYPGDA38HG387736; 5XYPGDA38HG314009; 5XYPGDA38HG353361; 5XYPGDA38HG357152 | 5XYPGDA38HG373481 | 5XYPGDA38HG374694 | 5XYPGDA38HG394654 | 5XYPGDA38HG396663 | 5XYPGDA38HG374730 | 5XYPGDA38HG313278 | 5XYPGDA38HG331201 | 5XYPGDA38HG365381 | 5XYPGDA38HG382083 | 5XYPGDA38HG392080 | 5XYPGDA38HG354168; 5XYPGDA38HG326211 | 5XYPGDA38HG374789 | 5XYPGDA38HG347107 | 5XYPGDA38HG390586; 5XYPGDA38HG311904

5XYPGDA38HG328007 | 5XYPGDA38HG363355 | 5XYPGDA38HG372539 | 5XYPGDA38HG399871 | 5XYPGDA38HG383377 | 5XYPGDA38HG301647 | 5XYPGDA38HG337063; 5XYPGDA38HG390622; 5XYPGDA38HG331800

5XYPGDA38HG318142 | 5XYPGDA38HG319081 | 5XYPGDA38HG336169; 5XYPGDA38HG334244 | 5XYPGDA38HG334910; 5XYPGDA38HG334390 | 5XYPGDA38HG331456 | 5XYPGDA38HG305729; 5XYPGDA38HG331487; 5XYPGDA38HG341159

5XYPGDA38HG370919; 5XYPGDA38HG374162

5XYPGDA38HG358334; 5XYPGDA38HG313703 | 5XYPGDA38HG342652 | 5XYPGDA38HG367972; 5XYPGDA38HG385985 | 5XYPGDA38HG369513; 5XYPGDA38HG373514 | 5XYPGDA38HG375571 | 5XYPGDA38HG380818

5XYPGDA38HG392578 | 5XYPGDA38HG313572 | 5XYPGDA38HG396808 | 5XYPGDA38HG324118 | 5XYPGDA38HG303270 | 5XYPGDA38HG348189 | 5XYPGDA38HG311496 | 5XYPGDA38HG312681; 5XYPGDA38HG382536 | 5XYPGDA38HG395769

5XYPGDA38HG361038 | 5XYPGDA38HG351335 | 5XYPGDA38HG351786 | 5XYPGDA38HG328072 | 5XYPGDA38HG341758; 5XYPGDA38HG373013; 5XYPGDA38HG337788 | 5XYPGDA38HG398445; 5XYPGDA38HG397988 | 5XYPGDA38HG307674 | 5XYPGDA38HG392547 | 5XYPGDA38HG326595

5XYPGDA38HG323843 | 5XYPGDA38HG350539 | 5XYPGDA38HG394217 | 5XYPGDA38HG316374 | 5XYPGDA38HG349259; 5XYPGDA38HG329240 | 5XYPGDA38HG329819 | 5XYPGDA38HG373058 | 5XYPGDA38HG334633 | 5XYPGDA38HG375053; 5XYPGDA38HG314706

5XYPGDA38HG398414 | 5XYPGDA38HG338990 | 5XYPGDA38HG326645 | 5XYPGDA38HG327570

5XYPGDA38HG363288; 5XYPGDA38HG346295 | 5XYPGDA38HG311160; 5XYPGDA38HG301051 | 5XYPGDA38HG354624 | 5XYPGDA38HG393035 | 5XYPGDA38HG331375 | 5XYPGDA38HG333658

5XYPGDA38HG369091 | 5XYPGDA38HG398817 | 5XYPGDA38HG379555 | 5XYPGDA38HG320537 | 5XYPGDA38HG390510; 5XYPGDA38HG347463 | 5XYPGDA38HG379605 | 5XYPGDA38HG376431 | 5XYPGDA38HG380916 | 5XYPGDA38HG386151; 5XYPGDA38HG310476 | 5XYPGDA38HG311742; 5XYPGDA38HG399627 | 5XYPGDA38HG374257 | 5XYPGDA38HG378485

5XYPGDA38HG388580 | 5XYPGDA38HG327780 | 5XYPGDA38HG321381 | 5XYPGDA38HG304029 | 5XYPGDA38HG362271

5XYPGDA38HG314043 | 5XYPGDA38HG329187 | 5XYPGDA38HG349391 | 5XYPGDA38HG374288; 5XYPGDA38HG323423; 5XYPGDA38HG389275 | 5XYPGDA38HG368703; 5XYPGDA38HG378969 | 5XYPGDA38HG345924 | 5XYPGDA38HG353005 | 5XYPGDA38HG399286 | 5XYPGDA38HG394170; 5XYPGDA38HG374906 | 5XYPGDA38HG390653; 5XYPGDA38HG319307 | 5XYPGDA38HG354770; 5XYPGDA38HG361461 | 5XYPGDA38HG386361 | 5XYPGDA38HG350668 | 5XYPGDA38HG377708 | 5XYPGDA38HG348760 | 5XYPGDA38HG366370 | 5XYPGDA38HG367339; 5XYPGDA38HG311367; 5XYPGDA38HG355661; 5XYPGDA38HG384089 | 5XYPGDA38HG367065; 5XYPGDA38HG329156 | 5XYPGDA38HG311045; 5XYPGDA38HG323745 | 5XYPGDA38HG356471 | 5XYPGDA38HG399935; 5XYPGDA38HG354641 | 5XYPGDA38HG328654; 5XYPGDA38HG316696 | 5XYPGDA38HG333210 | 5XYPGDA38HG362206; 5XYPGDA38HG361511; 5XYPGDA38HG365557; 5XYPGDA38HG392659 | 5XYPGDA38HG371648; 5XYPGDA38HG397389 | 5XYPGDA38HG380608 | 5XYPGDA38HG336219 | 5XYPGDA38HG357927 | 5XYPGDA38HG343767; 5XYPGDA38HG384030

5XYPGDA38HG340772 | 5XYPGDA38HG300904 | 5XYPGDA38HG352842 | 5XYPGDA38HG319632 | 5XYPGDA38HG300756 | 5XYPGDA38HG332090 | 5XYPGDA38HG337242 | 5XYPGDA38HG328637 | 5XYPGDA38HG363162; 5XYPGDA38HG354249 | 5XYPGDA38HG345647; 5XYPGDA38HG345857

5XYPGDA38HG303866 | 5XYPGDA38HG359113 | 5XYPGDA38HG396100; 5XYPGDA38HG334048 | 5XYPGDA38HG386389 | 5XYPGDA38HG359192 | 5XYPGDA38HG356583 | 5XYPGDA38HG357703 | 5XYPGDA38HG383203 | 5XYPGDA38HG353876 | 5XYPGDA38HG357555; 5XYPGDA38HG316133; 5XYPGDA38HG367793 | 5XYPGDA38HG361816 | 5XYPGDA38HG351688 | 5XYPGDA38HG398459 | 5XYPGDA38HG372265 | 5XYPGDA38HG369396 | 5XYPGDA38HG396419 | 5XYPGDA38HG338360; 5XYPGDA38HG337421; 5XYPGDA38HG318786 | 5XYPGDA38HG364523 | 5XYPGDA38HG322949 | 5XYPGDA38HG356633 | 5XYPGDA38HG342425 | 5XYPGDA38HG399384; 5XYPGDA38HG330064

5XYPGDA38HG336074 | 5XYPGDA38HG352789; 5XYPGDA38HG322627

5XYPGDA38HG325527; 5XYPGDA38HG349424; 5XYPGDA38HG314088 | 5XYPGDA38HG375800; 5XYPGDA38HG365011; 5XYPGDA38HG372203 | 5XYPGDA38HG306086 | 5XYPGDA38HG319887 | 5XYPGDA38HG336463 | 5XYPGDA38HG301356 | 5XYPGDA38HG369057 | 5XYPGDA38HG327455 | 5XYPGDA38HG374677 | 5XYPGDA38HG390684 | 5XYPGDA38HG310901; 5XYPGDA38HG382813; 5XYPGDA38HG384125 | 5XYPGDA38HG331246 | 5XYPGDA38HG326984 | 5XYPGDA38HG329352 | 5XYPGDA38HG322644; 5XYPGDA38HG379362 | 5XYPGDA38HG304290; 5XYPGDA38HG337029; 5XYPGDA38HG345972 | 5XYPGDA38HG322241; 5XYPGDA38HG374355; 5XYPGDA38HG338763 | 5XYPGDA38HG315483 | 5XYPGDA38HG315516; 5XYPGDA38HG362531 | 5XYPGDA38HG347608; 5XYPGDA38HG303611 | 5XYPGDA38HG358138 | 5XYPGDA38HG311255 | 5XYPGDA38HG322515; 5XYPGDA38HG379507 | 5XYPGDA38HG347270 | 5XYPGDA38HG320098 | 5XYPGDA38HG317184; 5XYPGDA38HG352095; 5XYPGDA38HG313183; 5XYPGDA38HG342764 | 5XYPGDA38HG335782 | 5XYPGDA38HG309019; 5XYPGDA38HG384920 | 5XYPGDA38HG305617 | 5XYPGDA38HG381208 | 5XYPGDA38HG366935 | 5XYPGDA38HG305391 | 5XYPGDA38HG360925; 5XYPGDA38HG391463 | 5XYPGDA38HG343851; 5XYPGDA38HG394556 | 5XYPGDA38HG320859; 5XYPGDA38HG302426

5XYPGDA38HG327018; 5XYPGDA38HG320568 | 5XYPGDA38HG388238 | 5XYPGDA38HG341498 | 5XYPGDA38HG356325 | 5XYPGDA38HG377286 | 5XYPGDA38HG382505; 5XYPGDA38HG300420 | 5XYPGDA38HG350704; 5XYPGDA38HG379670

5XYPGDA38HG304032

5XYPGDA38HG367504 | 5XYPGDA38HG316357; 5XYPGDA38HG340139 | 5XYPGDA38HG323714 | 5XYPGDA38HG334728 | 5XYPGDA38HG364151 | 5XYPGDA38HG346278; 5XYPGDA38HG393889

5XYPGDA38HG336897 | 5XYPGDA38HG366143 | 5XYPGDA38HG368555 | 5XYPGDA38HG374243; 5XYPGDA38HG352839 | 5XYPGDA38HG394279 | 5XYPGDA38HG348435 | 5XYPGDA38HG377093 | 5XYPGDA38HG365090

5XYPGDA38HG381306; 5XYPGDA38HG397165 | 5XYPGDA38HG328234; 5XYPGDA38HG376641 | 5XYPGDA38HG370046; 5XYPGDA38HG398803 | 5XYPGDA38HG370127 | 5XYPGDA38HG311143; 5XYPGDA38HG327939 | 5XYPGDA38HG378115; 5XYPGDA38HG301776 | 5XYPGDA38HG306332; 5XYPGDA38HG345843 | 5XYPGDA38HG387512; 5XYPGDA38HG309795 | 5XYPGDA38HG368328 | 5XYPGDA38HG376686; 5XYPGDA38HG333823 | 5XYPGDA38HG368359 | 5XYPGDA38HG378406 | 5XYPGDA38HG344823 | 5XYPGDA38HG392046 | 5XYPGDA38HG331733 | 5XYPGDA38HG334616 | 5XYPGDA38HG323311; 5XYPGDA38HG363422; 5XYPGDA38HG302992; 5XYPGDA38HG305732 | 5XYPGDA38HG320795

5XYPGDA38HG331151; 5XYPGDA38HG312163; 5XYPGDA38HG369723 | 5XYPGDA38HG399028 | 5XYPGDA38HG397280; 5XYPGDA38HG358916; 5XYPGDA38HG308534; 5XYPGDA38HG344031 | 5XYPGDA38HG382214 | 5XYPGDA38HG328640 | 5XYPGDA38HG353666

5XYPGDA38HG340559; 5XYPGDA38HG392094 | 5XYPGDA38HG374985 | 5XYPGDA38HG347785 | 5XYPGDA38HG314401 | 5XYPGDA38HG389180; 5XYPGDA38HG392614; 5XYPGDA38HG335944; 5XYPGDA38HG383671 | 5XYPGDA38HG321512 | 5XYPGDA38HG372010 | 5XYPGDA38HG378812 | 5XYPGDA38HG382956; 5XYPGDA38HG355739; 5XYPGDA38HG389339; 5XYPGDA38HG337094 | 5XYPGDA38HG396095 | 5XYPGDA38HG356812 | 5XYPGDA38HG378583 | 5XYPGDA38HG313331; 5XYPGDA38HG333529 | 5XYPGDA38HG398753 | 5XYPGDA38HG335765 | 5XYPGDA38HG353313 | 5XYPGDA38HG307707 | 5XYPGDA38HG358687 | 5XYPGDA38HG331716 | 5XYPGDA38HG303690 | 5XYPGDA38HG343350

5XYPGDA38HG356003 | 5XYPGDA38HG336995 | 5XYPGDA38HG361198; 5XYPGDA38HG356874 | 5XYPGDA38HG311420 | 5XYPGDA38HG300501; 5XYPGDA38HG357992; 5XYPGDA38HG365512 | 5XYPGDA38HG394590 | 5XYPGDA38HG350508 | 5XYPGDA38HG332591 | 5XYPGDA38HG310865 | 5XYPGDA38HG373691 | 5XYPGDA38HG323213 | 5XYPGDA38HG352257 | 5XYPGDA38HG334499 | 5XYPGDA38HG302538 | 5XYPGDA38HG368054 | 5XYPGDA38HG311448 | 5XYPGDA38HG347897 | 5XYPGDA38HG366482; 5XYPGDA38HG306251 | 5XYPGDA38HG388742 | 5XYPGDA38HG387915 | 5XYPGDA38HG370645; 5XYPGDA38HG353814 | 5XYPGDA38HG375750; 5XYPGDA38HG312955 | 5XYPGDA38HG389907 | 5XYPGDA38HG316925; 5XYPGDA38HG325849 | 5XYPGDA38HG363808 | 5XYPGDA38HG366577 | 5XYPGDA38HG381371 | 5XYPGDA38HG383959; 5XYPGDA38HG356650

5XYPGDA38HG304063 | 5XYPGDA38HG300014; 5XYPGDA38HG352534; 5XYPGDA38HG318836 | 5XYPGDA38HG397781; 5XYPGDA38HG326922; 5XYPGDA38HG367695; 5XYPGDA38HG332249; 5XYPGDA38HG308081; 5XYPGDA38HG359659 | 5XYPGDA38HG397425 | 5XYPGDA38HG374050; 5XYPGDA38HG300126

5XYPGDA38HG394167 | 5XYPGDA38HG380351 | 5XYPGDA38HG348631; 5XYPGDA38HG318626 | 5XYPGDA38HG350234 | 5XYPGDA38HG319646 | 5XYPGDA38HG314513 | 5XYPGDA38HG390149; 5XYPGDA38HG357491 | 5XYPGDA38HG345132 | 5XYPGDA38HG385839 | 5XYPGDA38HG311644 | 5XYPGDA38HG380141 | 5XYPGDA38HG349410

5XYPGDA38HG397473 | 5XYPGDA38HG397750 | 5XYPGDA38HG314334; 5XYPGDA38HG311949 | 5XYPGDA38HG394265; 5XYPGDA38HG356597 | 5XYPGDA38HG323633; 5XYPGDA38HG345051 | 5XYPGDA38HG339234 | 5XYPGDA38HG313040 | 5XYPGDA38HG356602 | 5XYPGDA38HG325558; 5XYPGDA38HG324121; 5XYPGDA38HG309506; 5XYPGDA38HG319209 | 5XYPGDA38HG307366 | 5XYPGDA38HG320117; 5XYPGDA38HG362996 | 5XYPGDA38HG375876 | 5XYPGDA38HG366675; 5XYPGDA38HG373044

5XYPGDA38HG370595; 5XYPGDA38HG385131; 5XYPGDA38HG326399 | 5XYPGDA38HG325673 | 5XYPGDA38HG343011 | 5XYPGDA38HG332221; 5XYPGDA38HG395061 | 5XYPGDA38HG317508; 5XYPGDA38HG393990

5XYPGDA38HG327648; 5XYPGDA38HG392757 | 5XYPGDA38HG386442 | 5XYPGDA38HG319596; 5XYPGDA38HG368104 | 5XYPGDA38HG317086 | 5XYPGDA38HG372850; 5XYPGDA38HG304659; 5XYPGDA38HG361413

5XYPGDA38HG310882 | 5XYPGDA38HG384500 | 5XYPGDA38HG396985 | 5XYPGDA38HG310879 | 5XYPGDA38HG318867; 5XYPGDA38HG397103

5XYPGDA38HG376476

5XYPGDA38HG385856; 5XYPGDA38HG330386 | 5XYPGDA38HG379006; 5XYPGDA38HG348872 | 5XYPGDA38HG371195; 5XYPGDA38HG366644 | 5XYPGDA38HG373397; 5XYPGDA38HG380432; 5XYPGDA38HG318917 | 5XYPGDA38HG386182; 5XYPGDA38HG300708

5XYPGDA38HG308730; 5XYPGDA38HG322174 | 5XYPGDA38HG390832 | 5XYPGDA38HG384299 | 5XYPGDA38HG332574; 5XYPGDA38HG358432 | 5XYPGDA38HG334311 | 5XYPGDA38HG309599; 5XYPGDA38HG364179; 5XYPGDA38HG361010; 5XYPGDA38HG389406 | 5XYPGDA38HG327844; 5XYPGDA38HG333062; 5XYPGDA38HG331327 | 5XYPGDA38HG310266 | 5XYPGDA38HG398896; 5XYPGDA38HG315094; 5XYPGDA38HG356261 | 5XYPGDA38HG330131 | 5XYPGDA38HG336981; 5XYPGDA38HG321736; 5XYPGDA38HG329965 | 5XYPGDA38HG361444; 5XYPGDA38HG340853 | 5XYPGDA38HG336950 | 5XYPGDA38HG328797 | 5XYPGDA38HG397229 | 5XYPGDA38HG368491 | 5XYPGDA38HG345440 | 5XYPGDA38HG333921 | 5XYPGDA38HG340724 | 5XYPGDA38HG352727

5XYPGDA38HG314060 | 5XYPGDA38HG349343; 5XYPGDA38HG303415 | 5XYPGDA38HG301311 | 5XYPGDA38HG368166; 5XYPGDA38HG309909 | 5XYPGDA38HG313135; 5XYPGDA38HG307349

5XYPGDA38HG335183 | 5XYPGDA38HG393794

5XYPGDA38HG398851 | 5XYPGDA38HG395450; 5XYPGDA38HG348290 | 5XYPGDA38HG343168 | 5XYPGDA38HG356731; 5XYPGDA38HG399224 | 5XYPGDA38HG314575 | 5XYPGDA38HG367938; 5XYPGDA38HG321008 | 5XYPGDA38HG335877; 5XYPGDA38HG394704 | 5XYPGDA38HG351691; 5XYPGDA38HG343686 | 5XYPGDA38HG305309; 5XYPGDA38HG301034 | 5XYPGDA38HG384058 | 5XYPGDA38HG378955; 5XYPGDA38HG376932

5XYPGDA38HG383380 | 5XYPGDA38HG309120 | 5XYPGDA38HG386103 | 5XYPGDA38HG304788; 5XYPGDA38HG325365; 5XYPGDA38HG330176; 5XYPGDA38HG329643 | 5XYPGDA38HG338875 | 5XYPGDA38HG328556 | 5XYPGDA38HG375103 | 5XYPGDA38HG306587 | 5XYPGDA38HG337435 | 5XYPGDA38HG396503 | 5XYPGDA38HG340982 | 5XYPGDA38HG302040 | 5XYPGDA38HG381077

5XYPGDA38HG333773; 5XYPGDA38HG347821 | 5XYPGDA38HG369334 | 5XYPGDA38HG397568; 5XYPGDA38HG300529; 5XYPGDA38HG355403; 5XYPGDA38HG325544 | 5XYPGDA38HG317413 | 5XYPGDA38HG347060 | 5XYPGDA38HG325009; 5XYPGDA38HG352923

5XYPGDA38HG348368; 5XYPGDA38HG304693 | 5XYPGDA38HG320053 | 5XYPGDA38HG301387; 5XYPGDA38HG331604 | 5XYPGDA38HG389342 | 5XYPGDA38HG359760 | 5XYPGDA38HG399725 | 5XYPGDA38HG379409 | 5XYPGDA38HG398297; 5XYPGDA38HG315029; 5XYPGDA38HG311529 | 5XYPGDA38HG340075 | 5XYPGDA38HG345731; 5XYPGDA38HG351206 | 5XYPGDA38HG374470; 5XYPGDA38HG309697; 5XYPGDA38HG314964 | 5XYPGDA38HG335815 | 5XYPGDA38HG397618; 5XYPGDA38HG361833 | 5XYPGDA38HG333594

5XYPGDA38HG346619 | 5XYPGDA38HG363095; 5XYPGDA38HG372783 | 5XYPGDA38HG356227 | 5XYPGDA38HG380205; 5XYPGDA38HG395142; 5XYPGDA38HG362366 | 5XYPGDA38HG366417 | 5XYPGDA38HG331280; 5XYPGDA38HG329898 | 5XYPGDA38HG312292 | 5XYPGDA38HG313491; 5XYPGDA38HG388966; 5XYPGDA38HG379460 | 5XYPGDA38HG338455 | 5XYPGDA38HG303737 | 5XYPGDA38HG316116 | 5XYPGDA38HG343462

5XYPGDA38HG321249; 5XYPGDA38HG313443 | 5XYPGDA38HG377482; 5XYPGDA38HG345633; 5XYPGDA38HG328704 | 5XYPGDA38HG323356 | 5XYPGDA38HG327066 | 5XYPGDA38HG364599 | 5XYPGDA38HG340240 | 5XYPGDA38HG354820 | 5XYPGDA38HG340979; 5XYPGDA38HG332526 | 5XYPGDA38HG393391; 5XYPGDA38HG372363; 5XYPGDA38HG374114; 5XYPGDA38HG322577 | 5XYPGDA38HG332512; 5XYPGDA38HG387784 | 5XYPGDA38HG360746; 5XYPGDA38HG330274 | 5XYPGDA38HG349942; 5XYPGDA38HG353229 | 5XYPGDA38HG398591; 5XYPGDA38HG353277 | 5XYPGDA38HG337886

5XYPGDA38HG388465 | 5XYPGDA38HG317332; 5XYPGDA38HG380804 | 5XYPGDA38HG367003

5XYPGDA38HG352758 | 5XYPGDA38HG310204 | 5XYPGDA38HG382925

5XYPGDA38HG305357 | 5XYPGDA38HG342117 | 5XYPGDA38HG340464; 5XYPGDA38HG329688 | 5XYPGDA38HG320151; 5XYPGDA38HG353182

5XYPGDA38HG309537; 5XYPGDA38HG336382; 5XYPGDA38HG375120 | 5XYPGDA38HG378535

5XYPGDA38HG360147; 5XYPGDA38HG316245; 5XYPGDA38HG313796 | 5XYPGDA38HG382195; 5XYPGDA38HG305973; 5XYPGDA38HG303592; 5XYPGDA38HG324037 | 5XYPGDA38HG346314; 5XYPGDA38HG376087 | 5XYPGDA38HG336544; 5XYPGDA38HG366918 | 5XYPGDA38HG348399; 5XYPGDA38HG328296

5XYPGDA38HG310705 | 5XYPGDA38HG309344; 5XYPGDA38HG367177; 5XYPGDA38HG328119; 5XYPGDA38HG324393 | 5XYPGDA38HG325835 | 5XYPGDA38HG338374; 5XYPGDA38HG384822 | 5XYPGDA38HG317928; 5XYPGDA38HG372718

5XYPGDA38HG318772; 5XYPGDA38HG323972 | 5XYPGDA38HG384769 | 5XYPGDA38HG301566; 5XYPGDA38HG329464 | 5XYPGDA38HG348371 | 5XYPGDA38HG304533; 5XYPGDA38HG327469

5XYPGDA38HG300594 | 5XYPGDA38HG395285 | 5XYPGDA38HG327343; 5XYPGDA38HG379359 | 5XYPGDA38HG326841 | 5XYPGDA38HG361556; 5XYPGDA38HG348001 | 5XYPGDA38HG364912 | 5XYPGDA38HG342893 | 5XYPGDA38HG307335 | 5XYPGDA38HG392161 | 5XYPGDA38HG309523; 5XYPGDA38HG344420 | 5XYPGDA38HG327889 | 5XYPGDA38HG377370; 5XYPGDA38HG350685 | 5XYPGDA38HG352775 | 5XYPGDA38HG313474 | 5XYPGDA38HG303124 | 5XYPGDA38HG332039; 5XYPGDA38HG308954 | 5XYPGDA38HG301583; 5XYPGDA38HG372704

5XYPGDA38HG399188 | 5XYPGDA38HG314561; 5XYPGDA38HG375831 | 5XYPGDA38HG329710 | 5XYPGDA38HG349097 | 5XYPGDA38HG321509 | 5XYPGDA38HG326516 | 5XYPGDA38HG377692

5XYPGDA38HG317394 | 5XYPGDA38HG389051; 5XYPGDA38HG361993

5XYPGDA38HG324359; 5XYPGDA38HG353487; 5XYPGDA38HG321624; 5XYPGDA38HG364277 | 5XYPGDA38HG390975 | 5XYPGDA38HG324166 | 5XYPGDA38HG354610 | 5XYPGDA38HG303110; 5XYPGDA38HG324281 | 5XYPGDA38HG348354 | 5XYPGDA38HG363050; 5XYPGDA38HG356759; 5XYPGDA38HG351089; 5XYPGDA38HG309263 | 5XYPGDA38HG351884; 5XYPGDA38HG329111; 5XYPGDA38HG334440 | 5XYPGDA38HG301163

5XYPGDA38HG336530 | 5XYPGDA38HG364442; 5XYPGDA38HG362948 | 5XYPGDA38HG319730; 5XYPGDA38HG368653 | 5XYPGDA38HG313846 | 5XYPGDA38HG387767 | 5XYPGDA38HG312714 | 5XYPGDA38HG368619 | 5XYPGDA38HG371083 | 5XYPGDA38HG318710 | 5XYPGDA38HG355448 | 5XYPGDA38HG354753; 5XYPGDA38HG321655 | 5XYPGDA38HG398333; 5XYPGDA38HG376557 | 5XYPGDA38HG378292; 5XYPGDA38HG377885; 5XYPGDA38HG336978 | 5XYPGDA38HG388076 | 5XYPGDA38HG359676

5XYPGDA38HG352906; 5XYPGDA38HG390541 | 5XYPGDA38HG380737; 5XYPGDA38HG359970 | 5XYPGDA38HG348886 | 5XYPGDA38HG382021; 5XYPGDA38HG389809 | 5XYPGDA38HG392824 | 5XYPGDA38HG398204; 5XYPGDA38HG397537 | 5XYPGDA38HG302880; 5XYPGDA38HG326130 | 5XYPGDA38HG391270 | 5XYPGDA38HG391852 | 5XYPGDA38HG383783; 5XYPGDA38HG393925; 5XYPGDA38HG313586; 5XYPGDA38HG345177 | 5XYPGDA38HG370158 | 5XYPGDA38HG316892 | 5XYPGDA38HG320828 | 5XYPGDA38HG361637 | 5XYPGDA38HG338441 | 5XYPGDA38HG317766; 5XYPGDA38HG391124 | 5XYPGDA38HG394802 | 5XYPGDA38HG344594 | 5XYPGDA38HG305570; 5XYPGDA38HG338780 | 5XYPGDA38HG391110 | 5XYPGDA38HG337600; 5XYPGDA38HG345759 | 5XYPGDA38HG376753 | 5XYPGDA38HG316035 | 5XYPGDA38HG398865; 5XYPGDA38HG333949 | 5XYPGDA38HG308470; 5XYPGDA38HG319680 | 5XYPGDA38HG352128; 5XYPGDA38HG382875; 5XYPGDA38HG366496 | 5XYPGDA38HG349911 | 5XYPGDA38HG376235 | 5XYPGDA38HG309442 | 5XYPGDA38HG372122 | 5XYPGDA38HG328024 | 5XYPGDA38HG398820 | 5XYPGDA38HG383363 | 5XYPGDA38HG300949 | 5XYPGDA38HG308842; 5XYPGDA38HG313636; 5XYPGDA38HG378034; 5XYPGDA38HG375974 | 5XYPGDA38HG311935 | 5XYPGDA38HG335703; 5XYPGDA38HG394153 | 5XYPGDA38HG344210 | 5XYPGDA38HG372881

5XYPGDA38HG355787 | 5XYPGDA38HG360875 | 5XYPGDA38HG378180 | 5XYPGDA38HG319999

5XYPGDA38HG373898 | 5XYPGDA38HG338259; 5XYPGDA38HG399496 | 5XYPGDA38HG369169 | 5XYPGDA38HG356535 | 5XYPGDA38HG368832 | 5XYPGDA38HG380558

5XYPGDA38HG339458 | 5XYPGDA38HG384884; 5XYPGDA38HG330128 | 5XYPGDA38HG342280; 5XYPGDA38HG308789; 5XYPGDA38HG380124; 5XYPGDA38HG388899 | 5XYPGDA38HG356664 | 5XYPGDA38HG324085 | 5XYPGDA38HG325219 | 5XYPGDA38HG339895 | 5XYPGDA38HG380401 | 5XYPGDA38HG311711; 5XYPGDA38HG386232 | 5XYPGDA38HG316861; 5XYPGDA38HG321798 | 5XYPGDA38HG306427 | 5XYPGDA38HG334003; 5XYPGDA38HG303544 | 5XYPGDA38HG387753 | 5XYPGDA38HG320845 | 5XYPGDA38HG333014; 5XYPGDA38HG386862

5XYPGDA38HG308467; 5XYPGDA38HG390197 | 5XYPGDA38HG350928; 5XYPGDA38HG323583

5XYPGDA38HG305830; 5XYPGDA38HG362674 | 5XYPGDA38HG328265 | 5XYPGDA38HG325169 | 5XYPGDA38HG300935 | 5XYPGDA38HG339153 | 5XYPGDA38HG374579 | 5XYPGDA38HG376526 | 5XYPGDA38HG319985; 5XYPGDA38HG397862; 5XYPGDA38HG309280 | 5XYPGDA38HG355921 | 5XYPGDA38HG361315; 5XYPGDA38HG330226 | 5XYPGDA38HG398848; 5XYPGDA38HG327326; 5XYPGDA38HG361881; 5XYPGDA38HG377465 | 5XYPGDA38HG300210; 5XYPGDA38HG391656 | 5XYPGDA38HG350878 | 5XYPGDA38HG354834 | 5XYPGDA38HG305522 | 5XYPGDA38HG363629; 5XYPGDA38HG371388; 5XYPGDA38HG369219 | 5XYPGDA38HG339542 | 5XYPGDA38HG303625 | 5XYPGDA38HG383072 | 5XYPGDA38HG314866; 5XYPGDA38HG354008 | 5XYPGDA38HG344322; 5XYPGDA38HG327150 | 5XYPGDA38HG380690; 5XYPGDA38HG392306; 5XYPGDA38HG300983 | 5XYPGDA38HG377398 | 5XYPGDA38HG385386 | 5XYPGDA38HG315032 | 5XYPGDA38HG397585 | 5XYPGDA38HG318903 | 5XYPGDA38HG326273 | 5XYPGDA38HG307898; 5XYPGDA38HG316682 | 5XYPGDA38HG317041 | 5XYPGDA38HG385615 | 5XYPGDA38HG376655 | 5XYPGDA38HG341789; 5XYPGDA38HG352047; 5XYPGDA38HG343834; 5XYPGDA38HG330937

5XYPGDA38HG365994; 5XYPGDA38HG320702; 5XYPGDA38HG337127; 5XYPGDA38HG309974 | 5XYPGDA38HG344773; 5XYPGDA38HG366157; 5XYPGDA38HG386554 | 5XYPGDA38HG301132 | 5XYPGDA38HG319288 | 5XYPGDA38HG362173 | 5XYPGDA38HG362349 | 5XYPGDA38HG372055 | 5XYPGDA38HG358690 | 5XYPGDA38HG302099 | 5XYPGDA38HG302314 | 5XYPGDA38HG343655; 5XYPGDA38HG386733

5XYPGDA38HG369527; 5XYPGDA38HG341968 | 5XYPGDA38HG381452 | 5XYPGDA38HG394394

5XYPGDA38HG378907 | 5XYPGDA38HG364702 | 5XYPGDA38HG302636 | 5XYPGDA38HG314026 | 5XYPGDA38HG328394 | 5XYPGDA38HG349908; 5XYPGDA38HG355711; 5XYPGDA38HG333885

5XYPGDA38HG390006 | 5XYPGDA38HG345163 | 5XYPGDA38HG367664 | 5XYPGDA38HG338004

5XYPGDA38HG386537 | 5XYPGDA38HG365896 | 5XYPGDA38HG305634 | 5XYPGDA38HG321106 | 5XYPGDA38HG366773 | 5XYPGDA38HG365672 | 5XYPGDA38HG363260 | 5XYPGDA38HG333935 | 5XYPGDA38HG399417

5XYPGDA38HG355997; 5XYPGDA38HG330355 | 5XYPGDA38HG328900; 5XYPGDA38HG370872; 5XYPGDA38HG318450

5XYPGDA38HG316620 | 5XYPGDA38HG395030 | 5XYPGDA38HG374596; 5XYPGDA38HG374842 | 5XYPGDA38HG359600 | 5XYPGDA38HG342540 | 5XYPGDA38HG307738 | 5XYPGDA38HG397683 | 5XYPGDA38HG398672; 5XYPGDA38HG340934; 5XYPGDA38HG307173 | 5XYPGDA38HG383525 | 5XYPGDA38HG330646; 5XYPGDA38HG350900; 5XYPGDA38HG351948; 5XYPGDA38HG357362; 5XYPGDA38HG346720 | 5XYPGDA38HG384111 | 5XYPGDA38HG314379 | 5XYPGDA38HG374890 | 5XYPGDA38HG351612; 5XYPGDA38HG300465; 5XYPGDA38HG370290 | 5XYPGDA38HG374226; 5XYPGDA38HG376221 | 5XYPGDA38HG362495 | 5XYPGDA38HG373867; 5XYPGDA38HG320490; 5XYPGDA38HG392581 | 5XYPGDA38HG368894; 5XYPGDA38HG334972 | 5XYPGDA38HG396940 | 5XYPGDA38HG347673

5XYPGDA38HG335362 | 5XYPGDA38HG352100; 5XYPGDA38HG337614 | 5XYPGDA38HG367681 | 5XYPGDA38HG365588 | 5XYPGDA38HG320943

5XYPGDA38HG386750; 5XYPGDA38HG313233 | 5XYPGDA38HG386294 | 5XYPGDA38HG363551 | 5XYPGDA38HG311689 | 5XYPGDA38HG346829 | 5XYPGDA38HG383704 | 5XYPGDA38HG391138; 5XYPGDA38HG310414 | 5XYPGDA38HG304466 | 5XYPGDA38HG306038; 5XYPGDA38HG362934 | 5XYPGDA38HG335085

5XYPGDA38HG302832 | 5XYPGDA38HG377191 | 5XYPGDA38HG308257; 5XYPGDA38HG343221 | 5XYPGDA38HG396727; 5XYPGDA38HG352145 | 5XYPGDA38HG349164 | 5XYPGDA38HG317153 | 5XYPGDA38HG322983; 5XYPGDA38HG378437; 5XYPGDA38HG306914; 5XYPGDA38HG305083 | 5XYPGDA38HG367728 | 5XYPGDA38HG323163; 5XYPGDA38HG357605 | 5XYPGDA38HG361377 | 5XYPGDA38HG330887; 5XYPGDA38HG381810 | 5XYPGDA38HG377384 | 5XYPGDA38HG332753; 5XYPGDA38HG396338 | 5XYPGDA38HG350346; 5XYPGDA38HG359273 | 5XYPGDA38HG393522 | 5XYPGDA38HG366899

5XYPGDA38HG332865 | 5XYPGDA38HG354025 | 5XYPGDA38HG333305

5XYPGDA38HG335958

5XYPGDA38HG399322 | 5XYPGDA38HG385551 | 5XYPGDA38HG332610; 5XYPGDA38HG346927 | 5XYPGDA38HG355384 | 5XYPGDA38HG359791 | 5XYPGDA38HG381564 | 5XYPGDA38HG375716 | 5XYPGDA38HG399997 | 5XYPGDA38HG375778 | 5XYPGDA38HG306573; 5XYPGDA38HG327262 | 5XYPGDA38HG305956; 5XYPGDA38HG376350 | 5XYPGDA38HG335345 | 5XYPGDA38HG337015 | 5XYPGDA38HG334471 | 5XYPGDA38HG370161 | 5XYPGDA38HG303186 | 5XYPGDA38HG310283 | 5XYPGDA38HG382620 | 5XYPGDA38HG312860; 5XYPGDA38HG307030 | 5XYPGDA38HG315659 | 5XYPGDA38HG315130 | 5XYPGDA38HG397814 | 5XYPGDA38HG301857 | 5XYPGDA38HG384545 | 5XYPGDA38HG398901 | 5XYPGDA38HG352498; 5XYPGDA38HG306363 | 5XYPGDA38HG343087 | 5XYPGDA38HG363601 | 5XYPGDA38HG330548 | 5XYPGDA38HG389423 | 5XYPGDA38HG383329; 5XYPGDA38HG373237; 5XYPGDA38HG323261 | 5XYPGDA38HG382097 | 5XYPGDA38HG300322 | 5XYPGDA38HG355983; 5XYPGDA38HG396520; 5XYPGDA38HG321882; 5XYPGDA38HG378387; 5XYPGDA38HG365607 | 5XYPGDA38HG374078 | 5XYPGDA38HG315600 | 5XYPGDA38HG357863 | 5XYPGDA38HG333644 | 5XYPGDA38HG358379 | 5XYPGDA38HG384755

5XYPGDA38HG350542 | 5XYPGDA38HG306640 | 5XYPGDA38HG322417 | 5XYPGDA38HG325995 | 5XYPGDA38HG323292 | 5XYPGDA38HG328671; 5XYPGDA38HG327407; 5XYPGDA38HG315113 | 5XYPGDA38HG345311 | 5XYPGDA38HG346412 | 5XYPGDA38HG347611

5XYPGDA38HG393567; 5XYPGDA38HG319694 | 5XYPGDA38HG365154 | 5XYPGDA38HG345776 | 5XYPGDA38HG316715 | 5XYPGDA38HG388384; 5XYPGDA38HG340920 | 5XYPGDA38HG308274; 5XYPGDA38HG390491; 5XYPGDA38HG316617; 5XYPGDA38HG333837 | 5XYPGDA38HG312373; 5XYPGDA38HG309196; 5XYPGDA38HG347740 | 5XYPGDA38HG372394 | 5XYPGDA38HG387011 | 5XYPGDA38HG377532 | 5XYPGDA38HG363615; 5XYPGDA38HG341890 | 5XYPGDA38HG362724 | 5XYPGDA38HG397019 | 5XYPGDA38HG303558 | 5XYPGDA38HG376364 | 5XYPGDA38HG346202 | 5XYPGDA38HG325124 | 5XYPGDA38HG338195

5XYPGDA38HG336866 | 5XYPGDA38HG311773 | 5XYPGDA38HG349486; 5XYPGDA38HG337712 | 5XYPGDA38HG388451; 5XYPGDA38HG348466 | 5XYPGDA38HG334664

5XYPGDA38HG363825; 5XYPGDA38HG375151 | 5XYPGDA38HG372413; 5XYPGDA38HG363436

5XYPGDA38HG385887 | 5XYPGDA38HG307903 | 5XYPGDA38HG370306 | 5XYPGDA38HG352405 | 5XYPGDA38HG312521 | 5XYPGDA38HG372623 | 5XYPGDA38HG306797

5XYPGDA38HG346443 | 5XYPGDA38HG380852; 5XYPGDA38HG369673; 5XYPGDA38HG321672 | 5XYPGDA38HG379197 | 5XYPGDA38HG304094; 5XYPGDA38HG363727 | 5XYPGDA38HG390457 | 5XYPGDA38HG382357 | 5XYPGDA38HG323132 | 5XYPGDA38HG375277

5XYPGDA38HG364571 | 5XYPGDA38HG301650 | 5XYPGDA38HG328427 | 5XYPGDA38HG389938 | 5XYPGDA38HG318898 | 5XYPGDA38HG368815 | 5XYPGDA38HG381886 | 5XYPGDA38HG308680; 5XYPGDA38HG355773 | 5XYPGDA38HG398557 | 5XYPGDA38HG355272 | 5XYPGDA38HG307108 | 5XYPGDA38HG346121; 5XYPGDA38HG380561 | 5XYPGDA38HG322143; 5XYPGDA38HG375022 | 5XYPGDA38HG374565 | 5XYPGDA38HG311739 | 5XYPGDA38HG336768 | 5XYPGDA38HG368460; 5XYPGDA38HG346992 | 5XYPGDA38HG362187 | 5XYPGDA38HG326337

5XYPGDA38HG395612; 5XYPGDA38HG388367 | 5XYPGDA38HG333465 | 5XYPGDA38HG399739; 5XYPGDA38HG397599 | 5XYPGDA38HG372427 | 5XYPGDA38HG351738 | 5XYPGDA38HG340478 | 5XYPGDA38HG384433; 5XYPGDA38HG325690

5XYPGDA38HG343493; 5XYPGDA38HG358933 | 5XYPGDA38HG385257; 5XYPGDA38HG387171; 5XYPGDA38HG394511 | 5XYPGDA38HG361170 | 5XYPGDA38HG366711

5XYPGDA38HG323700 | 5XYPGDA38HG326726 | 5XYPGDA38HG384674 | 5XYPGDA38HG374887 | 5XYPGDA38HG379569 | 5XYPGDA38HG364960 | 5XYPGDA38HG372752; 5XYPGDA38HG371536 | 5XYPGDA38HG307626 | 5XYPGDA38HG358754; 5XYPGDA38HG385291 | 5XYPGDA38HG304502 | 5XYPGDA38HG358866

5XYPGDA38HG342327; 5XYPGDA38HG374503 | 5XYPGDA38HG359953

5XYPGDA38HG370435 | 5XYPGDA38HG304211

5XYPGDA38HG300868 | 5XYPGDA38HG335507 | 5XYPGDA38HG380589 | 5XYPGDA38HG346653; 5XYPGDA38HG318044 | 5XYPGDA38HG390426; 5XYPGDA38HG302359; 5XYPGDA38HG349214 | 5XYPGDA38HG399255 | 5XYPGDA38HG333983 | 5XYPGDA38HG388143 | 5XYPGDA38HG303978 | 5XYPGDA38HG316164; 5XYPGDA38HG304175 | 5XYPGDA38HG356969; 5XYPGDA38HG365171 | 5XYPGDA38HG333319 | 5XYPGDA38HG371424 | 5XYPGDA38HG320506 | 5XYPGDA38HG373724 | 5XYPGDA38HG302474 | 5XYPGDA38HG360231; 5XYPGDA38HG377644 | 5XYPGDA38HG364778 | 5XYPGDA38HG321185 | 5XYPGDA38HG345065 | 5XYPGDA38HG333143 | 5XYPGDA38HG324622 | 5XYPGDA38HG301759 | 5XYPGDA38HG362738; 5XYPGDA38HG351299 | 5XYPGDA38HG379278 | 5XYPGDA38HG322238; 5XYPGDA38HG339461 | 5XYPGDA38HG373187 | 5XYPGDA38HG347625 | 5XYPGDA38HG333563 | 5XYPGDA38HG347303 | 5XYPGDA38HG383623; 5XYPGDA38HG321543 | 5XYPGDA38HG374792; 5XYPGDA38HG352811

5XYPGDA38HG335281; 5XYPGDA38HG361606 | 5XYPGDA38HG372993 | 5XYPGDA38HG328203 | 5XYPGDA38HG312082 | 5XYPGDA38HG305049; 5XYPGDA38HG391530 | 5XYPGDA38HG372248 | 5XYPGDA38HG310297 | 5XYPGDA38HG344627; 5XYPGDA38HG325964 | 5XYPGDA38HG396355 | 5XYPGDA38HG306671; 5XYPGDA38HG375246 | 5XYPGDA38HG301129; 5XYPGDA38HG355692 | 5XYPGDA38HG323194 | 5XYPGDA38HG333708 | 5XYPGDA38HG392483 | 5XYPGDA38HG307805 | 5XYPGDA38HG333479 | 5XYPGDA38HG357569; 5XYPGDA38HG351822; 5XYPGDA38HG394038

5XYPGDA38HG378843 | 5XYPGDA38HG348774; 5XYPGDA38HG325155 | 5XYPGDA38HG317329 | 5XYPGDA38HG354977; 5XYPGDA38HG344238 | 5XYPGDA38HG339203

5XYPGDA38HG360858 | 5XYPGDA38HG326774 | 5XYPGDA38HG350041 | 5XYPGDA38HG333739 | 5XYPGDA38HG371598; 5XYPGDA38HG363890; 5XYPGDA38HG360679; 5XYPGDA38HG399062 | 5XYPGDA38HG340514

5XYPGDA38HG339069 | 5XYPGDA38HG351500; 5XYPGDA38HG342957; 5XYPGDA38HG342408 | 5XYPGDA38HG378809; 5XYPGDA38HG331392

5XYPGDA38HG305097

5XYPGDA38HG323275 | 5XYPGDA38HG386263 | 5XYPGDA38HG388546 | 5XYPGDA38HG300384 | 5XYPGDA38HG361363; 5XYPGDA38HG357197 | 5XYPGDA38HG364005 | 5XYPGDA38HG317279 | 5XYPGDA38HG311532; 5XYPGDA38HG328931; 5XYPGDA38HG321168; 5XYPGDA38HG355451 | 5XYPGDA38HG394492 | 5XYPGDA38HG383136; 5XYPGDA38HG362075; 5XYPGDA38HG389292 | 5XYPGDA38HG372220 | 5XYPGDA38HG389793 | 5XYPGDA38HG304841 | 5XYPGDA38HG371715; 5XYPGDA38HG308288 | 5XYPGDA38HG318156; 5XYPGDA38HG339587 | 5XYPGDA38HG382102; 5XYPGDA38HG393584; 5XYPGDA38HG324314 | 5XYPGDA38HG302801; 5XYPGDA38HG308078

5XYPGDA38HG389826 | 5XYPGDA38HG393374 | 5XYPGDA38HG384609 | 5XYPGDA38HG365395 | 5XYPGDA38HG338682 | 5XYPGDA38HG396212; 5XYPGDA38HG375201 | 5XYPGDA38HG313720 | 5XYPGDA38HG390779; 5XYPGDA38HG347186 | 5XYPGDA38HG364375; 5XYPGDA38HG356079

5XYPGDA38HG372461; 5XYPGDA38HG311028; 5XYPGDA38HG366255 | 5XYPGDA38HG318612; 5XYPGDA38HG350847 | 5XYPGDA38HG388420; 5XYPGDA38HG359127; 5XYPGDA38HG398624; 5XYPGDA38HG381435 | 5XYPGDA38HG340349 | 5XYPGDA38HG379443 | 5XYPGDA38HG390569; 5XYPGDA38HG357636 | 5XYPGDA38HG317542; 5XYPGDA38HG383699; 5XYPGDA38HG318447; 5XYPGDA38HG373609; 5XYPGDA38HG333580

5XYPGDA38HG375859 | 5XYPGDA38HG325107; 5XYPGDA38HG340870 | 5XYPGDA38HG341548 | 5XYPGDA38HG388479; 5XYPGDA38HG322210; 5XYPGDA38HG340058; 5XYPGDA38HG368037; 5XYPGDA38HG380785; 5XYPGDA38HG380091 | 5XYPGDA38HG392712 | 5XYPGDA38HG329058; 5XYPGDA38HG328590; 5XYPGDA38HG389373; 5XYPGDA38HG306024 | 5XYPGDA38HG362304; 5XYPGDA38HG388224; 5XYPGDA38HG335247 | 5XYPGDA38HG324331 | 5XYPGDA38HG394895 | 5XYPGDA38HG321266; 5XYPGDA38HG364585

5XYPGDA38HG357068 | 5XYPGDA38HG385971 | 5XYPGDA38HG358480 | 5XYPGDA38HG380057 | 5XYPGDA38HG382262 | 5XYPGDA38HG343784 | 5XYPGDA38HG370726; 5XYPGDA38HG320389 | 5XYPGDA38HG331764 | 5XYPGDA38HG390085 | 5XYPGDA38HG344630 | 5XYPGDA38HG384979; 5XYPGDA38HG308694 | 5XYPGDA38HG304855; 5XYPGDA38HG384593; 5XYPGDA38HG393715 | 5XYPGDA38HG353098; 5XYPGDA38HG307884; 5XYPGDA38HG350217 | 5XYPGDA38HG352307; 5XYPGDA38HG315645; 5XYPGDA38HG360780; 5XYPGDA38HG317671 | 5XYPGDA38HG397764 | 5XYPGDA38HG379961 | 5XYPGDA38HG324006 | 5XYPGDA38HG301664 | 5XYPGDA38HG358608 | 5XYPGDA38HG335734; 5XYPGDA38HG338908; 5XYPGDA38HG398655; 5XYPGDA38HG357930; 5XYPGDA38HG334955; 5XYPGDA38HG320893 | 5XYPGDA38HG393195 | 5XYPGDA38HG315080 | 5XYPGDA38HG342604 | 5XYPGDA38HG396923; 5XYPGDA38HG318089

5XYPGDA38HG381662 | 5XYPGDA38HG349049 | 5XYPGDA38HG326306 | 5XYPGDA38HG399501; 5XYPGDA38HG321915 | 5XYPGDA38HG353408; 5XYPGDA38HG392208 | 5XYPGDA38HG302166; 5XYPGDA38HG379510 | 5XYPGDA38HG367616; 5XYPGDA38HG382889; 5XYPGDA38HG365039 | 5XYPGDA38HG307528; 5XYPGDA38HG357474; 5XYPGDA38HG359340 | 5XYPGDA38HG336012 | 5XYPGDA38HG333286; 5XYPGDA38HG337080 | 5XYPGDA38HG324488 | 5XYPGDA38HG324474; 5XYPGDA38HG396422; 5XYPGDA38HG320361; 5XYPGDA38HG353120 | 5XYPGDA38HG311014 | 5XYPGDA38HG315211; 5XYPGDA38HG300224 | 5XYPGDA38HG329013; 5XYPGDA38HG324619 | 5XYPGDA38HG350055 | 5XYPGDA38HG377496; 5XYPGDA38HG390507; 5XYPGDA38HG357345; 5XYPGDA38HG338116 | 5XYPGDA38HG306685 | 5XYPGDA38HG368796 | 5XYPGDA38HG390412; 5XYPGDA38HG352274 | 5XYPGDA38HG335054; 5XYPGDA38HG382519; 5XYPGDA38HG392919; 5XYPGDA38HG320022 | 5XYPGDA38HG351111; 5XYPGDA38HG312180; 5XYPGDA38HG349620 | 5XYPGDA38HG322269 | 5XYPGDA38HG382486; 5XYPGDA38HG325074; 5XYPGDA38HG359922 | 5XYPGDA38HG361900 | 5XYPGDA38HG385324 | 5XYPGDA38HG389955 | 5XYPGDA38HG342005 | 5XYPGDA38HG391561 | 5XYPGDA38HG348449 | 5XYPGDA38HG359855 | 5XYPGDA38HG363064 | 5XYPGDA38HG338519 | 5XYPGDA38HG388272; 5XYPGDA38HG389390 | 5XYPGDA38HG396274 | 5XYPGDA38HG336351 | 5XYPGDA38HG312079 | 5XYPGDA38HG324443; 5XYPGDA38HG333157 | 5XYPGDA38HG357846 | 5XYPGDA38HG369821 | 5XYPGDA38HG370094 | 5XYPGDA38HG373061 | 5XYPGDA38HG329674 | 5XYPGDA38HG398087; 5XYPGDA38HG303995; 5XYPGDA38HG339850; 5XYPGDA38HG304113 | 5XYPGDA38HG339217 | 5XYPGDA38HG375344 | 5XYPGDA38HG330811 | 5XYPGDA38HG373285 | 5XYPGDA38HG310526; 5XYPGDA38HG369995 | 5XYPGDA38HG361167 | 5XYPGDA38HG321932; 5XYPGDA38HG301194 | 5XYPGDA38HG387039 | 5XYPGDA38HG394816 | 5XYPGDA38HG334762 | 5XYPGDA38HG303172 | 5XYPGDA38HG334468 | 5XYPGDA38HG344112 | 5XYPGDA38HG312227 | 5XYPGDA38HG379734; 5XYPGDA38HG384948; 5XYPGDA38HG374436 | 5XYPGDA38HG397747 | 5XYPGDA38HG326659 | 5XYPGDA38HG303463; 5XYPGDA38HG377224 | 5XYPGDA38HG371164

5XYPGDA38HG329514 | 5XYPGDA38HG314253; 5XYPGDA38HG380995 | 5XYPGDA38HG375604 | 5XYPGDA38HG395075 | 5XYPGDA38HG353036 | 5XYPGDA38HG395805; 5XYPGDA38HG326757; 5XYPGDA38HG302071; 5XYPGDA38HG352081; 5XYPGDA38HG395187 | 5XYPGDA38HG386330 | 5XYPGDA38HG317878; 5XYPGDA38HG331778

5XYPGDA38HG328279 | 5XYPGDA38HG333501; 5XYPGDA38HG314656 | 5XYPGDA38HG301938 | 5XYPGDA38HG370483 | 5XYPGDA38HG366451 | 5XYPGDA38HG397361 | 5XYPGDA38HG339699; 5XYPGDA38HG309988 | 5XYPGDA38HG328864

5XYPGDA38HG361489 | 5XYPGDA38HG390068 | 5XYPGDA38HG304743; 5XYPGDA38HG353201 | 5XYPGDA38HG329884

5XYPGDA38HG337676; 5XYPGDA38HG399840 | 5XYPGDA38HG348113; 5XYPGDA38HG329576 | 5XYPGDA38HG388725; 5XYPGDA38HG333160 | 5XYPGDA38HG328010 | 5XYPGDA38HG384710; 5XYPGDA38HG311580

5XYPGDA38HG317640; 5XYPGDA38HG392029 | 5XYPGDA38HG331666 | 5XYPGDA38HG316827 | 5XYPGDA38HG311823; 5XYPGDA38HG305455 | 5XYPGDA38HG353411; 5XYPGDA38HG393634; 5XYPGDA38HG373979; 5XYPGDA38HG342392 | 5XYPGDA38HG317606 | 5XYPGDA38HG374534; 5XYPGDA38HG326600 | 5XYPGDA38HG310896; 5XYPGDA38HG368605 | 5XYPGDA38HG331702

5XYPGDA38HG360956; 5XYPGDA38HG312924; 5XYPGDA38HG377630 | 5XYPGDA38HG356938; 5XYPGDA38HG377143; 5XYPGDA38HG333546; 5XYPGDA38HG324717 | 5XYPGDA38HG327004 | 5XYPGDA38HG369530; 5XYPGDA38HG397490; 5XYPGDA38HG347771; 5XYPGDA38HG310252 | 5XYPGDA38HG343252 | 5XYPGDA38HG341467 | 5XYPGDA38HG300899 | 5XYPGDA38HG384173 | 5XYPGDA38HG314995; 5XYPGDA38HG304869 | 5XYPGDA38HG310221 | 5XYPGDA38HG381449 | 5XYPGDA38HG332770 | 5XYPGDA38HG339279; 5XYPGDA38HG351142 | 5XYPGDA38HG348807; 5XYPGDA38HG382164; 5XYPGDA38HG362853 | 5XYPGDA38HG397053 | 5XYPGDA38HG320800 | 5XYPGDA38HG388112; 5XYPGDA38HG309103; 5XYPGDA38HG322451; 5XYPGDA38HG317119 | 5XYPGDA38HG359421 | 5XYPGDA38HG363291 | 5XYPGDA38HG354302 | 5XYPGDA38HG367941

5XYPGDA38HG353151

5XYPGDA38HG359693; 5XYPGDA38HG315967 | 5XYPGDA38HG371679; 5XYPGDA38HG302264

5XYPGDA38HG309392 | 5XYPGDA38HG369186 | 5XYPGDA38HG309926 | 5XYPGDA38HG378020

5XYPGDA38HG355207; 5XYPGDA38HG338844 | 5XYPGDA38HG391303; 5XYPGDA38HG376218 | 5XYPGDA38HG330193

5XYPGDA38HG388918 | 5XYPGDA38HG316231 | 5XYPGDA38HG307514

5XYPGDA38HG387820 | 5XYPGDA38HG393357 | 5XYPGDA38HG354980; 5XYPGDA38HG398008; 5XYPGDA38HG342022

5XYPGDA38HG341369 | 5XYPGDA38HG330470; 5XYPGDA38HG309683

5XYPGDA38HG316259 | 5XYPGDA38HG385579; 5XYPGDA38HG353585 | 5XYPGDA38HG334535 | 5XYPGDA38HG380981 | 5XYPGDA38HG304807; 5XYPGDA38HG347012; 5XYPGDA38HG300725 | 5XYPGDA38HG372332 | 5XYPGDA38HG306167 | 5XYPGDA38HG319565; 5XYPGDA38HG365302 | 5XYPGDA38HG337693 | 5XYPGDA38HG346071 | 5XYPGDA38HG386375 | 5XYPGDA38HG305942; 5XYPGDA38HG367101 | 5XYPGDA38HG388532 | 5XYPGDA38HG326452; 5XYPGDA38HG388255; 5XYPGDA38HG322434 | 5XYPGDA38HG393732

5XYPGDA38HG350301 | 5XYPGDA38HG368216 | 5XYPGDA38HG386960; 5XYPGDA38HG307948; 5XYPGDA38HG379233 | 5XYPGDA38HG328489

5XYPGDA38HG331957 | 5XYPGDA38HG337306; 5XYPGDA38HG326628; 5XYPGDA38HG316844; 5XYPGDA38HG379992 | 5XYPGDA38HG364568 | 5XYPGDA38HG304631; 5XYPGDA38HG395335 | 5XYPGDA38HG324569; 5XYPGDA38HG388241 | 5XYPGDA38HG382701 | 5XYPGDA38HG342716 | 5XYPGDA38HG306931 | 5XYPGDA38HG325012 | 5XYPGDA38HG361704 | 5XYPGDA38HG334454 | 5XYPGDA38HG389387; 5XYPGDA38HG396775 | 5XYPGDA38HG374548

5XYPGDA38HG379166; 5XYPGDA38HG300790 | 5XYPGDA38HG361928;
The car appears to be a Kia.
The specific car is a Sorento according to our records.
Find details on VINs that start with 5XYPGDA38HG3.
5XYPGDA38HG382276 | 5XYPGDA38HG334406 | 5XYPGDA38HG367518; 5XYPGDA38HG353134 | 5XYPGDA38HG308064

5XYPGDA38HG316360

5XYPGDA38HG328721 | 5XYPGDA38HG314236 | 5XYPGDA38HG374338 | 5XYPGDA38HG348676 | 5XYPGDA38HG328198; 5XYPGDA38HG343705 | 5XYPGDA38HG397943 | 5XYPGDA38HG348483 | 5XYPGDA38HG329223 | 5XYPGDA38HG358561 | 5XYPGDA38HG387087; 5XYPGDA38HG317900 | 5XYPGDA38HG333630 | 5XYPGDA38HG367874 | 5XYPGDA38HG351528 | 5XYPGDA38HG316410 | 5XYPGDA38HG377899 | 5XYPGDA38HG378938; 5XYPGDA38HG345129 | 5XYPGDA38HG313300 | 5XYPGDA38HG359595 | 5XYPGDA38HG351092

5XYPGDA38HG355109 | 5XYPGDA38HG335751; 5XYPGDA38HG377871 | 5XYPGDA38HG379636 | 5XYPGDA38HG354865 | 5XYPGDA38HG357765 | 5XYPGDA38HG370225 | 5XYPGDA38HG357670 | 5XYPGDA38HG341243 | 5XYPGDA38HG305939 | 5XYPGDA38HG385405 | 5XYPGDA38HG322868

5XYPGDA38HG352744; 5XYPGDA38HG346796 | 5XYPGDA38HG309361 | 5XYPGDA38HG349133; 5XYPGDA38HG378096 | 5XYPGDA38HG364053; 5XYPGDA38HG393164; 5XYPGDA38HG353540 | 5XYPGDA38HG384531 | 5XYPGDA38HG342831 | 5XYPGDA38HG383850; 5XYPGDA38HG322126 | 5XYPGDA38HG362707 | 5XYPGDA38HG343977; 5XYPGDA38HG324877 | 5XYPGDA38HG310042 | 5XYPGDA38HG397621 | 5XYPGDA38HG382892

5XYPGDA38HG359256 | 5XYPGDA38HG363758 | 5XYPGDA38HG331294; 5XYPGDA38HG320392 | 5XYPGDA38HG389700 | 5XYPGDA38HG376123; 5XYPGDA38HG359001; 5XYPGDA38HG357314; 5XYPGDA38HG354798; 5XYPGDA38HG390734; 5XYPGDA38HG326077; 5XYPGDA38HG332445; 5XYPGDA38HG342571 | 5XYPGDA38HG335314 | 5XYPGDA38HG397151 | 5XYPGDA38HG387025 | 5XYPGDA38HG378454 | 5XYPGDA38HG309179 | 5XYPGDA38HG344837 | 5XYPGDA38HG343719

5XYPGDA38HG310154 | 5XYPGDA38HG340688; 5XYPGDA38HG357815; 5XYPGDA38HG395531 | 5XYPGDA38HG361685 | 5XYPGDA38HG325043 | 5XYPGDA38HG318691 | 5XYPGDA38HG352887 | 5XYPGDA38HG346345; 5XYPGDA38HG333899; 5XYPGDA38HG392144; 5XYPGDA38HG321140; 5XYPGDA38HG339881; 5XYPGDA38HG367289 | 5XYPGDA38HG385940 | 5XYPGDA38HG324071 | 5XYPGDA38HG336902; 5XYPGDA38HG336401 | 5XYPGDA38HG302815 | 5XYPGDA38HG359497; 5XYPGDA38HG316584; 5XYPGDA38HG383895 | 5XYPGDA38HG356258; 5XYPGDA38HG340447 | 5XYPGDA38HG363887

5XYPGDA38HG336155 | 5XYPGDA38HG319095

5XYPGDA38HG341100 | 5XYPGDA38HG352243; 5XYPGDA38HG368507 | 5XYPGDA38HG379488 | 5XYPGDA38HG324958; 5XYPGDA38HG345003 | 5XYPGDA38HG391933 | 5XYPGDA38HG365462 | 5XYPGDA38HG334308 | 5XYPGDA38HG350413 | 5XYPGDA38HG354784 | 5XYPGDA38HG361301 | 5XYPGDA38HG349875; 5XYPGDA38HG344434

5XYPGDA38HG306203 | 5XYPGDA38HG321722; 5XYPGDA38HG302247 | 5XYPGDA38HG315807 | 5XYPGDA38HG323485; 5XYPGDA38HG374369 | 5XYPGDA38HG334373 | 5XYPGDA38HG379250 | 5XYPGDA38HG341078 | 5XYPGDA38HG394282; 5XYPGDA38HG312146 | 5XYPGDA38HG312275; 5XYPGDA38HG365252 | 5XYPGDA38HG336432; 5XYPGDA38HG315855; 5XYPGDA38HG371889; 5XYPGDA38HG364859; 5XYPGDA38HG391267 | 5XYPGDA38HG326905; 5XYPGDA38HG345289 | 5XYPGDA38HG352551 | 5XYPGDA38HG356924 | 5XYPGDA38HG355806; 5XYPGDA38HG302734 | 5XYPGDA38HG341999 | 5XYPGDA38HG396257 | 5XYPGDA38HG329660; 5XYPGDA38HG396565 | 5XYPGDA38HG319064 | 5XYPGDA38HG394539 | 5XYPGDA38HG315323 | 5XYPGDA38HG353439 | 5XYPGDA38HG399868 | 5XYPGDA38HG362481; 5XYPGDA38HG361699 | 5XYPGDA38HG344305 | 5XYPGDA38HG317055 | 5XYPGDA38HG386781 | 5XYPGDA38HG319808; 5XYPGDA38HG350881 | 5XYPGDA38HG395710 | 5XYPGDA38HG324152 | 5XYPGDA38HG339119 | 5XYPGDA38HG384903 | 5XYPGDA38HG343137; 5XYPGDA38HG334079; 5XYPGDA38HG336575 | 5XYPGDA38HG358513 | 5XYPGDA38HG313961; 5XYPGDA38HG358835 | 5XYPGDA38HG340500; 5XYPGDA38HG387705; 5XYPGDA38HG372900; 5XYPGDA38HG335569

5XYPGDA38HG399630 | 5XYPGDA38HG356342; 5XYPGDA38HG394752; 5XYPGDA38HG389194 | 5XYPGDA38HG343199; 5XYPGDA38HG391088; 5XYPGDA38HG319324

5XYPGDA38HG358947; 5XYPGDA38HG358351 | 5XYPGDA38HG342215

5XYPGDA38HG345910 | 5XYPGDA38HG319517; 5XYPGDA38HG371505 | 5XYPGDA38HG345907; 5XYPGDA38HG396887 | 5XYPGDA38HG350363 | 5XYPGDA38HG304077 | 5XYPGDA38HG302975 | 5XYPGDA38HG379667 | 5XYPGDA38HG384996 | 5XYPGDA38HG355501 | 5XYPGDA38HG339525 | 5XYPGDA38HG304189 | 5XYPGDA38HG326855 | 5XYPGDA38HG383041 | 5XYPGDA38HG320912 | 5XYPGDA38HG388921 | 5XYPGDA38HG352131

5XYPGDA38HG307979; 5XYPGDA38HG330419; 5XYPGDA38HG345485 | 5XYPGDA38HG324829 | 5XYPGDA38HG371553 | 5XYPGDA38HG337998; 5XYPGDA38HG373996; 5XYPGDA38HG355515 | 5XYPGDA38HG380480; 5XYPGDA38HG359662; 5XYPGDA38HG356910 | 5XYPGDA38HG300918; 5XYPGDA38HG316519; 5XYPGDA38HG313345; 5XYPGDA38HG342960

5XYPGDA38HG380768; 5XYPGDA38HG324796 | 5XYPGDA38HG306282 | 5XYPGDA38HG355725; 5XYPGDA38HG302023 | 5XYPGDA38HG323857 | 5XYPGDA38HG327276 | 5XYPGDA38HG376980 | 5XYPGDA38HG378213; 5XYPGDA38HG316648 | 5XYPGDA38HG378129 | 5XYPGDA38HG364067; 5XYPGDA38HG330372 | 5XYPGDA38HG391687 | 5XYPGDA38HG362917; 5XYPGDA38HG359158 | 5XYPGDA38HG341811 | 5XYPGDA38HG369270; 5XYPGDA38HG316018; 5XYPGDA38HG322496 | 5XYPGDA38HG352713 | 5XYPGDA38HG319520 | 5XYPGDA38HG343557

5XYPGDA38HG335880 | 5XYPGDA38HG325267; 5XYPGDA38HG381385

5XYPGDA38HG306623 | 5XYPGDA38HG397327; 5XYPGDA38HG397084; 5XYPGDA38HG327858 | 5XYPGDA38HG383492; 5XYPGDA38HG325057; 5XYPGDA38HG397716 | 5XYPGDA38HG321770 | 5XYPGDA38HG331571; 5XYPGDA38HG322370 | 5XYPGDA38HG390281; 5XYPGDA38HG382374; 5XYPGDA38HG332560 | 5XYPGDA38HG351898 | 5XYPGDA38HG307092 | 5XYPGDA38HG367955 | 5XYPGDA38HG316942

5XYPGDA38HG388787 | 5XYPGDA38HG330310; 5XYPGDA38HG354476 | 5XYPGDA38HG349116 | 5XYPGDA38HG396386 | 5XYPGDA38HG314169

5XYPGDA38HG304435 | 5XYPGDA38HG341551 | 5XYPGDA38HG313264 | 5XYPGDA38HG329139; 5XYPGDA38HG371052; 5XYPGDA38HG378194; 5XYPGDA38HG379149 | 5XYPGDA38HG383086 | 5XYPGDA38HG389325 | 5XYPGDA38HG316049 | 5XYPGDA38HG359631; 5XYPGDA38HG307643; 5XYPGDA38HG305231 | 5XYPGDA38HG390328; 5XYPGDA38HG347981 | 5XYPGDA38HG379880 | 5XYPGDA38HG300207 | 5XYPGDA38HG398574; 5XYPGDA38HG384447; 5XYPGDA38HG377613 | 5XYPGDA38HG320683 | 5XYPGDA38HG387879 | 5XYPGDA38HG397957 | 5XYPGDA38HG315242 | 5XYPGDA38HG316780; 5XYPGDA38HG392225 | 5XYPGDA38HG367342; 5XYPGDA38HG310400 | 5XYPGDA38HG347687; 5XYPGDA38HG390409 | 5XYPGDA38HG390393 | 5XYPGDA38HG304449; 5XYPGDA38HG377014 | 5XYPGDA38HG365106 | 5XYPGDA38HG302667; 5XYPGDA38HG320019 | 5XYPGDA38HG324944 | 5XYPGDA38HG316438

5XYPGDA38HG365848 | 5XYPGDA38HG370452 | 5XYPGDA38HG397649

5XYPGDA38HG375070; 5XYPGDA38HG323566 | 5XYPGDA38HG309618; 5XYPGDA38HG372878 | 5XYPGDA38HG376073 | 5XYPGDA38HG326791 | 5XYPGDA38HG331408 | 5XYPGDA38HG368345 | 5XYPGDA38HG361251; 5XYPGDA38HG382990; 5XYPGDA38HG318352 | 5XYPGDA38HG393388

5XYPGDA38HG398316; 5XYPGDA38HG359788 | 5XYPGDA38HG382973 | 5XYPGDA38HG327729 | 5XYPGDA38HG318111 | 5XYPGDA38HG340223; 5XYPGDA38HG330050 | 5XYPGDA38HG305746 | 5XYPGDA38HG383444 | 5XYPGDA38HG372024 | 5XYPGDA38HG329108

5XYPGDA38HG357247 | 5XYPGDA38HG318335; 5XYPGDA38HG310848 | 5XYPGDA38HG315788 | 5XYPGDA38HG363338 | 5XYPGDA38HG396484 | 5XYPGDA38HG328914 | 5XYPGDA38HG380883; 5XYPGDA38HG322675; 5XYPGDA38HG323101 | 5XYPGDA38HG397067 | 5XYPGDA38HG356194; 5XYPGDA38HG328895; 5XYPGDA38HG317136 | 5XYPGDA38HG350086 | 5XYPGDA38HG322076 | 5XYPGDA38HG363193 | 5XYPGDA38HG394251 | 5XYPGDA38HG350069; 5XYPGDA38HG394718 | 5XYPGDA38HG317850; 5XYPGDA38HG381497 | 5XYPGDA38HG350167; 5XYPGDA38HG305424; 5XYPGDA38HG341288 | 5XYPGDA38HG309876 | 5XYPGDA38HG394587 | 5XYPGDA38HG377840 | 5XYPGDA38HG373190 | 5XYPGDA38HG334356 | 5XYPGDA38HG364182 | 5XYPGDA38HG341923 | 5XYPGDA38HG378342; 5XYPGDA38HG311322 | 5XYPGDA38HG368099 | 5XYPGDA38HG392130 | 5XYPGDA38HG316858; 5XYPGDA38HG340738 | 5XYPGDA38HG350251 | 5XYPGDA38HG311613 | 5XYPGDA38HG323535; 5XYPGDA38HG397487 | 5XYPGDA38HG362013 | 5XYPGDA38HG388174 | 5XYPGDA38HG309957; 5XYPGDA38HG322756; 5XYPGDA38HG395948 | 5XYPGDA38HG355093; 5XYPGDA38HG307058; 5XYPGDA38HG342506

5XYPGDA38HG363033 | 5XYPGDA38HG375635 | 5XYPGDA38HG322790; 5XYPGDA38HG347222 | 5XYPGDA38HG369818 | 5XYPGDA38HG333904; 5XYPGDA38HG323552 | 5XYPGDA38HG315998 | 5XYPGDA38HG361623; 5XYPGDA38HG318724; 5XYPGDA38HG349018; 5XYPGDA38HG333384 | 5XYPGDA38HG308579 | 5XYPGDA38HG362741; 5XYPGDA38HG396310 | 5XYPGDA38HG386893 | 5XYPGDA38HG349553

5XYPGDA38HG351061; 5XYPGDA38HG355482 | 5XYPGDA38HG317833 | 5XYPGDA38HG339878 | 5XYPGDA38HG364828; 5XYPGDA38HG344871; 5XYPGDA38HG391107

5XYPGDA38HG360228

5XYPGDA38HG326192 | 5XYPGDA38HG352436 | 5XYPGDA38HG399241; 5XYPGDA38HG315564 | 5XYPGDA38HG399532; 5XYPGDA38HG301289

5XYPGDA38HG362657 | 5XYPGDA38HG330453 | 5XYPGDA38HG364800 | 5XYPGDA38HG313121; 5XYPGDA38HG375229; 5XYPGDA38HG333403 | 5XYPGDA38HG358186 | 5XYPGDA38HG323034 | 5XYPGDA38HG374047 | 5XYPGDA38HG398798; 5XYPGDA38HG349035 | 5XYPGDA38HG322689; 5XYPGDA38HG336656 | 5XYPGDA38HG368992; 5XYPGDA38HG337385; 5XYPGDA38HG364876; 5XYPGDA38HG364134 | 5XYPGDA38HG341646 | 5XYPGDA38HG363906 | 5XYPGDA38HG346541 | 5XYPGDA38HG325348 | 5XYPGDA38HG315886

5XYPGDA38HG341033 | 5XYPGDA38HG335393 | 5XYPGDA38HG376400 | 5XYPGDA38HG321316 | 5XYPGDA38HG355000 | 5XYPGDA38HG371410 | 5XYPGDA38HG365901 | 5XYPGDA38HG323020; 5XYPGDA38HG376574 | 5XYPGDA38HG327620; 5XYPGDA38HG384285; 5XYPGDA38HG322613 | 5XYPGDA38HG360388; 5XYPGDA38HG390183; 5XYPGDA38HG377921 | 5XYPGDA38HG385503; 5XYPGDA38HG392502 | 5XYPGDA38HG337497; 5XYPGDA38HG344952 | 5XYPGDA38HG320571 | 5XYPGDA38HG357149 | 5XYPGDA38HG312308 | 5XYPGDA38HG339413 | 5XYPGDA38HG329934 | 5XYPGDA38HG366837; 5XYPGDA38HG382391; 5XYPGDA38HG314141 | 5XYPGDA38HG365574 | 5XYPGDA38HG314172; 5XYPGDA38HG316701 | 5XYPGDA38HG371892 | 5XYPGDA38HG363372 | 5XYPGDA38HG312017 | 5XYPGDA38HG321171; 5XYPGDA38HG374016 | 5XYPGDA38HG325639; 5XYPGDA38HG359435

5XYPGDA38HG374680 | 5XYPGDA38HG367678; 5XYPGDA38HG366398 | 5XYPGDA38HG353389; 5XYPGDA38HG337774; 5XYPGDA38HG395223 | 5XYPGDA38HG338911 | 5XYPGDA38HG360522 | 5XYPGDA38HG331277; 5XYPGDA38HG344840 | 5XYPGDA38HG325480; 5XYPGDA38HG392337; 5XYPGDA38HG338326 | 5XYPGDA38HG305665; 5XYPGDA38HG361539; 5XYPGDA38HG394346 | 5XYPGDA38HG375473 | 5XYPGDA38HG340366 | 5XYPGDA38HG352677 | 5XYPGDA38HG357796 | 5XYPGDA38HG392127 | 5XYPGDA38HG306816 | 5XYPGDA38HG336740 | 5XYPGDA38HG361802 | 5XYPGDA38HG360195

5XYPGDA38HG380429 | 5XYPGDA38HG384187; 5XYPGDA38HG363761 | 5XYPGDA38HG341873; 5XYPGDA38HG345292 | 5XYPGDA38HG345261; 5XYPGDA38HG373836; 5XYPGDA38HG365655 | 5XYPGDA38HG386568; 5XYPGDA38HG345986

5XYPGDA38HG312437 | 5XYPGDA38HG364926 | 5XYPGDA38HG337581 | 5XYPGDA38HG374033 | 5XYPGDA38HG345938 | 5XYPGDA38HG338200; 5XYPGDA38HG322482 | 5XYPGDA38HG321025; 5XYPGDA38HG375084 | 5XYPGDA38HG334938; 5XYPGDA38HG335748; 5XYPGDA38HG383511; 5XYPGDA38HG344255 | 5XYPGDA38HG333238 | 5XYPGDA38HG359225 | 5XYPGDA38HG382729 | 5XYPGDA38HG393861 | 5XYPGDA38HG318139

5XYPGDA38HG390474; 5XYPGDA38HG327715 | 5XYPGDA38HG350394; 5XYPGDA38HG301146 | 5XYPGDA38HG349973 | 5XYPGDA38HG395156 | 5XYPGDA38HG310381 | 5XYPGDA38HG309828; 5XYPGDA38HG371620 | 5XYPGDA38HG381547; 5XYPGDA38HG335670 | 5XYPGDA38HG355238; 5XYPGDA38HG373366; 5XYPGDA38HG357734 | 5XYPGDA38HG314852 | 5XYPGDA38HG302751 | 5XYPGDA38HG349312

5XYPGDA38HG362478; 5XYPGDA38HG396341

5XYPGDA38HG389664; 5XYPGDA38HG335135 | 5XYPGDA38HG357121 | 5XYPGDA38HG338343; 5XYPGDA38HG342294; 5XYPGDA38HG350007; 5XYPGDA38HG389678; 5XYPGDA38HG335720 | 5XYPGDA38HG341386; 5XYPGDA38HG373755 | 5XYPGDA38HG384254 | 5XYPGDA38HG373884 | 5XYPGDA38HG353831 | 5XYPGDA38HG353800 | 5XYPGDA38HG346135; 5XYPGDA38HG373450

5XYPGDA38HG352579; 5XYPGDA38HG338570 | 5XYPGDA38HG327388; 5XYPGDA38HG369866; 5XYPGDA38HG380186 | 5XYPGDA38HG314270 | 5XYPGDA38HG365428 | 5XYPGDA38HG336236 | 5XYPGDA38HG394105 | 5XYPGDA38HG324104 | 5XYPGDA38HG370614 | 5XYPGDA38HG361640 | 5XYPGDA38HG372668 | 5XYPGDA38HG386702 | 5XYPGDA38HG371133; 5XYPGDA38HG367860; 5XYPGDA38HG333076; 5XYPGDA38HG366806; 5XYPGDA38HG309439 | 5XYPGDA38HG388630 | 5XYPGDA38HG326838 | 5XYPGDA38HG387560 | 5XYPGDA38HG360293; 5XYPGDA38HG344661 | 5XYPGDA38HG349441 | 5XYPGDA38HG305438 | 5XYPGDA38HG334793 | 5XYPGDA38HG371438; 5XYPGDA38HG388207; 5XYPGDA38HG343946; 5XYPGDA38HG385338 | 5XYPGDA38HG384741; 5XYPGDA38HG312129; 5XYPGDA38HG312616 | 5XYPGDA38HG373402 | 5XYPGDA38HG374498 | 5XYPGDA38HG334941; 5XYPGDA38HG351397; 5XYPGDA38HG327374; 5XYPGDA38HG330307; 5XYPGDA38HG332803; 5XYPGDA38HG301695; 5XYPGDA38HG313863 | 5XYPGDA38HG362285 | 5XYPGDA38HG392273; 5XYPGDA38HG332185; 5XYPGDA38HG373612 | 5XYPGDA38HG397117; 5XYPGDA38HG348242 | 5XYPGDA38HG359872 | 5XYPGDA38HG345650 | 5XYPGDA38HG384772 | 5XYPGDA38HG376879 | 5XYPGDA38HG305021; 5XYPGDA38HG327214; 5XYPGDA38HG385601 | 5XYPGDA38HG349438 | 5XYPGDA38HG366286 | 5XYPGDA38HG317167 | 5XYPGDA38HG321834

5XYPGDA38HG342084 | 5XYPGDA38HG369141 | 5XYPGDA38HG376185 | 5XYPGDA38HG332333

5XYPGDA38HG379975 | 5XYPGDA38HG348208 | 5XYPGDA38HG376946 | 5XYPGDA38HG384934; 5XYPGDA38HG340027 | 5XYPGDA38HG345616 | 5XYPGDA38HG302619; 5XYPGDA38HG312762 | 5XYPGDA38HG360357 | 5XYPGDA38HG381483 | 5XYPGDA38HG349262 | 5XYPGDA38HG341324; 5XYPGDA38HG355532; 5XYPGDA38HG331621 | 5XYPGDA38HG369916 | 5XYPGDA38HG388806 | 5XYPGDA38HG337452 | 5XYPGDA38HG300191 | 5XYPGDA38HG319811 | 5XYPGDA38HG351254

5XYPGDA38HG314527 | 5XYPGDA38HG353778; 5XYPGDA38HG304998; 5XYPGDA38HG397697; 5XYPGDA38HG389146 | 5XYPGDA38HG321560; 5XYPGDA38HG357975 | 5XYPGDA38HG344272 | 5XYPGDA38HG356647 | 5XYPGDA38HG354638 | 5XYPGDA38HG375795

5XYPGDA38HG319775 | 5XYPGDA38HG368233 | 5XYPGDA38HG311238 | 5XYPGDA38HG306962 | 5XYPGDA38HG327505 | 5XYPGDA38HG369771 | 5XYPGDA38HG370810 | 5XYPGDA38HG336138 | 5XYPGDA38HG321445 | 5XYPGDA38HG390698 | 5XYPGDA38HG332669; 5XYPGDA38HG337354 | 5XYPGDA38HG392662; 5XYPGDA38HG392693; 5XYPGDA38HG347219; 5XYPGDA38HG390555

5XYPGDA38HG319419; 5XYPGDA38HG394234 | 5XYPGDA38HG375960; 5XYPGDA38HG337967 | 5XYPGDA38HG335149 | 5XYPGDA38HG345809 | 5XYPGDA38HG334969 | 5XYPGDA38HG368362 | 5XYPGDA38HG323969 | 5XYPGDA38HG330730; 5XYPGDA38HG318495

5XYPGDA38HG336818; 5XYPGDA38HG312468; 5XYPGDA38HG364456

5XYPGDA38HG308775 | 5XYPGDA38HG393973 | 5XYPGDA38HG336737 | 5XYPGDA38HG341825 | 5XYPGDA38HG376302 | 5XYPGDA38HG373495; 5XYPGDA38HG323244 | 5XYPGDA38HG343641; 5XYPGDA38HG322384 | 5XYPGDA38HG358995 | 5XYPGDA38HG337418 | 5XYPGDA38HG366949; 5XYPGDA38HG337273 | 5XYPGDA38HG350489

5XYPGDA38HG312194

5XYPGDA38HG325933 | 5XYPGDA38HG346393 | 5XYPGDA38HG361671; 5XYPGDA38HG348810 | 5XYPGDA38HG301261 | 5XYPGDA38HG352937 | 5XYPGDA38HG395013; 5XYPGDA38HG384139 | 5XYPGDA38HG354946 | 5XYPGDA38HG397408 | 5XYPGDA38HG359452; 5XYPGDA38HG384657; 5XYPGDA38HG310767 | 5XYPGDA38HG308310 | 5XYPGDA38HG379183 | 5XYPGDA38HG367034 | 5XYPGDA38HG328444 | 5XYPGDA38HG376722

5XYPGDA38HG310512 | 5XYPGDA38HG396209 | 5XYPGDA38HG393665 | 5XYPGDA38HG351626 | 5XYPGDA38HG390300; 5XYPGDA38HG397909 | 5XYPGDA38HG378888; 5XYPGDA38HG315726 | 5XYPGDA38HG399370; 5XYPGDA38HG334812 | 5XYPGDA38HG388594 | 5XYPGDA38HG387669 | 5XYPGDA38HG345602 | 5XYPGDA38HG346975; 5XYPGDA38HG347818 | 5XYPGDA38HG301020 | 5XYPGDA38HG338634 | 5XYPGDA38HG356132; 5XYPGDA38HG303835 | 5XYPGDA38HG307142 | 5XYPGDA38HG357202 | 5XYPGDA38HG380110; 5XYPGDA38HG319016; 5XYPGDA38HG313538 | 5XYPGDA38HG376333 | 5XYPGDA38HG333255 | 5XYPGDA38HG388739 | 5XYPGDA38HG399482 | 5XYPGDA38HG372766 | 5XYPGDA38HG336303; 5XYPGDA38HG365459 | 5XYPGDA38HG350833; 5XYPGDA38HG347592 | 5XYPGDA38HG381323; 5XYPGDA38HG323776 | 5XYPGDA38HG363968 | 5XYPGDA38HG352856 | 5XYPGDA38HG339511; 5XYPGDA38HG390765

5XYPGDA38HG350654 | 5XYPGDA38HG393231 | 5XYPGDA38HG362058 | 5XYPGDA38HG303950 | 5XYPGDA38HG390247

5XYPGDA38HG366241; 5XYPGDA38HG388353; 5XYPGDA38HG373304 | 5XYPGDA38HG353330; 5XYPGDA38HG355935 | 5XYPGDA38HG340819 | 5XYPGDA38HG396792 | 5XYPGDA38HG349603 | 5XYPGDA38HG357412 | 5XYPGDA38HG349729 | 5XYPGDA38HG371455; 5XYPGDA38HG382441 | 5XYPGDA38HG356017 | 5XYPGDA38HG388448 | 5XYPGDA38HG300921 | 5XYPGDA38HG325432

5XYPGDA38HG354123

5XYPGDA38HG348919; 5XYPGDA38HG391723 | 5XYPGDA38HG360584 | 5XYPGDA38HG391432 | 5XYPGDA38HG370421 | 5XYPGDA38HG326144 | 5XYPGDA38HG330906 | 5XYPGDA38HG381029; 5XYPGDA38HG335832 | 5XYPGDA38HG315693 | 5XYPGDA38HG322546

5XYPGDA38HG367826 | 5XYPGDA38HG310235 | 5XYPGDA38HG364098 | 5XYPGDA38HG370029; 5XYPGDA38HG351416 | 5XYPGDA38HG343722; 5XYPGDA38HG334602; 5XYPGDA38HG376414 | 5XYPGDA38HG325852 | 5XYPGDA38HG380656; 5XYPGDA38HG305875 | 5XYPGDA38HG342974 | 5XYPGDA38HG331179; 5XYPGDA38HG375523 | 5XYPGDA38HG345020; 5XYPGDA38HG371441 | 5XYPGDA38HG314012 | 5XYPGDA38HG308422; 5XYPGDA38HG366093; 5XYPGDA38HG344739 | 5XYPGDA38HG312065; 5XYPGDA38HG376610

5XYPGDA38HG335474; 5XYPGDA38HG348841 | 5XYPGDA38HG339508; 5XYPGDA38HG387431 | 5XYPGDA38HG387901; 5XYPGDA38HG393018; 5XYPGDA38HG384724; 5XYPGDA38HG340352 | 5XYPGDA38HG315001; 5XYPGDA38HG303530; 5XYPGDA38HG388692 | 5XYPGDA38HG393827; 5XYPGDA38HG384819 | 5XYPGDA38HG302541; 5XYPGDA38HG302653; 5XYPGDA38HG305925 | 5XYPGDA38HG352078; 5XYPGDA38HG386828 | 5XYPGDA38HG338388; 5XYPGDA38HG384951

5XYPGDA38HG378051 | 5XYPGDA38HG389695 | 5XYPGDA38HG310834; 5XYPGDA38HG311403; 5XYPGDA38HG355563; 5XYPGDA38HG350458 | 5XYPGDA38HG350587 | 5XYPGDA38HG343073; 5XYPGDA38HG362092 | 5XYPGDA38HG395349; 5XYPGDA38HG320067 | 5XYPGDA38HG330856 | 5XYPGDA38HG377918 | 5XYPGDA38HG358057; 5XYPGDA38HG336253 | 5XYPGDA38HG342019 | 5XYPGDA38HG320215 | 5XYPGDA38HG399353 | 5XYPGDA38HG368670; 5XYPGDA38HG378695

5XYPGDA38HG385470 | 5XYPGDA38HG314883 | 5XYPGDA38HG377059 | 5XYPGDA38HG312485; 5XYPGDA38HG340142; 5XYPGDA38HG383394 | 5XYPGDA38HG304421

5XYPGDA38HG364621 | 5XYPGDA38HG332896 | 5XYPGDA38HG309070 | 5XYPGDA38HG357748 | 5XYPGDA38HG388496; 5XYPGDA38HG370953; 5XYPGDA38HG397196; 5XYPGDA38HG302460 | 5XYPGDA38HG371245 | 5XYPGDA38HG389910; 5XYPGDA38HG313426; 5XYPGDA38HG397876 | 5XYPGDA38HG322322; 5XYPGDA38HG378986; 5XYPGDA38HG315340 | 5XYPGDA38HG349472 | 5XYPGDA38HG359905 | 5XYPGDA38HG365414

5XYPGDA38HG361864 | 5XYPGDA38HG391642; 5XYPGDA38HG362965

5XYPGDA38HG332977; 5XYPGDA38HG345146; 5XYPGDA38HG310915

5XYPGDA38HG353604 | 5XYPGDA38HG361105 | 5XYPGDA38HG316763

5XYPGDA38HG382455; 5XYPGDA38HG395206; 5XYPGDA38HG363775 | 5XYPGDA38HG313944 | 5XYPGDA38HG374307 | 5XYPGDA38HG330792; 5XYPGDA38HG383802 | 5XYPGDA38HG365445; 5XYPGDA38HG357779 | 5XYPGDA38HG309621; 5XYPGDA38HG357250 | 5XYPGDA38HG300143 | 5XYPGDA38HG331568 | 5XYPGDA38HG358771; 5XYPGDA38HG318402; 5XYPGDA38HG339377 | 5XYPGDA38HG385078; 5XYPGDA38HG388773

5XYPGDA38HG360052; 5XYPGDA38HG358298 | 5XYPGDA38HG317797

5XYPGDA38HG330940; 5XYPGDA38HG356437; 5XYPGDA38HG313328 | 5XYPGDA38HG316004 | 5XYPGDA38HG380236 | 5XYPGDA38HG301275 | 5XYPGDA38HG347883; 5XYPGDA38HG306301 | 5XYPGDA38HG363467 | 5XYPGDA38HG391981; 5XYPGDA38HG304984; 5XYPGDA38HG315435 | 5XYPGDA38HG374193; 5XYPGDA38HG307268 | 5XYPGDA38HG398123 | 5XYPGDA38HG304404; 5XYPGDA38HG332834 | 5XYPGDA38HG312051 | 5XYPGDA38HG385159 | 5XYPGDA38HG319002 | 5XYPGDA38HG396646; 5XYPGDA38HG369060 | 5XYPGDA38HG363114 | 5XYPGDA38HG382312 | 5XYPGDA38HG394069 | 5XYPGDA38HG354588 | 5XYPGDA38HG336723 | 5XYPGDA38HG351819; 5XYPGDA38HG305262 | 5XYPGDA38HG332302 | 5XYPGDA38HG355112; 5XYPGDA38HG392256; 5XYPGDA38HG357538 | 5XYPGDA38HG386277; 5XYPGDA38HG363369 | 5XYPGDA38HG343431; 5XYPGDA38HG339721; 5XYPGDA38HG379765; 5XYPGDA38HG381774 | 5XYPGDA38HG306900 | 5XYPGDA38HG372587; 5XYPGDA38HG331814 | 5XYPGDA38HG351769; 5XYPGDA38HG396954; 5XYPGDA38HG317198 | 5XYPGDA38HG361296; 5XYPGDA38HG375926 | 5XYPGDA38HG310557 | 5XYPGDA38HG375148 | 5XYPGDA38HG371228

5XYPGDA38HG387428; 5XYPGDA38HG354185; 5XYPGDA38HG317685; 5XYPGDA38HG373562; 5XYPGDA38HG332719 | 5XYPGDA38HG387834 | 5XYPGDA38HG326080 | 5XYPGDA38HG345793 | 5XYPGDA38HG303141 | 5XYPGDA38HG397344 | 5XYPGDA38HG390152

5XYPGDA38HG315595 | 5XYPGDA38HG396369 | 5XYPGDA38HG333692; 5XYPGDA38HG353926 | 5XYPGDA38HG399045 | 5XYPGDA38HG327701 | 5XYPGDA38HG355949 | 5XYPGDA38HG332767; 5XYPGDA38HG398915